Sunteți pe pagina 1din 50

ROMANIA

JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFANESTII DE JOS

H OT R R E A nr. 8/30.04.2010
Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de
30.04.2010
Avnd n vedere:
- Proiectul de hotrre initiat de catre dl. Primar A. Rababoc,
- Raportul de specialitate intocmit de responsabilul de resort din cadrul aparatului
propriu al primarului comunei Stefanestii de Jos,
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local,
- innd seama de prevederile art. 36 alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/201 privind
administraia public local, republicat, modificat i completat;
n temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraia public local,
republicat, modificat i completat ;
H O T R T E:
Art. 1 Se aprob participarea Consiliului local al comunei Stefanestii de Jos ca membru
fondator la constituirea Asociaiei Grupul de aciune local (GAL) Ilfov-Nord;
Art. 2
Se aprob actul constitutiv i statutul asociaiei, conform anexelor care fac parte
integrant din prezenta hotrre;
Art. 3
Se aprob Contribuia Consiliului local al comunei Stefanestii de Jos la
patrimoniul iniial al asociaiei , n valoare de 100,00 lei;
Art. 4
Se mputernicete domnul Rababoc Anghel, n calitate de primar al comunei
Stefanestii de Jos, pentru a semna autentificarea actului constitutiv i a statutului
Asociaiei Grupul de aciune local (GAL) Ilfov-Nord;
Art. 5 Se aprob participarea Consiliului local al comunei Stefanestii de Jos n calitatea
sa de membru fondator al Asociaiei Grupul de aciune local (GAL) Ilfov-Nord la
proiectul Constituirea grupului de aciune local (GAL) Ilfov-Nord, n valoare total de
152.797 lei, - TVA inclus;

Art. 6 Se aprob cofinanarea n valoare de 1100 lei din bugetul propriu al Consiliului
Local Stefanestii de Jos, reprezentnd cota de 1/40 din valoarea de cofinanare a
proiectului de 42 247 lei, - TVA inclus, innd cont c din acest GAL vor face parte 40 de
parteneri din zona Ilfov Nord.
Art. 7
Primarul comunei Stefanestii de Jos va asigura aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.

PRESEDINTE SEDINTA,

Consilieri prezenti:
Cu un numar de ______ voturi pentru din 13 consilieri in functie.

SECRETAR COMUNA,

Anexa 1

LISTA MEMBRILOR FONDATORI AI


ASOCIAIEI GRUPUL DE ACIUNE LOCAL (GAL) ILFOV-NORD
1. CONSILIUL

JUDEEAN

ILFOV,

reprezentat

de

domnul

Cristache Rdulescu, n calitate de Preedinte,


2. CONSILIUL LOCAL BALOTETI, reprezentat de domnul Ion
Florian Dnu, n calitate de primar,
3. CONSILIUL LOCAL CORBEANCA, reprezentat de domnul
Anton Valeriu, n calitate de primar,
4. CONSILIUL LOCAL DASCLU, reprezentat de doamna Mnil
Doina, n calitate de primar,
5. CONSILIUL LOCAL GRDITEA, reprezentat de domnul Toma
Mihail, n calitate de primar,
6. CONSILIUL LOCAL GRUIU, reprezentat de domnul Samoil Ion,
n calitate de primar, conform HCL nr........,
7. CONSILIUL LOCAL MOARA VLSIEI, reprezentat legal de
domnul Filip Andrei, n calitate de primar,

8. CONSILIUL LOCAL NUCI, reprezentat de domnul Vasile


Georgel, n calitate de primar,
9. CONSILIUL LOCAL PETRCHIOAIA, reprezentat de domnul
Stanciu tefan, n calitate de primar,
10. CONSILIUL LOCAL SNAGOV, reprezentat de domnul Muat
Apostol, n calitate de primar,
11. CONSILIUL LOCAL PERI, reprezentat de domnul Albu Anghel,
n calitate de primar,
12. CONSILIUL LOCAL CIOLPANI, reprezentat de domnul Clin
Bogdan Cristian, n calitate de primar,
13. CONSILIUL LOCAL TUNARI, reprezentat de domnul Coe
Grigore, n calitate de primar,
14. CONSILIUL

LOCAL

AFUMAI,

reprezentat

de

domnul

Dumnic Gabriel, n calitate de primar,


15. CONSILIUL LOCAL TEFNETII DE JOS, reprezentat de
domnul Rababoc Anghel, n calitate de primar,

16. S.C. PICMAR PROD COM S.R.L., reprezentat de domnul Iancu


Marius Grigora, n calitate de ......................, conform........,

17. S.C. BIC TRANS GRDITEA S.R.L., reprezentat legal de


domnul Cristea Alexandru Silviu, n calitate de ......................,
conform........,
18. S.C.

TINALIN

EXIM S.R.L., reprezentat legal de domnul

Gtej Florea, n calitate de ......................, conform........


19. S.C. AGROMEC CCIULAI S.A, reprezentat legal de domnul
Ionescu Niculae, n calitate de ......................, conform........
20. S.C. SUKI GROUP S.R.L., reprezentat de domnul Svulescu
Gelmar, n calitate de ......................, conform........,
21. S.C. MATEI A & A CO S.R.L., reprezentat de doamna Matei
Alina Elena, n calitate de ......................, conform........,
22. S.C. MATEI IMPEX S.R.L., reprezentat de domnul Matei Florin,
n calitate de ......................, conform........,
23. FUNDAIA ECO SNAGOV, reprezentat de domnul Marinescu
Nicolae, n calitate de ......................, conform........,
24. BISERICA
reprezentat

CIOFLINCENI
de

domnul

HRAMUL

erban

tefan,

SF.
n

NICOLAE,
calitate

de

......................, conform........,
25. S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., reprezentat de domnul Neagu
Valentin , n calitate de ......................, conform........,

26. S.C. AGROMEC MOARA VLSIEI S.R.L., reprezentat de


domnul

Lefter

Gheorghe,

calitate

de

......................,

conform........,
27.

S.C. ART HOUSE DESIGN S.R.L., reprezentat de domnul


Stancu Drago, n calitate de ......................, conform........,

28. S.C. ALMIRA COM S.R.L., reprezentat de domnul Marin Marin


n calitate de ......................, conform........,
29. S.C. GRDITEA IMPEX S.R.L., reprezentat de domnul
Ionescu Nicolae, n calitate de ......................, conform........,
30. S.C. M&G TRANS S.R.L., reprezentat de domnul Andrei Victor
Daniel, n calitate de ......................, conform........,
31. S.C. HERMES PERIS S.R.L, reprezentat de domnul

Miu

Florin, n calitate de ......................, conform........,


32. BISERICA NATERII DOMNULUI PAROHIA CIOLPANI,
reprezentat legal de preot paroh Manicea Cristian, n calitate de
......................, conform........,
33. S.C. CASA PISCU S.R.L., reprezentat

de domnul Virgil

Scriptariu, n calitate de ......................, conform........,


34.S.C. GERIAMED CLINIC S.R.L., reprezentat de doamna
Ungureanu Claudia Luiza, n calitate de .............conform........,

