Sunteți pe pagina 1din 4

IMOBILIAR

1. Continutul de informatii specifice sistemului informational al fondului


imobiliar
Parcela suprafata de teren avand o singura categorie de folosinta si unul sau mai multi
proprietari.
Corpul de cladire parte componenta a unei cladiri delimitata dupa urmatoarele criterii:
1- sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materialele de constructie ale
peretilor exteriori;
2- intrarea separata in cladire;
3- independenta fata de alte cladiri alaturate.
Constructiile anexe sunt cele realizate din caramida, paianta, chirpici, barne sau alte
materiale rezultate din recuperari, cu pereti subtiri, inaltimea sub 2m, acoperis simplu,
finisaje de calitate slaba etc.
Pentru evitarea confuziilor de interpretare in descrierea caracteristicilor constructive ale unei
cladiri se fac unele precizari privind compartimentarile pe verticala:
nivel subsoldemisol parter etajmezanin mansardapivnita
(beci)
Stare tehnic de intretinere a unei constructii poate fi:
Stare foarte bunaStare bunaStare mediocraStare reaStare insalubraStare de ruina
Anul construirii se socoteste de la data cand cladirea are fundatii, pereti si acoperis.

2. Date si informatii specifice sistemului informational al fondului imobiliar.


Fia bunului imobil
D a t e s i i n f or ma t i i s pe c i f i c e s i s t em u l u i i nf o r ma t i o n a l a l f o nd u l u i i m o b i l i a r
care se vor culeg e in eta pa I
Documentul de baza Fisa bunului imobil se va realiza in etapa I de culegere a datelor
si informatiilor specifice domeniului imobiliar, corelate cu datele provenite din
cadastrul general. Datele constructive despre cladiri si anexe se culeg cu titlu
informativ, pentru fiecare corp de cladire, si se refera la:
1-

identificarea corpului de cladire;


2- identificarea detinatorului corpului de cladire;
3- suprafata construita si suprafata desfasurata;
4- informatii privind echiparea edilitara a parcelei;
5- date constructive despre cladiri si anexe:
destinatie; folosinta;numar denivele;numar de subsoluri; structura; fundatie; pereti;
1

acoperis/invelitoare; incalizre; dotari edilitare; starea constructiei; anul construirii;


tipul de proprietate; modul de administrare; tip capacitate; numar de familii/numar de
persoane.
D a t el e s i i n f o r m a ti i l e s i s t e m u l u i i n f o r m a t i o n a l a l f o n d u l u i i m o b i l i a r c a r e s e
vo r cu l e g e i n e t a p a a I I - a
fisa tehnica a imobilului si fisa juridica privind proprietatea pe etaj
D a t el e s i i n f o r m a ti i l e s i st e m u l u i i n f o r ma t io n a l a l f o n d u l u i i m o b i l i a r c a r e
vo r f i cu l e s e i n e t a p a a II I - a
In afara informatiilor culese in etapele I i II mai sunt necesare:
informatii suplimentare privind terenul: categoria localitatii, amplasarea,
functii economice si caracteristicile sociale ale localitatii, caracteristicile
geotehnice, poluarea cu reziduuri etc;
informatii privind cladirea.

3. Lucrari de teren pentru sistemul informational al fondului imobiliar

I.Intocmirea schiei parcelei Se va desena la scara aproximativa schita parcelei. Dupa


desenarea schitei se vor masura:
1. imprejmuirile si vecinatatile 2. corpurile de cladire
3. constructiile anexa 4. distantele
II.Intocmirea releveului pe corpuri de cladire si niveluri
Prin releveu se intelege o sectiunea orizontala a cladirii.
Pentru intocmirea releveului se parcurg urmatoarele etape:
-

recunoasterea si cercetarea cladirii


intocmirea schitei la o scara aproximativa -

executarea masuratorilor liniare

Releveul trebuie sa contina:


