Sunteți pe pagina 1din 14

3.

Diagnosticul gestiunii resurselor controlate de


entitate
Principalele resurse ale entitii, n ordinea importanei lor:

Resurse umane

Resursele tehnice

Resursele materiale

Activitatea general

Cerin:
Pe baza informaiilor din situaiile financiare, s se ntocmeasc diagnosticul gestiunii
resurselor controlate de entitate

Rezolvare:
Metodologia de diagnostic aplicat pentru diagnosticarea gestiunii resurselor controlate de
entitate
1.
Se selecteaz nivelele de analiz specifice domeniului supus diagnosticrii
Nivelele de referin:
a) resursele umane
b) resursele tehnice
c) resursele materiale
d) activitatea entitii
2.
Se selectaz criteriile de apreciere pentru fiecare nivel de analiz
a) Criteriile de apreciere pentru domeniul resurse umane
1. Asigurarea cu pesonal (ca numr/structur/calificare)- Nota 8
2. Productivitatea muncii
b) Criteriile de apreciere pentru domeniul resurse tehnice
1. Asigurarea cu resurse tehnice (c volum/stare/structur) Nota 1
2. Eficiena utilizrii resurselor tehnice ( randament/viteza de rotaie)
c)

Criteriile de apreciere pentru domeniul resurse materiale


1. Asigurarea cu resurse materiale (c volum/stare/structur) Nota 12
2. Eficiena utilizrii resurselor materiale ( Gradul de valorificare a resurselor

materiale
/ Necesarul relativ de materiale
(Nm) /viteza de rotaie)

d) Criteriile de apreciere pentru activitate: indicatorii de activitate, respectiv


Viteza de rotaie a activelor totale,Viteza de rotaie a activelor imobilizate, Viteza de rotaie a
activelor circulante, Viteza de rotaie a stocurilor, Viteza de rotaie a creanelor, Viteza de rotaie a
creanelor comerciale, Viteza de rotaie a datoriilor, Viteza de rotaie a datoriilor comerciale, Viteza de
rotaie a capitalurilor proprii

3.Se calculeaz valorile criteriilor de apreciere a domeniului investigat (valorile indicatorilor


ec-financiari) i se stabilesc nivelele de comparaie ale acestora, acolo unde acestea se
cunosc; reprezentrile grafice ale indicatorilor sunt de asemenea foarte sugestive

Tabel 1: Resurse umane

2009

2010

2011

594

593

631

1.03

1.06

225975200

261256670

338250651

1.19

1.16

1.29

380429.63

440567.74

536054.91

1.16

1.16

1.22

In>1
ICA>1
Iw>1
ICA>IN
IW>IN

In=1
ICA>100
Iw>100
ICA>IN
IW>IN

In>1
ICA>1
Iw>1
ICA>IN
IW>IN

380429.63

440567.74

536054.91

4383.47

978.44

9140.23

96.70

90.26

84.54

1. Asigurare cu personal
a)Asigurare ca numr
- numr de personal (N) Nota 8
-indicele numrului de angajai
(IN=N1/N0)
- cifra de afaceri (CAN)
-indicele cifrei de afaceri
(ICAN=Can1/CAN0)
- productivitatea muncii
(Wm=CAN/N)
-indicele productive muncii (IWm)
Corelatia IN, ICAN, IWm

b) Asigurare ca i structur
(personal direct productiv/personal
total)
c) Asigurare ca i calificare
indicii de cretere a cheltuielilor de
calificare sau ponderea cheltuielilor
cu calificarea n total cheltuieli
2. Productivitatea muncii
a) Cifra de afaceri /angajat
b)Profitul/angajat
c) Cheltuielile cu personalul la 1000
CAN
lei cifr de afaceri net ( Chp1000
)

Intervale de
siguran
financiar,
tendine
favorabile

Tabel 2: Resurse tehnice

2009

2010

2011

109.89%

103.00%

88.05%

25.82%

14.07%

22.41

27.93

30.31

Rata terenurilor si a
constructiilor

44.66%

44.26%

34.08%

Rata instalatiilor (locul II)

54.15%

55.08%

64.13%

Rata altor instalatii

0.43%

0.47%

1.69%

Rata avasurilor si
imobilizarilor in curs (locul
III)

0.76%

0.2%

0.09%

1. Asigurare cu resurse
tehnice Nota 1(Valorile
brute, nu nete din bilant)
a)ca volum/mrime
- indicele imobilizrilor
corporale
(Valoarea de la sfaritul
aului/Valoarea de la
unceputul anului)
- coeficientul intrrilor de
imobilizri corporale
(Volumul intrrilor/Total
valoare brut ambele la
sfritul exerciiului)
- indicele de cretere a
intrrilor (Ritmul
investiional= Creterile
dintr-un an/Creterile din
anul precedent)
b) ca stare
- Coeficientul uzurii
imobilizrilor corporale
(ku=Amortizare/Valoarea
de intrare),
c) ca structur

