Sunteți pe pagina 1din 12

COMUNA NICORETI

SATUL: IONETI

BREVIAR DE CALCUL

1. Date generale
Pentru determinarea cantitilor de alimentare cu apa potabil pentru satul Ioneti
precum i a debitului de dimensionare a sistemului de alimentare cu ap,n regim de
funconare continuu, s-au respectat prevederile SR 1343/1-95, STAS 1478-90, P66/2001.
Calculul debitelor caracteristice de ap potabil s-a efectuat avndn vedere numrul total de
locuitori (actual).
Necesarul de ap s-a determinat pentru urmatoarele categorii de folosine:
a. Nevoi gospodresti:
90% - alimentai din cimele amplasate n curte
10% alimentai din cimele amplasate pe strzi
b. Nevoi publice:
stropit spaii verzi
splat strzi
c. Instituii publice
d. Animale: taurine, cabaline, porcine.
2. Calculul debitelor
Date de calcul:( preconizate pna n anul 2020
- numar locuitori Nloc=
863
- 90% alimenta din cimele amplasate n curte Nloc=
- 10% alimentati din cismele amplasate pe strazi Nloc=
- numar de animale:
vaci=
130 capete
Kzi v =
cai=
100 capete
Kzi c=
porci=
132 capete
Kzi p=

777
86
1.25
1.3
1.2

Conform P66/2001 debitul de calcul Qc=Kzi(KogxQorar_med_g + KoaxQorar_med_a)

qsc= 80
qss= 50

l/om/zi
l/om/zi

qs= 60
qs= 50
qs= 30

l/cap/zi
l/cap/zi
l/cap/zi

mc/h =

Kzi c x Kog c x Q orar med g c + Kzi s x Ko g s x Q orar med g s + Kzi v x Ko v x Q orar med v
+ Kzi c x Koc x Q orar med c + Kzi p x Kop x Q orar med p

Kzi c= 1.25
Kzi s= 1.3

Q orar med g c =

Q orar med g s =

Nlocc
777

x
x

qsc
80

Nlocs
86

x
x

qss
50

/24 x 0,001 =
/24 x 0,001 =

2.589 mc/h
Koc =

/24 x 0,001 =
/24 x 0,001 =

0.18 mc/h
Kos =

Q orar med v =

Q orar med c =

Q orar med p =

Nv
130

x
x

qs v
60

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Nc
100

x
x

qs c
50

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Np
132

x
x

qs p
30

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Qcg=Q c c+Q c s =
Qc_a=SUM(Q c animale)=
Qc =Q c g + Q c a =

Qnevoi_proprii_sistem=

0.48

mc/h

25.49

mc/h

6.47

mc/h

31.96

mc/h

7.3

7.98

0.33 mc/h
Ko v =
6.7
Kzi v =
1.25

0.21 mc/h
Ko c =
7.98
Kzi c =
1.3

0.17 mc/h
Ko p =
Kzi p =

8.88 l/s

8
1.2

Qpierderi_sistem=
1.92
mc/h
Qsocial_cult=
6.39
mc/h
Qc_total= Qc + Qnevoi_proprii_sistem + Qpierderi_sistem + Qsocial_cult
Qc_total=
40.75 mc/h =
11.32 l/s

3. Determinarea volumului rezervorului de inmagazinare


Capacitatea rezervorului de inmagazinare s-a calculat conform STAS 4165-88 si cuprinde atat volumul
de compensare ce trebuie asigurat pentru functionarea rationala a instalatiei, cat si rezerva intangibila
pentru stingerea incendiului.
Vrez=Vcomp + Vinc
in care:
Vcomp=a x Qzi_max (mc/zi)
a=0,22 (coeficient de compensare)
Vcomp =

22.94

mc/zi

Vri=54 mc
Conform normativ P66/2001 art. 3.2.6. , rezerva de incendiu in localitatile rurale este de 10
mc sub 500 locuitori, de 54 mc intre 500 - 5000 locuitori si 108 mc intre 5000 - 10000
locuitori , diferenta o reprezinta volumul de avarie conform articol 10.4
Vav.= 0,25 x Qzi max. = 0,25 X 105 mc/zi = 26,25mc
Vrez. = Vcomp.+Vri+V Vav = 22,94+ 54 + 26,25 = 103 mc
Vrez = 2 x 8o mc

