Sunteți pe pagina 1din 4

Cursul III

Desfiintarea casatoriei
Art 259 alin 5 si 6:
divort=desfacerea casatoriei; desfiintarea casatoriei=nulitatea; cand e vb de moarte=incetarea
casatoriei
Nulitatea casaroriei:Art 293-306 NCC
Clasificare:
A. Nuliti exprese si virtuale. In codul Familiei existau 2 nulitati virtuale: casatoria dintre 2 pers de acelasi
sex si casatoriei fictive => in NCC au fost convertite in nulitati exprese
B. Nulitati absolute si relative

A. 1. Nulitati absolute
a. Pt incalcarea conditiilor de fond pozitive:
-lipsa diferentierii de sex (art 293+271 NCC)
-lipsa consimtamantului (art 293+271 NCC). Daca analizam 271 NCC in realitate sunt reglem 3 ipoteze:
consimtamantul personal, diferenta de sex, consimtamantul liber al acestora (sanctiunea specifica e doar
nulitatea relativa in cazul existentei unui viciu de consimtamant)
-incalcarea dispozitiilor privind varsta matrimoniala (art 294 NCC)- textul vizeaza varsta de 16 ani. Ea
poate fi acoperita: 1.pana la declararea nulitatii de catre instanta ambii soti au implinit varsta de 18 ani si
2.pana la declararea nulitatii de catre instanta sotia a dat nastere unui copil sau a ramas insarcinata. Opeeaza 2
chiar daca s-a nascut un copil mort sau chiar daca femeia a intrerupt cursul sarcinii.
-fictivitatea- art 295 NCC. Alin 1- casatoria fictiva=incheiata in alte scopuri decat acela de a intemeia o
familie=> Consimtamantul, desi e liber exprimat, nu e sincer. Ex: casatoria de convenienta intre un cetatean
roman si cetateanul strain pentru a obtine permis de sedere in Romania.
D.p.d.v. al naturii juridice a casatoriei fictive: la prima vedere se considera ca e o simulatie. Diferentele sunt:
la casatoria fictiva poate lipsi acordul simulatoriu.
1294 NCC: dispozitiile referitoare la simulatie nu se aplica actelor nepatrimoniale, iar casatoria nu este un act
patrimonial. Inopozabilitatea (sanctiunea specifica simulatiei) nu se aplica si casatoriei.
Sanctiunea casatoriei fictive: nulitatea absoluta.
Dovedirea casatoriei fictive: in teorie-cu orice mijloc de proba. In realitate e mai dificil, mai ales in situatia in
care actiunea in nulitate a casatoriei e introdusa de o terta persoana.

Nulitatea absoluta poate fi acoperita: alin 2 art 295 NCC (alternativ)


1. Daca a intervenit convietuirea sotilor
2. Sotia a nascut sau a ramas insarcinata
3. Daca au trecut 2 ani de la data incheierii casatoriei (nu ne intereseaza daca a intervenit convietuirea
sotilor in aceasta cauza)
OUG 194/2002 prevede casatoria de convenienta: incheiata cu singurul scop de a eluda conditiile de
eludare si de sedere in Romania si de a obtine dreptul de sedere. Art 63 din ordonanta enumera cateva
elemente prin care se poate constata ca respectiva casatorie e de convenienta (nu sunt limitativ prevazute).
Sanctiunea: nu e ca atare nulitatea absoluta, se aplica doar sanctiunea administrativa: s-a anulat doar actul
administrativ prin care s-a acordat dreptul de sedere pentru cetateanul strain, iar daca nu se promoveaza
actiunea in anularea casatoriei aceasta va produce in continuare toate efectele.

b. Pt incalcarea conditiilor de fond negative:


-o persoana care e casatorita nu poate infiinta valabil o a doua casatoriei
-incheierea casatoriei intre persoane care sunt rude in gradul prohibit de lege. In cazul verilor primar este
valabila casatoria in cazurile speciale prevazute de lege.
-casatoria incheiata de alienatul mintal/debit mintal (art 293+276 NCC)

c. Care sanctioneaza incalcarea unor formalitati la celebrarea casatoriei:


-incalcarea competentelor materiale (art 293+287 NCC)
-o casatorie e nula daca ... art 293+287 alin 1 NCC

Natura juridica a nulitatii:


