Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL 1>COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397}Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isidoli@isj.di.edu.ro Web: wwzv.isi.di.edu.ro

NOTA NR.

MINISTERUL EDUCATIEI $!
CERCETArul ~TllNTIFICE

2!J3 din 05:&5.l!J.Jd..--

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET


Vii aducem la cuno~tintii ca, ~koala de Agenti de Politie ,,Vasile Lasciir" Campina,
pune la dispozitie oferta educationalii pentru sesiunea septembrie 2015 in format powerpoint la urmiitoarea adresii: www.scoalapolitie.ro/ofertaeducationala2015.

Inspector ~colar,
'Prof. Simona C