Sunteți pe pagina 1din 6
ah Lares ‘QUOGII DE. PRELUGRARE MECANTCA A BLOGULUL MOTORULUE &, Wes Gets Parbhoutard tilts construspive Ploowl motorulul presinti @ nerio de particalaritsl constructive cu impftcatis fn tehnologia de febricare.Aatfel ce poats eniald Aepuneren o1- MndrStor(in inke,in V eau otea),felud chLindrtlor (Sn cleo, eu olalyl uncate fen 0% clieigt vinododen gh existenga Liniel de paliere pentru arborele ou exes Tehnologia de bark sete avoninitonre — inclusind pantim flesere cae ta parts mimuri monite of antgus condapisie inpano de flocave aolupte constructive + 6.2,Gonditas tehnice principale. BASoul. notomu]us on orgen utructuxe ore trebule ell netguie ‘hing Hlonarea normal a tuturor oubsnoenblelor necesttd o prectzie ridtoath 1a exen! ufie.tn fg.6.2 s0 pot urnilri principaiels condi fii tehntoe,in tod parkieulan = | pe adaued contigin privint etangotteten yyntan ctinney apet de retze,reqpectiy cea a canslianties 9 ungere . .3,Semt: ent In majoritaten enzussin* VRocul motoru]ud ae axecuti din fonsk : comple oou alinje ugonre po bari de wlunlnsu, Pontele no tori in fornt roriineti din aneeteo de fomare,utili« Biot ogel’secaths jvonicabeioatcaGtuind ‘orpige’ uni ViAtdnens te: xecceoore Ix oop detenotoniest Aliajele ugoove ps bonit de ntuminiy ae preteant tumtrid de pre- oizie in forme, motaltee({n cochil4 aau sub prosiune) ,somifabricatole fiind . “oupuse unut tratament de mbiteinire artificial’ . Freluoraron majoritKyit supratoyolor oo ponte face @ blocul motor ps axprafaya plank infertonrit A Couprateya de aeparare a blooulyt de bala do wlol)prevkautii gi ou giuri de ghidare B (t1¢:6.2) ms Agexaxes hlooulns tn yoderon prolucrixit suprafeyed prinoapale ae agozare 26 race in funof1e de procici'e,conatructia gi greutaten semifabricas fuut Bloosrtim uycars,excoutete din aomfabrioate preoies se ageask pé ouprafeyole tctnaingies Yeute 0 pralucrindu-se conoomitent oi suprafaya cs aeparaxe ou obiuleot, po styint de frasat aa tip portal sou tip tanbur(tig.6.3), Somifar-rioatole mal putin procles,de gabarit gl greutate mijloole pe bars tenalogion (ot 8) prvtuornte prin fxeanre 1a 0 a ae “agazk yiuit, Decehe brute © ale eomifabrioateler Aunwuand tok prin freamre le o agegare pe vos ghiduro fn elesaful ollindrilor, ouplimontar pe suprafnis de gaburit gf dimeneian? priewe plaanto pe Sinisa le sh 07 pAb Les: gk é i A q i 2 ° > Hi Fig.6.2.Baze do agozate la preluorarea, Fig.6.3,Prelucraren suprafetelor | ‘Dlocului motorulud . de bask . : ‘ 6.5. Susossiunen princi . , Preluoraren unul bloo ae oflindri de tipu) oelui presentat fn + fig.6.1(semifabricat de gabarit,greutate gi preoisie mijlooie) are mucoeeiunes " prinotpslelor operatit-presentaté in tabelul 6.2. é ry. rs : i Tabolul 6.2. a : Sucoesiunes principalelor operajii la prelucrares Ga ‘ . - blooulut notorulus ! sicareones pine teasnnnnnianndaanecnninnt f ix,| Denumixea operayies | Utila Be. Daepoat say i ore, : erMsoas:: | MRE | : (Soave ; | 2. ent ee i cuprafepelor | Freak uni-| Alesajal. | Fresh Domus peek Terai” "| Otfindstior| gilindsg- forvensfbi q I2. |Frezaxen de degrogare « Frese fPiwok de He tingatotel de Bittnaro- [Baas He ouvbaia ‘de wl. frontale i : Ge agerare a chigianes ou dingh 1. 91 avunel ouprafete Le ’ i. ferale 1s dip direc taeiRano tdeene wkd anneusen -f.| Bxeoutarea aomtoontu- |Magint de | Suprataya de | Svoge oom -| Flach de ririlor paliere pentru| brogat orl- | aeparare ot | binati din | bazt + arborele cotit oi su- | zontals - Vala de ulet | eagiente vol turk prafetele plane de tgiurite de | Sabu i @ Gapacolor ghidare | . atrunjirit |Agregat de | Idem Tare do -| Idem de degrotae, gininta- | otruist | atrungie nf a'Fdcaguritor ci = |mitiax : | etteta Tindetlor vertical j euette i | atapuae an : | neotngh | pan : Frezarea ouprafetelor |Nagina de | Iden | Prone Tom r do capit ale bloculut | frecat | cllindro~ portal Trontote | en'dingh | denonte~ mat I. | Brezaroa ouprarogeror |Magind de | Iden ioe de | Idem frontale ale sonipa ~ | frezat | reoze Afovelor pontsu aro | origon.