Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte DREPTUL AFACERILOR

CONTRACTUL DE VANZARE
1. Definitia contractului de vanzare (art. 1650 C.Civ.).
2. Caracterele contractului de vanzare; exemplificare.
3. Explicarea unei obligatii.
Intrebari/Spete de genul:
a)Daca in contract nu este prevazut expres in sarcina cui revin cheltuielile de predare/preluare,
ce trebuie sa intelegem din interpretarea C.Civ.?
b)Daca cumparatorul constata vicii ascunse ale bunului vandut, ce alternative are?
c)Ce inseamna garantia pentru buna functionare?
d)Cui revin cheltuielile de vanzare (taxa de autentificare, taxa de timbru, onorariul notarial,
taxa de publicitate imobiliara)?
CONTRACTUL DE MANDAT
4. Caracterele contractului de mandat; exemplificare.
5. Explicarea obligatiilor (Mandante/Mandatar).
6. Intrebari de genul:
a)Daca mandantele l-a imputernicit sa inchirieze un apartament aflat in proprietatea
mandantelui, poate mandatarul sa il vanda? De ce?
b)Daca cu ocazia vanzarii pianinei mandatarul primeste de la cumparator, pe langa pret, un
cadou de multumire, trebuie sa il predea mandantelui sau nu?
c)Formuleaza textul unei procuri de imputernicire a vanzarii unui autoturism. Cine trebuie sa o
semneze? De ce?
d)Cand o persoana vinde pe strada cosmetice pe care le prezinta clientilor, ce calitate are cel
care incaseaza pretul: mandatar cu/fara reprezentare, comisionar? De ce e important sa stim?
e)Cand studentul X il imputerniceste pe Y sa ii vanda un calculator, Y are calitate de
profesionist in temeiul N.C.Civ.? De ce?
f)Prezentati o asemanare si o deosebire intre contractul de agent si cel de intermediere.
CAPITOLUL I
7. Putem considera dreptul o stiinta, o tehnica si o ideologie? Explicati.
8. Ce relatie exista intre drept si morala?
9. Are continut patrimonial/nepatrimonial raportul juridic de vanzare-cumparare a unui teren? De
ce?
10.Exemplificati 3 categorii de activitati incluse in notiunea de profesionist conform N.C.Civ.
11.Dreptul constitutional se incadreaza in sfera dreptului public/privat? De ce?
12.Ce intelegeti prin faptul ca norma juridica este obligatorie? Dati un exemplu.
13.Ce contine dispozitia, element structural al unei norme juridice?
14.Ce intelegeti prin norma prohibitiva? Formulati un exemplu.
15.Care sunt limitele exercitarii drepturilor si asumarii obligatiilor civile? De ce?
16.Explicati neretroactivitatea legii civile. Deosebiti-o de ultraactivitate.
17.Dati un exemplu de intrare in vigoare a unui act normativ si exemplificati principiul aplicarii
imediate a legii civile noi.
18.Cand o societate comerciala cu capital integral italian se constituie in Romania, ce nationalitate
are? De ce?
19.Cand printr-o lege se interpreteaza un articol dintr-o lege anterioara, in prezenta carui tip de
interpretare a legii civile suntem? De ce?
20.Ce intelegeti prin interpretare sistematica?
CAPITOLUL II
21.De la ce data incepe capacitatea de folosinta a persoanei fizice? In ce conditii?

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice se dobandeste de la nastere, numai daca copilul se


naste viu.
22.Ce inseamna emanciparea anticipata a minorului de 16 ani? Ce efecte juridice are asupra
capacitatii de exercitiu a acestuia?
Emanciparea minorului care a atins vrsta de 16 ani este o noiune nou pentru legislaia civil din ar i este
reglementat de art.20 alin.3 CC. n urma emanciprii minorul dobndete capacitatea deplin de exerciiu i, respectiv,
decade necesitatea curatelei.

23.Ce inseamna capacitate de exercitiu anticipata a persoanei fizice? De ce este necesara in


practica?
Pentru motive temeinice, instana de tutel poate recunoate minorului care a mplinit vrsta de 16
ani capacitatea deplin de exerciiu. n acest scop, vor fi ascultai i prinii sau tutorele minorului,
lundu-se, cnd este cazul, i avizul consiliului de familie.
24.Enumerati elementele constitutive (conditiile) necesare nasterii unei persoane juridice.
prin actul de infiintare al organului competent
prin actul de infiintare al celor care o constituie, autorizat, in conditiile legii;
c) in orice alt mod prevazut de lege.

