Sunteți pe pagina 1din 191

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAIE FIZIC I SPORT

A REPUBLICII MOLDOVA
Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 793.3+796.012.2

GRIGORE Maria Florica

ESTIMAREA INFLUENEI DANSULUI SPORTIV ASUPRA


DEZVOLTRII CAPACITILOR PSIHOMOTRICE
LA JUNIORI I (12-13 ANI)

Specialitatea: 13.00.04 - Teoria i metodologia educaiei fizice,


antrenamentului sportiv i culturii fizice
de recuperare
Tez de doctor n pedagogie

Conductor tiinific:

GRIMALSCHI Teodor
doctor n pedagogie,
profesor universitar

Autorul:

GRIGORE Maria Florica

CHIINU, 2013

Grigore Maria Florica, 2013

CUPRINS
ADNOTARE (n romn, rus, englez) ................................................................................... 5
LISTA ABREVIERILOR ........................................................................................................... 8
INTRODUCERE ......................................................................................................................... 9
1. CMPUL EPISTEMOLOGIC PRIVIND VALOAREA DANSULUI SPORTIV N
DEZVOLTAREA CAPACITILOR PSIHOMOTRICE A DANSATORULUI.
DELIMITRI CONCEPTUALE ......................................................................................... 17
1.1. Cadrul general al problemei pregtirii dansatorului pentru asigurarea performanei
motrice n cadrul antrenamentului sportiv. Originea i sensul dansului .......................... 17
1.2. Specificitatea efortului fizic, funcional i psihic dominant n dansul sportiv i
influena acesteia asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice ale dansatorilor ...........23
1.3. Caracterizarea particularitilor de vrst a juniorilor I i implicaiile acestora n
antrenamentul sportiv de dans ......................................................................................... 29
1.4. Sinteza sferei tipologiei dansului sportiv i raportul acestora cu psihomotricitatea
i performanele sportive ale dansatorilor juniori I .......................................................... 35
1.5. Concluzii la capitolul 1......................................................................................................43
2. STRUCTURA I CONINUTUL TIPOLOGIEI ANTRENAMENTULUI SPORTIV
I ASPECTELE DEZVOLTRII CAPACITILOR PSIHOMOTRICE ALE
DANSATORILOR JUNIORI I ............................................................................................ 45
2.1. Metodologia cercetrii........................................................................................................45
2.2. Organizarea cercetrii.........................................................................................................65
2.3. Analiza particularitilor dansului sportiv n dezvoltarea capacitilor psihomotrice
ale juniorilor I.....................................................................................................................68
2.4. Determinarea tipologiei antrenamentelor de dans sportiv i influenele acestora
asupra capacitilor psihomotrice.......................................................................................87
2.5. Elaborarea i aplicarea unui modul experimental de antrenament sportiv
n estimarea eficient a pregtirii dansatorilor juniori I......................................................89
2.6. Concluzii la capitolul 2.....................................................................................................100
3. ARGUMENTAREA TEORETIC I EXPERIMENTAL A EFICIENEI
DANSULUI SPORTIV N DEZVOLTAREA CAPACITILOR PSIHOMOTRICE
A JUNIORILOR I.................................................................................................................102
3.1. Influena dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitii de ambidextrie la testarea
iniial i final a lateralitii n grupa martor i experimental.......................................102
3.2. Gruprile statistice n analiza nivelului iniial de dezvoltare a capacitilor
3

psihomotrice a dansatorilor grupei martor i experimentale ..........................................106


3.3. Analiza comparativ a influenei dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor
psihomotrice la testarea iniial i final a grupei martor ...............................................111
3.4. Analiza comparativ a influenei dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor
psihomotrice la testarea iniial i final a grupei experimentale ...................................117
3.5. Argumentarea evoluiei parametrilor dezvoltrii capacitilor psihomotrice a
dansatorilor juniori I prin influena dansului sportiv .......................................................124
3.6. Concluzii la capitolul 3.....................................................................................................131
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI.................................................................133
BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................136
Anexa 1. Regulamentul competiional al F.R.D.S......................................................................151
Anexa 2. Regulament privind inuta de concurs n dans sportiv.................................................158
Anexa 3. Regulamentul tehnic al F.R.D.S. pentru categoria de vrst 12 13 ani.....................161
Anexa 4. Modelul lui Weineck al capacitii de performan.....................................................164
Anexa 5. Modelul lui var i Hruscev al capacitii de performan........................................165
Anexa 6. Cei 4 A ai capacitii de performan.......................................................................166
Anexa 7. Prezentarea subiecilor experimentului........................................................................167
Anexa 8. Reprezentrile ideomotorii...........................................................................................168
Anexa 9. Coresponden vrst nivel de dezvoltare a capacitilor coordinative...................169
Anexa 10. Coresponden vrst-nivel de dezvoltare a capacitilor coordinative pentru
fete ..............................................................................................................................................170
Anexa 11. Mijloacele de dans sportiv din categoriile de concurs cuprinse n modulul
experimental de antrenament pentru dezvoltarea capacitilor psihomotrice.............................171
Anexa 12. Indicatorii statistici iniiali ai factorilor psihomotrici a grupei experimentale ..........180
Anexa 13. Indicatorii statistici finali ai factorilor psihomotrici a grupei experimentale ............181
Anexa 14. Indicatorii statistici iniiali ai factorilor psihomotrici a grupei martor ......................182
Anexa 15. Indicatorii statistici finali ai factorilor psihomotrici a grupei martor ........................183
Anexa 16. Adeverine de implementare .....................................................................................184
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII....................................................187
CURRICULUM VITAE............................................................................................................188

ADNOTARE
Grigore Maria Florica: Estimarea influenei dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor
psihomotrice la juniori I (12-13 ani): tez de doctor n pedagogie. Chiinu, 2013.
Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie
din 261 titluri, 190 pagini, 135 text de baz, 25 tabele, 39 figuri, 16 anexe. Rezultatele obinute
sunt publicate n 37 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: aptitudini psihomotrice, ideomotricitate, lateralitate, inteligen motrice,
capaciti coordinative, ritmicitate, sim kinestezic, antrenament de dans sportiv, vrsta
junioratului.
Domeniul de studiu: pedagogie.
Scopul i obiectivele lucrrii. Scopul cercetrii const n modernizarea procesului de
antrenament prin abordarea metodologiei de estimare a influenei dansului sportiv asupra
dezvoltrii capacitilor psihomotrice la vrsta juniorilor I.
Obiectivele lucrrii: 1. Studierea i analiza datelor literaturii speciale referitoare la
valoarea antrenamentului sportiv n dezvoltarea capacitilor psihomotrice solicitate n dansul
sportiv; 2. Identificarea nivelului de dezvoltare a capacitilor psihomotrice ale dansatorului
junior I (12-13 ani); 3. Elaborarea modulelor de acionare specifice antrenamentului de dans
sportiv destinate dezvoltrii capacitilor psihomotrice ale dansatorilor juniori I de 12 - 13 ani;
4. Argumentarea teoretic i experimental a metodologiei de estimare a influenei dansului
sportiv asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice la juniori I i calitii execuiei artistice.
Noutatea i originalitatea tiinific rezid din stabilirea unor categorii de compoziii
diversificate care s influeneze pozitiv capacitile psihomotrice ale dansatorului, identificarea
structurii antrenamentului sportiv la juniori I care s permit aplicarea mijloacelor specifice de
pregtire psihomotric ale cror efecte s ntregeasc repertoriul motric al dansatorului i s
contribuie la creterea dificultii i acurateei tehnice, a valorii artistice a execuiei de concurs i
a simului kinestezic.
Problema tiinific important soluionat n domeniul dansului de performan, o
constituie integrarea dimensiunilor antrenamentului sportiv al dansatorilor de 12 13 ani n
scopul mbuntirii mecanismului dezvoltrii capacitilor psihomotrice, ca premis a
exploatrii la maximum a potenialului sportivilor i a optimizrii capacitii de performan.
Semnificaia teoretic se desprinde din analiza capacitilor psihomotrice i a
solicitrilor specifice dansului sportiv, din dimensionarea particularitilor de vrst ale
juniorului I i a relaiei acestora cu capacitatea de performan a dansatorului, din conceperea i
argumentarea metodologiei de dezvoltare a componentei psihomotrice n dansul sportiv.
Valoarea aplicativ a lucrrii este oferit de: ealonarea secvenelor specifice de
exersare a componentelor dansului sportiv n dezvoltarea capacitilor psihomotrice; combinarea
mijloacelor de pregtire psihomotric cu alte componente ale dansului sportiv i suprapunerea
acestora cu coninutul antrenamentului clasic din dans, ntlnit la vrsta juniorului I n planul
obinerii unor performane superioare.
Implementarea rezultatelor tiinifice. Metodologia de estimare a valorilor de influen
a dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice a juniorilor I (12-13 ani) a fost
implementat n sistemul de pregtire artistic-sportiv a dansatorilor din cluburile de dans
sportiv din Bucureti, Galai, Craiova, Constana, Republica Moldova i a constituit materiale
metodico-tiinifice n pregtirea specialitilor de dans sportiv n instituiile de nvmnt
superior la disciplinele: Gimnastic ritmic i dans, Teoria i metodica ramurilor sportive
alese dans sportiv.


:
(12-13 ):
. , 2013.
: , , ,
261, 190 , 135 , 25 , 39 16
. 37 .
: , , ,

,
,
, , .
: .

.
: 1.
; 2.
I (12- 13 );
3.
I 1213 ; 4.
I
.
:

;
I

,
;
.

12-13


.

,
I ,
.


,

I
.
.
12- 13
- , ,
, , -
- ,

, .

ANNOTATION
Grigore Maria Florica: Estimation of Dance Sport Influence on the Development of
Psychomotor Skills Juniors I (12-13 years): PhD Thesis in Pedagogy. Kishinev, 2013.
Thesis Structure: Introduction, three chapters, general conclusions and
recommendations, bibliography including 261 titles, 190 pages, 135 basic texts, 25 tables, 39
figures, 16 enclosures. The results obtained are published in 37 scientific papers.
Keywords: psychomotor skills, ideomotricity, laterality, motor intelligence, coordination
abilities, rhythmicity, kinesthetic sense, dance sport training, junior age.
Field of study: pedagogy.
Purpose and objectives of the paper. The purpose of the research is to modernize the
training process by addressing the methodology of estimation of dance sport influence on the
development of psychomotor skills at Juniors I age.
Objectives of the paper: 1. Study and analysis of special literature data referring to
sports training value in the development of psycho-motor skills required in dance sport;
2. Identification of development level of Junior I dancers psychomotor skills (12-13 years old);
3. Elaboration of actuating modules specific to dance sport training meant to develop the
psychomotor skills of junior dancers I aged 12 - 13 ; 4. Theoretical and experimental arguments
of dance sport influence on the development of juniors I psychomotor skills and on artistic
execution.
Scientific novelty and originality lie in the establishment of diversified categories of
compositions that positively influence dancers psychomotor skills, the identification of sports
training structure of juniors I enabling the application of psychomotor training specific means:
the effects of these ones are supposed to complete dancers motor repertoire and contribute to the
increase of technical accuracy and difficulty, of competition execution artistic value and of
kinesthetic sense.
The important scientific issue solved in performance dance field is the integration of
sports training size of the dancers 12 13 years old in order to improve the mechanism of
psychomotor skills development as a prerequisite for the maximum use of athletes potential and
for the optimization of the performance capacity.
Theoretical significance emerges from the analysis of psychomotor skills and of dance
sport specific requirements, from the sizing of junior I age particularities and the relation of these
ones with dancers capacity for performance, from the creation and argumentation of the
development methodology of psychomotor component in dance sport.
Practical value of the paper is given by: scheduling the specific sequences of dance sport
components practice in the development of psychomotor skills; combination of psychomotor
training means with other components of dance sport and the overlapping of these ones with the
contents of classic training in dance, met in juniors age I in terms of achieving high
performances.
Implementation of scientific results. The methodology for estimation of the values of
dance sport influence on the development of juniors I (12-13 years old) psychomotor skills has
been implemented in the system of artistic-sports training of the dancers in the dance sport clubs
of Bucharest, Galai, Craiova, Constana, Republic of Moldova and represented methodicalscientific materials for the preparation of dance sport specialists in higher education
establishments for the subjects: Eurhythmics and Dance, Theory and Methods of Chosen
Sports Branches Dance Sport.

LISTA ABREVIERILOR
Ambi. ambidextru

R rumba

Art. articolul

R.D.G. Republica Democrat German

bpm bati pe minut

R.F.G. Republica Federal German

Categ. categoria

Ref. refacere

CC.- capaciti coordinative

Rez. rezisten

Ch. cha-cha

S samba

Coord. Kin. coordonare kinestezic

Sr. spre dr. sritur cu ntoarcere spre

Coord. Vestib. Mot. coordonare vestibular-

dreapta

motorie

Sr. spre stg. sritur cu ntoarcere spre

C.O.S.R. Comitetul Olimpic i Sportiv

stnga

Romn

SB. subiect

Dr. dreapta/dreptul

s secund

Ed. editura

SF slow-fox

Ex. exerciiu

Stg. stnga/stngul

F- for

T tango

FC. frecven cardiac

U.R.S.S. Uniunea Republicilor Sovietice

F.R.D.S. Federaia Romn de Dans Sportiv

Socialiste

I intensitate

V vals lent

W.D.S.F. World Dance Sport Federation

Var. variant

(Federaa Internaional de Dans Sportiv)

W vals vienez

nt. ntoarcere
J - jive
Lat. man. lateralitate manual
Lat. pod. lateralitate podal
Max. - maxim
Med. mediu
Min. minut, minim
p - pauz ntre repetri
PD - paso doble
Pd picior drept
Ps picior stng
Q quick step
8

INTRODUCERE
Gradul de actualitate i importana problemei abordate
Performanele actuale din dansul sportiv aduc n prim plan nivelul uimitor al excelenei
motrice umane, ca sintez a manifestrii capacitilor bio-psiho-motrice cu rezonan ampl n
planul spectacolului sportiv.
Dansul, situat tangenial cu limita dintre domeniul sportiv i art, devine tot mai des una
dintre preferinele copiilor pentru a se angrena ntr-o activitate motrica [95, 96, 115, 122, 134,
145, 164, 176, 196]. Comparativ cu alte sporturi, dansul sportiv este un poliatlon cu cinci probe,
fiecare dans avnd un vast coninut tehnic, iar cumulat se constituie ntr-un bogat i divers
repertoriu de elemente artistice [102, 103, 131, 133, 157].
Pentru a rspunde cerinelor tot mai exigente ale performanei, n dansul sportiv se
impune aprofundarea problematicii antrenamentului sportiv, astfel nct un numr tot mai mare
adepi ai acestui sport s devin practicani ai activitii de performan. n acest sens,
specialitii, att teoreticieni ct i practicieni, depun eforturi pentru identificarea celor mai
eficiente modaliti de antrenare a capacitilor motrice i de optimizare a capacitii de
performan [91, 98, 100, 104, 108, 162, 206, 207].
Chiar dac dansul sportiv se bucur de o popularitate crescut i de un interes al
publicului n plin expansiune, se remarc o slab reprezentare la nivelul surselor bibliografice
care vizeaz problematica antrenamentului n acest sport. ntre aceste coordonate se nscrie
problematica prezentei teze i intenia noastr de a aduce un plus n planul cunoaterii
subtilitilor antrenrii dansatorilor de performan [112, 114, 123, 125, 131, 171, 172, 179,
194].
n acest context, tema abordat prin cercetarea noastr capt o importan aparte, fiind
un demers tiinific prin care se dorete aprofundarea cunotinelor despre particularitile
antrenrii juniorilor n dansul sportiv i n mod deosebit, despre rolul i importana capacitilor
psihomotrice care condiioneaz miestria tehnic i execuia artistic a dansatorilor. Stadiul II al
antrenamentului, privit ca perioada n care se pun bazele tehnicii specifice fiecrui dans, se
sprijin pe un suport motric adecvat, construit printr-o pregtire tehnic, fizic i psihologic
aplicate cu minuiozitate [99, 101, 106, 107, 119, 142, 147, 148, 229, 230, 231].
Punctul de plecare se constituie din identificarea solicitrilor specifice dansului sportiv i
n special a capacitilor psihomotrice care se altur anumitor manifestri ale aptitudinilor
motrice de vitez, for, rezisten, mobilitate suplee. Cunoaterea particularitilor efortului
specific dansului sportiv contribuie la creterea eficienei n selecionarea mijloacelor de

antrenament, motiv pentru care ne propunem s realizm o descriere ct mai detaliat a


solicitrilor motrice, psihomotrice, funcionale i psihologice care se manifest sinergic n dansul
sportiv [93, 113, 124, 129, 130, 138, 143, 147, 149, 150, 155].
Cercetrile noastre se concentreaz asupra particularitilor vrstei junioratului, dat fiind
faptul c procesele de cretere i dezvoltare specifice etapei 12 - 13 ani se repercuteaz direct n
planul manifestrilor motrice i psihomotrice ale dansatorului. innd cont de faptul c i n
dansul sportiv, nivelul rezultatelor seniorului depinde de valoarea dansatorului ca junior, tiind
c specificitatea fiecrui dans i complexitatea deprinderilor tehnice impun existena unui fond
psihomotric solid i variat la trecerea de la o categorie de clasificare la alta, se impune ca
antrenorii s cunoasc n detaliu aspectele definitorii ale acestei vrste. Astfel, antrenamentul la
vrsta junioratului, dup autorii Dyck N., Archetti E., 2003 [210, p. 57-78]; Haas J.G., 2010
[226, p. 169-194], se transform ntr-un demers laborios ce depinde de particularitile
funcionale, motrice i psihomotrice ale fiecrui dansator. Datorit acestor aspecte, am
intenionat s oferim cteva repere de ordin metodologic al antrenamentului n dansul sportiv
care s susin eforturile antrenorilor de a atinge performana pe termen lung.
Exigenele dansului sportiv de performan impun pregtirea n perspectiv a copiilor,
fapt ce se repercuteaz asupra strategiei de antrenament, asupra metodologiei de pregtire,
asupra funciei biologice a acestui proces, astfel nct solicitarea specific s conduc la
atingerea obiectivelor, fr s afecteze procesele de cretere i dezvoltare i s epuizeze prea
devreme rezervele de performan. n acest context, stabilirea coordonatelor tehnico-tactice ale
antrenamentului, corespunztor vrstei juniorului I, n dansul sportiv, devine elementul pivot n
dirijarea procesului de pregtire pe termen lung i capt importan pentru orice antrenor
dedicat activitii sale profesionale [109, 127, 136, 148, 150].
Considerm c nelegerea i respectarea rolului i locului capacitilor psihomotrice n
comportamentul motric al dansatorilor aflai la vrsta junioratului (12 13 ani) va face posibil
abordarea eficient a procesului de antrenament i va asigura premisele pregtirii n perspectiv a
dansatorilor [81, 85, 116, 136, 170].
Dup prerea specialitilor Borzov A.A., 1983, 1985 [102, 103]; Stripkova I.A., 2000
[179]; Covalenko A.A., 2001 [134, p. 8-10]; Teodorescu S., 2006 [76] .a. pentru antrenamentul
din dans sportiv, nu poate fi vorba de aplicarea unor abloane care s conduc la dezvoltarea
capacitii de performan i la atingerea succesului n competiii, cu att mai mult cu ct
programele de pregtire trebuie s fie riguros ntocmite pentru fiecare stadiu, ns permanent
adaptate particularitilor subiecilor.

10

Ca parte distinct a antrenamentului sportiv de dans, capacitile psihomotrice amplific


ntr-o manier sensibil complexitatea pregtirii dansatorilor i ridic probleme specialitilor n
identificarea celor mai eficiente mijloace i metode de antrenament. Se urmrete identificarea
capacitilor psihomotrice care condiioneaz miestria n dansul sportiv i dimensionarea
manierei n care acestea sunt dezvoltate prin specificitatea efortului i prin aplicarea de stimuli
direct orientai n acest sens [11, 66, 73].
Specialitii antrenamentului sportiv apreciaz c lacunele din pregtirea juniorilor nu mai
pot fi compensate ulterior, tiind c odat cu naintarea n vrst, sportivii intr n anumite
abloane de execuie, dovedindu-se limitata capacitatea lor de a nva elemente i procedee
tehnice noi, capacitatea de restructurare a achiziiilor motrice deja nsuite, capacitatea de
adaptare i readaptare a programului motor [5, 21, 37]. Din acest motiv, Grigore M., Grimalschi
T., 2012 [223, p. 81-85] consider c pregtirea juniorilor constituie o etap cheie n antrenarea
dansatorilor de top i n calibrarea acestora ca performeri de renume.
Borrow F., 2010 [199, p. 306] este de prerea c dansul sportiv se compune din coregrafii
distincte, pentru care atingerea performanei se realizeaz prin solicitarea complex a
organismului, pn aproape de limitele sale maxime, astfel nct s fie posibile execuii
spectaculoase, cu grad ridicat de dificultate, apreciate corespunztor n competiiile de
anvergur.
Valenele artistice i estetice ale coninutului tehnic specific i pun amprenta, n timp,
asupra organismului dansatorului, modelndu-l fizic armonios i nzestrndu-i spiritul cu un sim
estetic cu totul deosebit. n spatele acestor transformri, modificri adaptative pe care le
remarcm cu uurin n planul somatic al dansatorilor, se situeaz o serie de influene pozitive
n planul psihomotricitii, afirm Crasovskaia V., 1981 [139]; Franio G., 1989 [195]; Franklin
E., 2003 [212]; Mitrache M., Bejan R., 2011 [49].
Avnd n vedere sfera de cuprindere a coninutului specific dansului sportiv, analizat
plurifactorial - tehnic, tactic, fizic, artistic, psihologic i teroretic se resimte nevoia regenerrii
permanente a informaiilor, cu att mai mult cu ct aria de interes a celor care abordeaz aceste
tematici, vizeaz n principal antrenamentul dansatorilor de elit i ntr-o pondere mai redus
vrsta junioratului.
Experiena practic a autorilor Bilat V., 1998 [256, p. 45-50]; Dorohov P., 2001 [118];
Teodorescu S., 2006 [75] a demonstrat c pn la afirmarea pe plan internaional, dansatorii
trebuie s urmeze un proces ciclic ascendent, cu perioade de pregtire, competiionale i de
tranziie, n funcie de calendarul competiional, de structura antrenamentului i de
particularitile etapelor de vrst.
11

n acest context, n Teoria i Metodica Culturii Fizice n redacia lui Amarin B., 1990
[187]; Curamin I.F., 2002, 2004 [185, 186]; Davis B., Roscoc I. .a., 2005 [208] se ilustreaz
faptul de necesitate ca antrenorii s fie preocupai de realizrea unei pregtiri n perspectiv a
sportivilor, demers condiionat de identificarea i respectarea legitilor de cretere i dezvoltare
specifice fiecrei vrste, precum i de cunoaterea structurii capacitii de performan.
Pn la momentul valorificrii la maximum a potenialului de performan n direcia
dansurilor standard sau a celor latino-americane, dansatorii trebuie s cunoasc treptat ntregul
coninut tehnic i fizic al acestui sport, fapt ce implic o pregtire polivalent a dansatorului la
vrsta junioratului, avnd drept reper att pregtirea n perspectiv a acestuia, ct i identificarea
i exploatarea aptitudinilor deosebite pentru viitoarea specializare (Gvido P., 2001 [112],
Temleaneva C., 2002 [184]; Sawyer L., Thomas I., 2005 [245].
Autorii Bouat M., 1968 [257, p. 17-30]; Horghidan V., 2000 [40, p. 30-32]; Magill R.,
2004 [236, p.53]; Mitrache G., Tudos ., 2004 [48, p. 180] consider c aspectele particulare ale
vrstei junioratului influeneaz dezvoltarea capacitii de performan a dansatorilor, avnd n
vedere faptul c aplicarea stimulilor de antrenament i abordarea pregtirii integrale se vor face
n concordan cu procesele de cretere i dezvoltare pentru a nu conduce spre epuizarea
timpurie a rezervelor sau spre influenarea insuficient a capacitilor motrice i psihomotrice.
Literatura de specialitate destinat dansului sportiv, abordeaz cu precdere problematica
coninutului tehnic al acestui sport, a componentelor antrenamentului, a pregtirii specifice de
concurs, a implicaiilor psihologice pe care le reclam competiia, a imaginii de sine i a
influenelor dansului n planul percepiei propriei persoane etc. Surse bibliografice importante
[39, 44, 60, 61, 75, 111, 255, 259, 260, 261] au dovedit vdite preocupri n analiza
problematicii ariei de cuprindere a antrenamentului sportiv. Acestora li se adaug cercetri
despre fiziologia efortului [8, 14, 17, 35, 38, 71, 208, 244, 256, 261], psihologie [30, 40, 48, 61,
62, 72, 111, 252], metodic [5, 10, 12, 21, 22, 37,46, 73, 74, 76, 79, 185, 229, 236], filozofie
[233, 249, 257], pedagogie [29, 34, 43, 53, 54, 55, 63] etc. care au contribuit la conturarea
reperelor de ordin general necesare antrenrii n dansul sportiv.
Mai puin abordat n literatura de specialitate rmne aria capacitilor psihomotrice,
dezvoltate ca urmare a influenei dansului sportiv. Dei unul dintre obiectivele stadiului I al
antrenamentului sportiv, perioada de baz a pregtirii, vizeaz dezvoltarea calitilor motrice,
latura capacitilor psihomotrice este ambiguu i insuficient delimitat. Direct implicate n
execuiile tehnice ale pailor i figurilor de dans, capacitile psihomotrice trebuie privite ca
aspecte prioritare ale pregtirii juniorilor, mai ales la vrsta de 12 13 ani, cnd modificarea
proporiilor segmentelor i destabilizarea temporar a parametrilor funcionali se reflect n
12

execuiile tehnice i n evoluia din concurs confirm autorii Klimov A., 1981 [132]; Guy F.,
Brown T. .a., 2007 [225, p. 247]; Grigore M., Potop V. .a., 2011 [214, p. 153].
Prin prisma acestor considerente, apreciem c tematica abordat se nscrie printre cele
mai recente preocupri ale specialitilor angrenai n dansul sportiv, argumentnd acest fapt prin
prisma profesiei noastre, care presupune implicarea direct n activitatea de performan din
Romnia i contactul nemijlocit cu factorii decizionali de la nivelul forurilor superioare, cu
antrenori de diferite categorii, cu instructori de dans, cu cadre didactice de specialitate, cu
psihologi, cu cercettori etc. Avnd n vedere locul i importana capacitilor psihomotrice n
realizarea tehnic i artistic a pailor i figurilor de dans, ne intereseaz s estimm influena
dansului asupra acestor componente ale bagajului motric al juniorului, att ca rezultat al
pregtirii specifice, ct i ca resort condiional al capacitii de performan a dansatorului.
Faptul c dansul sportiv, menioneaz Drgan I., 1994 [17, p. 22-26]; Stru I., 1995 [71, p. 4349]; Rinderu E., Rinderu I., 1997 [66, p. 29-30]; Haulic I., 2007 [38]; Nstase D., 2011 [52] la
nivel de juniori, reclam un efort complex, fizic i psihic, care acioneaz simultan asupra sferei
motrice, somatice, funcionale i psihice a sportivilor, motiv pentru care abordarea
antrenamentului ridic probleme de finee n ceea ce privete solicitarea specific i aptitudinile
ce trebuie dezvoltate, ne-a condus la formularea scopului i obiectivelor tezei [240, 243].
Scopul cercetrii const n modernizarea procesului de antrenament prin abordarea
metodologiei de estimare a influenei dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor
psihomotrice la vrsta juniorilor I (12 13 ani). Pornind de la nevoia resimit pe parcursul
activitii de antrenor de dans sportiv de a descoperi secretele pregtirii cuplurilor de elit i de a
cunoate n amnunt interdependena dintre procesele de cretere i dezvoltare i programele de
antrenament, am considerat c aptitudinile psihomotrice constituie un teren insuficient exploatat
n cazul acestei activiti de performan.
Astfel, pentru prezenta cercetare, au fost stabilite urmtoarele obiective ale tezei:
1.Studierea i analiza datelor literaturii speciale referitoare la valoarea antrenamentului sportiv n
dezvoltarea capacitilor psihomotrice solicitate n dansul sportiv; 2. Identificarea nivelului de
dezvoltare a capacitilor psihomotrice ale dansatorului junior I (12-13 ani); 3. Elaborarea
modulelor de acionare specifice antrenamentului de dans sportiv destinate dezvoltrii
capacitilor psihomotrice ale dansatorilor juniori I de 12 - 13 ani; 4. Argumentarea teoretic i
experimental a influenei dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice la
juniori I cu orientare calitativ a execuiei artistice de concurs.
Ipoteza cercetrii a pornit de la premisele potrivit crora determinarea influenei dansului
sportiv asupra dezvoltrii aptitudinilor psihomotrice la juniori I (12 13 ani) favorizeaz
13

corespunztor elaborarea programelor de pregtire n concordan cu cerinele activitii de


performan i conducerea stadiului I al antrenamentului dansatorilor ntr-o manier eficient, iar
aplicarea mijloacelor de dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice ale dansatorilor aflai la vrsta
juniorului I (12 13 ani) determin dezvoltarea capacitii de performan a acestora i se
reflect direct n nvarea i n execuia pailor i a figurilor de dans.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute rezid din: abordarea componentei
psihomotrice n pregtirea dansatorilor; stabilirea unor categorii de exerciii diversificate care s
influeneze pozitiv capacitile psihomotrice ale dansatorului; stabilirea unei ponderi optime a
mijloacelor de dezvoltare a capacitilor de antrenament n structura leciei de pregtire;
identificarea structurii antrenamentului sportiv la juniori I care s permit aplicarea de secvene
specifice de pregtire psihomotric ale cror efecte s ntregeasc repertoriul motric al
dansatorului i s contribuie la creterea dificultii i acurateei tehnice, a expresivitii motrice
i a simului kinestezic.
Problema tiinific important soluionat n domeniul dansului sportiv de
performan, o constituie integrarea dimensiunilor antrenamentului sportiv al dansatorilor de 12
13 ani n scopul mbuntirii mecanismului dezvoltrii capacitilor psihomotrice, ca premis
a exploatrii la maximum a potenialului sportivilor i a optimizrii capacitii de performan.
Importana teoretic se remarc din analiza detaliat a capacitilor psihomotrice i a
solicitrilor specifice dansului sportiv, din dimensionarea particularitilor de vrst ale
juniorului I i a relaiei acestora cu capacitatea de performan a dansatorului, din conceperea i
argumentarea metodologiei de dezvoltare a componentei psihomotrice n dansul sportiv.
Valoarea aplicativ a lucrrii este oferit de: diversitatea exerciiilor de dezvoltare a
capacitilor psihomotrice, de ealonarea secvenelor specifice de exersare a componentelor
psihomotrice, de combinarea mijloacelor de pregtire psihomotric cu celelalte componente ale
antrenamentului i suprapunerea acestora peste coninutul antrenamentului clasic din dans,
ntlnit la vrsta juniorului I (12-13 ani), de stabilirea obiectivelor ce trebuie urmrite n plan
psihomotor i a duratei exersrii, n aspectul aplicrii acestora n pregtirea artistic-sportiv a
dansatorilor.
Aprobarea rezultatelor cercetrii. Rezultatele prezentei cercetrii au fost prezentate n
cadrul unor lucrri comunicate la conferine tiinifice, simpozioane i n reviste de specialitate:
Conferina tiinific internaional Trends of university sport & human motricity recources for
a changing world, UNEFS, Bucureti, 2010; Conferina tiinific internaional Scientific
research in sports and physical education, component of human and social progress, FEFS,
Galai, 2010; Congresul internaional The 2nd International Congress and exhibition on
14

kinetotherapy with International Participation, Universitatea din Craiova, FEFS, 2010;


Conferina tiinific internaional Perspectives in physical education and sport, Universitatea
Ovidius, FEFS, Constana, 2010; Sesiunea tiinific internaional Tendine ecologice n
domeniul educaiei fizice i sportului, Universitatea Ecologic Bucureti, 2010; Analele
Universitii Ovidius din Constana - vol. 2, supliment, 2010; Ecologica universitaria. Seria
Educaie fizic i sport, UEB, Bucureti - Anul II nr.2 , vol. 13, 2010; Palestrica mileniului III.
Civilizaie i sport, Cluj-Napoca - Vol 11 no.2, 2010; Buletin tiinific seria Educaie Fizic i
Sport, nr. 15 (1/2011), partea a doua, Piteti; Conferina tiinific internaional Education
through sport sport for health, Universitatea Bucureti, 2011; Conferina tiinific
internaional Aplication of kinetotherapy and sports medicine in motor activittie, UEB,
Bucureti, 2011; Conferina tiinific internaional Physical education and sport healthly
lifestyle boost factors, Universitatea Ecologic Bucureti, 2012; Applied Social Sciences
Psychology, Physical Education and Social Medicine, vol. 6, Cambridge Scholars Publishing
Marea Britanie, 2012.
Sumarul compartimentelor tezei
Primul capitol al tezei cuprinde aspecte teoretico-metodice cu privire la estimarea
influenei dansului asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice la juniori I (12-13 ani). n urma
sintezei literaturii de specialitate, se regsesc referiri despre istoricul fiecrui dans cuprins n
seciunile standard i latino-americane. S-au colectat date relative la subiectul abordat despre
antrenamentul sportiv ca proces instructiv-educativ n care s-a verificat autenticitatea creterii
capacitii de performan a dansatorilor i a eventualelor modificri ce au survenit n domeniul
investigat. S-a studiat problematica particularitilor de vrst (de ordin motric, psihomotric,
funcional, somatic i psihologic) ale juniorului I angrenat n activitatea sportiv. n general, se
apeleaz la metoda de sintez n sfera tipologiei dansului sportiv i raportul acestora cu
psihomotricitatea i performanele sportive ale dansatorilor.
Al doilea capitol al tezei surprinde design-ul experimental al cercetrii, cu referiri exacte
la metodele de cercetare utilizate, la testele aplicate precum i la maniera de organizare i
desfurare a experimentului. S-a prezentat tratarea ampl asupra metodei de prelucrare i
interpretare a informaiilor prin intermediul elementelor de statistic aplicate care a contribuit la
sporirea obiectivitii tiinifice. n acest capitol, accentul se pune pe evidenierea solicitrilor de
ordin psihomotric i specifice dansului sportiv, aa cum au rezultat acestea din experimentul
constatativ, analiz care a constituit premisa principal a conceperii experimentului cercetrii. De
asemenea, se regsete modulul experimental de antrenament n dansul sportiv care a fost aplicat
grupei de experiment.
15

Al treilea capitol al tezei se constituie din prelucrarea, interpretarea statistic i


reprezentarea grafic a datelor furnizate de experimentul de baz. Sunt analizai indicatori
statistici semnificativi pe probe, n cadrul grupului de experiment i de control. Capitolul
urmrete descoperirea adevrului privind valorile dansurilor sportive n formarea aptitudinilor
psihomotrice, modernizarea structurii i coninutului antrenamentului sportiv n baza dinamicii
indicatorilor cercetai. Este realizat o analiz a interdependenei testelor utilizate pentru a
sublinia locul i ponderea componentelor psihomotrice n eficientizarea calitii execuiei
artistice n cadrul antrenamentului dansatorului. Reprezentarea grafic a analizei statisticomatematice poteneaz rezultatele cercetrii, faciliteaz comprehensiunea rezultatelor i
argumenteaz la nivel intuitiv concluziile cercetrii.