1. elementele componente ale cladirii 2. elementele de incalzire
3. instalatiile sanitare, electrice si speciale
III.Descrierea caracteristicilor generale, elementelor constructive si echiparii
tehnico-edilitare
1. Descrierea caracteristicilor generale, pentru fiecare corp de cladire; 2. Descrierea
elementelor constructive, pentru fiecare corp de cladire; 3. Echiparea tehnico-edilitara.
IV.Descrierea imprejmuirilor si constructiilor anexese scoate in evidenta materialul din
care sunt confectionate. Pentru anexe descrierea se refera la materialul din care sunt
confectionate, finisaje, folosinta etc.
V. Descrierea terenurilor si plantatiilor viti-pomicole
Se va specifica:
2

- categoria de folosinta a terenului si clasa de calitate (starea de degradare daca


este cazul)
- specia vitei de vie sau a pomilor
VI. Inscrierea locatarilor din cladirise inscriu familiile si persoanele care locuiesc in
cladire cu titlu parmanent, sub forma de fractie (nr familii/persoane).
VII. Identificarea bunurilor imobile si proprietarilor se face folosind documentatia
tehnica si juridica primita de la Oficiul de cadastru.

4. Lucrari de birou pentru sistemul informational al fondului imobiliar


I. Definitivarea schitei parcelei
In functie de marimea suprafatei imobilului, schita se va redacta in spatiul rezervat pe
Fia tehnic a imobilului, la scara 1:500, sau pe o foaie separata, la aceeai scar sau mai
mic.
Schita se deseneaza in creion, iar descrierea elementelor numerice se va face in tus.
II. Redactarea releveelor pe corpuri de cladire si niveluri
Redactarea releveelor se va face in creion, pe hartie de calc format STAS, la scara
1:100, prin desenarea tuturor elementelor masurate pe teren.
Fiecare releveu va avea un indicator din care sa rezulte:
- unitatea care l-a intocmit; - adresa imobilului;responsabilitati;- scara;- data.
III.
Calculul ariei suprafetelor

partea din imobil la care se refera; -

Se vor calcula urmatoarele arii:


-

parcelei;-construite (la sol);-construite desfasurate; -locuibile;-suprafata utila.

Aria suprafetei terenului se va calcula, dupa caz, prin metodele: analitica,


geometrica, trigonometrica, grafica, mecanica, in functie de elementele si dotarea de care se
dispune.
Aria suprafetei cladirilor se determina conform prevederilor STAS i conine:
1) construite la sol; 2) nivelului;3) desfasurate; 4) utile;5) locuibile;

5. Continutul documentatiei finale intocmite pentru sistemul informational


al fondului imobiliar
In functie de cerintele beneficiarului documentatia finala va cuprinde:
A.
1.
2.
-

Piesele scrise
Tema lucrarii;
Memoriu justificativ in care se vor descrie: - delimitarea zonei de lucru;
documentare privind lucrarile existente si corelare lor cu lucrarile de cadastru general si
3

cele ale sistemului informational al fondului imobil;


- incadrarea in sistemul de coordonate al localitatii; - respectarea tolerantelor;
- redactarea pieselor scrise si desenate. 3. Fia bunului imobil;
4. Actualizarea (la cerere) a documentelor cadastrului general; 5. Inventare cu coordonate.
B. Piesele desenate
Piesele desenate se vor intocmi in functie de tema lucrarii astfel:
1. In etapa I:
- Plan cadastral de ansamblu la scara 1:500-1:2000, privind situatia bunurilor imobile la
care s-au executat lucrari de cartare imobiliara;
- Fisa bunului imobil.
2. In etapa a II-a:
- Plan cadastral digital la scara 1:500, 1:1000, privind situatia bunurilor imobile in care s-au
executate lucrari de inventariere tehnica imobiliara;
- Fia tehnica a imobilelor; - Releveele interioare;
- Releveele faad;
- Facultativ, fotografii reprezentand faadele constructiilor.