Sunteți pe pagina 1din 19

ORDIN Nr.

1415/3399 din 6 noiembrie 2008


privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanate n cadrul
Programului operaional sectorial "Mediu" 2007 - 2013
Text n vigoare ncepnd cu data de 30 septembrie 2010
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor
normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
pn la 30 septembrie 2010.
Act de baz
#B: Ordinul ministrului mediului i dezvoltrii durabile i al ministrului economiei
i finanelor nr. 1415/3399/2008
Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului mediului i al ministrului finanelor publice nr.
1182/2643/2009
#M2: Ordinul ministrului mediului i pdurilor i al ministrului finanelor publice
nr. 1348/2364/2010
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus
sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat
actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma
#M1, #M2 etc.
#B
Avnd n vedere prevederile:
- Hotrrii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele
operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii,
n temeiul prevederilor:
- art. 13 alin. (2) din Hotrrea Guvernului nr. 759/2007, cu modificrile i
completrile ulterioare;

- art. 5 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 368/2007*) privind organizarea i
funcionarea Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 386/2007**) privind organizarea
i funcionarea Ministerului Economiei i Finanelor, cu modificrile i
completrile ulterioare,
ministrul mediului i dezvoltrii durabile i ministrul economiei i finanelor
emit urmtorul ordin:
#CIN
*) Hotrrea Guvernului nr. 368/2007 a fost abrogat. A se vedea Hotrrea
Guvernului nr. 1635/2009.
**) Hotrrea Guvernului nr. 386/2007 a fost abrogat. A se vedea Hotrrea
Guvernului nr. 34/2009.
#B
ART. 1
(1) Obiectul prezentului ordin l constituie aprobarea listei cheltuielilor eligibile
pentru proiectele finanate n cadrul Programului operaional sectorial "Mediu"
2007 - 2013, denumit n continuare POS "Mediu".
(2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din
asistena comunitar, precum i din cofinanarea naional pentru operaiunile
derulate prin POS "Mediu" n cadrul urmtoarelor axe prioritare:
a) axa prioritar 1 "Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat";
b) axa prioritar 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor
i reabilitarea siturilor contaminate istoric";
c) axa prioritar 3 "Reducerea polurii i diminuarea efectelor schimbrilor
climatice prin restructurarea i reabilitarea sistemelor de nclzire urban pentru
atingerea intelor de eficien energetic n localitile cele mai afectate de
poluare";
d) axa prioritar 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru
protecia naturii";
e) axa prioritar 5 "Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a
riscurilor naturale n zonele cele mai expuse la risc";
f) axa prioritar 6 "Asistena tehnic".
ART. 2
(1) Categoriile de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele derulate
prin POS "Mediu", axele prioritare 1 - 5 menionate la art. 1 alin. (2) lit. a) - e),
sunt prevzute n anexa nr. 1.

(2) Categoriile de cheltuieli eligibile specifice fiecrei axe prioritare menionate


la art. 1 alin. (2) lit. a) - f) sunt prevzute n anexele nr. 2 - 7.
ART. 3
Pentru a fi eligibile n vederea finanrii prin POS "Mediu", toate cheltuielile
trebuie s fac parte din categoriile de cheltuieli prevzute n prezentul ordin, s
respecte prevederile Hotrrii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin
programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare, s corespund
obiectivelor POS "Mediu" i s fie coerente cu obiectivele i rezultatele
operaiunilor propuse.
#M1
ART. 4
Contribuia n natur, amortizarea, cheltuielile cu achiziia imobilelor deja
construite i cheltuielile pentru locuine nu sunt cheltuieli eligibile pentru POS
"Mediu".
#B
ART. 5
Obinerea terenului nu este cheltuial eligibil pentru axele prioritare 1, 2, 3 i 6
ale POS "Mediu".
ART. 6
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrant din prezentul ordin.
ART. 7
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
ART. 8
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului i
dezvoltrii durabile i al ministrului economiei i finanelor nr. 1.453/1.309/2007
privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanate n cadrul
Programului operaional sectorial "Mediu" 2007 - 2013, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 793 din 22 noiembrie 2007, se abrog.
#CIN
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordinul ministrului mediului i
pdurilor i al ministrului finanelor publice nr. 1348/2364/2010 (#M2).
#M2
"ART. II
Pentru cererile de finanare depuse pn la data intrrii n vigoare a
prezentului ordin se aplic legislaia n vigoare la data depunerii lor."
#B

