Sunteți pe pagina 1din 63

C U P R I N S:

SECIUNEA I
SECIUNEA II

FIA DE DATE A ACHIZITIEI


CAIET DE SARCINI

SECIUNEA III

FORMULARE:
Formularul 1 Declaraie privind eligibilitatea;
Formularul 2 declaraie privind nencadrarea n
situaiile prevzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006;
Formularul 3 Declaraie privind nencadrarea n
situaiile prevzute la art. 69 1 din OUG nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Formular 4 - Declaraia Certificat de participare la licitaie cu
ofert independent
Formularul 5 Declaraie privind calitatea de
participant la procedur;
Formularul 6 Informaii generale
Formularul 7 - Experien similar
Formularul 8 Formular de ofert
Formularul 9 Scrisoare de naintare
Formularul 10 Contestatie
Formularele 11.1, 11.2, 11.3 Fisa de prezentare a
ndeplinirii cerinelor specificaiei tehnice

SECIUNEA IV

Contract de furnizare

SECIUNEA I

FIA DE DATE A ACHIZIIEI


I. 1. AUTORITATEA CONTRACTANT
Denumire: S.C. Elettra Communications S.A.
Cod fiscal: RO 16395551
Adresa : oseaua Ploieti-Trgovite, Km.8, Ploieti, Judeul Prahova, Romnia
Localitate: Ploieti
ara: Romnia
Persoan de contact:
Telefon: +4 0244 434022
1. Pentru informaii i clarificri privind Fax:
+4 0244 434022
documentaia de atribuire :
Sandor LOVASZ
E-mail: sandor.lovasz@selex-comms.com
Adresa de internet: www.elettra.ro

I.2 Principala activitate sau activiti ale Autoritii contractante


ministere ori alte autoriti publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau
local
agenii naionale
autoriti locale
alte instituii guvernate de legea public
instituie european/organizaie internaional
altele: Societate Comercial

servicii publice centrale


aprare
ordine public/sigurana naional
mediu
economico-financiare
sntate
construcii i amenajarea teritoriului
protecie social
cultura, religie i activiti recreative
educaie
altele: Industria prelucrtoare

Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante


DA
NU

I.3Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute la adresa:


SC Elettra Communications SA,
oseaua Ploieti-Trgovite, Km.8, Ploieti, Judeul Prahova, Romnia

Data limit de primire a solicitrilor de clarificri: 12.10.2012 ora 10.00


Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: 15.10.2012 ora 16.00
Solicitrile de clarificri pot fi transmise prin e-mail la adresa: sandor.lovasz@selex-comms.com
Documentaia de atribuire se poate descrca de pe adresa de internet: www.elettra.ro

I.4 Sursa de finanare:


Proiect cofinanat in proporie de 50% din fonduri europene nerambursabile prin Fondul
European de Dezvoltare Regional n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa prioritar 1Un sistem de producie
inovativ i ecoeficient, Domeniul major de intervenieD1.1 Investiii productive i pregtirea
pentru competiia de pia a ntreprinderilor, n special a IMM, Operaiunea Sprijin pentru
consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii tangibile i intangibile pentru
ntreprinderile mari i surse proprii ale SC Elettra Communications SA.
NOTA:
Ofertantul/ofertanii vor suporta din surse proprii toate cheltuielile asociate elaborrii si
prezentrii ofertei precum i a documentelor care o nsoesc.
I.5.1 Contestaii
Eventulalele contestatii se pot depune la sediul Autoritatii Contractante n termen de cel mult 5
zile lucrtoare de la luarea la cunotin a procesului-verbal de evaluare a ofertelor i de adjudecare
a ofertei castigatoare. Contestaia se formuleaz n scris de ctre ofertant. Modelul recomandat
pentru redactarea contestaiei se regsete n cadrul Seciunii III, Formularul nr. 10 - Contestaie.
n cazul respingerii eventualei contestaii, ofertantul se poate adresa Judectoriei pe raza creia se
afl Autoritatea Contractant n termen de 5 zile lucrtoare de la comunicarea respingerii
contestaiei, fr ca aceasta aciune s limiteze n vreun fel dreptul Autoritii Contractate de a
ncheia contractul de atribuire cu ofertantul declarant ctigtor. Contestaia poate fi respins ca
tardiv sau invalid dac aceasta nu se nainteaz Autoritii Contractante n termenul sau
locaiile menionate mai sus.
I.5.2 Instituii responsabile pentru soluionarea eventualelor contestaii:
Denumirea instanei competente: Curtea de apel Ploieti - Secia contencios-administrativ i
fiscal
Adresa: Str. Emil Zola, nr.4, judeul Prahova
Localitatea: Ploieti
Cod potal: 100043
ara: Romnia
E-mail: ca-ploiesti-info@just.ro Telefon: +40 244522445
Fax: +40 244522452
Adresa internet:
I.6. Solutionarea problemelor
SC Elettra Communications SA va clarifica n scris/fax/e-mail orice neinelegere, formulat de
ofertani n legatur cu procedura de atribuire.
NOT
Aceasta este o achizitie public dupa norme interne de achizitii.
Operatorul economic va examina cu atenie i va respecta toate instruciunile, formularele,
condiiile, precum i specificaiile Documentaiei de Atribuire. Imposibilitatea de a furniza
toate informaiile sau documentele prevzute de Documentaia de Atribuire are ca efect
respingerea ofertei.
Prin depunerea unei oferte, Ofertantul accept n totalitate i fr restricii condiiile prezentei
documentatii de atribuire ca baz unic de desfurare a acestei proceduri, indiferent de
propriile sale condiii de vnzare, la care renun prin depunerea ofertei. Orice rezerve incluse
n ofert duc la respingerea ofertei
Ofertanii poart exclusiv rspunderea pentru examinarea cu atenia corespunztoare a
Documentaiei de Atribuire, precum i pentru obinerea tuturor informaiilor necesare cu
privire la orice fel de condiii i obligaii care pot afecta n vreun fel suma sau natura ofertei
sau execuia contractului.
n plus, prin trimiterea ofertelor, se consider c ofertanii au luat la cunotin de toate
operaiunile sau activitile ce sunt subiect al acestei proceduri de atribuire i a contractului ce
rezulta din aceasta.
4

II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) Descriere
Denumire contract:
Achiziii Maini i cabin pentru vopsire
II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrri
(b) Produse

(c) Servicii

Execuie
Cumprare

Categoria serviciului 2A
Proiectare i execuie
Leasing

2B
Realizare prin orice mijloace nchiriere

corespunztoare cerinelor
Cumprare in rate

specificate de autoritate
contractant

Principala locaie a lucrrii:


Locul livrrii produselor:
Principalul loc de prestare:
_____________________
Adresa Autoritii
_____________________
Contractante:
_____________________
_____________________
SC Elettra Communications
SA,
oseaua Ploieti-Trgovite,
Km.8, Ploieti, Judeul
Prahova, Romnia
II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public:

ncheierea unui acord cadru:

II. 1.4) Durata contractului de achiziie public:


Maximum 2,5 luni dar nu mai trziu de 10.01.2013
II.1.5)Informaii privind acordul cadru:
Acordul cadru cu mai muli operatori Fr acord cadru
Nr. sau, dac este cazul nr.
maxim al participanilor al acordului
cadru vizat
Durata acordului cadru: Nu este cazul
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru DA

NU

II.1.6) Divizare pe loturi: DA


NU
Ofertantul depune ofert pentru:
Un singur lot: DA NU
Unul sau mai multe: DA
NU
Se permite ofertarea unuia sau mai multor loturi iar propunrea tehnic i financiar v-a fi
elaborat pentru fiecare lot ofertat n parte.
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate
DA
NU
II.2) Cantitatea, scopul i valoarea estimativ a contractului
II.2.1) Cantitatea contractului:
-

Lotul 1 - valoare estimat 173,300.00 lei ( 38,000.00 EURO) fr TVA, Main pentru
controlul dimensional al pieselor executate, conform pct. 2.6 din Anexa XIV la
contractul de finanare 152904/23.03.2011 1 bucat
Lotul 2 - valoare estimat 192,500.00 lei (42,200.00 EURO) fr TVA, Cabin pentru
vopsire (eventual automat), conform pct. 2.7 din Anexa XIV la contractul de
finanare 152904/23.03.2011 1 bucat,
5

Lotul 3 - valoare estimat 217,300.00 lei (47,650.00 EURO) fr TVA, Main pentru
lipirea selectiv a componentelor electronice discrete, conform pct. 2.14 din Anexa
XIV la contractul de finanare 152904/23.03.2011 1 bucat

Valoarea total estimat a loturilor este de 583,100.00 lei (127,850.00 EURO) fr TVA
Opiuni
Dac exist, descrierea acestor opiuni:

DA

NU

III. CONDIII SPECIFICE CONTRACTULUI


III.1) Garania de participare :
III.2) Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz)
III.2.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere )
III.2.2. Altele (daca DA, descriei)
Contractul de achiziie se poate ncheia pentru unul sau mai multe
loturi.
III.3) Garanie de bun execuie

DA

NU

DA
DA

NU
NU

DA

NU

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerata
Dialog competitiv

IV.2) Etapa finala de licitaie electronic

Negociere cu anun de participare accelerata


Negociere fr anun de participare
Cerere de oferta
DA

NU

Dac da, informaii adiionale despre licitaia electronic


___________________________________________________________________
IV.3.) Legislaia aplicat
1. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare;
2. Hotrrea Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare.
3. Ordonan de urgen a Guvernului nr. 30/2006, privind funcia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, cu
modificrile i completrile ulterioare;
4. Hotrrea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, cu modificrile i
completrile ulterioare.
5. Hotrrea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
i funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, cu modificrile i
completrile ulterioare.
6. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificrile i completrile
ulterioare.
7. Ordinul ministerului finanelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor
publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
8. Hotrrea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea aciunilor i categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor i limitelor pentru efectuarea de pli n avans din fonduri
publice, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
9. Anexa VII, Norme interne de achiziii Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii
operatori economici privai ai POS CCE publicat n Ghidul solicitantului, Sprijin financiar acordat pentru
investiii n ntreprinderi mari, martie 2010.

10. Celelalte reglementri, instruciuni, i acte normative comunitare i naionale


aplicabile.

V. CRITERII DE CALIFICARE
V.1. Situaia personal a ofertantului:
V.1.1. Declaraie privind eligibilitatea
Persoane juridice/ fizice
romne
Persoane juridice/ fizice strine

Asociai

Solicitat

Nesolicitat

Cerin minim obligatorie:


Se va completa Formular nr.1 - ,,Declaraie privind
eligibilitatea
Cerin minim obligatorie:
Prezentarea oricrui document considerat edificator, din acest
punct de vedere, n ara de origine a ofertantului sau n ara n
care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare
sau alte documente echivalente emise de autoritile
competente din ara respectiv.
n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este
stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor
prevzute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaz
toate situaiile prevzute la art. 180, autoritatea contractant
va accepta o declaraie pe proprie rspundere sau o
declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei
autoriti administrative sau judiciare ori a unei asociaii
profesionale cu competene n acest sens.
(n cazul ofertanilor de alt naionalitate dect cea romn,
documentele menionate vor fi transmise n limba de origine,
nsoite de o traducere autorizat a acestora n limba romn
sau englez)
Cerin minim obligatorie:
n cazul n care oferta este depus de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentele
menionate mai sus.

V.1.2. Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare

Persoane juridice/ fizice

Asociai

Solicitat
Nesolicitat
Cerin minim obligatorie:
Se va completa Formularul nr.2 - ,Declaraie privind
nencadrarea n prevederile art. 181
(n cazul ofertanilor de alt naionalitate dect cea romn,
documentele menionate vor fi transmise n limba de origine,
nsoite de o traducere autorizat a acestora n limba romn
sau englez)
Cerin minim obligatorie:
n cazul n care oferta este depus de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentele
menionate mai sus.

