Sunteți pe pagina 1din 11

Modernizarea unei ferme de animale

I.Descriere
Societatea comerciala SC Agro Carmolact intentioneaza modernizarea unei ferme
zootehnice pentru vaci de lapte care sa asigure o productie de lapte constanta si de calitate
superioara pentru societatea Carmolact Prod SRL, principalul actionar al societatii si cel mai mare
procesator de lapte din judetul Bistrita Nasaud.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi
-diversificarea productiei
- ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei
ecologice, precum si producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile prin echipmente si
tehnologiile de productie ce vor fi utilizate.
Realizarea procesului investitional va fi asigurat de firma de consultanta X care are rolul de
Project Manager.
Proiectul va implica analiza cerintelor si obiectivelor firmei Agro Carmolact SRL, initierea
proiectului, planificarea activitatilor, stabilirea resurselor, componentelor de cost si a necesarului
de finantare, analiza riscurilor si a performantelor proiectului
1.Crearea proiectului
Pentru crearea proiectului s-a folosit comanda File/Create Project/New. Proiectul a fost denumit
Proiect ferma bovine, avand data de inceput 21.05.2009 si data propusa pentru finalizare
04.11.2011
2.Structura WBS
Structura WBs orientata pe fazele identificate in proiect este urmatoarea
3. Stabilirea activitatilor
Firma de consultanta a stabilit ca derularea proiectului se fie realizata in mai multe etape
principale:
1.Documentarea si studiul de piata ce cuprinde urmatoarele activitati:
1.1 Stabilirea cerintelor si cercetarea pietei
1.2 Organizare licitatie
1.3 Analiza ofertelor si alegerea solutiei de modernizare
1.4 Aprobarea solutiei de modernizare
2.Dezvoltarea planului de finantare:
2.1 Estimarea sumei necesare

2.2 Prognozarea situatiei financiare pe urmatorii 3 ani


2.3 Plan de afaceri intocmit
3. Proiectare si construire-cuprinde 4 faze:
3.1 Proiectare Idcad, cu urmatoarele activitati:
3.1.1 Proiectare adapost odihna
3.1.2 Proiectare sala de muls
3.1.3 Proiectare fanar
3.1.4 Proiectare depozit furaje
3.1.5 Proiectare platforma dejectii
3.2 Elaborarea devizelor de lucrari
3.3 Comandarea materialelor
3.4 Constructii-cu activitatile :
3.4.1 Primirea materialelor de constructii
3.4.2 Constructii adaposturi bovine
3.4.3 Constructii sala de muls
3.4.4 Construire fanar
3.4.5 Construire depozit furaje
3.4.6 Construire platforma dejectii
4. Organizarea si realizarea achizitiilor :
4.1 Achizitionare echipamente sector de vaci
4.2 Achizitionare utilaje sala muls
4.3 Achizitionare dotari furaje
4.4 Achizitionare echipamente gestionare si stocare dejectii
5. Predarea la beneficiar
5.1 Montarea si realizarea testarilor tehnologice
5.2 Pregatirea personalului de exploatare
6. Intretinere
7. Recuperare investitie
Tabelul Gantt al activitatilor definite este urmatorul:

4. Stabilirea relatiilor de conditionare intre activitati


Echipa de proiect a decis ca activitatile definite in cadrul proiectului vor avea urmatoarele
conditionari:
2.Relatiile de conditionare intre activitati
Se poate observa ca majoritatea relatiilor de conditionare intre activitati sunt de tipul
inceput-sfarsit, exceptand activitatile de tip Hammock Managementul proiectelor (a carei data
de inceput coincide cu cea a activitatii Stabilirea cerintelor si cercetarea pietei, si se sfarseste
odata cu incheierea activitatii Pregatirea personalului de exploatare) si Etapa recuperare
investitie (incepe in acelasi timp cu activitatea Intretinere si i-a sfarsit odata cu activitatea
Investitie finalizata).
5.Stabilirea exceptiilor de la calendar
Dat fiind faptul ca proiectul se desfasoara pe o perioada mai mare de 2 ani, activitatile vor
fi intrerupte in sarbatorile legale, cum ar fi 1 decembrie si Rusalii.Acestea le vom adauga ca si
exceptii de la calendar(se observa ca in Spider Project sunt definite implicit ca si exceptii de la
calendar zilele nelucratoare de Craciun si Anul Nou )
Aceste calendare ne vor ajuta sa modelam calendarul activitatii Estimarea sumei
necesare(08.06.2009)-Calendar2, respectiv fazei Recuperarea investitiei-Calendar
7.Alocarea calendarului 2 la activitatea Estimarea sumei necesare
6.Alocarea resurselor
6.1 Resurse si materiale
Resursele alocate pentru desfasurarea proiectelui sunt:

