Sunteți pe pagina 1din 1

INTRODUCERE

1. Sistem informationale de specialitate: necessitate, legislatie, caracteristici, legatura cu


cadastrul general
Cadastrul general in care se desfasoara activitatea de Cadastru in Romania este stabilit prin legea
nr. 7/1996 a Cadastrului si Publicitatii Imobiliare. Textul initial al acestei legi facea distinctie intre
Cadastrul general si Cadastrele de specialitate. Astfel, conform articolului 1:
Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evident tehnica si juridica ,prin care
se realizeaza identificarea,inregistrarea,reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor
terenurilor,precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii,indiferent de
destinatia lor si de proprietar.Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela,constructia si
proprietarul. Prin imobil ,in sensul prezentei legi,se intelege parcela de teren,cu sau fara constructii.
Legea 7/1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare republicata in MOF nr 201 din
03.03.2006 defineste in articolul 1 Cadastrul general ca pe un sistem unitar si obligatoriu de
evident tehnica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii alaturand celor 2 parti ale
cadastrului general prezentate anterior si cea de-a treia latura, cea economica.
Legea Cadastrului si a publicitatii imobiliare modificata si completata prin Ordonanta de
Urgenta nr. 64 din 30 iunie 2010 a adus urmatoarele schimbari importante:
1.
si
2.
3.

Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica
juridical de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii.
Cadastrul realizeaza descrierea propreitatilor imobiliare si reprezentarea lor in planul cadastral.
Cartea funciara cuprinde descrierea proprietatilor funciare,cu aratarea drepturilor reale imobiliare.

Sistemele informationale specific domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se


realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective.
Agentia nationala de cadastru si publicitate imobiliara (ANCPI) a trecut in luna septembrie 2011
prin Hotarare de Guvern de la Ministerul Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului.
Ptr rezolvarea numeroaselor probleme cu caracter tehnic,economic si de conducere din
domeniile care isi desfasoara activitatea pe suprafete mari de teren este absolut necesara o evidenta de
tip cadastral,de specialitate,care,e de la sine inteles ca se sprijina pe sisteme informatice moderne,iar
datele cadastrale prelucrate si analizate sunt in format digital.
Dupa cum rezulta din cele prezentate se considera ca fiind oportuna organizarea
cadastrelor de specialitate pe grupele de destinatii ale terenurilor stabilite prin Legea fondului
funciar nr 16/1991 iar pentru a se asigura racordarea cu cadastrul general,in Legea nr 7/1996 se prevad
urmatoarele:
Lucrarile cadastrului de specialitate contin elementele de baza ale cadastrului general
,necesare intocmirii ,precum si aplicarea reglementarilor legale in vigoare.Titularii
cadastrelor de specialitate,cu exceptia Ministerului Apararii Nationale si Ministerului
de
Interne,sunt obligati sa puna la dispozitie datele pentru alcatuirea Cadastrului General
Destinatii ale terenurilor:terenuri cu destinatie Agricola TDA;terenuri cu destinatie forestiera TDF;
terenuri aflate permanent sub ape TDA; terenuri aflate in intravilan TDI; terenuri cu destinatii special
TDS
1