16

1.

CMPUL EPISTEMOLOGIC PRIVIND VALOAREA DANSULUI SPORTIV N


DEZVOLTAREA CAPACITILOR PSIHOMOTRICE ALE DANSATORULUI.
DELIMITRI CONCEPTUALE

1.1. Cadrul general al problemei pregtirii dansatorului pentru asigurarea performanei


motrice n cadrul antrenamentului sportiv. Originea i sensul dansului
Dansul este o form de comunicare: ntre tine i corpul tu, ntre tine i ceilali oameni.
Este o comunicare nonverbal, spontan, ceea ce implic participarea att a contiinei ct i a
subcontientului, o comunicare ntr-o situaie destins, securizant, pe care o creeaz ritmul
muzicii i convenia social care asociaz dansul cu momente de divertisment, de distracie [19,
p. 32].
nc din cele mai vechi timpuri, dansul a constituit o form a exprimrii corporale i o
modalitate de comunicare interuman, lund natere din ritualurile strvechi ale unor popoare
care au marcat anumite perioade istorice [110, 126, 159].
Vian A. [86, p. 9] consemneaz cteva repere istorice ale dansului, pornind de la
etimologia cuvntului balet care are drept corespondent ballare, n limba italian, care
nseamn a dansa.
De-a lungul secolelor, micrile i paii de dans s-au diversificat simultan cu evoluia
diferitelor civilizaii, de la ritualurile cu muzic, ritm, magie, dansurile tribale, pn la dansul de
societate, dansul de salon, dansul de strad etc., fr a-i pierde din semnificaie [237].
Dansul sportiv este o ramur tnr, aparinnd secolului XX. Scrierile lui Nstase D.V.
[50, p. 9] amintesc prima competiie de dans sportiv care s-a desfurat n Europa n anul 1907,
sub denumirea de Turneul de Tango din Nice, organizat de Camille de Rhynal - nume marcant
pentru apariia i evoluia dansului sportiv. Doi ani mai trziu, are loc primul Campionat
Mondial de Dans sportiv, la Paris. Cel mai frecvent, ntrecerile de dans sportiv au avut loc la
Paris, Berlin i Baden-Baden, mai mult ntr-un cadru restrns, n absena unor structuri care s
coordoneze activitatea. Regulamentul i maniera de acordare a locurilor n clasament s-au
conturat pe parcurs, n 1922 fiind prima competiie la care rezultatul s-a stabilit n baza unui
punctaj. Treptat au luat fiin asociaii i organizaii de dans care s-au ocupat de ntrecerile
sportive dintre amatori i profesioniti, iniial integral, iar ulterior separat.
Anul 1930 este considerat de referin pentru evoluia dansului sportiv, fiind anul n care
stilul englezesc se manifest expansiv, cuprinznd ntreaga Europ. n 1935, se nfiineaz
Federaia Internaional de Dans pentru amatori, avnd ca membri fondatori Austria,
Cehoslovacia, Danemarca, Anglia, Frana, Germania, Olanda, Elveia i Iugoslavia.
17

Acesteia i s-au alturat ulterior i rile Baltice. Marcat de evenimentele politice ale
acelor vremuri, F.I.D.A. se desfiineaz odat cu al doilea rzboi mondial i se reface cu
dificultate n 1953 doar pn n 1964, potrivit informaiilor de la I.S.D.F.
Alte dou structuri au deinut un rol important n conturarea statutului dansului sportiv n
constelaia sporturilor olimpice de astzi. Este vorba despre International Council of Ballroom
(ICBD), fondat n 1950 i International Council of Amateur Dancing (ICAD), aprut n anul
1957. Activitatea celor dou organizaii se desfoar n paralel pentru amatori i profesioniti,
urmnd ca n anul 1965, sub conducerea lui Detlef Hegeman s se nregistreze colaborarea dintre
cele dou consilii i unificarea acestora. n 1995, dansul sportiv este recunoscut ca sport olimpic,
fiind coordonat de ctre Federaia Internaional de Dans Sportiv, a crui pagin de internet ofer
informaii actualizate.
La nivel naional, n anul 1991, s-a nfiinat Federaia Romn de dans Sportiv care a
devenit membr I.S.D.F. i C.O.S.R. ncepnd ianuarie 1992. n 2005, erau afiliate 92 de
structuri sportive cu peste 4500 de legitimai [B]. n afara acestora, tot mai muli adulii, dar i
copiii opteaz pentru cursuri private de dans sportiv care s le permit lrgirea bagajului gestual
i dezvoltarea aptitudinilor motrice. Practicat att ca activitate sportiv de performan, dar i ca
activitate de timp liber, dansul sportiv nregistreaz astzi un numr tot mai crescut de adepi ai
exprimrii sferei lor interioare prin pai specifici, subordonai ritmului muzical. Structurat pe
dou seciuni, dansul sportiv se constituie din urmtoarele componente (Figura 1.1.):
DANS SPORTIV

Seciunea standard

Seciunea latino-americane

Vals lent

Samba

Tango

Cha - cha

Vals vienez

Rumba

Slow foxtrot

Paso doble

Quick step

Jive

Fig. 1.1. Componentele seciunilor de dans sportiv dup Mihaiu C. [45, p. 76]

18

n continuare, sunt prezentate cteva repere de ordin istoric privind originea dansului,
avnd drept suport bibliografic manuscrisul de autor al lui Potop V. [65] care sintetizeaz
monografiile de specialitate [50, 52, 85, 205, 234, 237, 246, 247].
Valsul lent a aprut n SUA. cnd tempoul rapid al valsului vienez a pus probleme
adepilor. Acest dans se constituie din pai lungi, realizai prin alunecare, din rotaii mai puine i
din deplasri mai multe pe direcia nainte - napoi. Msura muzical este de , iar tempoul
muzical este de 29-30 msuri/min. Aciunea motric specific valsului lent este lin,
caracterizat de swing, ca o consecin a sincronizrii nlrii i coborrii centrului general de
greutate pe vertical, cu deplasarea pe orizontal a dansatorilor.
A purtat denumirile de Boston, apoi de Vals Englezesc, forma actual mprumutnd i
elemente din Landler. Ulterior a fost introdus un nou pas hesitation (ezitare) care presupunea
ca dansatorii s fac un pas cruia s i se aloce doi sau mai muli timpi muzicali.
Potop V. [65, p. 14] menioneaz un alt factor care a contribuit la modificarea valsului
vienez i anume continuarea tendinei de micare natural a corpului i modificarea poziiei
picioarelor. Dac iniial tlpile erau orientate spre exterior potrivit baletului, valsul lent aduce un
plus prin orientarea picioarelor paralel unul fa de cellalt, facilitnd deplasarea partenerilor i
realizarea micrilor de rotaie [137, 200, 213].
Dintre dansatorii care au marcat evoluia valsul lent i amintim pe Josephine Bradly i
Victor Silverster, precum i perechea Maxwell Steward Pat Sykes.
Tangoul se compune din aciuni motrice lungi, elegante, bazate pe ntoarceri, fr ca
centrul general de greutate s oscileze pe vertical [239, 250]. Se danseaz pe msura muzical
4/4, ntr-un tempo de 33 msuri/min, pe ritmul melodiei, nu neaprat pe frazare muzical [165].
Paii se efectueaz respectnd trei valori ritmice, i anume (Figura 1.2.):

- pai Slow (leni)

- pai Quick (rapizi)

- pai foarte rapizi &

Fig. 1.2. Valori ritmice ale pailor de dans


Din acest motiv, tango-ul devine un dans mai dificil de nvat.
Aciunea motric se caracterizeaz prin pirea cu picioarele permanent flectate, lipsit
de alunecare, dublat de micri brute ale corpului (stocato), n priz nchis [202, 245].
19

Tangoul a aprut nti n suburbiile din Buenos-Aires, fiind un dans al localnicilor, n


principal emigrani, care gseau prin acesta o modalitate de a-i alina suferinele i de a-i
exprima pasiunile.
Muzica de tango era simpl, menit doar s acompanieze versurile care exprimau
bucurie, iubire sau tristee. Dansul era simplu i monoton, se ntlnea pe strzi, spelunci i case
de toleran. Deoarece numrul femeilor erau redus, cuplurile de dansatori erau formate frecvent
numai din brbai.
La nceputul secolului XX, ptrunde n Europa, n Frana, unde este privit iniial ca un
dans exotic i acceptat cu greu de nalta societate. Interesul pentru tango se manifest n orae
precum Paris, New York i Londra, fapt ce va face ca varietatea pailor s creasc. Din saloanele
de dans pariziene, tango-ul revine n Argentina ca dans de societate i este acceptat chiar i de
aceia care l apreciau iniial drept vulgar i indecent.
Exist referine bibliografice [65, p. 17-18, 225, 252] care atest c tango-ul s-a nscut n
Spania de unde a fost adus n Lumea Nou de ctre coloniti, care i-au lsat amprenta asupra
acestui dans. Tango-ul andaluz era dansat la nceput numai de doamne care utilizau castanietele,
fr a avea vreun element comun cu tango-ul de astzi, iar apoi a fost realizat pe perechi, form
care s-a dezvoltat ntre anii 1850 i 1875. ns, cei mai muli profesori de dans ajung s l
considere un dans imoral n jurul anului 1900.
Cea mai mare expansiune a tango-ului se nregistreaz n anii 40. n epoca
contemporan, tango-ul nregistreaz un numr tot mai mare de cunosctori, n ciuda
accesibilitii nvrii.
Valsul vienez se compune din pai specifici (Natural i Reverse Turn, n principal),
ciclici, repetitivi, executai pe msura , efectuai ntr-un tempo rapid de 60 masuri/min, din
poziie nchis [203, 204]. Aciunea motric se caracterizeaz printr-o nlare a centrului general
de greutate care ncepe pe pasul 1, se continu pe paii 2 i 3, fiind urmat de o coborre
realizat prin accentuarea triplei flexii, la nivelul trenului inferior, pe finalul pasului 3. Valsul ca
ritm, i are originea n Austria, fiind un gen muzical preferat n saloanele curii Habsburgice.
Transpunerea acestuia n pai de dans s-a fcut cunoscut n secolul optsprezece, cnd un dans
rnesc austriac care respecta msura de trei pe patru a nceput s nlocuiasc menuetul i
gavotele ceremonioase [65, p. 12]. Originea dansului vals este destul de controversat, ri
precum Austria, Frana, Germania sau Polonia revendicnd apariia acestuia. Iniial a fost un
dans controversat, apreciat drept vulgar datorit prizei apropiate dintre parteneri i rotaiilor
rapide, fiind numit chiar dansul interzis. Dup ce a fost acceptat cu greu n Marea Britanie,

20

considerat teritoriul moralei i a manierelor alese, s-a transformat treptat ntr-un dans elegant,
apreciat de nalta societate.
Fox-Trotul se constituie dintr-o tehnic dificil la nivelul piciorului, presupunnd
alunecarea acestuia de la vrf la clci sau invers, dar pstrnd contact permanent al unei pi a
tlpii cu solul [241, 252]. Aciunea motric se compune din combinarea pailor slow (leni), cu
cei quick (rapizi), efectuai n poziie nchis, prin swing, cu aplecri largi i ridicri i
coborri, lsnd impresia de plutire a perechii pe ringul de dans. Se respect msura muzical de
4/4 i un tempo de 30 msuri/min, muzica jazz-blues fiind adecvat acestui dans.
S-a dansat pentru prima dat la New York, avndu-l drept promotor pe actorul american
Harry Fox, cel care i iniia la vremea respectiv pe cei care voiau s nvee primii pai de trot,
pe muzica Ragtime. Ragtime este un gen muzical care are la baz conceptul de sincop
(deplasare neateptat a unui accent sau a unei bti n fraza muzical) [209, p. 27]. Dansul
acestuia era cunoscut drept Foxs trot (mersul lui Fox) i acceptat n 1914 de profesorii de dans
drept un nou stil de dans. Scrierile istorice vehiculeaz i o alt variant care explic proveniena
denumirii acestui dans, potrivit creia Fox-trot-ul vine de la cuvntul englezesc vulpe (fox),
animal care se deplaseaz pe aceeai linie cu toate membrele.
Quickstep-ul se caracterizeaz prin micri efectuate energic, pe un ritm alert, n care
picioarele sunt foarte active, iar partea superioar a corpului este meninut n poziia standard.
Este un dans solicitant, n care aciunea motric se compune din pai foarte rapizi, srituri i
alergare, lsnd impresia unui zbor uor i sprintar. Msura muzical este 4/4, iar tempoul se 50
msuri/min. A aprut n Primul Rzboi Mondial, n suburbiile New York-ului. S-a desprins din
Foxtrot, dar a mprumutat pai din Charleston i s-a definitivat prin introducerea chasse-urilor i
a pailor ncruciai. Este un dans antrenant, plin vioiciune, entuziast, agreat de tineri [251].
Samba este un dans care combin micri de influene africane, indiene i iberice,
originar din Brazilia i rspndit n Europa la nceputul secolului XX. Samba presupune o stare
vesel, exuberant, transmis prin micri exagerate ale oldurilor, micri de bounce la nivelul
trenului inferior i micri ale membrelor superioare efectuate la nivelul bazinului [201, 225,
247]. Aciunile motrice angreneaz toate segmentele corpului i sunt menite s transmit bucurie
i entuziasm. Se pstreaz o msur muzical de 2/4 i un tempo de 50 52 msuri/min.
n 1830, primii pai de samba combinau micrile de old specifice negrilor, cu cele de
rotaie i sway din Lundu. n 1885, la Rio, este practicat cu precdere dansul brazilian Zemba
Quenca, cunoscut mai trziu sub denumirea de Masemba. Scrierile istorice atest i dansul
Maxixe ca fiind definitoriu pentru coninutul tehnic al sambei, existnd chiar pai cu aceast

21

denumire. Printre primele variante de samba se numr i Carioca samba, derivat din rocking
samba rural i ntlnit frecvent n saloanele de dans braziliene.
Samba ptrunde n Frana n anul 1923 i n SUA, n anul 1933, prin intermediul filmelor
muzicale (n filmul Zbor spre Rio, Fred Astaire i Dolores del Rio danseaz carioca).
Un alt nume care a fcut cunoscute ritmurile latino americane a fost Carmen Miranda,
cntrea, dansatoare i actri care a contribuit la popularizarea sambei n anii 1940 [209, p.
77].
Astzi, samba este un dans care se adreseaz n principal dansatorilor avansai, fiind mai
puin accesibil nceptorilor datorit vitezei de execuie a pailor specifici.
Cha-cha-cha este ultimul dans intrat n categoria dansurilor latino-americane, derivnd
din mambo i incluznd ritmuri africane i cubaneze. Aciunea motric se compune din pai
ncruciai, rotaii, micri laterale, opriri n anumite posturi care eman o atmosfer vesel,
ludic, trengreasc. Msura muzical este de 4/4, iar tempoul de 28 30 msuri/min. Ritmul
este sacadat, plin de vitalitate, cu elemente din jazz, beat i disco.
Pentru denumirea cha-cha-ului exist mai multe explicaii n opiniile specialitilor. Unii
sunt de prere c s-a utilizat numele unor plante din Insulele Antile care produc psti cu
semine, numite cha-cha sau tcha-tcha sau kwa-kwa care sunt folosite la crearea unui
instrument muzical care zornie, cu rol de ghidare n stabilirea ritmurilor anumitor dansuri sau
cntece. Alii amintesc n scrierile lor, un clopot din Haiti al crui sunet este cha-cha. Este
cunoscut i versiunea potrivit creia sunetul scos de pantofii dansatoarelor cubaneze cnd
lovesc podeaua este cha-cha. Ritmul propriu-zis de cha-cha a fost inventat n 1954 de
violonistul cubanez Enrique Jorrin. n zilele noastre, cha-cha-ul este unul dintre cele mai
rspndite dansuri practicate n scop recreativ.
Rumba este un dans al seduciei, cu micri viguroase, senzuale, acompaniate de un ritm
susinut, fiind considerat un act de pantomim a iubirii dintre cei doi parteneri. Msura muzical
este de 4/4, iar tempoul de 25 27msuri/min.
Aciunile motrice sunt executate cu amplitudine, elegan, descriind inteniile de cucerire
ale fetei i pe cele defensive a biatului [227, 234].
Rumba a aprut, asemenea sambei, din dansuri tradiionale africane, dintre care amintim
dansul congolez i bantu care au fost aduse de sclavi. Cuvntul spaniol rumba descria un
festival al sclavilor i al africanilor liberi din Cuba care srbtoreau mpreun. n zilele noastre,
rumba este un termen generic pentru dansurile folclorice care exist n Cuba, aici cunoscndu-se
o mare varietate de forme, n funcie de provincie, regiune sau comunitate [209, p. 80]. Dintre
cele mai vehiculate denumiri ale rumbei enumerm urmtoarele: Son, Danzon, Guagira,
22

Guaracha, Naningo. Muzica i dansul rumba au fost marcate de nume ale unor artiti precum
Xavier Cugat, Alicia Parla, Don Modesto Azpiazu Orchestra.
Paso doble se constituie din pai simpli, de mar, ncrcai de vitalitate, pasiune i
temperament. Msura muzical este de 2/4, iar tempoul de 60 62 msuri/min. Melodiile care
nsoesc acest dans au o structur aparte, fiind compuse dintr-o parte introductiv, una principal
i alta de ncheiere. Aciunea motric poart amprenta posturii distincte, fr micri de old, cu
centrul general de greutate proiectat pe pingea i cu genunchii permanent flectai. Mesajul
transmis prin micrile spectaculoase vizeaz dramatizarea prin dans a coridelor spaniole.
Referitor la originea acestui dans, datele nu sunt foarte exacte, dar fac trimitere la un
mar francez numit pas redouble. Este cunoscut i denumirea de Spanish one step datorit
structurii pasului specific care presupune apelul pe primul timp. Cuprinde elemente din
dansurile tradiionale spaniole ca Flamenco i Fandango, precum i micri asemntoare celor
executate de toreadori n coride. ncepnd cu anul 1945, este inclus n categoria dansurilor
competiionale.
Dei este un dans cu un coninut tehnic accesibil, nu se numr printre preferinele
practicanilor de activiti motrice de timp liber datorit uoarei note de monotonie.
Jive-ul este un dans dinamic, care eman vioiciune i bun-dispoziie, compus din pai
rapizi ce pot fi executai n poziie nchis sau n poziie de Promenad. Msura muzical este de
4/4 cu accente de percuie pe timpii pari, iar tempoul este de 42 44 msuri/min. Aciunile
motrice presupun deplasare rapid prin chasse, rotaii i execuii de pai cu sltare sau kick, fie
de pe loc, fie din deplasare.
Originea acestui dans este n America, aparinnd comunitilor de negri din New York i
Chicago, nc din anul 1880. Deoarece premiile oferite n urma acestui dans constau n prjituri,
s-a numit iniial Cake Walk. Se dezvolt n Europa dup anul 1994. De-a lungul timpului, jive-ul
parcurge mai multe etape: Ragtime, Swing, Lindy Hop, Jitterburg, Boogie-Woogie, Rock-androll, Twist, Disco, Hustle.
1.2. Specificitatea efortului fizic, funcional i psihic dominant n dansul sportiv i
influena

acesteia

asupra

dezvoltrii

capacitilor

psihomotrice

ale

dansatorilor
Dansul sportiv dezvluie prin perfeciunea pailor o lume a simbolurilor, o gestic
ncrcat de semnificaie, care se supune celor mai subtile legi ale biomecanicii, astfel nct
fiecare acord muzical s fie redat motric i emoional ntr-o manier artistic desvrit.
Dincolo de frumuseea gestului care pornete de la expresii faciale i corporale aproape
23

insesizabile i pn la figuri tehnice cu grad ridicat de dificultate, se ascunde o solicitare fizic i


psihic complex. Virtuozitatea tehnic, miestria artistic i armonia cuplurilor de dansatori pe
ringul de dans sunt rezultatul parcurgerii unui proces de antrenament condus cu rigurozitate dup
legiti i cerine stabilite tiinific n ceea ce privete efortul i solicitarea optim [66, 194, 197,
230, 231, 253].
Saulea D., 2005 [68, p. 51] confirm c: Dansul sportiv adun la un loc frumuseea
fizic reprezentat prin micrile expresive ale dansatorilor n concordan cu muzica, ct i
frumuseea spiritual i moral reprezentat de sentimentele i tririle pe care le redau prin
dans.
Pentru a putea extrage cele mai importante caracteristici ale efortului fizic specific
dansului sportiv, considerm necesare cteva precizri cu privire la organizarea probelor de dans
i la sistemul competiional n vigoare.
Concursurile de dans sportiv sunt patronate n Romnia de federaia naional de
specialitate i se adreseaz unei plaje largi de populaie, mprit pe clase de la S, A la E i
Hobby, care cuprind un numr diferit de dansuri: clasele S (dansatori de talie internaional), A
(cele mai bune cupluri la nivel naional), B i C toate dansurile din cele dou seciuni; clasa D numai opt dansuri; clasa E rmn ase dansuri, cte trei din fiecare seciune; clasa Hobby
pentru cei care practic dansul drept activitate de loisir.
Competiiile de dans sportiv constau n organizarea i desfurarea dansurilor pe dou
seciuni, dup cum urmeaz:
-

seciunea standard [228, 232]: vals lent - 1.30 min, tango - 1.30 min, vals vienez -1.15
min, slow-fox - 1.30 min, quiq step - 1.30 min;

seciunea latino-americane: samba - 1.30 min, cha-cha - 1.30 min, rumba - 1.30 min,
paso doble 2 min, jive - 1.15 min.

Cuplurile de dansatori pot participa la ambele seciuni, fr ca regulamentul s


restricioneze acest fapt, ns, cu timpul i cu trecerea de la o categorie de clasificare la alta,
acetia se specializeaz doar ntr-o singur direcie.
Putem aprecia c dansul sportiv se constituie dintr-un ansamblu de pai i figuri de o
nalt tehnicitate, avnd o component artistic deosebit, de mare complexitate i
spectaculozitate, care presupune interaciunea permanent dintre doi parteneri, ambii dispunnd
de un repertoriu motric variat i manifestat n deplin coordonare, pus n scen pe un anumit
acompaniament muzical. Paii i figurile de dans sunt cuprini n coregrafii care se deruleaz pe
coordonate spaio-temporale, impuse de genul muzical i de existena mai multor perechi pe
ringul de dans, dnd natere unor execuii cursive, plastice i expresive, care tind s ating
24

perfeciunea, sub aspect tehnic i s egaleze arta, sub aspect artistic [117, 145, 154, 163, 166,
232].
Vian A. [86, p. 17] consider c n dans, coninutul motric se concretizeaz printr-o
gam variat i complex de micri. Marea varietate de procedee tehnice se combin permanent
ntr-o multitudine de structuri motrice expresive, combinaii de dans, compoziii coregrafice.
Maniera de alctuire a micrilor se caracterizeaz printr-un pronunat caracter artistic, expresiv,
comunicativ, astfel forma micrii, plasticitatea, fluiditatea i expresia corporal, capt atribute
estetice. Toate aceste caracteristici ale comportamentului motor angajeaz total capacitatea
motric.
Mihaiu C. [45, p. 83] face referiri cu privire la expresivitatea dansatorilor care aduc
aciunile motrice la trmul dintre sport i art, fr ns a minimaliza complexitatea cinematic
i tehnicitatea de nalt nivel, care sunt apanajul micrilor executate cu rafinament, fluiditate,
elegan.
Tehnica corect de execuie se realizeaz n funcie de urmtoarele aspecte [68, p. 50]:
-

poziionarea corect a corpului;

lucrul corect al picioarelor contact talp, vrf, n funcie de specificul dansului;

utilizarea corect a lanului triplei extensii a membrului inferior;

micrile bazinului care au rol n meninerea echilibrului partenerilor i n asigurarea


specificitii pailor de dans din seciunea latino;

atitudinea corpului n ntregime i n special a prii superioare a trunchiului;

poziiile braelor i micrile acestora;

membrele superioare, membrele inferioare i oldurile trebuie s fie active, permanent n


micare;

capul este un segment al corpului care deine un rol foarte important n sporturile cu
component artistic; n dans, capul asigur realizarea corect a ntoarcerilor i a
piruetelor, inuta corporal specific i expresivitatea corpului per ansamblu.
Acestor cerine li se adaug anumii factori care ofer valene artistice execuiilor tehnice,

cum ar fi [68, p. 51]:


-

aspect fizic plcut al perechii;

costume i nclminte asortate i adecvate (cu respectarea prevederilor regulamentului);

machiaj plcut i asortat vestimentaiei;

coafur care s se armonizeze cu fizionomia dansatorilor;

coregrafii realizate n concordan cu trsturile temperamentale i de personalitate ale


dansatorilor, dar care s le evidenieze aptitudinile;
25

armonia cuplului;

interpretarea motric a muzicii i expresivitatea micrilor.


Dac ne gndim la una dintre cugetrile lui John Dryden n care dansul este privit ca

poezie a piciorului, putem nelege relaia de interdependen dintre tehnic i artistic, ca


particularitate distinctiv a dansului sportiv.
Suportul pentru realizarea acestui deziderat se traduce printr-un sim kinestezic deosebit
al dansatorilor care depinde de controlul neuromuscular al actelor i aciunilor motrice [45].
Efortul specific dansului sportiv este unul de tip neuromuscular i presupune localizarea exact a
gesturilor la nivelul segmentelor i grupelor musculare, astfel nct paii i figurile de dans s
capete precizie, coordonare, rafinament i expresivitate.
Controlul neuromuscular ridicat de care dau dovad dansatorii se poate aprecia prin
acurateea tehnicii, prin exactitatea aciunilor, prin plasticitatea i forma micrilor, ca rezultat al
sincronizrii funciei nervoase cu cea executorie de la nivel muscular i implicit, al aciunii
sinergice a agonitilor i antagonitilor. Recrutarea selectiv a unitilor motorii la nivelul
diferitelor grupe de muchi permite o execuie lejer, cursiv, corect, care este n egal msur
eficient [45, 254]. Aceste atribute ale micrii se dobndesc prin dezvoltarea capacitilor
coordinative i a aptitudinilor psihomotrice ale dansatorilor printr-o gam variat de mijloace i
metode care s presupun activarea controlului neuromuscular [64, 238, 240].
Regulamentul de concurs [A], n vigoare pentru categoria de vrst 12 13 ani,
presupune nvarea unor deprinderi tehnice diversificate (A.1, A.2, A.3).
Specificitatea efortului fizic din dansul sportiv este dat de particularitile biomecanice
ale aciunilor motrice, de coordonarea n interiorul cuplului, de ritmicitatea i muzicalitatea
execuiilor, de maniera artistic de execuie, de cerinele legate de expresivitatea corporal etc.
[137, 211, 213, 248, 254].
Analiza efortului specific dansului sportiv nu se poate face n afara identificrii
principalilor parametrii ai solicitrii care vor avea drept ecou instalarea modificrilor adaptative,
n plan biologic i achiziia de deprinderi i priceperi, n plan motric [2, 3, 4, 9, 45, 66].
n acest sens, prezentm acei indicatori care sunt inclui n dozarea efortului pentru toate
mijloacele de antrenament aplicate n pregtirea dansatorilor.
Intensitatea efortului poate fi apreciat prin intermediului valorilor frecvenei cardiace, n
situaia n care sportivii dispun n pregtirea lor de monitoare electronice pentru acest parametru.
Raportndu-ne la specificitatea dansului, intensitatea este dat i numrul de repetri efectuat n
unitatea de timp, depinznd de ritmul de execuie, de amplitudinea micrilor, de complexitatea
structurii i de caracteristicile acompaniamentului muzical [45, p. 88].
26

Volumul efortului n dansul sportiv rezult din timpul efectiv de repetare pentru
antrenamentul dansatorilor, sau din durata total a probelor de concurs, dac ne raportm la
efortul competiional. De asemenea, volumul poate fi apreciat i prin numrul de repetri ale
pailor, figurilor, coregrafiilor integrale sau pariale, dansurilor pregtite. De cele mai multe ori,
perechile de dansatori rmn n sala de antrenament peste durata total a leciei prevzut de
antrenor pentru ca deprinderile lor s ajung la perfecionare i supranvare. ns, datorit
atractivitii acestei activiti i implicrii totale a sportivilor n pregtire, volumul efortului nu
este perceput de acetia ca un parametru stresant, dansatorii fiind contieni de faptul c la
performane de top pot ajunge doar exersnd [45, p. 88].
Complexitatea efortului n dansul sportiv poate fi apreciat prin prisma urmtoarelor
aspecte [45, p. 87]:
-

solicitri variate ale aparatului locomotor simultan, braele execut micri n planuri i
direcii diferite sau menin priza dintre parteneri, trunchiul adopt o anumit postur sau
efectueaz micri cu amplitudine diferit, n vreme ce membrele inferioare intr n aciune
pentru realizarea pailor de dans, la care se pot aduga micrile oldurilor care sunt specifice
dansurilor din seciunea latino [214];

solicitri statice i dinamice ale musculaturii acestea sunt necesare realizrii execuiei
artistice a pailor i figurilor de dans prin meninerea inutei corporale specifice i a prizei
dintre dansatori; de asemenea, aa-numitele poze (meninerea unor poziii finale ale
anumitor micri care pot avea amplitudine crescut i care sunt expresive din punctul de
vedere al formei) efectuate de sportivi se bazeaz tot pe contracii statice ale musculaturii;
paii i figurile de dans, precum i combinaiile acestora presupun contracii izotonice;

solicitri psihice asociate n timpul dansului se manifest simultan procese psihice


cognitive, afective i motivaionale [167, 192, 216];

varietatea probelor de concurs dansurile care compun seciunile standard i latino presupun
o gam variat de pai i combinaii ale acestora;

cerinele de execuie tehnic rigurozitatea cu care arbitri valideaz paii i figurile de dans
n competiii sporete complexitatea efortului.
Intensitatea, volumul i complexitatea efortului variaz n antrenamentul dansatorilor n

funcie de nivelul de instruire, de perioada de pregtire, de condiiile avute la dispoziie i de


legitile instalrii modificrilor adaptative i implicit ale formei sportive, de importana, natura
i genul competiiei la care urmeaz s se participe etc. Cu toate acestea, un proces de
antrenament tiinific i riguros condus trebuie s urmreasc o dinamic ascendent a efortului
pe parcursul unei macrostructuri, care s culmineze cu nivelul maxim de antrenabilitate n
27

perioada competiional i care s descreasc uor pe msur ce dansatorii ies organizat din
forma sportiv i se afl n perioada de tranziie [5, 32, 56, 76, 218, 219].
Dozarea eronat a efortului n lecia de antrenament va avea efecte nefavorabile att n
plan motric, ct i n plan biologic, conducnd la suprasolicitare sau la subsolicitare [10, 11].
Respectarea cerinelor de aplicare a metodelor de antrenament, bazate pe relaia efort odihn
implic stabilirea corespunztoare a parametrilor efortului, n termeni de intensitate, volum i
complexitate, alturi de durata i tipul pauzelor, pentru dezvoltarea capacitii de performan
fr a pune n pericol organismului sportivului [70, 75, 242].
Suportul motric n dansul sportiv se sprijin pe caliti motrice precum capaciti
coordinative [64], vitez de execuie, vitez de repetiie, vitez de reacie, vitez de deplasare,
vitez n regim de coordonare, vitez n regim de rezisten, for general i specific, for
segmentar, for static, for dinamic, for n regim de vitez, for n regim de rezisten,
rezisten local muscular, rezisten aerob, mobilitate suplee [45, 235].
Acestora li se adaug aptitudinile psihomotrice care nu pot fi puse la distan de
capacitile coordinative datorit implicaiilor acestora n obinerea controlului neuromuscular
[84, 236] i n dezvoltarea simului kinestezic.
Dat fiind specificitatea neuromuscular a efortului din dans sportiv, aptitudinile
psihomotrice ocup o pondere important n pregtirea fizic a dansatorilor, dublnd permanent
pregtirea tehnic a acestora [221, 224].
Legtura dintre componenta psihic i cea motric se manifest la cote superioare n
cazul pailor i figurilor de dans, nefiind posibil disocierea proceselor psihice de contraciile
musculare pe fondul complexitii aciunilor tehnice [220, 222].
Aceste aspecte pot fi completate de referiri legate de expresivitatea micrilor i de
valena artistic a elementelor i procedeelor tehnice care reclam un bun control neuromuscular.
Solicitarea sferei psihice a individului n dans sportiv privete n egal msur procesele
cognitive, afective i voliionale [31, 215].
Execuiile tehnice i artistice ale sportivilor se bazeaz pe o bun reactivitatea psihic, pe
caliti ale ateniei ridicate, pe plasticitatea scoarei cerebrale, pe stpnire de sine i capacitatea
de exprimare afectiv controlat, pe o bun capacitatea de comunicare nonverbal, pe
perseveren, pe dorina de autodepire, pe rezisten la stres etc.
Potrivit studiilor lui Vian A. [86, p. 19], n dans, calitatea plastic i expresiv a gestului
reflect emoia i sensibilitatea, iar datorit faptului c posibilitile de micare ale fiecrui
dansator i structura interioar a acestuia sunt diferit, aceeai tem, acelai mesaj compoziional
va fi diferit de la un sportiv la altul.
28

Semnificaia gesturilor n dans se supune imaginaiei i sensibilitii dansatorului, fr a


omite capacitatea spectatorului de a nelege i de a decodifica mesajul transmis n baza
propriilor experiene i valori, se cunoate o sintez a factorilor de semnificaie a gestului pe care
o considerm elocvent pentru analiza de fa (Tabelul 1.1).
Tabelul 1.1. Factori de semnificaie a gestului - dup Vi an A. [86, p. 76]

Factorii
micrii
Greutate
Timp

Elemente de
intensitate
semnificativ
Puternic
Calm
Scurt
Susinut

Spaiu

Direct
Indirect

Flux

nfrnat
Liber

Aspecte msurabile
conform obiectivelor
Rezisten puternic sau
diferite trepte pn la slab,
fr for
Vitez rapid sau diferite
trepte pn la lent
Direcie direct sau
diferite trepte pn la
unduitoare
Controlul forelor ce
blocheaz sau diferite
trepte pn la continuitate

Aspecte ce pot clasifica


senzaia micrii
Uurin uoar sau
diferite trepte pn la grea
Durat lung sau diferite
trepte pn la scurt
Expansiune repliat sau
diferite trepte pn la
ntins
Uurin fluiditate sau
diferite trepte pn la
blocare

Aceste aspecte sunt legate de forma micrii i de atributele estetice ale execuiei pailor
i figurilor de dans, care poart amprenta sferei afective a dansatorului. Dac ne raportm la
faptul c un dansator i corpul su nu sunt altceva dect manifestarea sufletului acestuia,
apreciem puterea sa afectiv de a exprima ceea ce simte atunci cnd danseaz, fr ca aceasta s
nsemne adoptarea teatral a unor expresii faciale i corporale doar pentru a ncerca transmiterea
mesajului compoziional. Putem spune c dansul care nu se simte, nu se vede pe ring, motiv
pentru care n coregrafie trebuie introduse elemente tehnice innd cont i de maniera n care
sportivul simte s se manifeste [141, 144, 146, 152, 158, 168, 198].
1.3. Caracterizarea particularitilor de vrst a juniorului I (12 13 ani) i
implicaiile acestora n antrenamentul sportiv de dans
Categoriile de clasificare sportiv se stabilesc diferit de la o ramur de sport la alta, n
funcie de deciziile federaiei de specialitate, aliniate la standardele internaionale n vigoare, dar
i n funcie de cerinele specifice probei care determin implicit vrsta la care se va face selecia
i n continuare includerea practicanilor n categorii. Urmnd etapele succesive ale creterii i
dezvoltrii, aproape toate sporturile n care selecia are loc la vrstele mici, organizeaz
competiii pentru copii, juniori i seniori. Junioratul ncepe de regul o dat cu instalarea
29

primelor semne ale pubertrii i este mprit n junior I i junior II pe msur ce sportivul
avanseaz n vrst i se apropie de seniorat. Junioratul este perioada n care se consolideaz
deprinderile tehnice de baz i n care se cern adepii pentru activitatea de performan. Nota
distinctiv a dansului sportiv vizavi de aceste aspecte este c junioratul I (12 13 ani) este
considerat prima categorie copii de 6 11 ani, fiind urmat de junioratul II (14-15) i tineret (16
18) cel mai aproape de etalonul superior, respectiv aduli (19 35 ani).
Categoria de clasificare sportiv juniori I (12 13 ani) din dansul sportiv corespunde
etapei de vrst pubertar, vrst la care au loc cele mai intense modificri structurale i
funcionale n organismul copilului. Astfel, pentru a avea sub control efectele stimulilor de
antrenament asupra capacitii de performan, se impune o bun cunoatere a legilor de cretere
i dezvoltare, precum i a manifestrilor care nsoesc aceast perioad [193]. nelegerea i
identificarea caracteristicilor organismului puberului favorizeaz strategiile de pregtire i
relaionarea cu sportivul cruia antrenorul i poate deveni un real sprijin, cu att mai mult cu ct
procesele afective se intensific n acest timp i pot influena negativ evoluia acestuia n plan
motric [33, 217]. Amintim aici bine-cunoscuta criz juvenil ce se poate avea repercusiuni
asupra conduitei motrice i a asupra manifestrii sportivului n leciile de antrenament.
Literatura de specialitate evideniaz faptul c perioada pubertar este marcat de
maturaia sexual, rezultatul fluxului crescut de hormoni sexuali, care se reflect direct ntr-un
ansamblu de modificri somatovegetative i psihice ale organismul copilului [14, 17].
Ifrim M. [42, p. 51], face referiri la dou fenomene care se plaseaz ca argumente
centrale n explicitatea modificrilor organismului puberului, i anume:
-

acceleraia fenomenul biologic constatat n prezent, potrivit cruia generaiile actuale


nregistreaz un spor n greutate i n nlime, fa de generaiile anterioare, ca urmare a
alimentaiei, a urbanizrii i a factorilor genetici;

neotenia fenomenul biologic de accelerare a maturizrii somatosexuale i de ntrziere


a maturizrii psihointelectuale, simultan cu ntrzierea maturizrii sociale. Avantajele
acestui fenomen sunt legate de plasticitatea scoarei cerebrale, n vreme ce dezavantajele
decurg din crearea unui conflict ntre nivelul de maturizare psihointelectual n devenire
i cel de maturizare sexual timpurie.
Este cunoscut faptul c n epoca actual modificrile specifice etapei pubertare se

instaleaz la o vrst mai sczut, comparativ cu epocile anterioare, iar procesele de cretere sunt
mult mai intense. Aceste premise susin evoluia accelerat a speciei umane, att din punct de
vedere biologic, psihologic, ct i din punct de vedere motric [6, 88, 89, 90].

