Sunteți pe pagina 1din 5

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING

Organizarea activitatii de marketing in cadrul firmelor agricole, reprezinta un proces complex, care nu se poate reduce doar la alcatuirea unui compartiment de marketing. Acest proces presupune, in primul rand, integritatea si transmiterea conceptiei de marketing la toate nivelurile si in toate actiunile acestora, iar in al doilea rand, coordonarea eficienta a activitatilor specializate de marketing. In cadrul evolutiei adaptarii formei de organizare a activitatii de marketing, se disting trei variante:

• O prima varianta se caracterizeaza prin aceea ca firma are in structura sa organizatorica un sector de vanzari, corespunzator functiei comerciale. O serie de activitati sunt preluate de alte compartimente. Se intalneste in cadrul firmelor agricole cu un volum redus de activitate. • A doua varianta presupune ca principalele activitati de marketing sa fie grupate intr-un compartiment de vanzari, in cadrul caruia se pot organiza sectoare specializate pe probleme de marketing (cercetarea de marketing, promovarea vanzarilor, previziunea vanzarilor etc.). Se intalneste in cadrul firmelor agricole complexe, cu un volum mai mare de activitatea(fig.7). • A treia varianta presupune organizarea in cadrul firmei a unui compartiment specializat de marketing, subordonat direct conducerii acesteia. Acest compartiment de marketing integrat, pe langa activitatile specializate de marketing, include si functia comerciala a firmei agricole. Compartimentul specializat de marketing se poate divide in subcompartimente sau servicii. Aceasta varianta o putem intalni in cadrul marilor companii agroindustriale integrate, cu o paleta larga de activitati (fig. 8). Trebuie remarcat si faptul ca, intre compartimentul de marketing si celelalte compartimente ale firmei agricole se realizeaza relatii complexe, cum ar fi:

ierarhice, functionate si de cooperare (fig. 9).

Spre exemplu, compartimentul de marketing intra in relatii ierarhice de subordonare cu directorul Consiliului de administrate

Spre exemplu, compartimentul de marketing intra in relatii ierarhice de subordonare cu directorul Consiliului de administrate al firmei agricole. In timp ce, pentru coordonarea actiunilor specializate, intra in relatii cu alte sectoare sau compartimente din organizarea firmei agricole,

cum ar fi : productie, cercetare-dezvoltare. In acest sens, compartimentul de marketing va intra in relatii de cooperare nemijlocita cu compartimentul de productie, in vederea stabilirii sortimentului, a calitatii si cantitatii gamei sortimentale a produselor etc. De asemenea, va avea relatii functionale cu compartimentul de cercetare- dezvoltare, mai ales in privinta largirii gamei sortimentale si a innoirii nomenclatorului de produse, corespunzator nevoilor de consum care se manifesta pe piata produselor agricole. Compartimentul de marketing are relatii de cooperare cu compartimentul financiar si de personal, in domeniul preturilor, a cheltuielilor de promovare si distributie a produselor, a perfectionarii, pregatirii profesionale a personalului etc. In cadrul societatilor comerciale, compartimentul de marketing se organizeaza in birouri (plan-dezvoltare, organizarea muncii, personal invatamant, comercial etc.) si servicii (financiar, preturi, analize economice, revizie gestiune etc.). Dupa propunerile AROMAR (Asociatia Romana de Marketing), organizarea interioara a compartimentului de marketing presupune structurarea acestuia in patru grupe, servicii sau birouri:

1) grupa de prospectare si de analiza conjuncturala; 2) grupa de promovare; 3) grupa de contractare si de derulare; 4) grupa pentru activitati diverse. Organizarea compartimentului de marketing poate sa tina seama de o grupare cat mai atenta a functiilor marketingului in doua mari sectoare: sectorul operational (executiv) si sectorul functional. In cadrul sectorului operational se grupeaza activitatile privind organizarea si realizarea vanzarilor, executarea unor programe promotionale etc. Sectorul functional are ca obiect cercetarea si programarea activitatilor de marketing, elaborarea si programarea imor programe de marketing etc. (fig. 10). Organizarea interioara a compartimentului de marketing se poate realiza si plecand de la principiul tipului de produs. Potrivit acestui principiu, toate activitatile de marketing legate de un anumit produs (inclusiv vanzarile) sunt coordonate de un singur sector: sector produs „A ", sector produs „B" etc. Alte sectoare se refera la „Publicitate generala" si „Cercetare generala de marketing". In cadrul fiecarui sector al produselor se pot organiza birouri, cum ar fi: birou ,,publicitate produs A "; birou „organizare vdnzdri produs A "; birou ,, cercetare de marketing produs A " etc. O alta varianta privind organizarea compartimentului de marketing, presupune divizarea acestuia pe patru sectoare: publicitate; cercetari de marketing; organizare vanzari si responsabili grupe produse. Sectorul „Responsabili grupe produse" se imparte pe grupe de produse, prin numirea unor directori (responsabili) pentru fiecare produs sau grupa de produse, care au responsabilitati cu privire la promovarea vanzarilor, ambalaj etc.

Dupa principiul repartitiei geografice a pietelor, compartimentul de marketing se poate organiza in sectoare de piete,

Dupa principiul repartitiei geografice a pietelor, compartimentul de marketing se

poate organiza in sectoare de piete, care se pot structura pe subregiuni si pe unele functii de marketing. O prima compartimentare se poate referi la sectorul pietei interne si sectorul pietei externe. In continuare, sectorul pietei interne se poate diviza in mai multe categorii (dupa specificul consumatorilor): consumatori individuali; consumatori colectivi; consumatori care cumpara pe bani gata; consumatori care cumpara pe credit etc. Atributiile compartimentului de marketing rezulta din obiectivele si functiile pe care acesta le indeplineste si anume :

• in domeniul pietei produselor agricole; • in domeniul cercetarii produselor si orientarii productiei; • in domeniul politicii de pret; • in domeniul promovarii produselor si tehnicilor de vanzare etc. Masura indeplinirii acestor atributii complexe ale compartimentului de marketing va depinde in principal si de calitatile profesionale si aptitudinile specialistilor din grupele ce alcatuiesc aceste colective. Experienta tarilor avansate in domeniul marketingului arata ca este necesara nu numai o inalta pregatire profesionala, ci si existenta unor insusiri particulare, asa cum sunt prefigurate in profesiograma specialistilor in marketing (fig. 11). De asemenea, pot fi initiate si alte activitati, cum ar fi:

a) realizarea

unor activitati de marketing

avantajul acestora;

in

afara firmelor agricole, dar in

b) realizarea

unor

activitati

de

marketing

cu

caracter nepermanent

(discontinuu) etc. In legatura cu primul aspect, in multe tari dezvoltate, o serie de activitati specifice de marketing sunt comandate de firmele agricole unor organisme specializate (institute de cercetari, agentii de publicitate etc.). In acest context, in Romania, un rol deosebit il poate avea Asociatia Romana de Marketing (AROMAR), infiintata in 1971, cat si unele Agentii de publicitate (particulare sau de stat), aparute in Romania in ultimii 10-15 ani. In ceea ce priveste al doilea aspect, se degaja ideea mobilitatii structurale a compartimentelor de marketing si adaptabilitatea permanenta a acestora la necesitatile mediului extern al firmelor agricole.

b) realizarea unor activitati de marketing cu caracter nepermanent (discontinuu) etc. In legatura cu primul aspect,