ANEXA 1
CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile general valabile pentru proiectele derulate prin POS "Mediu",
axele prioritare 1 - 5
1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile efectuate la
nceputul lucrrilor pentru pregtirea amplasamentului i care constau n demolri,
demontri, dezafectri, defriri, evacuri de materiale rezultate, devieri de reele
de utiliti din amplasament, sistematizri pe vertical, drenaje, epuismente
(exclusiv cele aferente realizrii lucrrilor pentru investiia de baz), devieri de
cursuri de ap, precum i alte cheltuieli de aceeai natur.
2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecia mediului i aducerea la
starea iniial, care cuprind cheltuielile efectuate pentru lucrri i aciuni de
protecia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dup terminarea
lucrrilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaiilor verzi i reintroducerea
n circuitul agricol a suprafeelor scoase temporar din uz.
#M1
3. Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului, care cuprind
cheltuielile aferente asigurrii cu utilitile necesare funcionrii obiectivului de
investiie, precum: alimentarea cu ap, canalizare, alimentare cu gaze naturale i
ali combustibili tehnologici, agent termic, energie electric, aer comprimat
tehnologic i instrumental, telecomunicaii, drumuri de acces, care se execut pe
amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparinnd obiectivului de
investiie, precum i cheltuielile aferente racordrii la reelele de utiliti.
#B
4. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic:
#M1
a) cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii
geotehnice, geochimice, geologice, geofizice, hidrologice, hidrogeologice,
fotogrammetrice, topografice i de stabilitate a terenurilor pe care se amplaseaz
obiectivul de investiie;
#B
b) cheltuieli pentru obinere de avize, acorduri i autorizaii:
(i) obinerea/prelungirea valabilitii certificatului de urbanism;
(ii) obinerea/prelungirea valabilitii autorizaiei de construire/desfiinare;
(iii) obinerea avizelor i acordurilor pentru racorduri i branamente la reele
publice de ap, canalizare, gaze, termoficare, energie electric, telefonie sau alte
cheltuieli de aceeai natur;
(iv) obinerea certificatului de nomenclatur stradal i adres;

(v) ntocmirea documentaiei, obinerea numrului cadastral provizoriu i


nregistrarea terenului n cartea funciar;
(vi) obinerea acordului de mediu;
(vii) obinerea avizului P.S.I.;
(viii) alte avize, acorduri i autorizaii, stabilite n condiiile legii i care au
legtur cu obiectivul de investiii sau cu lucrrile de intervenii;
c) cheltuieli pentru proiectare i inginerie:
(i) cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de
prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie);
(ii) cheltuieli pentru plata verificrii tehnice a proiectrii;
(iii) cheltuieli pentru elaborarea documentaiilor necesare obinerii acordurilor,
avizelor i autorizaiilor aferente obiectivului de investiie (documentaii ce stau la
baza emiterii avizelor i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism,
documentaii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii
de trafic, precum i alte cheltuieli de aceeai natur);
(iv) cheltuieli pentru expertizarea tehnic (pentru lucrri de intervenii la
construcii existente sau pentru continuarea lucrrilor la obiective ncepute i
neterminate);
d) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziie, care cuprind cheltuieli
aferente organizrii i derulrii procedurilor de achiziii publice, precum: cheltuieli
aferente ntocmirii documentaiei de atribuire, anunuri de intenie, de participare i
de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, n legtur cu procedurile de
achiziie public;
e) cheltuieli pentru consultan:
(i) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultan la elaborarea studiilor de
pia, de evaluare sau alte cheltuieli de aceeai natur;
(ii) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultan n domeniul
managementului execuiei investiiei sau administrarea contractelor de execuie;
f) cheltuieli pentru asisten tehnic
(i) cheltuieli pentru asisten tehnic din partea proiectantului pe perioada de
execuie a lucrrilor (n cazul n care aceasta nu intr n tarifarea proiectantului);
(ii) cheltuieli pentru plata diriginilor de antier, desemnai de autoritatea
contractant, autorizai conform prevederilor legale pentru verificarea execuiei
lucrrilor de construcii i instalaii.
5. Cheltuieli pentru investiia de baz:
a) cheltuieli pentru construcii i instalaii, care cuprind cheltuieli aferente
execuiei tuturor obiectelor cuprinse n obiectivul de investiie: cldiri, construcii
speciale, instalaii aferente construciilor, precum instalaii electrice, sanitare,
instalaii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaii de nclzire, ventilare,
climatizare, P.S.I., telecomunicaii i alte tipuri de instalaii impuse de destinaia

obiectivului. Cheltuielile se desfoar pe obiecte de construcie, iar delimitarea


obiectelor se face de ctre proiectant. Cheltuielile aferente fiecrui obiect de
construcie sunt estimate prin devizul pe obiect;
b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice, care cuprind cheltuieli
pentru montajul utilajelor tehnologice i utilajelor incluse n instalaiile
funcionale, inclusiv reelele aferente necesare funcionrii acestora. Cheltuielile se
desfoar pe obiecte de construcie;
c) cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj,
care cuprind cheltuieli pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor
tehnologice, precum i a celor incluse n instalaiile funcionale. Cheltuielile se
desfoar pe obiecte de construcie;
d) cheltuieli pentru utilaje fr montaj i echipamente de transport, care cuprind
cheltuieli pentru achiziionarea utilajelor i echipamentelor care nu necesit
montaj, precum i a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se
desfoar pe obiecte de construcie;
e) cheltuieli pentru dotri, care cuprind cheltuieli pentru procurarea de bunuri
care, conform legii, intr n componena mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar,
precum: mobilier, dotri P.S.I., dotri privind protecia muncii. Cheltuielile se
desfoar pe obiecte de construcie;
f) cheltuieli pentru active necorporale, care cuprind cheltuieli cu achiziionarea
activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licene.
6. Cheltuieli pentru organizare de antier care cuprind cheltuieli necesare
contractantului n vederea crerii condiiilor de desfurare a activitii de
construcii-montaj:
a) cheltuieli pentru lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii de
antier:
(i) cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajrilor la construcii
existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de splare auto,
depozite pentru materiale, fundaii pentru macarale, reele electrice de iluminat i
for, ci de acces - auto i ci ferate -, branamente/racorduri la utiliti,
mprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu i altele asemenea;
(ii) cheltuieli de desfiinare de antier;
b) cheltuieli conexe organizrii de antier, care cuprind cheltuieli pentru
obinerea autorizaiei de construire/desfiinare, aferente lucrrilor de organizare de
antier, taxe de amplasament, nchirieri de semne de circulaie, ntreruperea
temporar a reelelor de transport sau distribuie de ap, canalizare, agent termic,
energie electric, gaze naturale, a circulaiei rutiere, ci ferate, navale sau aeriene,
contractele de asisten cu poliia rutier, contractele temporare cu furnizorii de
utiliti, cu uniti de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru
ocuparea temporar a domeniului public, costul energiei electrice i al apei