30

Pubertatea debuteaz cu o serie de modificri somatice, rezultat al dezvoltrii funciei de


reproducere i al activitii hormonale. Bota A. [7, p. 313] evideniaz dimorfismul sexual
specific ntre 10 i 14 ani, dezechilibre ntre proporiile diferitelor segmente i ntre sferele
morfologic i vegetativ. Este vrsta la care musculatura se alungete, n timp ce fora rmne
n urm. Exist mai multe denumiri pentru a caracteriza plastic aceste modificri externe, cum ar
fi vrsta hainelor scurte, vrsta dizgraiei, aspect caricatural al puberului.
Segmentele cresc rapid, mai nti extremitile i apoi cele mediane, fenomen ntlnit sub
denumirea de legea creterii centripete. Efectul acestor procese se traduce prin acordarea unei
atenii deosebite mijloacelor de antrenament i mijloacelor de refacere [21, p. 181].
Copilul aflat la vrsta pubertar este nalt i slab, cu toracele ngust, cu un tonus muscular
sczut, predispus la deformri ale coloanei vertebrale, la apariia sau accentuarea piciorul plat
[42, p. 54].
Specialitii recomand ca ncrcturile din antrenament s fie stabilite n concordan cu
legea lui Mark Jansen, potrivit creia sensibilitatea esuturilor este direct proporional cu viteza
de cretere a acestora [51, p. 215]. Astfel, se vor stabili cu rigurozitate parametrii efortului pentru
a nu pune n pericol integritatea i stabilitatea aparatului osteo-ligamentar. Exerciiile utilizate n
pregtirea dansatorului vor avea o dozare corespunztoare reactivitii funcionale individuale i
caracteristicilor aparatului locomotor. Se vor evita aterizrile brute, ridicrile excesive ale
partenerelor, opririle i schimbrile brute de direcie etc.
Din punct de vedere funcional, studiile de specialitate scot n relief o mbuntire
semnificativ a marilor funcii, n special la nivelul aparatului respirator, ns cu anumite rezerve
la nivel cardiovascular. Aceste aspecte susin programele de exerciii fizice destinate dezvoltrii
rezistenei aerobe a dansatorului. Bota C. [8, p. 285] explic creterea i dezvoltarea aparatelor i
sistemelor, la vrsta pubertar, mprindu-le pe acestea n trei categorii:
1. organe care cresc rapid la aceast vrst (aparatul locomotor, respirator, vasele sangvine
etc.);
2. organe i aparate care se dezvolt exploziv (organele genitale);
3. organe care au crescut pn la aceast vrst i care involueaz ulterior (organele
limfatice, timusul, epifiza).
Putem aprecia nc o dat accentuarea proceselor la nivelul aparatului reproductor i
diferenele semnificative ntre fete i biei care se instaleaz ca urmare a dezvoltrii organelor
genitale i care vor influena comportamentul acestora. n consecin, este necesar ca antrenorul
s in cont de particularitile funcionale i structurale ale organismului copilului i s

31

identifice sistemele de acionare care i vor asigura atingerea obiectivelor de instruire, fr a


periclita creterea i dezvoltarea.
Responsabilitatea antrenorului este cu att mai mare n etapa pubertar, cu ct orice
dozare necorespunztoare a efortului se poate constitui ntr-o cauz a abandonului sportiv [8, p.
286].
Pornind de la cercetrile lui Ifrim M. [42, p. 53], prezentm succint modificrile
structurale i funcionale ale aparatelor i sistemelor organismului, n perioada pubertar.
La nivelul aparatului locomotor, are loc o cretere n grosime a oaselor urmat de o
mbuntire a rezistenei acestora la factori mecanici. Articulaiile rmn slab dezvoltate, iar
ligamentele nu pot asigura rezistena la rsucire i la traciune. Musculatura se alungete, fr
creteri n grosime, ceea ce determin dezvoltarea unei fore reduse.
La nivelul sistemului nervos, se produce maturizarea ariei corticale a analizatorului
motor. Excitabilitatea i mobilitatea ridicat a scoarei cerebrale sunt rspunztoare de rapiditatea
reaciilor motrice, ns micrile capt un caracter brusc, neuniform.
La nivelul aparatului cardiovascular, cordul nregistreaz un volum crescut fa de torace,
iar mecanismele de reglare a circulaiei pot fi tulburate, manifestndu-se sufluri funcionale,
aritmii sau crize de hipertensiune. Arterele dein un diametru proporional mai mare dect la
adult, iar venele i sistemul limfatic au o bun reprezentare. Aparatul cardiovascular manifest o
adaptare greoaie la eforturi intense, fiind contraindicate eforturile de durat scurt i intensitate
maximal.
La nivelul aparatului respirator, cresc organele componente, crete amplitudinea
micrilor respiratorii, scade frecvena respiratorie, cresc capacitatea vital i respiraia tisular.
La nivelul glandelor endocrine, se produce o dezvoltare intens a gonadelor care devin
funcionale. Hipofiza are o activitate puternic, crete secreia de TSH, ACTH i hormoni
sexuali. De asemenea, crete activitatea tiroidei i glandelor suprarenale, care determin
hiperactivitatea sistemului nervos i instabilitatea neurovegativ.
Din punct de vedere psihologic, vrsta pubertar este marcat de maturizarea individului,
fiind o perioad important n formarea personalitii acestuia [62]. Epuran M. i Horghidan V.
[22, p. 49] apreciaz c intelectual, preadolescenii dovedesc un salt calitativ, gndirea acestora
devenind abstract i critic, iar memoria logic. Astfel, antrenamentele dansatorilor se nscriu
ntr-un cadru mai larg de responsabilitate vizavi de propria pregtire i de regimul de via care
s rspund cerinelor de alimentaie, odihn i conduit, specifice performanei. Acesta are
posibilitatea s contientizeze propriul comportament i s declaneze un feed-back de
autocorectare a erorilor de execuie mult mai rapid [1, 29].
32

Afectiv, se produce o modificare a conduitei n raport cu sexul opus, declanat de


erotizarea specific vrstei. Copilul la aceast vrst i exprim necenzurat prin expresii faciale
i corporale strile afective, trecnd adesea de la extrem la alta i empatiznd cu prietenii i
familia. Cunoaterea acestor manifestri contribuie la selecionarea mijloacelor pentru pregtirea
artistic, avnd fondul propice pentru exprimarea afectiv i comunicarea nonverbal i
acionnd deopotriv i asupra controlului emoional al copilului.
Adesea apar conflicte, proteste, abandon, renunare la grup [30], aspecte foarte sensibile
n stabilirea i meninerea perechilor de dansatori. Se va acorda atenie aplanrii conflictelor n
cuplul de sportivi, tiind c manifestrile fetelor la aceast vrst sunt de respingere a biatului,
n vreme ce acesta din urm tinde s se apropie prin gesturi i atitudine de sexul opus.
Bota C. [8, p. 285] amintete detaarea de influena printeasc a puberului care se
reflect ntr-un comportament bazat pe autonomie i pe asumarea propriilor responsabiliti. n
acest sens, orice proces instructiv - educativ va exploata la maxim dorina copilului de
independen i asumarea de sarcini, responsabilizndu-l pe acesta i fcndu-l s contientizeze
necesitatea angrenrii totale n pregtire.
ntre 10 i 14 ani apar primele sentimente intelectuale i morale, puberul fiind preocupat
de viitoarea profesie i de apartenena la un grup social. Se semnaleaz autonomia moral, simul
echitii, al onoarei i dragostea fa de patrie [22, p. 50]. Aceste caracteristici ofer premisele
pentru ndeplinirea obiectivului stadiului I al antrenamentului sportiv legat de educarea conduitei
dansatorului.
Din punct de vedere motric i psihomotric, specialitii evideniaz un moment de
stagnare sau de regres n planul calitilor motrice i o destabilizare a acurateei deprinderilor
datorat modificrilor proporiilor segmentare i coordonrii sczute din aceast perioad.
Micrile capt atribute calitative cu dificultate, nregistrnd de cele mai multe ori lips de
precizie, sincronizare deficitar, coordonare sczut. Se amelioreaz n schimb orientarea n
spaiu i n timp, ca urmare a rafinrii percepiilor i senzaiilor. Mijloacele care vizeaz
dezvoltarea capacitilor coordinative ale dansatorului ocup o pondere important pe toat
durata perioadei pubertare [26, 44].
Este o vrst n care se poate aciona asupra dezvoltrii vitezei i detentei, obinndu-se
ctiguri importante n aceast direcie [21, p. 185].
Mobilitatea articular este sczut, indiferent de sex [7, p. 314], iar exerciiile incluse n
pregtirea fizic a dansatorului vor fi aplicate fcnd apel la nivelul de nelegere a acestuia n
ceea ce privete necesitatea unei bune amplitudini de micare. Puberul va suporta mai uor
ntinderile dect n etapa anterioar, dar va nregistra progrese mici n acest sens.
33

Ifrim M. [42, p. 53] reliefeaz faptul c fora relativ nregistreaz un regres la nivelul
flexorilor i extensorilor. Autorul recomand exersarea pentru dezvoltarea forei absolute i
acelei relative, dar cu evitarea eforturilor maximale de for i a marilor ncordri
neuromusculare.
Exersarea pentru dezvoltarea forei va respecta cerinele metodice pe care le reclam
sensibilitatea esuturilor care se manifest n aceast perioad, fr a evita ns abordarea acestei
caliti motrice n pregtirea dansatorilor.
Bota A. [7, p. 314] face precizarea c tnrul la vrsta pubertar trebuie s se adapteze
unei existene corporale diferite, pe care o stpnete uneori cu dificultate, fapt reflectat direct
prin inconsecvenele n exersare i prin fluctuaiile n manifestri motrice i psihomotrice.
Autorul menioneaz o conduit motric marcat de discontinuiti, n care micrile insuficient
ajustate, alterneaz cu cele exaltate, exagerate sau lipsite de vigoare i entuziasm.
n ceea ce privete componentele de baz ale psihomotricitii, copilul trebuie s i
ajusteze schema corporal, ca urmare a modificrilor somatice i a schimbrilor funcionale [6].
Dei psihologia remarc faptul c schema corporal atinge nivelul maturizrii n jurul vrstei de
12 ani, este cunoscut faptul c exist modificri ale acesteia i dup aceast etap, ca urmare a
aciunii factorilor condiionali [40, p. 78].
Este perioada n care se produce o expansiune a tririlor afective, a descoperirii de sine i
a creterii interesului fa de aspectul propriu exterior. Din aceste considerente, rezid
necesitatea introducerii n pregtirea dansatorului a unor sisteme de acionare special concepute
pentru contientizarea schemei corporale i a imaginii de sine, tiind c influenele acestei
componente asupra execuiei tehnice i artistice sunt definitorii.
Lateralitatea la vrsta pubertar este deja cunoscut, predominana uneia dintre
emisferele cerebrale manifestndu-se nc din etapele anterioare. Problema care se pune n
continuare este de a dezvoltat ambidextria dansatorilor, innd cont de faptul c paii i figurile
se execut att cu dreptul, ct i cu stngul, ntoarcerile sunt spre dreapta i spre stnga, iar priza
dintre parteneri variaz (cu precdere n dansurile latino). Inteligena motric se dezvolt pe
seama maturizrii sistemului nervos i a mbuntirii proceselor cognitive.
De asemenea, rezultatul saltului calitativ al intelectului se va vedea i n manifestrile
ideomotorii. Imaginaia i creativitatea dansatorului sunt ns i rezultatul dezvoltrii puberului
n plan afectiv i al explorrii posibilitilor sale de exprimare corporal.
ncorsetarea copilului la aceast vrst n exerciii standardizate i n aciunile motrice
specificate de regulamentul tehnic de concurs i vor limita imaginaia i i vor condiiona
implicit, pe viitor, ideomotricitatea.
34

Epuran M. i Stnescu M. [25, p. 192] prezint evoluia motricitii i a componentelor


psihomotricitii la diferite vrste, din care reinem aspectele legate de debutul pubertii pentru a
ti de la ce nivel de dezvoltare pornim n antrenarea dansatorilor juniori I, la urmtoarea etap de
vrst (Tabelul 1.2.) i anume:
Tabelul 1.2. Evoluia unor componente ale motricitii n debutul pubertii
dup Epuran M., Stnescu M. [25, 192]
Vrsta
10 11
ani

11 12
ani

Motricitatea
general
Crete gradul de
organizare a
micrilor.
Se amelioreaz
coordonarea oculomanual,
binocular; crete
viteza de execuie a
actelor motrice.

Schema corporal
Identific facil
segmentele
corpului i raportul
dreapta stnga.
Capabil s execute
micri complexe

Orientarea spaiotemporal
Capabil de orientare
conform unor repere
spaiale i temporale

Percepiile
Se dezvolt la un
nivel superior
capacitile
discriminative.

Se completeaz
achiziiile stadiului
precedent.

Continu procesul
de dezvoltare a
capacitilor
discriminative.

Referitor la coninutul motric ce poate fi abordat n aceast perioad, [7, p. 315]


recomand aplicarea de exerciii pentru consolidarea i perfecionarea deprinderilor tehnice
nsuite anterior, dar i abordarea de noi deprinderi specifice sportului respectiv. Nivelul
dezvoltrii aparatului locomotor i a sistemului nervos susin nvarea de deprinderi motrice
complexe i perfecionarea tehnicii [22, p. 58]. Astfel, paii de baz din dansurile standard i
latino vor ajunge n etapa de perfecionare, iar alte figuri de dans, cu grad mai ridicat de
complexitate vor constitui coninutul primelor etape ale nvrii motrice.
1.4.

Sinteza

sferei

tipologiei

dansului

sportiv

raportul

acesteia

cu

psihomotricitatea i performanele sportive ale dansatorilor juniori I


Dansul sportiv se distinge de celelalte activiti artistice sportive prin frumuseea gestului
i prin virtuozitatea micrilor, ridicnd ntrebri specialitilor legate de apartenena sa la sport,
ori la art. mbinarea perfect dintre tehnica dansului, expresivitate, vestimentaie i
acompaniament muzical, pus n slujba competiiei, ne ndreptete s considerm dansul
sportiv drept activitate sportiv, dei ncrctura emoional i valorile estetice generate, fac
dificil desprinderea acestuia de domeniul artelor. Dat fiind faptul c sportul mobilizeaz
ntreaga component performanial a individului, iar arta pe cea a sensibilitii acestuia n faa
frumosului, aspecte care se regsesc n egal msur n dansul sportiv, grania dintre sport i art
35

este greu de delimitat n acest caz. ns, rmnnd n aria obiectiv a analizei de fa i pstrnd
rigoarea performanei sportive, care presupune ntrecere i depire a limitelor biologice, motrice
i psihologice, dansul sportiv capt un statut aparte n gama ramurilor sportive cu component
artistic. Literatura de specialitate demonstreaz faptul c dansul sportiv poate fi ncadrat n mai
multe criterii de clasificare a sporturilor, dup cum urmeaz [45; 50, p. 11]:
-

din punct de vedere pedagogic i psihologic, se ncadreaz n categoria sporturilor de cuplu;

dup consumul energetic i psihic, se bazeaz pe un consum mare energetic i pe o solicitare


nervoas superioar;

n funcie de limitele pe care trebuie s le depeasc sportivii n concurs, dansul presupune


departajarea cuplurilor de ctre arbitri, de multe ori de manier subiectiv;

n funcie de finalitile urmrite n activitatea pedagogic, dansul presupune stpnirea


mediului, stpnirea corpului, mbuntirea calitilor motrice i a raporturilor cu ceilali;

dup tipul de solicitare i de stres, dansul poate fi considerat un sport care solicit expresia
artistic;

dup numrul de competitori, este un sport n cuplu, bazat pe aciuni coordonate i


sincronizate ntre cei doi dansatori ai perechii;

dup obiectivul urmrit, poate fi dans de performan, dans pentru toi, dans adaptat;

dup calitile motrice implicate, face parte din categoria sporturile bazate pe capacitile
coordinative;

dup ponderea n pregtire, dansul necesit perfecionarea coordonrii i formarea


deprinderilor;

dup structur, este considerat a fi un sport aciclic;

dup ponderea factorilor ce determin performana, dansul depinde att de componenta


biologic, dar i de cea psihic;

dup aciunea tactic din competiii, se ncadreaz n categoria sporturilor n doi;

dup contactul dintre competitori, dansul este un sport fr contact direct cu adversarul;

n funcie de direciile de aciune ale tacticii, este un sport bazat pe variabilitatea aciunilor i
procedeelor de rezolvare a problemelor coregrafice;

n funcie de substratul energetic, este un efort anaerob ca prob competiional izolat


pentru fiecare dans n parte i de tip aerob n antrenament;

dup caracteristicile prioritare ale solicitrii, este un efort de tip neuromuscular i


neuropsihic;

dup condiiile de desfurare, este un sport care are loc pe sol;

36

dup criteriul de evaluare a performanei n competiie, presupune notarea direct de ctre


arbitri;

dup factorul care induce incertitudinea n situaii competiionale, dansul sportiv poate
depinde de factorii de mediu;

dup compararea performanelor, dansul implic o form de comparare direct a


performanelor n final i indirect sau direct n etapele anterioare de calificare;

n funcie de includerea n micare olimpic, dansul sportiv este inclus n categoria


sporturilor olimpice, dar fr participare la Jocurile Olimpice.
Este cunoscut faptul c cele mai mari scene ale lumii adun un numr impresionant de

spectatori pentru spectacolele de dans, fie c este vorba de balet, dans contemporan, dans clasic,
folcloric, modern etc., acestea fiind permanent un act de cultur i rafinament [97, 121, 135, 140,
153, 161, 173, 178, 183, 239]. Dansul sportiv n schimb, intrat n sfera competiional, capt
atributele performanei sportive i astfel, creaia artistic i miestria dansatorilor se transform
n sport. Cu toate acestea, trebuie subliniat amploarea competiiilor de dans sportiv i impactul
spectacolului creat asupra iubitorilor de frumos, care adaug ierarhizrii valorice a competitorilor
o not cultural distinct. Dansul sportiv reprezint o form superioar de manifestare a
capacitii de performan, oglindit n coninutul tehnic i n expresivitatea dansatorilor, ca
rezultat al complexitii vocabularului gestual pus n slujba acompaniamentului muzical. Dei
execuiile sportivilor eman lejeritate, siguran i uurin, nivelul nalt de tehnicitate, elegana
i cursivitatea micrilor, sincronizarea dintre parteneri i coordonarea aciunilor cu fiecare acord
muzical nu se pot atinge dect n urma parcurgerii unui proces de antrenament riguros i tiinific
structurat, n care psihomotricitatea ocup o pondere important. Dansul nu este numai o
producie de forme, caracteristic i altor activiti fizice, ci este o modalitate de creaie i
comunicare a unor sensuri. Dac formele corporale pot s semene, inteniile difer fundamental
[19, p. 30]. n opinia lui Vian A. [86, p. 28], dansul este micare ritmic evaluat estetic, prin
care se exprim strile de emoie i sentiment, n care simbolurile motrice sunt contient alctuite
pentru plcerea i satisfacia execuiei i crerii formei, a cunoaterii, exprimrii i comunicrii.
Pentru ca dansatorii s ajung la execuiile spectaculoase pe care le vedem astzi n competiiile
sportive de anvergur, se impune ca acetia s se supun unui proces de pregtire sistematic,
continuu gradat, nc de la vrste fragede (precolar, colar mic) [54, 56]. Asemntor procesului
de pregtire din alte ramuri sportive cu component artistic, antrenamentul n dans are caracter
stadial, presupunnd parcurgerea progresiv a mai multor stadii, pn la nivelul dansatorilor de
elit. Pe ntreaga durat a acestora se au n vedere componentele psihomotricitii care
condiioneaz performanele dansatorilor. Potrivit opiniei lui Dragnea A. i Teodorescu S. [21, p.
37

178], concepiile privind stadiile antrenamentului sportiv sunt surprinse sintetic n tabelul de mai
jos (Tabelul 1.3.):
Tabelul 1.3. Concepii privind stadiile antrenamentului sportiv
dup Dragnea A., Teodorescu S. [21, p. 178]
Concepia din fosta
RDG
1. Antrenament de
baz

Concepia din fosta


URSS
1. Antrenament
pregtitor

Concepia din fosta


RFG

Concepia actual n
Romnia

1. Formare psihomotorie 1. Antrenament de


de baz
baz orientat

2. Antrenament
constructiv

2. Antrenament de
2. Antrenament de
ncepere a specializrii ncepere a specializrii
specifice

2. Antrenament de
specializare timpurie

3. Antrenament de
legtur

3. Antrenament
aprofundat n ramura
de sport

3. Adncirea
specializrii

3. Antrenament de
specializare
aprofundat

4. Antrenament de mare
performan

4. Antrenament de
mare performan

4. Antrenament de
mare performan

4. Antrenament de
perfecionare
5. Antrenament de
mare performan

n dansul sportiv, antrenamentul este organizat pe patru stadii, tiind c durata acestora
este perfect corelat cu vrsta la care se face selecia i cu nivelul aptitudinal al copiilor, precum
i cu componentele capacitii de performan. Stadiul 1 are durata cea mai mare, dat fiind faptul
c practicarea acestui sport ncepe la vrstele mici. Pregtirea de baz n dans poate dura pn la
4 5 ani, cnd se trece la vrsta junioratului i dansatorii ncep s fie angrenai n competiii de
amploare. Stadiile trei i patru se adreseaz tineretului (16 18 ani) i adulilor (19 35 ani),
perioade la care accentul cade pe perfecionarea execuiilor tehnice i pe obinerea unui loc ct
mai bun n clasamentele competiiilor de obiectiv. Leciile de antrenament n dansul sportiv,
planificate i programate n funcie de nivelul de instruire i de calendarul competiional, vor
conduce n timp la modificri adaptative ce se vor manifesta n plan biologic, motric,
psihomotric i psihologic [76]. Stimulii aplicai n antrenament sunt menii s mobilizeze
resursele morfologice, funcionale i emoionale, avnd efecte adaptative n plan somatic, motor
i al personalitii celor care l practic [60]. Astfel, practicanii de dans sportiv se deosebesc de
adepii altor sporturi n primul rnd prin aspectul somatic, definit prin talie nalt,
normoponderalitate, segmente lungi, alur longilin, cu trunchiul nlat permanent n ax vertical,
postur elegant. La nivel motric, dansatorii dovedesc o capacitate de coordonare superioar, un
sim muzical deosebit, o capacitatea de adaptare a programului motor crescut [69], o excelent
38

orientare spaio-temporal i o bun vitez de execuie. Suportul funcional al execuiilor lor este
asigurat de rezistena aerob i anaerob. Expresivitatea gesturilor nu se poate obine n afara
unui grad ridicat de suplee i mobilitate articular, care se adaug capacitii de exprimare
afectiv nonverbal. Efortul specific amelioreaz imaginea de sine a dansatorului, inteligena
motric i lateralitatea acestuia, precum i capacitatea de percepere corect i eficient a
coordonatelor spaiale i temporale ale actelor i aciunilor motrice. Dragnea A. i Teodorescu S.
[21, p. 165] afirm c dezvoltarea adaptrilor este provocat de stimulii biologici, care solicit o
reacie organic, psihic sau afectiv, acestea declanndu-se imediat ce organismul nu reuete
s rspund exigenelor stimulilor, cu potenialul lor ordinativ, sau nu reuete dect cu preul
unui efort mare, n anumite cazuri, adaptarea constituind un rspuns de autoreglare a
organismului, care se modific morfologic i funcional i reacioneaz la diverse solicitri
organizate n pregtire, printr-o optimizare a procesului. Achiziiile de ordin motric i
modificrile cantitative i calitative de ordin biologic se nscriu pe o curb ascendent, care se
aplatizeaz treptat pe msura exersrii i care descende n momentul ntreruperii pregtirii.
Subliniem aici continuitatea solicitrii, fr a diminua importana alternrii efortului cu pauza,
care devine condiia de baz a adaptrii organismului.
Mihaiu C. [45, p. 75] aduce n discuie efectul ntreruperii antrenamentului asupra
potenialului biologic i motric al dansatorului, tradus prin diminuarea capacitii de efort, a
nivelului calitilor motrice, a preciziei i coordonrii micrilor, a fineii i expresivitii
aciunilor. Dat fiind interdependena dintre componentele pregtirii, apreciem c pierderile din
pregtirea fizic nsoesc erorile n execuiile tehnice, precum i lipsa de cursivitate i plasticitate
a micrilor. Relaia dintre efort i pauz n cazul solicitrilor specifice dansului depinde de
perioada de pregtire n care se afl sportivii, de obiectivul stabilit, de muzica aleas, de
coregrafia stabilit, de dificultatea figurilor de dans apreciat din punct de vedere tehnic. Se
utilizeaz frecvent metoda exersrii n condiii standard i standard variat pentru nvarea
tehnicii i metodele bazate pe relaia efort odihn pentru dezvoltarea calitilor motrice.
Dup Nstase V. [50, p. 5], micrile exersate n cadrul leciilor de antrenament trebuie
s respecte anumite coordonate specifice dansului, care solicit capacitile psihomotrice:
-

spaialitatea utilizarea spaiului: planul de deplasare; spaiul de micare a corpului; desenele


fcute de membrele superioare;

temporalitatea utilizarea timpului: durata dansului; ritmul de execuie, variaiile ritmice i


conduita supus simului ritmic, tempoul micrii, n concordan cu tempoul muzical sau
interpretndu-l pe acesta;

39

gravitaia utilizarea greutii corpului: folosirea sau nvingerea gravitaiei pentru uurina
execuiei cu micri graioase; nvingerea gravitaiei cu micri brute; utilizarea gravitaiei
pentru micrile puternice, de for;

folosirea energiei i a fluxului energetic: extensii, contracii, micri controlate sau liber
executate; accentul n micare la nceputul, la mijlocul sau la finalul execuiei, execuia fr
accent, micarea executat cu recul; reinerea de energie (execuia nuntrul micrii),
eliberarea de energie (execuia n afara micrii).
Aspectelor menionate anterior li se adaug valoarea artistic a aciunilor motrice,

expresivitatea dansatorilor, fluiditatea figurilor de dans i vestimentaia care ntregesc


comportamentul motric specific dansului sportiv. Saulea D. [68, p. 47] prezint caracteristicile
generale ale comportamentului motric specific dansului i anume: tehnica pailor de dans este
standardizat i evaluat n competiii pentru ierarhizarea sportivilor; tehnica pailor de dans este
caracterizat prin varietate i complexitate; coregrafia pregtit de dansatori n antrenamente
trebuie s redea particularitile acompaniamentului muzical din concurs, acetia adaptnd
dansurile nvate la piesele muzicale din competiie; un numr restrns de dansatorii de elit
danseaz aducnd improvizaii n coregrafiile lor, n timpul ntrecerilor sportive i astfel, reuind
s exprime ntru-totul acordurile sunetelor; tehnica pailor de dans se nsuete mai nti
individual i apoi n pereche; coninutul motric are un pronunat caracter artistic;
comportamentul motric se subordoneaz muzicii, iar interpretarea i divizarea pailor pe muzic
sunt evaluate de ctre arbitri; capacitile coordinative, fineea reglrilor i a controlului
neuromuscular condiioneaz comportamentul motor al dansatorilor [128, 170, 175, 189, 190].
n acest context, Mihaiu C. [45, p. 75] susine ideea c pentru asigurarea suportului
motric solicitat n dansul sportiv, este necesar s se acioneze pe urmtoarele direcii: pregtirea
suportului fizic prin dezvoltarea calitilor motrice de baz, pentru a construi punctul de plecare
al pregtirii specifice componenta fizic a antrenamentului sportiv; nsuirea coninutului
tehnic specific dansurilor din grupele standard i latino componenta tehnic a antrenamentului
sportiv; formarea esteticii gestului i a expresivitii corporale componenta artistic a
antrenamentului sportiv. Abordarea coninutului dansului sportiv n vederea perfecionrii
comportamentului motric i psihomotric este condiionat de capacitatea de performan a
dansatorului. Capacitatea de performan reprezint rezultatul interaciunii operaionale a unor
sisteme bio-psiho-educogene, concretizat n valori recunoscute i clasificate pe baza unor
criterii elaborate social istoric. Este manifestarea complex a disponibilitilor individului,
materializat n valori obiective sau obiectivate n puncte, locuri, clasamente, goluri marcate,
kilograme ridicate, drepturi ctigate etc. [21, p. 80]. n dansul sportiv, capacitatea de
40

performan reprezint totalitatea nsuirilor bio-psiho-sociale, motenite i dobndite n


antrenament i competiie, concretizate n abiliti tehnice, coregrafice, artistice i de abordare a
unei competiii i capabile s genereze rezultate performante n dans [50, p. 29]. Pentru a putea
nelege complexitatea manifestrii capacitii de performan n dansul sportiv, se impune s
analizm modelele prezentate n literatura de specialitate, care poart numele celor care le-au
conceput. Din modelul lui Weineck J. prezentat de Epuran M. i colab. [23, p. 44] rezult c
performana este rezultatul interaciunii factorilor antrenamentului sportiv: pregtire fizic,
pregtire tehnico-tactic, pregtire psihologic [Figura 1. A.4]. Mode1lul lui Svar V.B. i
Hruscev S.V. prezentat de Epuran M. i colab. [23, p. 45] surprinde condiionarea performanei
sportive [Figura 2. A.5] de factori de natur ereditar, influene educogene, factori motivaionali,
factori ambientali care concur la realizarea de recorduri personale, traduse n activitatea sportiv
prin rezultate bune obinute n competiiile importante. Pornind de la nzestrarea genetic a
individului pentru practicarea unui anumit sport, se intervine printr-un proces instructiv-educativ
asupra aptitudinilor depistate la selecie, urmnd ca acestea s se dezvolte prin antrenament n
funcie de condiiile de mediu. n paralel cu pregtirea sportivului, se stimuleaz motivaia
acestuia pentru performan, asigurndu-se astfel suportul energetic interior pentru a suporta
sarcinile dificile din antrenament i stresul activitii competiionale. Dragnea A. i Teodorescu
S. [21, p. 87] nfieaz schematic patru factori globali ai capacitii de performan: aptitudini,
atitudini, antrenament i ambian [Figura 3. A.6]. Avnd n vedere factorii determinani ai
performanei, n dansul sportiv, capacitatea de performan poate mbrca structura reprezentat
grafic n Figura 1.3. [50, p. 32].
O atenie deosebit se acord participrii sportivilor n concurs, date fiind implicaiile de
ordin psihologic ale acestei solicitrii. Atmosfera specific concursului, prezena arbitrilor i a
spectatorilor, participarea celorlalte perechi de dansatori, ringul i suprafaa de dans, prezena
reprezentanilor media, expectanele sportivilor, ale antrenorilor, managerilor, prietenilor,
familiei etc., creeaz tensiune i genereaz stres sportivilor. Winkelhuis M. [252, p. 10] ofer o
analiz n detaliu a factorilor care influeneaz atingerea performanei n concursurile de dans
sportiv. Potrivit opiniei acestui specialist, coninutul dansului condiioneaz succesul n proporie
de 7%. Afirmaia anterioar este susinut prin aspecte legate de posibilitatea ca dansatorii s uite
pe moment coregrafia, de faptul c nu este posibil modificarea coregrafiei n timpul probei i de
faptul c nivelul tehnic i coregrafic al perechilor participante este asemntor n competiiile de
nalt nivel [180, 182, 191]. Tonalitatea dansului are o pondere de 38% pentru obinerea
succesului. Aceasta se refer la interpretarea personal a coregrafiilor care depinde de factori de
personalitate. Limbajul corpului deine 55% din ansa de a atinge reuita sportiv i reunete
41

toate aspectele legate de expresia corporal, execuia artistic, atitudinea pe ringul de dans,
comunicare nonverbal. Acelai autor menioneaz modaliti de reglare a strilor de tensiune
declanate de participarea la concurs, oferind antrenorilor alternative care trebuie adaptate
reaciilor la stres ale fiecrui sportiv n parte.
Capacitate artistic

Capacitate artistic

Capacitate tehnic

Capacitate coregrafic
CAPACITATE DE
PERFORMAN N
DANS SPORTIV
Capacitate
psihomotric

Capacitate motric

Fig. 1.3. Capacitatea de performan n dansul sportiv - dup Nstase V. [50, p. 32]
Pornind de la referinele bibliografice de specialitate, putem aprecia c, n dansul sportiv,
stresul poate fi declanat de conflictul dintre percepiile sportivului vizavi de cerinele,
importana concursului i propriile posibiliti de execuie a coregrafiilor de concurs, prin prisma
regulamentului, a ncrederii n partener, a perechilor adversare, a mizei, a presiunii sociale etc.
Pentru a gestiona aceste stri, se impune ca dansatorii s participe de la vrste mici la competiii
al cror obiectiv nu va fi de atingere a performanei, ci de obinuire cu atmosfera de ntrecere, cu
arbitrii, cu adversarii

i cu publicul etc.

