Sunteți pe pagina 1din 8

HOTRRE Nr.

759 din 11 iulie 2007


privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor
finanate prin programele operaionale
Text n vigoare ncepnd cu data de 21 mai 2008
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor
normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
pn la 21 mai 2008.
Act de baz
#B: Hotrrea Guvernului nr. 759/2007
Acte modificatoare
#M1: Hotrrea Guvernului nr. 491/2008
Modificrile i completrile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font
italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a
efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1.
#B
Avnd n vedere prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 de
stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional,
Fondul Social European i Fondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.260/1999, ale Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European
i al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regional, ale
Regulamentului Consiliului nr. 1.084/2006 de instituire a Fondului de Coeziune,
ale Regulamentului nr. 1.081/2006 al Parlamentului European i al Consiliului
privind Fondul Social European, ale Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006
stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006
n care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de
Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i pentru
implementarea Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regional i ale
Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind
Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitii Europene, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 56 alin. (4)
din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale

privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i


Fondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
(1) Obiectul prezentei hotrri l constituie stabilirea cadrului legal privind
eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari n cadrul operaiunilor finanate
prin programele operaionale, sub Obiectivul Convergen.
(2) Regulile stabilite n prezenta hotrre sunt aplicabile cheltuielilor realizate
din asistena comunitar, precum i din cofinanarea naional a operaiunilor - din
bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice i private.
(3) Termenii program operaional, ax prioritar, autoritate de management,
organism intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operaiune, proiect
generator de venituri au nelesul prevzut n Regulamentul Consiliului nr.
1.083/2006 i n Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.
(4) n nelesul prezentei hotrri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarea
semnificaie:
a) instrumente structurale (denumite n continuare fonduri) reprezint asistena
financiar nerambursabil primit de Romnia, n calitate de stat membru al
Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional,
denumit n continuare FEDR, Fondului social european, denumit n continuare
FSE, i Fondului de coeziune, denumit n continuare FC;
b) contract de finanare reprezint documentul juridic prin care se acord
asistena financiar nerambursabil aferent unei operaiuni n scopul atingerii
obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaional i care stabilete
drepturile i obligaiile prilor;
#M1
b^1) decizia/ordinul de finanare reprezint actul unilateral care se elaboreaz
n cazul n care beneficiarul funcioneaz n instituia care acord asistena
financiar nerambursabil aferent unei operaiuni n scopul atingerii
obiectivelor axei prioritare dintr-un program operaional i care stabilete
obligaiile structurilor cu rol de autoritate de management/organism
intermediar/beneficiar;
#B
c) cheltuieli generale de administraie reprezint cheltuielile efectuate pentru
funcionarea de ansamblu a beneficiarului i care nu pot fi atribuite direct unei
anumite activiti din cadrul operaiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse n
aceast categorie se elaboreaz de fiecare autoritate de management i se aprob

prin ordin comun al ministrului coordonator al autoritii de management i al


ministrului economiei i finanelor, potrivit art. 13;
d) costuri directe eligibile reprezint costurile care pot fi atribuite unei anumite
activiti individuale din cadrul operaiunii i pentru care poate fi demonstrat
legtura cu activitatea n cauz;
#M1
e) costurile pentru operarea obiectivelor de investiii reprezint costurile care
intervin dup finalizarea i darea n exploatare a obiectivelor de investiii; nu sunt
considerate costuri pentru operarea obiectivelor de investiii acele costuri care
intervin n operaiunile finanate prin Programul operaional asisten tehnic
2007 - 2013 sau prin axele prioritare de asisten tehnic din cadrul programelor
operaionale.
#B
ART. 2
(1) Pentru a fi eligibil, o cheltuial trebuie s ndeplineasc cumulativ
urmtoarele condiii cu caracter general, fr a nclca prevederile alin. (3), art. 3,
art. 4 i art. 5 alin. (2):
#M1
a) s fie efectiv pltit de ctre beneficiar, ntre 1 ianuarie 2007 i 31 decembrie
2015, dac autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru i n
numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanare/decizia/ordinul de
finanare;
#B
b) s fie nsoit de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale,
sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe
baza crora cheltuielile s poat fi auditate i identificate;
#M1
c) s fie n conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanare sau ale
contractului de finanare, ncheiat de ctre autoritatea de management sau
organismul intermediar, pentru i n numele acesteia, pentru aprobarea
operaiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) i art. 60 din Regulamentul Consiliului
nr. 1.083/2006;
#B
d) s fie conform cu prevederile legislaiei naionale i comunitare.
(2) n cazul operaiunilor supuse ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 87
din Tratatul privind Uniunea European, condiiilor pe care trebuie s le
ndeplineasc o cheltuial pentru a fi eligibil, prevzute n prezenta hotrre, li se
adaug i prevederile naionale i comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil,
n msura n care acestea sunt mai stricte dect prevederile prezentei hotrri.

