Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 5

CERERE DE AUTORIZARE
A. Date de identificare a furnizorului de formare:
Denumirea furnizorului de formare:
Extreme Training SRL
Sediul furnizorului de formare:
Strada: Calea Plevnei
Localitatea: Bucureti
Sector: 1

Nr.61
Telefon:

Cod potal
Fax:

0314 25 25 34 0372 874 354

E-mail: info@traininguri.ro
Cod
RO18227600

Pagina de Internet:
www.traininguri.ro

fiscal:

Reprezentantul legal al furnizorului de formare:


Nume: Rujoiu
Prenume: Marian
CNP 1790924296334
Funcia Administrator
B. Programul de formare pentru care furnizorul de formare solicit
autorizarea:
Denumirea programului de formare1:
Competente antreprenoriale
Tipul programului de formare2
Cod N.C./COR:
Specializare
Anexez dosarul de autorizare i declar pe proprie rspundere c toate copiile
depuse la dosar sunt conforme cu originalul.
Reprezentant legal,
Administrator,
Marian Rujoiu
Semntura
LS

1
2

Se completeaz, dup caz, denumirea calificrii/ocupaiei sau "grupri de competene"


Se completeaz, dup caz, cu: iniiere, calificare, recalificare, perfecionare, specializare