Sunteți pe pagina 1din 12

Care din urmatoarele medicamente au efect cronotrop negativ?

Choose at least one answer.


a. Dobutamina Incorrect
b. Propranolol Correct
c. Digitoxina Correct
d. Chinidina Correct
e. Aminofilina Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 2
Marks: 1
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate in ceea ce priveste farmacocinetic
a digoxinei?
Choose at least one answer.
a. Nu se leaga de proteinele plasmatice Incorrect
b. Are 1 grupare OH. Incorrect
c. T1/2 = 7 zile Incorrect
d. Se poate administra in insuficienta hepatica. Correct
e. Se elimina predominant renal Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 3
Marks: 1
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru digoxina?
Choose at least one answer.
a. Scade timpul necesar conducerii atrio-ventriculare Incorrect
b. Este utila in tratamentul insuficientei cardiace de tip sistolic Cor
rect
c. Scade frecventa cardiaca Correct
d. Blocheaza canale de sodiu Incorrect
e. Este eliminata predominant prin metabolizare hepatica Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 4
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente sunt antiaritmice de clasa I?
Choose at least one answer.
a. Esmololul Incorrect
b. Amiodarona Incorrect
c. Mexiletina Correct
d. Digoxina Incorrect
e. Chinidina Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 5
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente au efect inotrop negativ?
Choose at least one answer.
a. Metoprololul Correct
b. Chinidina Correct
c. Dobutamina Incorrect
d. Verapamilul Correct
e. Digoxina Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 6
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente blocheaza canale de Na+?
Choose at least one answer.
a. Verapamilul Incorrect

b. Amiodarona Incorrect
c. Fenitoina Correct
d. Disopiramida Correct
e. Flecainida Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 7
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente sunt blocante ale canalelor de calciu?
Choose at least one answer.
a. Verapamilul Correct
b. Diltiazemul Correct
c. Sotalolul Incorrect
d. Nifedipina Correct
e. Procainamida Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 8
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente sunt utile in tratamentul aritmiilor ventricula
re?
Choose at least one answer.
a. Lidocaina Correct
b. Verapamilul Incorrect
c. Chinidina Correct
d. Amiodarona Correct
e. Diltiazemul Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 9
Marks: 1
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru amiodarona?
Choose at least one answer.
a. Creste durata potentialului de actiune Correct
b. Poate determina hipotiroidism Correct
c. Poate determina fibroza pulmonara Correct
d. Poate fi utila in aritmii prin reintrare Correct
e. Scade viteza depolarizarii sistolice Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 10
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente pot fi utile in tratamentul fibrilatiei atriale
?
Choose at least one answer.
a. Lidocaina Incorrect
b. Digoxina Correct
c. Amiodarona Correct
d. Verapamilul Correct
e. Adrenalina Incorrect
Test medicatia CV 2 (10 intrebari - cauza-efect) - Attempt 1
Intrebari cauza-efect:
A - daca ambele propozitii sunt adevarate si exista o legatura de cauzalitate in
tre ele
B - daca ambele propozitii sunt adevarate si nu exista o legatura de cauzalitate
intre ele
C - prima propozitie adevarata, a doua - falsa
D - prima propozitie falsa, a doua - adevarata
E - ambele propozitii sunt false

Question 1
Marks: 1
Diltiazemul este util in tratamentul extrasistolelor ventriculare deoarece reduc
e frecventa cardiaca.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 2
Marks: 1
Prazosinul produce tahicardie reflexa semnificativa deoarece blocheaza selectiv
receptorii alfa-1 adrenergici.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 3
Marks: 1
Nitroglicerina este utila in tratamentul anginei pectorale deoarece poate produc
e tahicardie.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 4
Marks: 1
Beta-blocantele sunt utile ca antihipertensive deoarece scad marcat rezistenta v
asculara periferica.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 5
Marks: 1
Amiodarona are proprietati antiaritmice deoarece scade viteza depolarizarii sist
olice.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 6
Marks: 1
Nitroglicerina este inactivata la nivel gastric, de aceea se administreaza subli
ngual.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E