Problema de cercetare:
- mbuntirea mecanismului dezvoltrii capacitilor psihomotrice a dansatorilor juniori I;
- majorarea potenialului de pregtire artistic, tehnic i funcional a dansatorilor;
- optimizarea rezultatelor tehnice-sportive;
- ridicarea motivaiei i prestigiului performanei sportive nalte;
- creterea capacitilor de concuren.
Direciile de soluionare a problemei de cercetare:
- creterea miestriei sportive a dansatorilor;
- creterea i concentrarea complexitii programelor competiionale de dans sportiv;
42

- elaborarea exerciiilor (mijloacelor) noi, mai complexe, originale efectuate cu virtuozitate;


- intensificarea procesului de antrenament sportiv i de cercetare tiinific.
Analiza profund a produselor tiinifice n care este abordat tema tezei, ne-a permis s
formulm scopul i obiectivele tezei.
Scopul cercetrii const n modernizarea procesului de antrenament prin abordarea
metodologiei de estimare a influenei dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor
psihomotrice la vrsta juniorilor I.
Obiectivele tezei: 1. Studierea i analiza datelor literaturii speciale referitoare la valoarea
antrenamentului sportiv n dezvoltarea capacitilor psihomotrice solicitate n dansul sportiv;
2.Identificarea nivelului de dezvoltare a capacitilor psihomotrice ale dansatorului junior I (1213 ani); 3. Elaborarea modulelor de acionare specifice antrenamentului de dans sportiv destinate
dezvoltrii capacitilor psihomotrice ale dansatorilor juniori I de 12 - 13 ani; 4. Argumentarea
teoretic i experimental a metodologiei de estimare a influenei dansului sportiv asupra
dezvoltrii capacitilor psihomotrice la juniori I i calitii execuiei artistice.

1.5. Concluzii la capitolul 1


1. Performana n dansul sportiv este rezultatul plurifactorial al unor factori de natur
ereditar, educaional i ambiental care acioneaz piramidal pe ntreaga durat a pregtirii
dansatorului pentru asigurarea caracterului artistic i psihomotric al sportivului. Studiile datelor
literare de specialitate evideniaz necesitatea identificrii tuturor formelor de exprimare
corporal i comunicare interuman, determinarea valorilor controlului acestora, pe ct posibil.
2. n antrenarea dansatorilor este necesar cunoaterea ct mai amnunit a efortului
fizic, funcional i psihic dominant n dans sportiv, specific pentru fiecare prob n parte (dansuri
din seciunile standard i latino), pentru ca stimulii de antrenament s mbrace parametrii
corespunztori instalrii valenelor capacitilor psihomotrice i creterii performanei sportive.
3. n ceea ce privete particularitile de vrst ale juniorului I (12-13 ani), subliniem
faptul c pubertatea se declaneaz la vrste diferite i c dureaz mai mult sau mai puin, n
funcie de particularitile individuale ale fiecrui copil, motiv pentru care antrenorul trebuie s
acorde atenie deosebit tuturor manifestrilor sportivilor pentru a identifica perioada de cretere
i dezvoltare n care se afl acetia i, n consecin, pentru a stabili cele mai oportune modaliti
i strategii de antrenare.
4. Problema intercondiionrii vectorilor capacitii de performan n dansul sportiv
impune abordarea complex a factorilor antrenamentului, cu o pondere important a pregtirii
43

tehnice i artistice, care se sprijin pe suportul motric oferit de pregtirea fizic, cu o susinut
pregtire psihologic necesar att stpnirii de sine, ct i controlului proceselor afective i
exprimrii acestora, n literatura de specialitate reclam o cercetare mai global.

44

2. STRUCTURA I CONINUTUL TIPOLOGIEI ANTRENAMENTULUI SPORTIV I


ASPECTELE

DEZVOLTRII

CAPACITILOR

PSIHOMOTRICE

ALE

DANSATORILOR JUNIORI I
2.1. Metodologia cercetrii
Metodologia de cercetare pedagogic [28, 57, 188] utilizat n lucrare s-a constituit din
culegerea datelor studiului bibliografic, observaiei pedagogice, experimentului, testrilor i din
metode de prelucrare statistico-matematic [83, p. 107, 94, 120, 160].
2.1.1 Metodele cercetarii

Studiul bibliografic
Aceast metod a presupus parcurgerea unor monografii, articole, studii, lucrri

metodico-tiinifice, alturi de documentare pe internet, care au fcut posibil culegerea de


informaii de ordin teoretic legate de coordonatele antrenamentului sportiv, de specificitatea
pregtirii dansatorilor, de caracteristicile efortului din dans, de psihomotricitate, precum i de
manifestarea organismului copilului la vrsta juniorului I (12 13 ani). Informaiile furnizate de
specialitii domeniului au oferit posibilitatea documentrii n vederea identificrii nivelului de
cunoatere n problematica aleas i a constituit punctul de plecare n stabilirea premiselor i n
formularea ipotezelor de cercetare.

Observaia pedagogic
Prin observare se nelege constatarea lucrurilor

i fenomenelor a a cum ni le ofer

natura n mod obi nuit. Metoda observaiei presupune urmrirea intenionat a unui obiect, a
unui grup, a unui fenomen sau proces n scopul culegerii de date concrete care s fie analizate
tiinific i s permit generalizarea ce constituie observarea pedagogic [24, p. 204].
Aceast metod a fost utilizat pe ntreaga desfurare a experimentului nostru, pentru
leciile de antrenament i pentru edinele de testare, fiind ntocmite protocoale de observaie
care au furnizat date importante cu privire la reacia subiecilor la stimulii aplicai. Astfel, au fost
consemnate:
-

manifestrile subiecilor n etapele de nvare i perfecionare a pailor i figurilor de


dans; n prima etap, cnd subiecii au executat coregrafiile proprii n poziie invers,
s-au nregistrat erori de execuie ale aciunilor motrice, din punct de vedere tehnic, ritmic
i coordinativ. Aceste greeli lipseau anterior, ns nu au condus la modificarea
mecanismului de baz al micrii, ci dimpotriv, la o cretere a acurateei tehnicii de
execuie;
45

reaciile subiecilor n situaii de solicitare specific dansurilor din seciunile standard i


latino; la nceput, s-a observat c fetele se adapteaz la aciuni motrice mai repede n
orice situaie impus, comparativ cu bieii, ns ulterior acetia din urm recupereaz i
manifest un nivel mai ridicat al capacitilor specifice sarcinilor executate;

maniera n care subiecii reacioneaz la indicaiile antrenorului i in cont de acestea n


execuia parial sau integral a coregrafiilor; iniial, s-a nregistrat o mai lent reacie de
corectare a deficienelor privind poziia i tehnica tlpilor, iar n timp s-a demonstrat o
cretere a vitezei de prelucrarea a stimulului i de reacie rapid la feed-back-ul
antrenorului.
De asemenea, metoda a fost aplicat i pe durata celor dou evaluri, iniial i final,

urmrindu-se:
-

calitile ateniei i manifestrile afective n realizarea testelor i probelor; dansatorii au


manifestat o capacitate crescut a ateniei la testare, dovedind interes i implicare fa de
solicitarea antrenorului. n egal msur, tendina grupelor a fost de a solicita informaii
suplimentare la proba de coordonare segmentar (Bruininks Obseretsky), mai ales la
itemii la care micrile erau restricionate la nivelul segmentelor distale.

perceperea i nelegerea sarcinii de executat; dansatorii au gsit explicaiile clare i bine


structurate, neavnd dificulti n realizarea sarcinilor motrice;

comportamentul sportivilor n situaii de msurare i evaluare; s-a observat o manifestare


a competitivitii ntre sportivi, acetia solicitnd permanent informaii privind
ierarhizarea lor i motivndu-se din ce n ce mai mult de la o prob la alta. Facem
precizarea c, n cazul testrii ritmicitii, dansatorii au respectat ntocmai regulile
impuse, fr a lua contact cu colegii care nu susinuser proba i fr a le dezvlui
acestora cheia n rezolvarea testului.

Experimentul pedagogic
Experimentul urmrete verificarea ipotezelor care presupun existena de relaii ntre

dou fenomene, prin provocarea i controlul acestora de ctre cel care conduce demersul
experimental [24, p. 245].
Este cunoscut faptul c experimentul reprezint metoda fundamental prin care
cunoa terea este cea mai realist, fiind cea mai important form de organizare a cercetrii, prin
care experimentatorul poate provoca i conduce desfurarea anumitor fenomene, pentru a avea
posibilitatea studierii acestora n condiii special create, nlturndu-se astfel factori ce nu pot fi
controlai i care ar putea perturba fenomenele n cauz.

46

n prezenta cercetare, experimentul a vizat realitatea de nivel psihofizic, prin aplicarea


unei variabile independente i urmrirea efectului produs ntr-o situaie dat unei variabile
dependente. Variabila independent este reprezentat de programele de exerciii fizice de dans
adresate dezvoltrii aptitudinilor psihomotrice i capacitilor coordinative, aplicate n
antrenamentul dansatorilor care alctuiesc grupul de experiment. Variabila dependent se
constituie din modificrile de ordin calitativ n execuia pailor i figurilor de dans, ca urmare a
creterii nivelului aptitudinilor psihomotrice i a capacitilor coordinative, rezultate prin
introducerea n pregtire a unor exerciii fizice, special concepute n acest sens.
Pe durata derulrii experimentului, s-a ncercat, pe ct posibil, controlarea elementelor
care ar putea influena variabila dependent, altele dect variabila independent. S-a acordat
atenie n mod deosebit urmtoarelor aspecte:
-

atmosfera din cadrul leciilor de antrenament;

periodizarea antrenamentului i includerea mijloacelor selecionate n perioada


pregtitoare;

administrarea cu strictee a variabilei independente n ceea ce privete parametrizarea


efortului;

meninerea acelorai condiii pentru cele dou evaluri;

asigurarea c informaiile legate de sarcina motric ce face obiectul testrii au fost corect
nelese de subieci.
2.1.2 Metode de prelucrare statistico-matematic
Prelucrarea i interpretarea datelor s-au realizat prin calculul urmtorilor indicatori

statistici:
Media aritmetic este o valoare ce indic tendina central a caracteristicii eantionului
studiat, care se exprim prin raportul dintre suma Xi a valorilor caracteristicii i numrul de
subieci n.
n

x=

x
i =1

(2.1)

unde:
- media aritmetic

xi - valorile individuale;

- operatorul adunrii (suma)

n - numr de cazuri.

47

Acest indicator a fost utilizat n cercetarea noastr pentru a stabili tendina central a
valorilor nregistrate la testele care au vizat aptitudinile psihomotrice, constituind n acelai timp
etalonul de referin pentru poziionarea valoric, a fiecrui subiect n cadrul grupului de
experiment i n cadrul grupului de control.

Mediana este o valoare a caracteristicii ce se situeaz la jumtatea irului ordonat,

cresctor sau descresctor, al rezultatelor msurate.

Abaterea standard este un indicator al mprtierii valorilor unei caracteristici n jurul

mediei aritmetice. n cazul prezentei cercetri, a condus la identificarea omogenitii grupurilor


de subieci, de experiment i de control.

x max x min
k

(2.2)

unde:
x max - valoarea cea mai mare a indicilor
x min - valoarea cea mai mic a indicilor

k coeficientul pentru calcularea abaterii standard (Tippit).

Abaterea medie permite msurarea variabilitii datelor analizate i se constituie din

media aritmetic a abaterilor absolute ale valorilor caracteristicii de la media lor.

m=

(2.3)

n 1

Dac valoarea acestui indicator este redus, nseamn c eantionul este mai omogen,
motiv pentru care a fost utilizat pentru a ntri rezultatele referitoare la aprecierea omogenitii
grupurilor.

Amplitudinea indic plaja de valori ale mprtierii valorilor caracteristicii msurate,

rezultnd din ntre valoarea minim i valoarea maxim din ir. Pentru analiza datelor noastre,
acest indicator a fost luat n calcul n strns legtur cu abaterea standard astfel nct s fie
posibil identificarea valorilor extreme care ar putea fi rspunztoare de unele erori n aprecierea
mprtierii datelor.

Coeficientul de variabilitate este o msur a dispersiei relative care se determin ca raport

procentual ntre abaterea standard i media aritmetic.

Cv =

100%

(2.4)

Pentru a apreciere nivelul de omogenitate a eantionului supus cercetrii noastre, s-au luat
drept reper valorile standard ale coeficientului de variabilitate:
48

dac Cv < 10 % eantion omogen;

dac 10 % < Cv <= 20 % eantion relativ omogen;

dac Cv > 20 % eantion neomogen;

t-Test Student
Pentru a verifica dac rezultatele dintre cele dou testri sunt diferite statistic

semnificativ, a fost necesar aplicarea testului t-Student care presupune calcularea valorii t i
compararea rezultatului obinut cu valorile standardizate ntabelate n crile de specialitate.
Scopul unui test statistic este de a evalua ipoteza nul la un nivel specific de probabilitate
(p< 0.05) [78, p. 103].
Acest test a fost utilizat n vederea validrii sau invalidrii ipotezei nule, pe de o parte
prin analiza datelor obinute la testrile iniial i final, n interiorul grupului de experiment i
de control, separat, dup formula:
[ X1 X2 ]
t=

(2.5)
m12 + m22 - 2 x r x (m1 x m2 )

pentru f (numr de cazuri) = n-1, unde:


X1 - media aritmetic la testarea iniial;

X2 - media aritmetica la testarea final;


m12 - amplitudinea valorii medii la testarea iniial;
m22 - amplitudinea valorii medii la testarea final;
r - coeficientul de corelaie.
Pe de alt parte, testul a fost aplicat ntre grupurile de experiment i de control dup
formula:
t=

[X1 X2 ]
2

m1 + m2

(2.6)

pentru f (numr de cazuri)=n1+n2-2, unde:


X1 - media aritmetic a grupei de experiment;
X2 - media aritmetic a grupei martor;
m12 - amplitudinea valorii medii a grupei de experiment;
m22 - amplitudinea valorii medii a grupei martor.
-

Coeficientul de corelaie se aplic pentru a identifica raportul de interdependen dintre dou


fenomene, parametrice sau neparametrice, dup formula Brave - Pearson.
n
_
( xi - X ) x ( yi - Y )
49

i-1

r=

(2.7)

unde:

n x x x y
xi , y i - valorile celor dou variabile;

X, Y - mediile celor dou variabile;


n - numrul de cazuri;
x , y - deviaiile standard ale celor dou distribuii.
Toi indicatorii statistici au fost calculai cu ajutorul soft-ului SPSS.
2.1.3. Teste i probe aplicate n vederea estimrii influenei dansului sportiv asupra
aptitudinilor psihomotrice la juniori I (12 13 ani)
1. Testul de lateralitate [41, p. 136].
1.1. Lateralitate manual
1.1.a. Proba de mpreunare a degetelor

Obiectiv: evaluarea lateralitii manuale


Se noteaz n foaia de nregistrare preferina pentru dreapta (dac policele drept este deasupra)
sau stnga (dac policele stng este deasupra).
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune mpreunarea degetelor, prin ncletare, cu ochii nchii;

stnd, cu minile nainte-jos, la comanda examinatorului, ochii se nchid i degetele se


mpreuneaz.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz naintea subiectului i comand execuia;

are loc nti demonstraia examinatorului i apoi cea a subiectului;

se acord atenie care dintre cele dou police ale subiectului se afl deasupra (dreptul sau
stngul);
1.1.b. Proba de btaie din palme

Obiectiv: evaluarea lateralitii manuale


Se noteaz n foaia de nregistrare preferina pentru dreapta (dac mna dreapt este activ) sau
stnga (dac mna stng este activ).
Instruciuni pentru subiect:

50

sarcina motric presupune ca subiectul s bat din palme, ns avnd minile orientate
una n supinaie, cealalt n pronaie, astfel nct micare s fie realizate pe vertical, n
absena controlului vizual;

stnd, la comanda examinatorului, ochii se nchid i urmeaz btaie din palme.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz naintea subiectului i comand execuia;

explicaia examinatorului nu este urmat de demonstraie;

se acord atenie care dintre cele mini se plaseaz deasupra (n pronaie) fiind activ i
care dintre mni se plaseaz dedesubt (n supinaie), fiind pasiv;

se acord atenie dac ambele palme sunt active;


1.1.c. Proba de aruncare a mingii de tenis

Obiectiv: evaluarea lateralitii manuale


Se noteaz n foaia de nregistrare preferina pentru dreapta (dac aruncarea se realizeaz numai
sau mai bine cu mna dreapt) sau stnga (dac aruncarea se realizeaz numai sau mai bine cu
mna stng).
Materiale: o minge de tenis
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune aruncarea mingii de tenis de sus, cu mna preferat;

stnd, la comanda examinatorului, subiectul apuc mingea i execut aruncarea cu o


mn de deasupra capului, ctre examinator.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz naintea subiectului i comand execuia;

are loc nti demonstraia examinatorului i apoi cea a subiectului;

se acord atenie care dintre cele dou mini este preferat de subiect pentru a executa
aruncarea;

dac subiectul manifest nesiguran n alegerea minii, i se d posibilitatea s ncerce i


cu dreapta i cu stnga;

Not: pentru execuiile realizate n mod egal cu ambele mini, se noteaz ambidextru.
1.2. Lateralitatea podal
1.2.a. Proba de lovire a mingii cu piciorul

Obiectiv: evaluarea lateralitii podale


Se noteaz n foaia de nregistrare predominarea podal dreapt (dac mingea este lovit
succesiv sau eficient cu piciorul drept) sau stng (dac mingea este lovit succesiv sau eficient
cu piciorul stng).
51

Materiale: o minge de tenis


Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune lovirea mingii de tenis cu piciorul drept sau stng;

stnd, la comanda examinatorului, subiectul lovete mingea cu piciorul, ctre examinator;

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz naintea subiectului i comand execuia;

se acord mai multe ncercri;

mingea se plaseaz pe sol naintea subiectului, echidistant fa de picioarele acestuia;

se acord atenie cu ce picior se efectueaz lovirea;


1.2.b. Proba de pire

Obiectiv: evaluarea lateralitii podale


Se noteaz n foaia de nregistrare predominarea lateral podal dreapta (dac pasul este
declanat cu piciorul drept) sau stnga (dac pasul este declanat cu piciorul stng).
Materiale: cret
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune realizarea unui pas peste o linie trasat pe sol;

stnd, cu picioarele ntr-un dreptunghi desenat pe sol, la comanda examinatorului, se


pete peste linia trasat la o distan de 40 cm fa de start.

Instruciuni pentru examinator:


-

se traseaz pe sol un dreptunghi, n interiorul cruia se marcheaz tlpile subiectului,


drept reper de start pentru nceperea aciunii;

naintea dreptunghiului, paralel cu acesta, se traseaz dou linii paralele, la distan de 40


cm fa de acesta i la 40 cm distana una fa de cealalt;

examinatorul explic sarcina motric i comand subiectului s peasc peste prima linie
trasat pe sol sau peste ambele;

se acord atenie cu ce picior pete subiectul;


1.2.c. Proba de sritur cu btaie pe un singur picior

Obiectiv: evaluarea lateralitii podale


Se noteaz n foaia de nregistrare predominarea lateral podal dreapta (dac btaie se face cu
piciorul drept) sau stnga (dac btaie se face cu piciorul stng).
Materiale: cret
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune alergare pn la un punct marcat pe sol i executarea unei


srituri n lungime;
52

stnd, cu picioarele ntr-un dreptunghi desenat pe sol, alergare pn la o linie trasat la


distan de 5 m fa de start, btaie pe un picior

i sritur n lungime.

Instruciuni pentru examinator:


-

se marcheaz cu cret un dreptunghi pe sol, drept reper de start i o linie la distan de 5


m fa de acesta; linia poate fi paralel cu oricare dintre laturile dreptunghiului;

examinatorul explic i comand execuia;

se acord atenie piciorului cu care se realizeaz btaia pentru sritur;


1.2.d. Proba de spargere a nucii cu clciul

Obiectiv: evaluarea lateralitii podale


Se noteaz n foaia de nregistrare predominarea lateral podal dreapta (dac se lovete cu
clciul drept) sau stnga (dac se lovete cu clciul stng).
Materiale: o nuc
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune spargerea nucii prin lovire cu clciul;

stnd, la comanda examinatorului, se ncearc spargerea nucii cu clciul.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul explic i comand execuia;

se acord atenie piciorului cu care se realizeaz lovirea;


Aceste probe au constituit pretestarea lateralitii subiecilor, etap obligatorie n

aplicarea evalurilor privind aptitudinile psihomotrice. n egal msur, am considerat oportun


investigarea lateralitii, att la nceputul experimentului nostru, ct i n finalul acestuia, pentru
a avea o imagine ct mai clar asupra ambidextriei subiecilor.
2. Prob de sensibilitate kinestezic [24, p. 369].

Obiectiv: evaluarea sensibilitii kinestezice


Se apreciaz n cm., dup care se acord note.
Materiale: kinezimetru (o rigl gradat, prevzut cu cursori)
Instruciuni pentru subiect:
-

Sarcina motric a subiectului const n efectuarea unei micri de amplitudine, din


punctul 0, pn la un anumit reper, dat de un cursor fixat de o anumit distan, fr
contact vizual, deplasnd cel de-al doilea cursor al kinezimetrului; apoi, subiectul execut
aceeai micare fr a mai dispune de reperele primului cursor, ncetnd aciunea atunci
cnd consider c amplitudinea micrii a fost aceeai;

Notare: - se msoar distana dintre cursorul deplasat de ctre subiect i reperul primului cursor
fixat de examinator. Se pot acorda note dup cum urmeaz:
53

Pentru 0 cm nota 10;

ntre 2,1 cm i 2,5 cm nota 5;

ntre 0 cm i 0,5 cm nota 9;

ntre 2,6 cm i 3 cm nota 4;

ntre 0,6 cm i 1 cm nota 8;

ntre 3,1 cm i 3,5 cm nota 3;

ntre 1,1 cm i 1,5 cm nota 7;

ntre 3,6 cm i 4 cm nota 2;

ntre 1,6 cm i 2 cm nota 6;

Peste 4 cm nota 1.

Pentru cercetarea de fa, cursorul reper al acestui test a fost fixat de examinator la 20 cm
fa de punctul de start, deoarece intenia a fost de a evalua simul kinestezic al dansatorilor,
manifestat n execuia unor micri precise. De asemenea, s-a avut n vedere i vrsta subiecilor.
3. Testul Flamingo [I]

Obiectiv: evaluarea echilibrului static.


Se apreciaz n secunde, dup care se acord puncte.
Materiale:
-

un dispozitiv n form de T, aezat invers, cu nlimea de 4 cm, limea de 3 cm i


lungimea de 50 cm;

un cronometru fr ntoarcere automat la 0, pentru a-l putea pune i repune n


funciune pentru numrtori consecutive.

Instruciuni pentru subiect:


- stnd pe un picior (la alegere), pe axul longitudinal al ipcii, cu cellalt picior ndoit
susinut napoi, cu gamba apucat cu mna de aceeai parte, cellalt bra sus (folosit
pentru meninerea echilibrului) imitnd pasrea flamingo;
-

pentru a gsi poziia corect, subiectul se poate sprijini iniial pe antebraul


examinatorului;

este necesar ca echilibrul n aceast poziie s fie pstrat timp de 1 minut;

cronometrul pornete cnd orice alt sprijin nceteaz;

testul se ntrerupe la fiecare pierdere a echilibrului (pierderea contactului dintre gamb i


mn, contact cu solul cu orice segment) i atrage dup sine o penalizare; cronometrul
repornete pn cnd se scurge un minut.

Instruciuni pentru examinator:


-

plasarea naintea subiectului;

acordarea unei ncercri pentru familiarizarea cu sarcina i pentru a avea sigurana c au


fost nelese instruciunile;

cronometrul se pornete n momentul n care subiectul este n echilibru fr nici un


ajutor;

54

cronometrul trebuie oprit imediat ce subiectul i pierde echilibrul i dup reechilibrarea


acestuia, testul se reia.
Rezultat: se numr ncercrile necesare subiectului (i nu cderile) pentru a-i pstra

echilibrul timp de 1 minut; de exemplu: 5 ncercri = 5 puncte.


Atenie: 15 dezechilibrri n primele 30 conduc la suspendarea testului (subiectul nu este
capabil s efectueze testul).
4. Testul Bass [24, p. 370]

Obiectiv: evaluarea echilibrului dinamic


Se apreciaz prin puncte.
Materiale:
-

11 mrci de 2.54 cm x 2 cm (din hrtie gumat sau leucoplast);

o band metric;

un cronometru.

Instruciuni pentru subiect:


sarcina motric presupune parcurgerea prin srituri succesive, de pe un picior pe cellalt,

alternate cu meninerea echilibrului corpului timp de 5 s, a unei lungimi de 5 7 m, care


se compune din 11 mrci plasate pe sol la stnga i la dreapta, asemenea unui traseu de
traversare a unei ape;
-

stnd, pe piciorul drept, pe prima marc a traseului, cu cellalt ndoit susinut, sritur pe
stngul pe urmtoarea marc i meninerea corpului n echilibru timp de 5 s;
se va ncerca acoperirea n ntregime a fiecrei mrci cu pingeaua, fr a atinge solul cu

clciul sau cu alt parte a corpului.


Instruciuni pentru examinator:
-

plasarea mrcilor pe sol se realizeaz n funcie de vrsta i de experiena motric a


subiecilor;

fiecare secund de meninere a poziiei statice a corpului se numr cu voce tare;

se acord cte 5 puncte pentru fiecare sritur i cte 1 punct pentru fiecare secund de
echilibru static al corpului, subiectul putnd totaliza maximum 10 puncte pentru o
sritur;

valorile se nregistreaz n Tabele bine organizate pentru fiecare marc.


Rezultat: parcurgerea traseului integral, cu acumularea a maximum 100 puncte.

5. Testul Matorin [41, p. 164]

Obiectiv: evaluarea coordonrii generale


55

Se apreciaz n grade.
Materiale: o busol
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune executarea unei srituri drepte, cu ntoarcere 360 n jurul
axului longitudinal al corpului;

stnd, cu tlpile paralele, sritur dreapt cu ntoarcere 360, cu aterizare pe ct posibil n


poziia iniial;

subiectul va ncerca s nu devieze la aterizare spre stnga sau spre dreapta, meninnd
corpul drept pe durata sriturii;

aterizarea se va face prin amortizare, prin tripla flexie la nivelul membrelor inferioare.

Instruciuni pentru examinator:


-

se acord subiectului posibilitatea de a efectua cte trei ncercri pe fiecare parte;

se atrage atenia subiectului asupra poziie corpului pe durata execuiei, cu meninerea


braelor n aceeai poziie n timpul zborului i cu meninerea picioarelor apropiate la
aterizare;

se msoar cu ajutorul busolei gradele ntoarcerii realizate;

se noteaz n grade, n foaia de nregistrare toate cele 6 sriturile, ns se ia n calcul cea


mai bun valoare.

6. Testul Bruininks Obseretsky [41, p. 142]

Se apreciaz prin puncte acordate n urma raportrii la etalon, corespunztor vrstei.

Item 1 micri circulare ale degetelor index, simultan cu lovirea alternativ a


picioarelor n sol

Obiectiv: evaluarea coordonrii segmentare


Materiale: cronometru, dou scaune.
Se apreciaz prin acordarea rezultatului admis sau respins.
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune lovirea solului cu picioarele alternativ, simultan cu descrierea


unor cercuri imaginare cu degetele arttoare, n sensuri opuse;

aezat pe scaun, cu minile la piept, cu pumnii strni, cu degetele index ntinse nainte,
la comanda examinatorului se bate alternativ cu picioarele n sol i se roteaz degetele
arttoare, unul n sensul acelor de ceasornic, altul n sens invers.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz pe un scaun naintea subiectului;

se explic sarcina motric i se demonstreaz pe rnd aciunea picioarelor i a degetelor;


56

cronometreaz timp de 90 sec. aciunile realizate de subiect i numr ciclurile complete


de micare a picioarelor (btaie alternativ dreptul stngul sau stngul dreptul);

se acord atenie ritmului de execuie care trebuie meninut constant;

se fac eventuale corectri legate de alternarea picioarelor, de localizarea micrilor de


rotaie la nivelul degetelor i nu a minii sau antebraului, de corectitudinea aciunilor;

cronometrul nu se oprete pentru corectri, se reia doar numrtoarea micrilor corecte


care trebuie s fie succesive;

se numr micrile succesive complete, din momentul n care subiectul execut corect
aciunea, ntr-un ritm constant;

se acord o singur ncercare;

se noteaz n foaia de nregistrare rezultatul admis (dac subiectul execut consecutiv, n


90 sec., 10 cicluri de micare corecte), sau respins (dac subiectul execut consecutiv, n
90 sec., un numr mai mic de 10 cicluri de micare corecte).

Item 2 btaia simultan cu degetul index i cu piciorul de aceeai parte

Obiectiv: evaluarea coordonrii segmentare


Materiale: cronometru, dou scaune, o mas.
Se apreciaz prin acordarea rezultatului admis sau respins.
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune lovirea simultan a mesei cu degetul index i a solului cu


piciorului de aceeai parte a corpului, alternativ membrele drepte i stngi;

aezat pe scaun, cu minile nainte, cu coatele uor ndoite, cu pumnii strni, cu degetele
arttoare ntinse nainte, la comanda examinatorului se bate cu degetul n mas i se
lovete n sol cu piciorul, alternnd mna dreapt i piciorul drept, cu mna stng i
piciorul stng.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz pe un scaun, ntr-o poziie care s-i permit observarea


segmentelor subiectului;

se explic sarcina motric i se demonstreaz pe rnd aciunea picioarelor i a minilor;

cronometreaz timp de 90 s. aciunile realizate de subiect i numr ciclurile complete de


micare a mn - picior (btaie simultan deget drept picior drept, sau deget stng
picior stng) care au fost executate succesiv;

se acord atenie ritmului de execuie care trebuie meninut constant;

se fac eventuale corectri legate de alternarea segmentelor, de aezarea piciorului n


ntregime pe sol, de corectitudinea micrilor;
57

cronometrul nu se oprete pentru corectri, se reia doar numrtoarea micrilor corecte


care trebuie s fie succesive;

se numr micrile succesive mn picior de aceeai parte, din momentul n care


subiectul execut corect aciunea, ntr-un ritm constant;

se acord o singur ncercare;

se noteaz n foaia de nregistrare rezultatul admis (dac subiectul execut consecutiv, n


90 s, 10 micri corecte), sau respins (dac subiectul execut consecutiv, n 90 s, un
numr mai mic de 10 micri corecte).

Item 3 btaia simultan cu degetul index i cu piciorul de parte opus

Obiectiv: evaluarea coordonrii segmentare


Materiale: cronometru, dou scaune, o mas.
Se apreciaz prin acordarea rezultatului admis sau respins.
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune lovirea simultan a mesei cu degetul index i a solului cu


piciorul opus, alternativ;

aezat pe scaun, cu minile nainte, cu coatele uor ndoite, cu pumnii strni, cu degetele
arttoare ntinse nainte, la comanda examinatorului se bate cu degetul n mas i se
lovete n sol cu piciorul opus, alternnd mna dreapt i piciorul stng, cu mna stng
i piciorul drept.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz pe un scaun, ntr-o poziie care s-i permit observarea


segmentelor subiectului;

se explic sarcina motric i se demonstreaz pe rnd aciunea picioarelor i a minilor;

cronometreaz timp de 90 s. aciunile realizate de subiect i numr ciclurile complete de


micare a mn - picior opus (btaie simultan deget drept picior stng ori deget stng
picior drept) care au fost executate succesiv;

se acord atenie ritmului de execuie care trebuie meninut constant;

se fac eventuale corectri legate de alternarea segmentelor, de aezarea piciorului n


ntregime pe sol, de corectitudinea micrilor;

cronometrul nu se oprete pentru corectri, se reia doar numrtoarea micrilor corecte


care trebuie s fie succesive;

se numr micrile succesive mn picior opus, din momentul n care subiectul


execut corect aciunea, ntr-un ritm constant;

se acord o singur ncercare;


58

se noteaz n foaia de nregistrare rezultatul admis (dac subiectul execut consecutiv, n


90 s, 10 micri corecte), sau respins (dac subiectul execut consecutiv, n 90 s, un
numr mai mic de 10 micri corecte).