consumate n incinta organizrii de antier pe durata de execuie a lucrrilor, costul


transportului muncitorilor nelocalnici i/sau cazarea acestora, paza antierului,
asigurarea pompierului autorizat sau alte cheltuieli de aceeai natur.
7. Cheltuieli pentru cote legale:
a) cota aferent Inspectoratului de Stat n Construcii pentru controlul calitii
lucrrilor de construcii;
b) cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i pentru
autorizarea lucrrilor de construcii;
c) cota aferent Casei Sociale a Constructorilor;
d) alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii.
8. Cheltuielile diverse i neprevzute se consider eligibile, n funcie de natura
i complexitatea lucrrilor, ca procent din valoarea total a cheltuielilor eligibile
realizate pentru una sau mai multe dintre urmtoarele categorii de cheltuieli:
amenajarea terenului, amenajare pentru protecia mediului i aducerea la starea
iniial, asigurarea utilitilor necesare obiectivului, proiectare i asisten tehnic,
investiia de baz. Valoarea acestor cheltuieli este:
a) n procent de maximum 10%, n cazul obiectivelor de investiii noi, precum i
al reparaiilor capitale, extinderilor, transformrilor, modificrilor, modernizrilor,
reabilitrii la construcii i instalaii existente;
b) n procent de maximum 20%, n cazul lucrrilor de intervenii de natura
consolidrilor la construcii existente i instalaiile aferente, precum i n cazul
lucrrilor pentru prevenirea sau nlturarea efectelor produse de aciuni accidentale
i/sau calamiti naturale.
Din procentul stabilit se acoper, dup caz, cheltuielile rezultate n urma
modificrilor de soluii tehnice, cantiti suplimentare de lucrri, utilaje sau dotri
ce se impun pe parcursul derulrii investiiei n cadrul proiectului, precum i
cheltuielile de conservare pe parcursul ntreruperii execuiei din cauze
independente de autoritatea contractant.
9. Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar:
a) cheltuieli pentru pregtirea personalului de exploatare, care cuprind cheltuieli
necesare instruirii/colarizrii personalului n vederea utilizrii corecte i eficiente
a utilajelor i tehnologiilor;
b) cheltuieli pentru probe tehnologice i teste care cuprind cheltuieli aferente
execuiei probelor/ncercrilor, prevzute n proiect, rodajelor, expertizelor la
recepie, omologrilor, precum i alte cheltuieli de aceeai natur.
10. Cheltuieli pentru pregtirea documentelor oficiale i a altor documentesuport, cu excepia celor de la pct. 4 care trebuie, n mod obligatoriu, s nsoeasc
cererea de finanare a proiectului
#M1
11. Cheltuieli pentru informare i publicitate:

a) cheltuieli pentru informare i publicitate aferente proiectului;


b) cheltuieli pentru activitile de informare i contientizare a publicului.
#B
12. Cheltuieli aferente achiziiei serviciilor de audit independent pentru proiect
13. Cheltuieli aferente procurrii de bunuri necesare funcionrii unitilor de
implementare a proiectului de la nivelul beneficiarului, n limita echivalentului n
lei a maximum 10.000 euro, n funcie de complexitatea proiectului, cu respectarea
prevederilor art. 3 din ordin.
Lista bunurilor necesare unitilor de implementare a proiectului de la nivelul
beneficiarului se va anexa la contractul de finanare.
14. Cheltuieli cu leasingul, dac sunt ndeplinite prevederile art. 2 i 11 din
Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ANEXA 2
CONDIIILE SPECIFICE I CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaiunilor derulate n cadrul axei prioritare 1
"Extinderea i modernizarea sistemelor de ap i ap uzat"
1. Categoriile de cheltuieli menionate la pct. 1 - 9 din anexa nr. 1 sunt eligibile
dac sunt efectuate n scopul realizrii urmtoarelor activiti:
a) lucrri pentru construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staiilor de
tratare a apei, a rezervoarelor de ap i a surselor de ap;
b) lucrri pentru construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea aduciunilor,
reelei de alimentare i distribuie a apei potabile, a staiilor de pompare i
repompare a apei, inclusiv a branamentelor amplasate n domeniul public;
c) lucrri pentru construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reelelor de
canalizare a apei uzate, staiilor de pompare, inclusiv a racordurilor amplasate n
domeniul public;
d) lucrri pentru construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staiilor de
epurare a apei uzate;
e) lucrri pentru construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitilor
de tratare i depozitare temporar a nmolului din staiile de epurare a apei uzate;
f) lucrri pentru construcia/reconstrucia cldirilor conexe;
g) lucrri de demolare i lucrri aferente drumurilor publice, atunci cnd sunt
determinate de investiii n infrastructura de ap, cu condiia s fie necesare ca
rezultat imediat al lucrrilor de excavare a drumului;

