Sunteți pe pagina 1din 3

3.

Condiii generale :
Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste urmtoarele condiii:
a)are cetenia romana, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparinnd Spaiului Economic European si domiciliul in Romnia;
b) cunoate limba romana, scris si vorbit;
c) are vrsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz, atestata pe
baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile sanitare
abilitate;
f) indeplineste condiiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte condiii specifice
potrivit cerinelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra umanitii,
contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau in legtura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei
infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funciei,
cu excepia situaiei in care a intervenit reabilitarea.
4.Conditii specifice de participare la concurs :
- diploma de scoal postliceala sau echivalenta-( asistent medical generalist)
- certificat de membru OAMGMAMR
5.Concursul consta in trei etape succesive si anume:
I.Selecia dosarelor
Depunere dosar de nscriere 23.03.2015 - 07.04.2015 (ora 14.00)
08.04.2015 - selecia dosarelor ( ora 14.00)
09.04.2015 - afiare rezultat selecie dosare(ora 14,00)
10.04.2015 - depunere eventuale contestaii privind dosarul de nscriere ( ora 14.00)
14.04.2015 - rezultat contestaii depuse la dosar de nscriere ( ora 14.00)
II. Proba scrisa
16.04.2015 - proba scrisa , la sediul Spitalului de Psihiatrie Sfnta Mria Vedea( ora 10,00)
16.04.2015 - rezultat proba scrisa (ora 15.00)
17.04.2015 - depunere eventuale contestaii privind proba scrisa( ora 15.00)
20.04.2015 - rezultat contestaii depuse la proba scrisa ( ora 15.00)
Sunt declarai admii la proba scrisa candidaii care au obinut minim 50 de puncte .
III. Interviu
21.04.2015 - interviu (ora 10.00)
21.04.2015 - rezultat interviu si rezultate finale (ora 15.00)
22.04.2015 - depunere contestaii (ora 15.00)
23.04.2015 - rezultate contestaii si rezultate finale( ora 15,00)
Sunt declarai admii la interviu candidaii care au obinut minim 50 de puncte .
Punctajul final se calculeaz ca medie aritmetica a punctajelor obinute la proba
scrisa si interviu.

S-ar putea să vă placă și