Sunteți pe pagina 1din 14

GHID PRIVIND PROCEDURILE DE ATESTARE PROFESIONALA

PENTRU COMISIA DE PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIE

Pentru o mai buna informare si parcurgere a etapelor de atestare profesionala va


recomandam sa cititi Standardele de calitate n serviciile psihologice - SCSP I Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 679 din 17 septembrie 2014, accesand
pagina oficiala a CPR, www.copsi.ro, link-ul:
http://www.copsi.ro/precizarijuridice-comunicate/standardele-de-calitate-in-serviciile-psihologice-scsp-i-monitoruloficial-al-romaniei-partea-i-nr-679-din-17-septembrie-2014
In acest ghid este prezentat numai:
A. Coninutul dosarului de atestare pentru specialitile de competenta
(psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie)
B. Coninutul dosarului pentru obinerea calitii de supervizor in specialitatile de
la pct. A.
Comisia de psihologie clinic i psihoterapie este competenta in 3 specialiti
profesionala: psihologie clinic, consiliere psihologic clinica (intr-o anumit metoda
psihoterapeutic, avizata de catre CPR), psihoterapie (intr-o anumit metoda
psihoterapeutic, avizata de catre CPR).
Nota: Nu exista specialitatea consiliere psihologica sau psihoterapie in general, fiecare
interventie psihologica de tip consiliere psihologica sau psihoterapie se realizeaza numai
intr-o metoda psihoterapeutica, asa cum sunt acestea avizate de catre Colegiul
Psihologilor din Romania. Prin exceptie, competenta privind interventia psihologica
specifica psihologiei clinice poate contine tehnici de consiliere clinica si psihoterapii
scurte, competenta generala specifica psihologiei clinice.
Fiecare specialitate profesionala are 3(trei) trepte de specializare (psiholog practicant,
psiholog specialist si psiholog principal), precum si mai multe forme de exercitare,
existand astfel urmatoarele nivele de competenta profesionala:
1.
2.
3.
4.

Psiholog practicant sub supervizare (Nivel I);


Psiholog practicant autonom (Nivel II);
Psiholog specialist autonom (Nivel III);
Psiholog principal autonom (Nivel IV);

Conditie pentru participarea la interviul de atestare


Pentru fiecare specialitate profesionala, a putea participa la interviu n vederea obinerii
atestatului de liber practic, trebuie s depuneti si sa inregistrati la filiala teritoriala in
care aveti stabilit domiciliul (potrivit cartii/buletinului de identitate), un dosar de
atestare.
Participarea la interviul de atestare se realizeaza in ordinea stabilita potrivit listei de
participare la interviu, care se afieaz pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania
(www.copsi.ro) la rubrica Programari interviuri, cu aproximativ 10(zece) zile nainte de
data stabilit pentru interviu de catre membrii Comisiei de psihologie clinica si
psihoterapie.
Furnizarea serviciilor psihologice
Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica in specialitile profesionale
prezentate mai sus, se desfoar n sectorul public sau privat, n regim salarial (in baza
unui contract individual de munca sau potrivit actului de numire in functia publica), sau
in regim independent (cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile
profesionale), potrivit Legii nr. 213/2004, publicat n Monitorul Oficial din 1 iunie 2004.
Potrivit prevederilor HG nr. 788/2005, avand in vedere practica internationala in
domeniul psihoterapiei, absolvenii facultilor de medicin (medici psihiatri),
asisten social, filozofie, pedagogie (incluznd psihopedagogia) i teologie isi pot
atesta competena profesionala n specialitatea psihoterapie (intr-o anumit metoda
psihoterapeutic, avizata de catre CPR), n condiiile completrii studiilor universitare
cu un pachet de discipline universitare de specialitate, aprobate de catre Comitetul
director al CPR, enumerate mai jos:
a) psihologie general i psihodiagnostic;
b) psihodiagnostic i evaluare clinic;
c) psihologie clinic i/sau medical;
d) consiliere i psihoterapie;
e) psihiatrie i/sau psihopatologie;
f) psihologia sntii i/sau psihosomatic;
g) psihologia dezvoltrii i/sau psihologia clinic a dezvoltrii.
Pachet de discipline universitare de specialitate (pentru alti absolventi decat
absolventii facultatilor de psihologie)
Pachetul de discipline universitare de specialitate (cursuri specifice) pot fi parcurse:
a) n cadrul programului de licen (i/sau master, doctorat) n psihologie, sau, n situaia
n care acestea nu au fcut parte din curriculum universitar n psihologie, se pot
completa ulterior prin studii universitare specifice, focalizate pe aceste cursuri (ex.
cursuri organizate n regim de tax la universitile acreditate de Ministerul Educaiei i
Cercetrii; MEdC);