Item 4 sritur dreapt, cu deprtarea picioarelor n plan sagital i cu ridicarea


braului nainte, de aceeai parte cu piciorul

Obiectiv: evaluarea coordonrii segmentare


Se apreciaz prin acordarea rezultatului admis sau respins.
Materiale: cronometru
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune efectuarea unei srituri cu desprindere pe vertical, cu


deprtarea picioarelor n plan sagital, cu ridicarea i coborrea braelor nainte, alternativ;

stnd deprtat, n plan sagital, cu un picior nainte, cu braul de aceeai parte nainte, cu
cellalt bra napoi jos, la comanda examinatorului, se execut srituri succesive, cu
desprindere pe vertical, cu schimbarea poziiei picioarelor i a braelor, alternativ, n
acelai plan.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz naintea subiectului sau n lateral;

se explic sarcina motric i se demonstreaz aciunea picioarelor i a minilor;

cronometreaz timp de 90 s. aciunile realizate de subiect i numr sriturile din


momentul n care acestea sunt realizate cu o oarecare vitez;

se acord atenie ritmului de execuie care trebuie meninut constant;

se fac eventuale corectri legate de alternarea i sincronizarea segmentelor, de


poziionarea nentrerupt a segmentelor n plan sagital, de apariia unor sltri
suplimentare;

cronometrul nu se oprete pentru corectri, se reia doar numrtoarea micrilor corecte


care trebuie s fie succesive;

se numr sriturile succesive, din momentul n care subiectul execut corect aciunea,
ntr-un ritm constant;

se acord o singur ncercare;

se noteaz n foaia de nregistrare rezultatul admis (dac subiectul execut consecutiv, n


90 s, 10 micri corecte), sau respins (dac subiectul execut consecutiv, n 90 s, un
numr mai mic de 10 micri corecte).

Item 5 sritur dreapt, cu deprtarea picioarelor n plan sagital i cu ridicarea


braului opus nainte

59

Obiectiv: evaluarea coordonrii segmentare


Se apreciaz prin acordarea rezultatului admis sau respins.
Materiale: cronometru
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune efectuarea unei srituri cu desprindere pe vertical, cu


deprtarea picioarelor n plan sagital, cu ridicarea i coborrea braelor nainte, alternativ;

stnd deprtat, n plan sagital, cu piciorul nepreferat nainte, cu braul opus nainte, cu
cellalt bra napoi jos, la comanda examinatorului, se execut srituri succesive, cu
desprindere pe vertical, cu schimbarea poziiei picioarelor i a braelor, alternativ, n
acelai plan.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz naintea subiectului sau n lateral;

se explic sarcina motric i se demonstreaz aciunea picioarelor i a minilor;

cronometreaz timp de 90 s. aciunile realizate de subiect i numr sriturile din


momentul n care acestea sunt realizate cu o oarecare vitez;

se acord atenie ritmului de execuie care trebuie meninut constant;

se fac eventuale corectri legate de alternarea i sincronizarea segmentelor, de


poziionarea nentrerupt a segmentelor n plan sagital, de apariia unor sltri
suplimentare;

cronometrul nu se oprete pentru corectri, se reia doar numrtoarea micrilor corecte


care trebuie s fie succesive;

se numr sriturile succesive, din momentul n care subiectul execut corect aciunea,
ntr-un ritm constant;

se acord o singur ncercare;

se noteaz n foaia de nregistrare rezultatul admis (dac subiectul execut consecutiv, n


90 s., 10 micri corecte), sau respins (dac subiectul execut consecutiv, n 90 s., un
numr mai mic de 10 micri corecte).

Item 6 sritur cu desprindere pe vertical, cu ndoirea genunchilor i cu btaie


din palme

Obiectiv: evaluarea coordonrii segmentare


Se apreciaz numrul btilor din palme.
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune efectuarea unei srituri cu desprindere pe vertical, cu ndoirea


genunchilor i cu bti din palme;
60

stnd, la comanda examinatorului, se execut o sritur, cu desprindere pe vertical, cu


flexia gambelor pe coapse i cu bti succesive din palme.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz naintea subiectului;

se explic sarcina motric i se demonstreaz;

se numr numai btile din palme realizate n timpul zborului;

nu se iau n calcul btile din palme efectuate cu minile sub nivelul pieptului;

se pot acorda dou ncercri;

se noteaz n foaia de nregistrare numrul btilor din palme.

Item 7 sritur cu desprindere pe vertical, cu ndoirea genunchilor i cu


atingerea clcielor cu minile

Obiectiv: evaluarea coordonrii segmentare


Se apreciaz prin acordarea rezultatului admis sau respins.
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune efectuarea unei srituri cu desprindere pe vertical, cu ndoirea


genunchilor i cu atingerea clcielor cu palmele;

stnd, la comanda examinatorului, se execut o sritur, cu desprindere pe vertical, cu


flexia gambelor pe coapse i cu atingerea simultan a clcielor cu minile.

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se plaseaz napoia subiectului;

se explic sarcina motric i se demonstreaz;

se urmrete ca atingerea s fie simultan;

se acord atenie echilibrrii corpului subiectului i desprinderii simultane pe ambele


picioare;

se pot acorda dou ncercri;

se noteaz n foaia de nregistrare rezultatul admis (dac execuia a fost corect) sau
respins (dac execuia a fost incorect).

Item 8 desenarea de cruci i linii

Obiectiv: evaluarea coordonrii segmentare


Se apreciaz prin numrul de linii

i de cruci desenate simultan cu mna dreapt

stng, dup care se acord puncte pentru perechile formate.


Materiale: foaie de rspuns, dou creioane, cronometru, o mas, 2 scaune.
Instruciuni pentru subiect:

61

i cu cea

sarcina motric presupune desenarea pe foaia de rspuns a unor linii i a unor cruci,
simultan cu mna dreapt i cu mna stng;

aezat pe scaun, cu faa la mas, cu dou creioane i o foaie cu linii trasate pe lungime, la
comanda examinatorului, se iau creioanele i se deseneaz simultan, de la stnga la
dreapta, pe fiecare rnd, linii verticale cu mna nepreferat i cruci, cu cealalt mn,
pentru fiecare parte a corpului existnd un spaiu al hrtiei, delimitat de o linie vertical.

Instruciuni pentru examinator:


-

se explic sarcina motric i se demonstreaz;

se acord o ncercare care nu se noteaz, subiectul fiind lsat s completeze primul rnd
al foii;

n cazul n care subiectul manifest dificulti la ncercare, se recomand ca acesta s


deseneze cu o mn liniile verticale, simultan cu linia vertical ce va compune crucea
realizat cu cealalt mn;

cronometreaz 15 s, timp n care se numr liniile i crucile desenate simultan de ctre


subiect;

nu se valideaz liniile i crucile desenate n afara spaiului marcat special;

se noteaz n foaia de nregistrare numrul de linii i de cruci desenate simultan, pentru


fiecare pereche astfel format acordndu-se un punct.
Rezultatele nregistrate la aceti itemi au fost raportate la etalon, atribuindu-se n acest fel

valori corespunztoare vrstelor subiecilor.


7. Testul de apreciere a distanei [41, p. 140]

Obiectiv: evaluarea coordonrii kinestezice i a celei vestibular motorie.


Se msoar n cm, dup care se acord note.
Materiale: rulet, un segment de dreapt A B, de 5 7 m, trasat pe sol.
Observaii: spaiu de minim 12 m lungime i 7 8 m lime; fr denivelri sau obstacole.
Instruciuni pentru subiect:

stnd, n punctul A, cu vrful picioarelor atingnd extremitatea A a segmentului de


dreapt, mers pe linia trasat pna la extremitatea B, cu ochii nchii (n absena controlului
vizual);

trebuie pstrat direcia i respectat distana;

deplasarea nceteaz cnd subiectul apreciaz c a ajuns n punctul B i ateapt msurarea


distanei.

Instruciuni pentru examinator:


62

se nltur orice surs sonor care ar putea permite orientarea n spaiu a subiectului;

se recomand parcurgerea distanei napoia subiectului pentru a elimina teama de lovire sau
cdere;

cnd subiectul s-a oprit, se msoar deviaia fa de punctul B.

Not pentru nregistrare i calcul:


se marcheaz cu X jumtatea liniei care unete vrfurile picioarelor subiectului. Se
imagineaz o linie perpendicular dus din acest punct pe segmentul A - B sau pe prelungirea
lui, care se marcheaz pe sol drept punct C;
se msoar:
a. distana n cm ntre B i C: valoare negativ, dac punctul C este ntre A i B; valoare
pozitiv dac punctul C este pe prelungirea AB; 0 dac nu exist deviaie pentru evaluarea
coordonrii kinestezice.
b. distana n cm ntre X i C, notnd n dreptul numrului deviaia stnga / dreapta pentru
evaluarea coordonrii vestibular motorie;
Notare: - se msoar distana dintre x i fiecare dreapt cu meninerea direciei deviaiei
dreapta stnga. Se pot acorda note dup cum urmeaz:
Pentru 0 cm nota 10; ntre 1 cm i 10 cm nota 9; ntre 11 cm i 20 cm nota 8; ntre 21 cm i
30 cm nota 7; ntre 31 cm i 40 cm nota 6; ntre 41 cm i 50 cm nota 5; ntre 51 cm i 60
cm nota 4; ntre 61 cm i 70 cm nota 3; ntre 71 cm i 80 cm nota 2; Peste 80 cm nota 1.
8. Proba de ritm

Obiectiv: evaluarea ritmicitii


Se apreciaz prin calificative, crora le corespund note.
Materiale: cronometru
Instruciuni pentru subiect:
-

sarcina motric presupune reproducerea ct mai exact a unei structuri ritmice prezentat
de examinator, alctuit din opt timpi i redat prin bti din palme;

stnd, la comanda examinatorului, btaie din palme, respectnd ritmul de mai jos (Figura
2.1.):

Fig. 2.1. Structura ritmic din opt timpi


63

Instruciuni pentru examinator:


-

examinatorul se va plasa naintea subiectului;

se explic sarcina motric i se arat secvena ritmic o singur dat;

se acord atenie greelilor executate, pentru fiecare timp n parte;

se cronometreaz execuia i se fac penalizri din nota final, n funcie de abateri;

se acord dou ncercri, se ia n calcul cea mai bun valoare;

se acord calificative, dup cum urmeaz:

Foarte bine 0 sau 1 timp executat gre it


Bine 2 3 timpi executai gre it
Mediu 4 5 timpi executai gre it
Suficient 6 7 timpi executai gre it
Insuficient - 8 timpi executai gre it
Se transform calificativele n note, pentru a putea permite calculele statistice, astfel: insuficient
1 punct, suficient 2 puncte, mediu - 3 puncte, bine 4 puncte, foarte bine 5 puncte.
Not:
- dat fiind importana ritmului n dansul sportiv, s-a impus evaluarea acestei componente a
capacitilor coordinative;
-

la testarea final, s-a solicitat reproducerea aceleiai secvene ritmice, dar n ordinea
invers a timpilor.

9. Testul Goodenough Harris [49, p. 95] - testul de desenare a propriei persoane

Obiectiv: evaluarea schemei corporale


Se apreciaz prin puncte, care se transform n percentile

i se raporteaz la etalon.

Materiale: creion, hrtie


Descriere: este un test creion - hrtie, n care evaluarea se face n baza desenelor realizate de
subiect, avnd aplicabilitate la vrste cuprinse n cercetrile noastre.
Psihologii investigheaz prin intermediul acestui test maturitatea intelectual i abilitatea
de a forma concepte cu un caracter abstract (percepia, abstracia, clasificarea i generalizarea),
dar i particulariti ale funciei psihomotrice: schema corporal, lateralitatea i caracteristici ale
realizrii gestului grafic (factori grafo-motori).
Pentru o analiz profund, sarcina subiectului poate include:
-

Testul de desenare a unui brbat Deseneaz un brbat! - Vreau s desenezi un


brbat. S fie cel mai bun desen pe care poi s-l faci. Nu te grbi i lucreaz cu foarte
mare grij. Trebuie s desenezi un brbat ntreg i nu numai capul i umerii si;

Testul de desenare a unei femei Deseneaz o femeie! - (cu un instructaj similar);


64

Testul de desenare a propriei persoane (a sinelui) Deseneaz-te pe tine!.


Este cunoscut faptul c n desenul unei persoane, de obicei, copilul i proiecteaz

imaginea de sine, motiv pentru care testele se pot aplica i interpreta izolat sau n corelaie.
Pentru cercetare, am considerat oportun s aplicm Testul de desenare a propriei persoane pentru
evaluarea schemei corporale a dansatorilor. Scorarea s-a realizat n urma aplicrii scalei de
puncte n care fiecare item este evaluat cu 1 (corect) sau 0 (incorect), iar punctajul devine scor
standard i se transform n percentil. Datele au fost raportate la etalon i li s-au atribuit valori
corespunztoare vrstei. Respectnd normele legale n vigoare, testul a fost aplicat de psiholog
Georgeta Mitrache, recunoscut din 2009 de Colegiul Psihologilor din Romnia, Comisia de
psihologie educaional, consiliere colar i vocaional, reprezentant al Societii civile
profesionale de psihologie Tudo i asociaii, cu care colaborm n procesul de antrenament de
aproximativ 1 an. Astfel, aprecierea subiecilor din punct de vedere psihologic aparine acestor
specialiti, n vreme ce analiza statistic a datelor culese din desenele subiecilor este rodul
muncii noastre. Testul a fost aplicat ntr-una dintre slile de curs din cadrul liceului n a crui
sal de educaie fizic i sport au loc antrenamentele dansatorilor.
2.2. Organizarea cercetrii
2.2.1. Locul i durata cercetrii

Cercetarea noastr s-a desfurat n cadrul clubului de dans sportiv Pas n doi, fondat n
anul 1998, afiliat la Federaia Romn de Dans Sportiv, avnd n momentul actual un numr de
80 sportivi angrenai n activitatea de performan. Clubul este situat n Bucureti i i
desfoar activitatea n sala de educaie fizic i sport a Liceului N. Kretzulescu din Bucureti,
cu cadre didactice specializate, absolvente de studii superioare n domeniu.
Tradiia pe care acest club i-a creat-o de la nfiinare i pn astzi, n rndul
performerilor din dansul sportiv, la nivel naional, impune ca standardele pregtirii s fie tot mai
nalte, astfel nct renumele s se pstreze, iar rezultatele s depeasc ntr-un viitor ct mai
apropiat grania rii.
Experimentul s-a conturat n jurul unei intervenii aplicative, de ordin psihopedagogic,
prin care s-a urmrit estimarea influenei dansului asupra aptitudinilor psihomotrice la vrsta de
12 13 ani, demers care s-a ntins pe o perioad de 12 luni, ntre martie 2010 i februarie 2011.

65

2.2.2. Eantionul investigat

n vederea validrii sau invalidrii ipotezelor de cercetare, au fost stabilite dou grupuri
de subieci, unul de experiment i unul martor (A.7), constituite fiecare din cte 12 subieci, cu
vrste cuprinse ntre 12 i 13 ani. Grupurile au fost formate n urma tragerii la sori. Toi subiecii
sunt legitimai la clubul sportiv Pas n doi, practicnd dansul sportiv de 4-5 ani, n medie, sub
ndrumarea profesorilor cu experien avansat Maria Florica Grigore i Virgil Grigore. Sportivii
au luat parte la competiii destinate copiilor de aproximativ 2 ani i urmeaz s intre n circuitul
juniorilor ncepnd cu luna iunie a anului 2012, cnd urmeaz participarea la campionatul
naional de dans sportiv. Procesul lor de pregtire presupune patru lecii de antrenament pe
sptmn, cu o durat a unei lecii de aproximativ 3 ore, fiecare lectie de antrenament (12 ore pe
sptmn).
2.2.3. Etapele cercetrii i desfurarea experimentului

Investigatia stiintifica a fost structurata pe etape distincte, respectnd rigorile tiinifice


specifice nivelului de doctorat i urmrind firul rou n atingerea scopului, ndeplinirea
obiectivelor i verificarea ipotezelor. Astfel, etapele cercetrii se contureaz dup cum urmeaz:
1. Analiza literaturii de specialitate i studierea principalelor surse care vizeaz antrenamentul
sportiv n dans, vrsta junioratului, psihomotricitate (februarie 2009 martie 2012);
2. Stabilirea premiselor, scopului, formularea obiectivelor i a ipotezelor (noiembrie 2009);
3. Stabilirea eantionului experimentului (decembrie 2009);
4. Selecionarea metodelor de cercetare, a mijloacelor, a testelor [15, 39, 77, 80] i a probelor
de evaluare (noiembrie - decembrie 2009);
5. Elaborarea programului experimental de mijloace specifice dansului sportiv [151, 156, 169,
174, 177, 181, 235], centrat pe dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice (ianuarie februarie
2010);
6. Stabilirea graficului de intervenie (februarie 2010);
7. Evaluarea iniial a subiecilor investigai (martie 2010);
8. Aplicarea programului experimental de estimare a influenei dansului sportiv asupra
dezvoltrii aptitudinilor psihomotrice n antrenamentul dansatorilor inclui n grupul de
experiment (martie 2010 februarie 2011);
9. Evaluarea final a subiecilor investigai (februarie 2011);
10. Analiza datelor obinute, prelucrarea i interpretarea acestora (martie august 2011).
Experimentul s-a desfurat n perioada martie 2010 februarie 2011 i a constat n

aplicarea unui modul experimental de antrenament n dansul sportiv, destinat problemei


66

influenei dezvoltrii capacitilor psihomotrice, structurat cu patru variante de coninut, pentru


grupa de experiment. De asemenea, au fost susinute testele de psihomotricitate, cu probele prin
care s-au evaluat iniial i final aptitudinile psihomotrice ale subiecilor din cele dou grupe
(experiment i martor).
Coninutul programelor de intervenie au fost elaborate pornind de la nivelul iniial de
pregtire a subiecilor i de la necesitatea includerii n pregtire a unor mijloace adresate tehnicii
i componentei psihomotrice. Modulul experimental a fost inclus n pregtirea dansatorilor
respectnd metodica predrii i principiile didactice [13, 36, 47, 58].
Pentru ca dinamica efortului s fie corespunztoare i s nu fie influenate negativ
procesele adaptative, n sensul instalrii progresive a formei sportive, variabila independent a
fost aplicat innd cont de perioadele de pregtire corespunztoare obinerii i valorificrii
formei sportive. De asemenea, exerciiile de echilibru static au fost alternate cu exerciii de
stretching, n vreme ce mijloacele care au solicitat echilibrul n regim de for au fost urmate de
pauze active.
Structura leciilor de antrenament nu a fost modificat, pstrndu-se cele trei etape,
pregtitoare ca sistem special de nclzire, fundamental i de refacere. Plasamentul
mijloacelor de dezvoltare a psihomotricitii n lecie a depins de celelalte obiective de instruire
care au fost stabilite la nivel de mezostructuri, fiind situaii cnd acestea au fost realizate imediat
dup nclzire sau dup mijloacele pregtirii artistice.
Subiecii grupei martor au urmat procesul de pregtire obinuit, conform programului
tradiional.
n vederea estimrii influenei dansului sportiv asupra dezvoltrii aptitudinilor
psihomotrice la juniori I (12 - 13 ani), toi subiecii au fost supui unor testri, iniial i final, n
debutul experimentului i n ncheierea acestuia. Bateria de teste s-a constituit din teste de teren
datorit condiiilor de practicare i evaluare a sportului de performan din Romnia i a
accesului limitat n laboratoare specializate.
Datele nregistrate au fost centralizate pentru fiecare test/prob n parte i, ulterior au fost
prelucrate statistic la Centrul Statistic al Universitii de Stat de Educaie Fizic i Sport a
Republicii Moldova.

67

2.3. Analiza particularitilor dansului sportiv n dezvoltarea capacitilor


psihomotrice ale juniorilor I
2.3.1. Aptitudinile psihomotrice delimitri conceptuale

n egal msur, psihologia i kinesiologia au abordat problematica psihomotricitii, ca


i component a sferei motorii a comportamentului uman, fr ns a fi posibil nlturarea
ambiguitii n care este definit acest termen. Studiile de psihologie genetic sunt cele care au
fundamentat la nivel conceptual psihomotricitatea, potrivit crora procesele psihice cognitive se
dezvolt ca urmare a efecturii de acte i aciuni motrice. Acestora li s-au adugat demersurile
specialitilor n teoria activitilor motrice a cror perspectiv a vizat micarea ca rezultat al
cointegrrii funciei psihice i a celei motorii. Nu trebuie minimalizat aportul surselor
bibliografice referitoare la psihologie cognitiv, neurofiziologie, psihofiziologie care susin
nivelul cunoaterii problematicii psihomotricitii.
Conform dicionarului de psihologie [18, p. 633], termenul reprezint un cmp extins
care constituie n acelai timp un domeniu de studiu al reglrii funciilor psihomotorii (studiul
dezvoltrii, construcia scalelor de observaie), un domeniu al tulburrilor psihomotorii
(instabilitate, dispraxii, ticuri, debilitate psihomotorie) i al metodelor de educaie (unele
aparinnd educaiei fizice destinat prevenirii i corectrii ntrzierilor n dezvoltarea i reglarea
funciei mentale sau motrice).
Termenului de psihomotricitate [16, p. 898] i se atribuie nelesul de rezultat al integrrii
funciilor motrice i mentale sub efectul maturizrii sistemului nervos, ce vizeaz raportul
subiectului cu corpul su [258, p. 242].
Dup Epuran M. i Horghidan V. [22, p. 86], psihomotricitatea apare ca rezultat al
integrrii interaciunii educaiei i maturizrii sinergiei i conjugrii funciilor motrice i psihice,
nu numai n ceea ce privete micrile i expresiile observabile, dar i n ceea ce le determin i
le nsoesc (voin, afectivitate, nevoi, impulsuri). Psihomotricitatea este o funcie bazal ce
cuprinde n structura ei fenomene de natur psihic, generate de micrile corpului i exprimate
prin micrile voluntare crora le condiioneaz utilizarea n cadrul aciunilor [40, p. 30].
Psihomotricitatea face trimitere la problematica motricitii privit din interior, de ctre
individul care simte, alege, decide, comunic, deci care triete subiectiv micarea [7, p. 44].
Dragnea A. i Bota A. [20, p. 242] apreciaz c ntre psihic i motric nu poate fi pus o
barier care s le mpart n dou categorii distincte, supuse una proceselor cognitve, iar cealalt
mecanismelor biomecanice i fiziologice, deoarece este vorba de unul i acelai proces de
adaptare eficient la condiiile externe.
68

Literatura de specialitate demonstreaz c psihicul i motricul se intersecteaz parial,


fiind legate de fenomenele generatoare de energie, n baza relaiei cauz efect, n care nevoia
de micare a omului este principalul stimul de energie, iar aciunile motrice realizate numai prin
consum de resurse, echilibreaz energetic corpul [40, p. 32]. Pstrnd nota legturii indisolubile
dintre psihic i motric, se accentueaz faptul c manifestrile acestora constituie elementele
fundamentale ale adaptrii sistemului [48, p. 88].
n ceea ce privete specificitatea solicitrilor din dansul sportiv, intereseaz aptitudinile
care circumscriu aria psihomotricitii, ndeosebi cele care se manifest n nvarea
deprinderilor specifice, n formarea atitudinii corporale artistice, n exprimarea mesajului
compoziional, n coordonarea aciunilor segmentelor, n sincronizarea cu partenerul, n
respectarea particularitilor acompaniamentului muzical, n acoperirea spaiului de dans etc.
Conducerea contient a propriului corp, n concordana cu aciunile partenerului i cu
impulsurile transmise de acesta reclam un fond de aptitudini psihomotrice care implic
mecanisme de anticipare i de reglaj i care se rafineaz prin exersare.
Aptitudinile motrice reprezint un substrat constitutiv al capacitii motrice, preexistent
acesteia, care depinde de evoluia natural, de instruire, de formaia educaional [7, p. 63].
Termenul desemneaz sisteme de procese fizice i psihice organizate n mod original
pentru a permite efectuarea cu rezultate nalte a activitii [23, p. 48].
Aptitudinile au la baz predispoziii genetice care urmeaz s se dezvolte n funcie de
procesul instructiv educativ n care este angrenat individul i de factorii de mediu [59, 67].
Aptitudinile stau la baza calitilor motrice i condiioneaz participarea la activitatea sportiv de
performan, fiind permanent analizate prin prisma complexitii i varietii componentelor
antropometrice, funcionale i psihice. Manifestarea complex a aptitudinilor motrice n dansul
sportiv ne ndreptete s prezentm clasificarea acestora (Figura 2.1.), astfel nct s ntregim
tabloul conceptual aferent temei noastre de cercetare.
Aptitudinile psihomotrice nglobeaz un set de procese puternic implicate n praxie n
care sunt cointegrate elemente ce aparin deopotriv reglajului psihic superior i laturii executorii
de la nivelul aparatului locomotor [21, p. 93].
Epuran M. i Horghidan V. [23, p. 366] ofer drept reper din literatura de specialitate
faptul c aptitudinile psihomotrice se deosebesc de cele motrice prin aceea c sunt mai rafinate,
cuprinznd un grad superior de manifestare a funciei perceptive i intelectuale. Dei toate
aptitudinile motrice presupun participarea proceselor psihice n declanarea i n derularea
micrii, n categoria celor psihomotrice sunt incluse numai acele aptitudini care necesit un
reglaj psihic superior i o sensibilitate kinestezic sporit.
69

Componentele capacitii motrice care sunt considerate a fi aptitudini psihomotrice nu


sunt unanim acceptate n literatura de specialitate, existnd clasificri care cuprind un numr
variabil de elemente. ns numitorul comun al acestora este reprezentat de identificarea clar a
schemei corporale, a lateralitii, a ideomotricitii i a intelegenei motrice, ca i componente de
baz ale psihomotricitii. Din acest motiv, referirile noastre vor privi n detaliu aceste patru
elemente n subcapitolele imediat urmtoare, la care vom aduga informaii legate de capacitile
coordinative fr de care nu ar fi posibil nvarea i redarea coninutul tehnico-artistic n dansul
sportiv. Coninutul variat al psihomotricitii poate fi structurat pe urmtoarele componente:
schema corporal; coordonarea dinamic; lateralitatea; coordonarea static; coordonarea
perceptiv motric; rapiditatea micrilor; ideomotricitatea [22, p. 88].
Potrivit studiilor lui Horghidan V. [40, p. 55, 79, 92, 101, 107], principalele componente
ale psihomotricitii sunt: schema corporal, lateralitatea, ideomotricitatea, inteligena motric i
organizarea rspunsurilor motrice.
Epuran M. [24, p. 368] evideniaz urmtoarele componente ale psihomotricitii:
sensibilitatea kinestezic; simul echilibrului; simul ritmului i al aprecierii duratelor scurte;
coordonarea membrelor; coordonarea ochi mn; coordonarea general; agilitatea; precizia i
stabilitatea micrilor; aprecierea oportunitii aciunilor n diferite momente de timp;
lateralitatea; schema corporal; ideomotricitate.
Exist numeroase studii de psihologie care trateaz n gama aptitudinilor psihomotrice
anumite componente ale capacitilor coordinative, pe care le regsim analizate n studiile de
teoria micrii i a educaiei fizice i sportului, drept caliti motrice, alturi de vitez, for,
rezisten, mobilitate. Dat fiind formarea noastr profesional n domeniul educaiei fizice i
sportului, subscriem la abordarea capacitilor coordinative din perspectiva includerii acestora n
capacitile motrice, fr a exclude manifestrile de ordin psihomotric ntre lumea corporal i
cea spiritual pe care acestea se bazeaz i care au fost identificate indiferent de aria de
provenien a specialitilor care le-au abordat. Referirile noastre n acest sens sunt cuprinse n
subcapitolul 2.3.2. i 2.3.5., avnd n vedere delimitarea concepiei dintre aptitudinile motrice i
psihomotrice i rolul definitoriu pe care l au n dansul sportiv n aspectul formrii miestriei
artistice a dansatorului.

70

A
P
T
I
T
U
D
I
N
I

Determinare
genetic

I
M
P
L
I
C
A
T
E

Determinare
de mediu

P
E
R
F
O
R
M
A
N

S
P
O
R
T
I
V

Somatice: nlime, greutate, tip de fibr muscular

Funcionale: tip de activitate nervoas superioar,


capacitate vital, consum O2, tip endocrin
Biochimice: tip de metabolism, capacitate de refacere

General motrice: capacitate de nvare, rezisten la


factori perturbatori, capacitate de mobilizare a energiei,
capacitate de refacere psihic

Psihomotrice: coordonare general, coordonare


segmentar, echilibru static i dinamic, schem
corporal, lateraloitate, ambidextrie, tonus muscular,
percepii
spaio-temporale,
integrare
spaial,
chinestezie, ideomotricitate, vitez de reacie, de
repetiie i de anticipare, sincronizare

Motrice: vitez, rezisten, for, mobilitate

Psiho-intelectuale: vigilen, atenie, concentrare


mental, gndire, imaginaie, memorie, anticipare,
decizie
Psiho-afective: echilibru afectiv, rezisten la stres

Psiho
reglatorii
voliionale:
efort
voluntar,
perseveren, combativitate, rezisten la durere

Fig. 2.2. Sistemul aptitudinal implicat n sportul de performan dup Epuran M.


p. 368]
71

i colab. [23,

Putem concluziona c psihomotricitatea i gsete locul la ntreptrunderea psihicului cu


motricul, fenomene aflate n interdependen, care acioneaz sinergic pentru ca organismul s
rspund prompt i eficient la solicitare i care nu pot fi delimitate n dou sfere distincte ale
comportamentului motor, dect din raionamente pur didactice, pentru a facilita nelegerea
mecanismelor i definirea termenilor.
2.3.2. Lateralitatea coordonare intersegmentar ca aptitudine psihomotric n dansul
sportiv

Predominana uneia dintre emisferele cerebrale, dreapta sau stnga, atunci cnd individul
realizeaz un act motric poart denumirea de lateralitate [16, p. 578].
Epuran M. i Horghidan V. [22, p. 89] prezint lateralitate ca fiind legat de funcia
dominant a unei emisfere cerebrale, funcie ce determin inegalitatea jumtilor dreapt i
stng ale corpului.
Alte definiii ale specialitilor arat c lateralitatea este de fapt predominana funcional
a unei pri a corpului asupra alteia, mai ales a minii, rezultnd din utilizarea preferenial a
acesteia [48, p. 90] sau inegalitate funcional a prii drepte sau stngi a corpului [40, p. 80].
Doron R. i Parot F. [18, p. 453] fac trimitere la lateralitate n asociere cu cea de manual
care se refer la prevalena funcional a uneia dintre mini la fiina uman. Acesteia i se adaug
lateralitatea podal, ocular, acustic sau combinaii ale acestora.
Conform caracteristicilor prevalenei motrice dup care indivizii sunt considerai
dreptaci, stngaci, ambidectri, se cunosc urmtoarele categorii de subieci [40, p. 91]:
-

dreptaci categoric folosete mna, piciorul sau ochiul drept datorit predominanei
cerebrale stngi;

stngaci categoric utilizeaz habitual mna, piciorul, ochiul stng, ca urmare a


dominanei cerebrale drepte;

cu lateralitate ncruciat dreptaci sau stngaci n funcie de nivelul analizat;

ambidextru [16, p. 34] manifest abiliti la ambele segmente simetrice;

dreptaci / stngaci mixt utilizeaz una dintre prile corpului n funcie de situaie;

fals stngaci cnd folosete segmentul stng ca efect al antrenrii impuse de o paralizie
sau amputaie.
Lateralitatea depinde de ereditate, de factori educaionali, sociali, culturali, politici i

religioi. Activitile motrice, indiferent de forma pe care o mbrac acestea, devin instrumente
practice n educarea lateralitii individului. Dac ne raportm la activitatea sportiv de
performan, trebuie s avem n vedere c, pentru cele mai numeroase ramuri sportive,
72

rigurozitatea tehnicii impune educarea acelei prii a corpului pe care sportivul prefer s execute
elementele tehnice, fr a se ncerca schimbarea preferinei acestuia. Perfeciunea elementelor
tehnice n gimnastic ritmic, de exemplu, nu se poate atinge dect prin mii de repetri ale
aciunilor motrice care angreneaz primordial, ca factor declanator sau de susinere, o anumit
parte a corpului (btaia la srituri, lansrile obiectelor, piruetele, elementele de echilibru etc.). n
acest fel, subiectul ajunge s i dezvolte aptitudinile n special pentru partea preferat. Cu toate
acestea, nu trebuie neglijat faptul c dezvoltarea excesiv a unor segmente, dei aceasta
condiioneaz performan, atrage dup sine, ca efect colateral, dizarmonii segmentare i
atitudini posturale greite care, n timp, se pot transforma n afeciuni grave ce expun organismul
sportivului la mbolnviri. Exist deopotriv i ramuri de sport n care specificitatea efortului
reclam dezvoltarea ambelor pri ale corpului, cum ar fi, de exemplu, cazul notului,
ciclismului, alergrilor, baschetului, fotbalului etc., pentru care ambidextria constituie una dintre
premisele performanei.
n gama sporturilor n care preferina pentru o parte a corpului influeneaz execuia, se
nscrie i dansul sportiv, cu meniunea c n poziia nchis fata se afl uor decalat spre partea
dreapt a biatului. Dinamica prizelor dintre parteneri, direciile de pire, sensul deplasrilor,
varietatea poziiilor pentru dansul n pereche i diversitatea figurilor tehnice reclam o bun
sincronizare a micrilor segmentelor, att de partea dreapt a corpului, ct i de cea stng.
Putem aprecia c mai mult n cazul dansurilor din seciunea standard se exploateaz n principal
preferina individului pentru o parte a corpului, ns dezvoltarea ambidextriei rmne o prioritate
n pregtirea dansatorilor, mai ales c mbuntirea lateralitii se repercuteaz n planul
schemei corporale. Cursivitatea legrilor de pai din cadrul structurilor motrice cu grad diferit de
dificultate presupune trecerea rapid a greutii corpului de pe un picior pe cellalt i pirea pe
direcii diferite, indiferent dac sportivii sunt dreptaci sau stngaci. ntoarcerile, Natural sau
Reverse, urmate de deplasri spre dreapta sau spre stnga, n funcie de coregrafie i de spaiul
avut la dispoziie, implic un bun control al ambelor pri ale corpului. Astfel, indiferent de
predominana la nivel cerebral, dansatorului i este necesar un suport psihomotric care s i
permit s nu ezite la schimbarea aciunii, la modificarea segmentului care se mic urmtorul, la
trecerea de la un sens la altul etc. n acest tablou al solicitrilor bazate pe fineea reglajului
nervos, coordonarea intersegmentar ntregete repertoriul motric al dansatorului.

