Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 10


Prezeni: 10
Pentru: 7
mpotriv: x
Abineri: 3

HOTRREA
privind aprobarea modificrii i completrii Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam
pentru anul 2015
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.04.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.3019/21.04.2015 ntocmit de
domnul Bobu Aurel, referent I cultural n cadrul primriei i avizat de domnul Dumitra Cornel,
primarul Comunei Periam, prin care propune Consiliului Local Periam modificarea hotrrii privind
aprobarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2015;
- Agenda cultural-sportiv a Comunei Periam privind principalele manifestri cultural artistice i sportive pentru anul 2015 nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.8744/24.11.2014;
- prevederile H.C.L.Periam nr.89/27.11.2014 privind aprobarea Agendei Cultural-Sportive a
Comunei Periam pentru anul 2015;
- prevederile H.C.L. Periam nr.35/26.03.2015 privind aprobarea modificrii i completrii
Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam pentru anul 2015;
- prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind nfiinarea, organizarea i desfurarea activitii
aezmintelor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.51/1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor,
proiectelor i aciunilor culturale, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.G. nr.2/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului
nr.51/1998 privind mbuntirea sistemului de finanare a programelor i proiectelor culturale, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul art.36 alin.2 lit.d, ale art.36 alin.6 lit.a, pct.4 i pct.6, ale art.45 alin.1 i ale art.115
alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

H O T R T E :

Art.1. Se aprob modificarea i completarea Agendei Cultural-Sportive a Comunei Periam


privind principalele manifestri cultural - artistice i sportive pentru anul 2015, conform Anexelor
nr.1-8, care fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. ncepnd cu data prezentei, i nceteaz aplicabilitatea orice prevederi contrare
prezentei hotrri.
Art.3. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz primarul Comunei
Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil i domnul Bobu Aurel, referent
I cultural, n cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent - contabil;
- Domnului Bobu Aurel, referent cultural;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

CPUAN IONEL
_________________

BRON DACIANA

___________________________

Nr. 47 din 30.04.2015