Sunteți pe pagina 1din 27

Nr

crt
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Dimensiune magazine
SMCA/PMCA
-zSMCA
SMCA
PMCA
PMCA
SMCA
PMCA
PMCA
PMCA
SMCA
PMCA
PMCA
PMCA
SMCA
PMCA
PMCA
PMCA
PMCA
SMCA
SMCA
SMCA
PMCA
SMCA
PMCA
SMCA
PMCA

TOTAL SMCA= 10
PMCA=15

Sursa: Anexa A

Efectivul salariatilor
persoane-x7
8
14
15
5
12
15
14
4
14
10
15
7
14
10
11
15
5
8
9
15
4
14
8
13

x =266

Incasari (mii lei)


-y3,13
4,02
8,17
8,34
2,00
6,97
8,10
8,79
2,31
7,12
5,19
8,85
3,19
7,42
5,81
5,88
7.55
2,51
3,08
3,53
6,83
2,45
9,10
3,75
6,94

y =141,03

2.a) Gruparea simpla


Populatia statistica analizata este formata din 80 de magazine, care prin
modul de organizare reprezinta o unitate statistica complexa.
Din aceasta populatie statisticas-au prelevat prin procedee specifice 25
de unitati statistice care formeaza un esantion.
Caracterizarea statistica a celor 25 de magazine se face cu ajutorul a 3
variante statistice ale caror modalitati de manifestare la nivelul unitatilor
statistice poarta denumirea de valori sau variante statistice, asa cum se
prezinta in tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2
Nr.
Ctr.
0
1
2
3

Variabile statistice
1
Dimensiunea
Efectivul
salariatilor
Incasari

Modalitati de
manifestare
2
2 dimensiuni
10 variante
(valori)
24 variante
(valori)

Intervalul de
manifestare
3
SMCA si PMCA
[4 ; 15]
[2,45; 9,10]

Sursa: Tabel nr. 1


Centralizarea datelor statistice se poate realiza fie pe variante sau valori
statistice dinstincte, fie pe stari sau categorii statistice distincte.
Centralizarea datelor statistice pe variante sau valori distincte este in general
anevoioasa deoarece numarul modalitatilor de manifestare la nivelul fiecarei
unitati statistice poate fi aproape egal cu volumul colectivitatii analizate (25)
si asa cum se poate vedea in tabelul nr. 2, acestea se manifesta intr-un
interval numeric coloana 2 si 3. Centralizarea pe variante sub forma starilor
sau categoriilor distincte este reprezentativa deoarece numarul modalitatilor
de manifestare este mai mic decat volumul colectivitatii cercetate. Numarul
unitatilor statistice care prezinta aceeasi varianta sau stare statistica poarta
denumirea de frecventa absoluta statistica, tabelul nr. 3, coloana 2.

Centralizarea magazinelor dupa dimensiune


Tabelul nr. 3
Dimensiunea
1
SMCA
PMCA

Nr. de magazine Efectivul salariatilor

Incasari

2
14
11

3
114
147

4
68,36
68,86

TOTAL
25
Sursa: Tabel nr. 1

261

137,22

2.b) Grupari pe trei intervale egale


Gruparea magazinelor dupa efectivul salariatilor (x)
A(x) = xmax xmin 15 4 = 11 salariati
r=3
h = A(x)/r 11/3 = 3.6667 4 salariati
xi
zi

4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 1 1 4 3 1 4

13 14 15
4 1 4 n zi = 25
i=1

Distributia magazinelor dupa nr. de salariati


Tabelul nr. 4
Grupe de mag. dupa Nr. de magazine
Efectivul de
efectivul de sal.
salariati
A
B
1
[4 8)
4
22
[8 12)
12
113
[12 16)
9
126
TOTAL
25
261
OBS: limita inferioara este inclusa in interval

Gruparea magazinelor dupa incasari (y)


A(y) = ymax ymin 9.10-2.45=6.65mii lei
r=3
h = A(y)/r 6.65/3 = 2.2166 2.30 mii lei
2.45

