Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnic a Moldovei

Catedra: Informatica Aplicat

RAPORT
Lucrare de laborator Nr.1
la Structuri de date i algoritmi

A efectuat:

st. gr. TI-143


Lupascu Eugeniu

A verificat:

lect. asist.
Mihail Kulev

Chiinu 2015

Lucrare de laborator Nr.1

Tema: iruri de caractere

Scopul lucrrii: Acumularea deprinderilor de algoritmizare i programare a


problemelor ce prelucreaz date de tip Sir de caractere. ntroducerea i afiarea
irurilor de caractere, prelucrarea lor, folosind funciile i procedurile de
prelucrare a irurilor de caractere.

Formularea condiii problemei (sarcina de lucru): De executat la calculator


programul de prelucrare a datelor de tip Sir de caractere, n corespundere cu
varianta.

Sarcina individual (Varianta 10):Sa se scrie functia sortmind,care va sorta o


serie din n siruri in ordine alfabetica,bazindu-se pe litera cu numarul de
ordine k din sirul dat, unde k este un parametru,transmis functiei sortmind.

Schema logic a algoritmului:

Textul programului in limbajul C


#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
void sortmid(int k,int n,char sir[][140]);
void sortmid(int k,int n,char sir[][140]){
int i,j;
char aux[140];
for(i=0;i<n-1;i++){
if (strlen (str[i])< k )str[i] [k-1] =' ';
for(j=i+1;j<n;j++){
if (strlen (str[j])< k )str[j] [k-1] =' ';
if(sir[j][k-1] < sir[i][k-1]){
strcpy(aux,sir[i]);
strcpy(sir[i],sir[j]);
strcpy(sir[j],aux); }}}

}
int main(){
char sir[50][140];
int i,n,k;
printf("\n Introduceti nr. elementelor dorite pentru afisare din sir: ");
scanf("%d",&n);
printf("\n Introduceti parametrul k: ");
scanf("%d",&k);

for(i=0;i<n; i++){
printf("\n Introduceti sirul %d: ",i+1);
fflush(stdin);
scanf("%s",&sir[i]); }
sortmid(k,n,sir);
printf("\nRezultatele obtinute :\n ");
printf("\n Sirurile in ordinea alfabetica:\n");
for(i=1;i<=n;i++){
printf("\n %c: %s\n",sir[i][k-1],sir[i]);}
getch();
return 0; }
Rezultatele obinute:

Concluzii:
n acest laborator am obinut primele deprinderi n lucrul cu irurile de
caractere. Am creat un program care transform irurile, dubleaz valorile si le
sumeaz. Din rezultatul afiat de program putem vedea c programul a fost scris
corect i i indeplinete sarcina foarte bine.

Bibliografie:
1) Elemente de baza ale programarii in C
Autor(i): Razvan Oprea, Sorin Arsene, Cornelia Stan
2) Programare orientata pe obiecte. C/C++
Autor(i): Cornelia Victoria Anghel
3) http://forum.softpedia.com/topic/919569-tipuri-de-date-in-c/
4) http://myexpy.blogspot.com/2012/03/tipuri-de-date-string.html