V.1.3. Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare
Solicitat
Nesolicitat

Persoane juridice/fizice

Asociai

Cerin minim obligatorie


Ofertantul trebuie s completeze Formularul nr.3.
(n cazul ofertanilor de alt naionalitate dect cea romn,
documentele menionate vor fi transmise n limba de origine,
nsoite de o traducere autorizat a acestora n limba
romn sau englez)
n cazul n care oferta este depus de o asociere de
operatori economici, fiecare asociat va prezenta
documentul menionat mai sus.

V.1.4. Declaraia Certificat de participare la licitaie cu ofert independent


Solicitat
Nesolicitat
Persoane juridice/fizice

Cerina minim obligatorie de calificare const n


prezentarea de ctre operatorul economic (lider, asociat) a
documentelor de mai jos:
Ofertantul trebuie s completeze Formularul nr.4.
(n cazul ofertanilor de alt naionalitate dect cea romn,
documentele menionate vor fi transmise n limba de origine,
nsoite de o traducere autorizat a acestora n limba
romn sau englez)

V.1.5. Declaraie privind calitatea de participant la procedur


Solicitat
Persoane juridice/ fizice

Nesolicitat

Cerin minim obligatorie:


Ofertantul trebuie s completeze Formularul nr. 5.
(n cazul ofertanilor de alt naionalitate dect cea romn,
documentele menionate vor fi transmise n limba de origine,
nsoite de o traducere autorizat a acestora n limba romn
sau englez)
Ofertantul nu are dreptul, n cadrul acestei proceduri, sub
sanciunea respingerii ofertei ca inacceptabil:
a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte
individuale i/sau comune;
b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat
ca sub-contractant n cadrul unei alte oferte;
c) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat
ca asociat n cadrul unei alte oferte;
d) ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul
aceleiai proceduri de atribuire, dar numai n cazul n care
participarea acestora nu este de natur s distorsioneze
concurena.
Prin ntreprindere afiliat se nelege orice subiect de drept:
9

Asociai

1. asupra cruia un alt subiect de drept poate exercita,


direct sau indirect, o influen dominant; sau
2. care poate exercita o influen dominant asupra altui
subiect de drept; sau
3. care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se
afl sub influena dominant a unui alt subiect de drept.
Cerin minim obligatorie:
n cazul n care oferta este depus de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentul menionat
mai sus.

V.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)


Solicitat
Nesolicitat
Persoane juridice/fizice romne

Cerine minime obligatorii (vezi pct 1 i pct.2):


1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comerului, original, copie legalizat valabil la data
deschiderii ofertelor sau fotocopie certificat cu
meniunea Conform cu originalul, din care s rezulte :
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activiti ce
fac obiectul achiziiei publice;
b) c nu sunt nscrise meniuni cu privire la faliment ori
lichidare, administrarea afacerilor de ctre un judector sindic
sau cu privire la declanarea unei proceduri legale pentru
declararea sa n una din aceste situaii,
i
2. Certificat de nregistrare emis de ctre Oficiul Naional al
Registrului Comerului, copie legalizat sau fotocopie
certificat cu meniunea Conform cu originalul

Persoane juridice/fizice strine

Cerin minim obligatorie:


Documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare
ori apartenena din punct de vedere profesional. Documentele
vor fi prezentate n fotocopie i traducere autorizat n limba
romn sau englez.

Asociai

Cerin minim obligatorie:


n cazul n care oferta este depus de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentele
menionate mai sus.

10

V.3. SITUAIA ECONOMICO-FINANCIAR


V.3.1. Informaii generale
Persoane juridice/ fizice

Asociai

V.3.2. Bilan contabil

Solicitat

Nesolicitat

Ofertantul trebuie s completeze Formularul nr.6,,Informaii generale din care sa rezulte ndeplinirea
urmtoarelor cerine minime de calificare referitoare la
situaia economica si financiara:
1. Se solicit ca cifra de afaceri a ultimilor trei ani
(respectiv 2009, 2010 si 2011), conform bilanului depus,
trebuie s fie de minim de doua ori valoarea in EURO/an
a lotului ofertat dar nu mai putin de 50.000 EURO/an
Convertirea n lei/euro se va realiza la cursul mediu stabilit
de B.N.R. pentru anul respectiv
(n cazul ofertanilor de alt naionalitate dect cea romn,
documentul menionat va fi transmis n limba de origine,
nsoit de o traducere legalizat a acestuia n limba romn
sau englez)
n cazul n care oferta este depus de o asociere de operatori
economici, calculul asupra rezultatului net al exerciiului se
va realiza in mod cumulativ. De asemenea, asocierea de
operatori economici va prezenta o fi centralizatoare
pentru asociere n ansamblu, semnat de ctre
reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum
i fie centralizatoare individuale pentru fiecare asociat n
parte, semnate de reprezentanii legali ai fiecrui asociat.
Solicitat Nesolicitat

Persoane juridice/ fizice


romne

Cerin minim obligatorie:


Bilanul contabil la 31.12.2011, vizat i nregistrat la A.F.P.,
copii bilan semnate i tampilate conform cu originalul.

Pentru persoane juridice


strine:

Se solicit:
Prezentarea bilanului contabil pentru anul 2011, n cazul n
care publicarea acestui bilan este prevzut de legislaia rii
n care este stabilit ofertantul (individual sau asociere, caz n
care fiecare asociat va prezenta aceste documente), vizat i
nregistrat de organele competente
Documentul respectiv trebuie s fie prezentat n copie
certificat pentru conformitate cu originalul.
Documentul menionat va fi transmis n limba de origine,
nsoit de o traducere legalizat a acestuia n limba
romn sau englez.

Asociai

Se solicit
n cazul n care oferta este depus de o asociere de operatori
economici, fiecare asociat va prezenta documentul menionat
mai sus.

V.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional


V.4.1. Lista principalelor prestri n ultimii 3 ani pentru a se verifica experiena similar n
domeniu:
Solicitat
Nesolicitat
11

Persoane juridice/fizice

Se va completa Declaraia privind lista principalelor prestri


de servicii n ultimii 3 ani (Formularul nr. 7).
(n cazul ofertanilor de alt naionalitate dect cea romn,
documentul menionat va fi transmis n limba de origine, nsoit de
o traducere autorizat a acestuia n limba romn sau englez)

V.4.2. Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea Sistemului


Calitii
Solicitat
Nesolicitat
Se vor prezenta copii ale documentelor emise de organisme
Persoane juridice/fizice
acreditate care confirma certificarea i atest c este
implementat sistemul de management al calitii conform cu
cerinele standardului seria SR-EN-ISO 9001:2008 sau
echivalent pentru produsele ofertate.
(n cazul ofertanilor de alt naionalitate dect cea romn,
documentul menionat va fi transmis n fotocopie, nsoit de o
traducere autorizat a acestuia n limba romn sau englez)
Neprezentarea documentelor solicitate la capitolul V poate avea ca efect descalificarea
ofertanilor.

VI. ELABORAREA OFERTEI


VI.1. Limba de redactare a ofertei

limba romn sau englez

VI.2. Perioada de valabilitate a


60 de zile
ofertei
Se permite ofertarea unuia sau mai multor loturi iar propunrea tehnic i financiar v-a fi
elaborat pentru fiecare lot ofertat n parte.

VII) PREZENTAREA OFERTEI


VII.1 Limba de redactare a ofertei
VII.2 Perioada de valabilitate a
ofertei
VII.3 Modul de prezentare a
propunerii tehnice

VII.4 Modul de prezentare a


propunerii financiare

VII.5 Prezentarea ofertei

Limba romn sau englez


60 zile ncepnd cu data deschiderii ofertelor
Cerin minim obligatorie:
Propunerea tehnic va fi elaborat n conformitate cu
toate cerinele documentaiei de atribuire i va fi
introdus ntr-un plic cu mentiunea
Propunerea tehnic.
Ofertantul va prezenta propunerea tehnic, n corelaie cu
documentaia de atribuire.
Lipsa propunerii tehnice din oferta conduce la
descalificarea acesteia ca fiind neconform.
Propunerea
financiar
se
elaboreaz
conform
Formularului 8 - Formular de Ofert n condiii de
livrare DDP conform Incoterms 2011.
Preul contractului este n Lei sau Euro i rmne
ferm i nemodificabil pe toat durata de desfurare a
contractului.
a) Adresa la care se depune oferta:
12

S.C. Elettra Communications S.A., oseaua PloietiTrgovite, Km.8, Ploieti, Judeul Prahova, Romnia
Oferta se transmite mpreun cu o scrisoare de naintare,
n formatul prevzut n Formular nr. 9 din Seciunea III
- FORMULARE), transmis n original.
In cazul participrii unor asociai, la scrisoarea de
naintare se va ataa o copie legalizat a acordului de
asociere.
Scrisoarea de naintare, precum i orice mputernicire a
unui reprezentant al ofertantului de a participa la edina
de deschidere nu vor fi incluse n plicul ce conine
oferta, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.
Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate n
considerare. Ofertele depuse la alt adres dect cea
indicat vor fi respinse ca inacceptabile i returnate
nedeschise.
b) Data limit pentru depunerea ofertei:
Data: 17.10.2012 ora 12.00
c) Numrul de exemplare:
Oferta se depune ntr-un exemplar original.
d) Mod de prezentare:

Plicul va conine n interior 3 plicuri sigilate i


tampilate cu :
Plicul nr. 1: Documente de calificare;
Plicul nr. 2: Propunere tehnic;
Plicul nr. 3: Propunere financiar.
Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea,
adresa ofertantului precum i numr de telefon/fax,
pentru a permite returnarea ofertei fr a fi deschis, n
cazul n care oferta respectiv este declarat ntrziat.

Plicul/coletul exterior, n care sunt incluse cele 3 plicuri


conform cerinelor de mai sus, va purta urmtoarele
informaii obligatorii:
Numele/denumirea,
adresa
complet
a
ofertantului i numr de telefon/fax;
Titlul contractului pentru care se depune oferta:
Selecie de oferte achiziii - Maini si cabin de
vopsire Lotul/loturile (se va specifica numarul
lotului)), pentru proiectul Modernizare i cretere a
capacitii S.C. Elettra Communications S.A. (contract
AM POS CCE nr. 152904-23.03.2011).
Se va meniona:
A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA
17.10.2012 ora 14.00.
13

Adresa autoritii contractante i la care este depus


oferta.: S.C. Elettra Communications S.A., oseaua
Ploieti-Trgovite, Km.8, Ploieti, Judeul Prahova,
Romnia
Dac plicul exterior nu este marcat conform celor de mai
sus autoritatea contractant nu i asum nici o
responsabilitate pentru rtcirea ofertei.
NEPREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE I /
SAU
FINANCIARE
ARE
CA
EFECT
DESCALIFICAREA OFERTANTULUI. oferta
fiind considerat inacceptabil
Orice terstur, adugare, interliniere sau scris peste cel
dinainte sunt valide doar dac sunt vizate de ctre
persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze
oferta i/sau, dup caz, de ctre emitentul documentului
respectiv.
Documentele vor fi numerotate i semnate pe fiecare
pagin
de
reprezentantul/
reprezentanii
autorizat/autorizai s angajeze ofertantul prin
contract. n cazul documentelor emise de
instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens
documentele respective trebuie s fie semnate i parafate
conform prevederilor legale.
Ofertanii au obligaia de a numerota i de a semna
fiecare pagin a ofertei, precum i de a anexa un opis al
documentelor prezentate
e) Oferte alternative
NU SE ACCEPT OFERTE ALTERNATIVE.
OFERTANII NU AU OPIUNEA DE
PREZENTA OFERTELE ELECTRONIC.

A-I

f) Riscuri
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad
n sarcina ofertantului.