73

2.3.3. Ideomotricitatea baza reprezentrii micrii n realizarea actului motric n


dansul sportiv

Deoarece coninutul tehnic specific dansului sportiv nu se poate nsui n afara procesului
de nvaare motric, ideomotricitatea trebuie avut n vedere n stabilirea obiectivelor
antrenamentului, aceasta manifestndu-se pe parcursul etapelor necesare formrii deprinderilor
specifice, ca element de baz pentru formarea imaginii ideale de micare, ca punct de plecare
pentru selecionarea parametrilor programului motor i ca suport pentru antrenamentul mental.
Horghidan V. [40, p. 92] definete ideomotricitatea ca fiind mecanismul intim al legrii
reprezentrii cu micare. Ea exprim rolul reprezentrii micrii n realizarea actului motric i, n
acelai timp, rolul micrii n generarea imaginilor.
Literatura de specialitate evideniaz faptul c n construirea ideomotricitii se utilizeaz
reprezentrile ideomotorii care planific i regleaz conduita. Acestea reprezint reprezentrile
rezultate din i prin experiena micrii propriului corp i a segmentelor sale, pentru care exist
experien motric anterioar [48, p. 104].
Reprezentrile micrii se conecteaz de fiecare dat, n situaia abordrii n nvare a
unei micri noi, la experiena anterioar a individului, iar trecerea la aciune se realizeaz n
continuare mai facil sau cu dificultate, n funcie de familiarizarea subiectului cu aciunea [22, p.
109]. Potrivit studiilor lui Epuran M. i colab. [23, p. 370], reprezentrilor ideomotorii stau la
baza micrilor voluntare deoarece acestea nu se pot produce dect n situaia n care creierul
genereaz imaginea program a aciunii direcionat spre un scop [vezi Anexa 8].
n dansul sportiv, nsuirea noilor figuri de dans se sprijin pe reprezentrile ideomotorii
pe care individul le-a nsuit anterior i care se constituie n principal din pai cu valoare tehnic
diferit.
Dup parcurgerea etapelor de formare a deprinderilor motrice specifice i atingerea
obiectivelor de perfecionare i supranvare, se face apel la capacitatea dansatorului de a se
imagina n execuie n cadrul antrenamentului mental i de a exersa n acest fel, fapt care nu ar fi
posibil fr ideomotricitate. Prezentm n continuare definiia noiunii antrenamentul mental,
ca parte component a antrenamentului total, tiind c acesta nu lipsete din pregtirea
dansatorilor de elit. Antrenamentul mental const din repetri prin reprezentare, nu concretpractice i se bazeaz pe capacitatea dobndit prin instruire i exersare de a contientiza
propriile aciuni, de a le reactualiza gndind la ele, dndu-le numai exprimare verbal
corespunztoare [23, p. 371].
Utilizarea antrenamentului mental n dansul sportiv i dovedete eficiena pe mai multe
planuri, i anume:
74

nvarea coninutului tehnicii, cu precdere n etapele finale ale constituirii


stereotipurilor dinamice specifice;

meninerea n timp a deprinderilor motrice, n special la dansatorii care din anumite


motive medicale trebuie exerseze cu restricii sau s recurg la pauz;

inducerea unei stri optime nainte de startul competiional, precum i redobndirea


acesteia ntre dansuri;

controlarea strilor emoionale i gestionarea stresului;

influenarea imaginii de sine i a schemei corporale;

controlul durerii n caz de accidentare.


n acest context, subliniem valena dubl a acestei aptitudini psihomotrice n dansul

sportiv, ca reper pentru crearea modelului ideal de micare n baza cruia se vor declana
mecanismele de feed-back, i ca instrument de aplicare a antrenamentului mental. Mai mult
dect att, dezvoltarea ideomotricitii are un ecou pozitiv i asupra schemei corporale, prin
ameliorarea contientizrii de sine i prin creterea ncrederii n forele proprii.
Pentru ca nivelul ideomotricitii dansatorului s asigure nvarea de figuri ct mai
variate i realizarea de legri originale a aciunilor n coregrafii, este necesar ca n antrenament s
fie introduse mijloace care s priveasc direct acest aspect, ca latur a pregtirii intergrale.
Exerciiile variate, aparinnd mai multor categorii, combinarea ct mai original a pailor de
baz, experimentarea ct mai multor posibiliti de micare a corpului, exersarea de pai din
dansul clasic, popular, modern, contemporan sunt numai cteva dintre modalitile prin care se
poate interveni asupra ideomotricitii dansatorului.
2.3.4. Inteligena motrice capacitate de integrare a aptitudinilor psihomotrice

Inteligena motrice vine s ntregeasc ansamblul aptitudinilor psihomotrice care se


manifest n dansul sportiv, i prin care, alturi de capacitile coordinative, se asigur suportul
motor pentru efectuarea coregrafiilor cu nalt tehnicitate i la standarde artistice de elit.
Dintre diferitele tipuri de inteligen abordate n literatura de specialitate (cognitiv,
emoional etc.), cea motric este analizat n termeni de inteligen practic, motricizat,
psihomotric [48, p. 106].
n opinia lui Horghidan V. [40, p. 104], inteligena motrice este definit drept organizare
cognitiv ce se exprim i funcioneaz prin finalizri n planul comportamentului motor.
Inteligena motrice privete n egal msur selectarea, captarea i tratarea informaiilor venite
din exterior i din interiorul corpului n vederea elaborrii rspunsurilor motrice adecvate.

75

Mitrache G. i Tudo t. [48, p. 107] analizeaz opinii din literatura de specialitate i


prezint inteligena motrice drept capacitatea mental a subiectului de a soluiona teoretic i
practic, ntr-o manier perfect adecvat problemele aciunilor motrice n situaii noi sau diferite.
Inteligena motric reprezint o sintez cognitiv motric, cu caracter intuitiv sau operativ care
utilizeaz cunotine, reprezentri, obinuine, reorganizate dup necesitile situaiilor.
Foarte facil de identificat ca i component a comportamentului psihomotric n cazul
jocurilor sportive sau al sporturilor de combat, n care, n fiecare moment al competiiei sportivul
este pus n situaii problematice n care trebuie s reacioneze n funcie de aciunile adversarului
i/sau ale coechipierului i s aleag un rspuns motric din mai multe posibile, a crui eficien
se verific n aciunea tehnico-tactic aplicat, n dansul sportiv, inteligena motrice se manifest
ori de cte ori cuplul ajunge s modifice coregrafia n timpul execuiei. De cele mai multe ori,
perechea este forat s schimbe ordinea pailor de dans sau a figurilor din cauza deplasrilor pe
ringul de dans i a spaiului rmas la dispoziie fa de ali dansatori, existnd posibilitatea ca
pentru a evita ciocnirea s fie necesar ntreruperea secvenei de pai, schimbarea direciei de
pire, oprirea ntoarcerilor etc. Repunerea n micare, pstrarea echilibrului, mascarea ruperii de
ritm, reluarea pailor i a figurilor tehnice reclam din partea dansatorilor un nivel ridicat al
inteligenei motrice n baza creia dansul poate continua fr a fi vizibil perturbarea execuiei
programate iniial i cu indici superiori de cursivitate, fluiditate i expresivitate a discursului
motor.
n continuare, prezentm caracteristicile inteligenei motrice [40], crora li se adug
aspectele distincte n dansul sportiv:
-

intuitiv operativitate n alegerea programului motor dei programul motor este


dinainte stabilit, n baza coregrafiei, se pot ivi situaii n care se impune modificarea
acestuia;

rapiditate n compararea alternativelor dansatorul va aprecia care dintre opiuni


avantajeaz cuplul cel mai tare;

posibilitatea elaborrii programului motor n criz de timp criza de timp este influenat
n dans i de ritmul muzical care trebuie urmat;

capacitatea de a prelucra n timp scurt o cantitate mare de informaii i de a o desprinde


pe cea relevant dansatorul va analiza distana i poziia fa de celelalte perechi,
postura partenerei, piciorul pe care este repartizat greutatea corpului i posibilitatea de a
pi, plasamentul arbitrilor, msura muzical, ritmul etc.;

capacitatea de decodificare i utilizare a informaiilor proprioceptive n baza experienei


motrice anterioare, dansatorii vor decodifica prompt i vor utiliza informaiile
76

proprioceptive evitnd dezechilibrarea cuplului, desincronizarea, lipsa amplitudinii sau a


expresivitii etc.;
-

capacitate de nelegere a sarcinii motrice procesele cognitive activate n timpul


dansului asigur nelegerea sarcinii i pregtirea unor noi parametri ai programului
motor n baza crora s fie ajustat execuia;

uurina transferului transferul trebuie s se realizeze cu uurin, astfel nct msura


muzical s nu se piard i paii de dans s se reia pe ritmul muzical;

creativitate motric se manifest att n momentul conceperii coregrafiei de concurs,


dansatorii fiind cooptai n elaborarea acesteia, dar i n momentul n care coregrafia
trebuie uor modificat datorit situaiei de concurs;

anticipare coinciden dansatorii trebuie s posede capacitatea de a anticipa crearea


unei situaii problematice pe ringul de dans i s reacioneze rapid n rezolvarea acesteia.
Inteligena motrice se manifest i n colaborarea din cadrul cuplului de dansatori,

partenera demonstrnd o bun capacitate de a se lsa condus, iar partenerul deinnd o deosebit
capacitate de a-i simi partenera i de a o conduce pe direcia i sensul de dans dorite, fr a
perturba armonia perechii i execuia coregrafiei. Anticiparea viitoarei micri a partenerului,
armonizarea ritmului de dans, schimbul energetic dintre dansatori sunt doar cteva atribute
distincte ale inteligenei motrice ale dansului n cuplu.
2.3.5. Capacitile coordinative component de baz a suportului motric n dans

Prin prisma analizei calitilor motrice, capacitile coordinative reprezint componenta


multifactorial a dansului sportiv, alturi de capacitile condiionale i de cele intermediare,
fiind expresia cea mai clar a importanei segmentelor nervoase superioare n efectuarea oricrei
aciuni motrice voluntare. Specialitii apreciaz c elementele condiionale ofer coninutul
micrii, n vreme ce elementele de coordonare asigur dimensiunea justei dozri, a valorilor
inteligenei i oportunitii n micare [27, 87].
Din perspectiv psihologic, capacitile coordinative reunesc o serie de componente
preponderent psihomotrice care se sprijin pe activitatea segmentelor nervoase superioare i care
asigur nvarea micrilor, precum i adaptarea aciunilor motrice la contextul exersrii.
Psihologi romni de renume includ alturi de schema corporal, lateralitate, rapiditatea
micrilor, ideomotricitate i componente ale coordonrii cum ar fi: coordonarea dinamic,
coordonarea static echilibrul, coordonarea perceptiv motric [22, 40, 48, 82].
Capacitile coordinative desemneaz generic un complex de caliti preponderent
psihomotrice care presupun capacitatea de a nva rapid micri noi, adaptarea rapid i
77

eficient la condiii variate, specific diferitelor tipuri de activiti prin restructurarea fondului
motric existent [20, p. 242]. Capacitile coordinative sunt determinate de procesele de ghidare
i reglare a gesturilor i sunt menite s asigure sportivului desfurarea aciunilor motrice cu
eficien i precizie, n condiii stereotipe sau imprevizibile, precum i nvarea rapid a unor
noi procedee tehnice [79]. Termenul cel mai frecvent ntlnit n literatura de specialitate pentru
aceast component a capacitii psihomotrice este cel de ndemnare care este ns destul de
restrictiv lund n considerare complexitatea manifestrilor acestor capaciti. De exemplu, acest
termen este definit drept capacitatea organismului uman de a efectua acte i aciuni motrice, mai
ales n condiii variate i neobinuite, cu eficien maxim i cu un consum minim de energie din
partea executantului [12, p. 67]. Referitor la uzitarea terminologiei corespunztoare
capacitilor coordinative, erbnoiu S. [74, p. 71] face o trecere n revist a noiunilor frecvent
ntlnite n analizele specialitilor, pe care o prezentm n continuare:
-

micarea de coordonare, cu trimitere la schimbri ale poziiilor corpului sau


diferitelor sale segmente n spaiu i timp;

coordonare psiho-motric explicat prin procesele neuro-fiziologice ce asigur


realizarea micrilor;

coordonare [16, p.233];

caliti de coordonare;

ndemnare;

capaciti coordinative.

Potrivit opiniei aceluiai autor, coordonarea poate fi privit drept capacitatea de a


conduce eficient propriile micri n concordan cu sarcina motric, aceasta fiind o analiz din
perspectiv fiziologic. Astfel, coordonarea este rezultatul conlucrrii dintre sistemul nervos
central i sistemul muscular, reflectat ntr-o form precis a micrii.
Aa cum reiese din studiile de specialitate, capacitile coordinative se exprim n sfera
gesticii i faciliteaz nvarea motric fiind legate de procesele de organizare, control i reglare
a micrii. Condiia necesar a unei execuii ct mai fidele cu putin a programului motric
stabilit este o ct mai bun coordonare care depinde de precizia informaiilor furnizate de
analizatori. Pentru nelegerea noiunii de coordonare este necesar stabilirea forelor,
elementelor i proceselor pariale ale aciunilor motrice care trebuie ordonate i organizate ntrun proces logic general, n a cror analiz ne sprijinim pe studiile unor fiziologi precum Le
Boulch, Wells, Wacolder, Bota. Astfel, capacitile coordinative depind de calitatea activitii
musculare i de plasticitatea scoarei cerebrale, mai exact de reguli ale contraciilor musculaturii
sinergice i antagoniste i de procesele de conducere i transmitere a impulsurilor nervoase.
78

Informarea senzorial i verbal reprezint condiia de baz n coordonarea micrilor ceea ce


denot faptul c fiecare act motric presupune o programare. Informarea centrilor nervoi asupra
modului de desfurare a celor programate se realizeaz prin procesele de reaferen (feed-back,
aferentaie invers). Proprioceptorii din muchi, tendoane, ligamente i articulaii culeg
informaii n legtur cu derularea micrii astfel nct subiectul poate constata fazele micrii,
poziia segmentelor sau a corpului n ntregime. Reaferentaia proprioceptiv constituie baza
senzaiilor kinestetice, iar informaiile transmise pe aceast cale sunt eseniale pentru
coordonarea motric [74, p. 83].
Studiile de ergofiziologie demonstreaz c, n realizarea coordonrii motrice, sunt
implicai cinci analizatori n mod special: vizual, auditiv, tactil, vestibular i kinestezic care
acioneaz ntr-un bloc unitar numit receptor motric complex. Pentru ca stimulii s fie corect
recepionai trebuie ca integritatea acestor analizatori s fie de excepie urmnd ca n continuare
informaia s se transmit centrilor nervoi superiori.
Capacitile coordinative se constituie ntr-un sistem ale crui elemente se
intercondiioneaz reciproc i care au fost surprinse n literatura din domeniul educaiei fizice i
sportului n maniere asemntoare.
Manno R. [259, p. 157] prezenta urmtoarele elemente componente:
- capacitatea de combinare i cuplare a micrii;
- capacitatea de difereniere kinestezic;
- capacitatea de orientare spaio-temporal;
- capacitatea de echilibru;
- capacitatea de reacie motric;
- capacitatea de transfer a micrilor;
- capacitatea de ritmicizare.
Crstea Gh. [12, p. 68] menioneaz ca i componente ale acestei capaciti, urmtoarele:
-

capacitatea de combinare a micrii;

capacitatea de difereniere a micrii;

echilibru, precizie;

capacitate de orientare spaial;

capacitate de orientare temporal;

amplitudine;

multilateralitate.

79

Ansamblul capacitilor coordinative este surprins n Figura 2.3. [21, p. 349].


Din sinteza literaturii de specialitate reiese o serie de factori care condiioneaz
capacitile coordinative, dintre care amintim:
-

calitatea funcional a analizatorilor care preiau informaia;

nivelul dezvoltrii celorlalte capaciti motrice;

volumul i complexitatea deprinderilor motrice cunoscute de subiect;

plasticitatea scoarei cerebrale;

calitatea transmiterii impulsului nervos;

capacitatea de anticipare bazat pe experiena individului;

calitatea proceselor cognitive


n cele ce urmeaz facem referire la componentele capacitilor coordinative care sunt

solicitate ntr-un ansamblu complex n dansul sportiv.


Capacitatea de orientare spaio-temporal se refer la modificarea poziiei corpului i

a segmentelor sale n spaiu i n timp n raport cu unele repere precum cmpul de aciune,
micrile unor obiecte sau ale unor parteneri etc. [74, p. 93]. n cazul dansului sportiv, orientarea
spaio-temporal se manifest att n raport cu repere fixe, ct i mobile. Dei este cunoscut
faptul c n sporturile tehnice orientarea spaio-temporal este susinut de puternica
automatizare a deprinderilor, considerm c n dansul sportiv aspectele coordinative de acest gen
sunt puternic angrenate n deplasrile cuplului pe ring care se realizeaz simultan cu ale
adversarilor, fiind necesar ca acetia s nu se loveasc, n acoperirea ntregului spaiu de concurs,
n pstrarea unei anumite distane ntre parteneri n funcie de structura tehnic executat, n
reluarea sensului de dans dup opriri i/sau ntoarceri, n aprecierea momentului optim de
execuie a figurilor de dans n funcie de spaiul avut la dispoziie i de plasamentul perechii. n
egal msur, perceperea propriului spaiu de dans i a spaiului de dans al partenerului este o
condiie esenial pentru armonizarea aciunilor tehnice n cuplu.
Conturarea spaiului exterior i orientarea dansatorului pe ringul de dans are ca punct de
plecare spaiul interior al acestuia, strns legat de contientizarea propriei scheme corporale. n
acest context, subliniem nc o dat importana aptitudinilor psihomotrice n dansul sportiv.
Vian A. [86, p. 41] face trimitere la importana cunoaterii semnificaiilor spaiului i
direciilor de micare, ca elemente expresive ale aciunilor tehnice. Astfel, autorul susine c
spaiul trebuie considerat ca o prelungire a corpului, nu ca o limit ce trebuie depit. Nu
trebuie s uitm c factorii inereni ai micrii cum ar fi linia, viteza, fora, ritmul, raportul spaiu
timp, ai expresivitatea lor.

80

CAPACITI COORDINATIVE

Capacitate de
dirijare i control

Capacitate de
(re)adaptare motric

Capacitate de
nvare motric

Orientare spaio-temporal

Combinare a micrilor

Reacie rapid

Difereniere kinestezic

Echilibru

Ritm

Precizie
Fig. 2.3. Capacitile coordinative - dup Dragnea A.

i Teodorescu S. [21, p. 349]

Organizarea spaial a micrilor nu se poate realiza n afara percepiei dimensiunii


temporale a micrilor care presupune aprecierea duratei, tempoului, succesiunii momentelor i a
rapiditii. n dansul sportiv, acest aspect este condiionat de ritmul muzical pe care trebuie s fie
executat coregrafia.
Capacitatea de difereniere kinestezic este direct implicat n controlul fin, difereniat

al parametrilor dinamici, temporali i spaiali ai micrii. Intervine n orice situaie motric care
presupune adoptarea unor posturi sau imitarea unor elemente sau aciuni motrice, dar i n cele
care fac obiectul unei notri estetice, n msura n care ea condiioneaz precizia i elegana
micrii sau a exerciiului respectiv.
n dansul sportiv, se manifest cu indici superiori, asigurnd nalta precizie a execuiilor
n condiiile unui consum minim de energie. Are rol determinant n dozarea impulsurilor
exercitate pe sol, a forei cu care se execut paii, n trecerea rapid de la contracie la relaxare,
n controlul amplitudinii micrilor, n adaptarea parametrilor micrii la regimuri noi de
tensiune, n efectuarea deplasrilor cu schimbri brute de direcie, n decelerarea sau accelerarea
segmentelor corporale pe anumite secvene de micare.
Simul ritmului. Ritmul este un parametru definitoriu al universului nostru, n

ntregimea acestuia. De la ritmul circadian, pn la bioritmul individual al oamenilor, toate


81

elementele universului se supun unui ritm i respect o secvenialitate care se repet de o


manier anume, dnd natere unui ciclu de procese care se reiau nentrerupt.
La nivel de micare, ritmul este analizat ca i aptitudine a individului de a i organiza n
timp i spaiu execuiile motrice din punct de vedere cronologic. Aceast capacitate este
responsabil de perceperea i realizarea caracteristicilor dinamice de schimbare sau reluare a
micrilor n execuii ciclice i aciclice, precum i de controlul spaial al reaciilor motrice. Se
bazeaz pe anumite premise native ce pot fi educabile i permite desfurarea diferitelor aciuni
motrice repetabile la anumite intervale organizate precis n timp i spaiu [74, p. 96].
Este de la sine neles c nu putem vorbi de dans n afara ritmului. Fie c este vorba de
ritmul muzical pe care se desfoar paii, fie c se ia drept reper doar numrtoarea micrilor
ori ritmul interior al celui care execut sau conduce, dac ne gndim la dansul n pereche, dansul
nseamn respectarea unui anumit ritm. Mai mult dect att, ritmul dansului este suport
motivaional pentru exprimarea corporal a strilor afective i a mesajului compoziional.
Capacitatea dansatorului de a percepe ritmul muzical i de a a-i adapta paii i figurile de dans
la particularitile acestuia condiioneaz valoarea tehnic a coregrafiei. Capacitatea de
ritmicizare se manifest i n situaia n care cuplul este nevoit s se opreasc pe ring i s reia
dansul fr a pierde mai mult de dou msuri muzicale, conform regulamentului. Pentru
dezvoltarea acestei aptitudini psihomotrice a dansatorului sunt necesare cunotine de compoziie
muzical i frazare a melodiilor care dubleaz pregtirea n acest sens. De asemenea, n
antrenament se vor utiliza ritmuri ct mai variate, astfel nct sportivii s nu fie surprini de
particularitile melodiei aleas n concurs i s gseasc n timpul cel mai scurt modalitatea
artistic cea mai elevat pentru exprimarea ritmului i pentru execuia tehnic a pailor.
Capacitatea de echilibru intervine n meninerea stabilitii corpului n anumite poziii

precum i reluarea stabilitii acestuia n urma executrii unor deplasri sau aciuni motrice de
mare amplitudine.
n dansul sportiv, elementele i procedeele tehnice solicit primordial echilibrul, att n
form static, ct i dinamic. Dificultatea sporete datorit faptului c micrile trebuie
executate n cuplu, iar instabilitatea corpului unui partener poate atrage dup sine dezechilibrul
celuilalt. Deopotriv este adevrat faptul c, meninerea echilibrului n cuplu presupune sprijin
reciproc din partea corpurilor celor doi dansatori. Priza dintre parteneri trebuie s favorizeze
meninerea sau reluarea echilibrului, tiind c paii i figurile de dans rezultatul interaciunii i
controlului forelor externe i interne ale micrii, la care concur poziionarea corect a
segmentelor i a corpurilor n ntregime.

82

Capacitatea de combinare i cuplare a micrilor este responsabil de nlnuirea

deprinderilor motrice automatizate i se manifest n dansul sportiv att n momentul conceperii


coregrafiei de concurs, ct i n momentul execuiei acesteia. Este necesar trecerilor cu uurin
de la un pas la altul, fr ruperi de ritm, fr sincope, fr pauze care ar atrage dup sine
pierderea msurii muzicale i diminuarea valorii tehnice a execuiei. Cursivitatea coregrafiei i
expresivitatea micrilor sunt direct influenate de capacitatea dansatorului de a combina i de a
cupla micrile. De asemenea, favorizeaz combinarea figurilor de dans pe ring n funcie de
spaiul avut la dispoziie i de plasamanetul celorlalte perechi.
Coordonarea segmentar deriv din capacitatea de combinare i cuplare a micrilor i
poate fi explicat prin posibilitatea individului de a efectua simultan mai multe aciuni cu
segmentele sale (brae picioare trunchi), n planuri i direcii diferite [74, p. 93]. Varietatea
repertoriului tehnic al dansatorului se construiete pe seama coordonrii segmentare i
intersegmentare, la care se adaug sincronizarea propriilor aciuni cu cele ale partenerului.
Capacitatea de reacie se refer la elaborarea i declanarea rapid a rspunsurilor

motrice la diferii stimuli, putnd mbrca forma reaciei simple (n cazul semnalelor cunoscute
i prevzute) i reaciei complexe (n cazul semnalelor necunoscute i inopinate) [21, p. 351].
Specificitatea efortului din dansul sportiv solicit n msur redus reacia simpl, o dat
perceput ritmul muzical, dansatorul nu este pus n situaia de a reaciona rapid la un stimul
auditiv. n schimb, situaia de concurs poate s reclame o reacie complex atunci cnd
deplasrile pe ringul de dans aduc cuplul n aproprierea altor participani, iar execuia urmtoarei
secvene tehnice impune mai nti evitarea coeziunii cu acetia, eventual oprirea ntr-o poz sau
decizia de a efectua o ntoarcere pe loc sau de a schimba sensul deplasrii ori al ntoarcerii etc.
Aceast component a capacitilor coordinative se afl n interdependen cu orientarea spaiotemporal i cu capacitatea de transformare a micrilor.
Precizia se manifest n principal n sporturile care presupun aruncarea la int fix sau

mobil (tir, baschet, tenis etc.), dar i n cele n care intereseaz exactitatea gestului motric prin
prisma cerinelor i rigorilor tehnicii, fiind vorba n acest caz de deplasarea precis a
segmentelor, de o anumit deschidere a unghiurilor articulare, de respectarea traiectoriilor,
sensurilor i direciilor de micare la nivel segmentar. Dansul sportiv se nscrie n aceast ultim
categorie, tiind c de precizia actului motric depinde virtuozitatea tehnic i valoarea artistic a
coregrafiei.
n finalul acestor consideraii, apreciem c gradul de antrenabilitate al capacitilor
coordinative este condiionat genetic i de vrsta la care se intervine asupra acestor aptitudini
psihomotrice, motiv pentru care acestea se vor plasa ca obiectiv central n pregtirea
83

dansatorului. Considerm util cunoaterea vrstelor la care se dezvolt capacitile coordinative


i prezentm n acest sens anexa A.9.1 i 9.2 [25, p. 170].
2.3.6. Schema corporal reprezentare spaio-poziional ca aptitudine psihomotric
n dansul sportiv

Schema corporal poate fi neleas drept imaginea propriului corp, pentru care, n
literatura de specialitate, se vehiculeaz termeni precum schema postural, imaginea eu-lui,
reprezentarea eu-lui fizic, eul corporal sau sinele corporal.
Dup studiile unor specialiti, schema corporal se refer la intuiia de ansamblu sau
cunoaterea imediat pe care o avem despre corpul nostru, n stare static sau n micare, n
raportul diferitelor sale pri i n raporturile sale cu spaiul i obiectele din jur [40, p. 57].
Schema corporal este considerat a fi o structur fundamental n constituirea modelului
intern al realitii exterioare corpului i n constituirea propriului Eu, Eul fizic fiind baza formrii
Eului psihic [48].
Din opiniile specialitilor, reiese c schema corporal este reprezentarea pe care o are
fiecare individ asupra propriului su corp i care servete ca reper spaial n micrile cele mai
simple i n imaginea de sine. Este un model permanent, vizual, postural, spaial, infracontient
ce constituie i un punct de reper n spaiu [48, p. 99].
Epuran M. i Horghidan V. [22, p. 89] fac trimitere la schema corporal, definit n
literatur drept imaginea pe care o are fiecare despre propriul corp, imagine total sau
segmentar, n stare static sau dinamic, n raportul prilor corpului ntre ele i mai ales n
raporturile acestuia cu spaiul i obiectele nconjurtoare.
Studiile de specialitate reliefeaz faptul c schema corporal nglobeaz aspecte
tridimensionale ale corpului pe care, pe msur ce sunt parcurse diferitele etape ale creterii i
dezvoltrii, individul le contientizeaz sub influena informaiilor senzoriale, proprioceptive i
interoceptive, a lateralitii, a inteligenei, a afectivitii i a factorilor sociali.
n ontogenez, schema corporal se situeaz naintea formrii imaginii de sine i ajunge
s o condiioneaz pe tot parcursul vieii. Imaginea de sine este definit drept un construct
mental de mare complexitate, care se fundamenteaz pe imaginea Eului fizic i imaginea Eului
spiritual, psihic i psiho-social [45, p.22].
Horghidan V. [40, p. 79] prezint mai multe ipostaze de analiz a schemei corporale, i
anume:
-

surs i nucleu al contiinei de sine;

84

reper i cadru de referin n calitate de imagine a corpului n elaborarea oricrui


program de aciune i implicit, n concretizarea sau materializarea programului actului
motric;

element de difereniere interindividual;

element de diagnostic i prognostic pentru nivelul de dezvoltare psihic;

obiectiv n terapiile preventiv, recuperatorie sau de optimizare a pregtirii.


Aceste referiri converg spre acordarea unei importane deosebite schemei corporale n

educarea componentelor psihomotrice. Deoarece contiina de sine se formeaz avnd ca reper


schema corporal, este necesar ca individul s urmeze un proces instructiv prin care s se
intervin cu mijloace corespunztoare asupra formrii percepiei i contientizrii segmentelor i
dimensiunilor corpului, asupra formrii opiniei proprii despre sine, asupra cunoaterii de sine i a
imaginii despre propria persoan. Considerm c activitile motrice constituie mediul propice
de influen pozitiv a schemei corporale, dac sunt respectate principiile didactice cunoscute. n
plus, angrenarea copilului ntr-o activitate sportiv de performan contribuie n mod evident la
dezvoltarea acestei componente a psihomotricitii.
Chiar dac toate ramurile sau probele sportive modeleaz personalitatea individului i au
un impact puternic asupra schemei corporale, dintre acestea, sporturile cu component artistic
aduc un aport inegalabil n planul formrii i ameliorrii imaginii de sine. Dansul sportiv deine
supremaia n ceea ce privete valenele performanei asupra dezvoltrii complexe a personalitii
individului. Dansul sportiv reclam o bun cunoatere a propriului corp, a aspectului exterior al
segmentelor i al proporiilor, precum i a posibilitilor de micare ale acestuia care converg
spre imaginea de sine a dansatorului. O bun schem corporal asigur realizarea figurilor de
dans n indici spaiali i temporali precii, asigur armonizarea aciunilor motrice dintre
parteneri, asigur controlul amplitudinii micrilor i sincronizarea acestora cu acompaniamentul
muzical. Deopotriv, sigurana de sine, ncrederea pe care o eman un cuplu de dansatori cu
experien, atitudinea de maestru al dansului i implicit de nvingtor, decurg din imaginea de
sine a fiecrui partener, imagine de sine care n dansul sportiv este ingredientul principal al
realizrii coregrafiei cu atributele virtuozitii tehnice. Ca i reper n elaborarea programelor de
aciune, schema corporal intervine n selecionarea parametrilor programului motor i n
realizarea actului motric propriu-zis. Dup recepionarea informaiilor i decodificarea acestora,
n funcie de imaginea de sine pe care o are individul, se stabilesc parametrii legai de
amplitudine, direcie, durat, for, a micrii, dat fiind faptul c dimensiunile segmentelor
influeneaz realizarea aciunii i c, n baza contientizrii posibilitilor de micare, subiectul
se angreneaz sau nu n aciune. Subliniind nc o dat importana schemei corporale n
85

comportamentul motric general al individului, apreciem c specialitii domeniului educaie fizic


i trebuie s acorde o mai mare atenie obiectivelor operaionale care privesc aceast component
a psihomotricitii.
Pornind de la unicitatea indivizilor n baza creia acetia se disting unii de ceilali, este
justificat afirmaia potrivit creia schema corporal este un element de difereniere
interindividual, acesta reprezentnd de fapt oglindirea n interior a aspectului exterior al
persoanei i a percepiilor personale vizavi de posibilitile de micare [228].
n situaia n care se evalueaz dezvoltarea psihic a individului, schema corporal poate
constitui un element n diagnoza i n prognoza evoluiei individului din acest punct de vedere.
Ca urmare a acestui fapt, terapiile ulterioare, de profilaxie, de recuperare sau de optimizare vor
avea ca obiectiv educarea schemei corporale.
Aceste direcii de analiz a schemei corporale susin explicitarea termenului i nelegerea
dimensiunilor avute de aceast aptitudine psihomotric n dansul sportiv.
Pentru a concluziona, prezentm n sintez caracteristicile definitorii ale schemei
corporale, ca imagine a structurii tridimensionale a corpului [40, p. 78]:
-

este reflectarea posturilor i a atitudinilor, statice sau dinamice;

este imaginea structurii i a disponibilitilor corpului;

ndeplinete funcii n reglarea micrilor;

este o structur dinamic, care se modific n funcie de experiena individului;

are o anumit stabilitate;

este o reflectare a raporturilor corpului cu spaiul i obiectele din jur.


