Sunteți pe pagina 1din 10

6.

Diagnosticul performanelor bursiere


Cerin:
Pe baza informaiilor din situaiile financiare, s se ntocmeasc diagnosticul
performanelor bursiere

Rezolvare:
Metodologia de diagnostic aplicat pentru diagnosticarea performanelor bursiere:

1. Se selecteaz nivelele de analiz specifice domeniului supus diagnosticrii


Nivelele de referin:
1.
-

Ratele bursiere
Performanei bursiere prin crearea de valoare pentru acionari
Se selectaz criteriile de apreciere pentru fiecare nivel de analiz:
Ratele bursiere (KB,EPS, Cash EPS, PER, PBR, PSR, DIVA, RDIV, RADIV )
Performanei bursiere prin crearea de valoare pentru acionari )EVA, MVA, CFROI, CVA,
TSR=

3.Se calculeaz valorile criteriilor de apreciere a domeniului investigat (valorile indicatorilor


ec-financiari) i se stabilesc nivelele de comparaie ale acestora, acolo unde acestea se
cunosc; reprezentrile grafice ale indicatorilor sunt de asemenea foarte sugestive

2009

2010

2011

1. Capitalizarea bursier
(KB)

91183428
.72

16252450
7.9

218657470.
4

Tendin :

2. Rezultatul pe aciune
(EPS)

2.096076
368

2.756442
716

5.64663269
1

Tendin :

Tabel 1: Ratele bursiere

Intervale de
siguran financiar,
tendine favorabile

A. Ratele bursiere de
cretere

3. Trezoreria pe aciune
(CASH EPS)

Tendin :

4. Coeficientul de
capitalizare bursier (PER)

0.05932739
4

Nivel :-, Media rilor


dezvoltate: 7-14 ori ,
Tendin :

0.066648
335

0.090333
82

5. Valoarea de pia/valoarea
contabil pe aciune (PBR)

0.284

0.286

0.334

Nivel:-,Media rilor
dezvoltate: 0,9-1,7
ori,Tendin :

6. Pre de pia/Cifra de
afaceri net pe aciune (PSR)

0.798

1.01

1.145

Tendin :

1.54

0.00000000
0

Tendin :

616.89

0.00000000
00

Tendin :

maxim

179.4493
76

B. Ratele bursiere de
dividend
1. Dividend pe aciune
(DIVA)
2. Randamentul dividendelor
(RDIV)
3. Rata de acoperire a
dividendelor (RADIV)

maxim

Nivel: 250%,
Tendin :

2009

2010

2011

Tabel
2
Performane
bursiere prin crearea de
valoare pentru acionari

Intervale de
siguran financiar,
tendine favorabile

1. Valoarea economic
adugat (EVA)

Tendin :

2. Valoarea de pia adaugat


(MVA)

5,597,052

76,606,614

128,677,702 Tendin :

3. Rata de rentabilitate a
fluxurilor de numerar
(CFROI)

Tendin :

4. Valoarea lichid adaugat


(CVA) (Cash value added)

Tendin :

5. Rentabilitatea total ale


acionarilor (TSR)

11.7777802

0.345381526 Tendin :

DIAGNOSTICUL RATELOR BURSIERE

Indicatori

Observaii
Constatri la societatea
analizat- stare i tendine

Diagnostic
SWOT

A.
Rate
bursiere
de cretere

Punctaj

Pondere
de
importan*
P1 = 90 %

1.KB

2.EPS

3.Cash
EPS

4.PER

5.PBR

6.PSR

Diagnostic
ul ratelor
bursiere
de crestere

Punctaj
agregat

cretere

100 %

N1 nixpi
i 1

B.Rate
bursiere
de
dividend

P2 =10 %

1.DIVA

2.RDIV

3.RADIV

Diagnostic
ul ratelor
bursiere
de
dividend
Diagnostic
ul ratelor
bursiere
(A+B)

DIAGNOSTICUL PERFORMANELOR BURSIERE PRIN CREAREA DE VALOARE


PENTRU ACIONARI

Indicatori

Observaii
Constatri la societatea
analizat- stare i tendine

Diagnostic
SWOT

1. Valoarea
economic
adugat EVA

Punctaj

Pondere
de
importan*
p1= 20 %

2. Valoarea de
pia adugat
MVA

P2= 20 %

3. Rata de
rentabilitate a
fluxurilor de
numerar
(CFROI)

p3= 20 %

4. Valoarea
lichid
adugat -CVA
(Cash value
added=

p4= 20 %

5.
Rentabilitatea
total ale
acionarilor
(TSR)

p5= 20 %

Punctaj
agregat

Diagnosticul
performanelor
prin crearea de
valoare pentru
acionari

100 %

N nixpi
i 1

SINTEZA DIAGNOSTICULUI PERFORMANELOR BURSIERE


Indicatori

Observaii
Constatri la
societatea analizatstare i tendine

Diagnostic Punctaj
SWOT

Pondere
de imp*

Diagnosticul ratelor
bursiere

p1= 40 %

Diagnosticul
performantelor bursiere
prin crearea de valoare
pentru actionari

p2= 60 %

Diagnosticul
performantelor bursiere

100%

10

Punctaj
agregat