h) lucrri de execuie, reabilitare, extindere, modernizare a sistemelor de


monitorizare complexe, inclusiv msuri de contorizare a consumului de ap n
reeaua public, cercetarea i evaluarea calitii i cantitii apelor de suprafa i
subterane, inclusiv achiziia echipamentelor de laborator, a echipamentelor de
detectare a pierderilor, precum i a echipamentelor de ntreinere a sistemelor sau
alte cheltuieli de aceeai natur.
2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaiunii i
potrivit prevederilor contractului de finanare, sunt urmtoarele:
2.1. cheltuieli de asisten tehnic pentru mbuntirea capacitii instituionale
a beneficiarilor;
2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat n
managementul operaiunii, n procent de maximum 0,5% din valoarea investiiei de
baz, pe baza documentelor justificative, pentru operaiunile derulate prin POS
"Mediu", n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare.
ANEXA 3
CONDIIILE SPECIFICE I CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaiunilor derulate n cadrul axei prioritare 2
"Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deeurilor i reabilitarea
siturilor contaminate istoric"
1. Categoriile de cheltuieli menionate la pct. 1 - 9 din anexa nr. 1 sunt eligibile
dac sunt efectuate n scopul realizrii:
1.1. activitilor specifice gestionrii deeurilor municipale:
a) lucrri pentru construcia, extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor
de management integrat al deeurilor municipale, precum: faciliti de sortare,
transport, reciclare, colectare, compostare, staii de transfer, tratare i eliminare a
deeurilor, dup caz;
b) lucrri pentru construcia de depozite noi sau extinderea, reabilitarea ori
modernizarea de depozite existente, inclusiv sisteme de colectare a levigatului,
msuri de hidroizolaie i sisteme de extracie a biogazului, construirea cldirilor
conexe dimensionate n conformitate cu normele n vigoare, precum i alte lucrri
de aceeai natur;
c) lucrri pentru reabilitarea, nchiderea depozitelor de deeuri vechi i
ncadrarea n mediul natural a depozitelor vechi de deeuri, inclusiv a sistemelor de
colectare i tratare a levigatului, a sistemelor de extracie a biogazului, precum i
alte lucrri de aceeai natur;
#M1

d) achiziia i/sau instalarea echipamentelor i facilitilor pentru asigurarea


unui sistem de management integrat al deeurilor (sortare, transport, reciclare,
colectare, compostare, staii de transfer, tratare i eliminare a deeurilor), precum
i pentru valorificarea energetic a deeurilor;
#B
e) achiziia i/sau instalarea echipamentelor i facilitilor pentru dotarea i
funcionarea depozitelor de deeuri municipale;
f) achiziia i instalarea echipamentelor de monitorizare i de laborator.
1.2. activitilor privind achiziia i/sau instalarea echipamentelor pentru
facilitile de management al deeurilor municipale periculoase (deeuri medicale,
deeuri electrice i electronice, alte tipuri de deeuri municipale periculoase) i al
altor tipuri specifice de deeuri municipale (deeuri rezultate n urma construciilor
i demolrilor sau alte deeuri de aceeai natur), inclusiv uniti tehnologice
adecvate, cu condiia ca acestea s fac parte din sistemul de management integrat
al deeurilor.
#M1
1.3. activitilor specifice reabilitrii siturilor contaminate istoric, prin lucrri
pentru reabilitarea i ecologizarea terenurilor contaminate, inclusiv
eliminarea/depozitarea conform a excedentului de materiale rezultate din
implementarea lucrrilor;
1.4. activitilor privind achiziia i/sau instalarea echipamentelor pentru
remedierea terenurilor contaminate, inclusiv uniti tehnologice adecvate, cu
condiia ca acestea s fie instalate permanent.
#B
2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaiunii i
potrivit prevederilor contractului de finanare, sunt urmtoarele:
2.1. cheltuieli de asisten tehnic pentru mbuntirea capacitii instituionale
a beneficiarilor;
2.2. cheltuieli cu salariile pentru personalul beneficiarului implicat n
managementul operaiunii, n procent de maximum 0,5% din valoarea investiiei de
baz, pe baza documentelor justificative, pentru operaiunile derulate prin POS
"Mediu", n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare.
ANEXA 4
CONDIIILE SPECIFICE I CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaiunilor derulate n cadrul axei prioritare 3
"Reducerea polurii i diminuarea efectelor schimbrilor climatice prin
restructurarea i reabilitarea sistemelor de nclzire urban pentru atingerea intelor
de eficien energetic n localitile cele mai afectate de poluare"