b) n cadrul unui program de formare profesionala avizat de catre Colegiul Psihologilor


din Romania, cu formatori sau cadre didactice de specialitate, organizat de catre
furnizorii de formare profesional avizai de catre Colegiul Psihologilor din Romania.
Programul de formare profesionala se supune procedurii de analiza si avizare de catre
Comisia de psihologie clinica si psihoterapie, respectiv, Comitetul director al CPR.
Atestatul de libera practica
Dosarul de atestare profesionala
Pentru fiecare specialitate profesionala se depune cate un dosar de atestare
profesionala, atestarea profesionala se realizeaza in mod succesiv, incepand cu treapta
profesionala de acces si parcurgand in mod obligatoriu toate treptele de competenta
profesionala ulterioare.
Legenda
a) psihologie clinica PC
b) consiliere psihologica CP
c) psihoterapie - P

NIVELUL I PSIHOLOG PRACTICANT SUB SUPERVIZARE


Coninutul dosarului
1. Cererile de eliberare a atestatelor de liber practic vor fi nsoite de toate
documentele fizic, intr-un dosar cu sina, la care se adauga un CD/DVD cu
documentele scanate continuu (ntr-un singur document), salvate numai n
format tip PDF, dupa cum urmeaz:
1. a) Pentru psiholog practicant sub supervizare (Nivel I)
Pentru specialitatea psihologie clinica (PC)
1. Opis (se gsete pe site-ul CPR, la rubrica Descrcare formulare)
2. Cerere tip (se completeaza numai de catre solicitant cu litere mari de tipar- se gsete
pe site la Descrcare formulare)
3. Act de identitate - fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scriei dumneavoastr
conform cu originalul i semnai)
4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz - fotocopie (pe exemplarul
fotocopiat scriei dumneavoastr conform cu originalul i semnai)

5. Certificat medical (coninnd dovada faptului ca solicitantul este apt medical pentru
exercitarea profesiei de psiholog) - se elibereaz de catre medicul de familie; trebuie s
aib numr de nregistrare, tampila rotund, semntura i parafa medicului;
6. Certificat de cazier judiciar, n original;
7. Dovada formrii iniiale (diplom de licen i foaie matricol - legalizate notarial);
8. Curriculum Vitae (CV) i lista lucrrilor tiinifice si profesionale, dupa caz;
9. Dovada achitare taxa de atestare profesionala (OP/BO/CEC in contul Colegiului
Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank,
Ag. Brncoveanu);
10. Foaie de ncheiere (coninnd numarul de file din dosar - se gsete pe site-ul
www.copsi.ro, la rubrica Descrcare formulare).
1. b) Pentru specialitile consiliere psihologic i psihoterapie (CP si P), intr-o
anumit metoda psihoterapeutic, avizata de catre CPR.
Dosarul de atestare se va completa la pct. 7. Dovada formrii iniiale cu urmatoarele
documente:
a) certificatul si anexa privind disciplinele din programa de formare/diploma i foaia
matricol, prin care se certifica c ai parcurs programul de formare
complementara necesar pentru obtinerea atestatului de libera practica pentru
treapta de psiholog practicant sub supervizare n consiliere psihologic sau
psihoterapie (intr-o anumit metoda psihoterapeutic, avizata de catre CPR),
organizat de catre un furnizor de formare profesionala avizat de catre CPR, emisa
de catre furnizorul de formare profesionala in original sau n copie legalizat notarial.
Programul de formare profesionala complementara in specialitatile consiliere
psihologica sau psihoterapie se poate realiza prin:
a) curs de formare profesionala complementara in specialitate (metoda
psihoterapeutica), avizat de catre CPR, organizat de catre un furnizor de formare
profesional, avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania. Furnizorul de formare
profesionala elibereaza certificatul/diploma care atest finalizarea formarii profesionale
complementare necesare pentru Nivelul I, psiholog practicant sub supervizare;
b) curs universitar de master in specialitate (metoda psihoterapeutica), avizat de catre
CPR, organizat de catre o institutie de invatamant superior acreditata, in parteneriat cu
un furnizor de formare profesional avizat de catre Colegiul Psihologilor din Romania, la
care va fi realizata si dezvoltare personala specifica. Furnizorul de formare profesionala
elibereaza certificatul/diploma care atest finalizarea formarii profesionale
complementare necesare pentru Nivelul I, psiholog practicant sub supervizare.