35. S.C. REAL ESTATE CONSTRUCT S.R.L., reprezentat de


domnul

Lucian

Enache,

calitate

de

......................,

conform........,
36. S.C. AGRO INDAF S.R.L., reprezentat de domnul Davioiu
Claudiu, n calitate de ......................, conform........,
37. S.C. CASCADA S.R.L., reprezentat de domnul Paraschiv Gheorghe, n
calitate de ......................, conform........,
38. S.C. ELDI CONSTRUCT S.R.L., reprezentat de doamna Gherasim
Corina, n calitate de ......................, conform........,
39. S.C. AXIT TOURS IZI S.R.L., reprezentat de domnul Stoian Ionel,
n calitate de ......................, conform........,
40.S.C. AD LIBRA CONS SRL, reprezentat de doamna Dascu Georgiana
Alina, n calitate de ......................, conform........,

ANEXA 2

STATUTUL
ASOCIAIEI GRUPUL DE ACIUNE LOCAL (GAL) ILFOV - NORD
CAPITOLUL I
MEMBRII ASOCIAIEI
Art.1. Asociaia Grupul de aciune local (GAL) Ilfov Nord s-a nfiinat
pe baza

liberului consimmnt al membrilor si, conform actului

constitutiv i este compus

din:

1. CONSILIUL JUDEEAN ILFOV, persoan juridic romn, cu


sediul n Bucureti, Str.Gheorghe Manu nr. 18, sector 1, avnd
contul

..........................................................

deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr. 4192545, reprezentat


legal de domnul Cristache Rdulescu, n calitate de preedinte,
conform HCJ nr. .........
2. CONSILIUL LOCAL BALOTETI, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna Baloteti, str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Ion Florian Dnu, n
calitate de primar, conform HCL nr............,
3. CONSILIUL LOCAL CORBEANCA, persoan juridic romn,
cu sediul n comuna Corbeanca, str............................., avnd
contul ........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal

nr............., reprezentat legal de domnul Anton Valeriu, n calitate


de primar, conform HCL nr........,
4. CONSILIUL LOCAL DASCLU, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna Dasclu, str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de doamna Mnil Doina, n
calitate de primar, conform HCL nr.......
5. CONSILIUL LOCAL GRDITEA, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna Grditea, str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Toma Mihail, n calitate
de primar, conform HCL nr........,
6. CONSILIUL LOCAL GRUIU, persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna

Gruiu,

str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Samoil Ion, n calitate de
primar, conform HCL nr........,
7. CONSILIUL

LOCAL

MOARA

VLSIEI,

persoan

juridic

romn, cu sediul n comuna Moara Vlsiei, str.............................,


avnd contul ........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod
fiscal

nr............., reprezentat legal de domnul Filip Andrei, n

calitate de primar, conform HCL nr........,


8. CONSILIUL LOCAL NUCI, persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna

Nuci,

str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal

nr............., reprezentat legal de domnul Vasile Georgel, n calitate


de primar, conform HCL nr........,
9. CONSILIUL LOCAL PETRCHIOAIA, persoan juridic romn,
cu sediul n comuna Petrchioaia, str............................., avnd
contul ........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Stanciu tefan, n calitate
de primar, conform HCL nr........,
10. CONSILIUL LOCAL SNAGOV, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna Snagov, str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Muat Apostol, n calitate
de primar, conform HCL nr........,
11. CONSILIUL LOCAL PERI, persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna

Peri,

str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Albu Anghel, n calitate
de primar, conform HCL nr........,
12. CONSILIUL LOCAL CIOLPANI, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna

Ciolpani, str............................., avnd contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Clin Bogdan Cristian, n
calitate de primar, conform HCL nr........,
13. CONSILIUL LOCAL TUNARI, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna

Tunari, str............................., avnd contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal

nr.............,reprezentat legal de domnul Coe Grigore, n calitate


de primar,
14. CONSILIUL LOCAL AFUMAI, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna

Afumati, str............................., avnd contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr.............,reprezentat legal de domnul Dumnic Gabriel, n
calitate de primar,
15. CONSILIUL LOCAL TEFNETII DE JOS, persoan juridic
romn, cu sediul n comuna Stefanestii de Jos, sos. Stefanesti
nr. 116, avnd contul RO54TREZ42124510220XXXXX, deschis
la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr. 4420775, reprezentat legal de
domnul Rababoc Anghel, n calitate de primar,
16. S.C. PICMAR PROD COM S.R.L., persoan juridic romn, cu
sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Iancu Marius Grigora,
n calitate de ......................, conform........,
17. S.C. BIC TRANS GRDITEA S.R.L., persoan juridic romn,
cu sediul n comuna.......str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Cristea Alexandru Silviu,
n calitate de ......................, conform........,
18. S.C.
sediul

TINALIN
n

EXIM S.R.L., persoan juridic romn, cu

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal

nr............., reprezentat legal de domnul Gtej Florea, n calitate


de ......................, conform........
19. S.C. AGROMEC CCIULAI S.A, persoan juridic romn, cu
sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Ionescu Niculae, n
calitate de ......................, conform........
20. S.C. SUKI GROUP S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Svulescu Gelmar, n
calitate de ......................, conform........,
21. S.C. MATEI A & A CO S.R.L., persoan juridic romn, cu
sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de doamna Matei Alina Elena, n
calitate de ......................, conform........,
22. S.C. MATEI IMPEX S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Matei Florin, n calitate
de ......................, conform........,
23. FUNDAIA ECO SNAGOV, persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal

nr............., reprezentat legal de domnul Marinescu Nicolae, n


calitate de ......................, conform........,
24. BISERICA CIOFLINCENI HRAMUL SF. NICOLAE, persoan
juridic romn, cu sediul n comuna.......str.............................,
avnd contul ........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod
fiscal nr............., reprezentat legal de domnul erban tefan, n
calitate de ......................, conform........,
25. S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., persoan juridic romn, cu
sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Neagu Valentin , n
calitate de ......................, conform........,
26. S.C. AGROMEC MOARA VLSIEI S.R.L., persoan juridic
romn, cu sediul n comuna.......str............................., avnd
contul ........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Lefter Gheorghe, n
calitate de ......................, conform........,
27. S.C. ART HOUSE DESIGN S.R.L., persoan juridic romn,
cu sediul n comuna.......str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Stancu Drago, n calitate
de ......................, conform........,
28. S.C. ALMIRA COM S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal

nr............., reprezentat legal de domnul Marin Marin n calitate


de ......................, conform........,
29. S.C. GRDITEA IMPEX S.R.L., persoan juridic romn, cu
sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Ionescu Nicolae, n
calitate de ......................, conform........,
30. S.C. M&G TRANS S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n
comuna...., str............................., avnd contul .........................,
deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr............., reprezentat
legal de domnul Andrei Victor Daniel, n calitate de ......................,
conform........,
31. S.C. HERMES PERIS S.R.L, persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna.....,

str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Mu Florin, n calitate
de ......................, conform........,
32. BISERICA NATERII DOMNULUI PAROHIA CIOLPANI,
persoan

juridic

romn,

cu

str............................., avnd contul


Trezoreria Ilfov i cod fiscal

sediul

comuna.......,

........................., deschis la

nr............., reprezentat legal de

preot paroh Manicea Cristian, n calitate de ......................,


conform........,
33. S.C. CASA PISCU S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul
n
comuna....., str............................., avnd contul .........................,

deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr............., reprezentat


legal
de domnul Virgil Scriptariu, n calitate de ......................,
conform........,
34. S.C. GERIAMED CLINIC S.R.L., persoan juridic romn, cu
sediul n
Comuna.....,

str.............................,

avnd

contul

.........................,
deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr............., reprezentat
legal de
doamna Ungureanu Claudia Luiza, n calitate de ......................,
conform........,
35. S.C. REAL ESTATE CONSTRUCT S.R.L., persoan juridic
romn, cu
sediul n comuna