2.51

2.53

2.92

3.08

3.53

3.91

4.08

4.20

4.26

4.59

5.25

5.33

5.35

5.83

6.23

6.83

7.03

7.81

7.94

8.02

8.05

8.05

8.34

9.10

Incasari
( mii lei )
2
10.41
55.64
71.17
137.22

Distributia magazinelor dupa incasari


Tabelul nr. 5
Grupe de mag.
Nr. de magazine
Efectivul de
dupa incasari mii
salariati
lei
A
B
1
[2.45 4.75 )
11
81
[4.75 7.05 )
7
82
[7.05 9.35 )
7
98
TOTAL
25
261
OBS: limita inferioara este inclusa in interval

Incasari
( mii lei )
2
38.06
41.85
57.31
137.22

2.c) Grupari combinate


Tabelul nr. 6 (x, y)
Grupe de mag.
dupa efectivul sal.
1
[4 8)
[8 12)
[12 16)

Grupe de mag. dupa incasari mii lei


2.45 4.75 4.75 7.05 7.05 9.35
2
3
4
4
7
5
2
7

TOTAL
11
7
OBS: limita inferioara este inclusa in interval

Sursa: Tabel nr. 4 si Tabel nr. 5

TOTAL
5
4
12
9
25

Tabelul nr. 7 (x, z)


Grupe de mag.
dupa efectivul sal.
1
[4 8)
[8 12)
[12 16)

Grupe de mag. dupa dimensiune


SMCA
PMCA
2
3
4
6
6
4
5

TOTAL
14
OBS: limita inferioara este inclusa in interval

11

TOTAL
4
4
12
9
25

Sursa: Tabel nr. 3 si Tabel nr. 4


Tabelul nr. 8 (y, z)
Grupe de mag. dupa
incasari mii lei
1
[2.45 4.75)
[4.75 7.05)
[7.05 9.35)

Grupe de mag. dupa dimensiune


SMCA
PMCA
2
3
8
3
3
4
3
4

TOTAL
14
OBS: limita inferioara este inclusa in interval

11

TOTAL
4
11
7
7
25

Sursa: Tabel nr. 3 si Tabel nr. 5


2.d) Reprezentari grafice
Histograma
Se construieste in sistemul de axe ortogonal, unde pe abscisa sunt
prezentate intervalele de grupare, iar pe ordonata frecventele absolute sau
relative. Cu ajutorul acestui tip de grafic se localizeaza valoarea modala.

Graficul nr. 1. Distributia mag. dupa efectivul salariatilor

poligonul frecventelor

Sursa: Tabelul nr. 4 (coloanele A si B)

Graficul nr. 2. Distributia magazinelor dupa incasari

poligonul frecventelor

Sursa: Tabelul nr. 5 (coloanele A si B)


Poligonul frecventelor cumulate
Poligonul frecventelor cumulate se construieste in sistemul de axe
rectangular, unde pe abscisa se prezinta valorile de mijloc ale intervalelor de
grupare, iar pe ordonata se prezinta fie frecventele relative, fie cele absolute
cumulate. Cu ajutorul acestui grafic se pune in evidenta ata locul medianei,
cat si valoarea acesteia.

Tabelul nr. 9
Elemente necesare construirii poligonului frecventelor cumulate
Grupe de mag.
dupa incasari
mii lei

Nr. de
magazine

Centrul
intervalului de
grupare

A
[2.45 4.75)
[4.75 7.05)
[7.05 9.35)

B
11
7
7

1
3.6
5.9
8.2

Frecvente Frecvente
cumulate
cumulate
crescator descrescator
2
11
18
25

3
25
18
11

Graficul nr. 3. Distributia cumulata a mag. dupa incasari

Sursa: Tabel nr. 9 (coloanele A, 2 si 3)