Nota
Psihologul practicant sub supervizare poate s i exercite profesia cu condiia ncheierii
i executrii contractului de supervizare profesional cu un supervizor certificat n
specialitatea psihologie clinic, precum i cu condiia avizrii anuale a atestatului de
liber practic, valabil pentru o perioad de maximum 3 ani, in conditiile legii.

2. a) in perioada de supervizare profesionala trebuie indeplinite mai multe


conditii in mod cumulativ Pentru psiholog practicant autonom (Nivel II).

Precizari
In termen de 3 ani calendaristici (termen de valabilitate a atestatului de libera practica
pentru psihologul practicant sub supervizare) de la obinerea atestatului de libera
practica avand nivelul de competenta psiholog practicant sub supervizare trebuie sa
parcurgeti/realizati in mod obligatoriu urmatoarele in mod cumulativ:
a) exercitarea profesiei pentru o perioada de minim 1(un) an (PC, CP si P), pe baza
unui contract individual de munca sau a actului de numire in functia publica de
specialitate, avand calitatea de salariat sau functionar public de specialitate, sau
prin una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu
drept de libera practica (cabinet individual, cabinete asociate sau societate
civila profesionala de psihologie), perioada in care psihologul este:
b) supervizat profesional in specialitate (PC, CP si P), pe aceiasi perioada
corespunzatoare perioadei exercitarii profesiei, pe baza unui contract de
supervizare profesionala incheiat cu un supervizor certificat in specialitate de
catre Colegiul Psihologilor din Romania, inregistrat la Colegiul Psihologilor din
Romania;
c) finalizarea studiilor universitare de master sau doctorat in specialitate (PC),
avizat profesional de catre CPR, organizate de catre o institutie de invatamant
superior acreditata si avizata (rubrica Furnizori de formare profesional, partea I,
site-ul www.copsi.ro) sau finalizarea formarii profesionale complementare in
specialitate (PC), organizata de catre un furnizor de formare profesionala avizat
profesional de catre CPR (rubrica Furnizori de formare profesional, partea a IIa, www.copsi.ro), fiecare avand o durata de 2(doi) ani; pentru specialitatile
consiliere psihologic i psihoterapie se continu formarea profesionala
complementara, potrivit programei fiecarei metode psihoterapeutice, organizata
de catre un furnizor de formare profesionala avizat profesional de catre CPR
(rubrica Furnizori de formare profesional, partea a II-a, www.copsi.ro);
d) obtinerea unui numar de minim 20 de credite profesionale/an in fiecare
specialitate (pana in anul 2013, inclusiv) si 10 credite profesionale/an in fiecare
specialitate (incepand cu data de 3 octombrie 2014, incepand cu anul 2014,

inclusiv), ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua


organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR.
Nota
Finalizarea formarii profesionale complementare necesare pentru Nivelul II, psiholog
practicant autonom, se certifica de catre furnizorii de formare profesionala avizati de
catre Colegiul Psihologilor din Romania, prin eliberarea unui certificat sau a unei
diploma de absolvire.