VII. 6. Data limit de depunere a


ofertelor
VII.7 Posibilitatea retragerii sau
modificrii ofertei

g) Respingerea ofertei:
Oferta depus va fi respins n cadrul edinei de
deschidere n conformitate cu prevederile art. 33, alin.3,
lit. a) din HG nr. 925/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare
17.10.2012 ora 12.00
Ofertantul are dreptul de a-i retrage oferta, prin
solicitare scris adresat autoritii contractante pn la
data i ora deschiderii ofertelor.
Ofertantul poate modifica coninutul ofertei, pn la data
14

VII.8 Respingerea ofertelor

VII. 9 Deschiderea ofertelor

i ora stabilit pentru depunerea ofertelor, adresnd


pentru aceasta autoritii contractante o cerere de
napoiere a ofertei n vederea modificrii. Autoritatea
contractant nu este rspunztoare n legtur cu
posibilitatea ofertantului de a depune noua ofert,
modificat, pn la data i ora limit, stabilit n
documentaia de atribuire
Ofertele vor fi respinse daca se ncadreaz n situaia n
care oferta a fost depus dup data si ora limit de
depunere sau la o alt adres dect cele stabilite in
anunul de participare;
1. Ora, data i locul deschiderii ofertelor:
Locul
deschiderii
ofertelor:
S.C.
Elettra
Communications S.A., oseaua Ploieti-Trgovite,
Km.8, Ploieti, Judeul Prahova, Romnia
Data 17.10.2012 ora 14.00
2. Condiii pentru participanii la edina de
deschidere:
Reprezentani mputernicii ai ofertanilor.

15

VIII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VIII .1. Preul cel mai sczut

VIII.2. CEA MAI AVANTAJOAS OFERT ECONOMIC

EVALUAREA OFERTELOR
Fiecare factor de evaluare al ofertei este de maxim 100 PUNCTE la care se aplic urmtoarea
pondere(%):
A. Ponderea Factorului de evaluare Oferta Financiar = 30% ,
B. Ponderea Factorului de evaluare Oferta Tehnic
= 70% ,
conform tabelului urmtor:

a) GRILA DE EVALUARE A OFERTELOR


Nr.
Crt.

CRITERII DE EVALUARE

P.

OFERTA FINANCIAR - Preul final (Preul care


se compar n vederea acordrii punctajului este
preul total, din propunerea financiar conform
Formularului nr. 8, exclusiv TVA)

T.

OFERTA TEHNIC (punctaj acordat conform tabelului


de la capitolul specificaii tehnice pentru fiecare
echipament n parte i in funcie de perioada de garantie
acordata si termenul de livrare)

PUNCTAJ MAXIM ACORDAT

100 Puncte

100 Puncte

b) ALGORITMUL DE CALCUL
b.1. Punctajul pentru factorul de evaluare OFERTA FINANCIAR se acord astfel:
a) pentru cel mai sczut dintre preurile ofertelor (notat cu pre min) se acord punctajul
maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 100 puncte;
b) pentru alt pre (notat cu Pn) dect cel prevzut la lit. a) punctajul se calculeaz dup
formula:
P = (pre minim / Pn) x 100, unde Pn = preul ofertei curente
Preurile care se compar n vederea acordrii punctajului sunt preurile ofertate conform
Formularului nr. 13 pentru produsele / prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv
TVA.

16

b.2. Punctajul pentru factorul de evaluare OFERTA TEHNIC se acord astfel:


- n functie de Specificaia tehnic:
Punctajul pentru ndeplinirea cerinelor din tabelul cu specificaii tehnice notat cu T1 maxim 70
puncte, este realizat din suma punctelor obinute ca urmare a ndeplinirii cerinelor din tabelul cu
specificaii tehnice din caietul de sarcini aferent produsului ofertat.
Nota: Pentru nendeplinirea unei cerine sau ndeplinirea parial se acord 0 (zero) puncte iar
pentru ndeplinirea cerinei se acord punctajul din tabelul cu specificaii tehnice din caietul de
sarcini.
- n funcie de Perioada de garanie acordat (n luni):
Punctajul obinut n funcie de perioada de garanie acordat fiecrui produs n parte notat cu T2
maxim 20 puncte se acord astfel:
a) pentru cea mai mare perioad de garanie (notat cu perioad garanie maxim) se
acord:
T2=20 de puncte,
b) pentru alt perioad ofertat (notat cu perioada garantie (n)), dect cea prevzut la
punctul a), se acord punctajul dup formula:
T2(n)= (perioad garanie (n) / perioad garanie maxim) x20 puncte
unde perioad garanie (n) reprezint perioada propus n oferta (n) care se evalueaz.
- n funcie de Termenul de livrare (n luni):
Punctajul obinut n funcie de termenul de livrare oferit fiecrui produs n parte notat cu T3
maxim 10 puncte, se acord astfel:
a) pentru cel mai mic termen de livrare (notat cu termen livrare minim) se acord:
T3=10 de puncte,
b) pentru alt termen de livrare (notat cu termen livrare (n)), dect cel prevzut la punctul
a), se acord punctajul dup formula:
T3(n)= (termen livrare minim / termen livrare (n)) x10 puncte
unde termen livrare (n) reprezint termenul de livrare propus n oferta (n) care se
evalueaz.
Punctajul total (notat cu T) pentru factorul de evaluare OFERTA TEHNIC se calculeaz
astfel:
T=T1+T2+T3 (maxim 70+20+10=100 puncte)
Note: - Toate punctajele se calculeaz cu doua zecimale;
- n cazul n care un ofertant nu ndeplinete cerinele minim obligatorii precizate n
Documentatia de atribuire corespunztoare unui factor de evaluare (ofert financiar i/sau ofert
tehnic), atunci pentru factorul respectiv va primi 0 puncte.

17

b.3. Punctajul final al ofertei (notat cu PCT):


Se va declara ctigtoare oferta cu cel mai mare punctaj, rezultat prin nsumarea
punctajelor obinute la punctul b.1 (oferta financiar) i punctul b.2 (oferta tehnic)
ponderate n mod corespunztor cu 30% i respectiv 70%.
PCT=(P*30%) + (T*70%) puncte, unde:
PCT = punctaj final al ofertei,

IX. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC


IX.1. Ajustarea preului contractului
IX.2. Garania de bun execuie a
contractului
IX.3. Contract de achiziie

DA NU
Preul este ferm i nemodificabil pe toat durata
contractului
DA NU
DA
NU
Modelul anexat Contract de furnizare va fi semnat
spre acceptare de reprezentantii legali ai ofertantului
i va fi ataat ofertei financiare.
Nota:
1). Dac ofertantul cstigtor nu semneaz
contractul n termenii stabilii, Autoritatea
contractant poate s ncheie contractul cu ofertantul
cu punctajul imediat urmtor, dac oferta corespunde,
sau poate relua procedura de achiziie n aceleai
condiii. n funcie de nevoile Autoritii contractante
i n legtur cu coninutul propunerilor tehnice i
financiare prezentate de ctre ofertantul ctigtor,
Autoritatea contractant i ofertantul ctigtor pot
decide cu privire la adugarea i/sau mbuntirea
clauzelor contractului, cu scopul de a reflecta situaia
real a condiiilor de execuie a contractului.
2). Prezumia de legalitate i autenticitate a
documentelor prezentate: Ofertantul i asum
rspunderea exclusiv pentru legaliatea i
autenticitatea tuturor documentelor prezentate n
original i/sau copie n vederea participarii la
procedur. Analizarea documentelor prezentate de
ofertani de ctre comisia de evaluare nu angajeaz
din partea acesteia nici o rspundere sau obligaie
fa de acceptarea acestora ca fiind autentice sau
legale i nu nlatur rspunderea exclusiv a
ofertantului sub acest aspect.

18

SECIUNEA II:

CAIETE DE SARCINI
I. Informaii generale:
a) Autoritate contractant (beneficiar): S.C. Elettra Communications SA., Cod fiscal: RO
16395551, Ploieti, os. Ploieti-Trgovite, Km 8, Judeul Prahova, Tel./fax : +4 0244
434022, Web: www.elettra.ro,
Proiect: Modernizare i cretere a capacitii S.C. Elettra Communications S.A.
(contract AM POS CCE nr. 152904-23.03.2011).
Proiectul este cofinanat in proporie de 50% din fonduri europene nerambursabile prin
Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea
Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013, Axa prioritar 1Un sistem de producie
inovativ i ecoeficient, Domeniul major de intervenieD1.1 Investiii productive i pregtirea
pentru competiia de pia a ntreprinderilor, n special a IMM, Operaiunea Sprijin pentru
consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii tangibile i intangibile pentru
ntreprinderile mari.
SC ELETTRA COMUNICATIONS S.A. finaneaz din surse proprii 50% din cheltuielile
eligibile precum si cheltuielile neeligibile.
b) Caietele de sarcini fac parte integrant din documentaia de atribuire a contractului de
achiziie.
c) Se permite ofertarea unuia sau mai multor loturi iar propunrea tehnic i financiar v-a fi
elaborat pentru fiecare lot ofertat n parte.
d) Evaluarea ofertelor se va face pe baza condiiilor impuse prin caietul de sarcini cu
respectarea criteriilor prevzute n Fia de date a achiziiei.
e) Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevzute n caietul de sarcini sau care
nu satisfac cerinele caietului de sarcini, va fi declarat ofert neconform i va fi respins.

II. Cerine minime obligatorii solicitate prin Caietul de Sarcini:


1. Obiectul contractului de furnizare.
Contractul de furnizare are ca obiect furnizarea, montarea i punerea n funciune, la sediul
Autoritatii contactante, a urmtoarelor:
Nr.Crt.

Lot

1
Lot 1
2

Lot 2

Lot 3

Denumirea produsului (obiectul procedurii de


achiziie)
Main pentru controlul dimensional al pieselor
executate, conform pct. 2.6 din Anexa XIV la
contractul de finanare 152904/23.03.2011
Cabin pentru vopsire (eventual automat),
conform pct. 2.7 din Anexa XIV la contractul de
finanare 152904/23.03.2011
Main pentru lipirea selectiv a componentelor
electronice discrete, conform pct. 2.14 din Anexa
XIV la contractul de finanare 152904/23.03.2011

U/M

Cantitate

buc

buc

buc

19

Lotul 1 - valoare estimat 173,300.00 lei ( 38,000.00 EURO) fr TVA, Main pentru
controlul dimensional al pieselor executate, conform pct. 2.6 din Anexa XIV la contractul de
finanare 152904/23.03.2011 1 bucat
Lotul 2 - valoare estimat 192,500.00 lei (42,200.00 EURO) fr TVA, Cabin pentru
vopsire (eventual automat), conform pct. 2.7 din Anexa XIV la contractul de finanare
152904/23.03.2011 1 bucat,
Lotul 3 - valoare estimat 217,300.00 lei (47,650.00 EURO) fr TVA, Main pentru
lipirea selectiv a componentelor electronice discrete, conform pct. 2.14 din Anexa XIV la
contractul de finanare 152904/23.03.2011 1 bucat
Cerin minim obligatorie: ofertantul va specifica n oferta tehnic c este de acord cu cerina
privind furnizarea, montarea i punerea n funciune a bunurilor/produselor pe care le oferteaz la
sediul Autoritatii contractante, pe baza unui contract de furnizare.

2. Condiii tehnice
2.1 Condiii tehnice generale:
Condiiile tehnice ale produselor sunt stipulate n mod corespunztor pentru fiecare produs la
punctul 13 Specificaii tehnice din Seciunea II, cap. II.
Cerin minim obligatorie: Specificatiile tehnice sunt minimale. Ofertantul va completa
Fisa de prezentare a ndeplinirii cerinelor specificaiei tehnice (conform model) sau
Formularele nr. 11.1-11.3 de la Seciunea III corespunztoare produsului ofertat i va anexa
catalogul/foaia de catalog, prospect sau alte documente care confirm caracteristicile tehnice
specificate.
2.2 Condiii tehnice specifice:
- Produsul trebuie s fie capabil s lucreze trei schimburi zilnic, cinci zile pe
saptamn (dac este cazul),
- Produsul trebuie s fie capabil s lucreze la temperaturi cuprinse ntre 18 30C,
fr alterarea performanelor (dac este cazul),
- Alimentarea produsului (dac este cazul) trebuie s se realizeze din reeaua
naional de distribuie: 230VAC, sau 3x400 VAC, la frecvena de 50 HZ.
Cerin minim obligatorie: Condiiile tehnice specifice sunt minimale.
2.3 Specificaii cu privire la sntatea i securitatea muncii i protejarea mediului
nconjurator
n exploatare produsul trebuie s respecte normele naionale sau europene de sntate i
securitate n munc precum i normele nationale / europene de protejare a mediului nconjurator.
Cerin minim obligatorie: ofertantul va specifica n oferta tehnic c produsul ofertat este n
conformitate cu cerinele eseniale prevzute n reglementrile tehnice aplicabile in Comunitatea
European cu privire la sntate i securitate n munc precum i cu normele europene de protejare
a mediului nconjurtor (inclusiv norme de siguran LASER dac este cazul) i c la momentul
livrrii va ataa i acest Certificat de Conformitate sau Declaraie de Conformitate pe lng celelalte
documente de livrare.
Deasemenea va specifica faptul c produsul ofertat are marcaj de conformitate CE aplicat pe
o placu ataat.
20

3. Termen de livrare:
Livrarea produsului se va face la sediul Autoritii contactante conform contractului de
achiziie.
Livrarea este considerat ncheiat la data semnrii documentelor de recepie.
Cerin minim obligatorie: ofertantul va specifica n oferta tehnic termenul (graficul) de
livrare/condiiile de livrare ale produsului la sediul Autoritii contactante.