Corelograma
Graficul nr. 4. Distributia mag. dupa efectivul sal. si
incasari

*****
****

*******

* * *
* * * *
**

3) Marimile relative
Marimile relative de structura
fi
fi =

fi
i=1

a) Dupa dimensiune
fSMCA = 14/25 * 100 = 56 %
fPMCA = 11/25 * 100 = 44 %
b) Dupa efectivul salariatilor
fSMCA = 144/261 * 100 = 43.7 %
fPMCA = 147/261 * 100 = 56.3 %
c) Dupa incasari
fSMCA = 68.36/ 137.22 * 100 = 49.8 %
fPMCA = 68.86/ 137.22 * 100 = 50.2 %

Structura magazinelor dupa dimensiune, efectivul


salariatilor si dupa incasari
Tabelul nr. 10
Dimensiunea
A
SMCA
PMCA
TOTAL

Structura magazinelor dupa:


Nr. de magazine
Efectivul
Incasari mii
salariatilor
lei
1
2
3
56
43.7
49.8
44
56.3
50.2
100
100.00
100.00

Sursa: datele din tabel au fost calculate pe baza


informatiilor
din Tabelul 3.

Graficul nr. 5. Structura magazinelor dupa dimensiune

PMCA
SMCA

Din datele prezentate mai sus 56 % din cele 25 de magazine au un


numar de salariati de aproximativ 43.7 % de persoane, iar 44 % din cele 25
de magazine au un numar de salariati de aproximativ 56.3 % de persoane.
Aproximativ 56.3 % din numarul total de salariati lucreaza in cadrul firmelor
PMCA si numai 43.7 % lucreaza in cadrul firmelor SMCA.

Structura magazinelor dupa efectivul de salariati,


incasari si numar de magazine
Tabelul nr. 11
Grupe de mag.
dupa efectivul
sal.
A
[4 8)
[8 12)
[12 16)
TOTAL

Structura magazinelor dupa:


Nr. de magazine
Efectivul
Incasari mii lei
salariatilor
1
2
3
16
8.43
7.59
48
43.29
40.55
36
48.28
51.86
100
100.00
100.00

Sursa: datele din tabel au fost calculate pe baza


informatiilor din Tabel nr. 3
a) Nr de magazine
f(4 8) = 4/25 * 100 = 16
f(8 12) = 112/25 * 100 = 48
f(12 16) = 9/25 * 100 = 36
b) Efectivul de salariati
f(4 8) = 22/261 * 100 = 8.43
f(8 12) = 113/261 * 100 = 43.29
f(12 16) = 126/261 * 100 = 48.28
c) Incasari
f(4 8) = 10.41/137.22 * 100 = 7.59

f(8 12) = 55.64/137.22 * 100 = 40.55


f(12 16) = 71.17/137.22 * 100 = 51.86
Graficul nr. 6. Structura mag. dupa efectivul salariatilor

Gruparea de
magazine dupa
efectivul
salariatilor

Din datele prezentate in Tabelul nr. 11 rezulta ca 16 % din cele 25 de


magazine au un efectiv de 8.43 % persoane si incasari de 7.59 % mii lei. De
asemenea 48 % din cele 25 de magazine au un efectiv de 43.29 % persoane
si incasari de 40.55 % mii lei. Si nu in ultimul rand 36 % din cele 25 de
magazine au un efectiv de 48.28 % persoane si incasari de 51.86 % mii lei.

Tabelul nr. 12
Grupe de mag.
dupa incasari
A
[2.45 4.75)
[4.75 7.05)
[7.05 9.35)
TOTAL

Structura magazinelor dupa:


Nr. de magazine
Efectivul
Incasari mii lei
salariatilor
1
2
3
44
31.03
27.74
28
31.42
30.50
28
37.55
41.76
100
100.00
100.00

