Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local:
Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

10
10
7
x
3

HOTRREA
privind revocarea Hotrrii Consiliului Local Periam nr.32 din 26.03.2015
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 30.04.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- referatul nregistrat sub nr.3095/23.04.2015 prezentat de doamna Bron Daciana - secretar al
Comunei Periam, prin care propune Consiliului Local Periam revocarea hotrrii Consiliului Local
Periam nr.32/26.03.2015, urmnd a fi adoptat o nou hotrre privind nsuirea Acordului de
cooperare cu ACoR Filiala Judeean Timi referitor la organizarea i exercitarea activitii de audit
public intern, precum i pentru organizarea i exercitarea unor activiti n scopul realizrii unor
atribuii stabilite prin lege autoritilor administraiei publice locale;
- prevederile H.C.L. Periam nr.32/26.03.2015 privind aprobarea nsuirii Acordului de
cooperare cu A.Co.R Filiala Timi, cu privire la angajarea unei persoane n domeniul auditului public
intern;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, ale art.36 alin.5 lit.b, ale art.45 alin.1, ale art.115 alin.1
lit.b, alin.3, alin.5-7 i ale art.119 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art.1. Se revoc Hotrrea nr.32/26.03.2015 privind aprobarea nsuirii Acordului de
cooperare cu A.Co.R Filiala Timi, cu privire la angajarea unei persoane n domeniul auditului public
intern, adoptat de Consiliul Local Periam.
Art.2. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Asociaiei Comunelor din Romnia - Filiala Judeean Timi;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.
PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

CPUAN IONEL
_____________________

Contrasemneaz:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

BRON DACIANA

___________________________

Nr. 49 din 30.04.2015