Sunteți pe pagina 1din 2

Cadrul legislativ privind protectia consumatorilor

III.Norme referitoare la modul de inlocuire, remediere sau restituire a


contravalorii pentru produsele cu defecte
Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate
acestora, actualizata in 2008, reglementeaza aspect privind vanzarea
produselor, inclusiv a celor executate la comanda, si garantiile asociate
acestora, in vederea asigurarii protectiei consumatorilor.
In cazul lipsei conformitatii, consumatorul are dreptul de a solicita
vanzatorului, in primul rand, repararea produsului sau inlocuirea acestuia,
in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este
imposibila sau disproportionata.
Notiunea fara plata se refera la toate costurile necesare aducerii
produsului la conformitate.
Orice reparare sau inlocuire a produsului va fi facuta in cadrul unei
perioade rezonabile de timp, stabilite de comun accord, in scris, intre
vanzator si consummator. Perioada nu poate depasi 15 zile calendaristice de
la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de
conformitate a produsului. Consumatorul trebuie sa informeze vanzatorul
despre lipsa de conformitate in termen de 2 luni de la data constatarii.
In cazul repararii produsului, in acesta vor fi montate doar piese noi.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau desfiintarea


contractului, in oricare din urmatoarele situatii:

-daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produselor;


-daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie
Vanzatorul raspunde pentru lipsa de conformitate a produsului daca aceasta apare intr-un
termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului. Pentru produsele a caror durata medie de
utilizare este mai mica de doi ani, termenul se reduce la aceasta perioada.
In situatia in care lipsa de conformitate a produsului a rezultat dintr-o activitate sau o
omisiune a producatorului sau a unui agent economic din acelasi lant contractual, vanzatorul
are dreptul de a se indrepta impotriva celui responsabil de lipsa de conformitate, in conditiile
legii.
Producatorii trebuie sa ofere informatii despre:

Denumirea produsului
Denumirea si/sau marca producatorului
Cantitatea
Termenul de valabilitate
Durata medie de utilizare
Principalele caracteristici tehnice si calitative
Compozitia chimica
Aditivii folositi
Evenutalele riscuri previzibile
Modul de utilizare, transport, manipulare, depozitare

Preturile si tarifele trebuie indicate in mod vizibil, intr-o forma


neechivoca, usor de citit.

4.Norme referitoare la informarea si educarea in domeniul protectiei


consumatorului
rdonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor actualizata in 2008
privind dreptul consumatoirilor de a fi nformati complet, corect si precis, cu privire la
caracteristicile esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre operatorii economici.
Produsele de folosinta indelungata trebuie insotite de certificate de garantie si de
declaratie de conformitate, precum si de cartea tehnica sau instructiuni de folosire,
instalare, intretinere, eliberate de producator. Operatorii economici sunt obligati sa
demonstreze cumparatorilor modul de utilizare a produselor ce urmeaza a fi
vandute.
Comercializarea produselor si prestarea serviciilor se fac in locuri si spatii
autorizate. Este obligatorie afisarea in mod vizibil:

A denumirii unitatii;
A codului unic de inregistrare la registrul comertului;
A orarului de functionare.

Obligativitatea informarii si educarii cansumatorilor reiese si din Legea nr.


296/2004 privind Codul consumului.
Informarea consumatorilor despre produsele/serviciile oferite se realizeaza
in mod obligatoriu prin elementele de identificare si caracterizare ale
acestora, inscrise in mod vizibil, lizibil si usor de inteles, pe produs,
eticheta, ambalaj sau in cartea tehnica.
Informatiile privind protejarea vietii, sanatatii si securitatii consumatorului
trebuie sa fie comunicate si prin simboluri grafice internationale, usor de
inteles.
Vanzatorii
trebuie sa informeze consumatorii despre pretul final al produsului.
In cazul prestarilor de servicii, informatiile trebuie sa cuprinda:

Categoria calitativa a serviciului


Timpul de realizare
Termenul de garantie si postgarantie
Preturile si tarifele
Riscurile previzibile

In cazul serviciilor financiare, agentii economici sunt obligati sa ofere consumatorilor


informatii complexe, corecte si precise asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin.

Alt act normativ care reglementeaza informarea consumatorilor este Ordinul A.N.P.C. nr.
72/11.03.2010, privind undele masuri de informare a consumatorilor. Acesta prevede
obligatia agentilor economici de a afisa numarul de telefon denumit Telefonul
Consumatorilor: 0 800 080 999, adresele si numerele de tel./fax si adresele de email
ale comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor.