Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013


Investete n oameni!

Titlul proiectului: Inva cu noi s devii antreprenor!


Contract nr: POSDRU/175/2.1/S/149602
Beneficiar: Asociaia Euro Brila
P1: Colegiul Economic Ion Ghica - Trgovite
P2: Colegiul Comercial Carol I Constana
P3: Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieti
P4: Colegiul Economic Ion Ghica Brila

CAMPANIE DE CONTIENTIZARE A OPINIEI PUBLICE


FINALIZAREA SELECIEI GRUPULUI INT PENTRU ACTIVITATE N FE
n perioada martie aprilie a avut loc la Colegiul Economic Ion Ghica, Trgovi te, selec ia GT participant
n cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/S/149602, proiect cu titlul Inva cu noi s devii antreprenor!.
Procesul s-a derulat n dou etape:
Etapa I:
Depunerea documentaiei (16 februarie 31 martie 2015, ora 16.00)
Evaluarea dosarului de selecie (01 aprilie 03 aprilie 2015):
autenticitatea actelor i informaiilor prezentate n dosar;
eligibilitatea candidatului.
Dintr-un numr de 109 dosare de candidatur, comisia de evaluare a validat pentru etapa a II a un numr de 107
dosare, 2 dosare nendeplinind criteriul autenticit ii.
Etapa a II a:
analiza scrisorii de recomandare din partea dirigintelui clasei
Scrisoarea de recomandare a vizat aspecte precum: interesul i motiva ia elevului pentru dezvoltarea personal i
formarea profesional, deschiderea pentru nou, capacitatea de comunicare-rela ionare i munc n echip etc.
n urma acordrii punctajului aferent scrisorii de recomandare din partea dirigintelui au fost selecta i 100 de
elevi, iar 7 sunt rezerve (ace tia pot nlocui orice alt elev din GT n condi ii stabilite echipa de management de
proiect). Lista cu rezultatele seleciei GT se afl postat la avizierul Colegiului Economic Ion Ghica.
Urm mult succes coordonatorilor firmelor de exerci iu i celor 100 de elevi care vor fi angaja i n cele 10 firme nou
nfiinate n cadrul proiectului!

Responsabil proiect,
Georgescu Roxana

1/1