Sunteți pe pagina 1din 5

Modelul de piata

Risc sistematic (nu e diversificabil, de piata) se datoreaza influentei pietei bursiere. Este legat
de variatia indicatorilor macroeconomici (PIB, rata inflatiei, rata media a dobanzii, cursul
valutar).
Riscul de piata este masurat prin coeficientul beta (), care exprima senzitivitatea la schimbarile
pietei.
Risc specific (diversificabil, nesistematic, individual) este riscul specific fiecarui titlu (risc
economic, operational, financiar, de faliment) si fiecarei ramuri industriale
Riscul total (i2) = riscul de piata + riscul diversificabil

i2 = [Rit-(i+i*RMt)]2
i2 = i2 * M2 + i2
risc de piata

risc specific

i = Ri - i * RM
i = panta dreptei de regresie
Coeficientul i exprima variatia marginala a rentabilitatii titlului i in raport cu variabilitatea
rentabilitatii generale a pietei.

i = iM /( M2)
( ) ( )
=
1
=1( )2
2
=
1
Obs: Piata sau un portofoliu mediu de actiuni au =1.

Intensitatea corelatiei in modelul de piata

=
i =

=
=

2
2 =
Proportia in care variabila rentabilitatii Ri se explica (este determinata) de variabila rentabilitatii
Rm.
Partea variabilei Ri neexplicata prin rentabilitatea RM se mai numeste dimensiunea riscului
2
specific, si este egala cu: 1
Variabila :

E[Ri] = Ri = 0 (datorita repartitiei simetrice in raport cu dreapta de regresie)


2
2 = [ ]2 = [
] (marime finita si constanta)
2
2
2
2 = (1
) 2 = 2 2
= 2 2
Capitolul 6 Modelul de piata al rentabilitatii si riscului valorilor mobiliare
Aplicatii
1/170 Determinati coeficientul de volatilitate, coeficientul de corelatie, variabila i, riscul
specific si riscul sistematic.
Ri
-1%
2%
7%
12%
15%

fi
6
11
18
11
6
52

RM
0%
4%
6%
8%
12%

fM
6
11
18
11
6
52

1.1:
(1%) 6 + 2% 11 + 7% 18 + 12% 11 + 15% 6
= 7%
52
0% 6 + 4% 11 + 6% 18 + 8% 11 + 12% 6
[ ] =
= 6%
52
[ ] =

2 =

(1% 7%)2 6 + (2% 7%)2 11 + (7% 7%)2 18 + (12% 7%)2 11 + (15% 7%)2 6
= 25.84%2
52 1

2 =

(0% 6%)2 6 + (4% 6%)2 11 + (6% 6%)2 18 + (8% 6%)2 11 + (12% 6%)2 6
= 10.196%2
52 1

1.2: Covarianta iM:


=1( [ ]) ( [ ])
=
1

=
+

(1% 7%) (1% 7%) 6 + (2% 7%) (4% 6%) 11 + (7% 7%) (6% 6%) 18 +
52 1
(12% 7%) (8% 6%) 11 + (15% 7%) (12% 6%) 6
= 15.6%2
52 1

1.3:
coeficientul i=

15.6
10.196

= 1.53 (titlu foarte volatil)

Interpretare: daca E(RM) = 1%

E(Ri) = 1.53%

parametrul i = Ri Bi*RM = E[Ri] Bi*E[RM] = 7% - 1.53*6% = -2.18%


1.4 Coeficienii i : =
= *

= 1, 53 *

10,196
25,84

= 1, 53 * 0,628 = 0,961

= *

rspuns a)

2 = 2 = 0,9612
1.5 Media i dispersia variabilei
rspuns c)

E( ) = 0
2 = ( 1 - 2 ) * 2 = (1 - 2 ) * 2 = (1 - 0, 9237) * 25, 84 = 1, 97
1.6 Coeficientul de corelaie
=

= 0

= 0 (rspuns c)

1.7 Componentele sistematice i specifice ale riscului = * +


2
Riscul sistematic = 2 *
= 1,532 * 10,196 = 23,87

rspuns a)

= 2 *2 = 0,9237 * 25,84 = 23,86

Sau

2
Riscul specific = 2 - 2
= 25,84 -23,87 = 1,97

= (1 - 2 ) * 2 = (1 0,9237) * 25,84 = 1,97

Sau

1.8 Variabila rezidual pe cele cinci frecvene ale rentabilitii


= 7%
= 6%
= -
+2,18% + (-1%) = +1,18%
-3,94% + 2% = -1,94
7% - 7% = 0%
12% - 10,06% = 1,94%
15% - 16,18% = -1,18%
= 0 , = 0

= + *
-2,18% + 1,53*0 = -2,18%
-2,18% + 1,53*4% = 3,94%
-2,18% + 1,53*6% = 7%
-2,18% + 1,53*8% = 10,06%
-2,18% + 1,53%*12% = 16,18%
Ex. 2, pag. 171
Calculul i utilizarea coeficientului beta
Frecvena
6
12
24
12
6

7%
13%
17%
21%
27%

3%
15%
23%
31%
43%

i rentabiliti lunare pe 5 ani

Pentru anul viitor se estimeaz n 5 stri posibile (s =


1,5)
s

1
2
3
4
5

0,1
0,2
0,4
0,2
0,1

3%
9%
18%
27%
33%

2.1 Riscul rentabilitii de pia ( ) i covariana


E( ) = 5=1 = 0,1*3% + 0,2*9% + 0,4*18% + 0,2*27% + 0,1*33% =
= 18% - pentru anul urmtor

=
2M

=
=

=1

67%+1213%+2417%+121221%+627%

=1( )
1

60

= 17%

(7% 17%)2 6 + (13% 17%)2 12 + (17% 17%)2 24 + (21% 17%)12 12 + (27% 17%) 6
60 1

= 26,85

3%6+15%12+23%24+31%12+43%6
= =1 =
= 23%

=
=
+

60

=1( )( )
1
(3%23%)(7%17%)6+(15%23%)(13%17%)12+(23%23%)(17%17%)24
601

(31%23%)(21%17%)12+(43%23%)(27%17%)6
601
1200+984+0+384+1200
601

= 53,69

2M = 26,85 , = 53,69 rspuns b)


2.2 Coeficientul =

53,69
26,85

= 1,9998 2

Dac E( ) = 1% E( ) = 2%

rspuns a)

Parametrul = - * = (0,23 2*0,17)*100 = -11


2.3 Rentabilitatea estimat pentrul anul urmtor, prin utilizarea modelului de pia.
R i = + * + E( ) = + * E( ) + 0
E( ) = -11% +2*18% = 25% (rspuns c)
2.4 S se explice cifric semnificaia lui drept coeficient de elasticitate
Dac E( ) = 1% E( ) = 2%

S-ar putea să vă placă și