Intervale de
siguran financiar,
tendine favorabile

2.Eficiena utilizrii
resurselor tehnice
a) Randamentul resurselor
tehnice
Cifra de afaceri (CAN) ce
revine la o 1.000 lei
imobilizri corporale (Ic)
Venturi din exploatare
(VEXP) ce revin la o 1.000
lei imobilizri corporale
(Ic):
Profitul din exploatare
(RBEXP) ce revine la o
1.000 lei imobilizri
corporale (Ic):
Profitul brut (RBE) ce
revine la o 1.000 lei
imobilizri corporale (Ic):
Profitul nett (RNE) ce
revine la o 1.000 lei
imobilizri corporale (Ic):

1945.83

2351.29

3575.45

2002.65

2379.05

3677.01

89.94

40.15

100.27

24.16

10.60

71.97

22.42

5.22

60.96

b) Viteza de rotaie a Ic
(CA/Imobilizari corporale)

1.95

2.35

3.58

c) Durata in zile a
imobilizarilor corporale
((1/Vit de rotatie)*365)

188

155

102

Tabel 3: Resurse materiale

2009

2010

2011

1. Asigurare cu resurse
materiale
- Evolutia stocurilor
comparativ cu cifra de
afaceri (Istocului de materii
prime>=<ICA)

Istocului de materii
prime<ICA

Istocului de

Istocului de materii
prime<ICA

materii
prime

<ICA

- ICA

118.59%

115.61%

129.47%

- Istocului de materii prime

48.85%

92.77%

111.49%

20.97

26.14

30.35

- Rezerva n zile a
stocului(Rz = (Cheltuieli
materiale/Stoc mediu) *365)
2. Eficiena utilizrii
resurselor materiale
- Gradul de valorificare a
resurselor materiale
(CA/Cheltuieli materiale)
- Necesarul relativ de
materiale (Nm = Cheltuieli
material/CA)
- Viteza de rotaie a
stocurilor de materii prime i
materiale ()

Intervale de siguran
financiar, tendine
favorabile

Tabel 4: Activitate

2009

2010

2011

Viteza de rotaie a activelor


totale (CA/Active totale)
Viteza de rotaie a activelor
imobilizate (CA/Active
imobilizate)
Viteza de rotaie a
imobilizrilor corporale
(CA/Imobilizri corporale)
Viteza de rotaie a activelor
circulante (CA/Active
circulante)

1.21

1.32

1.56

1.68

2.01

2.52

1.95

2.35

3.58

4.30

3.93

4.07

Viteza de rotaie a stocurilor


(CA/Total stocuri)

10.57

13.77

15.54

Viteza de rotaie a creanelor


(CA/Total creane)
1.Viteza de rotaie a
creanelor comerciale
(CA/Creante comerciale)
Viteza de rotaie a datoriilor
(CA/Datorii totale)
2.Viteza de rotaie a
datoriilor
comerciale(CA/Datorii
comerciale)
Viteza de rotaie a
capitalurilor proprii

7.98

5.78

5.95

8.61

8.29

9.57

2.23

2.32

2.66

10.03

6.54

9.59

2.64

3.04

3.76

Intervale de siguran
financiar, tendine
favorabile

SINTEZA DIAGNOSTICULUI RESURSELOR UMANE

Observaii
Constatri la
societatea
analizat- personal
Tendine
1.Asigurare Societatea
i
cu personal asigur la un nivel
slab nevoile de
personal n 2009,
nsa la un nivel dun
n 2010 i 2011. Se
constat astfel o
optimizare a nr de
personal n cretere
pe
perioada
de
analiz. Apreciem
asigurarea
cu
personal a societii
la un nivel foarte
bun.
2.Productiv Se constat per
itatea
ansamblu, un nivel
muncii
al
productivitii
muncii foarte bun, n
funcie de principalii
indicatori financiari
calculate.
Diagnostic Societatea
i
ul
gestioneaz
resurselor resursele umane la
un nivel foarte bun.
umane
Indicatori

Diagnostic
SWOT

Punctaj

Pondere
de
importan*

Punctaj
agregat

(2+4+5)/3
Stare bun,
mbuntire
brusc

= 3.67

p1= 20 %

0.2*4.5

p2= 80 %

0.2*4.33

100 %

4.36

4.5

Tendin
tare,
imbunatatire
lenta

(4+5+4)/3
=4.33

Stare bun, punct tare

10

SINTEZA DIAGNOSTICULUI RESURSELOR TEHNICE

Indicatori

1.Asigurare
cu resurse
tehnice

2. Eficiena
uilizrii
resurselor
tehnice

Diagnosticul
resurselor
tehnice

Observaii
Constatri la
societatea analizatresurse tehnice
Tendine
Societatea isi asigura
resursele tehnice
necesare nevoilor
productive la un nivel
Nesatisfacator.
La nivelul perioadei
analizate societatea
utilizeaza resursele sale
tehnice la un nivel
mediu acceptabil.

Diagnostic
SWOT

Punct
Slab/incert

Punct incert

Punctaj

Pondere
de imp.

