Sunteți pe pagina 1din 6

Part I

#
Volume title
Japanese Release
English Release
1
Naruto Uzumaki (???????, Uzumaki Naruto)
3 March 2000
6 Augus
t 2003
001. Naruto Uzumaki!! (???????!!, Uzumaki Naruto!!)
002. Konohamaru!! (????!!, Konohamaru!!)
003. Sasuke Uchiha!! (??????!!, Uchiha Sasuke!!)
004. Kakashi Hatake!! (??????!!, Hatake Kakashi!!)
005. Unpreparedness is One's Greatest Enemy!! (????!!, Yudan Taiteki!!)
006. Only for Sasuke !! (???????? !!, Sasuke-Kun ni Kagitte !!)
007. Kakashi's Conclusion (??????, Kakashi no Ketsuron)
2
The Worst Client (??????, Saiaku no Irainin)
2 June 2000
17 Dece
mber 2003
008. And That's Why You're Disqualified!! (???????????!!, Dakara Fugokaku Datten
da!!)
009. The Worst Client (??????, Saiaku no Irainin)
010. The Second Critter (2??, Nihikime)
011. Disembarking !! (?? !!, Joriku !!)
012. This is the End!! (????!!, Owari da!!)
013. I'm a Ninja!! (???!!, Ninja da!!)
014. A Secret Plan !! (?? !!, Hisaku !!)
015. The Sharingan Revived!! (?????!!, Yomigaeru Sharingan!!)
016. Who are You?! (?????!!, Omae wa Dare da!!)
017. Preparing for Battle!! (?????!!, Tatakai no Junbi!!)
3
For the Sake of Dreams !! (???? !!, Yume no Tame ni !!) 4 August 2000
14 April 2004
018. The Training Commences (????, Shugyo Kaishi)
019. A Symbol of Courage (?????, Yuki no Shocho)
020. The Country that Had a Hero !! (?????? !!, Eiyu no Ita Kuni !!)
021. Encounter in the Forest !! (??????? !!, Mori no Naka no Deai !!)
022. A Rival Appears!! (????!!, Raibaru Shutsugen!!)
023. Two Assaults !! (2???? !!, Futatsu no Kyushu !!)
024. Speed!! (????!!, Supido!!)
025. For the Sake of Dreams !! (???? !!, Yume no Tame ni !!)
026. The Sharingan Crumbles !! (????? !!, Sharingan Kuzushi !!)
027. Awakening !! (?? !!, Mezame !!)
4
The Hero's Bridge!! (????!!, Eiyu no Hashi!!)
4 October 2000 3 Augus
t 2004
028. Nine-Tails !! (?? !!, Kyubi !!)
029. Important People (???? !!, Taisetsuna Hito !!)
030. Your Future is !! (?????? !!, Omae no Mirai wa !!)
031. Everyone's Respective Battles !! (??????? !!, Sorezore no Tatakai !!)
032. The Tool Named Shinobi (????????, Shinobi to Iu Na no Dogu)
033. The Hero's Bridge!! (????!!, Eiyu no Hashi!!)
034. Intruders?! (???!?, Shinnyusha!?)
035. Iruka vs. Kakashi?! (???VS???!?, Iruka Basasu Kakashi!?)
036. Sakura's Depression!! (??????!!, Sakura no Yuutsu!!)
5
The Challengers!! (?????!!, Chosensha-Tachi!!) 4 December 2000
7 December 2004
037. The Worst Compatibility !! (????? !!, Saiaku no Aisho !!)
038. Start !! (START !!, Sutato !!)
039. The Challengers!! (?????!!, Chosensha-Tachi!!)
040. The First Exam!! (?????!!, Daiichi no Shiken!!)
041. The Whispers of Demons ?! (????? !?, Akuma no Sasayaki !?)
042. Everyone's Respective Battles !! (??????? !!, Sorezore no Tatakai !!)
043. The Tenth Question !! (?10?? !!, Daijumonme !!)
044. The Natures Tested for !! (?????? !!, Tamesareta Mono !!)
045. The Second Exam!! (?????!!, Daini no Shiken!!)
6
Sakura's Decision!! (??????!!, Sakura no Ketsui!!)
2 March 2001
5 April 2005

046. The Password is ?! (???? !!, Aikotoba wa !!)


047. Predator!! (???!!, Hoshokusha!!)
048. That Goal is !! (????? !!, Sono Mokuteki wa !!)
049. Coward !! (??? !!, Okubyomono !!)
050. I Will !! (?? !!, Watashi ga !!)
051. The Beautiful Wild Beast !! (????? !!, Utsukushiki Yaju !!)
052. The Conditions for Using!! (?????!!, Shiyo no Joken!!)
053. Sakura's Decision!! (??????!!, Sakura no Ketsui!!)
054. Sakura and Ino (??????, Sakura to Ino)
7
The Path That Should Be Followed !! (????? !!, Susumubeki Michi !!)
1 May 2
001
2 August 2005
055. All-Out War !! (????!!, Zenmen Senso!!)
056. The Power Granted !! (?????? !!, Ataerareshi Chikara !!)
057. Ten Hours Earlier (10???, Jujikan Mae)
058. Eyewitnesses !! (??? !!, Mokugekisha !!)
059. The Tragedy of Suna!! (????!!, Suna no Sangeki!!)
060. Last Chance !! (??????? !!, Rasuto Chansu !!)
061. The Path That Should Be Followed !! (????? !!, Susumubeki Michi !!)
062. Trapped Rats !! (????? !!, Fukuro no Nezumi !!)
063. One More Face (??????, Mo Hitotsu no Kao)
8
Life and Death Battles!! (??????!!, Inochigake no Tatakai!!)
3 Augus
t 2001 6 December 2005
064. The Hokage's Message !! (????? !!, Hokage no Messeji !!)
065. Life and Death Battles!! (??????!!, Inochigake no Tatakai!!)
066. Sakura's Advice (??????, Sakura no Kankoku)
067. A Heretical Ability!! (??????!!, Itannaru Noryoku!!)
068. Blood of the Uchiha!! (?????!!, Uchiha no Chi!!)
069. A Dreadful Visitor!! (??????!!, Kyofu no Homonsha!!)
070. The One Who Dies is ?! (???? !?, Shinu no wa !?)
071. A Wall Too High !! (????? !!, Takasugiru Kabe !!)
072. Rivalry !! (?? !!, Kikko !!)
9
Neji and Hinata (??????, Neji to Hinata)
4 October 2001 7 March
2006
073. A Declaration of Defeat ?! (???? !?, Haiboku Sengen !?)
074. The Sixth Match and !! (???? ???!!, Dairoku Kaisen Soshite!!)
075. Naruto's Growth !! (?????? !!, Naruto no Seicho !!)
076. Kiba Turns the Tables!! Naruto Turns the Tables?!! (?????!!??????!!?, Kiba
no Gyakuten!! Naruto no Gyakuten!!?)
077. Naruto's Clever Scheme!! (??????!!, Naruto no Kisaku!!)
078. Neji and Hinata (??????, Neji to Hinata)
079. The Hyuga Clan (????, Hyuga Ichizoku)
080. Crossing the Limit (?????? , Genkai o Koete )
081. Gaara vs. (???vs , Gaara Basasu )
10
A Splendid Ninja !! (????? !!, Rippana Ninja !!)
4 December 2001
6 June 2006
082. Lee's Secret!! (?????!!, Ri no Himitsu!!)
083. The Absolute Defence: Crumbled?! (??????!?, Zettai Bogyo: Hokai!?)
084. The Genius of Hard Work !! (????? !!, Doryoku no Tensai !!)
085. Now, for Sure !! (??? !!, Ima koso !!)
086. A Splendid Ninja !! (????? !!, Rippana Ninja !!)
087. The Preliminaries Completed !! (???? !!, Yosen Shuryo !!)
088. Sasuke ?! (???? !?, Sasuke wa !?)
089. Naruto's Wish !! (??????? !!, Naruto no Onegai !!)
090. Whaddabout My Training?! (???????!?, Shugyo Do Sunda!?)
11
Desiring Apprenticeship?! (??????!?, Deshiiri Shigan!?) 4 March 2002
5 September 2006
091. Desiring Apprenticeship?! (??????!?, Deshiiri Shigan!?)
092. Konoha and Oto and Suna and !! (???????? !!, Konoha to Oto to Suna to !!)
093. Passionate Feelings Everyone!! (?? ????!!, Netsujo Sorezore!!)
094. The Key !! (? !!, Kagi !!)