COMUNA NICORESTI
SATELE: PISCU CORBULUI, MLURENI, COASTA LUPEI

BREVIAR DE CALCUL

1. Date generale
Pentru determinarea cantitatilor de alimentare cu apa potabila pentru satele Piscu Corbului, Mlureni, Coasta Lupei
precum si a debitului de dimensionare a sistemului de alimentare cu apa, in regim de
functionare continuu, s-au respectat prevederile SR 1343/1-95, STAS 1478-90, P66/2001.
Calculul debitelor caracteristice de apa potabila s-a efectuat avand in vedere numarul total de
locuitori (actual).
Necesarul de apa s-a determinat pentru urmatoarele categorii de folosinte:
a. Nevoi gospodaresti:
90% - alimentati din cismele amplasate in curte
10% alimentati din cismele amplasate pe strazi
b. Nevoi publice:
stropit spatii verzi
spalat strazi
c. Institutii publice
d. Animale: taurine, cabaline, porcine.
2. Calculul debitelor
Date de calcul:( preconizate pina in anul 2020
- numar locuitori Nloc=
1017
- 90% alimentati din cismele amplasate in curte Nloc=
- 10% alimentati din cismele amplasate pe strazi Nloc=
- numar de animale:
vaci=
270 capete
Kzi v =
cai=
58 capete
Kzi c=
porci=
242 capete
Kzi p=

915
102
1.25
1.3
1.2

Conform P66/2001 debitul de calcul Qc=Kzi(KogxQorar_med_g + KoaxQorar_med_a)

qsc= 80
qss= 50

l/om/zi
l/om/zi

qs= 60
qs= 50
qs= 30

l/cap/zi
l/cap/zi
l/cap/zi

mc/h =

Kzi c x Kog c x Q orar med g c + Kzi s x Ko g s x Q orar med g s + Kzi v x Ko v x Q orar med v
+ Kzi c x Koc x Q orar med c + Kzi p x Kop x Q orar med p

Kzi c= 1.25
Kzi s= 1.3

Q orar med g c =

Q orar med g s =

Nlocc
915

x
x

qsc
80

Nlocs
102

x
x

qss
50

/24 x 0,001 =
/24 x 0,001 =

3.051 mc/h
Koc =

/24 x 0,001 =
/24 x 0,001 =

0.21 mc/h
Kos =

Q orar med v =

Nv
270

x
x

qs v
60

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Nc
58

x
x

qs c
50

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Q orar med c =

Q orar med p =

Np
242

x
x

Qcg=Q c c+Q c s =
Qc_a=SUM(Q c animale)=
Qc =Q c g + Q c a =

Qnevoi_proprii_sistem=

0.53

mc/h

qs p
30

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

27.75

mc/h

7.57

mc/h

35.32

mc/h

6.7

7.98

0.68 mc/h
Ko v =
4.6
Kzi v =
1.25

0.12 mc/h
Ko c =
Kzi c =

8
1.3

0.30 mc/h
Ko p =
Kzi p =

6.7
1.2

9.81 l/s

Qpierderi_sistem=
2.12
mc/h
Qsocial_cult=
7.06
mc/h
Qc_total= Qc + Qnevoi_proprii_sistem + Qpierderi_sistem + Qsocial_cult
Qc_total=
45.03 mc/h =
12.51 l/s

3. Determinarea volumului rezervorului de inmagazinare


Capacitatea rezervorului de inmagazinare s-a calculat conform STAS 4165-88 si cuprinde atat volumul
de compensare ce trebuie asigurat pentru functionarea rationala a instalatiei, cat si rezerva intangibila
pentru stingerea incendiului.
Vrez=Vcomp + Vinc
in care:
Vcomp=a x Qzi_max (mc/zi)
a=0,22 (coeficient de compensare)
Vcomp =

28.79

mc/zi

Vri=54 mc
Conform normativ P66/2001 art. 3.2.6. , rezerva de incendiu in localitatile rurale este de 10
mc sub 500 locuitori, de 54 mc intre 500 - 5000 locuitori si 108 mc intre 5000 - 10000
locuitori , diferenta o reprezinta volumul de avarie conform articol 10.4
Vav.= 0,25 x Qzi max. = 0,25 X 131 mc/zi = 32,75mc
Vrez. = Vcomp.+Vri+V Vav = 28,79+ 54 + 32,75 = 115,54mc
Vrez = 2 x 8o mc