Question 7
Marks: 1
Nifedipina se utilizeaza ca antiaritmic deoarece actioneaza pe canalele de calci
u de la nivel miocardic.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 8
Marks: 1
Chinidina este utila ca antiaritmic deoarece reduce moderat viteza depolarizarii
sistolice.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 9
Marks: 1
Nu se recomanda asocierea atenololului cu verapamilul deoarece aceasta asociatie
scade marcat frecventa cardiaca.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 10
Marks: 1
Fenitoina este un antiaritmic de clasa Ia, de aceea este utila in aritmiile atri
ale.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Test medicatia CV 3 (10 intrebari - cauza-efect) - Attempt 1
Intrebari cauza-efect:
A - daca ambele propozitii sunt adevarate si exista o legatura de cauzalitate in
tre ele
B - daca ambele propozitii sunt adevarate si nu exista o legatura de cauzalitate
intre ele
C - prima propozitie adevarata, a doua - falsa
D - prima propozitie falsa, a doua - adevarata
E - ambele propozitii sunt false
Question 1
Marks: 1
Hidralazina este contraindicata in monoterapie la pacientii cu cardiopatie ische
mica deoarece poate determina polinevrite periferice reversibile.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E

Question 2
Marks: 1
Verapamilul poate fi utilizat ca antihipertensiv deoarece prezinta selectivitate
de actiune asupra canalelor de calciu de la nivel vascular.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 3
Marks: 1
Captoprilul este contraindicat la pacientii cu infarct miocardic acut deoarece c
reste secretia de renina.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 4
Marks: 1
Nitroglicerina este utila in tratamentul infarctului miocardic acut deoarece det
ermina bradicardie reflexa.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 5
Marks: 1
Inhibitorii enzimei de conversie se pot administra pacientilor cu insuficienta r
enala si hipovolemie deoarece au efect renoprotector.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 6
Marks: 1
Tratamentul anginei vasospastice poate fi realizat cu metoprolol deoarece beta-b
locantele alungesc diastola cu cresterea fluxului coronaria.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 7
Marks: 1
Nifedipina poate determina bradicardie reflexa, de aceea este utila ca antiangin
os.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E

Question 8
Marks: 1
Diltiazemul este contraindicat in hipertensiunea arteriala deoarece determina va
soconstrictie periferica.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 9
Marks: 1
Enalaprilul poate determina angioedem deoarece scade nivelul bradikininei.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Question 10
Marks: 1
Prazosinul reduce riscul aterogen deoarece determina o crestere a HDL.
Choose one answer.
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
Test medicatia CV 4 (10 intrebari - complement multiplu)
Review of attempt 1
Started on
Sunday, 29 March 2015, 12:47 PM
Completed on
Monday, 30 March 2015, 09:44 PM
Time taken
1 day 8 hours
Overdue 1 day 8 hours
Grade 0 out of a maximum of 10 (0%)
Question 1
Marks: 1
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru metildopa?
Choose at least one answer.
a. Poate inhiba secretia de renina Correct
b. Este un ganglioplegic Incorrect
c. Determina bradicardie Correct
d. Poate determina hepatopatie Correct
e. Nu modifica fluxul sanguin renal Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 2
Marks: 1
Care din urmatoarele reactii adverse pot fi induse de inhibitorii enzimei de con
versie?
Choose at least one answer.
a. Neutropenie Correct
b. Hipopotasemie Incorrect
c. Oligohidroamnios Correct
d. Disgeuzie Correct
e. Tuse seaca Correct
Incorrect

Marks for this submission: 0/1.


Question 3
Marks: 1
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru hidralazina?
Choose at least one answer.
a. Scade rezistenta vasculara periferica Correct
b. Scade GMPc la nivelul musculaturii netede vasculare Incorrect
c. Determina bradicardie reflexa Incorrect
d. Poate determina trombocitopenie Correct
e. Poate determina hiperglicemie Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 4
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente fac parte din clasa diureticelor tiazidice?
Choose at least one answer.
a. Clortalidona Correct
b. Acidul etacrinic Incorrect
c. Hidroclorotiazida Correct
d. Spironolactona Incorrect
e. Clopamida Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 5
Marks: 1
Beta-blocantele sunt contraindicate in:
Choose at least one answer.
a. Tahicardie Incorrect
b. Bloc atrio-ventricular Correct
c. Sdr. Raynaud Correct
d. Astm bronsic Correct
e. Hipertensiune arteriala Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 6
Marks: 1
Furosemidul poate determina:
Choose at least one answer.
a. Hipopotasemie Correct
b. Hipovolemie Correct
c. Hiperuricemie Correct
d. Urina hipotona Correct
e. Hipercalcemie Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 7
Marks: 1
Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru diureticele de ansa?
Choose at least one answer.
a. Este util in tratamentul edemului inflamator Incorrect
b. Poate determina hiperuricemie Correct
c. Este util in tratamentul edemului pulmonar acut Correct
d. Poate determina hiperpotasemie Incorrect
e. Blocheaza mecanismul simport Na/K/2Cl de la nivelul ansei Henle Corr
ect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 8
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente poate determina diureza hiperosmolara cu favori