25.De ce nu se confunda patrimoniul unei persoane juridice cu patrimoniul de afectatiune al unei


persoane fizice autorizate?
26.Enumerati 4 atribute de identificare ale unei persoane juridice.
27.De ce nu se confunda firma cu emblema unei societati comerciale?
28.Spre deosebire de firma si embelma, unde se inregistreaza marca? De ce?
29.De ce este util sa identificam sediul unei persoane juridice?
30.Formulati 2 asemanari si 2 deosebiri intre filiala si sucursala.
31.De ce nu se confunda patrimoniul unei societati comerciale cu capitalul social al acesteia?
32.Dati exemplu de 2 forme de garantie pe care le poate cere o banca comerciala la acordarea
unui imprumut bancar? Pe care ati recomanda-o? De ce?
33.Ce inseamna in dreptul civil fructe civile? Dati 2 exemple.
34.Ce inseamna accesorium sequitur principalem? Dati un exemplu de aplicare a principiului.
35.Ce fel de bunuri sunt actiunile? Prin ce fel de contracte pot fi transmise? (cel putin 3) Ce
recomandati? De ce?
36.Pentru obligatia de plata a pretului, cine este subiect activ si cine este subiect pasiv? De ce?
37.Ce intelegeti prin proprietate in devalmasie? Ce regim matrimonial recomandati unor persoane
ce vor sa se casatoreasca? De ce?
CAPITOLUL III
38.Enumerati 5 asemanari intre cele 3 forme de desfasurare a activitatii de catre persoanele
fizice.
39.Enumerati

caracteristici

specifice

persoanei

fizice

autorizate/intreprinderii

individuale/intreprinderii familiale.
40.Ce acte trebuie sa contina dosarul depus la inmatricularea persoanei juridice la Registrul
Comertului? (cel putin 5)
41.Intre intreprinderea individuala si constituirea unui SRL unipersonal, ce recomandati? De ce?
42.Ce trebuie sa contina acordul de constituire al unei intreprinderi familiale? Care dintre
caracterele specifice unui contract civil se potrivesc acordului de constituire? Explicati.
CAPITOLUL IV
43.Explicati caracterul solidar, nelimitat si subsidiar al raspunderii unui asociat la un SNC.
44.Dati exemplu de aport in creante la infiintarea unei SCS. Cum se explica faptul ca este permis
un astfel de aport, tinand cont ca la SRL este interzis prin lege?
45.Cum se poate evalua un aport in industrie? Exemplificati.
46.Ce avanjate reprezinta pentru fondatori infiintarea unui SNC?
47.Ce particularitati prezinta o SCS fata de un SNC?

48.Cine exercita controlul unui SNC? De ce?


49.Care este capitalul minim admis la infiintarea unei SA?
50.Ce fel de aporturi sunt admise la un SA?
51.Ce deosebiri exista intre firma unui SA si a unui SRL?
52.Ce inseamna rezervarea firmei/emblemei? Ce utilitate practica are?
53.Enumerati 3 cauze speciale de dizolvare ale unui SRL.
54.Ce particularitati prezinta constituirea unui SRL unipersonal?
55.Cum se obtine un CUI de la Registrul Comertului? Enumerati 3 categorii de comercianti ce se
identifica cu acest atribut specific.
56.Ce deosebiri exista intre capitalul subscris si cel varsat? La care tip de societate comerciala
intalnim distinctia capital subscris/varsat?
57.De ce nu se confunda notiunea de patrimoniu cu cea de beneficiu?
58.Ce este dividendul?
59.Intre a detine actiuni nominative si actiuni la purtator, ce ati alege? De ce?
60.Ce sunt actiunile cu dividend prioritar fara drept de vot?
61.Stabiliti 2 asemanari si 2 deosebiri intre actiuni si obligatiuni.
62.Ce drepturi are actionarul fata de societatea la a carei constiuire a contribuit?Ce poate obtine
in cazul retragerii/lichidarii din societate?
63.Cum se procedeaza pentru a garanta un imprumut bancar cu actiunile detinute la o alta
societate comerciala? Unde trebuie inregistrata garantia? De ce?
64.Ce sunt partile sociale?
65.Cine poate administra o SA (PF/sau PJ)?
66.Care este durata mandatului unui administrator al unei SRL (minim/maxim)?
67.Enumerati 3 obligatii ale administratorului unei societati comerciale.
68.Care sunt obligatiile unui cenzor al unei societati comerciale?
CAPITOLUL V
69.Ce deosebire exista intre un act cu titlu oneros si unul cu titlu gratuit? Dati un exemplu pentru
fiecare.
70.Ce deosebiri exista intre acte cu executare dintr-o data si cele cu executare succesiva? Dati un
exemplu pentru fiecare.
CAPITOLUL VI
71.Ce deosebiri exista intre contracte consensuale si cele solemne? Dati un exemplu pentru
fiecare.
72.Dati exemplu de contract la care forma scrisa este ceruta ad validitatem. Ce efecte are
neindeplinirea formei pentru existenta contractului?
73.Ce avantaje are autentificarea unui inscris? De exemplu, o procura speciala.
CAPITOLUL VII
74.Enumerati si explicati caracterele unui contract de leasing.
75.Care este deosebirea intre leasing financiar si cel operational?
76.Se confunda leasingul cu o vanzare? Explicati.
CAPITOLUL VIII
77.Ce asemanare se poate stabili intre leasing si franciza?
78.Ce obligatii specifice are beneficiarul de franciza?
79.Ce cuprinde plata beneficiarului de franciza?
80.Enuntati caracterele contractului de franciza. Exemplifcati.