Tunari, str............................., avnd contul

.................,
deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat
de domnul
Lucian Enache, n calitate de ......................, conform........,
36.S.C. AGRO INDAF S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul
n
comuna

.....,

str.............................,

avnd

contul

.........................,
deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat
de domnul
Davioiu Claudiu, n calitate de ......................, conform........,

37. S.C. CASCADA S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n comuna


........,
str............................., avnd contul ........................., deschis la Trezoreria
Ilfov i
cod fiscal nr.............,reprezentat de domnul Paraschiv Gheorghe, n
calitate de
....................., conform........,
40. S.C. ELDI CONSTRUCT S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n
comuna ....., str............................., avnd contul ........................., deschis
la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat de doamna
Gherasim
Corina, n calitate de ......................, conform........,
41. S.C. AXIT TOURS IZI S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n
comuna ...., str............................., avnd contul ........................., deschis
la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat de domnul Stoian
Ionel,
n calitate de ......................, conform........,
40.S.C. AD LIBRA CONS SRL, persoan juridic romn, cu sediul n
comuna
....., str............................., avnd contul ........................., deschis la
Trezoreria
Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat de doamna Dascu Georgiana
Alina, n calitate de ......................, conform........,

care au hotrt constituirea sus-numitei asociaii, n conformitate cu Ordonana


Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i
completrile

ulterioare.

Art. 2. Denumirea asociaiei


(1)

Asociaia are denumirea de Grupul de aciune local (GAL) Ilfov

Nord, care a fost rezervat prin dovada disponibilitii denumirii emis de


Ministerul Justiiei cu nr. ..................
(2) Asociaia se nfiineaz pentru a realiza activiti de interes comunitar,
nepatri-monial,

conform constituirii persoanelor juridice, n baza O.G. nr.

26/2000.

Art. 3. Statutul juridic


Asociaia este persoan juridic romn, non profit, de interes comunitar
i funcineaz n temeiul O.G. nr. 26/2000, actului constitutiv i a prezentului
statut.
Art. 4 . Sediul asociaiei
(1)Sediul asociaiei este n Bucureti, strada Gheorghe Manu nr. 18,
sector 1
(2)Sediul asociaiei poate fi schimbat pe baza hotrrii consiliului
director.
Art. 5. Constituire de filiale
(1) Asociaia i poate constitui filiale/sucursale, ca structuri teritoriale, pe
baza hotrrii Adunrii Generale.
(2) Filiala este condus de un Consiliu director propriu, alctuit din cel
puin 3 membri.
Art. 6. Durata asociaiei
Asociaia se constituie pe o durat nedeterminat.

CAPITOLUL II
SCOPUL I OBIECTIVELEL ASOCIAIEI
Art. 7. Scopul asociaiei este pregtirea i promovarea proiectelor cu
finanare
intern i extern.
Art. 8. Obiectivele asociaiei
(1) Obiectivele asociaiei, n vederea realizrii scopului, sunt urmtoarele:
-

asisten material i logistic pentru identificarea proiectelor


finanabile din fonduri europene,

elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri cu scopul de a


dezvolta regiunea Ilfov Nord,

coordonarea ntocmirii documentaiei de aplicare,

susinerea proiectelor,

coordonarea derulrii proiectelor finanate,

coordonare, implemetare proiecte,

asisten managerial post implementare,

realizarea dezvoltrii locale n localitile care fac parte din Asociaie,

sprijinirea progresului economic i profesional, cultural, social, educativ,


etc. n localitile care fac parte din Asociaie i a persoanelor i
grupurilor locale implicate,

antamarea de relaii pe plan intern i internaional n vederea accesrii


de fonduri pentru dezvoltarea zonei de nord a judeului Ilfov,

participarea la seminarii, trguri, expoziii i alte manifestri cu larg


vizibilitate intern i internaional, pentru prezentarea potenialului
zonei,

contientizarea populaiei din zona Ilfov - Nord prin ntlniri periodice


de informare i de culegere de propuneri de la ceteni n legtur cu

propunerile de proiecte i aciuni viitoare,


-

mediatizarea informaiei europene i a rezultatelor obinute prin


proiectele implementate,

realizarea de parteneriate interne i internaionale n vederea atragerii


de fonduri.

(2) Modificarea scopului i a obiectivelor asociaiei se poate face cu


ajutorul membrilor fondatori.
(3) n toate cazurile, schimbarea scopului asociaiei se poate face numai
dac
acesta a fost realizat n totalitate sau n parte ori dac acesta nu mai
poate fi
ndeplinit.
(4) n realizarea scopului i a obiectivelor propuse, asociaia va putea
colabora cu alte organizaii cu scop similar.
CAPITOLUL III
RESURSELE PATRIMONIALE I CHELTUIELILE ASOCIAIEI
Art.9. Patrimoniul asociaiei
(1) Patrimoniul asociaiei este alctuit dintr-un activ patrimonial, iniial, n
valoare de 2400 Ron.
(2) ntregul patrimoniu va fi evideniat i pstrat n conformitate cu
legislaia romn n materie, pe numele asociaiei i va fi folosit exclusiv
pentru realizarea obiectivelor ei.
(3) Patrimoniul social iniial al asociaiei se completeaz cu cotizaii,
donaii, sponsorizri, alte resurse obinute de la bugetele locale,
obinerea de fonduri rambursabile sau nerambursabile primite din
finanri interne i externe reglemetate legal, necesare scopului propus i
alte venituri prevzute de lege.

(4) Cotizaiile anuale vor fi stabilite prin hotrrea Adunrii Generale.


CAPITOLUL IV
VENITURILE I CHELTUIELILE ASOCIAIEI
Art.10. Patrimoniul Asociaiei se poate compune din bunuri mobile i
imobile,
mijloace bneti, titluri de valoare provenite din cotizaiile membrilor,
venituri
realizate din activiti economice directe, resurse obinute de la bugetul de stat
i/sau bugetele locale, dividendele societilor comerciale nfiinate de asociaie,
dobnzile i dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, n condiii
legale, donaii, legate, subvenii, sponsorizri, finanare pentru proiecte n acord
cu statutul Asociaiei i alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din
ar sau strintate, precum i din alte surse prevzute de lege.
Art. 11. (1) Personalul necesar desfurrii activitii este folosit pe
baz de contract de munc cu timp parial, drepturile i obligaiile fiind stabilite de
Consiliul director.
(2) Plata salariilor, impozitelor pe acestea i a cotei de asigurri sociale i a
altor obligaii, se face potrivit legii.
Art. 12. (1) Principalele cheltuieli ale asociaiei sunt:
a) salarii i adaosuri la salarii,
b) indemnizaii, prime i premii,
c) cheltuieli materiale i servicii,
d) alte cheltuieli.
(2)

Cheltuielile se efectueaz potrivit prevederilor bugetului de venituri i

cheltuieli i se aprob de persoanele nsrcinate de Consiliul director.