Categoriile de cheltuieli menionate la pct. 1 - 9 din anexa nr. 1 sunt eligibile


dac sunt efectuate n scopul realizrii activitilor privind retehnologizarea,
reabilitarea, extinderea, modernizarea centralelor termoenergetice i a sistemelor
de nclzire urban aferente acestora, n vederea reducerii polurii i creterii
eficienei energetice, cum ar fi:
#M1
a) construciile i instalaiile, echipamentele i utilajele tehnologice care conduc
la reducerea emisiilor de poluani n atmosfer i creterea eficienei energetice,
inclusiv cele destinate nlocuirii unei pri a combustibilului tradiional cu deeuri
combustibile, cu emisii mai puin poluante;
#B
b) lucrrile pentru execuia, reabilitarea, extinderea, modernizarea sistemelor de
automonitorizare a emisiilor i a procesului de ardere aferent centralelor
termoenergetice, echipamentele de laborator, sistemele pentru colectarea i
transmiterea datelor privind emisiile de poluani de la instalaiile mari de ardere;
c) lucrrile pentru construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitilor
de colectare, transport i depozitare a deeurilor solide provenite din procesul de
ardere;
d) lucrrile pentru nchiderea depozitelor de zgur i cenu neconforme;
e) lucrrile pentru construcia, reabilitarea, extinderea reelelor de transport i
distribuie a apei calde i a agentului termic, a punctelor termice, precum i a altor
construcii aferente sistemelor de nclzire urban;
f) echipamentele de detectare a pierderilor;
g) lucrrile pentru contorizarea apei calde i a agentului termic n reeaua
public de termoficare;
#M1
h) lucrri pentru construcia/reconstrucia cldirilor i instalaiilor,
dotarea/nlocuirea echipamentelor i utilajelor conexe, necesare funcionrii
investiiilor prevzute la lit. a).
Activitile prevzute la lit. b) - h) sunt eligibile numai dac sunt realizate n
completarea activitilor prevzute la lit. a).
#B
ANEXA 5
CONDIIILE SPECIFICE I CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaiunilor derulate n cadrul axei prioritare 4
"Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecia naturii"

1. Categoriile de cheltuieli menionate la pct. 1 - 9 din anexa nr. 1 sunt eligibile


dac sunt efectuate n scopul realizrii urmtoarelor activiti:
#M1
a) construcia i reabilitarea observatoarelor, centrelor de vizitare i informare
aferente ariilor naturale protejate, inclusiv siturilor Natura 2000, a panourilor, a
punctelor de informare, a podeelor, punilor suspendate, tunelurilor,
adposturilor pentru animale, a potecilor, bornelor, semnelor sau alte cheltuieli de
aceeai natur;
#B
b) achiziia i instalarea echipamentului specializat i a dotrilor necesare pentru
obiectivele de infrastructur detaliate la lit. a) n ariile naturale protejate, inclusiv
siturile Natura 2000;
#M1
c) reconstrucia, reducerea sau oprirea declinului strii de conservare a
habitatelor i speciilor de interes comunitar/naional ori meninerea acestora ntro stare favorabil;
d) realizarea de lucrri de reducere a fragmentrii habitatelor;
e) lucrri pentru reabilitarea, modernizarea i dezvoltarea imobilelor deja
construite, n vederea atingerii scopului proiectului.
#B
2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaiunii i
potrivit prevederilor contractului de finanare, sunt urmtoarele:
2.1. cheltuielile pentru obinerea terenului, care cuprind cheltuieli pentru
achiziia de teren fr construcii cu valoare ridicat din punctul de vedere al
biodiversitii, sunt eligibile n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din
Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu
modificrile i completrile ulterioare, i dac respect urmtoarele condiii:
a) achiziia terenului este posibil numai n numele sau de ctre autoritile
publice, iar terenul se trece n domeniul public al statului sau al autoritii locale,
dup caz;
b) achiziia terenului este strns legat de realizarea obiectivelor proiectului;
c) achiziia terenului este singura modalitate eficient de a asigura starea
favorabil de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naional
pentru care a fost declarat aria natural protejat;
d) terenul achiziionat este utilizat numai n scopul de a asigura starea favorabil
de conservare pentru speciile/habitatele de interes comunitar/naional pentru care a
fost declarat aria natural protejat;
e) terenul achiziionat este parte integrant dintr-o arie natural protejat;

