Sunteți pe pagina 1din 6
— aA ROMANA _Limba romana - Morfologia 1 | IZ Book Substantivul ara Dot: Susan et partes de vorore texte care erumosto MM ebecto (lie, en feomene, st actin, nun abet ‘© | sora Toras ba, va, ool caro oi ‘eed [Bucuresti Aneel, Dunarea, Romar, Scoala General] Numan, “Amt din copie et. ‘Gbserai| sunt subsanve comune cuviele cae donee ~2lelesdptimani, no aul kr, mar, apie, ma ‘blctl do stiri, tba romana, mater + numele popoareor: ene tales, roman = hinof publoo: decor mit puretle cararatner su, et vee sunt substantive pop cyvinee care denumes: | uel lor: Andes, Popes. Grol, Pusat; | + numelepersonajlor lore: Abaca 2apada Neck; | “feat denumile geogatie: ni Carpe, Ot apt cre Venu, Mare, Tes “humeleunor sib: aki Nou, Dscemt + ile pba: “Tbunainvstamaet “capa ct ec donumile nso Facstates de ec, cpu de Muzica! Ai Paste + suoeantve comune oe devin setae pop ‘reargt ——> len Croanga aos ———> Aus otro l statle dn se) subetative prope ce devin Substantive comune: ‘Onda ——— olande (ets). Harpagon ——> harpagen (om zac) [Sree [cane plana, ivaaione, naa, OF, Dobrogea 0 pi altura eu cratinctine-up, edacor-9et “pan alaturare far ran adoi ras, Mares Newgr “ban sudae:unavoin, Campin, brn abrir NATO, Pat Feta a Torin (ocoul [at goal, naunica fare, cana Tov (dba) seaun blo, ewan cae, MUR ona ‘ave ea acooag ima gar, Took ‘ret oe gente! a tne) | espe CObserat | Rbstarve noble fomeana masini as eas me ea foi sau ves, cu aur evtooaic, ‘silo motonae) sct-gascen, ‘Sroler | (ur sigur able ev aes ablou, Nevanda Brasov ural___| (al multe eblece) ei cate ttiour, Capa Buren ‘serve Glecire de nua aL rama aT [aon hel al, plate Cee “beta dfecive de ural a ural sng eae iar, fb ed, Numan "Rta clove (au Tol de shgulars! — reat, sere, mums, anna ne i Ireles de pa) cp gf, otra Coens asanie a ale Tonse de pra cap capetecaplcapur, od ocho (rent sau nu ca sors) com conics ‘Have Gr Toe rc pany Sgt Warde ard ooh- oc: a nan pal Ineatnoare = atone ‘Cazue foe hat de un substan penta Indep diverse unc saci ‘Sabian Sonat [came Sreaicaa [rita cu arco ahora [ wicltc acl ha [amine [foes iv Teer eva facut [ipa acest paunear orn Mascuin [dav [acest tv rr evi [oont— | laavae (cesta sev | sll unl sev alaalale cova boca |= 4 com [porn (acest wv oie ova ons [acuaty {pe} aceasta) av [pe] 0 eva (pe) ove Feminin. [ea [acest eve 0 eve tev lava (acoso) wove [Vala ure seve | alatarate ove recat |= co [nominate con aren sean facuzaty [cu aces ereion | cu) un ern cu) coin Newry [datv | (acest rion ru een erioru [gent | aaa (aces) ron] alate rei eon | alaravaie coor eca E poaricaat efi aloo oie oi, aban ‘Artsare | riot cu zl root una, oa un bu, ist olen ii ae ite BIO ariouat ev wie! Note Svat, able, eew. eae, tbioute Locujunsubstantvale: aden sine, pve eu, nace de int, bapare de seam, nebapare de seam Funct sintactice co (avin se a pe and aa Sa [art eubstantva epoztonal | Cray Bucwepl este captaa Tr Faila meu, George, 65 Nominate specie inp scat epoch devotatl ial, val dr banca bat ono bone ae preciat Tats eto med coplenert are am salt pe exigu eu AN GR cas complement inact Se nde la vacant complement de ag Exeriid a fot rezohat de cite Sova aa [complement cicumstanfal de be [Am vent ea geo. eweany [e2mblementcreustanal de timp | Cracunu este In decor [complement creuimstantal de med |e oar ca un col cumini. complement crcuinstanta de caurd_| Trem dog. complement creuirstanfal de soop [Twat perry aon. [abut substan propio | Dar dea coleg ka pC nue preciaty [Masa aceasta est inom ce bad complement nec ram dat or maak complement crcumsanfal dee | Salas complement creustantal_ de med | procedat certo nacapor dh prowped. oan | E2RBloment circumstantial do caved” reuters elruror Sop, tut substantive prepononal | Purarea asemenea un eru 3 i7presoral pe. [errea de medal ctttorior ar oc asians Ana ote ropa ‘abut substantial nay ceaeee pees ae pred Toul es conrar aipirior oot olga lesan ma [iacrea