Sunteți pe pagina 1din 2

RACORD ELECTRIC SUBTERAN SPITAL JUDETEAN TELEORMAN 0.

4 KV

BREVIAR DE CALCUL
Dimensionarea coloanei TGD se face pe baza verificarii conditiei de stabilitate
termica si a caderii de tensiune pe traseul de cablu:
Date intrare:
- Pi = 1,4 MW;
-

Pabs = 1,2 MW;

Un = 400 V;

l = 200m;
cos = 0,92.

Verificarea la stabilitate termica:


Dimensionarea coloanelor electrice:
Coloane trifazate:
IC

Pabs
3 U cos

1200000
3 400 0,92

1884,90 A

Ic curentul de calcul pentru regimul normal defunctionare in [A];


Pabs - puterea electrica activa absorbita pe tabloul electric general de distributie [W];
Un tensiunea nominala intre faze a retelei de alimentare [V];
-

Alegerea sectiunii conductoarelor de faza :


Regimul de functionare normal: curentul admisibil conform anexa 5.22 (I7/2011)
pentru cabluri electrice pozate in pamant cu un grad de incarcare de 0,7 o temperatura
a solului, la adancimea de pozare (intre 0,7 si 1,2 m) de 20C si o rezistenta termica
specifica a solului de 1Km/W.
Din conditia IZ > Ic, pentru n=4 conductoare active, obtinem IZ = 363 A i sc = 240
mm2 => 5 x ACYABY 3x240+120 mm2;
- Verificarea la caderea de tensiune:
Conform Normativului I7/2011, deoarece alimentarea consumatorilor se face
dintr-un post de transformare propriu, valorile caderilor de tensiune, in regim normal
de functionare trebuie sa fie de cel mult:

6% pentru receptoarele din instalatiile electrice de lumina;

8% pentru restul receptoarelor(forta).


Pierderile de tensiune pe coloane electrice se pot calcula cu urmatoarele
relatii:
- coloane trifazate n regim normal de functionare:
k lI cos 173 200 1884,9 0,92
U 0 u c

3,91% 8%
scU n
32 5 240 400
n care:
ku, coeficient de faza si procent egal cu 173 in c.a. trifazat;
l, lungimea coloanei electrice [m];
Ic, curentul de calcul [A];
sc, sectiunea conductorului de faza [mm2];
, conductivitatea materialului conductorului, 32 m/Wmm 2 la Al;
Tabloul electric general de distributie se alimenteaza din postul de transformare prin
doua linii electrice. Breviarul de calcul este valabil pentru dimensionarea unei linii
electrice. In final rezultatele se vor dubla.

RACORD ELECTRIC SUBTERAN SPITAL JUDETEAN TELEORMAN 0.4 KV

Alimentarea TGD din PCZ = 2 x ((5+1) x ACYAbY 3x240+120 mm 2)


(5+1 5 cabluri active + 1 cablu rezerva)
intocmit,
ing. Papuc Florin