Sunteți pe pagina 1din 158

Cuprins:

1. Principiile de

funcionare

1.1. Bazele teoretice ale

ale transformatoarelor de mli.surli

funcionrii

transformatoarelor de
msur
.................. .
msur i domeniul lor de
utilizare . . . . . . . . . . . . . .
Clasificarea transformatoarelor de msur . . .
Caracteristicile transformatoarelor de msur . . .
1.4.1. Caracteristicile transformatoarelor de tensiune .
1.4.2. Caracteristicile transformatoarelor de curent . .
Comportarea lransformatoarelor de msur n difer!le
regimuri de funcionare ale sistemului e\ectroenergetic
Alegerea transformatoarclor de msur . .
.
1.6.1. Alegerea transformatoarelor de tensiune .
1.6.2. Alegerea transformatoarelor de curent .

1.2. Rolul transformatoarelor de


1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

2. Tipurile constructive
transformatoarclor de

10
10
11

schemele electrice interioare ale

msur

15

2.1. Transformatoare de fabricaie romneasc .


2. 1.1. Transformatoare de tensiune
2.1.2. Transformatoare de curent
2.2. Transformatoare de fabricaie strin .

3. Principiile de exploatare ale transfo rmatoarelor de

15
15
19
26
msur

29

4. Schemele de legare a transformatoarelor de msur n


instalaiile

electroenergetice

4.1. Noiuni generale . . . . . . . . . . . . . . . .


4.2. Schemele de legare a transformatoarelor de tensiune .
4.2.1. Schema de legare pentru msurarea tensiunii intre

faze . . . . . . . .
4.2.2. Schema de legare in V .

30
30
33
33
34

153

4.2.3. Schema de legare fn stea . . . . . . . . .


4.3. Schemele de legare a transformatoarelor de curent . .
4.3.1. Schema de legare a dou transformatoare in stea
incomplet . .
. . . . . . . . . . . . . .
4.3.2. Schema de legare a trei transformatoare tn stea .
4.3.3. Schema filtrului de secven homopolar .
4.3.4. Schema de legare tn triunghi .
4.3.5. Schema de legare n opt . . . . . . . . . .
4.3.6. Schema cu nfurrile secundare ale transforma~
toarelor legate in serie . . . . . . . . . . .
4.3.7. Schema cu infurrile secundare ale transforma~
toarelor legate in paralel .
5.

Verific ri

i n cercri

a le transfonnatoarelor de ms url'l .

5.1. Noiuni generale . . . . . .


5.2. Verificarea aspectului exterior . . . . . . . . . .
5.3. Incercarea uleiulul din transformatoarele de msur .
5.4. Msurarea rezistenei de izolaie . . . . .
5.4. 1. Noiuni generale i aparatajul folosit . . . . .
5.4.2. Msu rarea rezistenei de izola i e a infurri!or
trat~sformatoarelor de msur
. . . . . . .
5.5. Msurarea tangentei unghiului de pierderi dielactrice
(lg liJ al Izolaie! transforma.toa.relor de msur .
5.6. Incercarea izolalei cu tensiune alternativ mrit de
frecven industrial .
5.6.1. Noiuni generale . . .
5.6.2. Efectuarea ncercrilor .
5.7. Incercarea izolaie cu tensiune de impuls
5.8. Msurarea rezistenei nfurrilor . . . . .
5.8.1. Noiuni generale i metode de msurare .
5.8.2. Efectuarea msurrilor .
5.9. Determinarea polaritii bornelor .
5.9.1. Noiuni generale . . . . . . . . . . . . .
5.9.2. Verificarea polaritii bornelor transformatoarelor de tensiune
. . . . . . . . . . . . .
5.!J.3. Verificarea polaritii bornelor transformatoare~
lor de curent . . . . . . . . . . , . . . .
5.9.4. Verificarea legrii grupelor de trei transforma~
toa.re de curent folosite pentru prc!ee\ia d i!e

35
39
39
40
41
42
44
47
47
48
48
50
51
54
54
58
50
68
68
69
74
76
76
79
81
81
83
87

renial
!!O
5.10. Determinarea raportului de transformare i a erorilor
de raport i de unghi .
91
5.10.1. Noiuni generale .
91
5.10.2. Msurarea raportului de transformare i a erorilor de rapo r t i de unghi ale transformatoarelor de tensiune . .
103
105
5.10.2.1. Metoda direct. . .
5.10.2.2. Metoda comparaie!
111

154

Msurarea raportului de transformare al t rnnsformatonrelor de curent .


5.10.3.1. Metoda direct .
5.10.3.2. Metoda indirect . .
5.10.3.3. Metoda comparaiei . . . . . . . . .
5.11. nidi('mca ('urbci vol1-ampcr n transformatoarclor de
wrem.
. . . . . . . . . . .
. .
.
5.12. Msurarea curentului de mers tn gol al transformatoarelor de tensiune
. . . . . . . . . . . . .
5.13. Msmarea sarcinii secundare a trnns!ormatoarelor de
msur
. .
. .
5.13.1. Noiuni generale . .
. . . . . . . . . .
5.13.2. Msurarea sarcinii secundare a trans!ormatoare-

5.]0.3.

5.13.3.

~~~ur~~-e;e~!~~~~ii -~ec~ndar~

relor de cur-ent
Bibliografie

tr~~fo~~at~-

120
124
126
1:!7
~

134
135
135
142
147
151