(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1) lit. a) i b), cheltuielile din cadrul
schemelor de ajutor de stat sunt eligibile n conformitate cu prevederile art. 78 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, iar cheltuielile privind instrumentele de
inginerie financiar sunt eligibile n conformitate cu prevederile art. 78 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 i ale art. 43 - 46 din Regulamentul
Comisiei nr. 1.828/2006.
ART. 3
Prin excepie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) i n conformitate cu
prevederile art. 56 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006,
contribuia n natur poate fi considerat cheltuial eligibil, n conformitate cu
prevederile art. 2, dac ndeplinete i urmtoarele condiii specifice:
a) contribuia este de natura terenului, cldirilor, echipamentelor, materialelor;
#M1
b) contribuia n natur sub formele prevzute la lit. a) este considerat
contribuie proprie a beneficiarului i nu trebuie s depeasc cumulativ 20% din
totalul contribuiei proprii eligibile a beneficiarului stabilite prin contractul de
finanare/decizia/ordinul de finanare;
#B
c) obiectul contribuiei n natur sub formele prevzute la lit. a) nu trebuie s fi
fost achiziionat prin intermediul unor finanri comunitare nerambursabile;
d) n cazul terenului, cldirilor i echipamentelor, valoarea este certificat de un
evaluator independent autorizat;
e) n cazul cldirilor i echipamentelor, acestea trebuie s fac parte integrant i
inseparabil din rezultatul operaiunii;
f) n cazul terenurilor i cldirilor, acestea trebuie s fie libere de orice sarcini
sau interdicii i s nu fac obiectul unor litigii aflate n curs de soluionare la
instanele judectoreti;
g) respect prevederile art. 12 lit. e).
ART. 4
Prin excepie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerat
cheltuial eligibil dac respect prevederile aplicabile de la art. 2 i ndeplinete
urmtoarele condiii specifice:
a) bunul amortizabil nu a fost achiziionat prin intermediul unor finanri
comunitare nerambursabile;
b) amortizarea este calculat n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
#M1
c) amortizarea este eligibil exclusiv pentru perioada de finanare a operaiunii,
conform prevederilor contractului de finanare/deciziei/ordinului de finanare;
#B

d) costul de achiziie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuial


eligibil i respect prevederile art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1.081/2006
al Parlamentului European i al Consiliului;
e) valoarea amortizrii poate fi evaluat i auditat.
#M1
ART. 5
(1) Cheltuielile generale de administraie sunt eligibile dac respect
prevederile art. 2 i dac sunt alocate proporional operaiunii, n conformitate cu
metoda elaborat de autoritatea de management i prevzut n contractul de
finanare/decizia/ordinul de finanare.
#B
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul granturilor finanate din
FSE, cheltuielile generale de administraie declarate n mod forfetar sunt eligibile
dac se bazeaz pe costuri reale i n procent de pn la 20% din costurile directe
eligibile ale operaiunii.
ART. 6
(1) Costul achiziiei de teren fr construcii este eligibil n limita a 10% din
totalul cheltuielilor eligibile ale operaiunii, dac sunt ndeplinite prevederile art. 2
i urmtoarele condiii specifice:
a) costul de achiziie al terenului este certificat de un evaluator independent
autorizat, care confirm c valoarea acestuia nu excede valoarea de pia;
b) operaiunea nu beneficiaz de finanare din FSE, cu excepia cazurilor n care
se aplic prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006,
ale art. 3 alin. (7) i ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit
art. 13 din prezenta hotrre.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), procentul de eligibilitate poate fi mai
mare n cazuri excepionale i justificate, pentru operaiunile de protecie a
mediului care beneficiaz de finanare din FEDR, dac:
#M1
a) achiziia de teren a fost fcut n conformitate cu decizia autoritii de
management, aa cum este prevzut n contractul de finanare/decizia/ordinul de
finanare;
#B
b) achiziia este fcut de ctre sau n numele unei instituii publice;
#M1
c) terenul este utilizat pentru destinaia stabilit, cu respectarea
clauzelor/condiiilor din contractul de finanare/decizia/ordinul de finanare i pe
perioada din contractul/decizia/ordinul de finanare.
#B