zarea reabsorbtiei calciului?


Choose at least one answer.
a. Furosemid Incorrect
b. Hidroclorotiazida Correct
c. Manitolul Incorrect
d. Bumetanid Incorrect
e. Ciclotiazida Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 9
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente are durata lunga de actiune?
Choose at least one answer.
a. Clortalidona Correct
b. Lidocaina Incorrect
c. Spironolactona Correct
d. Amiodarona Correct
e. Furosemidul Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 10
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente fac parte din clasa inhibitorilor de enzima de
conversie?
Choose at least one answer.
a. Losartan Incorrect
b. Prazosin Incorrect
c. Enalapril Correct
d. Minoxidil Incorrect
e. Lisinopril Correct
Test medicatia CV 5 (10 intrebari - complement multiplu)
Review of attempt 1
Started on
Sunday, 29 March 2015, 12:49 PM
Completed on
Monday, 30 March 2015, 09:44 PM
Time taken
1 day 8 hours
Overdue 1 day 8 hours
Grade 0 out of a maximum of 10 (0%)
Question 1
Marks: 1
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru rezerpina?
Choose at least one answer.
a. Stabilizeaza membrana presinaptica Incorrect
b. Traverseaza bariera hematoencefalica Correct
c. Poate fi administrata la gravide cu hipertensiune arteriala Incorrec
t
d. Poate determina hiperprolactinemie Correct
e. Nu determina retentie hidrosalina Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 2
Marks: 1
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru guanetidina?
Choose at least one answer.
a. nu influenteaza fluxul sanguin renal Incorrect
b. determina hipotensiune ortostatica Correct
c. stabilizeaza membrana presinaptica Correct

d. nu determina retentie hidrosalina Incorrect


e. realizeaza bloc presinaptic Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 3
Marks: 1
Care dintre urmatoarele medicamente nu se administreaza oral deoarece sufera fen
omenul de prim pasaj hepatic?
Choose at least one answer.
a. Nitroglicerina Correct
b. Verapamilul Incorrect
c. Hidroclorotiazida Incorrect
d. Metoprololul Incorrect
e. Lidocaina Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 4
Marks: 1
In tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale metoprolul se poate asocia cu:
Choose at least one answer.
a. Captopril Correct
b. Clonidina Incorrect
c. Amlodipina Correct
d. Verapamil Incorrect
e. Indapamid Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 5
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente au efect dromotrop negativ?
Choose at least one answer.
a. Chinidina Correct
b. Propranololul Correct
c. Clortalidona Incorrect
d. Digoxina Correct
e. Diltiazemul Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 6
Marks: 1
Care din urmatoarele clase de medicamente este de prima alegere (monoterapie) la
pacientul cu hipertensiune arteriala esentiala si diabet zaharat?
Choose at least one answer.
a. Diureticele tiazidice Incorrect
b. Simpatoliticele cu actiune centrala Incorrect
c. Vasodilatatoarele directe Incorrect
d. Beta-blocantele Incorrect
e. Inhibitorii de enzima de conversie Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 7
Marks: 1
Sunt posibile efecte ale nifedipinei:
Choose at least one answer.
a. poate produce retentie hidrosalina Correct
b. efect tocolitic Correct
c. edeme gambiere Correct
d. scaderea conducerii atrio-ventriculare Incorrect
e. bradicardie Incorrect
Incorrect

Marks for this submission: 0/1.