COMUNA NICORESTI
SATELE:G GROZVETI, FNTNI

BREVIAR DE CALCUL

1. Date generale
Pentru determinarea cantitatilor de alimentare cu apa potabila pentru satele Grozvesti, Fntni
precum si a debitului de dimensionare a sistemului de alimentare cu apa, in regim de
functionare continuu, s-au respectat prevederile SR 1343/1-95, STAS 1478-90, P66/2001.
Calculul debitelor caracteristice de apa potabila s-a efectuat avand in vedere numarul total de
locuitori (actual).
Necesarul de apa s-a determinat pentru urmatoarele categorii de folosinte:
a. Nevoi gospodaresti:
90% - alimentati din cismele amplasate in curte
10% alimentati din cismele amplasate pe strazi
b. Nevoi publice:
stropit spatii verzi
spalat strazi
c. Institutii publice
d. Animale: taurine, cabaline, porcine.
2. Calculul debitelor
Date de calcul:( preconizate pina in anul 2020
- numar locuitori Nloc=
907
- 90% alimentati din cismele amplasate in curte Nloc=
- 10% alimentati din cismele amplasate pe strazi Nloc=
- numar de animale:
vaci=
140 capete
Kzi v =
cai=
160 capete
Kzi c=
porci=
121 capete
Kzi p=

816
91
1.25
1.3
1.2

Conform P66/2001 debitul de calcul Qc=Kzi(KogxQorar_med_g + KoaxQorar_med_a)

qsc= 80
qss= 50

l/om/zi
l/om/zi

qs= 60
qs= 50
qs= 30

l/cap/zi
l/cap/zi
l/cap/zi

mc/h =

Kzi c x Kog c x Q orar med g c + Kzi s x Ko g s x Q orar med g s + Kzi v x Ko v x Q orar med v
+ Kzi c x Koc x Q orar med c + Kzi p x Kop x Q orar med p

Kzi c= 1.25
Kzi s= 1.3

Q orar med g c =

Q orar med g s =

Nlocc
816

x
x

qsc
80

Nlocs
91

x
x

qss
50

/24 x 0,001 =
/24 x 0,001 =

2.721 mc/h
Koc =

/24 x 0,001 =
/24 x 0,001 =

0.19 mc/h
Kos =

Q orar med v =

Q orar med c =

Q orar med p =

Nv
140

x
x

qs v
60

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Nc
160

x
x

qs c
50

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Np
121

x
x

qs p
30

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Qcg=Q c c+Q c s =
Qc_a=SUM(Q c animale)=
Qc =Q c g + Q c a =

Qnevoi_proprii_sistem=

0.48

mc/h

25.09

mc/h

7.12

mc/h

32.21

mc/h

6.8

7.98

0.35 mc/h
Ko v =
6.5
Kzi v =
1.25

0.33 mc/h
Ko c =
6.52
Kzi c =
1.3

0.15 mc/h
Ko p =
Kzi p =

8.95 l/s

8
1.2

Qpierderi_sistem=
1.93
mc/h
Qsocial_cult=
6.44
mc/h
Qc_total= Qc + Qnevoi_proprii_sistem + Qpierderi_sistem + Qsocial_cult
Qc_total=
41.07 mc/h =
11.41 l/s

3. Determinarea volumului rezervorului de inmagazinare


Capacitatea rezervorului de inmagazinare s-a calculat conform STAS 4165-88 si cuprinde atat volumul
de compensare ce trebuie asigurat pentru functionarea rationala a instalatiei, cat si rezerva intangibila
pentru stingerea incendiului.
Vrez=Vcomp + Vinc
in care:
Vcomp=a x Qzi_max (mc/zi)
a=0,22 (coeficient de compensare)
Vcomp =

24.81

mc/zi

Vri=54 mc
Conform normativ P66/2001 art. 3.2.6. , rezerva de incendiu in localitatile rurale este de 10
mc sub 500 locuitori, de 54 mc intre 500 - 5000 locuitori si 108 mc intre 5000 - 10000
locuitori , diferenta o reprezinta volumul de avarie conform articol 10.4
Vav.= 0,25 x Qzi max. = 0,25 X 113 mc/zi = 28,25mc
Vrez. = Vcomp.+Vri+V Vav = 24,81 +54 +28,25 = 107 mc
Vrez = 2 x 8o mc