(3) Salariile, indemnizaiile i alte drepturi bneti ale personalului se
stabilesc n
limitele statului de funciuni i ale bugetului de venituri i cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificri, i alte


asemenea din disponibilitile existente.
Art. 13. Exerciiul economico financiar ncepe la data de 1 ianuarie
i se
ncheie la data de 31 decembrioe ale fiecrui an.

CAPITOLUL V
MEMBRII ASOCIAIEI, DREPTURILE I OBLIGAIILE, PIERDEREA
CALITII
Art. 14. Calitatea de membri o au:
(1)

(a)

asociaii (membrii) fondatori: persoane juridice, care particip la

actul constitutiv i ader la statutul asociaiei nregistrat ca atare, semnatari ai


actului constitutiv;
(b)

asociaii (membrii) susintori: persoane fizice sau juridice care i pun

serviciile la dispoziia asociaiei i care contribuie la sporirea fondurilor materiale


i financiare ale acesteia pe timpul desfurrii activitii acesteia i solicit n
scris aprobarea Consiliului director pentru a deveni membru susintor;
(c)

asociaii (membrii) de onoare: persoane investite cu acest titlu de ctre

Consiliul director ca recunotere a unor merite deosebite;


(d) membrii susintori i membrii de onoare nu pot face parte din personalul
angajat al asociaiei.
(2) Membrii asociai pot fi persoane fizice i persoane juridice care cunoscnd
statutul

sunt de acord cu scopurile propuse de aceasta i neleg ca,

prin propria activitate

sau mijloace bneti, s contribuie la realizarea

lui.
Art. 15.

Drepturile membrilor asociaiei:


a) s aleag i s fie alei n organele de conducere ale asociaiei,

b) s i exprime liber prerile n problemele privind activitatea


asociaiei,
c) s beneficieze de aciunile i activitile organizate de asociai,
d) s propun proiecte pentru dezvoltarea local i regional.
Art. 16.

Obligaiile membrilor asociaiei:


a) s participe la activitile organizate i s depun contribuia
financiar ca aport la patrimoniul de constituire a asociaiei,
b) s achite cotizaia astfel cum a fost stabilit,
c) s cunoasc i s respecte Statutul asociaiei, s acioneze
pentru creterea prestigiului acesteia,
d) s nu ntreprind aciuni n defavoarea asociaiei,
e) s reprezinte asociaia atunci cnd au fost delegai n acest sens.

Art.17.

Pierderea calitii de membru a asociaiei


Membrii asociaiei i pierd aceast calitate n urmtoarele condiii:
a) la cerere, prin exprimarea n scris a dorinei de a se retrage ,
b) prin excludere, n cazul n care aduc prejudicii morale i / sau
materiale.

CAPITOLUL VI
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE I CONTROL
Seciunea I
Adunarea general

Art.18. (1) Adunarea general este organul suprem al asociaiei i se


compune din asociaii care au calitatea de membrii fondatori, membrii de onoare.
(1)

Adunarea general se reunete n sesiune ordinar cel puin o


dat pe an,
la locul i data stabilit de Consiliul director.

(2)

Adunarea general poate fi convocat n sesiune extraordinar,


de ctre

Consiliul director, sau la cererea unei cincimi din

membrii si i are urmtoarele atribuii principale:


a) stabilirea strategiei i a obiectivelor generale ale asociaiei,
b) aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli i a bilanului contabil,
c) alegerea i revocarea membrilor Consiliului director i a cenzorului,
d) nfiinarea de filiale, cooptarea de noi membri,
e) modificarea actului constitutiv i a statutului,
f) dizolvarea i lichidarea asociaiei i stabilirea destinaiei bunurilor
rmase dup lichidare,
g) stabilirea prestaiilor la care vor fi supui membrii asociaiei.
(3)

Adunarea

general

asociaiei

este

prezidat

de

ctre

Preedintele Consiliului Director iar n lipsa acestuia de ctre


vicepreedinte. Adunarea general se consider statutar i poate
lua hotrri dac la prima convocare sunt prezeni cel puin dou
treimi din totalul membrilor si, iar la a doua convocare, oricare ar
fi participarea.
(4)

Hotrrile se iau prin vot deschis, dac nu s-a hotrt votul secret.

(5)

Toi membrii Adunrii generale au drept egal de vot.

(6)

Hotrrile Adunrii generale sunt obligatorii chiar i pentru membrii


abseni, sau reprezentai, precum i pentru cei ce au votat
mpotriv, dac nu sunt contrare legii, actului constitutiv sau
statutului.

(7)

Adunarea general poate hotr completarea sau modificarea


scopului i a obiectivelor.

Seciunea II
Consiliul director
Art. 19. (1) Asociaia Grupul de aciune local (GAL) Ilfov Nord
este administrat de ctre Consiliul director, format din trei membri, din care un
preedinte, un vicepreedinte, un secretar. Mandatul Consiliului director are o
durat de patru ani, putnd fi reales de Adunarea general pe noi perioade.
Orice loc vacant creat n timpul exercitrii unui mandat, se completeaz prin
alegere, cu durata pn la expirarea mandatului predecesorului.
(2)

Consiliul director al asociaiei asigur realizarea scopului i obiectivele

acesteia, exercitnd urmtoarele atribuii:


a) aprob structura organizatoric i funcional a asociaiei;
b) prezint Adunrii generale raportul de activitate pe o perioad anterioar,
executarea bugetului de venituri i cheltuieli, bilanului contabil, proiectului
bugetului de venituri i cheltuieli i proiectul programelor asociaiei;
c) ncheie acte juridice n numele i pe seama asociaiei;
d) aprob politica de dezvoltare;
e) adopta tactica i strategia de marketing;
f) aprob operaii de negociere de contracte, de credite i subvenii anuale;
g) aprob utilizarea fondului valutar;
h) aprob propunerile de depire a cheltuielilor totale prevzute n buget;
i) aprob sau propune, dup caz, modificri n volumul fondului de rezerv;
j) stabilete nivelul de salarizare i alte drepturi, n condiiile legii, pentru
preedintele asociaiei i personalul angajat;
k) adopt orice alte probleme privind activitatea asociaiei, cu excepia celor date
n alte competene.
Art. 20. Membrii Consiliului director care, ntr-o anumit problem,
supus hotrrii sale, sunt interesai personal sau prin soii lor, ascendenii sau
descendenii, rudele n linie colateral sau afinii lor pn la gradul al patrulea

inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare i nici la vot. n caz contrar, vor
rspunde pentru daunele cauzate asociaiei dac votul lor nu s-ar fi putut obine
majoritatea cerut.
Art. 21. Nu poate fi membru al Consiliului director iar dac este, pierde
aceast calitate cel ce ocup o funcie de conducere n cadrul unei instituii
publice, dac asociaia sprijin activitatea acelei instituii publice.
Art. 22.

Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului

asociaiei pot fi atacate de fondatori sau de ctre oricare dintre membrii


Consiliului director care au lipsit sau au votat mpotriv i au cerut s se insereze
aceasta n procesul verbal de edin.
Art. 23. (1) Consiliul director se ntrunete cel puin odat pe lun sau
ori de cte ori nevoile asociaiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului director se face de preedinte, iar n lipsa acestuia de
nlocuitorul su, cu cel puin 15 zile nainte de data fixat.
(3) Consiliul director delibereaz, n mod valabil, n prezena a 2/3 din numrul
membrilor si i adopt hotrri cu o jumtate plus unu din voturi.
Art. 24. Deliberrile i hotrrile Consiliului director se consemneaz n
procese verbale ncheiate cu ocazia fiecrei edine.

Seciunea III
Preedintele i vicepreedintele
Art. 25. (1) Preedintele asociaiei conduce ntreaga activitate putnd
s ncheie acte juridice n numele i pe seama asociaiei i s ndplineasc orice
alte atribuii stabilite prin statut, regulamentul Consiliului director i a celor
stabilite de Adunarea general.
(2) Vicepreedintele nlocuiete preedintele ori de cte ori este nevoie, conform
regulamentului propriu.

Seciunea IV
Controlul financiar

Art. 26. (1) Gestiunea asociaiei este controlat de un cenzor, ales de


Adunarea genral, pe o perioad de maximum 3 ani.
(2) n realizarearea competenei, cenzorul are urmtoarele atribuii:
a) Verific modul n care este administrat patrimoniul asociaiei.
b) ntocmete rapoarte i le prezint Adunrii generale i Consiliului director.
c) Poate participa la edinele Consiliului director, fr drept de vot.
d) ndeplinete orice alte atribuii prevzute n statut sau stabilite de Consiliul
director.
e) La lichidarea asociaiei controleaz operaiunile delichidare
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
Art.27.

Consiliul director aprob regulile generale de organizare i

funcionare a activitii cenzorului.

CAPITOLUL VII
MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA I LICHIDAREA
Art 28. (1) Modificarea formei juridice a asociaiei se va putea face la propunerea
Consiliului director, cu aprobarea Adunrii generale.
(2) Asociaia se va dizolva:
I. De drept, prin realitarea sau, dup caz, prin imposibilitatea realizrii scopului
pentru care a fost constituit, dac n termen de trei luni de la constatarea unui
astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop (dac este cazul).

II. Prin hotrre judectoreasc,

la cererrea oricrei persoane interesate

atunci cnd:
a) scopul sau activitatea asociaiei a devenit ilicit sau contrar ordinii
publice;
b) realizarea scopului este urmrit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
c) urmrete alt scop dect cel pentru care s-a constituit;
d) a devenit insolvabil;
e) nu mai obine autorizaile necesare prealabile, potrivit legii;
III. n situaia imposibilitii constituirii Consiliului director. n conformitate
cu statutul Asociaiei, dac aceast situaie dureaz mai mult de 1 an de la data
la care, potrivit statutului Consiliul director trebuia constituit.
IV. n alte situaii prevzute de lege.
Art.29 (1) n cazul dizolvrii asociaiei, lichidatorii se numesc de instana
judectoreasc;
(2) Odat cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director nceteaz;
(3) Lichidatorii, la intrarea n funcie, efectueaz inventarul i ncheie un bilan
care s constate situaia exact activului i pasivului;
(4) Ei sunt obligai s primeasc i s pstreze registrle i orice alte acte ale
asociaiei i s in un registru cu toate operaiunile lichidrii, n ordinea datei
acestora;
(5) Lichidatorii i ndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.
Art.30 (1) Lichidatorii au obligaia de a continua operaiunile juridice n curs, de a
ncasa creanele, de a plti creditorii, iar dac numerarul nu este suficient, de a
transforma procednd la vnzarea prin licitaie public a bunurilor mobile i
imobile;
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaiuni noi, care sunt necesare
finalizrii celor aflate n curs de derulare;

Art. 31 (1) n cazul dizolvrii asociaiei, bunurile rmase n urma lichidrii nu se


pot transmite ctre persoanele fizice;
(2) Aceste bunuri pot fi transmise ctre persoane juridice de drept privat sau de
drept public, cu scop identic sau asemntor;
(3) dac n termen de 6 luni de la terminarea lichidrii, lichidatorii nu au reuit s
transmit bunurile n condiiile alineatului (2), ele se atribuie de instana
competent unei persoane juridice cu scop identic sau asemntor. Instana
judectoreasc atribuie bunurile i, n cazul n care statutul nu prevede o
procedur de transmitere, sau dac prevederea este contrar legii sau ordinii
publice, bunurile rmase dup lichidare vor fi atribuite de instana competent
unei persoane juridice cu scop identic sau asemntor.
(4) data transmiterii bunurilor este cea a ntocmirii procesului verbal de predare
preluare, dac prin acesta nu s-a stabilit o dat ulterioar;
Art.32 Lichidatorii ncheie operaiunile i remit celor n drept contul gestiunii,
numai dup expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvrii asociaiei.
Art.33 Dup ncheierea lichidrii, lichidatorii sunt obligai, ca n termen de 2 luni,
s depun bilanul, registrul-jurnal i un memorandum, s declare operaiunile de
lichidare la Registrul asociaiilor i fundaiilor al judectoriei n

crei

circumscripie teritorial i are sediul asociaia i s ndeplineasc toate


procedurile de publicrae i radiere din acest registru;
Art.34 Dac n termen de 30 de zile de la depunerea bilanului nu se n
registreaz nicio contestaie, bilanul se consider definitiv aprobat, iar lichidatorii
cu autorizarea judectoriei vor remite celor n drept bunurile i sumele rmase de
la lichidare mpreun cu toate registrele i actele asociaiei i ale lichidrii, dup
acestea fiind considerai descrcai;
Art.35 (1) Asociaia nceteaz a avea fiin la data radierii din Registrul
asociaiilor i fundaiilor.
(2) Radierea se face n baza actului constatator eliberat lichidatorilor prin care se
atest descrcarea acestora de obligaiile asumate;
CAPITOLUL VIII

RELAIILE ASOCIAIEI
Art.36 (1) Relaiile comerciale, financiare ntre asociaie i alte persoane fizice i
juridice, precum i cu statul, se vor desfura pe baz de contracte generate de
pri, pe principiul libertrii contractuale;
(a) Asociaia poate cumpra, nchiria, concesiona spaii, terenuri i mijloace de
producie pentru desfurarea obiectivului propus i al realizrii scopului. De
asemenea, poate valorifica bunuri i mijloace din patrimoniu, n condiiile legii;
CAPITOLUL IX
DISPOZIII FINALE
Art.37 (1) Asociaia poate s i adopte sigla, insigne, aprobate de Adunarea
general;
(2) Asociaia editeaz programe i pliante pentru atragerea de fonduri
(3) prevederile prezentului statut se completeaz cu dispoziiile legii;
Art.38 Prezentul Statut a fost aprobat de noi, membrii fondatori la................... n
ziua de, drept pentru care semnm:

SEMNTURILE FONDATORILOR:
1. CONSILIUL JUDEEAN ILFOV, reprezentat de domnul Cristache
Rdulescu, n calitate de Preedinte,
2. CONSILIUL LOCAL BALOTETI,
Florian Dnu, n calitate de primar,

reprezentat de domnul Ion

3. CONSILIUL LOCAL CORBEANCA, reprezentat de domnul Anton


Valeriu, n calitate de primar,
4. CONSILIUL LOCAL DASCLU, reprezentat de doamna

Mnil

Doina, n calitate de primar,


5. CONSILIUL LOCAL GRDITEA,

reprezentat de domnul Toma

Mihail, n calitate de primar,


6. CONSILIUL LOCAL GRUIU, reprezentat de domnul Samoil Ion, n
calitate de primar,
7. CONSILIUL LOCAL MOARA VLSIEI, reprezentat de domnul Filip
Andrei, n calitate de primar,
8. CONSILIUL LOCAL NUCI, reprezentat de domnul Vasile Georgel, n
calitate de primar,
9. CONSILIUL LOCAL PETRCHIOAIA,

reprezentat de domnul

Stanciu tefan, n calitate de primar,


10. CONSILIUL LOCAL SNAGOV,

reprezentat de domnul Muat

Apostol, n calitate de primar.


