Sunteți pe pagina 1din 2

TABEL NOMINAL

Constituirea n asociaia de proprietari nr.____

Nr
crt

Nr.
ap.

Numele i prenumele

Cot parte
indiviz

Numrul i
data
actului de
proprietate

Serie/nr.
B.I

Cod numeric
personal

Semntura

TABEL NOMINAL
Constituirea n asociaia de proprietari nr.____

Nr
crt

Nr.
ap.

Numele i prenumele

Cot parte
indiviz

Numrul i
data
actului de
proprietate

Serie/nr.
B.I

Cod numeric
personal

Semntura