095. A Chance Encounter !! (?? !!, Kaiko !!)


096. The Unexpected Visitor!! (??????!!, Totsuzen no Raihosha!!)
097. A Reason for Continuing to Exist !! (???????!!, Aritsuzukeru Wake!!)
098. A Proud Failure!! (???????!!, Hokoritakaki Shippaisha!!)
099. The Final Selection Begins !! (?????? !!, Honzen, Kaishi !!)
12
The Great Flight!! (??????!!, Oinaru Hisho!!)
1 May 2002
5 Decem
ber 2006
100. Prepared for an Honourable Defeat !! (???? !!, Gyakusai Kakugo !!)
101. One More !! (????? !!, Mo Hitotsu no !!)
102. A Bird in a Cage !! (????? !!, Kago no Naka no Tori !!)
103. Failure!! (?????!!, Ochikobore!!)
104. The Power to Change !! (???? !!, Kaeru Chikara !!)
105. The Great Flight!! (??????!!, Oinaru Hisho!!)
106. Sasuke Disqualified ?! (????? !?, Sasuke Shikkaku !?)
107. The Guy with Zero Motivation!! (???????!!, Yaruki Zero no Otoko!!)
108. A Plot Leading to Victory ?! (?????? !?, Shori e no Fukusen !?)
13
The Chunin Exams, Concluded !! (??????? !!, Chunin Shiken, Shuryo !!)
2 Augus
t 2002 6 March 2007
109. Tree Leaves, Dancing !! (?????? !!, Konoha, Mai !!)
110. At Last !! (???? !!, Iyoiyo !!)
111. Sasuke vs. Gaara!! (???VS???!!, Sasuke Basasu Gaara!!)
112. Sasuke's Taijutsu !! (?????? !!, Sasuke no Taijutsu !!)
113. The Reason He was Late !! (????? !!, Chikoku no Riyu !!)
114. Assault !! (?? !!, Kyoshu !!)
115. The Chunin Exams, Concluded !! (??????? !!, Chunin Shiken, Shuryo !!)
116. The Konoha Crash !! (????? !!, Konoha Kuzushi !!)
117. The Mission Given !! (?????? !!, Kudasareta Ninmu !!)
14
Hokage vs. Hokage!! (??vs??!!, Hokage Basasu Hokage!!) 1 November 2002
1 May 2007
118. Confinement !! (??? !!, Ashidome !!)
119. My Life !! (????? !!, Ore no Jinsei !!)
120. Hokage vs. Hokage!! (??vs??!!, Hokage Basasu Hokage!!)
121. The Horrible Experiment !! (?????? !!, Osorubeki Jikken !!)
122. The Inherited Will!! (?????????!!, Uketsugare Yuku Ishi!!)
123. The Final Seal (?????, Saigo no Fuin)
124. An Eternal Battle !! (?????? !!, Eiennaru Tatakai !!)
125. The Time of Awakening !! (????? !!, Mezame no Toki !!)
126. Negligence !! (?? !!, Yudan !!)
15
The Naruto Shinobi Handbook!! (??????!!, Naruto Ninpocho!!)
20 Dece
mber 2002
3 July 2007
127. The True Feeling of Life !! (???? !!, Sei no Jitsukan !!)
128. Crossing the Limits !! (?????? !!, Genkai o Koete !!)
129. Pain !! (?? !!, Itami !!)
130. Love !! (?? !!, Aijo !!)
131. The Name Gaara !! (??????? !!, Gaara to Iu Na !!)
132. The Two Darkness and Light (?? ???, Futari Yami to Hikari)
133. The Strong !! (??? !!, Tsuyokimono !!)
134. The Naruto Shinobi Handbook!! (??????!!, Naruto Ninpocho!!)
135. A Storm-Like Battle!! (??????!!, Arashi no Gotoki Tatakai!!)
16
The Konoha Crash, Ended!! (????????!!, Konoha Kuzushi, Shuketsu!!)
4 March 2003
4 September 2007
136. The Final Blow !! (????? !!, Saigo no Ichigeki !!)
137. Konoha Shinobi !! (????? !!, Konoha no Shinobi !!)
138. The Konoha Crash, Ended!! (????????!!, Konoha Kuzushi, Shuketsu!!)
139. That Person's Name is !! (?????? !!, Sono Mono no Na wa !!)
140. Approaching !! (?? !!, Sekkin !!)
141. Itachi Uchiha!! (??????!!, Uchiha Itachi!!)
142. Kakashi vs. Itachi (???vs???, Kakashi Basasu Itachi)
143. The Fourth's Legacy!! (??????!!, Yondaime no Isan!!)
144. Pursuers (???, Tsuisekisha)