dn fae sol sie un muzeu [Osta au naval con dugarir Se pia de-sungul ape A ssi nate color Medi 5-2 andrat in cata ‘Se pregdiesie in vederea Care sunt al suet case! au pec. Prstene, sida Articolul Insoteste un sutsant,arind in ca masurt obiectl donut ‘Articolul hott arta ca bit ete cunosout vertu) ome onion Sigua Fira sa (it ent, fata, Talou (aie lift, Taborie) i eit bio Toto) or beta, Teter tablourion Fe, (Sat! Fu meu fata mea er bale, Tete) Articolul nehotarat (rata ca obec ete ma put cna Sct verborlu este ntotseauna proce) ‘a Fore EJ me Se 7 er baa rin iste BH] [oo fa) i ie ee) una (oi bay nor (anor bet) | vel (nel Tio) oor (unr) Aricol demonstra (acjctva) rece un ait sau un rae pntu ag cnt Masai Fan & cs & ca fel (copul cel mic) [el (Cpl ei ris) oon ata cea rica) | ola (eee ole ma) etl (copia ul ie) [er opr wer m6 | oll a os macy i suctura var subslanive prop conpuse: Satan ‘Aticolul posesiv (genitval) (acess un substantivpronumerumeal a genty- nen autre numera- leer oinale al doiea-a cous 2 pronumale poses Sr (ear coer mi) al are, Mea ct ) Masoaln Forni Se 7 7 7 a a = ae as mer co Prin ariccar 6 po eubsarivzaunele pride orb! eect: Tandnd sci. Un can spe banca, | -Umera A ual une Cal ine suimal ager in misc. [ache Bnei invinge A ~ Brana’ fn tat Spree “ina iru ere aceasta. Ce een Adjectivul area de voriro Hox care insofste substantive, aratin insu ebeceo. [apo — [bun gabe. ines, ato [compuse | ab abu, wvico sini, cunsacade siipureric [cu pat Yom [bun buna bel buna; ab aA aaa [eure fome [aur au aur aus mie mek mie / mc [a doud fra [ vere verde vrs ver veoh / vache vec vee a Adjective vaabie, dupa tome do singdar mascuTorinn path cu dud termina (abla) sau cu otwrnaie (naremar). [7 ew, Ka lou, perspace, ace, cunsecade ot. [poptiie mare, rotund, abasiy, impede, srauater 6 proven [= dn pariopi [are ts (por) itor ain gonna | ace) wert, (prsour) wtoreaa sorta pram cet (ol far (oi arb) ear re aa car (pH Ga ea an acvore [tao (aie) oat [Ajeive se pot bine pr dervare cu sue, aecivale™ sc, n605 uu, or Bee ‘Acordul Ripe en aca Go ure W car cu substan GelomInaE ox Wala amicy Re Tp aa) FarnewD. (iota Rarico (lea) heme: V. (aa) hare bn [aectvle pt precadte de arco deans aetna coloeale/el Fata cea Maric. Bl cel mar ot= Gradele de comparatie aes on ce siporraie” [nai ianan Acjecive a rade de onparate deepal ok ait de Fares] Pret vu us, ste, soc meteatic ete, in [a pt tren —| om, oe, a, pc, tee, rola de superiors ct mai fures ae ‘ola de neroriata:[ oi mai pan Rance abso Tear runos Mioace expres de edere a peat abso =rpelarea ura suret manne, gatber: | cy adverb sau oan adverb roxas ce z aes. ob o eset el ncaa a ie sar pre: ureaginert at Locutiuni adjectival: om) de seam 6 vaz, de nije, cu scaun a cap etc (wor) de cet Funct sintactioe a eC ne precav: Gord este woh 7 Sooment RAPE Din ar a even bop 7 colorant umsiapal de timp: De mis ware cia 7 colorant SreanStanpal de OF mal ma plbon SBT a complemen GrTstapal de COLE Ca Go BUDS G2 6a (© Edttura Book, Bucuresti; Afr: prot. Nicoleta Ionescu Comenat tl. 021 4119197, 0722 428 620 Pronumele Defrij: Prorumele este pata de verre lesa car ne eeu un aubstant Pronumele personal (ne loc unl substan, icin dete pereoane) (oar. Hone, Pra posi | atta [aMamasa] aliaton. | peal | ala [athamasc] altar wi] jw wee ea rover fot ee ca 2=_|tbe) rite be) ro [iporet Tipe) 08 Tipe) no_[pe)ver lion) | oa) ow [enna] fe [ar 2 re fv [tr le A a a rout [voot [tor er noosa rea [vay [wt [et a] F alaavaara 5 aveaiaeto! avaataaior v. oles a ‘Obs oma sine ines igh, cies; aa, rl (Gn sic de We da Brinn in-nsi) nt pronume personae, nde pole PPronumele personal de polite (exrna respec fala deo persoand) ‘Sin Pha See aia ‘aka masa ‘alate athe [a tha masa gen. Nae coreata aurea areaei [Saneavansval dumneter ae aiaaian) | aaa avaravaloy avai) vara) suraale rrnealuleumsate [aureaetcumsale | uraavoustal cures [Gia Terme populore Tariiare’ | watae, neat, mG