11. CONSILIUL LOCAL PERI, reprezentat legal de domnul Albu
Anghel, n calitate de primar.
12. CONSILIUL LOCAL CIOLPANI, reprezentat legal de domnul Clin
Bogdan Cristian, n calitate de primar.

13.CONSILIUL LOCAL TUNARI, reprezentat de domnul Coe Grigore,


n calitate de primar,
14.CONSILIUL LOCAL AFUMAI, reprezentat de domnul Dumnic
Gabriel, n calitate de primar,
15.CONSILIUL LOCAL TEFNETII DE JOS, reprezentat de
domnul Rababoc Anghel, n calitate de primar,
16. S.C. PICMAR PROD COM S.R.L., reprezentat de domnul Iancu
Marius
Grigora, n calitate de ......................, conform........,
17. S.C. BIC TRANS GRDITEA S.R.L., reprezentat de domnul
Cristea
Alexandru Silviu, n calitate de ......................, conform........,
18. S.C.

TINALIN

EXIM S.R.L., reprezentat de domnul Gtej

Florea, n
calitate de ......................, conform........
19. S.C.

AGROMEC CCIULAI S.A, reprezentat

de domnul

Ionescu
Niculae, n calitate de ......................, conform........
20.S.C. SUKI GROUP S.R.L., reprezentat de domnul Svulescu
Gelmar,
n calitate de ......................, conform........,
21. S.C. MATEI A & A CO S.R.L., reprezentat de doamna Matei
Alina

Elena, n calitate de ......................, conform........,


22. S.C. MATEI IMPEX S.R.L., reprezentat de domnul Matei
Florin, n
calitate de ......................, conform........,
23.

FUNDAIA

ECO

SNAGOV,

reprezentat

de

domnul

Marinescu
Nicolae, n calitate de ......................, conform........,
24. BISERICA CIOFLINCENI HRAMUL

SF. NICOLAE,

reprezentat
legal de domnul erban tefan, n calitate de ......................,
conform........,
25. S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., reprezentat de domnul Neagu
Valentin,
n calitate de ......................, conform........,
26. S.C. AGROMEC MOARA VLSIEI S.R.L., reprezentat legal
de
domnul Lefter Gheorghe, n calitate de ......................, conform........,
27. S.C. ART HOUSE DESIGN S.R.L., reprezentat de domnul
Stancu
Drago, n calitate de ......................, conform........,
28. S.C. ALMIRA COM S.R.L., reprezentat de domnul Marin
Marin n
calitate de ......................, conform........,

29 .S.C. GRDITEA IMPEX S.R.L., reprezentat legal de


domnul
Ionescu Nicolae, n calitate de ......................, conform........,
30. S.C. M&G TRANS S.R.L., reprezentat legal de domnul
Andrei Victor
Daniel, n calitate de ......................, conform........,
31. S.C. HERMES PERIS S.R.L, reprezentat legal de domnul
Miu
Florin, n calitate de ......................, conform........,
32. BISERICA NATERII DOMNULUI PAROHIA CIOLPANI,
reprezentat legal de preot paroh Manicea Cristian, n calitate de .
..........
...... conform........,
33. S.C. CASA PISCU S.R.L., reprezentat legal de domnul
Virgil
Scriptariu, n calitate de ......................, conform........,
34. S.C. GERIAMED CLINIC S.R.L., reprezentat legal de
doamna
Ungureanu Claudia Luiza, n calitate de ......................,
conform........,
35. S.C. REAL ESTATE CONSTRUCT S.R.L., reprezentat de
domnul
Lucian Enache, n calitate de ......................, conform........,

36. S.C. AGRO INDAF S.R.L., reprezentat de domnul


Davioiu
Claudiu, n calitate de ......................, conform........,
37. S.C. CASCADA S.R.L., reprezentat de domnul Paraschiv
Gheorghe, n
calitate de ......................, conform........,
38.S.C. ELDI CONSTRUCT S.R.L., reprezentat de doamna Gherasim
Corina, n calitate de ......................, conform........,
39. S.C. AXIT TOURS IZI S.R.L., reprezentat de domnul Stoian Ionel,
n calitate de ......................, conform........,
40.S.C. AD LIBRA CONS SRL, reprezentat de doamna Dascu
Georgiana
Alina, n calitate de ......................, conform........,

ANEXA 3
ACT CONSTITUTIV
AL ASOCIAIEI GRUPUL DE ACIUNE LOCAL (GAL) ILFOV NORD

Noi,
33. CONSILIUL JUDEEAN ILFOV, persoan juridic romn, cu
sediul n Bucureti, Str.Gheorghe Manu nr. 18, sector 1, avnd
contul
..........................................................deschis la Trezoreria Ilfov i
cod fiscal nr. 4192545, reprezentat legal de domnul Cristache
Rdulescu, n calitate de preedinte, conform HCJ nr. .....
34. CONSILIUL LOCAL BALOTETI, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna Baloteti, str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Ion Florian Dnu, n
calitate de primar, conform HCL nr........,
35. CONSILIUL LOCAL CORBEANCA, persoan juridic romn,
cu sediul n comuna Corbeanca, str............................., avnd
contul ........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Anton Valeriu, n calitate
de primar, conform HCL nr........,

36. CONSILIUL LOCAL DASCLU, persoan juridic romn, cu


sediul n comuna Dasclu, str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de doamna Mnil Doina, n
calitate de primar, conform HCL nr.......
37. CONSILIUL LOCAL GRDITEA, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna Grditea, str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Toma Mihail, n calitate
de primar, conform HCL nr........,
38. CONSILIUL LOCAL GRUIU, persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna

Gruiu,

str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Samoil Ion, n calitate de
primar, conform HCL nr........,
39. CONSILIUL

LOCAL

MOARA

VLSIEI,

persoan

juridic

romn, cu sediul n comuna Moara Vlsiei, str.............................,


avnd contul ........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod
fiscal

nr............., reprezentat legal de domnul Filip Andrei, n

calitate de primar, conform HCL nr........,


40. CONSILIUL LOCAL NUCI, persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna

Nuci,

str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Vasile Georgel, n calitate
de primar, conform HCL nr........,

41. CONSILIUL LOCAL PETRCHIOAIA, persoan juridic romn,


cu sediul n comuna Petrchioaia, str............................., avnd
contul ........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Stanciu tefan, n calitate
de primar, conform HCL nr........,
42. CONSILIUL LOCAL SNAGOV, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna Snagov, str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Muat Apostol, n calitate
de primar, conform HCL nr........,
43. CONSILIUL LOCAL PERI, persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna

Peri,

str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Albu Anghel, n calitate
de primar, conform HCL nr........,
44. CONSILIUL LOCAL CIOLPANI, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna

Peri, str............................., avnd contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Clin Bogdan Cristian, n
calitate de primar, conform HCL nr........,
45. CONSILIUL LOCAL TUNARI, persoan juridic romn, cu
sediul n comuna

Peri, str............................., avnd contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr.............,reprezentat legal de domnul Coe Grigore, n calitate
de primar,

46. CONSILIUL LOCAL AFUMAI, persoan juridic romn, cu


sediul n comuna

Peri, str............................., avnd contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr.............,reprezentat legal de domnul Dumnic Gabriel, n
calitate de primar,
47. CONSILIUL LOCAL TEFNETII DE JOS, persoan juridic
romn, cu sediul n comuna Stefanestii de Jos, , sos. Stefanesti
nr. 116, avnd contul RO54TREZ42124510220XXXXX, deschis
la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr. 4420775, reprezentat legal de
domnul Rababoc Anghel, n calitate de primar,

48. S.C. PICMAR PROD COM S.R.L., persoan juridic romn, cu


sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Iancu Marius Grigora,
n calitate de ......................, conform........,
49. S.C. BIC TRANS GRDITEA S.R.L., persoan juridic romn,
cu sediul n comuna.......str............................., avnd contul
........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Cristea Alexandru Silviu,
n calitate de ......................, conform........,
50. S.C.
sediul

TINALIN
n

EXIM S.R.L., persoan juridic romn, cu

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Gtej Florea, n calitate
de ......................, conform........

51. S.C. AGROMEC CCIULAI S.A, persoan juridic romn, cu


sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Ionescu Niculae, n
calitate de ......................, conform........
52. S.C. SUKI GROUP S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Svulescu Gelmar, n
calitate de ......................, conform........,
53. S.C. MATEI A & A CO S.R.L., persoan juridic romn, cu
sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de doamna Matei Alina Elena, n
calitate de ......................, conform........,
54. S.C. MATEI IMPEX S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Matei Florin, n calitate
de ......................, conform........,
55.

FUNDAIA ECO SNAGOV, persoan juridic romn, cu


sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Marinescu Nicolae, n
calitate de ......................, conform........,

56.

BISERICA
persoan

CIOFLINCENI
juridic

HRAMUL

romn,

cu

SF.

NICOLAE,

sediul

comuna.......str............................., avnd contul .........................,


deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr............., reprezentat
legal de domnul erban tefan, n calitate de ......................,
conform........,
57. S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., persoan juridic romn, cu
sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Neagu Valentin , n
calitate de ......................, conform........,
58. S.C. AGROMEC MOARA VLSIEI S.R.L., persoan juridic
romn, cu sediul n comuna.......str............................., avnd
contul ........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal
nr............., reprezentat legal de domnul Lefter Gheorghe, n
calitate de ......................, conform........,
59. S.C. ART HOUSE DESIGN S.R.L., persoan juridic romn, cu
sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Stancu Drago, n calitate
de ......................, conform........,
60. S.C. ALMIRA COM S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Marin Marin n calitate
de ......................, conform........,

61. S.C. GRDITEA IMPEX S.R.L., persoan juridic romn, cu


sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Ionescu Nicolae, n
calitate de ......................, conform........,
62. S.C. M&G TRANS S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n
comuna.......str............................., avnd contul .........................,
deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr............., reprezentat
legal de domnul Andrei Victor Daniel, n calitate de ......................,
conform........,
63. S.C. HERMES PERIS S.R.L, persoan juridic romn, cu sediul
n

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de domnul Miu Florin, n calitate
de ......................, conform........,
64. BISERICA NATERII DOMNULUI PAROHIA CIOLPANI,
persoan

juridic

romn,

cu

sediul

comuna.......str............................., avnd contul .........................,


deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr............., reprezentat
legal

de

preot

paroh

Manicea

Cristian,

calitate

de

......................, conform........,
65. S.C. CASA PISCU S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n
comuna.......str............................., avnd contul .........................,
deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr............., reprezentat
legal de domnul Virgil Scriptariu, n calitate de ......................,
conform........,

66. S.C. GERIAMED CLINIC S.R.L., persoan juridic romn, cu


sediul

comuna.......str.............................,

avnd

contul

........................., deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal


nr............., reprezentat legal de doamna

Ungureanu Claudia

Luiza, n calitate de ......................, conform........,


35. S.C. REAL ESTATE CONSTRUCT S.R.L., persoan juridic
romn, cu
sediul n comuna

Tunari, str............................., avnd contul

.................,
deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat
de domnul
Lucian Enache, n calitate de ......................, conform........,
36.S.C. AGRO INDAF S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul
n
comuna

.....,

str.............................,

avnd

contul

.........................,
deschis la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat
de domnul
Davioiu Claudiu, n calitate de ......................, conform........,
37. S.C. CASCADA S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n comuna
........,
str............................., avnd contul ........................., deschis la Trezoreria
Ilfov i
cod fiscal nr.............,reprezentat de domnul Paraschiv Gheorghe, n
calitate de
....................., conform........,

42. S.C. ELDI CONSTRUCT S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n


comuna ....., str............................., avnd contul ........................., deschis
la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat de doamna
Gherasim
Corina, n calitate de ......................, conform........,
43. S.C. AXIT TOURS IZI S.R.L., persoan juridic romn, cu sediul n
comuna ...., str............................., avnd contul ........................., deschis
la Trezoreria Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat de domnul Stoian
Ionel,
n calitate de ......................, conform........,
40.S.C. AD LIBRA CONS SRL, persoan juridic romn, cu sediul n
comuna
....., str............................., avnd contul ........................., deschis la
Trezoreria
Ilfov i cod fiscal nr.............,reprezentat de doamna Dascu Georgiana
Alina, n calitate de ......................, conform........,

n calitate de fondatori, am hotrt constituirea unei asociaii n


conformitate cu Ordonana Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaii
i fundaii, cu modificrile i completrile ulterioare.
Asociaia va fi denumit: GRUPUL DE ACIUNE LOCAL (GAL)
ILFOV NORD i va fi persoan juridic romn, non-profit, de interes
comunitar, ce va funciona n temeiul O.G. nr. 26/2000, a statutului i a
prezentului act constitutiv.
Asociaia are sediul n,comuna Snagov, sat Cioflinceni, judeul Ilfov,
cu posibilitatea nfiinrii de sucursale/filiale.

Scopul Asociaiei este pregtirea i promovarea proiectelor cu


finanare intern i extern iar obiectivele pe care i le propune n
vederea realizrii acestui scop sunt prevzute n Statutul asociaiei.
Asociaia se constituie pe durat nedeterminat, i va putea primi noi
membri inclusiv membri de onoare din societatea civil intern i
internaional.
Patrimoniul asociaiei este format dintr-un activ patrimonial iniial n
valoare de 2400 RON, obinut din contribuiile egale ale membrilor
fondatori.
Patrimoniul asociaiei se poate completa ulterior cu bunuri mobile i
imobile, mijloace bneti, titluri de valoare provenite din cotizaiile
membrilor, donaii, legate, subventii, sponsorizari, finantare pentru
proiecte n acord cu statutul Asociaiei i alte fonduri primite de la
persoane fizice sau juridice din tar sau strinatate, resurse obtinute de
la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dobnzi i dividende
rezultate din plasarea sumelor disponibile n conditiile legii, dividendele
societilor comerciale nfiinate de asociaie, venituri realizate din
activiti economice directe precum i din alte surse prevzute de lege.
ntregul patrimoniu va fi evideniat i pstrat n conformitate cu
legislaia romn n

materie, pe numele asociaiei i va fi folosit

exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.