- combinate rule cotit gf a oana- | tald Jelor pentru pintenul euzinetula «| Frezarea guprateyet | Taea Taon, Pozi Idem laterale inclinate etlindro~ i frontal « [ungatore tirgtve, [Agzegat do | Supraraie de] ihinghte | Pinel de fouive pe'tres dt |ekurit cu” | aoparare ou” | cauiinate | bast + Fooidt (giurl ow sapere take de canes | pol gurt diqnetre 2 lungint mul ties | uled +giurt * coaparabile) ghidai 0] kurghiere,liretre, gojtime de | Suprarate do| Tew Tdom topize, tafodae Male autos | agezare'a | mat” | ohtutanel + : giuri ae | | : fhidure Tf Rismigeepamegize — [aepeget,, | Surzatene ¢>| Harehee [Bem ocag bolt roa fTagerar | separare ou | 1Mugttogre de dietribupie fegierit | bale de ules| Caltere Locagueitor tae Paturt de | | | sstoz' pentru a = contrare Boxee” eu came 4 he .|Rasghiete,iixaive, | Meginll do Tom Viect fe fogire guint de euurit bani gh ats dtgonosint paret- | Eadiali portly de p= oulere(in Gteyon Selontare Sitiv’ de orden = panera oul’ farsa sculelor) 13.|eodare pe trei Agreget de | Iden avons rinct de aiveogha ot bark + Bol ~ jmultiar - art Pack ow Tee 14.[ Tarodarea pe oe: Lelte direoyit = 40 - | hs Habs 6,1 Ceontimuars) a. RT ona prem nee epithe ae i Sl dcar esl eames alana nage sd aebaAba | oe hs.| mreoutares otrunjirit| Agregat de | Idem Cufite do Plaga de | ae oomitinioaro @ Lo-| strut ctrunjst” | bask i Sagurtaos eitinariios | muitian pe bas beifert 7 vorthon Beaparator | in Binpor 2 ately de : intersor 1 Preoarea olmigllox Prov’ hi- Idom Dornuri | dem a | dbaut.ot | 7.| Bxogutaron etrunjiris | Agrogat de | Iden Tare de Tem | i de 'finieare a ollin= | otrungut perunjie | : arilor milttox ou ofte . Yortica | on saise F | Tomparator | ae Interior i if 8,|Spilnre,ouflare ou | Inotalatie | aor special! Montazes eapacelor | Bano de Chote dinano. nee paliere cu controlul | lucra motxicd, poan- . Forgel do atrancere . woane “ : +°poangonare(capacele | dovin plese nolnter= ae sohinbebsie) -|Strunjirea eimultant | Agregat de | Suprafata mifinioare a strunjit | de oopara~ oud Linit maltiax re ou bala : Gpentru arborole co- | orizontal: | de ulel +. tit gl ool ou came ) plus lecagul pentru Bolful ropit de dis- cota pentiy Srikayiotvess fie. ball cupiter oa. Sakets’ penine f bar pi.|Strunjirea de fint-~ Idom Tae Iden area color douk ; tints - 4 ba.|Preoares bicgelor tn Dormuri, ae TGeagusdie Tagkrutut * f ponent erborefe 0 : : P5;[Serungizen Cink, « | Agroget ao | Surrofaia | Mare de Fleck db_bant Strunsizeg fimo | sreeste” | devoopas. | otrunjit om | dolturte es sirupdit | Stee cu | ofte am ou~ | Buoge signed’ ; : Grizontar | dais ae eaesarbere: wel fo opontety de wetae | paliers reelereninice Ehidare Teepe ous Ate. oT ; eet piaknel bare. bs. |cortorares gtuzttor Taront filetate 5 ~~" lirocare te fimieare [Ag Suprafaya | Break Pigos’ de beat 5+ |iTguprafogol do oe- | de frerat | de oeparare |. + bol push lperave ou ohiulasa ou bela de ubolsgiurt ghidare a -49- Babelul 6,1.(vontinuars) Lbsbnnecenmeondin evan mondtnn fs 6e[Honutye preaadsiX | Magint ae | tem cap de | honuit homutt Taem ul ‘ : 4 {RTe| House oglinaé Tdem Tien Iden Ten 4 8. |Sphlera,ourlare Tnatelayic - ~ opecial ' : eas - 2 “P9. [Contra na] 4a po.|Goutroiat Finan ; ; 0, | Prob de preatune Instalayie Z pentru canara do speotait . & Tiotre 91 canal iza~ e tia do angere's . ee 6.64 Agpeote partjoulare ale tohnologlel de preluorare ; Pentru realizarea condifitlor tehnice impuse celor douk Linit: Ante do pultere pentru arborele cotit gi linia lagirelor pentru arborele cu caus, ae srelucreard prin degrogare fn mod geparat-uraind oa cporagifle de pre- ooutate wimultan (F144 a 664) dup co Sn prealabi2 sau. ¥45.6.4.2rolucrarea otuiltant @ celor douk 1intt 1 : A-bare de atrunjiti2-onfite s3-oprijin r fax central y4- buoge de oentrare ‘ale. orjel de stringere(devenint plese neinter- ax marcarca lor). Freluoraren de Gegrogare a somtcontururiloy lagirelor paliere ‘gi @ Slow do geparare ou capacele accatora ao poate realiza fi variante dife. = sivombditeind un grup de fexe,prin brovare osu ou outite apleoate pe bent. In Be ieure 6.5 vo prextnt& sohema prolucririi ou un grup de froze : Freluorarea looagurilor logtvelor pentru arborels ot came eM prin Nowire Loloaind uttleje ou capete de lucm pl eae uta ‘uprato(, vont ate bilateral. Se pre~ Vtan G1 Locagul lagtrelor pentru bolful rolii de dietribusie