Sunteți pe pagina 1din 14

Examen la proiectarea educationala

Tema:

Analiza
manualului
scolar clasa x

Profesor coordonator: Iurie Ilasco


A elaborat: Plamadeala Cristina,
grupa 201

O carte de istorie bine scrisa este asemeni


unui covor fermecat care te poarta intr-o lume
in care nu ai putea avea acces in alt fel.
Caroline Gordon

Cuprins:
Continuturi
Abrobari pedagogice
Redactarea
Lmbajul
Ilustratiile

Continutul:
Manualul scolar Istoria universala Eepoca antica si cea medievala

autoriifiindAdina Berciu-Draghicescu, Alexandru Ofrim , Maria Preda, editura


Asociatia Istoricilor din Republica Moldova, 2006. corespundeprogrameiscolare
pentruclaseleX-XII.Manualulcolarprezintoorganizarelogicnredactare.Textul
principalestempritncapitoleisubcapitole.Lungimeacapitolelorsauleciiloresten
concordancuimportanatemelortratate.
Continutul manualului este logic, simplu si concis, venind in sprijinul elevilor pentru o
insusireconstientasicreativaatematicii.Aufostredate,intr-unmodaccesibilpentruelevi,
concepteledebazacuprivirelacelemaiimportantemomentedinevolutiaomenirii,legitatile
dezvoltarii societatii din cele mai vechi timpuri si pina in epoca moderna, principiile de
organizaresifunctionareasocietatiiumane,principaleleevenimentepolitice,sociale,culturale
si militare din antichitatesi pina la mijlocul secolului al XVII-lea . Mai mult dect att,
calitatea manualului colar vizeaz modul de transpunere a afirmaiilor tiinifice n idei
adecvate activitii de predare-nvare, pe de o parte, i dezvoltarea acelor practici ce
concurlaobinereaperformanelornnvare,pedealtparte.
Specificitateamanualuluireziddominantnaccesibilitateapentrunivelulminimimediu
deinstruire,nofertalargivariatdedemersuriutilizabilendiferitesituaiidenvare.
Orelevanaparteestedesignulmanualului,careserefer,desigur,laaspectulcromatic,
grafic,organizareailogicainternaconinutului.
Progresiaconceptelorsiacunostintelorvehiculateserealizeazadelasimplulacomplex,dela
elementarlasuperior.Lainceputultemeisuntdateobiectivelesideasemeneatermenii-cheie,
arelasfarsitulfiecareitemefisedeautoevaluare.

Abordarea pedagocica:
Istoria universala Epoca antica si cea medievalafacepartedinAria
curricularaAutoriiautinutcontdefaptulcaacestobiectsepreda
sincronizatcuIstoriaromanilor.Epocaanticasiceamedievala.
Subaspectulcontinutului,aufostredate,intr-unmodaccesibilpentru
elevi,concepteledebazacuprivirelacelemaiimportantemomentedinevolutia
omenirii,legitatiledezvoltariisocietatiidincelemaivechitimpurisipinain
epocamederna,principiiledeorganizaresifunctionareasocietatiiumane,
principaleleevenimentepolitice,sociale,culturalesimilitaredinAntichitatesi
pinalamijloculsecoluluialXVII-lea.
Dinpunctdevederedidactic,autoriiauurmaritsatrezeascainteresul
pentruinterpretareadocumenteloristorice.Inacestsens,fiecarelectiearela
sfirsitrubricaLecturi,undesuntreprezentateextrasedinizvoareistorice.
Sarcinilemetodicepropuselasfirsitulfiecareilectiisolicitadecelemaimulteori
cunoastereasicomentareasurseloristorice,realizareadeconexiuniintre
evenimentesauretinereadatelormajorecontinuteinlectie.Eleurmarescsa-l
determinepeelevsafacaexercitiideargumentareaizvoarelorsidereflectie
asupralor.
Aplicatiisievaluariinspirituluneididacticimoderne.Aplicatiile
stimuleazagandireaelevilor,esentializeazacontinuturilepeelementede
specificitate,iarevaluareasecventializataiipunepeeleviinsituatiadea
identifica,interpreta,deacomparasiargumentapebazanotiunilorinsusite,
reusindtotodatasa-simasoareachizitiileintimp.

Redactarea:
Manualulseadreseazaelevilordelatoateprofiluriledeliceu,
avandelementeoptionalepentrueleviicaredoresc
performanteindomeniu,catsipentruceipasionatide
studiulgeografiei.Celeoptcapitolecontin:
-texteexplicative.Profesorularelibertateadea-siorganiza
continutulinfunctiedenumaruldeore,denivelulside
intereseleclaseideelevi.
-scurtelecturidespreuneleevenimenteistorice
reprezentative;deregula,acestelecturiconstituiecitatedin
operaunormaripersonalitatistiintificecareaudescris
fenomenulincauza.
Vocabularulesteadaptatgrupeidevrstpentrucareeste
adresatmanualul.

Redactareaprezintaoordinelogica(tema,obiective,
termeni-cheie,subpuncte,imagini,tabele,temesiin
finalevaluarea).
Exemplu:
Tema:Evolutiavietiieconomice.
Subpuncte:Agricultura-bazaproductieiinevul
mediu,Crestereaanimalelor,Progresultehnicinevul
mediu.Mestesugurile,Comertul.
Obiective: cunoastereacaracteristicilorgeneraleale
vietiieconomice;
Termeni-cheie: Economia natural- reprezintacea
formdeorganizareaactivitiieconomicencarenevoilede
consumsuntsatisfcutedinrezultateleproprieiactiviti
Evaluarea:cumpletatitabeluldemaijos:
Stiinta

Paleolitic
Mezolitic
Neolitic
Epoca
bronzului

Personalita
ti

Realizari
Grecia

Roma

Limbajul:
Limbajul:
Manualul de Istoria universala . Epoca antica
si cea medievala , are un limbaj istoric.
Semnificatia textului fiind destul de clara,
notiunile cheie sunt explicate la fiecare tema, la
fel si semnele de punctuatie sunt la pozitia lor.
Limbajul manualului este accesibil i adaptat
eleviilor crora le este destinat, corect din punct
de vedere gramatical.
Pentru insusirea continutului istoric si
realizarea obiectivelor didactice, manualul este
insotit de un Glosar si un Tabel cronologic.
Glosarul contribuie la dobindirea limbajului de
specialitate specific Antichitatii si Evului Mediu,
explica termeni istorici de insususit.
n general ,lungimea frazelor i structura lor sunt
bine adaptate nivelului de nelegere a eleviilor
de clasa X.

Ilustratii:
Ilustratii:
Ilustraiile prezentate n manual sunt corelate
cu coninutul acestuia.Toate ilustraiile din
manual sunt justificate (corespund
coninuturilor capitolelor n care apar ,transmit
informaii interesante,reprezentri necunoscute
din domeniul), dar sunt i sugestive pentru a
trezi interesul eleviilor.
Hartile si ilustratiile vin sa intregeasca de
multe ori continutul manualului. Petru o mai
buna intelegere a proceselor si evenimentelor
istorice, se dau informatii suplimentare , care
sunt tiparite cu un corp de litere mai mici.

Va
multumim pentru
atentie !!!

S-ar putea să vă placă și