Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DIN ORADEA - FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

IFAC
FEDERAIA
INTERNAIONALA A
CONTABILILOR

STUDENT: UNGUR ANDREEA


CIG, AN II, GRUPA IV

~2011~

Organizare:
Federatia Internatiola a Contabililor (IFAC) este organizatia mondiala pentru profesia
contabila. Fondata in 1977, cu 63 de membri fondatori din 51 de tari, misiunea ei este sa
serveasca interesul public, IFAC va continua sa consolideze profesia contabila la nivel
mondial si sa contribuie la dezvoltarea unor economii internationale puternice, prin
infiintarea si promovarea loialitatii fata de standardele profesionale de inalta calitate, in
plus fata de convergenta internationala a standardelor, abordand probleme de interes
public, unde experienta profesionala este cea mai relevanta.
Organismele de guvernare, personalul si voluntarii IFAC au ca valori integrarea,
transparenta si experinta. IFAC cauta, de asemenea, sa consolideze loialitatea
profesionistilor auditori fata de aceste valori, care se reflecta in Codul de Etica pentru
auditorii profesionisti.

Rolul IFAC consta in dezvoltarea profesiei contabile si de audit cu scopul de a-i


permite asigurarea unor servicii de o calitate superioara in interesul public. IFAC este o
organizatie profesionala nonprofit si neguvernamentala. Prin cooperarea cu organizatiile
membre si regionale, initiaza si coordoneaza eforturile de normalizare internationale de
audit din punct de vedere tehnic, etic si educativ.

Activitati principale:
1. In serviciul interesului public
IFAC ofera o directie profesiei contabile internationale in sprijinul interesului
public, prin:

Dezvoltarea, promovarea si mentinerea standardelor profesionale globale si a


Codului de Etica pentru Auditorii
consecventa;
2

Profesionisti, de o calitate superioara

Incurajarea eficace a convergentei standardelor profesionale, in special a


standardelor de audit, de asigurare, de etica, de educatie si a standardelor de
raportare financiara;

Preocuparea

pentru

imbunatatirea

continua

calitatii

auditului

si

managementului financiar;

Promovarea valorilor profesiei contabile pentru a asigura o atragere continua a


incepatorilor de mare calibru;

Promovarea conformarii cu obligatiile membrilor;si

Asistarea economiilor in curs de dezvoltare si a celor care apar, in cooperarecu


organismele profesionale regionale si cu alte organisme, pentru stabilirea si
mentinera profesiei care se obliga la performanta calitatii in serviciul public.

2. Contributia la eficienta economiei globale


IFAC contribuie la functionarea eficienta a economiei internationale, prin:

Imbunatatirea increderii in calitatea si credibilitatea raportarii financiare;

Incurajarea luarii de masuri privind performanta informatiilor (financiare si nonfinanciare)de inalta calitate in cadrul organizatiei;

Promovarea prevederilor serviciilor de inalta calitatede catre toti membrii


profesiei contabile mondiale; si

Promovarea importantei aderarii la Codul Etic pentru Auditorii Profesionisti de


catre toti membrii profesiei contabile, inclusiv membrii din industrie, comert,
sectorul public, sectorul non-profit,mediul academic si practica publica.

Prevederi privind conducerea si purtatorul de cuvant


IFAC este principalul purtator de cuvant pentru profesia internationala si vorbeste
deschis despre o sfera larga de probleme politice publice, in special despre acelea unde
experienta profesionala este cea mai relevanta, si, de asemenea, despre probleme de
reglementare legate de audit si raportarea financiara. Aceasta se realizeaza, in parte, prin

conlucrarea cu numeroase organizatii care se bazeaza sau care au un interes in activitati


ale profesiei contabile internationale.

Membrii:
IFAC cuprinde 163 de organizatii din toate partile globului, reprezentand mai mult de
2,5 milioane de contabili din practica publica , de industrie si comert, sectorul public si
invatamant. Niciun alt organism contabil din lume nu are o baza internationala atat de
larga cum are IFAC si putine alte organizatii profesionale indeplinesc aceasta
caracteristica.
CECCAR este membru plin IFAC din anul 1996.
Puterea IFAC deriva nu numai din reprezentarea internationala, dar si din sprijinul si
implicarea organismelor individuale membre, care se dedica promovarii integritatii,
transparentei si experientei in profesia contabila, ca si din sustinerea organismelor
contabile regionale.

Initiativele de elaborarea Standardelor:


IFAC a recunoscut demult nevoia unui cadru conceptual global armonizat pentru a
satisface cerintele internationale in crestere ale profesiei contabile, fie in comunitatile de
afacer, sectorul public sau invatamant. Componentele majore ale acestui cadru sunt
Codul de Etica pentru Auditorii Profesionisti, Standardele Internationale de Audit
(ISA)Standardele Internationale de Educatie si Standardele Internationale

de

Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS).