1. Titularul actiunii- orice persoana interesata (art 296 NCC). Cu referire la procuror: daca e in fiinta casatoriaprocuroul are legitimare procesuala activa, daca a incetat (decesul etc): procurorul poate sa intervina numai
daca este vorba de protejarea minorilor, persoanelor puse sub interdictie sau disparutii.
2. Daca este sau nu prescriptibila: este imprescriptibila
3. Daca poate fi acoperita
- cazuri in care poate fi acoperita: incalcarea varstei matrimoniale, gradul 4 de rudenie, incalcarea competentei
materiale a ofiterului de stare civila
-cazuri in care nu poate fi acoperita: in toate celelalte

2.Nulitatile relative:
-lipsa incuviintarilor prevazute de lege: art 197 NCC. -> art 303 alin 2 NCC e un caz de acoperire
-viciile de consimtamant: numai dolul principal are vocatia de anulare a casatoriei, nu si dolul incident. Art
303 alin 2 NCC - caz special de acoperire a nulitatii.

Titularul actiunii: doar de catre sotul care se pretinde a fi victima viciului de consimtamant
-lipsa discernamantului: art 299 NCC
-tutela - impediment dirimant- art 300 NCC

Regim juridic:
-are caracter personal: in principiu poate fi formuoata doar de cei in persoana carora nu au fost indeplinite
conditiile cerute de lege. Se face o trimitere expresa la art 46 alin 4 (de fapt e vb de art 46 alin 3)
- actiunea in anulare nu poate fi transmisa mostenitorilor , dar daca a fost introdusa si moare dupa, ea poate fi
continuata de mostenitori: art 302 NCC
-termen de prescriptie: 6 luni (art 301 NCC)
-poate interveni o acoperire expresa sau tacita- art 303 alin 3 NCC merita o atentie speciala
-are caracter judiciar, deci trebuie declarata de instanta
-implica intotdeauna o actiune in justitie

Efectele nulitatii:
-va produce efecte retroactive in planul rap personal nepatrimoniale, al capacitatilor de exercitiu si al rap
patrimoniale. Prin exceptie va produce efecte pt viitor: in cazul copiilor si casatoria putativa
In ceea ce priveste relatiile personale, se considera ca cei 2 n-au fost niciodata soti. Daca prin efectul casatoriei
unul dintre soti a luat numele celuilalt sot nu va putea sa-l pastreze. Intre soti nu a putut fi posibila
suspendarea prescpritiei.
Capacitatea de exercitiu: art 39 alin 2 NCC- daca minorul a fost de rea credinta isi va pierde capacitatea de
exercitiu.
Relatii patrimoniale: in planul regimului matrimonial- dispare fundamentul lui, se considera ca nu a existat
-obligatia de intretinere: se considera ca nu a existat aceasta obligatie. Daca unul dintre ei a prestat aceasta
obligatia, poate invoca restituirea pestatiilor
-sotul supravietuitor nu are dreptul de mostenire (daca nulitatea a fost data dupa decesul celuilalt)

Exceptii:
-inexistenta efectelor casatoriei asupra copiilor: art 305 alin 1 NCC stabileste ca nulitatea casatoriei nu
produce niciun efect cu privire la copiii nascuti in timpul casatoriei
-casatoria putativa: e posibil ca la momentul incheierii casatoriei unul dintre soti sa fi fost de buna-credinta.
(Art 304 NCC). Putativitatea poate sa fie unilaterala sau bilaterala. Esential pentru a califica o casatorie ca
fiind putativa este buna-credinta, care trebuie sa indeplineasca 2 conditii: 1.eroarea, 2. buna-credinta trebuie sa
existe la momentul incheierii casatoriei, ea se prezuma

Efectele casatoriei putative:


-art 304 alin 1 NCC: fie avem de a face cu o putativitate unilaterala, fie una bilaterala.
-art 304 alin 2 NCC: raporturile patrimoniale ale fostilor soti sunt reglementate de reglememtarile privitoare la
divort
-art 388 NCC

Putativitatea bilaterala:
-raporturile personale: numele de familie nu va putea fi pastrat
-se va considera ca a operat suspendarea prescriptiei
-raporturile patrimoniale: intre soti a existat comunitatea de bunuri, a existat obligatia de intretinere, fiecare
dintre ei are vocatia succesorala

Putativitatea unilaterala:
-raporturile patrimoniale: de regimul de comunitate beneficiaza ambii soti
-obligatia de intretinere: doar sotul de buna-credinta a beneficiat de intretinere
-dreptul la mostenire: sotul de buna-credinta va avea vocatie succesorala, dar cel de rea-credinta nu va avea