Alocarea resurselor se poate vizualiza in diagrama Gantt a resurselor:


8.Diagrama Gantt a resurselor
In cadrul proiectului au fost stabilite si resurse de tip Multi Resource:

Dupa alocarea resurselor se va realiza calculul planificarii la nivelul intregului proiect. Se


vor stabili datele de inceput si de sfarsit ale activitatilor in functie de conditionarile setate. Se va
folosi optiunea Scheduling(vezi proiect_modernizare.sprj).
6.2Definirea materialelor
In cadrul proiectului au fost definite si resurse de tip material, care au fost alocate
activitatilor in cantitati diferite. Resursele materiale create sunt vizibile in fereastra de mai jos:

6.3.Definirea componentelor de cost

Analizand structura proiectului s-a decis alocarea urmatoarelor componente de cost:

Costul pe ora al resurselor va fi definit in Tabelul de resurse, afisand coloana Manopera[per


hour], in care vom introduce valorile corespunzatoare salariului pentru fiecare resursa alocata.
Componenta de cost Alte cheltuieli va contine cheltuielile cu materialele, energia
electrica, transport etc.
Deoarece achizitionarea echipamentelor este realizata cu ajutorul subcontractorilor de
achizitii va avea o componeta de cost separata, stabilindu-i un cost fix diferit in functie de tipul
echipamentului cumparat.
In cadrul componentelor de cost vor fi create si componentele Cheltuieli de exploatare si
Venituri din exploatare, avand in vedere ca investitia se recupereaza.

Cheltuielile cu materialele vor fi urmatoarele:

In cadrul proiectului au fost definite 4 centre de cost, ale caror componente sunt afisate in
fereastra de mai jos:

7.Analiza necesarului de resurse


Este necesar sa analizam necesarrul de resurse si materiale inaintea si dupa planificarea cu
constrangerea resurselor. Aceasta se poate realiza elaborand graficele de resurse sau tabelele de
resurse.
Elaborand graficul periodic al necesarului de resurse prin cantitatea alocata, inainte de
aplicarea constrangerii de resurse, se vaobtine urmatoarea histograma:

9.Graficul periodic al necesarului de resurse inainte de constrangere


Culoarea rosie indica o supralocare in cazul majoritatii resurselor, cu exceptia Inginerilor
Constructori.
Sa analizam acum diferentele care vor aparea in cazul planificarii cu constrangerea
resurselor.

10.Graficul cumulativ al resurselor dupa constrangerea resurselor


Comparativ cu planificarea inaintea constrangerii resurselor se observa ca nu exista nicio
resursa nealocata.
8.Necesarul de materiale

S-a realizat analiza necesarul de materiale din prisma celor 2 componente de cost definte:
-Materiale
de
-Consumabile(Cartus imprimanta, Hartie)

constructie(BCA,LEMN)

11.Graficul periodic al necesarului de materiale inante de constrangerea resurselor

12.Graficul perioadic al necesarului de materiale dupa constrangerea resurselor

Se observa diferente in ceea ce priveste necesarul de resurse doar in cazul materialelor


consumabile.
Pentru a cunoaste numarul de ore alocate unei resurse se pot elabora tabele periodice si
cumulative ale necesarului de resurse.

13.Tabel cumulativ al necesarului de resurse inainte de planificare

14.Diagrama periodica a necesarului de resurse

15.Graficul cumulativ al necesarului de materiale inainte de constrangere

16.Graficul cumulativ al necesarului de materiale dupa constrangere


In ceea ce priveste cantitatea de materiale utilizata comparata inainte si dupa
constrangerea resurselor se observa ca necesarul de materiale dupa constrangere creste, insa
necesarul de resurse este mai scazut , scazand costurile proiectului.

9.Analiza cheltuielilor
Graficul de Cheltuieli cumulativ, realizat inaintea planificarii cu constrangeri de resurse este
urmatorul:

17.Graficul cumulat si periodic al costului total inainte de constrangerea resurselor


10.Calculul

valorii actualizate

nete
18.Calcul

NPV

Rata de rentabilitate a proiectului are o valoare mare(netinand cont de rata de actualizare),


deci proiectul se accepta.

19.VAN inainte de constrangerea resurselor