(3) n cazul n care se achiziioneaz o cldire n scopul demolrii acesteia i


utilizrii terenului, n scopul atingerii obiectivelor operaiunii, cheltuiala cu
achiziia cldirii, pentru a fi eligibil, trebuie s ndeplineasc prevederile alin. (1)
i, dup caz, prevederile alin. (2).
#M1
ART. 7
Costul de achiziie al imobilelor deja construite, cu excepia cazurilor prevzute
la art. 6 alin. (3), inclusiv terenul pe care se afl construcia, este eligibil dac
sunt ndeplinite prevederile art. 2, precum i urmtoarele condiii specifice:
a) operaiunea nu beneficiaz de finanare din FSE, cu excepia cazurilor n
care se aplic prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr.
1.083/2006, art. 3 alin. (7) i art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006,
potrivit art. 13 din prezenta hotrre;
b) imobilul nu a beneficiat de finanri comunitare nerambursabile n ultimii 10
ani pentru construcie sau reabilitare;
c) costul de achiziie al imobilului este certificat de un evaluator independent
autorizat, care s confirme c valoarea acestuia nu excedeaz valorii de pia i
c imobilul respect condiiile tehnice prevzute n legislaia naional.
#B
ART. 8
Cheltuielile pentru locuine sunt eligibile numai pentru operaiunile care
beneficiaz de finanare din FEDR, cu respectarea prevederilor art. 2 din prezenta
hotrre, ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului
European i al Consiliului i ale art. 47 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.
ART. 9
(1) Cheltuielile realizate de ctre beneficiar care intervin n proiectarea,
monitorizarea i managementul operaiunii sunt eligibile dac ndeplinesc
prevederile art. 2 i se pot ncadra n una dintre urmtoarele categorii:
a) sunt prevzute sau rezult din aplicarea legislaiei naionale, n vederea
obinerii de avize, acorduri i autorizaii necesare implementrii activitilor
eligibile ale operaiunii sau rezult din aplicarea legislaiei comunitare specific
instrumentelor structurale;
b) sunt aferente unor studii i/sau analize solicitate de autoritatea de
management sau de organismul intermediar, n numele i pentru autoritatea de
management, n scopul acordrii asistenei financiare nerambursabile;
c) sunt necesare n procesul de achiziii publice pentru activitile eligibile ale
operaiunii;
#M1
d) sunt efectuate pentru managementul i/sau monitorizarea operaiunii pe
parcursul perioadei de implementare.

#B
(2) n cazul contractrii managementului proiectului, contractorul trebuie s
furnizeze organelor de audit i control toate informaiile necesare legate de
activitile subcontractate.
ART. 10
(1) n cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se
calculeaz de autoritatea de management n conformitate cu prevederile art. 55
alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006.
(2) n cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile
nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligaia
rambursrii sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de ctre
Autoritatea de certificare i plat, conform prevederilor art. 55 pct. 3 i 4 din
Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006.
ART. 11
n cazul leasingului financiar, astfel cum este definit n Ordonana Guvernului
nr. 51/1997 privind operaiunile de leasing i societile de leasing, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 90/1998, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, cheltuielile utilizatorului de leasing sunt eligibile dac
respect prevederile art. 2 i urmtoarele condiii specifice:
#M1
a) obiectul contractului de leasing respect prevederile din contractul de
finanare/decizia/ordinul de finanare;
#B
b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operaiunii;
c) ratele de leasing pltite de utilizator sunt aferente contractului de leasing i
sunt justificate de documente contabile;
d) valoarea maxim eligibil nu depete valoarea de pia a bunului care face
obiectul contractului de leasing;
e) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finanare a
operaiunii.
ART. 12
Urmtoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:
a) taxa pe valoarea adugat;
b) dobnda i alte comisioane aferente creditelor;
c) cheltuielile colaterale care intervin ntr-un contract de leasing;
d) dezafectarea centralelor nucleare;
e) achiziia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructur, teren i alte
imobile, pentru operaiunile care beneficiaz de finanare din FSE, cu excepia
cazurilor n care se aplic prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului

nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) i ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr.
1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotrre;
f) cheltuielile pentru locuine, pentru operaiunile care beneficiaz de finanare
din FSE i FC;
g) achiziia de echipamente second-hand;
h) amenzi, penaliti i cheltuieli de judecat;
i) costurile pentru operarea obiectivelor de investiii.
ART. 13
(1) n conformitate cu prevederile prezentei hotrri, autoritile de management
stabilesc liste cu cheltuielile eligibile, avnd n vedere coninutul programului
operaional gestionat i prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului
nr. 1.083/2006, ale art. 7 alin. (3) i art. 8 din Regulamentul nr. 1.080/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului i ale art. 3 alin. (7) i art. 11 alin. (4) din
Regulamentul nr. 1.081/2006.
(2) Listele prevzute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului
coordonator al autoritii de management i al ministrului economiei i finanelor.
(3) Autoritatea de management poate stabili reguli mai stricte dect prevederile
prezentei hotrri, prin ordin comun, potrivit alin. (2).
(4) n vederea verificrii i confirmrii eligibilitii cheltuielilor efectuate pentru
realizarea unei operaiuni, autoritatea de management stabilete proceduri
specifice.
---------------