Sunteți pe pagina 1din 24

Contabilitate

bancar

OPERATIUNI CU TITLURI

Titlurile de valoare reprezinta inscrisuri care incorporeaza un drept de proprietate sau de creanta. Clasificarea
titlurilor se poate face dupa mai multe criterii:
1. Dupa natura titlului:
valori mobiliare (actiuni si obligatiuni);
titluri de stat (bonuri de tezaur, certificate de trezorerie);
titluri de creanta negociabile;
titluri de piata interbancare;
alte titluri negociabile.
2. Dupa veniturile pe care le genereaza:
titluri cu venit fix;
titluri cu venit variabil.
3. Dupa intentia avuta in momentul achizitionarii, cu privire la durata detinerii:
titluri de tranzactie;
titluri de plasament;
titluri de investitii;
titluri de participare;
parti in societati comerciale legate;
titluri ale activitatii de portofoliu.

Valorile mobiliare sunt titluri de proprietate sau de creanta, care


ofera detinatorului lor un drept de o anumita valoare. Transmiterea lor
se realizeaza prin negociere la bursa de valori. Sunt cuprinse in
categoria valorilor mobiliare actiunile, obligatiunile, instrumente
financiare derivate si orice alte titluri stabilite de Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare.
Actiunile sunt titluri reprezentative ale unor parti unitare dintr-o
societate de capitaluri.
Ele confera proprietarului calitatea de asociat, cu toate drepturile ce
decurg din acest statut:
- dreptul la dividende;
- dreptul dea participa la operatiunile de capital;
- dreptul de a fi informat;
- dreptul de a lua decizii prin vot.
Actiunile sunt negociabile si pot face obiectul unei cotari in bursa de
valori sau pe alte piete secundare.

Obligatiunile sunt titluri negociabile ce


reprezinte creante asupra emitentului. Ele apar
in urma unui credit acordat de detinatorul lor
emitentului, in schimbul platii de catre acesta din
urma a unei dobanzi.
Emisiunea de obligatiuni reprezinta pentru
emitent un mijloc de procurare de capitaluri pe
termen lung, destinate finantarii unor investitii
sau acoperirii deficitului bugetar, in cazul
statului.

Obligatiunile pot fi:


obligatiuni ordinare;
obligatiuni cu prima de emisiune;
obligatiuni cu prima de rambursare;
obligatiuni cu prima de emisiune si prima
de rambursare.

Titlurile de stat, numite si efecte publice, sunt inscrisuri


emise de organe specializate ale administratiei de stat
(Ministerul Finantelor) in scopul acoperirii cheltuielilor
bugetare.
Intalnim urmatoarele titluri de stat:
a) bonuri de tezaur;
b) certificate de trezorerie;
c) obligatiuni de stat.
Titlurile de stat pot fi emise sub forma materiala sau in
cont. Prima varianta este utilizata atunci cand emisiunea
se adreseaza populatiei. Ele sunt purtatoare de dobanzi,
negociabile si prezinta o lichiditate ridicata.

Titlurile de creante negociabile sunt titluri emise in


general pe termen scurt, negociabile pe o piata
reglementata. In aceasta categorie sunt cuprinse biletele
de trezorerie, certificatele de depozit.
Titlurile pietei interbancare sunt emise numai de catre
institutiile interbancare si sunt negociabile doar pe piata
interbancara. In aceasta categorie sunt incluse:
a) bilete la ordin negociabile (BON);
b) certificate interbancare cu dobanda platibila in avans
(CIPA);
c) certificate interbancare cu dobanda platibila in fine
(CIFIN).

Titlurile cu venit fix sunt acele titluri care ofera


detinatorului un venit stabilit pe baza unei rate de
dobanda fixa, ca de exemplu: obligatiuni, certificate de
trezorerie.
Titlurile cu venit variabil sunt actiunile, care ofera
detinatorului un veni sub forma dividendului, dimensionat
in functie de profiturile obtinute de emitent.
Celelalte titluri, clasificate dupa intentia avuta la
achizitionare cu privire la durata detinerii, vor fi
prezentate in continuare, odata cu regulile de
contabilizare. Pentru a fi mai usor de inteles,
contabilizarea este redata pe tipuri de titluri si pe
operatiuni cu titluri.

TITLURI DE TRANZACTIE

Titlurile de tranzactie sunt titluri cu venit fix sau cu venit


variabil, achizitionate cu intentia de a fi revandute pe
termen scurt sau in conditiile in care nu exista inca definita
o intentie cu privire la perioada detinerii.
Pentru a fi incadrat in categoria titlurilor de tranzactie, un
titlu trebuie sa indeplineasca simultan trei conditii:
sa fie tranzactionat inainte de scadenta, intr-un termen
care sa nu depaseasca sase luni;
sa poata fi cotat in vederea tranzactionarii in orice moment
pe o piata lichida;
pretul de piata sa fie accesibil tertilor.