4. Recepia produselor:
Recepia cantitativ i calitativ a produsului se va efectua, la sediul Autoritii contractante,
n prezena delegailor ofertantului/productorului.
Furnizarea produsului, montarea, punerea n funciune i demonstrarea parametrilor de
funcionare n conformitate cu specificaiile tehnice cad n sarcina ofertantului.
La recepie se vor efectua minim urmtoarele teste:
- Teste de bun funcionare.
- Testul de anduran (dac este cazul) de minim 4 de ore.
La activitatea de recepie final se va proceda la ntocmirea documentelor de recepie pentru
produs, semnate de prile contractante.
La data receptiei, ofertantul va preda Autoritatii contractante echipamentul nsotit de:
1. Declaratie de conformitate/Certificat de conformitate cu cerinele eseniale prevzute n
reglementrile tehnice aplicabile n Comunitatea European cu privire la sntate i
securitate n munc precum i cu normele europene de protejare a mediului nconjurtor
(inclusiv norme de siguran LASER dac este cazul),
2. Placu ataat produsului cu Marcaj de Conformitate CE,
3. Certificat de garanie,
4. Certificat care s ateste c produsul este mai nou de 2 ani,
5. Manuale de exploatare i intreinere n limba romn sau englez,
6. Albumul de scheme electrice al masinii (dac este cazul),
7. Documente i materiale aferente transferului de produse software, conf. pct. 9 Cerine pentru
produsele software livrate mpreun cu produsul/echipamentul, din Seciunea II, cap. II
(dac este cazul).
Cerin minim obligatorie: ofertantul va specifica n oferta tehnic c este deacord cu
modalitatea de recepie propus prin prezentul Caiet de sarcini.

5. Modalitate de plat
Modalitatea de plata conform contractului de achiziie.

6. Instruirea personalului:
Se va asigura instruirea personalului tehnic propriu pentru exploatarea
produsului/echipamentului (hardware i software dac este cazul) ct i pentru operaiuni de
mentenan pentru un numr de min. 3 persoane.
Toate costurile referitoare la instruirea personalului tehnic vor fi suportate de ofertant.
Detaliile privind activitile de instruire se vor stabili prin clauze contractuale.
21

Cerin minim obligatorie: ofertantul va specifica n oferta tehnic c la momentul


livrrii va efectua i instruirea personalului n vederea exploatarii produsului/echipamentului ct i
pentru operaiuni de mentenan.

7. Garanie:
Tipul garaniei: general.
Limitele garaniei: conform contractului de achiziie.
Perioada de garanie: conform contractului de achiziie, dar nu mai mica de 12 luni de la
punerea n funciune a produsului.
Cerin minim obligatorie: ofertantul va specifica n oferta tehnic garania oferit
produsului.

8. Service:
Ofertantul este obligat s acorde service i suport i mentenan pentru produsele ofertate
gratuit pe toat perioada de garanie a produselor. De asemenea este obligat s acorde i service
post-garanie n baza unui contract ncheiat ntre pri.
Ofertantul va prezenta lista unitilor agreate care asigur service-ul n termen de garanie i
post-garanie. Lista unitilor service agreate va fi nsoit de copii ale autorizaiilor tehnice ale
acestora, valabile la data deschiderii ofertelor.
Ofertantul se angajeaz s asigure gratuit, pe perioada de garanie, asisten tehnic de
urgenta in 48 ore, in vederea remedierii unei defectiuni, de la notificarea dat de Autoritatea
contractant.
Ofertantul este obligat ca n perioada de garanie i post-garanie s asigure, contra cost / pe
baz de contract, pentru produsul livrat, materialele consumabile aferente.
Cerin minim obligatorie : ofertantul va specifica n oferta tehnic c este de acord cu
cerina privind service-ul acordat n perioada de garanie i post-garanie, n condiiile impuse.

9. Cerine
pentru
produsele
software
produsul/echipamentul (dac este cazul):

livrate

mpreun

cu

9.1 Produsul trebuie s fie livrat Autoritii contractante cu produsele software aferente
(sistem de operare i programele necesare funcionrii produsului) deja instalate.
Produsele software chiar dac au fost instalate pe calculatoare trebuie s fie livrate i pe
suport informatic i insoite de Certificatul de Autenticitate (Certificate of Authenticity) dac este
cazul i documentaia aferent.
Ofertantul va trebui s transfere Autoritii contractante i dreptul/licenta de utilizare a
produselor software mpreun cu elementele hardware / software de securitate (dac este cazul), n
conformitate cu specificaiile/cerinele producatorului/propietarului de produse software/licente i
cu legislaia n vigoare.
9.2 Produsele software achizitionate de la teri trebuie transferate Autoritii
contractante n conformitate cu End-User License Ageement i insoite de suportul informatic
original (original software media), manuale aferente (daca este cazul), Certificatul de Autenticitate
(Certificate of Authenticity) i factura/chitana de achizitie a produsului software (dac
productorul produsului software o cere), n original sau n copie autentificat n conformitate cu
originalul.

22

Cerin minim obligatorie : ofertantul va specifica n oferta tehnic c este de acord cu


cerinele privind livrarea i transferul produselor software, n condiiile impuse.

10.Alte cerine:
10.1 Bunurilor/produsele ce se vor achiziiona prin proiect trebuie s fie certificate conform
standardelor de calitate internaionale specifice cu o vechime de maximum 2 ani.
Cerin minim obligatorie : ofertantul va specifica n oferta tehnic c produsul ofertat
este mai nou de 2 ani i c la momentul livrrii va ataa i acest certificat pe lng celelalte
documente de livrare
10.2 n cazul produselor care au n componen elemente LASER acestea trebuie s
corespund Normativelor de siguran LASER.
Cerin minim obligatorie: ofertantul va specifica n oferta tehnic (pentru produsele care
au n componen elemente LASER) normele de siguran LASER (daca este cazul).

11.Coninutul ofertei tehnice:


-

Opis documente cuprinse n oferta tehnic,


Fi de prezentare a ndeplinirii cerinelor specificaiei tehnice (conform model sau
Formularele nr. 11.1-11.3 de la Seciunea III corespunztoare produsului ofertat),
Catalog/foaie de catalog/prospect sau alte documente care confirma caracteristicile tehnice,
Declaraie prin care ofertantul confirm ndeplinirea cerinelor din caietul de sarcini
referitoare la furnizarea, montarea i punerea n funciune a bunurilor/produselor pe care le
oferteaz la sediul Autoritatii contractante*),
Declaraie prin care ofertantul confirm ndeplinirea cerinelor din caietul de sarcini
referitoare la conformitate cu cerinele eseniale prevzute n reglementrile tehnice
aplicabile in Comunitatea European cu privire la sntate i securitate n munc precum i
cu normele europene de protejare a mediului nconjurtor, inclusiv Normele de protecie
LASER (unde este cazul) *),
Declaraie prin care ofertantul confirm ndeplinirea cerinelor din caietul de sarcini
referitoare la recepia produselor*),
Declaraie prin care ofertantul confirm ndeplinirea cerinelor din caietul de sarcini
referitoare la instruirea personalului*),
Declaraie prin care ofertantul confirm ndeplinirea cerinelor din caietul de sarcini
referitoare la service*),
Lista unitilor service agreate (numai n cazul n care activitatea de service nu este
efectuat de ctre furnizor),
Copii ale autorizaiilor tehnice ale unitilor service agreate, valabile la data deschiderii
ofertelor (numai n cazul n care activitatea de service nu este efectuat de ctre furnizor),
Copia carnetului de garanie i service pentru produsul ofertat (dac este cazul),
Declaraie prin care ofertantul confirm ca produsul ofertat este mai nou de 2 ani*),
Declaraie prin care ofertantul confirm ndeplinirea cerinelor din caietul de sarcini
referitoare la transferul de produse software (dac este cazul)*).

NOTA *): Declaraiile pot fi editate ca documente separate i/sau pot fi cumulate total/parial ntrun singur document.

23

12.Model Fi de prezentare a ndeplinirii cerinelor specificaiei tehnice:


Document din care rezult caracteristica
produsului i pagina unde se regsete
Cerin prevzut n
specificaia tehnic

Caracteristic a
produsului ofertat

(dac caracteristica produsului nu se regsete ntrun


catalog/pliant
de
prezentare
al
ofertantului/productorului se va prezenta un
document ataat separat n care, n mod expres se
face referire la aceasta)

Termen de livrare: _________ luni


Termen de garantie: ________ luni

24

13.Specificaii tehnice:
Specificaiile tehnice sunt detaliate n mod corespunztor pentru fiecare produs/echipament.

13.1 Specificatii tehnice

Lotul 1 - Main pentru controlul dimensional al

pieselor executate
Produsul: Main pentru controlul dimensional al pieselor executate, conform pct. 2.6
din Anexa XIV la contractul de finanare 152904/23.03.2011, este o main de masur n
coordonate, tridimensional, motorizat, destinat inspeciei dimensionale a pieselor mecanice.
Maina pentru controlul dimensional al pieselor executate este necesar pentru a acoperi
cerinele privind creterea capacitii de producie (B1.7, conform fluxului tehnologic aferent cererii
de finanare depuse).

13.1.1 Specificatii tehnice minimale


Nr. Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Caracteristic / parametru
Control tridimensional
Volum de masur XxYxZ
Dimensiuni pies de msurat
Greutate pies de msurat
Precizie de msur MPE (n mod de
operare motorizat) (cu L n mm)
Precizie de msur MPEp
Micare motorizat
Posibilitatea
de
a
controla
deplasarea
Posibilitatea
de
a
memora
secvenele de deplasare
Posibilitatea de a reproduce n mod
automat secvene de deplasare
Posibilitatea de a rula programe n
mod automat i manual
Soft de control al mainii
Vitez de deplasare n mod automat
Panou de comand interactiv
Palpator rigit pentru scanare
Ghidaje pe perna de aer pe X, Y, Z
Certificat de etalonare ISO 17025
Kit palpatori
Sfer de calibrare, cu certificat de
etalonare
Capabilitate de stocare date pe
uniti externe
Temperaturi ambientale de lucru,
fr alterarea performanelor
Alimentare cu energie

U/M
mm
mm
kg

Valoare / descriere
Da
Min 400x450x350
Min. 550x700x400
Min. 200
Min. 2,5+3,9L/1000m
Min. 2 m
Da
Da
Da
Da
Da

mm/s

set
buc

Da
Min. 150
Da
Da
Da
Da
1
1
Da

18 30
230VAC / 50 Hz, sau 3x400 VAC /
50 Hz
25

Cerin minim obligatorie: Specificaiile tehnice minimale sunt obligatorii. Ofertele tehnice care
nu corespund specificaiilor tehnice minimale sunt descalificate.

13.1.2 Specificatii tehnice


Punctaj
30

5
5
5
5
10

5
5

Caracteristic / parametru
Sistem complet de prindere a piesei cu vacuum,
suprafa util de prindere min. 300x400mm (compus
din minim: suport pentru pies, pomp de vid, garnituri
intermediare i de etanare (tip iret cilindric), furtun,
fitinguri)
Kit de garnituri intermediare i de etanare pentru
sistemul de prindere cu vacuum
Cap de masur indexabil din 15 n 15
Filtru de aer i regulator de presiune
Butoane individuale de blocare a axelor
ubler electronic 150mm (interior, exterior, de
adncime), conectare Opto-RS232 duplex, cu accesorii:
talp, baterie de alimentare i cablu de conectare la
calculator
Micrometru electronic 0-30 (exterior), conectare OptoRS232 duplex, cu accesorii: baterie de alimentare
Kit de calibre pentru filete 6H (M1,6x0,35; M2x0,4;
M2,5x0,45; M3x0,5)

U/M

Valoare
Da

Da

buc

Da
Da
Da
2

buc

1
Da

Total 70
NOT: Specificaiile tehnice se supun evalurii n funcie de punctajul obinut pentru fiecare
caracteristic /parametru. Pentru caracteristicile / parametrii care lipsesc sau care nu corespund cu
valorile impuse in tabel, punctajul acordat va fi 0 (zero). Punctajul total obinut va fi utilizat la
evaluarea ofertelor tehnice.
Cerin minim obligatorie: Ofertantul va completa Fisa de prezentare a ndeplinirii
cerinelor specificaiei tehnice (conform model de la pct. 12) sau Formularul nr. 11.1 de la
Seciunea III i va anexa catalogul/foaia de catalog (prospect sau alte documente care confirm
caracteristicile tehnice) ale produsului ofertat.

13.2 Specificatii tehnice Lotul 2 - Cabin pentru vopsire (eventual automat)


Produsul: Cabin pentru vopsire (eventual automat), conform pct. 2.7 din Anexa XIV
la contractul de finanare 152904/23.03.2011, este o structura autonom, nchis, destinata efecturii
operaiunilor de vopsire manuale (eventual automat) i uscare a pieselor vopsite. Cabina de vopsire
trebuie sa fie dotat cu instalaii care s confere condiii normale de lucru (ventilaie, filtrare,
ncalzire, iluminat).
Din punct de vedere constructiv, cabina pentru vopsire, trebuie s fie compus din minim:
- cabin presurizat (1 buc.) compus din camer de vopsire i camer de uscare (sau cuptor
de uscare electric, ncorporat);
- perete aspirant cu filtru uscat (1 buc.);
- central pentru tratamentul aerului (2 buc.);
26

ncalzitor electric pentru camera de uscare (1 buc.);


echipament pentru extracie vapori (1 buc.) cu tubulatura aferent;
sistem / tubulatur de distribuie aer proaspt;
instalaie de pulverizat (1 buc.) cu pistol i pomp cu motor hidraulic;
cuptor electric de uscare independent (1 buc.);
Cabina pentru vopsire (eventual automat) este necesar pentru a acoperi cerinele privind
creterea capacitii de producie (B2.4.1, conform fluxului tehnologic aferent cererii de finanare
depuse).
-

13.2.1 Specificatii tehnice minimale


Nr. Crt.
Caracteristic / parametru
U/M
Valoare / descriere
Specificatii tehnice minimale pentru cabin presurizat (1 buc.):
1
Dimensiuni cabin XxYxH
m
4x2,5x2.2 (toleran pe toate axele
+/-5%)
2
Tip cabin
presurizat
3
Componen
camer de vopsire + camer de
uscare cu ncalzire electric (sau
cuptor de uscare electric,
ncorporat)
4
Dimensiuni camer de vopsire
m
2,5x2,5x2,2 (toleran pe toate axele
XxYxH
+/-5%)
5
Dimensiuni camer de uscare
m
1,5x2,5x2,2 (toleran pe toate axele
XxYxH
+/-5%)
6
Structur metalic demontabil
Da
7
Panouri tip sandwitch
Da
8
Ui de acces
Buc.
2
Instalaia electric din interiorul
Da
9
cabinei de vopsit de tip anti-ex
10
Plenum distribuie zona vopsire
m2
4
2
11
Plenum distribuie zona uscare
m
2
Sistem / tubulatur de distribuie
Da
12
aer
13
Tablou electric
cu automatizare complet
Specificatii tehnice minimale pentru perete aspirant cu filtru uscat (1 buc.):
14
Panouri din tabl cu filtre uscate
Da
3
15
Debit de aer
m /h
min. 8000
16
nalime de lucru util
m
min. 1,8
Dimensiuni de gabarit XxYxH
m
2,5x0,8x2,2 (toleran corelat cu
17
dimensiunile cabinei)
Ventilator cu motor electric dotat
Da
cu inel de cupru la aspiraie
18
(NOT: nu se admite motor electric
cu perii colectoare aflate in fluxul de
aer aspirat)

Specificatii tehnice minimale pentru central pentru tratamentul aerului (2 buc.):


Compunere minimal
Ventilator electric, baterie de
19
ncalzire cu ap, filtre
20
Consum de ap cald
m3/h
max. 6
3
21
Debit de aer
m /h
min. 8000
iber de reglare manual a
22
Da
debitului de aer
27

Putere termic
kW/(Kcal/h)
min. 132/(113500)
Tubulatur de legtur cu
24
Da
plenumul de distribuie al aerului
Specificatii tehnice minimale pentru ncalzitor electric pentru camera de uscare (1 buc.):
25
Putere electric total
kW
min. 20
26
Clasa de protecie IP43
Da
3
27
Debit de aer ventilator
m /h
min.1000
28
Domeniu de temperatur reglabil
C
55-110
Specificatii tehnice minimale pentru echipament pentru extracie vapori (1 buc.) cu tubulatura
aferent:
29
Ventilator centrifugal
Da
3
30
Debit aspirat
m /h
min. 900
31
Coloane de extracie vapori
buc
2
Specificatii tehnice minimale pentru instalaie de pulverizat (1 buc.):
Instalaie
de
pulverizat
32
Da
profesional cu motor pneumatic
Kit pistol de vopsit profesional
(pistol, cap aer, furtun fluid 120
33
Da
bari/min. 7m, furtun aer 10
bari/min. 7m, filtru pistol)
34
Vas de alimentare cu material
Da
35
Furtun retur
Da
36
Eficiena transferului cu vopsea
min. 85%
Viteza
de
pulverizare
a
m/s
37
max. 0,8
particulelor
38
Consum de aer
m3/h
max. 15
Presiune de fluid transferat n
bar
38
min. 90
pistolul de vopsire
40
Debit fluid la ieire din pomp
l/min
min. 1,5
Pulverizare
vopsele
41
Da
bicomponente
42
Presiune aer pentru pistol
bar
max. 6
Specificatii tehnice minimale pentru cuptor electric de uscare independent (1 buc.):
43
Incalzire electric
Da
44
Dimensiuni interne XxHxY
mm
Min. 1000x1300x550
45
Ua de acces
buc
2
nclzire prin convecie natural
46
Da
sau mecanizat
47
Gama de temperaturi interne
C
min. 40 - 250
Uniformitatea
temperaturii
C
48
+/-3
interne
49
Stabilitatea temperaturii
C
max. 1
Rafturi din plasa metalic in
buc.
50
min. 2
dotare
51
Pozitii disponibile pentru rafturi
buc.
min. 30
Alimentare cu energie (valabil
230VAC / 50 Hz, sau 3x400 VAC /
52
pentru toate elementele electrice
50 Hz
ale cabinei de vopsit)
23

Cerin minim obligatorie: Specificaiile tehnice minimale sunt obligatorii. Ofertele tehnice care
nu corespund specificaiilor tehnice minimale sunt descalificate.
28

13.2.2 Specificatii tehnice


Punctaj
Caracteristic / parametru
U/M
Valoare
Specificatii tehnice pentru cabin presurizat (1 buc.):
6
Tablou electric cu control i monitorizare a proceselor
Da
cu PLC
6
Rastel metalic cu rafturi min. 1x1x2 m
Da
Specificatii tehnice pentru perete aspirant cu filtru uscat (1 buc.):
6
Ventilator echipat cu motor anti-ex
Da
Specificatii tehnice pentru central pentru tratamentul aerului (2 buc.):
6
Termostat anti-nghe
Da
Specificatii tehnice pentru ncalzitor electric pentru camera de uscare (1 buc.):
5
Flane de racord cu tubulatura camerei de uscare
Da
Specificatii tehnice pentru echipament pentru extracie vapori (1 buc.) cu tubulatura aferent:
6
Tubulatur de legtur aferent
Da
Specificatii tehnice pentru instalaie de pulverizat (1 buc.):
6
Carucior cu un bra pentru pomp
Da
6
Kit duze pistol de vopsit ( 0,23-0,73mm)
Da
Specificatii tehnice pentru cuptor electric de uscare independent (1 buc.):
6
Gaur de acces min. 50mm pe partea superior pentru
Da
evacuare gaze
6
Filtru pentru aer proaspt
Da
5
Montaj pe roi blocabile
Da
6
Rafturi din plasa metalic - suplimentare
buc.
min. 2
Total 70
NOT: Specificaiile tehnice se supun evalurii n funcie de punctajul obinut pentru fiecare
caracteristic /parametru. Pentru caracteristicile / parametrii care lipsesc sau care nu corespund cu
valorile impuse in tabel, punctajul acordat va fi 0 (zero). Punctajul total obinut va fi utilizat la
evaluarea ofertelor tehnice.
Cerin minim obligatorie: Ofertantul va completa Fisa de prezentare a ndeplinirii
cerinelor specificaiei tehnice (conform model de la pct. 12) sau Formularul nr. 11.2 de la
Seciunea III i va anexa catalogul/foaia de catalog (prospect sau alte documente care confirm
caracteristicile tehnice) ale produsului ofertat.

Lotul 3 - Main pentru lipirea selectiv a


componentelor electronice discrete
13.3 Specificatii tehnice

Produsul: Main pentru lipirea selectiv a componentelor electronice discrete, conform


pct. 2.14 din Anexa XIV la contractul de finanare 152904/23.03.2011, este o main automat,
interactiv, de lipire selectiv a componentelor electronice discrete de tip THT n tehnologie lead
free, n mediu inert de azot.
Main pentru lipirea selectiv a componentelor electronice discrete este necesar pentru a
acoperi cerinele privind creterea capacitii de producie (B3.10, conform fluxului tehnologic
aferent cererii de finanare depuse).
29

13.3.1 Specificatii tehnice minimale


Nr. Crt.
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16

17
18
19

Caracteristic / parametru
Lipire selectiv automat a
terminalelor
componentelor
electronice THT cu aliaj de lipit
lead free
Sistem de lipire interschimbabil cu
wetable nozzle i jet nozzle
Dimensiuni plac electronic
Sistem de fluxare
Lipire n atmosfer inert de azot
Consum de azot
Presiune de azot (la puritate de
min. 99,99%)
Temperatur
Modul de lipire (solder pot) din
titan destinat pentru aliaje cu Pb i
lead free
Prencalzitor cu putere ajustabil pe
partea cu lipituri a plcii
electronice
Sistem de control al temperaturii
preincalzitoarelor close loop cu
pirometru cu laser
Sistem de extragere a fumului i
excesului de azot cu senzor de
vacuum
Sistem de control min/max. al
temperaturii
Sistem
ajustabil
de
ncarcare/descrcare manual a
plcii electronice
Senzor de debit pentru azot
Calculator cu sistem de operare,
soft de operare a mainii i sistem
de control de la distan via
Ethernet - instalate
Controlarea
automat
i
monitorizarea tuturor parametrilor
proceselor
Temperaturi ambientale de lucru,
fr alterarea performanelor
Alimentare cu energie

U/M

Valoare / descriere
Da

Da
mm
m3/h
bar

min. 330x330
cel puin Micro Drop Jet
Da
max. 3
4 6 (60 90 psi)

min 300
min. 1

KW

min. 1,5 3

Da

Da

Da
Da

Da
Da

Da
C

18 30
230VAC / 50 Hz, sau 3x400 VAC /
50 Hz

Cerin minim obligatorie: Specificaiile tehnice minimale sunt obligatorii. Ofertele tehnice care
nu corespund specificaiilor tehnice minimale sunt descalificate.