tlcd etc [Hermie de poiesreveret_| Nara Sa, Inamea Vonsa, Preastinia Sa, Exclota Voasva Oe [“Fabrevet [av dv, dia, tu, 0) vast, sak Pronumele reflex (arataentata Grive obec asvpra cana so rastange aches vero suber) ‘Gaz. ‘Obs perinpersoanel | aa ra, singular plural, Iprumina forme nes erat Ta prnuale personal ‘Am (mt, va): (0, v8, | aceeasipersoas: 2 Ingoeee vere, avin im de, te duc e duce, re dom, vl. duce, 0 dc; Inv amiss amit artis, ne ami, arin anton. Pronumele demonstratv (ne oc! un subetanty, aratind apropioea,dopariarea eau dentate) aa Forme arr Fae pape Fee no frase open pi mass pu Terps opto. og mare plo pl fre, fom. sp [mapas loco areata segia seus stata aon [aa ao [separa [awa ewes aco acts [sata sson cacao Ia a/ 8798 [scr [asa ares sisal 5 {cooper cnt cranny oxomats popuss Fo SASS aa cx cmwertore [ptr cola cela cla late: opr: aa l/l aoa [Sean conrcne, oie aac poor donarsai len Sovas gon cs eon AAAS Asan cs 9S Pronumele posesiv (oe locu uns ubstanty, aratnd numtrul de poseee 9 de oblcte posed) ce ‘Un singur posesor Tal mu posesor (pe pes. aira | —powalia ers powaTra [Up ebect pose” [mfr com anos avosta set T [anes asa [anoasra | avoasra Ma mais 3m fame aa ai nose a vosti posedate T_ [ae mete ae ea [aio noaste [ale oases |G: gece perenne pseoe ard ee Rn aca ces ganar ar Casa Pronumele interogaty (ine loc auoeantwl asap a spine nto interop) Pronumele relay (ne cul und substan ace legate opropoae suordonal regent in a) [waco ine ee] chim) etta6) cai) etttn] [2G [aval crating, crelatlag), ciorattp)[alaal) cu] ~ [avafaale) care (mt. pl) Obs: rola forma compu, ivarabi 96a oe. (Ces. Formate ear, co, ct (trmel I hexionar) dein adjecbve pronominal clea irerogativ, respec abe, ‘0 aco In gon, nana caz cy unsitstariv pe cae nsoes: Co caro o2eg0? Nu su cae elev slips Pronumele de Inti (in imba acl folosest numaica adc pronominal de nti; ineoete un ban sau un pronume personal.) Fomor] — Waa Femina Ob Gan Whe. 0.6 [We a pie eect mornin te Se aco Fh gen, ra az us ad an ad ‘un substantiv sau pronume pe care il so [ata ina ins nse ines aa [nau ia ine ‘eau su cond. fees oe a eo au reson aura sates [ate fava neo irae aa [get inset ian —[isea Pronumele nebotart (eae ue ssa ir a nda pres obec oe) ea CC unc [o2__ [tom [na [ot [weuna tot [natt— [psa — [ia eae 0: Fp [nase uni [ai weuni—[iob [mutt [puri [apa Eos tm [une [ato eunos [toate [mute [pte [ation | Fata se pon Srparare de a wera oat acre [orcare [ornare [oarcare[oarva [nacre [Stone | CBs owe qlee tar tesne [orcs [orscine —[owreare [eneva [terse [atcwa | oraede GD, rasc/ " “Tess [eres —[erscs ——[owrece ceva [tence _|- Teel, Ree seat [ores [ora ——[osrecit_[cane [teres _|- Stove aac prSnoral reno cv eepka cle conpuse dea provrels Ga sad cy paaIS Za) and se acorn gon, nana 9 caz cn substan pe care nslet: Un cops, cpt 8 sc = ES ya ESES ‘bs scp prorat ane amc av 3 Gao . adjective pronominale cand se acordé in gen. [= [reno [amic [isu ‘nisuna rica icunae—] rs carcu un sooty po care nso [oo fomiral|= [nurse nouns ican 1 Netley n'a rev ora Looufuni pronominal: ce en, te era ace, nafs roomie nebo Funai drtacioe ale pronumelor Func sntactic a adectvelor ia Facaropote cage pronominale Sat SOOT STE Toma tot ene nT a verona sing att provorra/ previo Srgcarea da era buat]. cain 9n a =e rout, ‘arboreal narra [Doma Popenc, mead va vows) SCS 8 ete tLe weats lena cae mapa, {E66 amiartt dn cara a _airbut pronominal nD posssh] Aseult glasu i dulce. Sta soranét picional| Obs. pronume fara Tuncte sintactica. ae mae ‘Prous por euvsare neu, 9 compl rec Nam vazut pe HERO Reet Zar, coneurertrafect [asa ins abt ein 2 Pron esve marae dae compli de 9071 | De olve cea fot peta tbl anes? ‘comploent ore. de oc | por se ea complement of. ao iro | Ayton conpioont cre do rod — | Se peal sserenea WIT conpionnt are do aul | On eauza ara complaint of do 5209 ugha BOT ce peegiai mre tiga AC) target ronal lament le dala ete Ula aoe prim (G)