n ceea ce privete evoluia schemei corporale, aceasta se formeaz progresiv de la

vrstele mici, ajungnd la maturitate n jurul vrstei de 12 ani, moment dup care se ajusteaz
treptat sub influena factorilor de mediu i educaionali. n acest sens, n primele luni de via,
copilul are o experien redus vizavi de spaiu i de locul pe care l ocup corpul [22, p. 90].
Dup o jumtate de an, devine preocupat propria imagine din oglind, urmnd ca la 12 luni s i
dea seama de corpul su n raport cu obiectele care i se opun. Perioada precolar corespunde
formrii propriu-zise a schemei corporale, tiind c la aproximativ 5 ani copilul distinge partea
dreapt a corpului de cea stng, fr ns a fi capabil s transpun acest lucru celorlali.
ndreptndu-ne atenia ndeosebi asupra aptitudinilor psihomotrice din dansul sportiv,
apreciem c schema corporal este pe de o parte ecoul direct al efortului specific, iar pe de alt
parte condiia necesar pentru execuia structurilor de pai. Dat fiind posibilitatea de a forma
aceast component de la vrste fragede, n stadiul I al antrenamentului, considerm necesar ca
exerciiile care privesc acest obiectiv s dein o pondere important a mijloacelor cu caracter
86

general i specific. Controlul gestual, precizia aciunilor, amplitudinea micrilor, respectarea i


schimbarea rapid a direciilor de execuie a figurilor de dans, percepia distanei fa de
partener, a posturii acestuia i a relaiei propriului corp cu segmentele partenerului sunt
condiionate de dimensiunile schemei corporale. Cu ct percepia dansatorului vizavi de propriul
corp, n raport cu partenerul i cu spaiul, este mai rafinat, cu att execuia sporete la nivel de
tehnicitate i valoare artistic permind cuplului s redea ntocmai mesajul compoziional al
coregrafiei.
2.4. Determinarea tipologiei antrenamentelor de dans sportiv i influenele acestora
asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice

n vederea determinrii tipologiei antrenamentelor de dans sportiv i a influenelor


acestora asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice, au fost analizate componentele pregtirii
dansatorilor pornind de la opiniile lui Nstase D. [50, p. 36] (Figura 2.4.).
Antrenamentul de pregtire tehnic n dans presupune nvarea pailor i figurilor de
dans specifice celor dou seciuni, standard i latino, innd cont de cerinele regulamentului de
concurs n care, pentru categoriile inferioare de clasificare, sunt prevzute elementele i
procedeele tehnice ce trebuie s se regseasc n coregrafiile sportivilor. Parcurgerea etapelor de
formare a deprinderilor motrice n dans dezvolt ideomotricitatea i capacitile coordinative,
datorit complexitii actelor i aciunilor motrice ce trebuie executate n acelai timp n planuri
i direcii diferite, n cuplu. Coordonarea intersegmentar, ambidextria, orientarea spaiotemporal, capacitatea de apreciere a distanei i a direciilor micrilor condiioneaz execuiile
tehnice i se mbuntesc ca urmare a aplicrii mijloacelor de pregtire tehnic.
Antrenamentul de pregtire fizic n dans vizeaz att dezvoltarea calitilor motrice de
baz, ct i a celor specifice. Pregtirea fizic general asigur premisele de for, vitez,
rezisten, mobilitate pentru dezvoltarea capacitii de performan a dansatorilor. Prin
intermediul pregtirii fizice specifice se dezvolt calitile motrice de o manier proprie
execuiilor tehnice din dans, exerciiile determinnd creterea nivelului rezistenei specifice,
forei manifestat mixt izometric i izotonic, vitezei de execuiei, supleei etc., acionnd n
acelai timp asupra simului kinestezic.
Antrenamentul de pregtire artistic n dans nsoete componenta tehnic i urmrete
formarea unei inute corporale corecte i expresive, dezvoltarea capacitii de comunicare
nonverbal, crearea simului esteticii micrii etc. Exerciiile de tehnic pot avea valene
artistice, dar se pot aplica i mijloace specifice de pregtire artistic precum cele din baletul
clasic, cele de expresie corporal sau cele aparinnd altor genuri de dans. Influenele acestor
87

exerciii n planul psihomotricitii pot fi identificate la nivelul schemei corporale i a imaginii


de sine a dansatorului.
Rezultat
Model
integral
Rezerve optime

Dezvoltare avansat
Tehnic
Tactic

Artistic
Pregtire
integral
Teoretic
Psihologic
Competiie

Funcio
nal

Fizic

Antrenament

Pregtire pe termen lung


Pregtire preliminar

Fig. 2.4. Componentele pregtirii de performan - dup Nstase D. [50, p. 36]


Antrenamentul de pregtire psihologic n dans trebuie s rezolve aspecte legate de
participarea la concursuri i de reactivitatea la ncrctura din lecii.
Metodele privesc controlul manifestrilor sportivilor induse de factori de stres precum
numrul de repetri, volumul i intensitatea efortului, ambiana, adversarii, arbitrii, publicul,
media, ateptrile proprii i ale celor din jur care pot influena execuia coregrafiilor.
Antrenamentul de pregtire tactic n dans are o pondere redus i se regsete n
perioadele n care antrenorul pregtete coregrafiile de concurs i selecioneaz din bagajul
motric tehnic al dansatorilor paii i figurile pe care cuplul le stpnete cel mai bine. De
asemenea, tactica se manifest i atunci cnd condiiile de concurs nu permit executarea
88

anumitor aciuni tehnice i dansatorii trebuie s i adapteze programul motor n cel mai scurt
timp. Mijloacele utilizate n acest sens dezvolt procesele cognitive ale dansatorilor i inteligena
motric a acestora.
Antrenamentul de pregtire teoretic n dans conduce la achiziionarea de cunotine
despre denumirea pailor i figurilor tehnice, despre regulamentul de concurs, despre efortul fizic
i igiena sportiv, despre conduita i stilul de via al unui performer etc. Nu se regsete de sine
stttor n pregtirea dansatorilor, ci pe fundalul celorlalte tipuri de antrenament i este strns
legat de dezvoltarea proceselor cognitive ale sportivului.
Pregtirea funcional n dans dubleaz ca o umbr componentele fizic, tehnic i
artistic, fr ns s lipseasc din celelalte laturi ale antrenamentului. Stimulii din lecie se
aplic n funcie de potenialul funcional al dansatorului i de reacia biologic a organismului
acestuia la dozarea efortului, ceea ce determin stabilirea metodelor de antrenament i a
regimurilor de exersare, a naturii i duratei pauzelor necesare restabilirii i refacerii.
ntreaga strategie de antrenament este gndit n funcie de parametrii funcionali ai
exersrii i de substratul energetic muscular care asigur realizarea pailor i figurilor de dans. O
bun capacitate de efort i va permite dansatorului s i manifeste potenialul motric i
psihomotric la cote de nalt tehnicitate i miestrie artistic.
Antrenamentul de pregtire integral n dans urmrete obiective pentru toate
componentele (tehnic, tactic, fizic, artistic etc.), prin mijloace specifice i competiionale,
constituindu-se din aplicarea modelrii i analogiei. De regul, se planific n finalul etapei
precompetiional,

perioada

competiional,

permind

manifestarea

complex

psihomotricitii i a capacitii de performan.


2.5. Elaborarea i aplicarea unui modul experimental de antrenament sportiv n
estimarea eficient a pregtirii dansatorilor juniori I

Procesul de pregtire al dansatorilor juniori I trebuie s respecte principiile de


antrenament i metodologia specific dansului, pentru ca fenomenele adaptative s se instaleze
progresiv prin trecerea de la o etap de pregtire la alta i s culmineze cu atingerea formei
sportive n perioada competiional.
Demersurile tiinifice necesare utilizrii unui modul de antrenament sportiv orientat spre
componenta psihomotric a capacitii de performan au condus la aplicarea acestuia n etapa de
pregtire de baz, perioad n care antrenarea dansatorilor presupune un volum crescut de efort,
numeroase achiziii de ordin tehnic i dezvoltarea unui suport coordinativ i psihomotric care s
susin nvarea pailor i figurilor de dans. innd cont de periodizarea antrenamentului
89

sportiv, n etapa de pregtire specific, precompetiional, sunt cuprinse n lecii mijloace


specifice i competiionale, concretizate prin exersarea coregrafiilor de concurs, fr ca durata de
execuie s mai permit aplicarea modulului de mijloace de pregtire polivalent.
Dansatorii care au constituit grupele de experiment i de control pentru cercetarea de fa
au urmat 4 lecii de antrenament pe sptmn, n zilele de luni, miercuri, joi, vineri, a cror
durat a unei lecii a fost de 135 min. Antrenamentele au fost structurate pe 3 secvene de baz,
respectnd structura clasic a leciei, i anume: o parte de nclzire de 45 min., o parte
fundamental de 75-80 min. n care se urmresc obiective instructive de pregtire tehnic (45
min.) i dezvoltarea calitilor motrice (40 min.), precum i o parte de ncheiere, de refacere a
organismului dup efort, cu durat de 10-15 min.
Coninutul antrenamentelor a vizat abordarea separat a dansurilor din seciunile standard
i latino n 2 din cele 4 antrenamente sptmnale, i exersarea mixt a acestora pentru celelalte
2

edine de pregtire. Argumentul care a stat la baza acestei strategii de antrenament a fost

dificultatea tehnic a pailor i figurilor de dans, cercetat n observaia pedagogic, pentru care
este necesar un timp crescut de repetare avnd drept rezultat consolidarea micrilor. Mai mult
dect att, reluarea aciunilor motrice de la un dans la altul n cadrul aceleiai seciuni,
favorizeaz procesul nvrii i justific obiectivele leciei de standard sau de latino, separat.
Exemplificm n acest sens Figura Fallaway Wisk care se regsete n vals lent, tango, slow fox
dansuri standard i turaiile (piruete i chainn -uri) care aparin tuturor dansurilor latino.
n cadrul antrenamentelor mixte, se lucreaz coninutul tehnic al unei seciuni pentru
care se realizeaz structuri de pai i coregrafii cu obiective de muzicalitate sau echilibru ori
for etc., n timp ce pentru dansurile celei de-a doua seciuni, are loc doar o trecere n revist a
coregrafiilor. Pentru acestea din urm, se adaug sarcini motrice suplimentare care se execut
timp de 3 melodii pentru fiecare dans n parte. Antrenamentele de acest gen vizeaz pregtirea
polivalent a dansatorilor, acetia concurnd la ambele seciuni la vrsta juniorilor 1 i
specializndu-se mai trziu pe probe, ca urmare a regulamentului de concurs care cuprinde n
acest caz competiii cu dansuri standard, competiii cu dansuri latino i competiii mixte pe 8 sau
10 dansuri (W, T, V, SF, Q, S, Ch, R, Pd, J).
Pornind de la aceast structur, pentru grupul de experiment, au fost introduse mijloace
specifice dansului de consolidare a tehnicii i de dezvoltare a capacitilor psihomotrice (vezi
A.11), grupate n sisteme de acionare care s-au alturat mijloacelor specifice de pregtire n
dansul sportiv. n dozarea efortului, s-au avut n vedere particularitile de vrst ale subiecilor
(12 13 ani) i succesiunea etapelor de pregtire (pregtitoare, precompetiional, de tranziie).
Astfel, a fost creat un modul de intervenie specific pentru latura psihomotric a dansatorilor
90

grupului de experiment, n care mijloacele de lecie au fost grupate pe 6 categorii, cu obiective


distincte i cuplate n 4 variante de coninut, prezentate n Tabelele 2.1 2.4 i Figurile 2.5.
2.8..
Categoria A: Mijloace specifice de pregtire n dans cu restricionarea micrii la nivelul
anumitor segmente

Aceste mijloace conduc la atingerea obiectivului global de consolidare a tehnicii specifice

i de

dezvoltare a lateralitii. Simultan, se ndeplinesc urmtoarelor obiective operaionale:


-

contientizarea posturii corpului;

contientizarea poziiei segmentelor;

formarea unui tonus postural corespunztor fiecrui dans;

educarea echilibrului dinamic.

Categoria B: Mijloace de dans fr control vizual

Aceste mijloace conduc la realizarea obiectivului global de consolidare a coregrafiilor

i de

dezvoltare a capacitilor coordinative. Simultan, se ating obiective operaionale, cum ar fi:


-

educarea orientrii spaio-temporale;

educarea echilibrului interior i contientizarea calmului n execuia unei sarcini motrice;

inducerea unei stri de linite interioar;

contientizarea imaginii de sine;

educarea percepiilor i senzaiilor specifice dansului n cuplu;

creterea ncrederii n partener;

armonizarea cuplului;

educarea capacitii de comunicare n cuplu;

dezvoltarea unui vocabular gestual propriu cuplului, care favorizeaz un mai bun
leading (conducere);

contientizarea tonusului muscular i a tensiunii la nivelul prizei dintre parteneri, tiind c


orice modificare a gradului de contracie i a grupei musculare care lucreaz schimb
semnificaia mesajului compoziional exprimat artistic.

Categoria C: Mijloace de dans combinate a aciunilor dinamice cu poziii statice

Aceste mijloace asigur atingerea obiectivului de dezvoltare a calitilor motrice specifice.


Simultan, acestea deservesc obiective operaionale de ordin psihomotric, precum:
-

educarea echilibrului fiecrui partener separat;

educarea echilibrului cuplului;

educarea echilibrului static i dinamic;

91

dezvoltarea capacitii de a reechilibra perechea n diferite momente de instabilitate a


acesteia;

dezvoltarea capacitii de comunicare nonverbal n cuplu;

armonizarea perechii;

contientizarea schemei corporale;

contientizarea liniilor corpului i educarea controlului postural;

dezvoltarea sensibilitii kinestezice.

Categoria D: Mijloace de dans pentru dezvoltarea coordonrii n regim de for

Aceste mijloace contribuie la atingerea obiectivului global de dezvoltare a forei specifice

i la

ndeplinirea unor obiectivelor operaionale de ordin psihomotric:


-

educarea echilibrului n condiii de for static;

educarea echilibrului interior;

contientizarea linitii interioare;

educarea schemei corporale i controlului postural.

Categoria E: Mijloace de dans cu efectuarea unor sarcini motrice neobinuite, cu contact


vizual

Aceste mijloace conduc la realizarea obiectivului global de consolidare a tehnicii

con tientizare a schemei corporale. Simultan, se ating obiective operaionale, precum:


-

educarea ambidextriei;

dezvoltarea coordonrii segmentare i intersegmentare;

dezvoltarea capacitii de adaptare i readaptare a programului motor;

dezvoltarea inteligenei motrice;

dezvoltarea inteligenei emoionale.

Categoria F: Mijloace de dans pentru educarea capacitii de ritmicizare

Aceste mijloace sunt destinate obiectivului global de educare a simului ritmului, de consolidare
a pa ilor

i figurilor de dans. Ca obiective operaionale, menionm:

educarea coordonrii intersegmentare;

dezvoltarea capacitii de adaptare a programului motor la ritmuri muzicale diferite;

educarea inutei artistice i expresivitii corporale.

92

Tabelul 2.1. Varianta 1 de coninut a modulului experimental


Varianta 1 sisteme de acionare specifice dansurilor standard cu influen asupra
capacitilor psihomotrice
Implementarea programului cu mijloace din categoriile A, B, D, E, F.
Etap pregtitoare
Etap fundamental*
Etap de
refacere
Mijloace din gimnastic aerobic Mijloace din categ. E 45 min., I 60 75
i stretching categ. D 20 min, I %, p 20 s. 40 s.
50 60 %
Mijloace de
Mijloace din categ. A - 10 min, I Mijloace din categ. F - 30 min, I 70 80 stretching i
respiraie 8
50 60 %, p 15 s. 20 s.
%, p 1 min.
Mijloace pentru dezvoltarea rez. specifice: min, I 30 %
Mijloace din categ. B 15 min, I executarea a 5 dansuri, I 60 - 80%, pauz
40 %, p 15 s. 20 s.
scurt, de refacere incomplet 3-5 s, 6 - 7
min.
*Numrul de repetri variaz ntre 8 i 16 repetri, n funcie de perioada de pregtire, de reacia

dansatorilor la stimulii de antrenament

i de obiectivul urmrit.

Fig. 2.5. Ponderea utilizrii sistemelor de acionare specifice dansurilor standard cu influen
asupra capacitilor psihomotrice varianta 1
Varianta 1 se adreseaz dansurilor standard, incluznd mijloace din categoriile A, B, D,
E, F, precum

i exerciii pentru dezvoltarea rezistenei specifice. Diferena fa de programul

tradiional de antrenament rezult din modalitatea n care se exerseaz pa ii


specifice, n condiii neobi nuite

i figurile

i cu trasarea unor sarcini motrice care influeneaz

capacitile psihomotrice ale dansatorilor juniori I.

93

Tabelul 2.2. Varianta 2 de coninut a modulului experimental


Varianta 2 sisteme de acionare specifice dansurilor latino cu influen asupra
capacitilor psihomotrice
Implementarea programului cu mijloace din categoriile C, D, E, F.
Etap pregtitoare
Etap fundamental*
Etap de
refacere
Mijloace din categ. D 20 Mijloace din categ. E (rumba) - 30 min, I 60
min, I 40 50 %
%, p 45 s.
Mijloace de
Mijloace din categ. C 15 Mijloace din categ. F (rumba) 30 min, I 30 relaxare 15
min, I 20
min, I 50 %, p . 20 s.
60 %, p 20 s.
Piruete i chainn -uri 10 Mijloace pentru dezvoltarea rez. specifice: 30 %
min, I 40 %, p 30 s.
executarea a 5 dansuri, I - 70%, pauz 10-20 s,
15 min.
*Numrul de repetri variaz ntre 6 i 12 repetri, n funcie de perioada de pregtire, de reacia

dansatorilor la stimulii de antrenament

i de obiectivul urmrit.

Fig. 2.6. Poderea utilizrii sistemelor de acionare specifice dansurilor latino cu influen asupra
capacitilor psihomotrice varianta 2
Varianta 2 se bazeaz pe pa ii de dans

i pe figurile din seciunea latino, cuprinznd

mijloace din categoriile C, D, E, F, alturi de piruete, exerciii pentru rezistena specific

mijloace de refacere a organismului dup efort. Se deosebe te fa de programul tradiional de


antrenament prin suprapunerea coninutului tehnic specific dansului cu sarcini suplimentare
adresate capacitilor psihomotrice, ca de exemplu, schimbarea rolurilor ntre parteneri.

94

Tabelul 2.3. Varianta 3 de coninut a modulului experimental


Varianta 3 sisteme mixte de acionare (standard 70% i latino 30%)
cu influen asupra capacitilor psihomotrice
Implementarea programului cu mijloace din categ. A, B, C, D, E, F.
Etap pregtitoare
Etap fundamental*
Etap de
refacere
Mijloace din gimnastic Mijloace din categ. A 25 min, I 60 70 %, p
aerobic i stretching categ. 30 s. 45 s.
D 20 min, I 40 60 %
Mijloace din categ. B 30 min. se insist pe
execuia coregrafiilor competiionale n care
unul dintre parteneri nu are control vizual, I 65 Mijloace de
stretching 5
Mijloace din categ. C 15 75 %, p 45 s.
min, I 50 %, p 20 s. Mijloace din categ. E 20 min. se insist pe cele min, I 20
30 %
30 s.
specifice dansurilor latino, I 75 %, p 45 s.
Mijloace din categ. F 20 min. se vor executa
coregrafiile de concurs S, Ch, R, I 50 75 %, p
45 s.
*Numrul de repetri variaz ntre 4 i 8, n funcie de perioada de pregtire, de reacia
dansatorilor la stimulii de antrenament i de obiectivul urmrit.

Fig. 2.7. Poderea utilizrii sistemelor de acionare mixte standard (70%) i latino (30%) cu
influen asupra capacitilor psihomotrice varianta 3
Varianta 3 combin aciunile motrice specifice seciunii standard cu latino, cu
preponderen a dansurilor standard, incluznd mijloace din toate categoriile. n plus, fa de
programul tradiional de antrenament, cuprind prize
individuale ale coregrafiilor

i poziii neobi nuite, interpretri

i execuia dansurilor n condiii ngreunate.

Varianta 4 este alctuit din sisteme mixte de acionare, latino (70%

i standard (30%),

cu influen asupra capacitilor psihomotrice, provenind din categoriile C, D, E

i F, la care se

adaug mijloacele de refacere. Comparativ cu programul tradiional de antrenament, se insist


pe pregtirea specializat individual a dansatorului, acesta exersnd elemente
95

i figuri cu

sarcini motrice direcionate spre psihomotricitate

i spre dezvoltarea calitilor motrice n

combinaie cu capacitile psihomotrice.


Tabelul 2.4. Varianta 4 de coninut a modulului experimental
Varianta 4 sisteme mixte de acionare (standard 30% i latino 70%)
cu influen asupra capacitilor psihomotrice
Implementarea programului cu mijloace din categ. C, D, E,F.
Etap pregtitoare
Etap fundamental*
Etap de
refacere
Mijloace din categ. E 45 min, I 60 %, p 30
s.
Mijloace din categ. C 10 Coregrafii de concurs executate individual cu
min, I - 40 60 %, p 15 obiecte uoare pe palme (cri) categ. F W, T,
Mijloace de
s. 30 s.
V, Sf, Q 7 - 8 min. I 70 %, p 30 s.
Coregrafii de concurs executate pe perechi, relaxare 5
Mijloace din categ. E 10 poziie inversat categ. F - W, T, V, Sf, Q 7 - 8 min, I - 10
20%
min, I - 40 60 %, p 15 min, I 75 80 %, p 45 s.
s. 30 s.
Coregrafii de concurs executate fr controlul
vizual al fetei categ. F - W, T, V, Sf, Q 8 - 9
min, I 75 %, p 30 s.
Mijloace din categ. D 40 min, I 50 60 %, p
30 s. 1 min.
*Numrul de repetri variaz ntre 4 i 8 repetri, n funcie de perioada de pregtire, de reacia
dansatorilor la stimulii de antrenament i de obiectivul urmrit.

Fig. 2.8. Ponderea utilizrii sistemelor de acionare mixte latino (70%) i standard (30%) cu
influen asupra capacitilor psihomotrice varianta 4
Educarea ritmicitii este un proces complex, de durat, ce presupune utilizarea unui vast
repertoriu muzical. Astfel, n partea de nclzire s-au folosit ritmuri muzicale variate provenite
din disco, hip-hop, jazz, clasic, etno, house, ambiental, instrumental. Aceste secvene ritmice
au fost aplicate n coresponden cu sarcinile motrice ale antrenamentului i au indus sportivilor
o stare afectiv specific dansului sportiv, necesar execuiilor din partea fundamental.

96

Pentru seciunea standard, muzica cuprinde cinci ritmuri diferite, specifice celor cinci
dansuri (W, T, V, SF, Q). Stilul muzical este extrem de complex, aceste ritmuri putnd fi redate
printr-un fond muzical foarte variat (exemplu: vals lent provenit din muzica clasic - Gershwin i
vals lent provenit din muzica pop.
Pentru seciunea latino, muzica include de asemenea, cinci ritmuri diferite
corespunztoare dansurilor S, Ch, R, Pd, J. Stilul muzical este extrem de complex de la ritmuri
cubaneze, la cele afro i spaniole, fr a exclude disco, hip-hop, house, etno sau clasic stilizat.
Este necesar ca pentru partea fundamental a leciei, s se utilizeze o varietate ct mai mare de
stiluri muzicale, uneori alegndu-se melodii care i susin pozitiv n efort pe sportivi, datorit
impactului de moment al acestora, dar i datorit liniei melodice atractive. Deopotriv,
antrenorul folosete genuri muzicale mai greu accesibile dansatorilor, acetia fiind obligai s se
concentreze pentru a identifica timingul muzical.
n partea de ncheiere a leciei de antrenament, ca sistem de refacere, s-a folosit un fond
muzical adecvat revenirii organismului dup efort care a inclus melodii lente, ambientale,
instrumentale cu ajutorul crora se induce dansatorilor o stare de calm, de armonie ntre minte,
suflet i trup.
Prezentm n continuare ealonarea variantelor de coninut ale modulului experimental
care a fost aplicat ca variabil independent asupra grupului de experiment (Tabelele 2.5., 2.6.,
Figurile 2.9., 2.10.).
Aceste variante au fost incluse n antrenament progresiv, n primele dou sptmni s-au
lucrat variantele 1, 2

i 4, iar n ultima sptmn s-a regsit doar varianta 2, dat fiind faptul c

dansatorii s-au aflat la sfr itul lunii martie n perioada de tranziie, dup competiie. Lunile
aprilie, mai

i iunie au cuprins toate variantele cu o pondere oscilnd n funcie de obiectivul

urmrit, n fiecare sptmn, fiind abordate sarcini noi care s influeneze capacitile
psihomotrice ale sportivilor. n perioada precompetiional iulie august, au fost introduse timp
de 3 sptmni, n fiecare lecie de antrenament, cte o variant de exersare specific
psihomotricitii, iar timp de alte dou sptmni s-au cuplat variantele 1 cu 2, presupunnd
antrenamente specifice pentru standard sau latino

i 3 cu 4, nsemnnd antrenamente n care s-

au abordat ambele seciuni (mixte). n perioada pregtitoare urmtoare, variantele de exersare sau meninut, urmnd ca ponderea lor s rmn aproximativ constant.

97

Tabelul 2.5. Ealonarea variantelor de coninut ale modulului experimental de antrenament n dans sportiv, aplicat pe durata lunilor 1-6 ale
experimentului
Varianta
de
exersare
Varianta
1
Varianta
2
Varianta
3
Varianta
4

martie
S1 S2 S3

1x 1x
1x 1x

Desc
dup
comp

aprilie
mai
iunie
S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3

2x 1x 2x 1x 2x

1x 1x

2x 1x 1x 1x 2x 1x 1x 1x

S4

1x

1x

1x

2x 1x 2x 1x 1x 1x

S4

1x comp Desc

1x 1x vac vac 1x 1x 2x

1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x
2x 2x

S1

iulie
august
S2 S3 S4 S1 S2 S3

1x 1x 2x

1x

1x 1x

2x 1x

1x 1x

2x 1x

dup
comp

97

Tabelul 2.6. Ealonarea variantelor de coninut ale modulului experimental de antrenament n dans sportiv, aplicat pe durata lunilor 7-12 ale
experimentului
Varianta
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
de
S1 S2 S3 S4 S1 S2
S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
exersare

Varianta 1x 2x 1x 1x 2x comp.
2x 2x 1x 1x 1x 1x
1
Varianta 1x 1x 1x 1x 1x
1x
1x 1x
1x
2
Varianta 1x
1x 1x
1x
1x 1x 1x 1x
3
Varianta 1x 1x 2x 1x
1x 2x 2x 1x 1x 2x 1x
4
Legend: S1....4 sptmna 1....4 a fiecrei luni
1x numrul de lecii/sptmn n care s-a aplicat varianta respectiv
Comp. competiie
98
Desc. dup comp. descrcare dup competiie
Vac. - vacan

ianuarie
februarie
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1x 1x vac vac 1x 1x 2x

1x 1x 1x

1x 1x

1x 1x 2x

1x 1x 1x

1x 1x

1x 1x

2x 1x 1x 1x

1x 1x

1x 1x

2x 1x 1x 1x

Numr de repetri pe lun


98

Fig. 2.9. Reprezentarea grafic a ealonrii modulului experimental de antrenament n dans sportiv

Fig. 2.10. Reprezentarea grafic a ponderii utilizrii variantelor de coninut ale modulului experimental de antrenament n dans sportiv

99

Variantele difer ntre ele prin alegerea categoriei de mijloace care se adreseaz
psihomotricitii, prin abordarea unilateral sau mixt a seciunilor de dans, prin selecionarea
mijloacelor dintr-o categorie sau alta, n funcie de obiectiv, prin dozarea efortului care este
influenat de perioada de pregtire

i timpul avut la dispoziie pn la competiie, prin

adaptarea coninutului leciilor la reacia dansatorilor. Din 155 lecii destinate antrenamentului
experimental mijloacele dansului sportiv au fost repartizate: 43 lecii sau 27,74% n varianta 137 lecii (23,87%) n varianta a doua, 33 lecii (21,29%) n varianta a treia i 42 lecii n varianta
a patra, constituind 21,10% mijloace (Figura 2.10.).
Aceste variante de exersare i demonstreaz eficiena n planul dezvoltrii aptitudinilor
psihomotrice ale subiecilor, numai abortate integral, alternnd de la o sptmn la alta prin
varietatea mijloacelor folosite. Capacitatea de a realiza aceste variante presupune dezvoltarea
unor abiliti aparte, cum ar fi o sensibilitate tactil deosebit la nivelul palmelor, o capacitate
crescut de percepie a propriului corp
informaii n timp real privind pa ii

i a legturii cu partenerul pentru a-i furniza acestuia


i figurile de dans. Aceste aspecte se repercuteaz pozitiv

asupra capacitii de comunicare nonverbal ntre parteneri, care se bazeaz la rndul ei pe o


introspecie mult mai profund a tuturor senzaiilor resimite n mi care. Astfel, au fost abordate
n lecia de antrenament mijloace care au intervenit asupra sferei de orientare spaio-temporal
prin aciuni n care unul dintre dansatori a avut restricii la nivelul unor analizatori sau li s-a cerut
s foloseasc n mod preponderent informaiile preluate de la un anumit analizator (tactil, vizual,
auditiv). n acela i timp, aceste variante de exersare au vizat sinele con tient

i modalitatile

de exprimare corporal a tririlor emoionale prin actul motric, dezvoltnd o relaie de


parteneriat bazat pe cre terea ncrederii n sine

i n partener.

Evaluarea sportivilor pe parcursul implementrii modului experimental de intervenie


specific a fost de ordin sumativ, n cadrul antrenamentelor

i de ordin cumulativ, calitativ, n

cadrul competiiilor.
2.6. Concluzii la capitolul 2

1. Coninutul specific dansului sportiv presupune activitate muscular cu ansamblu de


mi cri artistice, variate ale sportivului, aciuni de dezvoltare a capacitilor psihomotrice, fr
ca acest aspect s constituie, n antrenamentul actual, un obiectiv prioritar, ci fiind subordonat
obiectivului de nvare a elementelor i procedeelor tehnice, inclusiv de dezvoltare a
comportamentului psihomotor.
2. Complexitatea i varietatea efortului specific dansului sportiv reclam din partea
sportivului controlul motor n planul dezvoltrii coordonrii intersegmentare, sincronizrii
100

aciunilor tehnice dintre parteneri, intrrii pe ritm i meninerii msurii muzicale specifice
fiecrui dans, indiferent de piesa aleas, aprecierii distanelor pe ringul de dans, respectrii
sensului deplasrilor i identificrii celor mai oportune direcii n executarea pailor coregrafiei
astfel nct ntregul spaiu s fie acoperit.
3. Cunoscnd aspectele definitorii ale schemei corporale, lateralitii, ideomotricitii,
inteligenei motrice, coordonrii i implicaiile acestora n realizarea pailor i figurilor de dans
incluse n coregrafiile dansatorilor, este posibil conturarea anumitor obiective operaionale care
s fie urmrite n secvene de pregtire special planificate n acest sens.
4. Analiza detaliat a solicitrilor componentelor psihomotrice specifice dansului sportiv
a furnizat informaii definitorii n conceperea programelor de pregtire aplicate grupului de
experiment.
5. Compartimentul muzical se distinge prin dou aspecte definitorii: simul ritmului i
muzicalitate. Ritmul este dat de execuia pailor de baz n fiecare coregrafie specific celor zece
dansuri (cinci standard, cinci latino), iar muzicalitatea rezult din interpretarea personal a
fiecrui sportiv i, implicit a perechii, a acestor coregrafii. Drept urmare, antrenorul trebuie s
dispun de o vast bibliotec muzical pe care s o utilizeze oportun n funcie de obiectivele
stabilite.

101

3.

ARGUMENTAREA

TEORETIC

EXPERIMENTAL

EFICIENEI

DANSULUI SPORTIV N DEZVOLTAREA CAPACITILOR PSIHOMOTRICE


ALE JUNIORILOR I
3.1. Influena dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitii de ambidextrie la testarea
iniial i final a lateralitii grupei martor i experimentale

Pentru a identifica influena dansului asupra dezvoltrii ambidextriei a juniorilor I din


grupele martor i experimental, s-a recurs la analiza indicilor statistici prezentai n Tabelele
3.1. 3.4.
n ceea ce prive te lateralitatea (Tabelul 3.1

i 3.2.), trebuie menionat faptul c n

dansul sportiv, n special pentru seciunea standard se exploateaz preferina individului pentru o
parte a corpului, ns dezvoltarea ambidextriei rmne o prioritate n pregtirea dansatorilor,
tiind c acest aspect al psihomotricitii va influena cursivitatea, lejeritatea

i fluiditatea

mi crilor.
Tabelul 3.1. Valorile lateralitii, ca factor al pregtirii psihomotrice a grupelor martor i
experimental, la testarea iniial

Nr.
%
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categorii de factori ai pregtirii psihomotrice

Lateralitate manual
Lateralitate podal

dreapta
ambidextru
stnga
dreptul
ambidextru
stngul

Rezultate iniiale
Grupa martor
Grupa experim.
(n=12)
(n=12)
indiindicator
%
cator
%
subieci
subieci
8
66,67
7
58,33
3
25,00
4
33,33
1
8,33
1
8,33
10
83,33
10
83,33
1
8,33
1
8,33
1
8,33
1
8,33

Diferena
%
-8,34
+8,33
0
0
0
0

Testarea iniial a lateralitii manuale a relevat faptul c exist deosebiri ntre subiecii
grupei martor i experimentale n ceea ce privete procentajul dreptacilor i ambidectrilor. Din
comparaia iniial (Tabelul 3.1., Figura 3.1.), a rezultat c n grupa martor au fost 66,67%
dreptaci i 58,33% n grupa experimental, adic o diferen de -8,34 ntre cele dou grupe de
subieci. Utilizarea ambidextr a minilor a avut o pondere de 25% n grupa martor i de 33,33%
n grupa experimental, respectiv o diferen de +8,33. Se remarc o omogenitate relativ crescut
a celor dou grupe de subieci la testarea iniial, fiind diferene reduse ntre dreptaci i
ambidectri.