Consiliile IFAC de elaborare a Standardelor,descrise mai jos, urmeaza un proces
exact care sprijina dezvoltarea standardelor de inalta calitate in interesul public, intr-un
mod transparent, eficient si eficace. Toate aceste consilii de elaborae a standardelor au
Grupuri Consultative de Recomandare care ofera perspective de interes public si includ
membrii publici.

Comitetele

IFAC

pentru Activitate

Interesului

Public

(PIAC)-Consiliul

Standardelor Internationale de Audit si Asigurare, Consiliul Standardelor Internationale


de Contabilitate si Educatie, Consiliul Standardelor Internationale de Etica pentru
Contabili si grupul Consultativ de Conformare - sunt subiecte ale supravegherii de catre
Consiliul de Supraveghere a Interesului Public (PIOB) pentru profesia contabila.
IFAC sustine in mod activ convergenta catre Standardele Internationale de Audit si
alte standarde dezvoltate de consiliile IFAC de elaborare si de Consiliul pentru
Standardele Internationale pentru contabilitate.

Servicii de Audit si Asigurare


Consiliul pentru Standardele Internationale de Audit si Asigurare (IAASB) dezvolta
Standardardele Internationale pentru Audit si Standardardele Internationale privind
Misiunile de Revizuire, care au legatura cu auditul si cu revizuirea situatiilor financiare
istorice si Standardardele Internationale pentru misiunile de asigurare care au legaturi cu
misiuni de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare istorice.
Standardele Internationale de Audit si Asigurare include, de asemenea, comunicate
legate cu practica. Aceste Standarde Internationale si comunicate servesc ca baza pentru
standardele de audit si asigurare de inalta calitate si ca declaratii mondiale. Ele stabilesc
standardele si ofera indrumare pentru auditori si pentru alti profesionisti contabili,
oferindu-le instrumentele pentru a face fata cerintelor in crestere si privind raportarile
informatiei financiare si ofera indrumare in ariile specializate.
In completare, Standardele Internationale de Audit si Asigurare dezvolta standarde de
control al calitatii pentru firme si echipe de misiune in ariile de practica ale auditului,
asigurarii si serviciilor conexe.

Etica
Codul de etica pentru auditorii profesionisti, dezvoltat de consiliul IFAC al
Standardele Internationale de Etica pentru Contabili, stabileste cerinte etice pentru

auditorii profesionisti si ofera un cadru conceptual pentru toti auditorii profesionisti


pentru a asigura confomitatea cu cele cinci principii fundamentale de etica.
Acestea sunt: integritatea, obiectivitatea, competenta profesionala si atentia cuvenita,
confidentialitatea si comportamentul profesional. Potrivit cadrului conceptual, li se cere
tuturor auditorilor profesionisti sa identifice amenintari ale acestor principii si daca exista
sa aplice masuri de salgardare, pentru a se asigura ca principiile nu sunt compromise. O
organizatie membra IFAC sau o firma nu poate aplica standarde mai putin riguroase decat
cele enuntate in Cod Etic.

Contabilitatea sectorului public:


Consiliul IFAC pentru Standardele Internationale de Contabilitate a Sectorului Public
(IPSASB), se concentreaza asupra dezvoltarii standardelor raportarii financiare de inalta
calitate pentru folosirea de catre entitatile sectorului public din intreaga lume. S-a
dezvoltat un organism vast in cadrul IPSASB pentru a stabili cererile de raportare
financiara de catre guverne si alte organizatii ale sectorului public. IPSASB reprezinta
cea mai buna practica internationala privind raportarea financiara a entitailor din sectorul
public. In multe jurisdctii, aplicarea cerintelor IPSASB va spori responsabilitatea si
transparenta raportarilor financiare intocmite de guverne si agentiile lor.
IPSASB sunt cuprinse in editia 2006 a Ghidului privind Declaratiilor internationale
de Contabilitate a sectorului public si de asemenea pe site-ul http//ifac.org.

Structura si functionarea IFAC:


Guvernarea IFAC revine Conducerii Consiliului. Consiliul IFAC cuprinde un
reprezentatn al fiecarui organism membru. Conducerea reprezinta un grup mai mic
responsabil pentru impunerea politicii. Reprezentativ pentru profesia contabila mondiala,
membrii conducerii depun un juramant profesional pentru a actiona cu integritate si in
interesul public. IFAC are sediul in orasul New York, iar personalul este format din
contabili si alti profesionisti din toata lumea.

Bibliografie
1. Audit. Concepte si practici. Aboradre nationala si internationala, ed.
Economica, Buc. 2002.
2. Audit financiar 2006. Standardele odului etic Federatia internationala a
contabililor, ed. Irecson, Buc. 2007.