Tinand cont de faptul ca in aceasta categorie intra si titluri


fata de care, in momentul achizitionarii nu exista o intentie
clara cu privire la durata detinerii, periodic bancile trebuie sa
analizeze portofoliul detinut pentru a face reclasari.
Aceste titluri fac obiectul activitatii de piata a bancilor in
vederea derularii urmatoarelor operatiuni:
- operatiuni de mentinere a pietei (market maker);
- operatiuni de arbitraj realizate in vederea obtinerii unui
castig pe baza diferentelor aparute intre cotarea aceluiasi
titlu pe doua piete diferite;
- operatiuni speculative realizate in vederea obtinerii unui
castig pe baza variatiei anticipate a unui curs pe termen
foarte scurt.

Evaluarea titlurilor de tranzactie in momentul


achizitionarii se face la valoarea de Achizitie,
formata din pretul de cumparare ce cuprinde si
cheltuielile de achizitie si eventuale dobanzi,
aparute in cazul obligatiunilor. Periodic, are loc o
reevaluare a titlurilor de tranzactie la pretul pietei.
Diferentele favorabile sunt preluate pe venituri,
cele nefavorabile sunt preluate pe cheltuieli.
Cesiunea titlurilor se face la pretul de vanzare,
eventualele diferente in raport de valoarea din
contabilitate merg pe venituri sau cheltuieli.

TITLURI DE PLASAMENT

Titlurile de plasament sunt titluri cu venit fix sau variabil achizitionate


in vederea detinerii lor o perioada mai mare de 6 luni, fara insa ca
aceasta detinere sa fie obligtorie pana la scadenta.
In categoria titlurilor de plasament pot fi clasate, de asemenea,
urmatoarele titluri:
- titluri cu durata de detinere mai mica de 6 luni, dar care nu
intrunesc conditiile de piata pentru a fi clasate ca titluri de tranzactie;
- titluri de tranzactie pentru care intentia initiala a banci de a detine
titlurile o perioada de cel mult 6 luni s-a schimbat pentru o perioada
mai mare;
- titluri achizitionate cu intentia de a le detine pana la scadenta, dar
pentru care banca nu dispune de mijloace de acoperire sau de
finantare necesare titlurilor de investitii.

Evaluarea titlurilor de plasament se face


la cumparare la pretul de achizitie, fara
cheltuieli de achizitie sau dobanzi scurse,
in cazul titlurilor cu venit fix. In cazul in
care titlurile provin prin transfer din
categoria titlurilor de tranzactie, vor fi
inregistrate la pretul pietei din ziua
transferului. Periodic are loc o reevaluare
a titlurilor la cursul pietei.

Daca apar diferente, acestea vor fi inregistrate


diferit:
- diferentele favorabile nu se inregistreaza si nici
nu folosesc la compensarea diferentelor
nefavorabile inregistrate de alte titluri;
- diferentele nefavorabile fac obiectul constituirii
unor provizioane pentru depreciere.
Vaanzarea titlurilor de plasament se inregistreaza
la pretul de cesiune negociat.
Eventualele diferente favorabile sau nefavorabile
sunt preluate pe venituri sau cheltuieli.

TITLURI DE INVESTITII

Titlurile de investitii sunt titluri cu venit fix,


achizitionate de banca cu intentia de a le pastra o
perioada indelungata de timp, in principiu, pana la
scadenta. Aceste titluri aduc titularului venituri
regulate sub forma de dobanzi. In aceasta
categorie sunt cuprinse obligatiunile, efectele
publice si alte titluri cu venit fix. Titlurile de
investitii trebuie protejate contra deprecierii sau
variatiilor de dobanda.

Evaluarea titlurilor de investitii se face la cumparare la


pret de achizitie, fara cheltuieli de achizitie sau dobanda
pentru perioada scursa. In cazul in care pretul de
achizitie este mai mare decat valoarea de rambursare
spunem ca titlul are o prima. Daca pretul de achizitie
este mai mic decat valoarea de rambursare spunem ca
titlul decoteaza. Si intr-un caz si in celalalt, prima sau
decotarea sunt esalonate pe durata de viata ramasa a
titlului (prorata temporis), pe venituri sau cheltuieli.
Titlurile de investitii care provin din categoria titlurilor de
tranzactie sunt preluate la pretul zilei, iar cele care sunt
transferate din categoria titlurilor de portofoliu sunt
peluate la valoarea de achizitie.

Pe perioada de detinere a titlului, eventualele


diferente de curs, favorabile sau nefavorabile,
nu vor afecta valoarea contabila. Tinand cont de
faptul ca, in principiu, titlurile ies din portofoliu la
scadenta, cand se incaseaza valoarea de
rambursare, putem ignora variatiile curente de
curs. Ca exceptie se constituie provizioane in
caz de depreciere atunci cand exista o mare
probabilitate de vanzare a titlului inainte de
scadenta sau in cazul riscului de faliment la
emitent.

