Sunteți pe pagina 1din 2

Metode de cercetare n psihologia speciala

Observatia

= metoda de cercetare care consta in selectarea si colectarea informatiilor (a datelor) privind comportamentul
persoanei cu disabilitati, specificul vietii lui psihice, formarea deprinderilor lui (practice si intelectuale) prin
urmarirea intentionata (de catre observator) a efectelor acestora pentru stabilirea unui diagnostic, pentru
formularea unui prognostic si pentru a elibera un program (masuri terapeutice) de corectare-recuperare in
vederea integrarii acestuia (persoanei cu disabilitai) in mediul socio-profesional.
Observatia poate fi:
directa/indirecta
pasiva/participativa
continua/discontinua
integrala/selectiva

Experimentul = metoda de cercetare care consta in implicarea intentionata (de catre experimentator) a unor elemente
stimulatoare, in activitatile persoanei cu disabilitati, in vederea atragerii lui in aceste activitati (dirijate),
solicitand niste raspunsuri (in functie de ipoteza inaintata). Experimentul tinde sa urmareasca coerenta unui
sistem de relatii, care poate fi formativ si se poate limita la constatari.
Unele variabile (fenomenele cercetate) sunt izolate variabile dependente, iar altele (cele ce pot
interveni si influenta fenomenul investigat) variabile independente.
Rezultatele, obtinute in grupul experimental, se compara cu rezultatele din grupul martor .
Experimentul poate fi:
natural
de laborator.
Psihometria
Testul

= metoda de cercetare care consta in masurarea capacitatilor psihofizice ale persoanei cu disabilitati cu ajutorul
testelor in vederea stabilirii nivelului lor de dezvoltare.

= o proba relativ scurta, care permite cercetatorului sa culeaga informatiile obiective despre o functie/proces psihic
(si nu a psihicului in ansamblu ei) al subiectului investigat (persoana cu disabilitati) in vederea stabilirii
diagnosticului/formularii prognosticului (pentru pers.cu disabilitati teste sunt specifice).
Testele pot fi:
individuale/colective
verbale/nonverbale (scrise, prin indicare)
etalonate/standartizate
cu timp limitat/cu timp la alegerea subiectului
de personalitate/de eficienta (inteligenta, aptitudini, speciale de cunostinte)
Caracteristicile testelor:
capacitatea de a diferentia indivizii, apartinand unei populatii-tinta;
diferentele se fac in mod obiectiv si controlabil.
Conditii privind constructia de teste:
1) Obiectivul = obtinerea informatiilor cat mai precise asupra caracteristicilor psihice ale subiectilor examinati.
Pentru a atinge obiectivul, este important de a elabora un sistem de sarcini.
2) Esantionul = reprezinta o colectivitate numerica restransa, ales conform unor criterii. El trebuie sa indeplineasca
anumite conditii:
a) sa cuprinda un numar cat mai reprezentativ de subiecti;
b) sa fie omogen (d.p.v.cultural, social, profesional, de varsta).
3) Etalonarea = rezultatele obtinute de pe o populatie cat mai reprezentativa, atat d.p.v. al compozitiei sale, serveste
drept etalon pentru masurarea si apropierea ulterioara a rezultatelor individuale.
4) Standardizarea = el poate fi atat al modului de corectare a reactiilor, cat si al instructiunii acordate subiectului in
legatura cu sarcina.
Calitatile testelor:
1) Fidelitatea = este calitatea care face ca o proba, aplicata a aceluiasi subiect de doua ori, sa dea rezultate identice.
Fidelitatea testului va fi cu atat mai mare, cu cat coeficientul de fidelitate corelatia dintre cele doua
serii de masura (test-retest = acelasi test se aplica acelorasi subiecti) va fi mai mare.
2) Echivalenta = metoda consta in a construi doua teste (numite paralel), care contin intrebari de natura si de
dificultate analogica.
3) Validitatea = calitatea care face ca testul sa masoare ceea ce el presupune sa masoara. Atat.

4) Reprezentativitatea = a carei itemi reflecta esantionul de cunostinte, priceperi si deprinderi ce urmeaza sa fie

insusite;
5) Aplicabilitatea administrarea testului i interpretarea datelor s fie fcut cu minim efort n minimum timp.

Instructiunile se fac clare, accesibile pentru elevi, iar interpretarea sa se faca dupa criterii
clare si concrete. Costul aplicarii testului sa fie mic.
Criterii de validare a testelor:
a) validitatea de concurenta in legatura corelatiei dintre rezultatele obtinute le testul in curs de
examinare si rezultatele la un test care s-a dovedit deja validitatea;
b) validitatea predictiva = posibilitatea de a emite un prognostic, pornind de la rezultatele obtinute;
c) validitatea de criteriu = permite verificarea performantei obtinute la test in raport cu un criteriu (ex.:
pot fi comparate rezultatele obtinute de un grup de subiecti, prezentand
trasatura evaluata de test, cu rezultatele uui grup de control, care nu au
aceasta trasatura).
6) Sensibilitatea = este finetea discriminativa a testului, adica capacitatea lui de a diferentia deosebirile fine existente
intre indivizi.
Anamneza

= metoda de cercetare centrala care consta in ordonarea istoricului dezvoltarii subiectului investigat (persoana cu
disabilitati) cu ajutorul lui si a anturajului (acestuia) pentru identificarea/depistarea cauzelor/conditiilor, care au
dus la aparitia deficientei, pentru stabilirea diagnosticului, formularii prognosticului si determinarea masurilor
terapeutice (corectiv-compensatorii) in vederea integrarii lui in mediul socio-profesional.
Anamneza confera logica studiului si este parte obligatorie a fisei psihologice, a foii de observatie medicala,
a anchetei sociale si a oricarei cercetarii.
Anamneza are doua parti:
a vietii copilului (a familiei);
a starii de dezechilibru si de boala (in ce conditii se manifesta, ce factori o determina).
Functiile anamnezei:
organizarea cronologica a evenimentelor vietii si aparitiei deficientei;
gasirea cauzelor dintre fapte, reactii, episoade din viata persoanei, care i-au marcat evolutia psihica;
determinarea diagnosticului/prognosticului a starii copilului (si a situatiei);
determinarea masurilor terapeutice si sociale pentru remedierea deficientei.

Convorbirea

= metoda de cercetare care consta intr-o discutie angajata dintre cercetator si subiectul investigat (persoana cu
disabilitati) in urma careia se culeg informatii din viata interioara (interesele, aspiratia, conflictele ascunse,
complexele, refularile, sentimentele si valorile) a persoanei cu disabilitati, informatii ce n-au putut fi culese in
urma observatiei sau a testelor.
Convorbirea poate fi:
standardizata (dirijata, structurata)
semistandardizata (semidirijata)
libera (spontana)

Analiza produselor activitatii = metoda de cercetare care consta in analiza (si colectarea) informatiilor rezultate din activitatile
desfasurate de subiectul investigat (persoana cu disabilitati), informatii ce vor servi ca
mijloace de cunoastere a structurilor psihice complexe, profunde si inconstiente si care vor
servi si la constituirea unei diagnoze si a unui prognostic. Aceasta metoda este punctul de
pornire a unui program corectional-recuperativ.
Studiul de caz = piatra unghiulara a cercetarii, care presupune o evaluare psihopedagogica si sociala prin intermediul
metodelor de cercetare si a probelor standardizate in vederea explicarii unor fenomene psihice sau sociale care
distorsioneaza/impiedica desfasurarea normala a integrarii si adaptarii persoanei/grupului investigat.