Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnica Gh.

Asachi Iasi
Facultatea de Constructii si Instalatii
Catedra Beton, Materiale, Tehnologie si Management in Constructii
Disciplina: Economia lucrarilor de constructii
An de studiu: III CCIA ingineri zi; III IC ingineri zi

SUBIECTE
Colocviu la disciplina Economie si legislatie in constructii

1. Participantii la realizarea unei lucrari de constructie


2. Etapele de realizare a unei lucrari de constructie
3. Generalitati privind notiunile de pret, cheltuiala si cost
4. Tipuri de preturi care se estimeaza pe parcursul realizarii unei lucrari de constructie
5. Structura pretului unei lucrari de constructie
6. Metode de evaluare a pretului estimat al unei lucrari de constructie. Alegerea unei
metode de evaluare
7. Evaluarea pretului estimat al unei lucrari de constructii folosind metoda pe baza de
norme. Structura si alcatuirea Indicatorului de Norme de Deviz.
8. Evaluarea pretului estimat al unei lucrari de constructii folosind metoda pe baza de
norme. Definirea normei de deviz. Structura normei de deviz.
9. Evaluarea pretului estimat al unei lucrari de constructii folosind metoda pe baza de
norme. Calculul normelor de consum specific al resurselor din normele de deviz.
10. Evaluarea pretului estimat al unei lucrari de constructii folosind metoda pe baza de
norme. Etapele de evaluare.
11. Evaluarea pretului estimat al unei lucrari de constructii folosind metoda pe baza de
norme. Antemasuratoarea; definitie; mod de intocmire.
12. Evaluarea pretului estimat al unei lucrari de constructii folosind metoda pe baza de
norme. Extrasul de material; definitie; mod de intocmire.
13. Evaluarea pretului estimat al unei lucrari de constructii folosind metoda pe baza de
norme. Extrasul de manopera; definitie; mod de intocmire.

14. Evaluarea pretului estimat al unei lucrari de constructii folosind metoda pe baza de
norme. Extrasul de utilaj; definitie; mod de intocmire.
15. Metode de estimare a costurilor directe de executie, specifice metodei pe baza de
norme.
16. Devizul sintetic pe categorii de lucrari; devizul de material, definitie; mod de
intocmire.
17. Devizul sintetic pe categorii de lucrari; devizul de manopera; definitie; mod de
intocmire.
18. Devizul sintetic pe categorii de lucrari; devizul de utilaj; definitie; mod de intocmire.
19. Devizul sintetic pe categorii de lucrari; devizul de transporturi; definitie; mod de
intocmire.
20. Devizul analitic pe categorii de lucrari; definirea pretului unitar de deviz; calculul
pretului unitar de deviz.
21. Devizul analitic pe categorii de lucrari. Definitie; mod de intocmire.
22. Recapitulatia devizului.
23. Autorizarea executiei lucrarilor de constructie. Etapele autorizarii. Documentatii
tehnice pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructie.
24. Proceduri de licitatie a lucrarilor de constructie in vederea contractarii. Tipuri de
licitatii.
25. Etapele metodologice de aplicare a unei proceduri de licitatie pentru lucrari publice.
26. Contractarea lucrarilor de constructie. Tipuri de contracte. Structura generala a unui
contract.

Titular disciplina

Conf. dr. ing. Eduard ANTOHIE