17
Itachi's Power!! (??????!!, Itachi no Chikara!!)
1 May 2003
4 September 2007
145. Memories of Despair (?????, Zetsubo no Kioku)
146. Together with Hatred !! (?????? !!, Zoo to Tomo ni !!)
147. My Fight!! (?????!!, Ore no Tatakai!!)
148. Itachi's Power!! (??????!!, Itachi no Chikara!!)
149. The Legendary !! (??? !!, Densetsu no !!)
150. The Training Begins ?! (???? !?, Shugyo Kaishi !?)
151. Impetus !! (???? !!, Kikkake !!)
152. The Second Step (????, Daini Dankai)
153. The Searchers!! (?????!!, Sosakusha-Tachi!!)
18
Tsunade's Decision!! (?????!!, Tsunade no Ketsui!!)
4 August 2003
4 September 2007
154. Arrival !! (?? !!, Totatsu !!)
155. The Third Step (????, Daisan Dankai)
156. The Deal (????, Torihiki)
157. The Answer is ?! (??? !?, Kotae wa !?)
158. I Won't Forgive You !! (???? !!, Yurusanee !!)
159. The Wager !! (?? !!, Kake !!)
160. The Necklace of Death !! (????? !!, Shi no Kubikazari !!)
161. Tsunade's Decision!! (?????!!, Tsunade no Ketsui!!)
162. The Unresisting Heart !! (???? !!, Aragaenu Kokoro !!)
19
The Successor (?????, Uketsugumono)
11 November 2003
2 Octob
er 2007
163. The Undecayed !! (????? !!, Kuchinumono !!)
164. Medical Specialist!! (????!!, Supesharisuto!!)
165. Naruto, Attack!! (???????!!, Naruto, Totsugeki!!)
166. The Abilities of the Shinobi !! (???? !!, Shinobi no Saino !!)
167. As Promised !! (???? !!, Yakusokudori !!)
168. Just Once More (??????, Mo Ichido Dake)
169. Risking One's Life !! (????? !!, Inochi o Kakeru !!)
170. A Three-Way Deadlock of Offence and Defence!! (??????!!, Sansukumi no Kobo!
!)
171. The Successor (?????, Uketsugumono)
20
Naruto vs. Sasuke!! (???vs???!!, Naruto Basasu Sasuke!!)
19 Dece
mber 2003
2 October 2007
172. Homecoming (??, Kikyo)
173. Those Suffering (???????, Kunosuru Mono-Tachi)
174. Feelings, Each One ! (??????? !, Omoi, Sorezore !)
175. Naruto vs. Sasuke!! (???vs???!!, Naruto Basasu Sasuke!!)
176. They Who are Called Rivals (?????????, Raibaru to Iu Mono)
177. The Oto Four (?????, Oto no Yoninshu)
178. Oto's Invitation !! (???? !!, Oto no Izanai !!)
179. Don't Forget !! (???? !!, Wasureruna !!)
180. It's a Promise!! (???!!, Yakusoku da!!)
21
Unforgivable!! (????!!, Yurusenai!!)
4 March 2004
2 October 2007
181. The Beginning of the Battle !! (?????? !!, Tatakai no Hajimari !!)
182. Assemble!! (??!!, Shuketsu!!)
183. The Promise of a Lifetime (?????, Issho no Yakusoku)
184. Oto vs. Konoha!! (?vs???!!, Oto Basasu Konoha!!)
185. Pursue Oto !! (???? !!, Oto o Oe !!)
186. The Strategy Failed?! (?? ??!?, Sakusen Shippai!?)
187. Begging for One's Life !! (??? !!, Inochigoi !!)
188. The Shinobi of Konohagakure !! (??????? !!, Konohagakure no Shinobi)
189. The Power of Faith !! (???? !!, Shinjiru Chikara !!)
190. Unforgivable!! (????!!, Yurusenai!!)
22
Reincarnation !! (?? !!, Tensei !!)
30 April 2004 6 November 2007
191. Comrades !! (?? !!, Nakama !!)
192. The Plan !! (??? !!, Dandori !!)
193. Game Over (???????, Gemu Oba)