NIVELUL II PSIHOLOG PRACTICANT AUTONOM


Coninutul dosarului
1. Cererile de eliberare a atestatelor de liber practic pentru Nivelul II, psiholog
practicant autonom, vor fi nsoite de toate documentele, prezentate fizic, intrun dosar cu sina, la care se adauga un CD/DVD cu documentele scanate continuu
(ntr-un singur document), salvate numai n format tip PDF, dupa cum urmeaz:

Pentru toate specialitatile (PC, CP si P)


1. Opis (se gsete pe site-ul CPR, la rubrica Descrcare formulare)
2. Cerere tip (se completeaza numai de catre solicitant cu litere mari de tipar- se gsete
pe site la Descrcare formulare)
3. Act de identitate - fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scriei dumneavoastr
conform cu originalul i semnai)
4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz - fotocopie (pe exemplarul
fotocopiat scriei dumneavoastr conform cu originalul i semnai)
5. Certificat medical (care sa ateste starea de sanatate la data prezentarii certificatului
la Colegiul Psihologilor din Romania, coninnd dovada faptului ca solicitantul este apt
medical pentru exercitarea profesiei de psiholog) - se elibereaz de catre medicul de
familie; trebuie s aib numr de nregistrare, tampila rotund, semntura i parafa
medicului;
6. Certificat de cazier judiciar, care sa ateste situatia judiciara la data prezentarii
certificatului la Colegiul Psihologilor din Romania, n original;
7. Dovada formrii profesionale complementare in specialitate;
Nota:
Dovada formrii profesionale complementare (una din cele trei variante prezentate n
continuare), dup caz:

a) diplom/certificat de absolvire curs de formare profesional complementar


necesare pentru Nivel II, psiholog practicant autonom i anexa continand
materiile/disciplinele de formare, numarul de ore de formare, media finala de absolvire,
copie legalizata notarial sau in original, eliberata de ctre emitent;
b) diplom de master (avizat n specialitatea profesionala) i foaia matricol, copie
legalizata notarial;
c) diploma de doctor n psihologie, copie legalizat notarial.
8. Dovada formrii profesionale continue in specialitate, dup caz (diploma/certificat
formare profesional continu (conferinte, simpozioane, workshop-uri, cursuri),
coninnd minim 20 de credite profesionale/an in fiecare specialitate (pana in anul
2013, inclusiv) si 10 credite profesionale/an in fiecare specialitate, incepand cu anul
2014, inclusiv, ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua
organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR;
9. Contractul de supervizare profesional in specialitate, incheiat cu un supervizor
certificat in specialitate, nregistrat la Colegiul Psihologilor din Romnia, in fotocopie
semnata cu mentiunea conform cu originalul;
10. Raport de supervizare (se ntocmete, se semneaz i se parafeaz de ctre
psihologul supervizor) in original;
11. Raport de activitate (ntocmit, semnat i parafat de ctre psihologul supervizat) in
original:
Nota:
1. Pentru specialitatea psihologie clinica (PC):
a) dac psihologul lucreaz n sistemul de sanatate public sau privat, raportul de
activitate este insotit de 1 (un) studiu de caz;
b) dac psihologul isi desfasoara activitatea profesionala ntr-o form de exercitare a
profesiei care nu este parte a sistemului de sanatate, public sau privat , raportul de
activitate este insotit de 5(cinci) studii de caz;
2. Pentru specialitile consiliere psihologic i psihoterapie (CP si P):
diploma/certificatul de absolvire a formarii profesionale complementare si anexa
continand materiile/disciplinele de formare, numarul de ore de formare, media finala de
absolvire, care atesta absolvirea formarii profesionale complementare in metoda
psihoterapeutica, necesare pentru Nivel II, psiholog practicant autonom, n copie
legalizat notarial sau in original, eliberata de ctre emitent (furnizorul de formare
profesionala).
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea
profesionala.
12. Dovada exercitarea profesiei pentru o perioada de minim 1(un) an, pe baza unui
contract individual de munca sau a actului de numire in functia publica de specialitate,
avand calitatea de salariat sau functionar public de specialitate, sau prin una dintre

formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica


(cabinet individual, cabinete asociate sau societate civila profesionala de psihologie),
perioada in care psihologul este supervizat profesional in specialitate, pe aceiasi
perioada corespunzatoare perioadei exercitarii profesiei, pe baza unui contract de
supervizare profesionala incheiat cu un supervizor certificat in specialitate la
propunerea furnizorului de formare profesionala complementara in metoda
psihoterapeutica, de catre Colegiul Psihologilor din Romania, inregistrat la Colegiul
Psihologilor din Romania (contract individual de munca sau actul de numire in functia
publica, in copie legalizata notarial sau de catre angajator, certificatul de inregistrare al
cabinetului individual de psihologie, cabinetelor asociate sau societatii civile
profesionale de psihologie, in fotocopie semnata cu mentiunea conform cu originalul);
13. Dovada achitare tax de atestare profesionala (OP/BO/CEC in contul Colegiului
Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank,
Ag. Brncoveanu);
14. Foaie de ncheiere (coninnd numarul de file din dosar - se gsete pe site-ul
www.copsi.ro, la rubrica Descrcare formulare).
Nota:
Psihologul practicant autonom poate s i exercite competenele profesionale cu
condiia avizrii anuale a atestatului de liber practic, valabil pentru o perioad de
maximum 5(cinci) ani. Detalierea competenelor profesionale se realizeaz numai de
ctre Colegiul Psihologilor din Romnia, prin ghiduri de bune practici i opinii de
specialitate. Psihologul are dreptul s furnizeze serviciile psihologice numai pentru
beneficiarii cu care a ncheiat n mod direct un contract individual de munc sau un
contract de prestri servicii psihologice, n condiiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004,
cu modificrile ulterioare.
In cazul in care psihologul practicant autonom nu doreste sa schimbe nivelul de
competenta profesionala cu unul superior, acesta trebuie sa isi confirme titlul
profesional la expirarea termenului de valabilitate a atestatului de libera practica, la 5
(cinci) ani.

NIVELUL III PSIHOLOG SPECIALIST


Coninutul dosarului
1. Cererile de eliberare a atestatelor de liber practic pentru Nivelul III, psiholog
specialist autonom, vor fi nsoite de toate documentele, prezentate fizic, intr-un
dosar cu sina, la care se adauga un CD/DVD cu documentele scanate continuu
(ntr-un singur document), salvate numai n format tip PDF, dupa cum urmeaz:
Pentru toate specialitatile (PC, CP si P)

1. Opis (se gsete pe site-ul CPR, la rubrica Descrcare formulare)


2. Cerere tip (se completeaza numai de catre solicitant cu litere mari de tipar- se gsete
pe site la Descrcare formulare)
3. Act de identitate - fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scriei dumneavoastr
conform cu originalul i semnai)
4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz - fotocopie (pe exemplarul
fotocopiat scriei dumneavoastr conform cu originalul i semnai)
5. Certificat medical (care sa ateste starea de sanatate la data prezentarii certificatului
la Colegiul Psihologilor din Romania, coninnd dovada faptului ca solicitantul este apt
medical pentru exercitarea profesiei de psiholog) - se elibereaz de catre medicul de
familie; trebuie s aib numr de nregistrare, tampila rotund, semntura i parafa
medicului;
6. Certificat de cazier judiciar, care sa ateste situatia judiciara la data prezentarii
certificatului la Colegiul Psihologilor din Romania, n original;
7. Dovada formrii profesionale complementare;
Nota:
Dovada formrii profesionale complementare specifice (una din cele trei variante
prezentate n continuare), dup caz:
a) diplom de master (avizat n specialitatea profesionala) i foaia matricol, copie
legalizata notarial (PC) sau diplom/certificat de absolvire curs de formare profesional
complementar necesare pentru Nivel III, psiholog specialist autonom i anexa
continand materiile/disciplinele de formare, numarul de ore de formare, media finala de
absolvire (CP si P), copie legalizata notarial sau in original, eliberata de ctre emitent,
dupa caz;
b) diploma de doctor n psihologie (PC), copie legalizat notarial.
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea
profesionala.
8. Dovada formrii profesionale continue in specialitate, dup caz (diploma/certificat
formare profesional continu (conferinte, simpozioane, workshop-uri, cursuri),
coninnd minim 20 de credite profesionale/an in fiecare specialitate (pana in anul
2013, inclusiv) si 10 credite profesionale/an in fiecare specialitate, incepand cu anul
2014, inclusiv, ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua
organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR;
9. Dou recomandri emise de catre psihologi cu drept de liber practic n specialitate
ce au treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal, in original;
10. Un studiu de caz, in fotocopie semnata cu mentiunea conform cu originalul;
11. Dovada exercitarea profesiei in specialitate pentru o perioada de minim 5(cinci) ani,
acestia putand fi calculati de la data accesului in specialitatea profesionala, durata
totala luata in calcul din perioada de supervizare profesionala este de maxim 3(trei) ani,
pe baza unui contract individual de munca sau a actului de numire in functia publica de