f) solicitantul trebuie s aduc dovezi c terenul achiziionat a fost n proprietate


privat pe o durat de cel puin 3 ani nainte de achiziie. Achiziia unui teren care a
fost proprietate public n ultimii 3 ani i apoi transferat n proprietate privat nu
este eligibil;
2.2. cheltuieli pentru implementarea msurilor de reducere a riscurilor n ariile
naturale protejate;
#M1
2.3. cheltuieli pentru reconstrucia, reducerea sau oprirea declinului strii de
conservare a habitatelor i speciilor de interes comunitar/naional ori meninerea
acestora ntr-o stare favorabil, altele dect cele menionate la pct. 1 lit. c);
2.4. cheltuieli pentru realizarea de lucrri de reducere a fragmentrii
habitatelor, altele dect cele menionate la pct. 1 lit. d);
#B
2.5. cheltuieli privind implementarea msurilor specifice de conservare a
habitatelor i speciilor;
2.6. cheltuieli de asisten tehnic i instruire pentru proiectele de biodiversitate
i protecia naturii:
a) cheltuieli pentru pregtirea i revizuirea planurilor de management pentru
ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura 2000;
#M1
b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor tiinifice, a inventarelor, hrilor
(inclusiv n sistem GIS);
#B
c) cheltuieli pentru pregtirea planurilor de monitorizare i a documentaieisuport aferente acestora pentru habitatele i speciile de interes comunitar/naional
(inclusiv psrile migratoare) din ariile naturale protejate, inclusiv siturile Natura
2000;
d) cheltuieli pentru ntrirea capacitii instituionale a administratorilor i a
custozilor ariilor naturale protejate, inclusiv ai siturilor Natura 2000;
e) cheltuieli pentru instruirea personalului implicat n managementul ariilor
naturale protejate, inclusiv al siturilor Natura 2000;
f) cheltuieli pentru crearea sistemelor informatice pentru sectorul de protecie a
naturii;
2.7. cheltuieli generale de administraie aferente desfurrii activitii
personalului implicat n managementul proiectului de la nivelul beneficiarului sunt
urmtoarele:
a) cheltuieli pentru ap i canalizare;
b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;
c) cheltuieli cu energia electric;
d) cheltuieli cu energia termic i/sau gaze naturale;

e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet i pot;


f) cheltuieli cu nchirierea de spaii;
g) cheltuieli pentru ntreinerea spaiilor;
#M1
h) cheltuieli cu carburanii pentru mijloacele de transport;
#M2
i) cheltuieli cu consumabilele, n limita a maximum 2.000 euro/an.
#B
Cheltuielile generale de administraie sunt eligibile dac respect prevederile
Hotrrii Guvernului nr. 759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, dup
cum urmeaz:
a) n limita a maximum 0,2% din valoarea total eligibil a proiectului, pentru
proiectele cu o valoare total eligibil mai mare dect echivalentul n lei a 25
milioane euro;
b) n limita a maximum 1% din valoarea total eligibil a proiectului, pentru
proiectele cu o valoare total eligibil cuprins ntre echivalentul n lei a 5 - 25
milioane euro;
c) n limita a maximum 5% din valoarea total eligibil a proiectului, pentru
proiectele cu o valoare total eligibil mai mic dect echivalentul n lei a 5
milioane de euro;
d) n limita a maximum 10% din valoarea total eligibil a proiectului, pentru
proiectele cu o valoare total eligibil mai mic dect echivalentul n lei a 1 milion
de euro.
Metoda de calcul folosit pentru calculul pro ratei pentru decontarea
cheltuielilor generale de administraie se va stabili de ctre autoritatea de
management i se va ataa n anexa la contractul de finanare;
#M1
2.8. cheltuielile cu salariile, inclusiv contribuiile salariale suportate de ctre
angajat i angajator pentru personalul ncadrat la nivelul
beneficiarului/partenerului i implicat n managementul i/sau implementarea
proiectului, indiferent dac personalul este contractual sau ncadrat pe funcie
public, pentru care nivelul se stabilete astfel:
a) pentru personalul ncadrat pe funcia public, nivelul salariului respect
prevederile legale n vigoare aplicabile funcionarilor publici;
#M2
b) pentru personalul contractual, nivelul salariului se stabilete prin Ghidul
solicitantului pentru axa prioritar 4 POS "Mediu" - "Implementarea sistemelor
adecvate de management pentru protecia naturii".
#M1

Cheltuielile cu salariile prevzute la primul paragraf se deconteaz conform


actului juridic de ncadrare i proporional cu procentul prevzut n fia
postului/foaia de prezen aferent atribuiilor specifice implementrii proiectului.
2.9. cheltuielile efectuate de personalul ncadrat la nivelul
beneficiarului/partenerului i implicat n managementul i/sau implementarea
operaiunii cu ocazia deplasrilor, pentru transport, cazare i diurn, sunt
considerate eligibile dac se justific efectuarea acestora n scopul proiectului,
dac sunt susinute de documente justificative i dac sunt efectuate n
conformitate cu prevederile legale n vigoare i n limitele stabilite de Hotrrea
Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile i obligaiile personalului
autoritilor i instituiilor publice pe perioada delegrii i detarii n alt
localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n interesul
serviciului, cu modificrile i completrile ulterioare;
2.10. achiziia de echipamente i instrumentarul necesar pentru monitorizarea
strii de conservare favorabil a habitatelor, a speciilor de faun i flor slbatic
de interes comunitar/naional;
#M2
2.11. achiziia laboratoarelor mobile sau a altor mijloace de transport destinate
activitilor specifice de meninere i conservare a ariilor protejate, doar n cazul
ariilor protejate care sunt gestionate prin structuri de administrare;
2.12. cheltuieli pentru organizarea i derularea procedurilor de achiziie pentru
contracte avnd ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii, precum:
cheltuieli aferente ntocmirii documentaiei de atribuire, anunuri de intenie, de
participare i de atribuire a contractelor, coresponden prin pot, n legtur cu
procedurile de achiziie public.
#B
ANEXA 6
CONDIIILE SPECIFICE I CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaiunilor derulate n cadrul axei prioritare 5
"Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale n zonele
cele mai expuse la risc"
1. Categoriile de cheltuieli menionate la pct. 1 - 9 din anexa nr. 1 sunt eligibile
dac sunt efectuate n scopul realizrii urmtoarelor activiti:
1.1. lucrri de prevenire a inundaiilor i de reducere a consecinelor distructive
ale inundaiilor, precum:
a) lucrri de amenajri/regularizri de albii, poldere, diguri sau alte cheltuieli de
aceeai natur;