OPERATIUNI DE PENSIUNE
CU TITLURI
Operatiumile de pensiune reprezinta
cesiuni de titluri in schimbul unor lichiditati,
cu conditia rascumpararii lor la scadenta,
la un pret stabilit contractual.
Pensiunea de titluri poate fi simpla sau
livrata. In continuare ne vom ocupa de
pensiunea livrata.

EMISIUNEA DE TITLURI

Emisiunea de titluri reprezinta o modalitate de imprumut prin care


banca poate atrage resurse de pe pietele de capital. In functie de
necesitati si de categoria de titluri emise, banca poate sa obtina
lichiditati pe termen scurt, mediu sau lung.
Titlurile emise de banca sunt:
- titluri de piata interbancara sunt emise de banci pe piata
interbancara pentru a obtine lichiditati pe termen scurt. Aceste titluri
imbraca forma certificatelor interbancare cu dobanda platita in
avans sau in fine si a biletelor la ordin negociabile.
- titluri de creante negociabile aduc bancilor resurse pe termen
scurt si mediu. Aici sunt cuprinse biletele de trezorerie si certificatele
de depozit. obligatiuni sunt emise de banci, in special pentru
atragerea de resurse pe termen mediu si lung.
- alte titluri.

OPERATIUNI DIVERSE

In cadrul acestor operatiuni se evidentiaza relatiile bancii


cu personalul, asigurarile si protectia sociala, bugetul
statului si cu actionarii. Tot aici sunt contabilizate intrarile
si consumurile de stocuri, precum si provizioanele
constituite pentru acestea.
Operatiunile diverse apar inregistrate in contabilitate prin
internediul conturilor din clasa 3 Operatiuni cu titluri si
operatiuni diverse. Inregistrarile sunt in mare parte
asemanatoare cu cele din contabilitatea celorlalte
societati nebancare.

DATORII SI CREANTE PRIVIND PERSONALUL

Datoriile si creantele privind personalul apar in urma


prestatiilor individuale ale salariatilor, prestatii ce sunt
remunerate de banca. Astfel, acestia primesc remuneratii sub
forma salariului de baza, sporurilor, adaosurilor, premiilor,
indemnizatiilor pentru concedii de odihna si pentru situatii de
incapacitate temporara de munca si a altor avantaje sub
forma materiala sau financiara. De asemenea, banca
realizeaza o serie de retineri din remuneratia personalului in
conformitate cu legislatia in viguare, cu decizii judecatoresti
sau in baza unor obligatii contractuale ale angajatilor. Plata
salariilor nete, ramase dupa oprirea retinerilor, se face in
numerar prin casierie sau prin virament in cont bancar.

DATORII SI CREANTE FATA DE BUGETUL STATULUI

Bancile sunt obligate sa participe, alaturi de alte unitati


economice, la alimentarea bugetului statului sau a unor fonduri
speciale. Astfel ele efectueaza varsaminte in contul impozitului
pe profit, impozitului pe salarii, taxei pe valoarea adaugata si a
altor impozite si taxe asimilate. Totodata, ele pot beneficia de
venituri din partea statului sub forma unor subventii.
Impozitul pe profit se determina prin aplicarea unei cote
procentuale la profitul impozabil determinat.
Impozitul pe salarii este suportat de salariati sau de
colaboratori din veniturile brute obtinute pe parcursul unei luni
si este platit de banca. Impunerea se realizeaza pe transe de
venit lunar impozabil prin aplicarea unor cote progresive de
impozit.

Societatile bancare sunt exceptate de la plata taxei pe valoarea


adaugata. Totusi, ele sunt obligate sa plateasca aceasta taxa, in
conditiile legii, pentru bunuri livrate si servicii prestate, care nu se
incadreaza in specificul bancar. Suma de plata (TVA de plata) se
stabileste lunar prin diferenta dintre valoarea taxei aferente bunurilor
si serviciilor valorificate (TVA colectata) si valoarea taxei pentru
bunuri si servicii achizitionate (TVA deductibila). In cazul in care
diferenta este negativa (TVA de recuperat), aceasta poate
compensa taxa de plata din luna urmatoare. Daca valoarea sumei
de recuperat depaseste un anumit plafon, in conditiile legii poate fi
returnata de la buget.
Subventiile de care pot beneficia bancile reprezinta sume de bani
primite gratuit de la stat pentru finantarea unor cheltuieli de investitii,
de exploatare (de exemplu credite cu dobanda redusa) sau pentru
acoperirea unor pierderi.

DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

Debitorii diversi apar in urma operatiunilor


privind avansuri nedecontate, pagube
materiale, amenzi, penalitati, echipamente
de lucru date personalului. Creditorii
diversi reprezinta rezultatul operatiunilor
cu depozite de garantii primite la
operatiunile de leasing si locatie simpla si
al unor datorii fata de furnizorii de bunuri si
servicii.