specialitate, avand calitatea de salariat sau functionar public de specialitate, sau prin
una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera
practica (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civila profesionala de
psihologie), certificatul de inregistrare al cabinetului individual de psihologie,
cabinetelor asociate sau societatii civile profesionale de psihologie, in fotocopie
semnata cu mentiunea conform cu originalul);
12. Dovada achitare tax de atestare profesionala (OP/BO/CEC in contul Colegiului
Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank,
Ag. Brncoveanu);
13. Foaie de ncheiere (coninnd numarul de file din dosar - se gsete pe site-ul
www.copsi.ro, la rubrica Descrcare formulare).

Nota:
Psihologul specialist poate s i exercite competenele profesionale cu condiia avizrii
anuale a atestatului de liber practic, valabil pentru o perioad de maximum 5(cinci)
ani. Detalierea competenelor profesionale se realizeaz numai de ctre Colegiul
Psihologilor din Romnia, prin ghiduri de bune practici i opinii de specialitate.
Psihologul are dreptul s furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu
care a ncheiat n mod direct un contract individual de munc sau un contract de
prestri servicii psihologice, n condiiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu
modificrile ulterioare.
In cazul in care psihologul specialist nu doreste sa schimbe nivelul de competenta
profesionala cu unul superior, acesta trebuie sa isi confirme titlul profesional la
expirarea termenului de valabilitate a atestatului de libera practica, la 5 (cinci) ani.
NIVELUL IV PSIHOLOG PRINCIPAL
Coninutul dosarului
1. Cererile de eliberare a atestatelor de liber practic pentru Nivelul IV, psiholog
principal autonom, vor fi nsoite de toate documentele, prezentate fizic, intr-un
dosar cu sina, la care se adauga un CD/DVD cu documentele scanate continuu
(ntr-un singur document), salvate numai n format tip PDF, dupa cum urmeaz:
Pentru toate specialitatile (PC, CP si P)
1. Opis (se gsete pe site-ul CPR, la rubrica Descrcare formulare)
2. Cerere tip (se completeaza numai de catre solicitant cu litere mari de tipar- se gsete
pe site la Descrcare formulare)
3. Act de identitate - fotocopie (pe exemplarul fotocopiat scriei dumneavoastr
conform cu originalul i semnai)