b) lucrri pentru mrirea gradului de siguran a barajelor i alte lucrri pentru


ntreinerea i sigurana n exploatare;
c) lucrri de reabilitare a sistemului de comunicaii radio (voce-date), sisteme de
alarmare n aval de baraje;
1.2. lucrri specifice de infrastructur pentru reducerea eroziunii costiere a Mrii
Negre.
2. Categoriile de cheltuieli eligibile specifice, conform obiectivelor operaiunii i
potrivit prevederilor contractului de finanare, sunt urmtoarele:
2.1. cheltuielile pentru obinerea terenului, conform obiectivelor de investiii i
lucrrilor de intervenii, care cuprind cheltuieli pentru achiziia de teren fr
construcii, sunt eligibile n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din
Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu
modificrile i completrile ulterioare.
2.2. Cheltuielile pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile prevzute
la pct. 1 din anexa nr. 1, inclusiv cheltuielile pentru strmutri de localiti, sunt
eligibile pentru realizarea obiectivelor de investiii i a lucrrilor de intervenii.
2.3. cheltuielile de asisten tehnic pentru proiectele de prevenire a inundaiilor,
conform obiectivelor operaiunii i potrivit prevederilor contractului de finanare,
sunt urmtoarele:
a) cheltuieli pentru elaborarea planurilor, msurilor i hrilor de prevenire a
riscului inundaiilor;
b) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de audibilitate.
ANEXA 7
CATEGORIILE
de cheltuieli eligibile specifice operaiunilor derulate n cadrul axei prioritare 6
"Asistena tehnic"
1. Cheltuieli de personal:
1.1. cheltuielile aferente salariilor se deconteaz conform contractului de munc
sau proporional cu procentul prevzut n fia postului/foaia de prezen, aferent
atribuiilor specifice gestionrii POS "Mediu" ori activitilor adiacente gestionrii
acestuia, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale n vigoare, i cuprind:
a) salarii, inclusiv contribuiile salariale aferente, suportate de ctre angajat i
angajator, pentru personalul ncadrat n structura autoritii de management i a
organismelor intermediare, cu contract individual de munc pe durat determinat
sau nedeterminat, cu norm parial ori ntreag de lucru, avnd atribuii n
procesul de gestionare a POS "Mediu";

b) salarii, inclusiv contribuiile salariale aferente, suportate de ctre angajat i


angajator, ale personalului ncadrat n structura autoritii de management i a
organismelor intermediare, cu contract individual de munc pe durat determinat
sau nedeterminat, cu norm parial ori ntreag de lucru, pentru activitile
adiacente de natur tehnic, financiar-contabil, juridic sau de audit;
c) plata orelor suplimentare acordate personalului, avnd atribuii n procesul de
gestionare a POS "Mediu", ncadrat n structura autoritii de management i a
organismelor intermediare. Plata orelor suplimentare este eligibil dac acestea
sunt efectuate n scopul implementrii proiectului, n baza contractului individual
de munc pe durat determinat sau nedeterminat, cu norm parial ori ntreag
de lucru, pe baza foilor de prezen;
1.2. cheltuieli cu ocazia deplasrilor efectuate n ar i n strintate de
personalul autoritii de management i al organismelor intermediare n
ndeplinirea atribuiilor ce le revin n gestionarea POS "Mediu": indemnizaii de
delegare (diurn), cheltuieli de transport al persoanelor, cazare;
1.3. cheltuieli pentru plata taxelor de participare la cursuri, seminarii i alte
aciuni similare.
2. Cheltuieli pentru prestarea de servicii:
2.1. cheltuieli efectuate pentru organizarea de evenimente, seminarii, conferine,
sesiuni de informare, organizarea comitetelor de evaluare i de selecie a
proiectelor, a comitetelor de monitorizare, a reuniunilor de lucru;
2.2. cheltuieli pentru instruirea i perfecionarea personalului autoritii de
management i organismelor intermediare, precum i a beneficiarilor proiectelor
finanate prin POS "Mediu".
Cheltuielile prevzute la pct. 2.1 i, respectiv, 2.2 includ cheltuielile cu
onorariile, cazarea i transportul lectorilor sau invitailor, indiferent de cetenia
acestora, nchirierea slilor necesare, asigurarea echipamentelor pentru proiecie,
asigurarea traducerii simultane i a echipamentelor aferente, tiprirea i
multiplicarea materialelor, asigurarea transportului i/sau a cazrii participanilor,
asigurarea serviciilor necesare organizrii pauzelor, asigurarea transportului de
echipamente, precum i orice alte cheltuieli necesare desfurrii aciunilor
respective;
2.3. cheltuieli pentru elaborarea de strategii i documente pentru identificarea i
justificarea proiectelor, efectuarea de analize, rapoarte, ghiduri, metodologii, studii
specifice necesare autoritii de management pentru monitorizarea i
implementarea POS "Mediu";
2.4. cheltuieli pentru consultan i expertiz tehnic, financiar, contabil,
fiscal, juridic i din orice alt domeniu, necesare gestionrii POS "Mediu";
2.5. cheltuieli privind achiziia serviciilor de audit;

