Sunteți pe pagina 1din 7

[Proiect statistica MAC.

Analiza statistica a comerului exterior


al rii Marea Britanie n perioada 2000-2011]
PROIECT STATISTICA
Tema:
Analiza statistica a comerului exterior al rii Marea Britanie n perioada 2000-2011

Contents
1
Analiza n dinamic a exporturilor rii Marea Britanie n perioada 2000-2011 utiliznd
indicatorii absolui, relativi i medii. Interpretare.............................................................3
A) Indicatorii absolui:.............................................................................................................3
B) Indicatori relativi................................................................................................................3
C) Indicatori medii...................................................................................................................4
2
Reprezentarea grafic a dinamicii importurilor i exporturilor n perioada 2001-2011 fa de
2000.................................................................................................................................................5
3

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi. Soldul balanei externe. Interpretare.......6

Corelaia dintre import i export. Funcia de regresie i raportul de corelaie. Interpretare....6

[Proiect statistica MAC. Analiza statistica a comerului exterior


al rii Marea Britanie n perioada 2000-2011]
PROIECT STATISTICA ANUL III
Tema:
Analiza statistica a comerului exterior al rii Marea Britanie n perioada 2000-2011
Tabelul 1. Nivelul importurilor si exporturilor rii Marea Britanie in perioada 2000-2011
Nivelul
Nivelul
Ani
exportului
importului
(mil.)
(mil.)
2000
592468
580894
2001
654283
603028
2002
849158
722024
2003
1045686
702316
2004
1259032
859615
2005
1212686
933632
2006
1216781
753884
2007
1220859
983207
2008
1104587
1109471
2009
960402
858495
2010
1363968
1075943
2011
1447743
1282931
Total
12927653
10465440
xi
yi
Se cere:
1. Analiza n dinamic a exporturilor rii Marea Britanie n perioada 2000-2011 utiliznd
indicatorii absolui, relativi i medii. Interpretare
2. Reprezentarea grafic a dinamicii importurilor i exporturilor n perioada 2001-2011
fa de 2000
3. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi. Interpretare
4. Corelaia dintre import i export. Funcia de regresie i raportul de corelaie.
Interpretare

[Proiect statistica MAC. Analiza statistica a comerului exterior


al rii Marea Britanie n perioada 2000-2011]

REZOLVARE
1

Analiza n dinamic a exporturilor rii Marea Britanie n perioada 2000-2011


utiliznd indicatorii absolui, relativi i medii. Interpretare
TABELUL 2. Dinamica exporturilor n baza fix i mobil

Ani

Nivelul
exportului
(mil.)

2000

592468

2001

654283

2002

849158

2003

1045686

2004

1259032

2005

1212686

2006

1216781

2007

1220859

2008

Modificrile
absolute

t / 1t / 1

Indicii de
dinamic %

t / t 1

I t /1

I t / t 1

110.4
3
129.7
8
123.1
4
120.4
0

Rt / 1

Rt / t 1

-98.90

10.43

-98.57

29.78

-98.24

23.14

-97.87

20.40

-97.95

-3.68

-97.95

0.34

-97.94

0.34

61815

61815

1.10

256690

194875

1.43

453218

196528

1.76

666564

213346

2.13

620218

-46346

2.05

624313

4095

2.05

628391

4078

2.06

96.32
100.3
4
100.3
4

1104587

512119

-116272

1.86

90.48

-98.14

-9.52

2009

960402

367934

-144185

1.62

-98.38

-13.05

2010

1363968

771500

403566

2.30

-97.70

42.02

2011

1447743

855275

83775

2.44

86.95
142.0
2
106.1
4

-97.56

6.14

Total

12927653

855275

A) Indicatorii absolui:
a) nivelul absolut este reprezentat de termenii seriei
b) modificarea absolut
Modificrile absolute

cu baz fix(t/1):
t/1=yt - y1

Ritmul de dinamic
%

unde, t 2, n

cu baz n lan (baz mobil sau variabil) (t/t-1):

[Proiect statistica MAC. Analiza statistica a comerului exterior


al rii Marea Britanie n perioada 2000-2011]
t/t-1=yt - yt-1

unde, t 2, n

B) Indicatori relativi
Indice de dinamic

cu baz fix (It/1):

I t /1

yt
y
I t / 1(%) t 100
y1 sau
y1
unde t 2, n

cu baz n lan (It/t-1) :

yt
y
I t / t 1(%) t 100
y t 1 sau
y t 1
unde t 2, n
Ritmul de dinamic

cu baz fix (Rt/1) :


y y1
Rt t
100
R I t / 1(%) 100% t 2, n
1
y1
sau t / 1
I t / t 1

cu baz n lan (Rt/t-1) :

C) Indicatori medii
Nivelului mediu
pentru o serie cronologic de intervale de timp formate din indicatori absolui:
n

12927653
1077304.41mil.euro / an
n
12
Modificarea medie absolut:
y

t 1

t / t 1

n 1

sau

Indicele mediu de dinamic (I ) :

I n 1 I t / t 1
Ritmul mediu de dinamic

R I (%) 100%

Interpretare

sau

y y1
n 1

855275
71271.91MilioaneEu ro / an
12 - 1

[Proiect statistica MAC. Analiza statistica a comerului exterior


al rii Marea Britanie n perioada 2000-2011]

TABELUL 3. Dinamica importurilor n baza fix i mobil


Modificrile
absolute

2000

Nivelul
importului
(mil.)
580894

10560

2001

603028

2002

Ani

t /1

t / t 1

Indicii de
dinamic %

Ritmul de dinamic
%

I t /1

I t / t 1

Rt / 1

Rt / t 1

22134

1.04

103.81

-98.96

3.81

129556

118996

9.48

119.73

-90.52

19.73

722024

109848

-19708

13.34

97.27

-86.66

-2.73

2003

702316

267147

157299

7.56

122.40

-92.44

22.40

2004

859615

341164

74017

22.22

108.61

-77.78

8.61

2005

933632

161416

-179748

72.05

80.75

-27.95

-19.25

2006

753884

390739

229323

108.31

130.42

8.31

30.42

2007

983207

517003

126264

150.57

112.84

50.57

12.84

2008

1109471

266027

-250976

97.70

77.38

-2.30

-22.62

2009

858495

483475

217448

267.96

125.33

167.96

25.33

2010

1075943

690463

206988

222.18

119.24

122.18

19.24

2011

1282931

10560

22134

1.04

103.81

-98.96

3.81

Total

10465440

702037

Nivelului mediu
pentru o serie cronologic de intervale de timp formate din indicatori absolui:
n

10465440
872120
12
n
Modificarea medie absolut:

t 1

t / t 1

n 1

sau

Indicele mediu de dinamic (I ) :

y n y1 702037 22134

61809.36MilioaneEu ro / an
n 1
12 1

[Proiect statistica MAC. Analiza statistica a comerului exterior


al rii Marea Britanie n perioada 2000-2011]

n 1

I n1
t / t 1

sau

yn

y1

Ritmul mediu de dinamic

R I (%) 100%

Interpretare

Reprezentarea grafic a dinamicii importurilor i exporturilor n perioada 2001-2011


fa de 2000

Ani

Dinamica
exporturilor fa
de 2000

Dinamica
importurilor fa
de 2000

2001

110.43

103.81

2002

129.78

119.73

2003

123.14

97.27

2004

120.40

122.40

2005

96.32

108.61

2006

100.34

80.75

2007

100.34

130.42

2008

90.48

112.84

2009

86.95

77.38

2010

142.02

125.33

2011

106.14

119.24

Total

1206.34

1197.78

Interpretare

Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi. Soldul balanei externe.


Interpretare
Ani

Nivelul
exportului
(mil.)

Nivelul
importului
(mil.)

Gradul de
acoperire %

Dificitul

Soldul
balanei

[Proiect statistica MAC. Analiza statistica a comerului exterior


al rii Marea Britanie n perioada 2000-2011]
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

9566
10825
12098
13353
16605
18935
22431
26041
29410
31456
34562

Total

11481
14196
15576
17965
21586
26056
34618
44265
46854
47689
48970
i

83,32
76,25
77,67
74,33
76,92
72,67
64,80
58,83
62,77
65,96
70,58

-16,7
-23,7
-22,3
-25,7
-23,1
-27,3
-35,2
-41,2
-37,2
-34,0
-29,4

-1915
-3371
-3478
-4612
-4981
-7121
-12187
-18224
-17444
-16233
-14408

Gradul de acoperire
Ex
GA = 100

Interpretare
4

Corelaia dintre import i export. Funcia de regresie i raportul de corelaie.


Interpretare
Ani
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Interpretare

Nivelul exportului
(mil.)

Nivelul importului
(mil.)