Sursa: datele din tabel au fost calculate pe baza


informatiilor din Tabelul nr. 5

a) Nr de magazine
f(2.45 4.75) = 11/25 * 100 = 44
f(4.75 7.05) = 7/25 * 100 = 28
f(7.05 9.35) = 7/25 * 100 = 28
b) Efectivul de salariati
f(2.45 4.75)= 81/261 * 100 = 31.03
f(4.75 7.05) = 82/261 * 100 = 31.42
f(7.05 9.35) = 98/261 * 100 = 37.55
c) Incasari
f(2.45 4.75) = 38.06/137.22 * 100 = 27.74
f(4.75 7.05) = 41.85/137.22 * 100 = 30.50
f(7.05 9.35) = 57.31/137.22 * 100 = 41.76
Graficul nr. 7. Structura magazinelor dupa incasari

Marimi relative de coordonare


KA/B = XA/XB
KB/A = XB/XA
a) Dupa dimensiune
KS/P = 14/11 = 1.27
KP/S = 11/14 = 0.78
b) Dupa efectivul salariatilor
KS/P = 114/147 = 0.78
KP/S = 147/114= 1.29
c) Dupa incasari
KS/P = 36.8/68.86 = 0.99
KP/S = 68.86/68.36 = 1.01
Tabel nr. 13
Dimensiune

Nr. de
magazine

Efectivul
salariatior

Incasari
mii lei

A
SMCA/PMCA
PMCA/SMCA

1
1.27
0.78

2
0.78
1.29

3
0.99
1.01

Sursa: datele din tabel au fost calculate pe baza


informaiilor din Tabelul nr. 3

Graficul nr. 8. Proportii intre magazinele SMCA si PMCA


pe principalele variabile statistice

Marimi relative de intensitate


Tabelul nr. 14
Grupe de mag.
dupa efectivul
salariatilor

Numar mediu de
salariati pe magazin
salariati/magazin

Incasari medii pe
magazin
mii lei/magazin

A
[4 8)
[8 12)
[12 16)

1
22/4 = 5.5
113/12 = 9.42
126/9 = 18

2
10.41/4 = 2.60
55.64/12 = 4.64
71.17/9 = 7.91

TOTAL

261/25 = 10.44

137.22/25 = 5.49

Sursa: Tabel nr. 4

Incasari medii pe
salariat
mii lei/salariat
3
10.41/22 = 0.47
55..64/113 = 0.49
71.17/126 = 0.56
137.22/261 = 0.53

4.a) Pentru efectivul salariatilor


Tabelul nr. 15
Grup.
dupa ef.
sal.
xi

[4 8)

[8 12)

[12 16)

10

14
n

ni

12

ni = 25
i=1
N

xi * ni

24

120

126

xi * ni = 270
i=1

1/xi

0.166

0.1

0.071

(1/xi) * ni

0.664

1.2

0.639

(1/xi) * ni = 2.503
i=1

log xi

0.778

1.146
N

log xi * ni

3.112

12

10.314

log xi * ni = 25.426
i=1

xi

36

100

196
N

xi * ni

144

1200

1764

xi * ni = 3108
i=1

ni

16

25

ni

25

13

Calculam media aritmetica


n

x = xi * ni / ni = 258 / 25 = 10.8
i=1

i=1

Calculam media armonica


n

x h = ni / (1/xi) * ni = 25 / 2.503 = 9.99


i=1

i=1

Calculam media geometrica

x g = antilog log xi * ni / ni
antilog1.01704
i=1

i=1

Calculam media patratica

xp =

= antilog (25.426 / 25) =

xi * ni / ni
i=1

i=1

(3108 / 25) = 11.149

Calculam indicatorii medii pozitionali

Mediana
n

loc ME = ni +1 / 2 = (25 + 1) / 2 = 13
i=1

Ordonarea seriei crescator : 4, 9, 12.