2.6. cheltuieli de informare i publicitate aferente POS "Mediu", cum ar fi:


cheltuieli pentru producia de spoturi radio i TV, difuzarea spoturilor publicitare
radio i TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web,
tiprirea, producerea, multiplicarea i distribuia de materiale promoionale,
campanii de promovare, organizare de sesiuni de instruire i informare pentru
reprezentani ai mass-mediei, servicii de monitorizare media, precum i orice alte
cheltuieli pentru informarea i publicitatea POS "Mediu";
2.7. cheltuieli pentru evaluarea POS "Mediu" i a planului de comunicare;
2.8. cheltuieli efectuate pentru traduceri i interpretariat;
2.9. cheltuieli efectuate pentru servicii informatice i de comunicaii, ntreinere
i reparare de echipamente informatice de comunicaii i periferice de calcul,
ntreinere, actualizare i dezvoltare de aplicaii informatice;
2.10. cheltuieli pentru recrutarea i selecia personalului angajat n structura
autoritii de management i a organismelor intermediare;
2.11. cheltuieli cu tiprirea, multiplicarea i distribuia de materiale;
2.12. cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier, echipamente i instalaii,
efectuate n cadrul proiectului;
2.13. cheltuieli aferente pregtirii documentaiei de licitaie, organizrii i
derulrii procedurilor de achiziie public, dac sunt efectuate n cadrul proiectului;
2.14. cheltuieli cu abonamente la publicaii i reviste relevante pentru obiectul
de activitate al POS "Mediu", achiziia de publicaii, cri, reviste n format tiprit
i/sau electronic.
3. Cheltuieli cu achiziia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou,
materiale consumabile:
3.1. cheltuieli pentru achiziia de active fixe corporale, care cuprind cheltuieli
pentru achiziia de aparatur birotic, mobilier, echipamente i periferice de calcul,
instalaii i echipamente pentru asigurarea securitii i/sau siguranei sediului
autoritii de management/organismelor intermediare, precum i alte active fixe
necesare bunei desfurri a activitii autoritii de management/organismelor
intermediare;
3.2. cheltuieli pentru achiziia de active fixe necorporale, care cuprind cheltuieli
pentru achiziia de aplicaii informatice, licene;
3.3. cheltuieli pentru achiziia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou i a
materialelor consumabile.
#M2
4. Cheltuieli generale de administraie care sunt eligibile potrivit metodologiei
elaborate de autoritatea de management, cu respectarea prevederilor Hotrrii
Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n
cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i
completrile ulterioare, i cuprind:

#B
a) cheltuieli pentru ap i canalizare;
b) cheltuieli cu servicii de salubrizare;
c) cheltuieli cu energia electric;
d) cheltuieli cu energia termic i/sau gazele naturale;
e) cheltuieli pentru telefoane, fax, internet i pot, curierat rapid i reele de
comunicaii;
f) cheltuieli cu nchirierea de spaii i echipamente pentru autoritatea de
management i organismele intermediare;
g) cheltuieli pentru achiziionarea materialelor i serviciilor de ntreinere i
funcionare a spaiilor destinate autoritii de management i organismelor
intermediare;
h) cheltuieli cu carburanii i lubrifianii pentru mijloacele de transport utilizate
de autoritatea de management i organismele intermediare;
#M2
h^1) cheltuieli cu rovinieta i diverse taxe legate de circulaia mijloacelor de
transport utilizate de autoritatea de management i organismele intermediare;
#B
i) cheltuieli pentru reparaii i ntreinere a mijloacelor de transport din dotarea
autoritii de management i a organismelor intermediare;
j) cheltuieli de instalare, ntreinere i reparaii ale echipamentelor, cu excepia
celor informatice i de comunicaii;
k) cheltuieli pentru nchirierea, ntreinerea i funcionarea spaiilor de arhivare;
l) plata salariilor pentru personalul administrativ angajat de ctre autoritatea de
management i organismele intermediare cu contract de munc pe durat
determinat, cu norm ntreag sau parial de lucru, pentru deservirea spaiilor;
m) cheltuieli pentru asigurarea cldirilor, spaiilor, echipamentelor, mijloacelor
de transport, necesare funcionrii autoritii de management i organismelor
intermediare, cu condiia ca acestea s nu fi fost achiziionate din fonduri
nerambursabile.
5. Cheltuielile privind nchirierea i/sau leasingul pentru spaii, mijloace de
transport, instalaii, echipamente, mobilier, efectuate n ansamblu sau separat, sunt
eligibile n cadrul proiectului.
Cheltuielile cu leasingul sunt eligibile dac sunt ndeplinite prevederile art. 2 i
11 din Hotrrea Guvernului nr. 759/2007, cu modificrile i completrile
ulterioare.
6. Cheltuieli cu taxele notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la
managementul, monitorizarea, implementarea i controlul POS "Mediu".
---------------