Organele de conducere ale Asociaiei sunt:
1. Adunarea general a asociailor,
2. Consiliul director,
3. Cenzorul.
Consiliul director este format din:
1. Preedinte: ......................................................
2. Vicepreedinte : .................................................
3. Secretar : ....................................................

Cenzor: .............................................................................
Noi, fondatorii ASOCIAIEI GRUP DE ACIUNE LOCAL (GAL)
ILFOV - NORD, mputernicim pe Dorina Felicia Drghici, cetean
romn, domiciliat n Bucureti, os. Olteniei nr. 142, bl.4, ap. 64, sc.2,
sect.4, posesor al actului de identitate C.I. seria RR nr. 444822, eliberat
de SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de 16.04.2007, ca n numele nostru i
pentru noi, s desfoare procedura de dobndire a personalitii
juridice, nscrierea asociaiei n Registrul asociaiilor i fundaiilor,
obinerea avizelor necesare, precum i s semneze orice acte
modificatoare ale Actului constitutiv i Statutului asociaiei, modificri
impuse de instana judectoreasc competent, semntura sa fiindu-ne
pe deplin opozabil.
Redactat i editat n 30 exemplare astzi ............................
SEMNTURA FONDATORILOR
12. CONSILIUL

JUDEEAN

ILFOV,

reprezentat

de

domnul

Cristache Rdulescu, n calitate de Preedinte,


13. CONSILIUL LOCAL BALOTETI, reprezentat de domnul Ion
Florian Dnu, n calitate de primar,
14. CONSILIUL LOCAL CORBEANCA,

reprezentat de domnul

Anton Valeriu, n calitate de primar,


15. CONSILIUL LOCAL DASCLU, reprezentat de doamna
Mnil Doina, n calitate de primar,

16. CONSILIUL LOCAL GRDITEA,

reprezentat de domnul

Toma Mihil, n calitate de primar,


17. CONSILIUL LOCAL GRUIU, reprezentat de domnul Samoil
Ion, n calitate de primar,
18. CONSILIUL LOCAL MOARA VLSIEI, reprezentat de domnul
Filip Andrei, n calitate de primar,
19. CONSILIUL LOCAL NUCI, reprezentat de domnul Vasile
Georgel, n calitate de primar,
20. CONSILIUL LOCAL PETRCHIOAIA, reprezentat de domnul
Stanciu tefan, n calitate de primar,
21. CONSILIUL LOCAL SNAGOV, reprezentat de domnul Muat
Apostol, n calitate de primar,
22. CONSILIUL LOCAL PERI, reprezentat legal de domnul Albu
Anghel, n calitate de primar,
23. CONSILIUL LOCAL CIOLPANI, reprezentat legal de domnul
Clin Bogdan Cristian, n calitate de primar,
13. CONSILIUL LOCAL TUNARI, reprezentat legal de domnul
Coe Grigore, n
calitate de primar,
14.CONSILIUL LOCAL AFUMAI, reprezentat legal de domnul
Dumnic
Gabriel, n calitate de primar,

15.CONSILIUL LOCAL TEFNETI, reprezentat legal de


domnul Rababoc
Anghel, n calitate de primar,
16. S.C. PICMAR PROD COM S.R.L., reprezentat de domnul
Iancu Marius
Grigora, n calitate de ......................, conform........,
17. S.C. BIC TRANS GRDITEA S.R.L., reprezentat de
domnul Cristea
Alexandru Silviu, n calitate de ......................, conform........,
18. S.C. TINALIN EXIM S.R.L., reprezentat de domnul Gtej
Florea, n calitate
de ......................, conform........
19. S.C. AGROMEC CCIULAI S.A, reprezentat de domnul
Ionescu Niculae,
n calitate de ......................, conform........
20.S.C. SUKI GROUP S.R.L., reprezentat de domnul Svulescu
Gelmar, n
calitate de ......................, conform........,
21. S.C. MATEI A & A CO S.R.L., reprezentat de doamna Matei
Alina Elena,
n calitate de ......................, conform........,
22. S.C. MATEI IMPEX S.R.L., reprezentat de domnul Matei
Florin, n calitate

de......................, conform........,
23.

FUNDAIA ECO SNAGOV, reprezentat de domnul

Marinescu Nicolae, n
calitate de ......................, conform........
24.

BISERICA CIOFLINCENI HRAMUL SF. NICOLAE,

reprezentat legal de
domnul

erban

tefan,

calitate

de

......................,

conform........,
25. S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., reprezentat de domnul Neagu
Valentin, n
calitate de ......................, conform........,
26. S.C. AGROMEC MOARA VLSIEI S.R.L., reprezentat
legal de domnul
Lefter Gheorghe, n calitate de ......................, conform........,
27. S.C. ART HOUSE DESIGN S.R.L., reprezentat de domnul
Stancu
Drago,n calitate de ......................, conform........,
28. S.C. ALMIRA COM S.R.L., reprezentat de domnul Marin
Marin n calitate
de ......................, conform........,
29. S.C. GRDITEA IMPEX S.R.L., reprezentat legal de
domnul Ionescu
Nicolae, n calitate de ......................, conform........,

30.S.C. M&G TRANS S.R.L., reprezentat legal de domnul


Andrei Victor
Daniel, n calitate de ......................, conform........,
31. S.C. HERMES PERIS S.R.L, reprezentat legal de domnul
Miu Florin, n
calitate de ......................, conform........,
32. BISERICA NATERII DOMNULUI PAROHIA CIOLPANI,
reprezentat
legal de preot paroh Manicea Cristian, n calitate de
......................,
conform........,
33.S.C. CASA PISCU S.R.L., reprezentat legal de domnul
Virgil Scriptariu,
n calitate de ......................, conform........,
34.S.C. GERIAMED CLINIC S.R.L., reprezentat legal de
doamna
Ungureanu

Claudia Luiza, n calitate de ......................,

conform........,
35. S.C. REAL ESTATE CONSTRUCT S.R.L., reprezentat
de domnul
Lucian Enache, n calitate de ......................, conform........,
36. S.C. AGRO INDAF S.R.L., reprezentat de domnul
Davioiu
Claudiu, n calitate de ......................, conform........,

37. S.C. CASCADA S.R.L., reprezentat de domnul Paraschiv


Gheorghe, n
calitate de ......................, conform........,
38.S.C. ELDI CONSTRUCT S.R.L., reprezentat de doamna
Gherasim
Corina, n calitate de ......................, conform........,
39. S.C. AXIT TOURS IZI S.R.L., reprezentat de domnul Stoian
Ionel,
n calitate de ......................, conform........,
40.S.C. AD LIBRA CONS SRL, reprezentat de doamna Dascu
Georgiana
Alina, n calitate de ......................, conform........,