Question 8
Marks: 1
Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru fosinopril?
Choose at least one answer.
a. creste rezistenta vasculara periferica Incorrect
b. este un prodrog Correct
c. scade sinteza de prostaglandine la nivel respirator Incorrect
d. este eliminat predominat renal Incorrect
e. creste nivelul reninei plasmatice Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 9
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente poate fi utilizat in tratamentul hipertensiunii
arteriale esentiale?
Choose at least one answer.
a. Digoxina Incorrect
b. Clortalidona Correct
c. Fentolamina Incorrect
d. Enalaprilul Correct
e. Diltiazemul Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 10
Marks: 1
Care din urmatoarele medicamente pot produce bradicardie?
Choose at least one answer.
a. Amiodarona Correct
b. Verapamilul Correct
c. Atenololul Correct
d. Clonidina Correct
e. Amlodipina Incorrect
Incorrect
Test medicatia CV 6 (10 intrebari - cauza-efect)
Review of attempt 1
Started on
Sunday, 29 March 2015, 12:59 PM
Completed on
Monday, 30 March 2015, 09:45 PM
Time taken
1 day 8 hours
Overdue 1 day 8 hours
Grade 0 out of a maximum of 10 (0%)
Intrebari cauza-efect:
A - daca ambele propozitii sunt adevarate si exista o legatura de cauzalitate in
tre ele
B - daca ambele propozitii sunt adevarate si nu exista o legatura de cauzalitate
intre ele
C - prima propozitie adevarata, a doua - falsa
D - prima propozitie falsa, a doua - adevarata
E - ambele propozitii sunt false
Question 1
Marks: 1
Hidroclorotiazida este contraindicata la pacientii cu calculoza calcica recurent
a deoarece determina hipocalciurie.
Choose one answer.
a. A Incorrect
b. B Incorrect

c. C Incorrect
d. D Correct
e. E Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 2
Marks: 1
La pacientii cu ciroza hepatica este contraindicata utilizarea spironolactonei d
eoarece spironolactona are proprietati anti-androgenice.
Choose one answer.
a. A Incorrect
b. B Incorrect
c. C Incorrect
d. D Correct
e. E Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 3
Marks: 1
La pacientii cu hipertensiune arteriala este permisa asocierea indapamidei cu ca
ptoprilul deoarece captoprilul nu determina hiperpotasemie.
Choose one answer.
a. A Incorrect
b. B Incorrect
c. C Correct
d. D Incorrect
e. E Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 4
Marks: 1
Furosemidul scade reabsorbtia tubulara a sodiului deoarece inhiba mecanismul sim
port Na+/Cl-.
Choose one answer.
a. A Incorrect
b. B Incorrect
c. C Correct
d. D Incorrect
e. E Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 5
Marks: 1
Indapamida este utilizata in tratamentul puseului hipertensiv deoarece are un ef
ect intens si rapid.
Choose one answer.
a. A Incorrect
b. B Incorrect
c. C Incorrect
d. D Incorrect
e. E Correct
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 6
Marks: 1
Toxicitatea digoxinei poate fi crescuta de catre furosemid deoarece furosemidul
determina hipopotasemie.
Choose one answer.
a. A Correct
b. B Incorrect

c. C Incorrect
d. D Incorrect
e. E Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 7
Marks: 1
Metoprololul scade contractilitatea miocardica, de aceea este indicat in tratame
ntul anginei vasospastice.
Choose one answer.
a. A Incorrect
b. B Incorrect
c. C Correct
d. D Incorrect
e. E Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 8
Marks: 1
La pacientii cu hipertensiune arteriala se poate administra nifedipina in asocie
re cu hidroclorotiazida deoarece nifedipina poate determina tahicardie reflexa.
Choose one answer.
a. A Incorrect
b. B Correct
c. C Incorrect
d. D Incorrect
e. E Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 9
Marks: 1
Lidocaina este indicata in tratamentul aritmiilor ventriculare, de aceea se admi
nistreaza pe cale injectabila.
Choose one answer.
a. A Incorrect
b. B Correct
c. C Incorrect
d. D Incorrect
e. E Incorrect
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 10
Marks: 1
Manitolul poate fi util in tratamentul hipertensiunii arteriale deoarece se elim
ina renal cu echivalentul osmotic de apa.
Choose one answer.
a. A Incorrect
b. B Incorrect
c. C Incorrect
d. D Correct
e. E Incorrect