Sunteți pe pagina 1din 11

OPERATIUNILE

BANCARE SI
T.V.A

1. Ce inseamna o prestare de servicii?


Din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, o prestare de
servicii este orice operatiune care nu reprezinta o livrare de bunuri.
2. Ce inseamna o prestare de servicii impozabila in Romania?
Pentru ca o prestare de servicii sa fie impozabila in Romania, ea
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
sa fie realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare;
sa fie facuta cu plata;
sa se considere ca locul prestarii este Romania.
3. Cum determinam locul prestarii de servicii?
Ca regula generala, locul prestarii este acolo unde este stabilit
prestatorul sau unde are un sediu fix si de la care serviciile sunt
prestate. Aceasta regula se aplica numai in situatiile in care nu este
aplicabila o exceptie din cele enumerate la punctul II.
4. Cine este persoana obligata la plata TVA-ului aferent unei prestari de
servicii?
Persoana obligata la plata TVA este, de obicei, prestatorul. Exista
insa o serie de reguli speciale si exceptii.

Institutiile de credit, nu
factureaza serviciile si
produsele bancare ce le
ofera clientelei. Deci
pentru operatiunile
prevazute de legea
activitatii bancare nu se
calculeaza taxa pe
valoarea adaugata.
Dar, pentru anumite
operatiuni, ce nu
constituie obiectul
operatiunilor bancare
aprobate prin legea
bancara, bancile sunt
obligate sa colecteze
T.V.A. si sa verse la
bugetul statului aceasta

STATUL

BA
NC
A

BUGETUL
STATULUI

In acest context, taxa pe valoarea adaugata datorata


bugetului statului se stabileste lunar, pe baza de decont,
ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente
bunurilor livrate sau serviciilor prestate (pentru TVA
colectata) si a taxei deductibile pentru cumparari de
bunuri si servicii (TVA deductibila).

Astfel de operatiuni sunt:


operatiuni de colectare si transport de numerar cu
mijloace proprii, in favoarea clientilor
vanzarile de imobile catre salariati

tranzactiile cu bunuri mobile si imobile in


executarea creantelor operatiunile de
leasing financiar
inchirierile de casete de siguranta

tranzactiile in contul
propriu sau in contul
clientilor cu metale
pretioase, pietre
pretioase, obiecte
confectionate din
acestea
prestarile de servicii
ce nu sunt efectuate in
exclusivitate de banci,
ca de exemplu:
expertizarea de studii
de fezabilitate,
acordarea de
consultanta,evaluari de
patrimoniu, inchirieri de
spatii si cazare s.a.

Faptul generator si exigibilitatea TVA iau nastere, de regula, in


momentul efectuarii, prestarii serviciilor bancare.
Exigibilitatea precede faptul generator atunci cand:
- factura este emisa inaintea efectuarii, prestarii serviciilor;
-contravaloarea serviciilor se incaseaza inaintea efectuarii
livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor;
- se incaseaza avansuri sau se fac decontarii succesive.
Conform instructiunilor fiscale baza de impozitare este
constituita din toate sumele reprezentand valori, bunuri sau
servicii primite sau ce urmeaza a fi primite de furnizor sau
prestator in contrapartida pentru livrarile sau serviciile
efectuate.

Se exonereaza de la plata taxei pe valoarea adaugata livrarile de


bunuri cat si prestarile de servicii care sunt efectuate de organizatii si
unitati de interes national, mentionate de lege:
operatiuni bancare si financiare: acordarea de credite, inclusiv
acordarea de imprumuturi de asociatii/actionarii societatilor comerciale in
vederea asigurarii resurselor financiare ale societatii, precum si acordarea de
imprumuturi de catre orice persoana fizica sau juridica; operatiunile specifice
efectuate de Banca Nationala a Romaniei ( nu sunt scutite de taxa pe
valoarea adaugata achizitiile de aur, argint, alte metale si pietre pretioase,
efectuate de Banca Nationala a Romaniei de la persoane impozabile
inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata);
operatiunile de investitii financiare, de intermediere financiara, de
valori mobiliare si instrumente financiare derivate, precum si alte
instrumente financiare;

intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si


oferirea de servicii legate de acesta;
operatiunile de asigurare si de reasigurare, precum si
prestarile de servicii aferente acestor operatiuni efectuate de
intermediari in operatiuni de asigurare;
gestiunea fondurilor comune de plasament si a
fondurilor comune de creanta efectuate de :
Fondul de garantare a
depozitelor in sistemul bancar,
Fondul Roman de Garantare a
Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati - S.A.
Fondul de Garantare a Creditului
Rural - S.A.
Fondul National de Garantare
a Creditelor pentru Intreprinderile
Mici si Mijlocii - S.A.
alte organisme constituite in
acest scop

VA
MULTUMESC !