10

4. Dovada casatorie, desfacerea casatoriei, dupa caz - fotocopie (pe exemplarul


fotocopiat scriei dumneavoastr conform cu originalul i semnai)
5. Certificat medical (care sa ateste starea de sanatate la data prezentarii certificatului
la Colegiul Psihologilor din Romania, coninnd dovada faptului ca solicitantul este apt
medical pentru exercitarea profesiei de psiholog) - se elibereaz de catre medicul de
familie; trebuie s aib numr de nregistrare, tampila rotund, semntura i parafa
medicului;
6. Certificat de cazier judiciar, care sa ateste situatia judiciara la data prezentarii
certificatului la Colegiul Psihologilor din Romania, n original;
7. Dovada formrii profesionale continue in specialitate, dup caz (diploma/certificat
formare profesional continu (conferinte, simpozioane, workshop-uri, cursuri),
coninnd minim 20 de credite profesionale/an in fiecare specialitate (pana in anul
2013, inclusiv) si 10 credite profesionale/an in fiecare specialitate, incepand cu anul
2014, inclusiv, ca urmare a parcurgerii modalitatilor de formare profesionala continua
organizate de catre furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR.
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea
profesionala.
8. Dou recomandri emise de catre psihologi cu drept de liber practic n specialitate
ce au treapta de specializare psiholog principal, in original;
9. Un studiu de caz, in fotocopie semnata cu mentiunea conform cu originalul;
10. Dovada exercitarea profesiei in specialitate pentru o perioada de minim 10(zece)
ani, acestia putand fi calculati de la data accesului in specialitatea profesionala, durata
totala luata in calcul din perioada de supervizare profesionala este de maxim 3(trei) ani,
pe baza unui contract individual de munca sau a actului de numire in functia publica de
specialitate, avand calitatea de salariat sau functionar public de specialitate, sau prin
una dintre formele independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera
practica (cabinet individual, cabinete asociate sau societate civila profesionala de
psihologie), certificatul de inregistrare al cabinetului individual de psihologie,
cabinetelor asociate sau societatii civile profesionale de psihologie, in fotocopie
semnata cu mentiunea conform cu originalul);
11. Dovada achitare tax de atestare profesionala (OP/BO/CEC in contul Colegiului
Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635 0758, deschis la Raiffeisen Bank,
Ag. Brncoveanu);
12. Foaie de ncheiere (coninnd numarul de file din dosar - se gsete pe site-ul
www.copsi.ro, la rubrica Descrcare formulare).
Nota:
Psihologul principal poate s i exercite competenele profesionale cu condiia avizrii
anuale a atestatului de liber practic, valabil pentru o perioad de maximum 5(cinci)
ani. Detalierea competenelor profesionale se realizeaz numai de ctre Colegiul
Psihologilor din Romnia, prin ghiduri de bune practici i opinii de specialitate.
Psihologul are dreptul s furnizeze serviciile psihologice numai pentru beneficiarii cu

11

care a ncheiat n mod direct un contract individual de munc sau un contract de


prestri servicii psihologice, n condiiile art. 13-16 din Legea nr. 213/2004, cu
modificrile ulterioare.
Psihologul principal trebuie sa isi confirme titlul profesional la expirarea termenului de
valabilitate a atestatului de libera practica, la 5 (cinci) ani.

OBINEREA CALITII DE SUPERVIZOR IN SPECIALITATE


I. Psihologie clinica (PC)
Pot solicita dreptul de supervizor psihologii clinicieni ce au obinut dreptul de liber
practic in treapta de specializare psiholog specialist sau psiholog principal.
Psihologul clinician cu atestat de liber practic pe treapta de specialist poate solicita
dreptul de supervizor dupa o perioada de 2(doi) ani de la obinerea nivelului de
competenta psiholog specialist.
Psihologul clinician care doreste certificarea calitatii de supervizor in specialitatea
psihologie clinica trebuie sa parcurga in mod obligatoriu un interviu in fata comisiei de
specialitate si sa depuna un dosar de certificare a dreptului de supervizare profesionala.
Coninutul dosarului pentru certificarea calitatii de supervisor in specialitatea
psihologie clinica:
a) cererea de solicitare a calitii de supervizor (se gsete pe site-ul www.copsi.ro la
rubrica Descrcare formulare);
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea
profesionala;
b) un model al planului de supervizare pe care il propune, pentru atingerea tuturor
obiectivelor corespunzatoare competentelor prevazute in Standardele de Calitate in
Serviciile Psihologice (SCSP);
c) un model de raport de activitate care s conin informaii referitoare la: metodele si
tehnicile de evaluare si asistenta psihologica utilizate (adecvate specialitatii de
competent profesionala, atat cele standardizate si avizate, cat si cele nestandardizate si
neavizate), cazuistica, activitatea de formare continu i interventie psihologica (dac e
cazul);
d) Dovada achitare tax de certificare a dreptului de supervizare profesionala
(OP/BO/CEC in contul Colegiului Psihologilor din Romania: RO46 RZBR 0000 0600 1635
0758, deschis la Raiffeisen Bank, Ag. Brncoveanu).
II. Consiliere psihologic, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR
si Psihoterapie, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR (CP si P)
Pentru aceste specialiti profesionale se poate solicita dreptul de supervizare
profesionala n urma dobndirii dreptului de liber practic pe treapta de specializare
psiholog specialist sau psiholog principal.

