Sunteți pe pagina 1din 4

Schema conceptuala a Bazei de Date

In baza de date am creat 5 tabele


1.
2.
3.
4.
5.

Persoana
Comenzi
Anulate
Pret
Tip

In tabelul Pesoana este indicata tota informatia despre persona de care este nevoie
pentru a intemeia un Act de identitate!
Tabelul Persoana contine urmatoarele cimpuri:
1. Cod_persoana - Reprezinta un cod numeric,unic care este si cheia primara a tabelului si
va fi un nr de identificare a fiecareie personae aparte!Acest cimp va fi
de tip number!
2. Nume

- Reprezinta Numele personei care apta pentru procurarea Buletinului


sau a Pasaportului de Identitate.Cimpul va fi de tipul varchar2.

3. Prenume

- Acest cimp reprezinta Prenumele personei care apta pentru procurarea


Buletinului sau a Pasaportului.Cimpul va fi de tip varchar2.

4. Patrimonic

- Cimpul reprezinta patrimonicul personei care apta pentru procurarea


Bletinului sau a Pasaportului. Cimpul va fi de tip varchar2.

5. Data/Anul

Reprezinta Data Luna si Anul Nasterii personei care apta pentru


procurarea Bletinului sau a Pasaportului . Si va fi de tip Date!

6. Sex

- Acest cimp identifica Sexul personei care apta pentru procurarea


Bletinului sau a Pasaportului. Aicea vom avea doar 2 valori
M/F.Cimpul va fi de tip varchar2.

7. Strada

- Reprezinta adresa de domiciliu a personei care apta pentru procurarea


Bletinului sau a Pasaportulul. Cimpul va fi de tip varchar2.

8. Cetatenie

- Reprezinta informatia despre cetatenia persoanei care poate fi de tip


Moldovean,Italian,Bulgara etc.. Cimpul va fi de tip varchar2.

9. Grupa_Sangvina - Reprezinta Grupa sangvina a persoanei care apta pentru procurarea


Bletinului sau a Pasaportulul. Cimpul va fi de tip varchar2.
10. Casatorit

- Reprezinta informatia despre starea personala a persoanei Casatorit


sau nu.Cimpul va fi de tip Yes/No!

11. Nr_copii

- Indica Informatia despre numarul de copii care va fi indicate in actul


dorit de catre persoana! Cimpul va fi indicat de tip number ,care va
avea setat Defoult 0.

12. Nr_Identificare_persoana Indica un nr de indentificare care este uncial pentru fiecare


persoana apate.Nr este identic atit pentru informatia din
Buletinul de identitate cit si pentru Pasaportul Biometric!
Cimpul va fi de tip number!
13. Nr_Serie_Pasaport - Va indica Seria si numarul de identiatate a actului fiind diferit
pentru fiecare persoana in parte!Va fi de tip varchar2 !

In Tabelul Tip este reprezentat Tipul Actului Procurat de catre persoana fie acesta
Buletin sau Pasaport Biometric.
Acest tabel contine cimpurile:
1. Tip_cod

- Reprezinta un cod numeric,unic care va reprezenta cheia primara a


tabelului si va fi de tip number!

2. Denumire_Tip Reprezinta denumirea Actului de identitate care a f de 2 tipuri Buletin


de Identitate sau Pasaport Biometric! Tpul cimpului va fi varchar2.

In tabelul Comezni este prezenta informatia depre comanda care a facuto persoana
impreuna cu informatia totala despre aceasta!
Tabelul comenzi contine cimpurile:
1. Cod_Comanda - Reprezinta un cod numeric,unic care va reprezenta cheia primara a
tabelului si va fi de tip number!
2. Tip_Cod
3. Cod_Persoana

- Reprezinta codul numeric ce indica tipul actului de identitate din


tabelul Tip.Cimpul este de tip number.
- Reprezinta codul numeric ce indica persoana ce apta pentru procurarea
Actului de Identitate!Cimpul este de tip number!

4. Data_Comenzii - Indica data cind a fost facuta comanda Actului de Identitate ! Cimpul
este de tip Date!
5. Data_Emiterii

- Data cind va fi emis Documentul.Cimpul va fi de tip Date!

6. Cod_Pret

- Reprezinta codul numeric unic indicat , in legatura cu cimpul


Cod_Pret din tabelul Pret.Este de tip number!

In Tabelul Anulare este cuprinsa informatia despre Buletinele si Pasapoartele care


au fost anulate!
Tabelul Anulare contine cimpurile:
1. Cod_Anulare

- Reprezinta un cod numeric unic ,va reprezenta cheia primara a


tabelului .Cimpul va fi de tipu number!

2. Tip_Cod

- Reprezinta un cod numeric in legatura cu cimpul Tip_Cod din tabelul


Tip. Cimpul va fi de tip number.

3. Cod_Persoana

- Acest cimp reprezinta un cod numeric in leatura cu cimpul


Cod_Persoana din tabelul Persoana. Cimpul va fi de tip number.

4. Data_Emiterii

- Acest cimp va reprezenta data cind a fost emis actul de identitate.


Cimpul va fi de tip date.

5. Data_Anularii

- Acest cimp va reprezenta data cind a fost anulat documentul! Cimpul


va fi de tip Date!

6. Pricina_Anularii - Acest cimp va contine in el pricina din care persoana doreste sa


anuleze actul de identitate fie acesta Pierdere,Furt,Expirare sua alta!
Cimpul va fi de tip varchar2.

In tabelul Pret este indicate informatia privind toate preturile pentru toate tipurile de acte ! Pretul
pentru fiecare Document elierat si termenul eliberarii difera !
In tabelul Pret sunt indicate cimpurile:
1. Cod_Pret

- Reprezinta un cod numeric unic ,va reprezenta cheia primara a


tabelului .Cimpul va fi de tipu number!

2. Tip_cod

- Reprezinta un cod numeric in legatura cu cimpul Tip_Cod din tabelul


Tip. Cimpul va fi de tip number.

3. Timp_Zile

- Acest cimp va reprezenta timpul in zile calendaristice in care va fi


indeplinita comanda de indeplinire a actului de identitate ! Cimpul va fi
de tip Date.

4. Pret

- Acest cimp ne va indica suma care trebuie sa o achite persoana pentru


actul de identitate in dependenta de tipul actului de identitate si timpul
in care va fi indeplinit acest act de identitate! Cimpul va fi de tip
number!

S-ar putea să vă placă și