30

13.3.2 Specificatii tehnice


Punctaj
20
10
10
10
10
10
Total 70

Caracteristic / parametru
Camera video de vizualizare a proceselor
Senzor al nivelului de fluxant
Senzor de debit pentru aer
Set (5 piese) de jet nozzle intre 3 16 mm
Set (3 piese) de wetable nozzle intre 3 16 mm
Set de cutare pentru nozzle

U/M

Valoare
Da
Da
Da
Da
Da
Da

NOT: Specificaiile tehnice se supun evalurii n funcie de punctajul obinut pentru fiecare
caracteristic /parametru. Pentru caracteristicile / parametrii care lipsesc sau care nu corespund cu
valorile impuse in tabel, punctajul acordat va fi 0 (zero). Punctajul total obinut va fi utilizat la
evaluarea ofertelor tehnice.
Cerin minim obligatorie: Ofertantul va completa Fisa de prezentare a ndeplinirii
cerinelor specificaiei tehnice (conform model de la pct. 12) sau Formularul nr. 11.3 de la
Seciunea III i va anexa catalogul/foaia de catalog (prospect sau alte documente care confirm
caracteristicile tehnice) ale produsului ofertat.

31

SECIUNEA III
FORMULARE
Seciunea III conine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea i
prezentarea ofertei i a documentelor care o nsoesc i, pe de alt parte, s permit comisiei de
evaluare examinarea i evaluarea rapid i corect a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare ofertant care particip, n mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie public are obligaia de a prezenta formularele prevzute n
cadrul acestei seciuni, completate n mod corespunztor i semnate de persoanele autorizate.

32

Formular 1

OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul
_______________________________,
reprezentant
mputernicit
al
_______________________________________________________________________________,
(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate
faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de
urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificri
i completri prin Legea nr. 337/ 2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale,
pentru corupie, fraud i/ sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor
orice documente doveditoare de care dispun.

Data completrii ......................

Operator economic,
_________________
(semntura autorizat)

33

Formular 2
OPERATOR ECONOMIC/ OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Subsemnatul, ....................................................................... reprezentant mputernicit al
..............................................................................................................................................................
. (denumirea operatorului economic),
n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la
procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect
Maini i cabin de vopsire, codul CPV 42990000-2 la data de _____________ organizat de
SC Elettra Communications SA, declar pe propria rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare,
reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat;
d) n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave
prejudicii beneficiarilor;
e) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,
.
(semntura autorizat )
A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o
asociere

34

Formular 3
A se transmite pe hrtie cu antetul entitii legale care depune oferta
OPERATOR ECONOMIC
_________________________________
(denumire societate ofertanta)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare
1.
Subsemnatul/a..,
n
calitate
de
..
(ofertant/candidat/ofertant asociat/sub-contractant),
la,
(denumire societate ofertanta)
n temeiul art.691 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare, declar pe proprie rspundere, sub sanciunea falsului n
declaraii, urmtoarele:
nu am drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere sau de
supervizare i/sau acionari ori asociai, persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la
gradul al patrulea inclusiv, ce dein funcii de decizie n cadrul Societii sau a societiilor
legate.
nu sunt implicat n relaii comerciale, astfel cum sunt prevzute la art. 69 lit a) din OUG
nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, cu persoane ce dein funcii de
decizie n cadrul Societii sau a societiilor legate.
2. Subsemnatul/a.. declar c voi informa imediat
autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe
parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care
vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public.
3. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai SC Elettra Communications SA,
oseaua Ploieti-Trgovite, Km.8, judeul Prahova, Romnia, cu privire la orice aspect tehnic i
financiar n cu activitatea legtur noastr.
Operator economic
___________________________________
(nume i funcie persoan autorizat )
__________________________________
(semntura persoan autorizata i tampila, dupa caz )
A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o
asociere, precum i de ctre fiecare dintre sub-contractorii declarai, dac este cazul.
35

Formular nr. 4

Operator economic,
_______________________________________
(denumirea)

CERTIFICAT de participare la licitaie cu ofert independent


I. Subsemnatul/Subsemnaii, ____________________________________________________,
reprezentant/reprezentani legali al/ai ______________________________ ntreprindere/asociere
care va participa la procedura de achiziie public organizat de SC Elettra Communications SA, n
calitate de autoritate contractant, din data de _______________ certific/certificm prin prezenta c
informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ____________________________________,
urmtoarele:
1.am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2.consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care
cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3.fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta
de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4.n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta
dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai
proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5.oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr
a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6.oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva
procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur
cu obiectul respectivei proceduri;
7.oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8.detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate
n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant,
_____________________________________
Data
_____________
Reprezentant/Reprezentani legali
(semnturi)

A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o asociere,
precum i de ctre fiecare dintre sub-contractorii declarai, dac este cazul.

36

Formularul nr. 5

OFERTANTUL
..........................
(denumirea)
DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR
1. Subsemnatul , reprezentant mputernicit al
..................................................................................[denumirea operatorului economic], declar pe
propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie public prin cerere de oferte, avnd ca obiect Maini i cabin
de vopsire, codul CPV 42990000-2, la data de _________________, organizat de SC Elettra
Communications SA , particip i depun ofert:
n nume propriu;
ca asociat n cadrul asociaiei .......................................................................................;
ca sub-contractor al .........................................................................................................;
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
2. Subsemnatul declar c:
nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici;
sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni
modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul
derulrii contractului de achiziie public.
4. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai SC Elettra Communications SA,
oseaua Ploieti-Trgovite, Km.8, judeul Prahova, Romnia cu privire la orice aspect tehnic i
financiar n legtur cu activitatea noastr.
Data completrii .................................................
Ofertant,
......................................................................
(semntura autorizat)
A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o
asociere, precum i de ctre fiecare dintre sub-contractorii declarai, dac este cazul

37

Formular 6
Operator economic,
_________________________________
(denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE 1
1. Denumirea/numele:_____________________________________________________________
2. Codul fiscal:___________________________________________________________________
3. Adresa sediului central:___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Telefon:__________________________________
Fax:_____________________________________
Telex:____________________________________
E-mail:___________________________________
5. Certificatul de nmatriculare / nregistrare ___________________________________________
(numrul, data si locul de nmatriculare / nregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _________________________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: _________________________________
(adrese complete, telefon / telex / fax, certificate de nmatriculare / nregistrare)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8. Principala piaa a afacerilor:_______________________________________________________
9. Situaia economico-financiar:
Date financiare2
2009
2010
2011
RON
RON
RON
Cifra de afaceri
Ofertant,
_______________________________
(numele reprezentantului legal, n clar)
________________________________
(semntura autorizat)
1 - A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o
asociere.
2 - Valorile vor fi exprimate n lei. Ofertanii care trebuie s efectueze conversia altor monede n
euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de ctre Banca Naional a rii n care s-a
fcut nregistrarea i vor specifica ratele utilizate
3 - n cazul n care oferta este depus de o asociere, se va prezenta o fi centralizatoare pentru
asociere n ansamblu, semnat de ctre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider,
precum i fie centralizatoare individuale pentru fiecare asociat n parte, semnate de reprezentanii
legali ai fiecrui asociat, inclusiv liderul.

38

Formularul 7
EXPERIENA SIMILAR
DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII TREI ANI
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..............................................................................
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub
sanciunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si neleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificrii si confirmrii declaraiilor,
situaiilor si documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare in scopul verificrii
datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai SC ELETTRA COMMUNICATIONS
SA (denumirea si adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in
legtura cu activitatea noastr.

Operator economic,
..
(numele reprezentantului legal, n clar)
......................
(semntura autorizat)

Nr.
Crt.

Obiectul contractului

Denumire/numele
Beneficiarului/Adresa

Valoarea totala a
contactului

Perioada de
derulare a
contractului

1
2
3
.....

39

Formularul 8
OFERTANTUL
_______________________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTA
Ctre SC Elettra Communications SA, oseaua Ploieti-Trgovite, Km.8, judeul Prahova,
Romnia
1. Examinnd documentaia de atribuire pentru Maini i cabin de vopsire, codul CPV
42990000-2,
subsemnaii,
reprezentani
ai
ofertantului_______________________________________________________________________
, ne oferim s furnizm:
Nr. crt.

Echipamentul

Valoare ofertat (exclus TVA)


n condiia de livrare DDP
Ploieti

* se completeaza cu denumirea lotului, ecipamentului si cu referierea la


pozitia din anexa XIV la contractul de finantare pentru fiecare
lot/echipament/set ofertat

Total ofert
n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat.
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizam produsele la
termenele cerute n Caietul de sarcini.
3. Ne angajm s meninem aceast oferta valabil pentru o durat de 60 (aizeci) zile, respectiv
pn la data de ___________________________, i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi
acceptat
(ziua/luna/anul)
oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie aceast ofert, mpreun cu comunicarea
transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un
contract angajant ntre noi.
5. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare s
semnam contractul de achiziie n termen de maxim 15 zile de la data comunicrii rezultatului
procedurii de atribuire a contractului.
6. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alta ofert pe
care o putei primi.
Data _____/_____/_____
Ofertant ,
................ (numele operatorului economic)
........................... (numele persoanei autorizate i semntura)
Data _____/_____/_____
___________________________________, in calitate de ___________________________, legal
(numele pers. autoriz.)
( funcia )
autorizat
sa
semnez
oferta
pentru
i
n
numele
____________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
__________
( semntura)
40

Formularul 9
nregistrat la sediul autoritii contractante
nr. _________ / __ . __ . 2012

OFERTANTUL
______________________
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE
Ctre SC Elettra Communications SA, oseaua Ploieti-Trgovite, Km.8, judeul Prahova,
Romnia
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a invitaiei dumneavoastr privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de


furnizare
pentru
Maini
i
cabin
de
vopsire,
noi
___________________________________________________________________________
(denumirea/numele ofertantului)
va transmitem alturat urmtoarele:
1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original.:
a) oferta pentru: ________________(***)______________,;
***

se completeaza cu denumirea lotului, ecipamentului si cu referierea la pozitia din anexa XIV la contractul de finantare pentru fiecare

lot/echipament/set ofertat

b) documentele care compun oferta:


-

Plicul nr. 1: Documente de calificare;


Plicul nr. 2: Propunere tehnic;
Plicul nr. 3: Propunere financiar.

Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i v satisface cerinele.


Data completrii __ . __ . 2012

Cu stim,

Operator economic,
____________________________
(semntura autorizat)

41

Formular nr. 10
Formular pentru persoane juridice
Antet/contestator
.
CONTESTATIE
Subscrisa....... (denumirea persoanei juridice), cu sediul in
......................................, cod unic de inregistrare ..., reprezentata legal
prin .................... in calitate.........., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire ........... a
contractului de achizitie (obiectul contractului) ., organizata de autoritatea contractanta
(denumirea autoritatii contractante) .., avand sediul in (adresa autoritatii
contractante) ...........................,
formulez prezenta CONTESTATIE prin care solicit:
[] anularea actului..
[] obligarea autoritatii contractante de a emite un act...
[] obligarea autoritatii contractante la adoptarea de masuri necesare pentru remediere actului/actelor care
afecteaza procedura de atribuire.
(Se nominalizeaza actul/actele atacate).
Motivele care stau la baza contestatiei sunt :
in fapt .. in drept .
In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:
.
.