12

Psihologul (profesionistul) care doreste certificarea calitatii de supervizor trebuie sa


parcurga in mod obligatoriu un interviu in fata comisiei de specialitate si sa depuna un
dosar de certificare a dreptului de supervizare profesionala.
Coninutul dosarului pentru certificarea calitatii de supervizor in aceste specialitati
profesionale:
a) cererea de solicitare a calitii de supervizor (se gsete pe site-ul www.copsi.ro la
rubrica Descrcare formulare);
Se ataseaza si fotocopia ultimului atestat de libera practica obtinut in specialitatea
profesionala;
b) Propunerea furnizorului de formare profesional, catre Colegiul Psihologilor din
Romania pentru obtinerea dreptului de supervizare profesionala, n copie legalizat
notarial sau in original, emisa de ctre emitent (furnizorul de formare profesionala).

OBINEREA CALITII DE FORMATOR


Activitatea de formare profesionala continua sau complementara pentru profesia de
psiholog cu drept de libera practica se realizeaza numai prin furnizori de formare
profesionala avizati de catre Colegiul Psihologilor din Romania (inclusiv institutii de
invatamant superior cu specializarea psihologie sau psihopedagogie speciala, dupa caz).
I. Psihologie clinica (PC)
1.Furnizorii de formare profesionala avizati de catre Colegiul Psihoilogilor din Romania
au in componenta sau contracteaza pentru realizarea activitatilor de formare
profesionala psihologi cu drept de libera practica atestati in specialitatea psihologie
clinica, avand drept de supervizare profesionala in specialitate sau detinand titlul de
doctor in psihologie, care poarta denumirea de formatori.
2.Calitatea de formator este recunoscuta de catre un furnizor de formare profesionala,
prin emiterea unei diplome/certificat de formator, pentru disciplina/disciplinele
aferente programelor de formare profesionala aprobate, raportate la o modalitate de
formare profesionala avizate de catre CPR.
3.In specialitatea psihologie clinica, CPR si furnizorii de formare profesionala avizati de
catre CPR pot recunoaste calitatea de formator unui psiholog avand o alta cetatenie
decat cea romana, daca acesta face dovada ca este recunoscut ca formator de catre o
asociatie/organizatie profesionala membra a EFPA, de catre o autoritate publica din
statele membre ale UE/alt stat cu care Romania are incheiata o conventie de
recunoastere reciproca sau daca detine titlul de doctor in psihologie intr-un stat
membru al UE sau cu care Romania are incheiata o conventie de recunoastere a
certificarii si studiilor universitare (daca au un raport contractual/statutar cu un furnizor
de formare profesionala avizat de catre CPR).

13

II. II. Consiliere psihologic, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR
si Psihoterapie, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR (CP si P)
Calitatea de formator in consiliere psihologica sau psihoterapie poate fi recunoscuta de
catre CPR numai daca aceasta este certificata de catre un furnizor de formare
profesionala avizat de catre CPR, intr-o metoda psihoterapeutica avizata de catre CPR.
CPR si furnizorii de formare profesionala avizati de catre CPR pot recunoaste calitatea de
formator unui psiholog avand o alta cetatenie decat cea romana, daca acesta face
dovada ca este recunoscut ca formator de catre o asociatie/organizatie profesionala
membra a EFPA, de catre o autoritate publica din statele membre ale UE/alt stat cu care
Romania are incheiata o conventie de recunoastere reciproca sau daca detine titlul de
doctor in psihologie intr-un stat membru al UE sau cu care Romania are incheiata o
conventie de recunoastere a certificarii si studiilor universitare (daca au un raport
contractual/statutar cu un furnizor de formare profesionala avizat de catre CPR).
Nota
Toate diplomele/certificatele care atesta calitatea de formator pentru profesia de
psiholog cu drept de libera practica poarta in mod obligatoriu si sigla si tampila
Colegiului Psihologilor din Romania, numele, prenumele si functia reprezentantului
legal, fiind semnata de catre acesta in original, pe langa insemnele furnizorului de
formare profesionala in cadrul caruia este recunoscut formatorul.
Toate diplomele/certificatele care atesta calitatea de formator pentru profesia de
psiholog cu drept de libera practica se inseriaza si se numeroteaza in ordinea
cronologica a inregistrarii, evidenta acestora fiind notificata Secretariatului
Comitetului director al CPR de catre furnizorul de formare profesionala in cadrul
caruia activeaza formatorul.

14