Sunteți pe pagina 1din 12
ENCICLOPEDIA MEDICALA NNT FOAIA | Ficatul si caile biliare Ficatul reprezinté cel mai mare organ abdominal, ce atinge aproximativ 1,5 kg la barbatul adult. El joaca un rol important in digestie si, totodata, Ficatuleste stust cub diatcagm in partea dreapts 2 cavitati abdomi= hele, proteat in mare masuré de srilajul costal. Tesutul hepatic este de cane sistent’ raale_ si compresitil de culoare brun-rogeats, re un aport sanguin bogat, proventatat Ge la nivel venei porte, cit si a arterei hepatic, astfe\ cd va sén~ (geradin abundenta dacd este sec- tlonat sau lezt LOBII HEPATIC Desi are patru (ob), featul este Finp8rtit ain punct de vedere func- tional in dou regiun, dreapta 5) stanga, iecare cu un aport sen~ juin separat. Ce doi li mai mi lout caudat silt patra, pot vizualizati sural pe partea infer= ard (de dedesuot]a fistali INVELISURILE PERITONEALE Cea mal mare parle a fcatulu! este acoperité de peritonev, un invelis de esut eanjunctiv care ceptugeste peratil§1 structurile abdominals, Faldurile pertoneale formeazs diverseleligamente ale fieatulu Find situa! imediat ub dlatagm, ‘pout featulul poate vara ou Inigearileraspratori. Estelnpins Injoe in cursulinpiraliel¢1 0 ‘ie foe pe masura.ceare loc ‘xpi. ‘in producerea bilei, care este secretata in duoden. Ligament eoronar Sstomeazaio atte supercara ‘tical une pettoneuise Fsténge pe upraatanoionrg Satagres Lgamentufatetorm Lobut sting Lisamentul rotund Sirti tubular de fout for stunts Inporiunea inerioara ier igamantist {alco ‘Se reac’ in peonau in partes Lobul rept anterior a fenitg are ol de a Vericabitirs xa feat adtiogm, curbéndise poste feat nats acoste. ‘Sinusoidele cin fare jul contin ‘nic celui speciarzate cunoscute ‘Sub aenumirea do colule Kuper. ‘Acestoa in'turdrestullog! coluefe sanguine inbatanite din ‘Sings, inaintooa acosta 38 ajung Inapotta ima. vena centrale sexta Incentul singe dele ‘voll ede ports. Ficatulestealcatuitdinnumeroase srupuri miei de colule, denumite Tout, care su forma hexagonalé Acealia au 0 structutS distinct, cu hepatocitele (celulele ficatu lull dspuse ca smitele unei raf tn juru.unel vene centrale, wibutare venel hepatice Sangele se scurge pe lingd hepatocite, prin interme- dial unor micivace denumite sinu= seide, in aceasté vend central Srrusoidele primese singe de i2 rive vaselortriadelor por- tale, respectiva grupuriior detrei vase situate Ta cele gase puncte ale lobulului Triads portal este formats dintr-0 mic8 ramificatie 2 arterei hepatie, © ramur® mcd 8 venel porte gi un mic duet billar care colecteaza bila secretaté de colulale hepatie ENCICLOPEDIA MEDICALA Sea Suprafata viscerala a ficatului Fata inferioara a ficatului ‘rich icsvianeae aoe este cunoscuta sub Lobutsting — ee0tealand : Z Impress denumirea de suprafata (saz orcas visceralé, fiind situat renal deasupra organelor sau fina cep viscerelor abdominale. La acest nivel se pot observa amprentele organelor sivaselor adiacente, precum si vezica biliara. Ficatu este stuat deasupra mul- {or alte organe abdominale. Dena- race fosutu hopaticaste moalo i comprasiil, aceste structuri de veeindtate pot Isa urme limre- Sunil pe suprafata sa. Cele mai ‘mari mai evidenteimpresiuni se tmprestunea abserva pe suprafalalebilordrept gastries sisting HILUL HEPATIC Filul hepatic (denumit si porta hepats) eeprezintdo regiune simi (ar hilului pulmonar, prin care intra si ies in ficat vasele hepatice principale invite intr-un strat se fesut conjunc, care Th acest caz aparfine peritoneulu. Structure care tree prin hla Suprafate visceral a fleatula hepatic sunt vena ports, artera ©sfoamprentata de alte organe hepatica, ductele bilare, nervit si #2dominale. Reprezinté de Impresiunes nepal inva ges in fat, vaselelimfaice. ‘aserienea sedi ful hepatic, duodenal Imprestunea coed ‘iin care intra gles in teat vascle Foimatadesegmentul Formats de toxra APORTUL SANGUIN ‘nepatce principate ina a dvodena pated colon Ficoll prezin® situate inedR, transportS singe proospat oxige- Ml Vena port tive care au fost absorbite dup find irgat cu singe provenit din nat-Laintrarea in ficat se imparte _Asigur70lasut8inapertulde digesta de la nivolu intostinulu ous surse: in ramurile dreapts si stings. singe alficatulu Aceasta vend de Ca gi artera hepatic, se imparte 1 Artera hepatic Ramura dreaptd. vascularizeazd mare calbru dreneacd singele de in doud ramuri,dreapt si sténg8, Asiguré 30 la suté din apor- labul drept, iar ramura slang [a nivelul tractulu cigestiy, de la cu cistributie simiard. Sangele tul de singe al featulu. [a nas- iri labul caudat, cbul patrat si slomae pana lareet. Séngele por- venosprovenit din cat seitoarce. teredinartera nepaticscomuna si oul hepatic sting. tal este bogat in substanfe nutri- Lainie prinvenaepatca Bila este un lichidverzui care facil- Ductele hepatioe teacd digest grSsimilr in inter comic Staprowt Ta Keeetnetl subtie: Este ners pee comand Seat se supe pe {ats de celle hepatice ae ‘TRASEUL SECRETIEI BILIARE en Bis trece in micile ducte bilare vest baat ul baat tans useeetalpetue ema Secomporaes un tele hepatce crept isting, Acestea reevorde deposi parsesc ficatul prin hil 31 apoi se iawn Dekivingeonin” Stina ance mules ivisosctn 3 ‘eens ee pepe nnenregitnirie Smopotaoernee _DUCTUL BILIARCOMUN _ ta nvotl pareeasuiu etal he ise uneste cu duct Cael cu canalulcistc pentru a forma duc comun se uneste ap deiaeeteen {UC bier comun, Acesta are trae , seu descendent spre duoden unde, pea Aisecks moat ale impreuncu canal care transport teat eberare on eet ncete, —_secrafile provenite de (a. niall Secreto rein {fobia formats dopostoashin _pencreasul, == deschide (a nive~ ‘ezioa ilar un mio sdculetsituat ul popiei duodenale mari ampula pe fafa inferioard a featull lui vater ‘uae, ENCICLOPEDIA MEDICALA Cum functioneaza ficatul FOAIA Ficatul e unul dintre cele mai complexe organe din corp. El controleaz mai mult de 500 de reactii chimice si produce si depoziteaz substante esentiale pentru mentinerea vietii Ficatule cel mai mare argan intern ‘al erganismului, cintarind apro: ximativ 1.8 kg la barbat gi 1,3 kg la femeie. Are forma unui triunghi ‘cu un unghi drept, situat in partea dreapt® a abdomenulu, dar intin- 2Andu-se dincolo de linia median’ ‘2 abdomenului, dedesubtul apexu- {ui inimi sin spatele stomaculul be partea sténga. Partea superi- ‘ara ficatului se fla sub coasta a cincea gi se intinde In js, pe partea