Data,
Reprezentat legal (nume/prenume in clar)

42

Formular nr. 11.1

OFERTANTUL
_______________________________
(denumirea/numele)

Fisa de prezentare a ndeplinirii cerinelor specificaiei tehnice


pentru:

Main pentru controlul dimensional al pieselor executate, conform pct. 2.6 din Anexa XIV la contractul de finanare
152904/23.03.2011, constnd n:
_______________________________________________________________________________________
Document din care
rezult caracteristica
produsului i pagina
unde se regsete (dac
Cerin prevzut n
specificaia tehnic din
Documentatia de atribuire

U/M

Valoare

Caracteristic a produsului
ofertat

U/M

Valoare

caracteristica produsului
nu se regsete ntr-un
catalog/pliant
de
prezentare
al
ofertantului/productorului
se
va
prezenta
un
document ataat separat n
care, n mod expres se face
referire la aceasta)

Specificatii tehnice minimale (eliminatorii):


Control tridimensional
Da
Volum de masur XxYxZ
mm
Min 400x450x350
Dimensiuni pies de msurat
mm
Min. 550x700x400
Greutate pies de msurat
kg
Min. 200
Precizie de msur MPE (n
Min.
43

mod de operare motorizat) (cu


L n mm)
Precizie de msur MPEp
Micare motorizat
Posibilitatea de a controla
deplasarea
Posibilitatea de a memora
secvenele de deplasare
Posibilitatea de a reproduce n
mod automat secvene de
deplasare
Posibilitatea de a rula
programe n mod automat i
manual
Soft de control al mainii
Vitez de deplasare n mod
automat
Panou de comand interactiv
Palpator rigit pentru scanare
Ghidaje pe perna de aer pe X,
Y, Z
Certificat de etalonare ISO
17025
Kit palpatori
Sfer de calibrare, cu certificat
de etalonare
Capabilitate de stocare date pe
uniti externe
Temperaturi ambientale de
lucru,
fr
alterarea
performanelor
Alimentare cu energie

2,5+3,9L/1000m
Min. 2 m
Da
Da
Da
Da

Da

mm/s

Da
Min. 150
Da
Da
Da
Da

set
buc

1
1
Da

C
18 30
230VAC / 50 Hz,
44

sau 3x400 VAC /


50 Hz
Specificaii tehnice (care sunt supuse punctajului):
Sistem complet de prindere a
Da
piesei cu vacuum, suprafa
util de prindere min.
300x400mm (compus din
minim: suport pentru pies,
pomp de vid, garnituri
intermediare i de etanare (tip
iret
cilindric),
furtun,
fitinguri)
Kit de garnituri intermediare
Da
i de etanare pentru sistemul
de prindere cu vacuum
Cap de masur indexabil din
Da
15 n 15
Filtru de aer i regulator de
Da
presiune
Butoane
individuale
de
Da
blocare a axelor
Subler electronic 150mm
buc
2
(interior,
exterior,
de
adncime), conectare OptoRS232 duplex, cu accesorii:
talp, baterie de alimentare i
cablu
de
conectare
la
calculator
Micrometru electronic 0-30
buc
1
(exterior), conectare OptoRS232 duplex, cu accesorii:
baterie de alimentare
45

Kit de calibre pentru filete 6H


(M1,6x0,35;
M2x0,4;
M2,5x0,45; M3x0,5)

Da

Termen de livrare: _____________


Termen de garanie: ____________
Data _____/_____/_____
Ofertant ,
................ (numele operatorului economic)
........................... (numele persoanei autorizate i semntura)
Data _____/_____/_____
___________________________________, in calitate de ___________________________, legal
(numele pers. autoriz.)
( funcia )
autorizat sa semnez oferta pentru i n numele ____________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
__________
( semntura)

46

Formular nr. 11.2

OFERTANTUL
_______________________________
(denumirea/numele)

Fisa de prezentare a ndeplinirii cerinelor specificaiei tehnice


pentru:

Cabin pentru vopsire (eventual automat), conform pct. 2.7 din Anexa XIV la contractul de finanare 152904/23.03.2011,
constnd n:
__________________________________________________________________________________________________
Document din care
rezult caracteristica
produsului i pagina
unde se regsete (dac
Cerin prevzut n
specificaia tehnic din
Documentatia de atribuire

U/M

Valoare

Caracteristic a produsului
ofertat

U/M

Valoare

caracteristica produsului
nu se regsete ntr-un
catalog/pliant
de
prezentare
al
ofertantului/productorului
se
va
prezenta
un
document ataat separat n
care, n mod expres se face
referire la aceasta)

Specificatii tehnice minimale (eliminatorii):


Specificatii tehnice minimale pentru cabin presurizat (1 buc.):
Dimensiuni cabin XxYxH
m
4x2,5x2.2
(toleran pe toate
axele +/-5%)
Tip cabin
presurizat
Componen
camer de vopsire
+ camer de uscare
cu ncalzire
electric (sau
47

Dimensiuni camer de vopsire


XxYxH

Dimensiuni camer de uscare


XxYxH

Structur
metalic
demontabil
Panouri tip sandwitch
Ui de acces
Instalaia
electric
din
interiorul cabinei de vopsit de
tip anti-ex
Plenum
distribuie
zona
vopsire
Plenum distribuie zona uscare
Sistem / tubulatur de
distribuie aer
Tablou electric

cuptor de uscare
electric,
ncorporat)
2,5x2,5x2,2
(toleran pe toate
axele +/-5%)
1,5x2,5x2,2
(toleran pe toate
axele +/-5%)
Da

Buc.

Da
2
Da

m2

m2

2
Da

cu automatizare
complet
Specificatii tehnice minimale pentru perete aspirant cu filtru uscat (1 buc.):
Panouri din tabl cu filtre
Da
uscate
Debit de aer
m3/h
min. 8000
nalime de lucru util
m
min. 1,8
Dimensiuni de gabarit XxYxH
m
2,5x0,8x2,2
(toleran corelat
cu dimensiunile
cabinei)
48

Ventilator cu motor electric


dotat cu inel de cupru la
aspiraie (NOT: nu se admite

Da

motor electric cu perii colectoare


aflate in fluxul de aer aspirat)

Specificatii tehnice minimale pentru central pentru tratamentul aerului (2 buc.):


Compunere minimal
Ventilator electric,
baterie de ncalzire
cu ap, filtre
3
Consum de ap cald
m /h
max. 6
Debit de aer
m3/h
min. 8000
iber de reglare manual a
Da
debitului de aer
Putere termic
kW/(Kc
min. 132/(113500)
al/h)
Tubulatur de legtur cu
plenumul de distribuie al
Da
aerului
Specificatii tehnice minimale pentru ncalzitor electric pentru camera de uscare (1 buc.):
Putere electric total
kW
min. 20
Clasa de protecie IP43
Da
Debit de aer ventilator
m3/h
min.1000
Domeniu de temperatur
C
55-110
reglabil
Specificatii tehnice minimale pentru echipament pentru extracie vapori (1 buc.) cu tubulatura aferent:
Ventilator centrifugal
Da
3
Debit aspirat
m /h
min. 900
Coloane de extracie vapori
buc
2
Specificatii tehnice minimale pentru instalaie de pulverizat (1 buc.):
Instalaie
de
pulverizat
profesional
cu
motor
Da
pneumatic
49

Kit
pistol
de
vopsit
profesional (pistol, cap aer,
furtun fluid 120 bari/min. 7m,
Da
furtun aer 10 bari/min. 7m,
filtru pistol)
Vas de alimentare cu material
Da
Furtun retur
Da
Eficiena
transferului
cu
min. 85%
vopsea
Viteza de pulverizare a
m/s
max. 0,8
particulelor
Consum de aer
m3/h
max. 15
Presiune de fluid transferat n
bar
min. 90
pistolul de vopsire
Debit fluid la ieire din pomp
l/min
min. 1,5
Pulverizare
vopsele
Da
bicomponente
Presiune aer pentru pistol
bar
max. 6
Specificatii tehnice minimale pentru cuptor electric de uscare independent (1 buc.):
Incalzire electric
Da
Dimensiuni interne XxHxY
mm
Min.
1000x1300x550
Ua de acces
buc
2
nclzire
prin
convecie
Da
natural sau mecanizat
Gama de temperaturi interne
C
min. 40 - 250
Uniformitatea
temperaturii
C
+/-3
interne
Stabilitatea temperaturii
C
max. 1
Rafturi din plasa metalic in
buc.
min. 2
dotare
Pozitii disponibile pentru
buc.
min. 30
50

rafturi
Alimentare cu energie (valabil
230VAC / 50 Hz,
pentru
toate
elementele
sau 3x400 VAC /
electrice
ale cabinei de
50 Hz
vopsit)
Specificaii tehnice (care sunt supuse punctajului):
Specificatii tehnice pentru cabin presurizat (1 buc.):
Tablou electric cu control i
Da
monitorizare a proceselor cu
PLC
Rastel metalic cu rafturi min.
Da
1x1x2 m
Specificatii tehnice pentru perete aspirant cu filtru uscat (1 buc.):
Ventilator echipat cu motor
Da
anti-ex
Specificatii tehnice pentru central pentru tratamentul aerului (2 buc.):
Termostat anti-nghe
Da
Specificatii tehnice pentru ncalzitor electric pentru camera de uscare (1 buc.):
Flane de racord cu tubulatura
Da
camerei de uscare
Specificatii tehnice pentru echipament pentru extracie vapori (1 buc.) cu tubulatura aferent:
Tubulatur
de
legtur
Da
aferent
Specificatii tehnice pentru instalaie de pulverizat (1 buc.):
Carucior cu un bra pentru
Da
pomp
Kit duze pistol de vopsit (
Da
0,23-0,73mm)
Specificatii tehnice pentru cuptor electric de uscare independent (1 buc.):
Gaur de acces min. 50mm
pe partea superior pentru
Da
evacuare gaze
51

Filtru pentru aer proaspt


Montaj pe roi blocabile
Rafturi din plasa metalic suplimentare

Da
Da
buc.

min. 2

Termen de livrare: _____________


Termen de garanie: ____________

Data _____/_____/_____
Ofertant ,
................ (numele operatorului economic)
........................... (numele persoanei autorizate i semntura)
Data _____/_____/_____
___________________________________, in calitate de ___________________________, legal
(numele pers. autoriz.)
( funcia )
autorizat sa semnez oferta pentru i n numele ____________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
__________
( semntura)

52

Formular nr. 11.3

OFERTANTUL
_______________________________
(denumirea/numele)

Fisa de prezentare a ndeplinirii cerinelor specificaiei tehnice


pentru:

Main pentru lipirea selectiv a componentelor electronice discrete, conform pct. 2.14 din Anexa XIV la contractul de
finanare 152904/23.03.2011, constnd n:
__________________________________________________________________________________________________
Document din care
rezult caracteristica
produsului i pagina
unde se regsete (dac
Cerin prevzut n
specificaia tehnic din
Documentatia de atribuire

U/M

Valoare

Caracteristic a produsului
ofertat

U/M

Valoare

caracteristica produsului
nu se regsete ntr-un
catalog/pliant
de
prezentare
al
ofertantului/productorului
se
va
prezenta
un
document ataat separat n
care, n mod expres se face
referire la aceasta)

Specificatii tehnice minimale (eliminatorii):


Lipire selectiv automat a
Da
terminalelor componentelor
electronice THT cu aliaj de
lipit lead free
Sistem
de
lipire
Da
interschimbabil cu wetable
nozzle i jet nozzle
Dimensiuni plac electronic
mm
min. 330x330
Sistem de fluxare
cel puin Micro
Drop Jet
53

Lipire n atmosfer inert de


azot
Consum de azot
Presiune de azot (la puritate
de min. 99,99%)
Temperatur
Modul de lipire (solder pot)
din titan destinat pentru aliaje
cu Pb i lead free
Prencalzitor
cu
putere
ajustabil pe partea cu lipituri
a plcii electronice
Sistem
de
control
al
temperaturii preincalzitoarelor
close loop cu pirometru cu
laser
Sistem de extragere a fumului
i excesului de azot cu senzor
de vacuum
Sistem de control min/max. al
temperaturii
Sistem
ajustabil
de
ncarcare/descrcare manual
a plcii electronice
Senzor de debit pentru azot
Calculator cu sistem de
operare, soft de operare a
mainii i sistem de control de
la distan via Ethernet instalate
Controlarea
automat
i
monitorizarea
tuturor

Da
m3/h
bar

max. 3
4 6 (60 90 psi)

min 300
min. 1

KW

min. 1,5 3

Da

Da

Da
Da

Da
Da

Da
54

parametrilor proceselor
Temperaturi ambientale de
lucru,
fr
alterarea
performanelor
Alimentare cu energie