Me [ 8 12 )
n Me - 1

Me = xo

loc Me - ni
i=1

n Me

+ h = 8 + 4 * [(13 4) / 13] = 10.768

Modulul
Mo = xo +

1
1 + 2

h = 8 + 4 * 8 / (8+3) = 10.909

1 = n Mo
- n Mo 1 = 12 4 = 8
2 = n Mo - n Mo + 1 = 12 9 = 3
Pentru incasari:
Grup.
dupa
incasari
xi

[2.45 4.75)

[4.75 7.05)

[7.05 9.35)

3.6

5.9

8.2
n

ni

11

ni = 25
i=1
n

xi * ni

39.6

41.3

57.4

xi * ni = 138.3
i=1

1/xi

0.277

0.169

0.121
n

(1/xi) * ni

3.047

1.183

0.847

(1/xi) * ni = 5.077
i=1

log xi

0.556

0.770

0.913

log xi * ni

6.116

5.39

6.391

log xi * ni = 17.097
i=1

xi

12.96

34.81

67.24
n

xi * ni

142.56

243.67

470.68

xi * ni = 856.91
i=1

ni

11

18

25

ni

25

18

Calculam media aritmetica


n

x = xi * ni / ni = 138.3 / 25 = 5.532
i=1

i=1

Calculam media armonica


n

x h = ni / (1/xi) * ni = 25 / 5.077 = 4.924


i=1

i=1

Calculam media geometrica

x g = antilog log xi * ni / ni
(0.683)

i=1

i=1

Calculam media patratica

xp =

= antilog (17.097 / 25) = antilog

xi * ni / ni
i=1

i=1

(856.91 / 25) = 5.854

Calculam indicatorii medii pozitionali

Mediana
n

loc ME =

ni +1 / 2 = (25 + 1) / 2 = 13
i=1

Ordonarea seriei crescator : 7, 7, 11.

Me [4.75 7.05)
n Me - 1

Me = xo +

loc Me - ni
i=1

h = 4.75 + 2.30 * [(13 7) / 11] = 6.004

n Me

Modulul
Mo = xo +

1
1 + 2

h = 4.75 + 2.30 * 4 / 8 = 7.05

1 = n Mo
- n Mo 1 = 11 7 = 4
2 = n Mo - n Mo + 1 = 11 7 = 4
}

x = 5.532
Me = 6.004 Mo > Me > x => seria este asimetrica, asimetrie de
stanga
Mo = 7.05

4.b)
Gruparea de
mag. care au un
numar efectiv
de salariati
[4 8)
[8 12)
[12 16)
TOTAL

ni

xi

xi - x | xi x | * ni

4
12
9
25

6
10
14

- 4.8
- 0.8
3.2

19.2
9.6
28.8
57.6

x = 10.8

Abaterea medie individuala


n

d =

| xi x | * ni / ni
i=1

= 57.6 / 25 = 2.304

i=1

Dispersia
n

( xi x ) * ni / ni
i=1

i=1

= 192 / 25 = 7.68

(xi x)

(xi x) * ni

23.04
0.64
10.24

92.16
7.68
92.16
192

Abaterea medie patratica


= = 7.68 = 2.77
Gruparea de
mag. care au un
numar de incasari
[2.45 4.75)
[4.75 7.05)
[7.05 9.35)
TOTAL

ni

xi

xi - x

| xi x | * ni

(xi x)

(xi x) * ni

11
7
7
25

3.6
5.9
8.2

-1.932
0.368
2.668

21.252
2.576
18.676
42.504

3.732
0.234
7.118

41.052
1.638
49.826
92.516

x = 5.532

Abaterea medie individuala


n

d =

| xi x | * ni / ni
i=1

= 42.504 / 25 = 1.701

i=1

Dispersia
n

( xi x ) * ni / ni
i=1

= 92.516 / 25 = 3.701

i=1

Abaterea medie patratica


= = 3.701 = 1.923
4.c) Coeficientul de variatie pentru efectivul salariatilor
Cv = d / x * 100 = 3.2256 / 10.32 * 100 = 31.26
Deoarece Cv (0; 35%) seria este omogena, iar media este
reprezentativa.

