Sunteți pe pagina 1din 1

Bilet nr.

I. Se dă următorul dicţionar de date, în vederea realizării unei baze de date pentru


evidenţa salariaţilor unei firme:
MarcăSalariat, NumeSalariat, AdresaSalariat, VechimeaLaLoculDeMuncă,
SalariuIncadrare, DataAngajăriiInFirmă, CodDepartament, DenumireDepartament,
CodReţinere, DenumireReţinere, ProcentReţinere, BeneficiarReţinere, CodConcediu,
TipConcediu, DataInceputConcediu, DataSfarsitConcediu
Se cunoaşte că:
1. Fiecare salariat este încadrat într-un anumit departament, un departament
are mai mulţi salariaţi;
2. Orice salariat are anumite reţineri, o reţinere poate apărea la mai mulţi
salariaţi.
3. Pentru orice concediu acordat unui anumit salariat se cunoaşte data de
început şi cea de sfârşit. Un angajat poate beneficia de mai multe concedii.
Se cere să se normalizeze baza de date. (3 puncte)

II. Se dă următoarea structură a unei baze de date privind evidenţa studenţilor pe


facultăţi:

1. Să se afişeze toţi studenţii care au susţinut examene în luna iunie, anul precedent,
la disciplinele matematică financiară, microeconomie şi bazele informaticii.
(1 punct)
2. Să se afişeze pentru fiecare grupă din seria B (1500, 1501, 1502, 1503 şi 1504)
media notelor la disciplina Contabilitate financiară. Se vor afişa doar grupele care
au media peste 8. (1 punct)
3. Să se afişeze pentru disciplinele Microeconomie şi Informatică media notelor
obţinute de studenţii grupei 1500. (1 punct)
4. Să se afişeze lista studenţilor care nu s-au prezentat la mai mult de 3 examene.
(1 punct)
5. ??????????Care este specializarea cu cele mai multe înscrieri în anul universitar
2006-2007 şi cărei facultăţi aparţine? (1 punct)
6. Să se afişeze toate grupele cu media notelor mai mare decât media grupei 1500.
(1 punct)
Notă: Fiecare cerinţă se rezolvă printr-o singură interogare SQL.