Sunteți pe pagina 1din 4

Cod element

Denumire
1 Organigrama
2 Macheta documentelor
3 Fisele documentelor
4 Lista documentelor proprii
5 Lista documentelor externe
6 Lista beneficiarilor
7 Lista furnizorilor
8 Lista spatiului informational
9 Lista fluxurilor la nivel fizic
10 Matricea document-document
11 Schema fluxurilor de formare
12 Lista indicatorilor
13 Matricea indicator-document
14 Matricea indicator-indicator
15 Matricea indicator-decizie
16 Matricea cerinte externe
17 Matricea modului utili a indic

Cod element care participa


2,3
3
1,3
1,3
6,7
5,8
4,5,8
3,5,8
2,3
4,5,12
12
2,3,12
3,5,12
14,15,16

Element
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6
1

7
1

1
1

10

11

12

1
1

13

14

15

1
1

16

17

1
1

1
1
1
1