COMUNA NICORESTI
SATELE: NICORESTI, SRBI, DOBRINETI, BRANISTE

BREVIAR DE CALCUL

1. Date generale
Pentru determinarea cantitatilor de alimentare cu apa potabila pentru satele Nicoreti,Srbi, Dobrineti i Branite,
precum si a debitului de dimensionare a sistemului de alimentare cu apa, in regim de
functionare continuu, s-au respectat prevederile SR 1343/1-95, STAS 1478-90, P66/2001.
Calculul debitelor caracteristice de apa potabila s-a efectuat avand in vedere numarul total de
locuitori (actual).
Necesarul de apa s-a determinat pentru urmatoarele categorii de folosinte:
a. Nevoi gospodaresti:
90% - alimentati din cismele amplasate in curte
10% alimentati din cismele amplasate pe strazi
b. Nevoi publice:
stropit spatii verzi
spalat strazi
c. Institutii publice
d. Animale: taurine, cabaline, porcine.
2. Calculul debitelor
Date de calcul:( preconizate pina in anul 2020
- numar locuitori Nloc=
2054
- 90% alimentati din cismele amplasate in curte Nloc=
- 10% alimentati din cismele amplasate pe strazi Nloc=
- numar de animale:
vaci=
265 capete
Kzi v =
cai=
84 capete
Kzi c=
porci=
196 capete
Kzi p=

1849
205
1.25
1.3
1.2

Conform P66/2001 debitul de calcul Qc=Kzi(KogxQorar_med_g + KoaxQorar_med_a)

qsc= 80
qss= 50

l/om/zi
l/om/zi

qs= 60
qs= 50
qs= 30

l/cap/zi
l/cap/zi
l/cap/zi

mc/h =

Kzi c x Kog c x Q orar med g c + Kzi s x Ko g s x Q orar med g s + Kzi v x Ko v x Q orar med v
+ Kzi c x Koc x Q orar med c + Kzi p x Kop x Q orar med p

Kzi c= 1.25
Kzi s= 1.3

Q orar med g c =

Q orar med g s =

Nlocc
1849

x
x

qsc
80

/24 x 0,001 =
/24 x 0,001 =

Nlocs
205

x
x

qss
50

/24 x 0,001 =
/24 x 0,001 =

6.162 mc/h
Koc =
2.25
0.43 mc/h
Kos =

Q orar med v =

Nv
265

x
x

qs v
60

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Nc
84

x
x

qs c
50

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Np
196

x
x

qs p
30

/24 x 0.001=
/24 x 0.001=

Q orar med c =

Q orar med p =

Qcg=Q c c+Q c s =
Qc_a=SUM(Q c animale)=
Qc =Q c g + Q c a =

Qnevoi_proprii_sistem=

0.43

mc/h

20.72

mc/h

7.94

mc/h

28.66

mc/h

6.1

0.66 mc/h
Ko v =
4.8
Kzi v =
1.25

0.18 mc/h
Ko c =
7.98
Kzi c =
1.3

0.25 mc/h
Ko p =
Kzi p =

7.96 l/s

7.3
1.2

Qpierderi_sistem=
1.72
mc/h
Qsocial_cult=
5.73
mc/h
Qc_total= Qc + Qnevoi_proprii_sistem + Qpierderi_sistem + Qsocial_cult
Qc_total=
36.54 mc/h =
10.15 l/s

3. Determinarea volumului rezervorului de inmagazinare


Capacitatea rezervorului de inmagazinare s-a calculat conform STAS 4165-88 si cuprinde atat volumul
de compensare ce trebuie asigurat pentru functionarea rationala a instalatiei, cat si rezerva intangibila
pentru stingerea incendiului.
Vrez=Vcomp + Vinc
in care:
Vcomp=a x Qzi_max (mc/zi)
a=0,22 (coeficient de compensare)
Vcomp =

50.73

mc/zi

Vri=54 mc
Conform normativ P66/2001 art. 3.2.6. , rezerva de incendiu in localitatile rurale este de 10
mc sub 500 locuitori, de 54 mc intre 500 - 5000 locuitori si 108 mc intre 5000 - 10000
locuitori , diferenta o reprezinta volumul de avarie conform articol 10.4 in functie de
instructiunile de exploatare.
Vav.= 0,25 x Qzi max. = 0,25 X 230 mc/zi = 57,5mc
Vrez. = Vcomp.+Vri+V Vav = 50,73+ 54 + 57,5 = 162,23 mc