C
18 30

230VAC / 50 Hz,
sau 3x400 VAC /
50 Hz
Specificaii tehnice (care sunt supuse punctajului):
Camera video de vizualizare a
Da
proceselor
Senzor al nivelului de fluxant
Da
Senzor de debit pentru aer
Da
Set (5 piese) de jet nozzle
Da
intre 3 16 mm
Set (3 piese) de wetable
Da
nozzle intre 3 16 mm
Set de cutare pentru
Da
nozzle
Termen de livrare: _____________
Termen de garanie: ____________
Data _____/_____/_____
Ofertant ,
................ (numele operatorului economic)
........................... (numele persoanei autorizate i semntura)
Data _____/_____/_____
___________________________________, in calitate de ___________________________, legal
(numele pers. autoriz.)
( funcia )
autorizat sa semnez oferta pentru i n numele ____________________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
( semntura)

55

Seciunea IV

Contract de furnizare
nr._______data___________
1. Prile contractante
S.C. Elettra Communications S.A., infiinat in anul 2004, nmatriculat la Oficiul
Registrului Comerului Prahova sub nr. J29/959/2001, cod de nregistrare fiscal RO
16395551, cu sediul in Municipiul Ploieti, oseaua Ploieti-Trgovite, Km. 8, judeul
Prahova, Romnia, tel/fax 0244434022, avnd conturi deschise la UniCredit Tiriac Bank,
sucursala Ploieti
- RO23BACX0000004530621001 pentru ROL
- RO93BACX0000004530621002 pentru EURO
n calitate de achizitor, prin reprezentant legal Sandor Lovasz, Director General
i
...................................................................denumirea
operatorului
economic
adres
.................................................................
telefon/fax
.............................................. numr de nmatriculare .................................................. cod
fiscal
...................................
cont
(trezorerie,
banc)
...............................................................................
reprezentat
prin
.............................................................................................. (denumirea conductorului),
funcia..................................... n calitate de furnizor, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le
furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, asistena
tehnic n perioada de garanie i orice alte asemenea obligaii care revin furnizorului prin
contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a
componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor i serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului;
g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2011 Camera
Internaional de Comer (CIC);
i. fora major - reprezint o mprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar,
absolut imprevizibil i inevitabil, care se afl n afara controlului oricrei pri, care nu se
56

datoreaz greelii sau vinei acestora, i care face imposibil executarea i, respectiv,
ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii,
incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat
for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu
se specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul i preul contractului
4.1. - Furnizorul se oblig s furnizeze, s monteze i s pun n funciune, urmtoarele:
Nr. crt

Denumire echipament

Cantitatea

Pre unitar

Valoare

(Lei/ EURO)

(Lei/ EURO)

- fr TVA-

- fr TVA-

se completeaza cu denumirea lotului,


ecipamentului si cu referierea la pozitia din
anexa XIV la contractul de finantare pentru
fiecare lot/echipament/set ofertat

TOTAL
n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul
contract.
Obiectul contractului este considerat ndeplinit dac produsele achiziionate ajung la
parametrii de funcionare conform specificaiilor tehnice solicitate i ofertate.
4.2. Preul contactului se stabilete n Lei sau EURO i este ferm pe toat perioada de
derulare a contactului.
4.3. - Achizitorul se oblig s plteasc furnizorului preul convenit pentru ndeplinirea
contractului de furnizare.
4.4. - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul produselor livrate i
al serviciilor accesorii prestate, pltibil furnizorului de ctre achizitor este de ...................
Lei/EURO, exclusiv TVA.
4.5. Graficul efecturii plilor se va stabili la contractare.
5. Durata contractului
5.1. Durata prezentului contract este de maximum 3 luni de la data semnrii acestuia de
ctre ambele pri.
Livrarea este considerat ncheiat la data semnrii procesului verbal de montare, punere
n funciune i ajungerea produselor achiziionate la parametrii de funcionare conform
specificaiilor tehnice solicitate i ofertate.
5.2. - Prezentul contract nceteaza s produca efecte la data plii ctre furnizor.
57

6. Documentele contractului
6.1 - Documentele contractului sunt :
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnic i propunerea financiar;
c) graficul de ndeplinire a contractului;
g) alte anexe la contract.
7. Obligaiile principale ale furnizorului
7.1 Furnizorul se oblig s livreze, s monteze i s pun n funciune produsele definite
n prezentul contract
Nr. crt

Denumire echipament

se completeaza cu denumirea lotului, ecipamentului si cu referierea la


pozitia din anexa XIV la contractul de finantare pentru fiecare
lot/echipament/set ofertat

Cantitatea

7.2- Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele


prezentate n propunerea tehnic.
7.3 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute prin
graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic, anex la contract.
7.4 - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur
cu produsele achiziionate, i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia
situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini
ntocmit de ctre achizitor.
8. Obligaiile principale ale achizitorului
8.1-Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul
convenit n prezentul contract.
8.2- Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit.
8.3- Achizitorul se obliga sa plteasc preul produselor ctre furnizor, in termen de 15 zile
de la data semnrii procesului verbal de montare, punere n funciune i ajungerea
produselor achiziionate la parametrii de funcionare conform specificaiilor tehnice
solicitate i ofertate, n urmtorul cont bancar..
9. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
9.1 n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu reueste s-i indeplineasc
obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o sum echivalent cu o cota procentual din pretul contractului.
Valoarea penalitilor va fi de 1% pentru fiecare zi de ntarziere, pn la ndeplinirea
efectiv a obligaiilor.
Achizitorul are dreptul de a rezilia contractul din a 31 a zi de ntrziere. Valoarea
penalitilor nu va putea depi valoarea contractului.
9.2- n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, o
sum echivalent cu o cot procentual de 1% din plata neefectuat pentru fiecare zi de
ntarziere, pn la indeplinirea efectiv a obligaiilor.
58

9.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n
mod culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere
rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-interese.

Clauze specifice
10. Garania de bun execuie a contractului (dupa caz)
10.1 - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n
cuantum de lei (5% din valoarea contractului fr TVA), n termen de
maximum 15 zile de la data semnrii prezentului de ctre ambele pri, sub sanciunea
anulrii acestuia, daca se va conveni in acest sens cu achizitorul.
10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n
limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i execut, execut cu ntrziere sau execut
necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii
asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru
furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate (dupa caz).
10.3 - Achizitorul se oblig s elibereze garania de bun execuie n termen de 14 zile de
la data ncheierii procesului verbal de montare, punere n funciune i ajungerea
produselor achiziionate la parametrii de funcionare conform specificaiilor tehnice
solicitate i ofertate(dupa caz).
10.4 - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului.
11. Recepie, inspecii i teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa produsele
pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - Inspeciile si testele din cadrul recepiei finale (calitative) se vor face la destinaia
finala a produselor, respectiv : S.C. Elettra Communiations S.A.. , Adresa os. PloietiTrgovite, Km. 8, Ploieti, judeul Prahova.
11.3 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor,
achizitorul are dreptul s il resping, iar furnizorul are obligaia, far a modifica preul
contractului:
a) de a nlocui produsele refuzate, sau
b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele s corespund
specificaiilor lor tehnice.
11.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge, nu va
fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor,
cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la
destinatia finala.
12. Ambalare i marcare
12.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa,
fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la
temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul
transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la destinaia
final.
(2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare, unde
este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena facilitilor de
manipulare grea n toate punctele de tranzit.
12.2 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare
proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea achizitorului.
59

13. Livrarea i documentele care nsoesc produsele


13.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de achizitor,
respectnd:
a) datele din graficul de livrare i
b) termenul comercial stabilit.
13.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att
achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele:
- factur fiscal;
- certificat de garanie;
- certificat de calitate/ declaraie de conformitate;
- certificat care s ateste c produsul este mai nou de 2 ani;
- manual de operare, carte tehnic i catalog piese de schimb n limba roman sau
englez.
13.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total
se face dup instalare, recepie i punere n funciune, prin semnarea de primire de ctre
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare
(proces verbal de recepie i punere n funciune).
13.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite
prevederile clauzelor de recepie a produselor.
13.5 Produsul trebuie s fie livrat achizitorului (dac este cazul) cu produsele software
aferente (sistem de operare i programele necesare funcionrii produsului) deja
instalate. Produsele software trebuie s fie livrate i pe suport informatic i nsoite de
Certificatul de Autenticitate (Certificate of Authenticity) dac este cazul i documentaia
aferent. Furnizorul va trebui s transfere achizitorului i dreptul/licena de utilizare a
produselor software mpreun cu elementele hardware / software de securitate (dac
este cazul), n conformitate cu specificaiile/cerinele productorului/proprietarului de
produse software/licene i cu legislaia n vigoare.
Produsele software achiziionate de la teri trebuie transferate achizitorului n conformitate
cu End-User License Ageement i nsoite de suportul informatic original (original
software media), manuale aferente (dac este cazul), Certificatul de Autenticitate
(Certificate of Authenticity) i factura/chitana de achiziie a produsului software (dac
productorul produsului software o cere), n original sau n copie autentificat n
conformitate cu originalul.
14. Asigurri
14.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare,
pn la data recepionrii la destinaia final.
14.2. Transferul riscurilor de la furnizor ctre achizitor se face o data cu semnarea
documentelor de recepie la sediu achizitorului.
15. Servicii
15.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i
serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului. Serviciile
constau n montarea, punerea n funciune a produselor, efectuare de probe, service i
suport i mentenan pentru programele software (dac este necesar).
15.2.- Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu
condiia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie asumat
60

prin contract. Perioada de timp convenit pentru prestarea serviciilor este cea declarat n
Propunerea tehnic.
15.3.- Furnizorul se obliga sa acorde service gratuit pe toata perioada de garanie a
produselor, iar la expirarea acestei perioade se va oferi service post-garanie.
15.4. - Se va asigura instruirea personalului tehnic al achizitorului pentru exploatarea
produsului/echipamentului ct i pentru operaiuni de mentenan pentru un numr de min.
3 persoane. Toate costurile referitoare la instruirea personalului tehnic vor fi suportate de
furnizor.
16. Perioada de garanie acordat produselor
16.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi,
nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta c toate produsele furnizate
prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei
sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a furnizorului i c acestea vor funciona la parametrii
solicitai, n condiii normale de funcionare.
16.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat n
propunerea tehnic, respectiv minim 12 luni.
(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i
instalarea acestora la destinaia final.
16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere sau
reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie.
16.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia
defeciunea, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Perioada recomandata de
remediere a defectiunilor este de maximum 48 ore de la notificare.
16.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n
perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe
cheltuiala furnizorului i fr a aduce niciun prejudiciu oricror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea fa de furnizor prin contract.
17. Ajustarea preului contractului
17.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract.
17.2 - Pretul contractului nu se ajusteaz.
18. Subcontractani
18.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a
ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat
contractul cu achizitorul.
18.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele
ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
18.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care i
ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu
i ndeplinesc partea lor din contract.
61

18.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a
ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificat achizitorului
i nu va determina schimbarea preului contractului.

19. ntrzieri n ndeplinirea contractului


19.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele
nscrise n graficul de livrare.
19.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de livrare
sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaia de a notifica achizitorul n timp util;
modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare se va face cu
acordul prilor, prin act adiional.
19.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
livrare, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita
penaliti furnizorului.
20. Fora major
20.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
20.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate
prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
20.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar
fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
20.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte
pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
20.5 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte
pri ncetarea cauzei acesteia n maximum 15 zile de la ncetare.
20.6 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de drept a
prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte daune-interese.
21. Soluionarea litigiilor
21.1 - Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil,
prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau
n legtur cu ndeplinirea contractului.
21.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca
disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie
de ctre instanele judectoreti din Romnia.
21.3 Prezentul Contract reprezint titlu executoriu.
22. Limba care guverneaz contractul
22.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
23. Comunicri
23.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris.
62

(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n


momentul primirii.
23.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin fax sau e-mail, cu condiia confirmrii n
scris a primirii comunicrii.
24. Legea aplicabil contractului
24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi .......................... prezentul contract n 2 (dou) exemplare,
cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor
S.C. Elettra Communications S.A.
LOVASZ SANDOR
(semnatura autorizata)
LS

Furnizor
..............................................

(semnatura autorizata)
LS

63

S-ar putea să vă placă și