Sunteți pe pagina 1din 3

Numar

sosete

Timp lucrat
2
4.5
7
3
5
9
4.6
5
2

5
10
30
8
12
50
10
12
7

Regression Statistics
0.9182519
Multiple R
91
0.8431867
R Square
2
Adjusted R
0.8207848
Square
22
0.9639144
Standard Error
84
Observations
9
Multiple R - Raportul de corelatie este 0,9; inseamna ca legatura dintre productie si timpul alocat este foarte
puternica.
R Square Coeficientul de determinatie este 0,84; inseamna 84% din variatia productiei este explicata de variatia
timpului alocat.
Standard Error Diferenta dintre valorile reale ale productiei si cele ajustate este de 0,96.
Observations Volumul esantionului=9.
ANOVA
SS

MS

Significan

df

ce F
34.971637 34.971 37.639 0.000474
Regression
1
63
64
08
434
6.5039179 0.9291
Residual
7
25
31
41.475555
Total
8
56
ANOVA este folosit pentru testarea validitatii modelului de regresie.
H0: modelul nu este valid
H1: modelul este valid
Pentru probabilitatea de 95% putem afirma ca modelul de regresie este valid.
Gradele de libertate
Regression=1
Residual=7
Total=8
SSR=34.97163763 variatia explicata de modelul de regresie
SSE=6.503917925 variatia reziduala/ suma patratelor erorilor
SST=34.97163763+6.503917925=41.47555556 suma dintre SSR si SSE.
MSR=34.97164 Media patratelor
MSE=0.929131 Media patratelor
F=37.63908 > Ft, modelul este valid.

Intercept
Numar
sosete

Coefficient
s
2.3976384
05
0.1425087
11

Standard
Error
0.4912895
91
0.0232285
41

t Stat
4.8802
96
6.1350
69

P-value
0.0017
93
0.0004
74

Lower
95%
1.2359231
23
0.0875819
39

Upper
95%
3.5593536
87
0.1974354
82

Lower
95.0%
1.2359231
23
0.0875819
39

Upper
95.0%
3.5593536
87
0.1974354
82

Acest tabel este folosit pentru identificarea coeficientului modelului de regresie, testarea semnificatiei parametrilor
modelului de regresie si determinarea intervalelor de incredere pentru parametrii modelului general de regresie.