Coeficientul de variatie pentru incasari


Cv = d / x * 100 = 1.701/ 5.532 * 100 = 30.74

Deoarece Cv (0; 35%) seria este omogena, iar media este


reprezentativa.
Pentru efectivul salariatilor, 2.304este valoarea abaterii medii
individuale si arata faptul ca cele 25 de magazine se abat in medie de la
valoarea initiala cu 2.304puncte.
Pentru incasari, 1.701 este valoarea abaterii medii individuale si arata
faptul ca cele 25 de magazine se abat in medie de la valoarea initiala cu
1.701 puncte.
Valoarea coeficientului de variatie ne arata faptul ca populatia este
conturata asimetric si media poate inlocui valorile individuale din magazine

Coeficientul de asimetrie pentru efectivul salariatilor:


Cas = (x - Mo) / = (10.8 9.454) / 2.77 = 0.485
Coeficientul de asimetrie pentru incasari:
Cas = (x - Mo) / = (5.532-7.05) / 1.923= -0.789
5. SMCA = 14

PMCA = 11

n=2

x = 25 / 2 = 12.5

= [(11-12.5) + (14 12.5) ] / 2 = 2.25

6. Pentru efectivul salariatilor:

= 7.68
x=

n = 25

x = 10.8

( ) (
/ n

7.68 / 25

z = 2.18

= 0.554

x = z * x = 2.18 * 0.554 = 1.207


Xo [ x - x ; x + x ] = > Xo [ 10.8 -1.207; 10.8+1.207]
= >Xo [9.593-12.007]

Pentru incasari:

= 3.701
x=

n = 25

x = 5.532

( ) (
/ n

3.701 / 25

z = 2.18

= 0.384

x = z * x = 2.18 * 0.384 = 0.837


Xo [ x - x ; x + x ] = > Xo [ 5.532 0.837; 5.532 + 0.837]
=>Xo [4.695 ; 6.369]
Determinam cat de mare ar trebui sa fie un esantion extras aleator
repetat si nerepetat dintr-o populatie de 1000 de magazine in conditii limite
de interval.

Pentru esantionul extras aleator repetat:

Pentru efectivul salariatilor

a) pentru valorile numerice:


n = (z * ) / (x) = [(2.58) *7.69] / (0.5) = 204.48
b) pentru valorile alternative:
n = [z * w(1 - w)] / (w) = [(2.58) * 0.44(1 0.44)] / (0.5) = 6.56
w = mi / ni = 11 / 25 = 0.44
mi = 25 14 = 11

Pentru incasari:
a) pentru valorile numerice:
n = (z * ) / (x) = [(2.58) * 3.701] / (0.5) = 49.267
b) pentru valorile alternative:
n = [z * w(1 - w)] / (w) = 1.640/0.25 = 6.56

Pentru esantionul extras aleator nerepetat:

Pentru efectivul salariatilor

a) pentru valorile numerice:


n = (z * ) / [(x) + (z * ) / N] = 6.656 * 7.68 / 0.25 +( 6.656
* 7.68) / 1000 = 51.118 / 0.301 = 169.82
b) pentru valorile alternative:
n = (z * ) / [(w) + (z * w(1-w)) / N] = (6.656 * 7.68) /0.25 +
[6.656 * 0.44(1-0.44)] / 1000 =50.914 / 0.251 = 203.65

Pentru incasari:
a) pentru valorile numerice:
n = (z * ) / [(x) + (z * ) / N] = 24.633 / 0.274 = 89.904
b) pentru valorile alternative:
n = (z * ) / [(w) + (z * w(1-w)) / N] = 24.633 / 0.251 = 98.139

Pentru dimensiunea magazinelor:


a) pentru valorile numerice:
n = (z * ) / (x) = 6.656 * 7.68/0.25 + 6.656 * 7.68/1000 =
51.118/0.301= 169.82
b) pentru valorile alternative:
n = [z * w(1 - w)] / (w) = [(2.58) * 0.6(1 0.6)] / (0.5) = 6.390