2.5

p1= 20

Punctaj
agregat

0.5

2.9

Per ansamblu societatea reuseste o gestionare a

0.8

100 %

resurselor tehnicela un nivel Mediu acceptabil.


(Punct incert)

2.32

N pixni
i 1

2.82

Masuri: scoaterea din uz si valorificarea utilajelor partial uzate care nu dau randamentul dorit.
Retehnologizarea (apelarea la asigurarea unor utilaje leasing operational)
SINTEZA DIAGNOSTICULUI RESURSELOR MATERIALE

11

Indicatori

1.Asigurare
cu resurse
materiale

2. Eficiena
uilizrii
resurselor
materiale

Observaii
Diagnostic
Constatri la societatea
SWOT
analizat- resurse
materiale
Tendine
Societatea reuseste sa-si
Punct tare
asigure materiile prime
(resursele material e) la
un nivel bun care
corespunde nivelului
productiei realizate.
Societatea reuseste sa
Punct forte
utilizeze resursele sale
materiale la un nivel forte.

Punctaj

de imp*

Punct forte : Pe perioada de analiza

reuseste sa-si gestioneze resursele sale materiale intrun mod


corespunzator la un nivel situat intre foarte bun si
forte

12

p1= 20

Punctaj
agregat

0.8

societatea
Diagnosticul
resurselo
materiale

Pondere

p2= 80

100 %

4.8

SINTEZA DIAGNOSTICULUI INDICATORILOR DE ACTIVITATE

Indicatori

Observaii
Constatri la societatea analizat- Indicatori de
activitate/Corelaii/Tendine

Diagnostic Punctaj Pondere


SWOT
de
imp

Societatea isi gestioneaza per ansamblu activele sale Punct slaba


la un nivel nesatisfacator.
incert/

1.Gestiune
active

Puncta
agrega

2.5

p1= 25 %

0.62

Pe principalele componente de active constatam per


ansamblu o gestionare care se mentine aproximativ
in aceeasi parametri la nivelul activelor imbilizate pe
intreaga perioada de analiza. In timp ce al actvele
circulante se constata o tendinta generala de crestere.
La nivelul anilor 2009, 2010 se constata o gestionare
a stocurilor sub media sectorului. In 2011 societatea
reusind sa realizeze o gestionare mai buna a
stocurilor la nivelul mediei sectoriale. Se constata o
imbunatatire a modului de gestionare a stocului per
ansamblu de la un an la altul.

Punct
incert

p2= 25%

0.75

3. Gestiune Societatea realizeaza o gestionare per ansamblu a


Creane/Dat creantelor si datoriilor sale la un nivel nesatisfacator
orii
spre mediu acceptabil.

Punct
incert

2.75

p3=25 %

0.68

Punct slab

P4=25 %

0.5

100 %

2.56

2. Gestiune
stocuri

4. Gestiune
capital
propriu
Diagnostc
ACTIVITAT
E punctaj
total

Societatea isi gestioneaza capitalurile proprii cu o


eficienta in scadere de la un an la altul.

PUNCTE FORTE-PUNCTE SLABE


Societatea isi gestioneaza per ansamblu intreaga
activitate reflectata prin elementele patrimoniale
principale la un nivel nesatisfacator,

Punct
incert

Recomandari: Corelatie mai buna intre aprovizionare productie vanzare pentru a evita stationarea
stocurilor pe fluxul de fabricatie. Durata fluxului de fabricatie diminuata prin evitarea timpilor morti.
Evitare existentei unor stocuri prea mari comparativ cu nevoile accelerarea vanzarii produselor finite,
13

adoptarea metodelor unor politici de marketing mai eficiente. Asigurarea unei calitati corespunzatoare a
produselor finite si care presupune o calitate foarte buna a materialelor.
Corelatia realizata mai sus (1,2)=> reducerea termenelor de incasare, majorarea termenelor de plata.
Metode de eficientizare a resurselor tehnice: valorificare,casarea.
SINTEZA DIAGNOSTICULUI GESTIUNII RESURSELOR CONTROLATE DE ENTITATE

Indicatori

Observaii
Diagnostic Punctaj
Constatri la societatea
SWOT
analizat- Indicatori de
activitate/Corelaii/Tendine

1.Resurse
umane

Punct tare

2. Resurse
tehnice

Punct
incert

2.82

3. Resurse
materiale

Punct forte

Punct
incert

p1=

Punctaj
agregat

20

0.87

20

0.56

4.8

p3=20 %

0.96

2.56

P4=40 %

1.024

100 %

3.41

4. Activitate
Diagnostic
gestiune
reusurse
controlate
punctaj total

4.36

Pondere
de
imp

Per ansamblu societatea isi


gestioneaza resursele sale
controlate la un nivel
satisfacator. Constatam ca
principalele probleme cu
care s-a confruntata
societatea pe perioada de
analiza au constat in
gestionarea resurselor
tehnice, la stocuri, la
gestionarea crentelor si
datoriilor.

Punct
incert

14

p2=
%