194. Sounding Out (?????, Saguriai)


195. The Way to Capture !! (??? !!, Koryakuho !!)
196. The Number One Strongest Enemy!! (?????!!, Ichiban Tsuyoi Teki!!)
197. Prepared to Die!! (?????!!, Kesshi no Kakugo!!)
198. Reincarnation !! (?? !!, Tensei !!)
199. Desire !! (?? !!, Ganbo !!)
23
Trouble !! (?? !!, Kukyo !!)
4 August 2004 6 November 2007
200. Just as Planned !! (???? !!, Keisandori !!)
201. Not as Planned !! (???? !!, Keisan Chigai !!)
202. Three Wishes!! (?????!!, Mittsu no Negai!!)
203. Sakon's Secret (?????, Sakon no Himitsu)
204. Ukon's Ability (?????, Ukon no Noryoku)
205. Kiba's Determination!! (?????!!, Kiba no Ketsui!!)
206. Trouble !! (?? !!, Kukyo !!)
207. Playing Without Rook and Bishop (?????, Hishakakuochi)
208. The First Move was a Fake-Out!! (????????!!, Itteme wa Feiku!!)
24
Crisis, Crisis, Crisis!! (?????????!!, Pinchi, Pinchi, Pinchi!!)
4 Octob
er 2004 6 November 2007
209. Supporter, Calling On!! (??????!!, Suketto, Sanjo!!)
210. Lee's Secret!! (?????!!, Ri no Himitsu!!)
211. Unorthodox !! (??? !!, Hensokuteki !!)
212. Crisis, Crisis, Crisis!! (?????????!!, Pinchi, Pinchi, Pinchi!!)
213. A Great Debt !! (????? !!, Okina Kari !!)
214. Step Aside for a Moment !! (??????? !!, Ittan Hiite !!)
215. Gaara of the Sand Waterfall (??????, Sabaku no Gaara)
216. Spear and Shield !! (??? !!, Hoko to Tate !!)
217. For the Sake of Those Precious (???????, Taisetsuna Mono no Tame ni)
25
Itachi and Sasuke, Brothers (???, Itachi to Sasuke)
3 December 2004
4 December 2007
218. Konoha Comrades!! (??????!!, Konoha no Nakama!!)
219. Future and Past (?????, Mirai to Kako)
220. Itachi and Sasuke, Brothers (???, Itachi to Sasuke)
221. The Too Distant Elder Brother (?????, Tosugiru Ani)
222. Itachi's Doubt (??????, Itachi no Giwaku)
223. Sasuke and his Father (?????, Sasuke to Chichi)
224. That Day !! (??? !!, Sono Hi !!)
225. Within Darkness !! (??? !!, Yami no Naka !!)
226. Close Friend !! (????? !!, Shitashiki Tomo ni !!)
26
The Day of Parting !! (???? !!, Wakare no Hi !!)
4 February 2005
4 December 2007
227. Chidori vs. Rasengan!! (??VS???!!, Chidori Basasu Rasengan!!)
228. Kakashi's Premonition (??????, Kakashi no Yokan)
229. The Bond !! (??? !!, Tsunagari !!)
230. The Time of Awakening!! (?????!!, Mezame no Toki!!)
231. Special Powers!! (????!!, Tokubetsuna Chikara!!)
232. The Valley of the End (????, Shumatsu no Tani)
233. The Worst Ending !! (????? !!, Saiaku no Ketsumatsu !!)
234. The Day of Parting !! (???? !!, Wakare no Hi !!)
235. Mission Failed !! (???? !!, Ninmu Shippai !!)
27
The Day of Departure!! (?????!!, Tabidachi no Hi!!)
4 April 2005
4 December 2007
236. The Promise that Couldn't be Kept (????????, Mamorenakatta Yakusoku)
237. Idiot !! (?? !!, Baka !!)
238. The Day of Departure!! (?????!!, Tabidachi no Hi!!)
239. Side Story 1: Mission Start !! (?????:???? !!, Gaiden Sono Ichi: Misshon Sutato !
!)
240. Side Story 2: Teamwork!! (?????:??????!!, Gaiden Sono Ni: Chimuwaku!!)
241. Side Story 3: A True Hero (?????:?????, Gaiden Sono San: Honto no Eiyu)
242. Side Story 4: The Crybaby Ninja (?????:?????, Gaiden Sono Yon: Nakimushi Ni
nja)

243. Side Story 5: Gift (?????:?????, Gaiden Sono Go: Purezento)


244. Side Story Final Story: The Hero of the Sharingan (?????:??????, Gaiden Sai
shuwa: Sharingan no Eiyu)