102

Lateralitate manual

Lateralitate podal

Fig. 3.1. Reprezentarea grafic a valorilor lateralitii, ca factor al pregtirii psihomotrice a


grupelor martor i experimental, la testarea iniial
Testarea iniial a lateralitii podale a demonstrat c exist diferene reduse ntre
rezultatele subiecilor grupei martor i ai grupei experimentale referitor la procentajul
dreptacilor, ambidectilor i stngacilor. Astfel, (Tabelul 3.1., Figura 3.1.), nu s-au nregistrat
diferene ntre cele dou grupe n ceea ce privete realizarea sarcinilor motrice cu membrele
inferioare.
Tabelul 3.2. Valorile lateralitii, ca factor al pregtirii psihomotrice a grupelor martor i
experimental, la testarea final
Nr.
%
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rezultate finale
Grupa martor
Grupa experim.
indi%
indi%
cator
cator
subieci
subieci
7
58,33
4
33,33
4
33,33
7
58,33
1
8,33
1
8,33
10
83,33
9
75,00
1
8,33
2
16,67
1
8,33
1
8,33

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice
Lateralitate
manual
Lateralitate
podal

dreapta
ambidextru
stnga
dreptul
ambidextru
stngul

Diferena
%
-25,00
+25,00
0
-8,33
+8,34
0

La testarea final a lateralitii manuale (Tabelul 3.2., Figura 3.2.), ponderea dreptacilor
din grupa martor a sczut la 58,33% i la 33,33% pentru grupa experimental, marcnd o
diferen ntre grupe de -25%. Subiecii ambidectri au fost 33,33% din grupa martor i 58,33%
din cea experimental, ceea ce indic o diferen de +25% ntre cele dou grupe.
Lateralitate manual

103

Lateralitate podal

Fig. 3.2. Reprezentarea grafic a valorilor lateralitii, ca factor al pregtirii psihomotrice a


grupelor martor i experimental, la testarea final
Referitor la lateralitatea podal, n finalul experimentului (Tabelul 3.2., Figura 3.2.),
numrul dreptacilor grupei de experiment a sczut la 75%, rezultnd o diferen de -8,33 fa de
grupa martor. Subiecii ambidectri au fost 16,67% n grupa de experiment, cu 8,34% mai mult
dect grupa martor pentru care s-au nregistrat tot 8,33% aceeai valoare ca la testarea iniial.
Procentajul stngacilor nu s-a modificat pentru nici un subiect de la o testare la alta.
Tabelul 3.3. Ponderea factorilor psihomotrici n realizarea factorilor de lateralitate ai grupei
martor, la cele dou testri
Nr.
%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categorii de factori ai pregtirii psihomotrice

Lateralitate manual
Lateralitate podal

dreapta
ambidextru
stnga
dreptul
ambidextru
stngul

Grupa martor
Rezultate
Rezultate
iniiale
finale
indi%
indi%
cator
cator
subieci
subieci
8
66,67
7
58,33
3
25,00
4
33,33
1
8,33
1
8,33
10
83,33
10
83,33
1
8,33
1
8,33
1
8,33
1
8,33

Diferena
%
-8,34
+8,33
0
0
0
0

n ceea ce privete evoluia grupei martor (Tabelul 3.3), iniial, au existat 66,67%
preferine pentru executarea sarcinilor motrice cu mna dreapt, iar n final s-a nregistrat un
indicator de 58,33% de dansatori cu lateralitate manual dreapta. Diferena de -8,34 ntre
dreptacii identificai iniial i final este rezultatul modificrii lateralitii unui subiect din acest
grup. Ambidextria la nivel manual a fost identificat la nceputul experimentului, ca fiind
aptitudinea psihomotric a 25% dintre componenii grupei martor, iar n finalul acestuia a
nregistrat o valoare de 33,33%. Dat fiind faptul c ponderea stngacilor grupei martor nu s-a
modificat ntre cele dou testri, avnd valoarea de 8,33 i diferena calculat fiind egal cu 0,
suntem ndreptii s apreciem c unul dintre dreptaci a manifestat predilecie spre utilizarea n
egal msur, a ambelor mni atunci cnd a fost vorba de rezolvarea sarcinilor motrice special
concepute n acest sens i a putut fi ncadrat n categoria ambidectrilor. Diferena de +8,33%
ntre ponderea subiecilor ambidectri la cele dou testri demonstreaz c lateralitatea manual
a grupei martor a fost influenat pozitiv de mijloacele de antrenament tradiional de dans
sportiv, dar ntr-o manier redus comparativ cu grupul experimental.
n grupa martor (Tabelul 3.3.), au existat iniial 83,33% predilecii pentru executarea
sarcinilor motrice cu piciorul drept, procent care s-a repetat la nregistrrile din finalul
experimentului. Diferena ntre cele dou testri, egal cu 0, ntre procentajul dansatorilor
104

identificai cu lateralitate podal dreapta este dovada meninerii acestei aptitudini motrice pe
durata experimentului pentru grupa martor. Nici ponderea stngacilor, din punctul de vedere al
lateralitii podale, nu s-a schimbat de la o testare la alta pentru grupa martor, pstrndu-se
valoarea de 8,33. Antrenamentele cu mijloace clasice de pregtire n dansul sportiv nu au condus
spre modificarea lateralitii podale a subiecilor nclui n grupa martor.
Tabelul 3.4. Ponderea factorilor psihomotrici n realizarea factorilor de lateralitate ai grupei
experimentale, la cele dou testri
Nr.
%

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Categorii de factori ai pregtirii psihomotrice

Lateralitate manual
Lateralitate podal

dreapta
ambidextru
stnga
dreptul
ambidextru
stngul

Grupa experimental
Rezultate
Rezultate
iniiale
finale
indi%
indi%
cator
cator
subieci
subieci
7
58,33
4
33,33
4
33,33
7
58,33
1
8,33
1
8,33
10
83,33
9
75,00
1
8,33
2
16,67
1
8,33
1
8,33

Diferena
%
-25,00
+25,00
0
-8.33
+8.34
0

n ceea ce prive te evoluia grupei experimentale (Tabelul 3.4.), iniial, au existat


58,33% preferine pentru executarea sarcinilor motrice spre dreapta, iar n final s-a nregistrat un
indicator de 33,33% de dansatori ce au manifestat predilecia spre dreapta n execuia dat.
Diferena de -25% ntre dreptacii identificai iniial i final este rezultatul modificrii lateralitii
mai multor subieci din acest grup. Ambidextria la nivel manual a fost identificat la nceputul
experimentului, ca fiind aptitudinea psihomotric a 33,33% dintre componenii grupei
experimentale, iar n finalul acestuia s-a nregistrat o valoare de 58,33%. Dat fiind faptul c
ponderea stngacilor grupei experimentale nu s-a modificat ntre cele dou testri, avnd
valoarea de 8,33% i diferena calculat fiind egal cu 0, suntem ndreptii s apreciem c mai
muli dintre dreptaci au manifestat predilecie spre utilizarea n egal msur, a ambelor mni,
atunci cnd a fost vorba de rezolvarea sarcinilor motrice special concepute n acest sens i au
putut fi ncadrai n categoria ambidectrilor.
Diferena de +25% ntre ponderea subiecilor ambidectri manual la cele dou testri
demonstreaz c sarcinile motrice din dansul sportiv aparinnd grupei experimentale au fost
influenate semnificativ de modulul experimental de dezvoltare a capacitilor psihomotrice i a
programei de pregtire pe care le-au urmat dansatorii junior I pe perioada derulrii
experimentului nostru.

105

Calculele statistice au artat c (Tabelul 3.4.), iniial, n grupa experimental au existat


83,33% predilecii pentru executarea sarcinilor motrice cu piciorul drept, iar n final s-a
nregistrat o valoare de 75,0% de dansatori cu lateralitate podal dreapta. Diferena ntre cele
dou testri egal cu -8,33% ntre procentajul dansatorilor identificai cu lateralitate podal
dreapta este rezultatul influenrii lateralitii unui subiect din acest grup.
Ambidextria la nivel podal a fost identificat la nceputul experimentului, ca fiind
aptitudinea psihomotric a 8,33% dintre componenii grupei experimentale, iar n finalul acestuia
s-a nregistrat un rezultat de 16,67%. Dat fiind faptul c ponderea stngacilor grupei
experimentale nu s-a modificat ntre cele dou testri, avnd valoarea de 8,33% i diferena
calculat fiind egal cu 0, suntem ndreptii s apreciem c mai muli dintre dreptaci au
manifestat predilecie spre utilizarea n egal msur, a ambelor picioare atunci cnd a fost vorba
de rezolvarea sarcinilor motrice special concepute n acest sens i au putut fi ncadrai n
categoria ambidectrilor.
Diferena de +8,33% ntre ponderea subiecilor ambidectri din punct de vedere podal, la
cele dou testri, demonstreaz c lateralitatea grupei experimentale a fost influenat pozitiv de
aplicarea modului de intervenie.
3.2. Gruprile statistice n analiza nivelului iniial de dezvoltare a capacitilor
psihomotrice a dansatorilor grupei martor i experimentale
3.2.1. Analiza nivelului de dezvoltare a sensibilitii kinestezice

i a echilibrului

dansatorilor juniorilor I

innd cont de faptul c sensibilitatea kinestezic este responsabil de controlul fin,


difereniat al parametrilor dinamici, temporali i spaiali ai pa ilor

i figurilor de dans,

subliniem aici manifestarea la un nivel superior a acestei componente psihomotrice pentru a


asigura precizia execuiilor, trecerea rapid de la contracie la relaxare, controlul unghiurilor de
libertate a segmentelor

i amplitudinii micrilor, precum

i efectuarea deplasrilor pe ringul

de dans.
Echilibrul este o component a psihomotricitii a crei importan spore te datorit
faptului c n dans, tehnica de execuie presupune pa i

i figuri n cuplu, iar instabilitatea

corpului unui partener poate atrage dup sine dezechilibrul celuilalt. Astfel, demersul nostru
tiinific a fost direcionat att spre echilibrul static, ct

i spre cel dinamic.

Analiza omogenitii rezultatelor statistice ale pregtirii psihomotrice a grupelor martor i


experimental la testarea iniial a sensibilitii kinestezice (Tabelul 3.5., Figura 3.3.a)
106

demonstreaz c toi subiecii supui cercetrii noastre au avut un nivel apropiat al dezvoltrii
acestei aptitudini psihomotrice, n debutul demersului nostru tiinific. Acest aspect rezult din
valoarea lui t calculat egal cu 0,503 care este mult inferioar fa de t tabelat egal cu 2,074, la un
prag >0,05, iar diferena dintre mediile aritmetice ale celor dou grupe de dansatori nu este
statistic semnificativ.
Tabelul 3.5. Valorile sensibilitii kinestezice i echilibrului, ca factori ai pregtirii psihomotrice
a grupelor martor i experimental, la testarea iniial
Nr.
%

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice

Calificativ

Indicatori statistici
Grupa martor
Grupa
experim.

X m
1
2
3

Not:

Criteriul
t

Semnificaia
p

X m

Sensibilitate kinestezic
Not
5,8330,185
6,0830,462
0,503
> 0,05
Echlibru static Test Flamingo
Puncte
4,2500,370
3,5000,462
1,267
> 0,05
Echilibru dinamic Test Bass
Puncte
74,1670,926 73,2502,219
0,381
> 0,05
f = n1 + n2 - 2; f = 12 + 12 - 2= 24 2 = 22; t = 2,074 la p 0,05 ; t = 2,819 la p 0,01 ; t = 3,792 la p 0,001

Testarea iniial a echilibrului static al grupelor martor i experimental (Tabelul 3.5.,


Figura 3.3.b) relev faptul c a existat un nivel dezvoltrii acestei aptitudini psihomotrice, la
nceputul cercetrii experimentale. Dovada acestui aspect este valoarea lui t calculat egal cu
1,267 care este inferioar fa de t tabelat egal cu 2,074, la un prag >0,05, ceea ce indic o
diferen nesemnificativ statistic a mediilor aritmetice.
n ceea ce prive te echilibrul dinamic, iniial s-au constatat valori apropiate ale
dezvoltrii acestei componenete psihomotrice pentru toi subiecii cercetrii (Tabelul 3.5., Figura
3.4.). Apreciem acest fapt prin t calculat egal cu 0,381, inferior fa de valorile critice ale tcriteriului Student tabelat egal cu 2,074, la un prag >0,05, motiv pentru care diferena dintre
mediile aritmetice ale celor dou grupe de dansatori nu este statistic semnificativ.
Grupa martor Grupa experiment

7,000

5,833

Grupa martorGrupa experiment


74,167

6,083
4,250
74,200

3,500

6,000

74,000
73,800

puncte

valori

5,000
4,000

73,250

73,600

3,000

73,400

2,000

73,200

1,000

73,000
72,800

a)

Not

b) Puncte

72,600

static (b), ca factori ai pregtirii


psihomotrice a grupelor martor i
experimental la testarea iniial

Fig. 3.3. Reprezentarea grafic a valorilor


sensibilitii kinestezice (a) i a echilibrului
107

psihomotrice a grupelor martor i


experimental
la
testarea
iniial

Fig. 3.4. Reprezentarea grafic a valorilor


echilibrului dinamic, ca factor al pregtirii

Se remarc un nivel apropiat al celor dou grupe de subieci, martor


ceea ce prive te dezvoltarea sensibilitii kinestezice

i experimental, n

i a echilibrului la momentul interveniei

noastre de tip experimental, urmnd ca n continuare s fie demonstrat eficiena programelor de


pregtire aplicate n vederea influenrii dansului asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice a
dansatorilor juniori I.
3.2.2. Analiza nivelului de dezvoltare a capacitilor psihomotrice - coordonrii
generale

i segmentare, precum

i a capacitii de apreciere a distanei a

dansatorilor juniorilor I

Coninutul tehnic al dansului sportiv nu poate fi nsu it n absena unui nivel ridicat al
dezvoltrii coordonrii generale
a unei game variate de acte
variabil

i segmentare a sportivilor care vor asigura executarea simultan

i aciuni motrice, n planuri

i direcii diferite, cu amplitudine

i pe ritmuri diferite. n egal msur, deplasarea pe ringul de dans

i poziionarea

segmentelor n raport cu partenerul implic o bun capacitate de apreciere a distanei.


Tabelul 3.6. Valorile coordonrii generale, segmentare i aprecierii distanei ca factori ai
pregtirii psihomotrice a grupelor martor i experimental, la testarea iniial
Nr.
1

2
3

Not:

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice

Calificativ

Indicatori statistici
Grupa martor Grupa experim.

X m

Coordonare
general Test
Matorin

X m

Criteriul
t

Semnificaia
p
> 0,05

Sr. cu ntoarcere
Grade
290,0835,549 294,6674,161
0,661
spre dreapta
Sr. cu ntoarcere
Grade
337,0831,387 340,7504,161
0,836
> 0,05
spre stnga
Coordonare segmentar Test
Puncte
15,8330,227
15,5000,462
0,647
> 0,05
Bruininks Obseretski
Testul de
Coord. kin.
Not
5,0830,462
6,1670,462
1,660
> 0,05
apreciere a
Coord. vestib.7,5000,227
7,9170,370
0,959
> 0,05
distanei
mot.
Not
f = n1 + n2 - 2; f = 12 + 12 - 2= 24 2 = 22; t = 2,074 la p 0,05 ; t = 2,819 la p 0,01 ; t = 3,792 la p 0,001

Analiza rezultatelor obinute la testarea iniial a coordonrii generale manifestat n


situaia execuiei sriturii cu ntoarcere spre dreapta (Tabelul 3.6., Figura 3.5.), demonstreaz c
cele dou grupe de subieci au avut un nivel apropiat al dezvoltrii acestei aptitudini
psihomotrice. La efectuarea sriturii cu ntoarcere spre dreapta grupa martor a demonstrat o
ntoarcere de 290,083 grade, grupa experimental 294,667 grade. Indicatorii statistici calculai
arat valoarea lui t calculat egal cu 0,661, inferioar fa de t tabelat egal cu 2,074, la un prag
125

>0,05, diferena dintre mediile aritmetice ale celor dou grupe de dansatori fiind statistic
nesemnificativ.
n situaia execuiei sriturii cu ntoarcere spre stnga (Tabelul 3.6., Figura 3.5.), datele
statistice relev acela i adevr. Subiecii cercetrii noastre au avut iniial un nivel asemntor al
dezvoltrii acestei aptitudini psihomotrice, grupa martor a obinut o valoare de 337,0831,387
grade i grupa experimental 340,7504,161 grade, cu o diferen de 3,667 grade, t calculat a
fost egal cu 0,836, inferior fa de t tabelat egal cu 2,074, la un prag >0,05, ceea ce demonstreaz
c diferena dintre mediile aritmetice ale celor dou grupe de dansatori nu este statistic
semnificativ.
La testarea iniial a coordonrii segmentare (Tabelul 3.6., Figura 3.6.), grupul martor a
avut un nivel apropiat de cel al grupului experimental. Acest aspect rezult din valoarea lui t
calculat egal cu 0,647, mai mic dect t tabelat egal cu 2,074, la un prag >0,05, iar diferena
dintre mediile aritmetice ale celor dou grupe de dansatori de 0,333 puncte nu este statistic
semnificativ.
Din analiza rezultatelor statistice ale capacitii de apreciere a distanei - coordonare
kinestezic, nregistrate de grupele martor i experimental, la testarea iniial (Tabelul 3.6.,
Figura 3.6.), reiese c subiecii ambelor grupe au avut un nivel apropiat al dezvoltrii acestei
aptitudini psihomotrice. Grupa martor a fost apreciat cu nota 5,0830,462, la grupa
experimental valoarea notei constituie 6,1670,462, cu o diferen de 1,084 indici. Acest aspect
este demonstrat prin valoarea lui t calculat egal cu 1,660, mai mic dect t tabelat egal cu 2,074, la
un prag >0,05, diferena dintre mediile aritmetice fiind nesemnificativ din punct de vedere
statistic.
Grupa martorGrupa experiment

Grupa martor Grupa experiment


337.083

340
18

340

16

330

14
12

290.083

valori

Grade

320
310

16.5
15.167

7.917

10

294.667

300

290

4.667

6.166

6.5

280

270

a)

Puncte

b) Not

c) Not

260

a) sr. cu nt. spre dr.

b) sr. cu nt. spre stg.

pregtirii psihomotrice a grupelor martor i


experimental, la testarea iniial

Fig. 3.5. Reprezentarea grafic a valorilor


coordonrii generale (a, b), ca factor al

108

factori ai pregtirii psihomotrice a grupelor


martor i experimental, la testarea iniial

Fig. 3.6. Reprezentarea grafic a valorilor


coordonrii segmentare, a coordonrii
kinestezice
i vestibular motorii, ca

Coordonarea vestibular motrice (Tabelul 3.6., Figura 3.6.), s-a situat la un nivel foarte
apropiat pentru subiecii grupului martor

i experimental la testarea iniial, cu o diferen a

notei de 0,417, a a cum rezult din valoarea lui t calculat egal cu 0,959, inferior fa de t tabelat
egal cu 2,074, la un prag >0,05. Astfel, apreciem c diferena dintre mediile aritmetice ale celor
dou grupe de dansatori nu este statistic semnificativ n debutul cercetrii experimentale
iniiale.
Aa cum se desprinde din analiza indicilor statistici calculai, cele dou grupe, martor i
experimental au pornit de la un nivel iniial asemntor n ceea ce privete coordonarea
general i segmentar, toi subiecii parcurgnd acelai program de antrenament pn la
momentul testrii.
3.2.3. Analiza nivelului de dezvoltare a ritmicitii

i a schemei corporale a

dansatorilor juniori I

Datorit faptului c dansatorul trebuie s aib capacitatea de a percepe ritmul muzical i


de a-i adapta paii i figurile de dans la particularitile acestuia, am considerat necesar
aplicarea unei probe de ritm. Iar pentru c dansul sportiv reclam o bun cunoatere a propriului
corp, a aspectului exterior al segmentelor i al proporiilor, precum i a posibilitilor de micare,
s-a impus evaluarea schemei corporale a celor dou grupe.
Tabelul 3.7. Valorile ritmicitii i schemei corporale, ca factori ai pregtirii psihomotrice a
grupelor martor i experimental, la testarea iniial
Nr.
%

Categorii de factori ai
pregtirii psihomotrice

Calificativ

Proba ritmicitii

Puncte

Not:

Indicatori statistici
Grupa martor Grupa experim.

X m

X m

2,6670,370

2,2500,227

Criteriul
t

Semnificaia
p

0,958

>0,05

Schema corporal Test


Puncte
98,6671,110
98,8332,497
0,061
>0,05
Goodenough Harris
f = n1 + n2 - 2; f = 12 + 12 - 2= 24 2 = 22; t = 2,074 la p 0,05 ; t = 2,819 la p 0,01 ; t = 3,792 la p 0,001

La testarea iniial a ritmicitii, analiza rezultatelor statistice ale grupelor martor i


experimental (Tabelul 3.7., Figura 3.7.), demonstreaz c toi subiecii supui cercetrii noastre
au avut un nivel apropiat al dezvoltrii acestei aptitudini psihomotrice cu o diferen de 0,417
puncte. Acest fapt este susinut de t calculat egal cu 0,958, care este mai mic fa de t tabelat

125

egal cu 2,074, la un prag >0,05, ceea ce indic o diferen nesemnificativ statistic ntre mediile
aritmetice.
Referitor la schema corporal, rezultatele testrii iniiale (Tabelul 3.7., Figura 3.8.), au
evideniat un nivel apropiat al dezvoltrii acestei aptitudini psihomotrice pentru toi participanii
la experiment. Acest nivel este argumentat prin valoarea lui t calculat de 0,061, inferioar lui t
tabelat de 2,074, la un prag >0,05, diferena dintre medii constituie 0,166 puncte, nefiind statistic
semnificativ.
Grupa martor Grupa experiment

2,667

Grupa martor Grupa experiment

2,250

98,833
98,667

2,500

99,000
98,800

2,000

98,600
98,400
98,200

Puncte

Puncte

1,500

98,000

1,000

97,800
97,600

500

97,400
97,200

97,000

Fig. 3.8. Reprezentarea grafic a valorilor


schemei corporale, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupelor martor i
experimental,
la
testarea
iniial

Fig. 3.7. Reprezentarea grafic a valorilor


ritmicitii, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupelor martor i
experimental, la testarea iniial

Dansatorii au fost iniiai n dansul sportiv n ambele seciunii, parcurgnd un proces de


nvare a figurilor de baz care le-a solicitat n mod egal capacitile psihomotrice i care a
condus spre situarea lor la un nivel apropiat al valorilor, urmnd ca n continuare s evideniem
influena profund a exerciiilor specifice dansului sportiv, att a celor incluse n programe
tardiionale de antrenament, dar mai ales a celor minuios elaborate.
3.3. Analiza comparativ a influenei dansului sportiv asupra dezvoltrii
capacitilor psihomotrice la testarea iniial i final a grupei martor
3.3.1. Influena dansului sportiv asupra dezvoltrii sensibilitii kinestezice

i a

echilibrului static i dinamic a grupului martor

Pentru a putea identifica cu precizie eficacitatea programului de intervenie aplicat, a fost


necesar investigarea detaliat a caracteristicilor psihomotrice ale celor dou grupe de dansatori.
n acest subcapitol se regsesc datele despre grupul martor.

110

Media aritmetic (Figura 3.9.) calculat pentru testarea sensibilitii kinestezice a grupei
martor a fost iniial egal cu 5,883 i s-a modificat pn la 6,500 n finalul evalurilor noastre,
reliefnd o mbuntire a preciziei i controlului gestual n executarea sarcinii motrice
corepunztoare acestui test. Rezultatul probei kinestezice arat c grupa de control a acumulat la
testarea final cu 0,667 puncte mai mult dect la testarea iniial, o cretere nesemnificativ
(t=1,344, P>0,05). Datele obinute la sensibilitatea kinestezic relev faptul c activitatea
dansatorilor grupei martor difereniaz semnalele de ordin kinestezic cu un caracter predominant
fazic i uniti motorii lente cu un caracter predominant tonic, n vederea micrilor de dans cu
caracter pasiv.
Tabelul 3.8. Valorile sensibilitii kinestezice
Nr.
%

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice

Calificativ

i echilibrului grupului martor, la cele dou testri


Indicatori statistici
Testare iniial
Testare final

X m

X m

Criteriul
t

1
Sensibilitate kinestezic
Not
5,8330,185
6,5000,462
1,344
2
Echlibru static Test Flamingo
Puncte
4,2500,370
3,5000,556
2,389
3
Echilibru dinamic Test Bass
Puncte
74,1670,926
76,5830,185
2,960
Not: conjugat iruri: n = 12, f = 11; t = 3,106 la p 0,01; t = 4,437 la p 0,001; t = 2,201 la p 0,05

Semnificaia
p
>0,05
<0,05
<0,05

Aplicarea testului t (Tabelul 3.8.) evideniaz o diferen statistic nesemnificativ ntre


mediile aritmetice ale danstorilor grupei martor, valoarea lui t calculat fiind de 1,344 fa de t
tabelat egal cu 2,201, la un prag >0,05, pentru f egal cu 11, fapt ce demonstreaz influena de
mrime mijlocie a dansului sportiv asupra dezvoltrii sensibilitii kinestezice. Ipoteza nul nu se
respinge, ceea ce nseamn o probabilitate mai mic de 95% ca mijloacele tradiionale ale
dansului sportiv, s dezvolte aceast aptitudine psihomotric.
Testare ini ial

Testare ini ialTestare final

6,500

8,000
7,000

Testare final

76,583

5,833

77,000

4,250

76,500

6,000

3,500

76,000
75,500

Puncte

valori

5,000
4,000

75,000

3,000
2,000

74,000

1,000

73,500

74,167

74,500

73,000

a)

Not

b) Puncte

72,500

Fig. 3.10. Reprezentarea grafic a valorilor


echilibrului dinamic, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupei martor la cele dou
testri

Fig. 3.9. Reprezentarea grafic a valorilor


sensibilitii kinestezice (a) i echilibrului
static(b), ca factori ai pregtirii psihomotrice
a grupei martor la cele dou testri
112

n ceea ce privete echilibrul static (test Flamingo) al dansatorilor din grupa martor,
media aritmetic (Figura 3.9.) la testarea iniial a fost egal cu 4,250, iar la testarea final s-a
situat la valoarea de 3,500. Acest aspect demonstreaz o mbuntire a capacitii de echilibru
static a membrilor grupei martor (t=2,389, P<0,05).
Coeficientul de variabilitate s-a modificat de la 23,74 la testarea iniial, pn la 16,717 la
evaluarea final, constituid dovada c omogenitatea a trecut de la mic la medie.
Aplicarea testului t (Tabelul 3.8.) evideniaz o diferen statistic semnificativ ntre
mediile aritmetice ale dansatorilor grupei martor, valoarea lui t calculat fiind de 2,389, fa de t
tabelat egal cu 2,201, la un prag <0,05, pentru f egal cu 11, fapt ce demonstreaz influena
pozitiv a dansului sportiv asupra dezvoltrii echilibrului static. Ipoteza nul se respinge,
afirmnd cu o probabilitate de peste 95%. Echilibrul i o serie ntreag de reflexe n timpul
dansului n legtur cu pstrarea i restabilirea poziiei normale a capului i a corpului n spaiu
sunt strns legate de aparatul vestibular.
Referitor la echilibrul dinamic (test Bass) al dansatorilor din grupa martor, media
aritmetic (Figura 3.10.) la testarea iniial a fost egal cu 74,1670,926, iar la testarea final s-a
situat la valoarea de 76,5830,185. Acest aspect demonstreaz o mbuntire a capacitii de
echilibru dinamic a membrilor grupei martor (t=2,96, P<0,05).
Coeficientul de variabilitate s-a modificat de la 4,135 la testarea iniial, pn la 0,800 la
evaluarea final, reliefnd faptul c omogenitatea grupei martor s-a meninut mare ntre cele dou
testri, n ceea ce privete echilibrul dinamic.
Testul t (Tabelul 3.8.) demonstreaz o diferen statistic semnificativ ntre mediile
aritmetice ale dansatorilor grupei martor, t calculat fiind de 2,389 fa de t tabelat egal cu 2,201,
la un prag <0,05, pentru f egal cu 11, ceea ce evideniaz influena pozitiv a dansului sportiv
asupra dezvoltrii echilibrului dinamic. Ipoteza nul se respinge, nsemnnd c n proporie de
peste 95%, mijloacele dansului sportiv dezvolt echilibrul dinamic.
Progresul grupei martor privind echilibrul care se evideniaz n urma aplicrii unui
program tradiional de antrenament confirm valoarea dansului ca activitate sportiv de
performan propice dezvoltrii capacitilor psihomotrice ale practicantului, alturndu-se astfel
celorlalte ramuri i discipline sportive care influeneaz aceast sfer a dezvoltrii psihomotrice a
individului.

112

3.3.2. Influena dansului sportiv asupra dezvoltrii coordonrii generale


segmentare, precum

i asupra capacitii de apreciere a distanei a grupului

martor

Rezultatele dansatorilor care au format grupul martor, obinute n urma celor dou testri
ale coordonrii generale
prelucrate statistic

i segmentare, precum

i a capacitii de apreciere a distanei, au fost

i prezentate n Tabelul 3.9.

Referitor la coordonarea general, apreciat prin aplicarea testului Matorin, facem


urmtoarele precizri vizavi de comportarea grupei martor. n cazul sriturii cu ntoarcere spre
dreapta, media aritmetic (Figura 3.11.) a fost iniial egal cu 290,0835,549 i a crescut la
296,1673,144 la testarea final, reliefnd o mbuntire a coordonrii generale a acestor
dansatori. Coeficientul de variabilitate a fost egal cu 6,343 la testarea iniial

i a sczut pn la

3,518 la evaluarea final, ceea ce nseamn c omogenitatea grupei martor s-a nscris n limitele
unei variabiliti sczute (omogenitate mare) la ambele evaluri. Testul t (Tabelul 3.9.)
evideniaz o diferen statistic nesemnificativ ntre mediile aritmetice ale dansatorilor grupei
martor. t calculat a fost 1,445 fa de t tabelat egal cu 2,201, la un prag >0,05, pentru f egal cu
11.
Tabelul 3.9. Valorile coordonrii generale, segmentare i capacitii de apreciere a distanei, ca
factori ai pregtirii psihomotrice a grupei martor, la cele dou testri
Nr.
%

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice

Calificativ

Indicatori statistici
Testare iniial Testare final

X m

Criteriul
t

X m

Sr. cu ntoarcere
Coordonare
spre dreapta
Grade
290,0835,549 296,1673,144
1,445
general Test
Sr. cu ntoarcere
Matorin
spre stnga
Grade
337,0831,387 340,000,925
2,766
2
Coordonare segmentar Test Bruininks
Obseretski
Puncte
15,8330,227
17,0830,647
2,374
Coord. kin.
3
Testul de apreciere
Not
5,0830,462
6,4170,556
3,07
a distanei
Coord. vestib.mot.
Not
7,5000,227
7,7500,462
0,702
Not: conjugat iruri: n = 12, f = 11; t = 3,106 la p 0,01; t = 4,437 la p 0,001; t = 2,201 la p 0,05
1

113

Semnificaia
p
>0,05
<0,05
<0,05
<0,05
>0,05

Testare ini ial Testare final

337.083

Testare ini ial Testare final

340

17.083
340

18

330

16

320

14

296.167

12

290.083

valori

Grade

310
300

15.167

290

7.75

10
6.083

4.667

280

6.5

270

260
a) sr. cu nt. spre dr.

b) sr. cu nt. spre stg.

a)

Puncte

b) Not

c) Not

Fig. 3.12. Reprezentarea grafic a valorilor


coordonrii segmentare (a), kinestezice (b),
vestibular motorie (c), ca factori ai pregtirii
psihomotrice a grupei martor la cele dou
testri

Fig. 3.11. Reprezentarea grafic a valorilor


coordonrii generale (a, b), ca factor al
pregtirii psihomotrice a grupei martor la
cele dou testri

n cazul sriturii cu ntoarcere spre stnga, media aritmetic (Figura 3.11.) a fost egal
iniial 337,083. La testarea final, a ajuns la 340,00 gr. reliefnd o mbuntire a coordonrii
generale a dansatorilor din grupa martor. Coeficientul de variabilitate s-a modificat de la 1,365 la
testarea iniial, pn la 0,902 la evaluarea final, constituind dovada unei omogeniti mari a
grupei martor la ambele evaluri.
Valoarea lui t calculat (Tabelul 3.9.) a fost 2,766 fa de t tabelat egal cu 2,201, la un prag
<0,05, pentru f egal cu 11, fapt ce ne arat influena pozitiv a dansului sportiv asupra
ameliorrii execuiei sriturii cu ntoarcere spre stnga. Ipoteza nul se respinge, existnd o
probabilitate de peste 95% ca mijloacele dansului sportiv s dezvolte coordonarea general.
n ceea ce privete coordonarea segmentar (test Bruinings Obseretski) a dansatorilor
din grupa martor, media aritmetic (Figura 3.12.), la testarea iniial s-a situat la nivelul valorii
de 15,833 puncte, iar la testarea final a acumulat 17,083 puncte, diferena demonstrnd o
mbuntire a acestei capaciti. Coeficientul de variabilitate demonstrnd un indicator de 5,810
la testarea iniial i 12,568 la evaluarea final, evideniind faptul c omogenitatea grupului
martor a fost mare la ambele evaluri.
Aplicarea testului t (Tabelul 3.9.) arat o diferen statistic semnificativ ntre mediile
aritmetice ale dansatorilor grupei martor, valoarea lui t calculat fiind de 2,374, fa de t tabelat
egal cu 2,201, la un prag <0,05, pentru f egal cu 11. Acest aspect demonstreaz influena pozitiv
a dansului sportiv asupra dezvoltrii coordonrii segmentare. Ipoteza nul se respinge, afirmnd
cu o probabilitate de peste 95% c mijloacele dansului sportiv contribuie la dezvoltarea
coordonrii segmentare.

114

Referitor la coordonarea kinestezic a dansatorilor din grupa martor, media aritmetic


(Figura 3.12.) la testarea iniial a fost egal cu nota 5,0830,462, iar la testarea final a fost
apreciat cu nota 6,4170,556.
Testul t subliniaz o diferen statistic semnificativ ntre mediile aritmetice ale
dansatorilor grupei martor, deoarece t calculat a fost de 3,07, fa de t tabelat egal cu 2,201, la un
prag <0,05, pentru f egal cu 11. Ipoteza nul se respinge, ceea ce demonstreaz cu o probabilitate
de peste 95% c dansul sportiv dezvolt coordonarea kinestezic.
Pentru coordonarea vestibular-motorie a dansatorilor din grupa martor, media aritmetic
(Figura 3.12.) la testarea iniial au fost apreciai cu nota 7,500, iar la testarea final a crescut la
7,750. Coeficientul de variabilitate a fost iniial 12,227 i a indicat o omogenitate medie a grupei
de martor, iar la testarea final, valoarea acestui indicator statistic a constituit 19,794 i a relevat
omogenitatea medie a dansatorilor dup aplicarea programului tradiional de pregtire. Aplicnd
testul t s-a constatat o diferen care nu este statistic semnificativ ntre mediile aritmetice ale
dansatorilor grupei martor, valoarea lui t calculat fiind de 0,702 fa de t tabelat egal cu 2,201, la
un prag >0,05, pentru f egal cu 11, ceea ce nseamn c grupa martor nu i-a ameliorat
considerabil coordonarea vestibular-motorie.
3.3.3. Influena dansului sportiv asupra dezvoltrii ritmicitii

i schemei corporale a

grupului martor

Rezultatele obinute de grupul martor la testrile ritmicitii


analizate statistic

i schemei corporale au fost

i prezentate n Tabelul 3.10.

Tabelul 3.10. Valorile ritmicitii i schemei corporale, ca factori ai pregtirii psihomotrice a


grupei martor, la cele dou testri
Nr.
%

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice

Proba ritmicitii

Calificativ

Indicatori statistici
Testare iniial Testare final

X m

X m

Criteriul
t

Puncte
2,6670,370
3,4140,370
2,450
Schema corporal Test
2
Goodenough Harris
Puncte
98,6671,110 100,750,740
2,490
Not: conjugat iruri: n = 12, f = 11; t = 3,106 la p 0,01; t = 4,437 la p 0,001; t = 2,201 la p 0,05

Semnificaia
p
<0,05
<0,05

n cazul testului de ritm, media aritmetic (Figura 3.13.) a punctelor acumulate a fost
iniial egal cu 2,6670,370 i a crescut pn la 3,417 n finalul evalurilor noastre, reliefnd o
mbuntire a capacitii de ritmicizare a grupei martor, cu 0,75 puncte.

115

Exist o diferen statistic semnificativ ntre mediile aritmetice ale dansatorilor grupei
martor, valoarea lui t calculat fiind de 2,450 fa de t tabelat egal cu 2,201 la un prag <0,05,
pentru f egal cu 11. Acest fapt ce evideniaz influena pozitiv a dansului sportiv asupra
ameliorrii capacitii de ritmicitate. Ipoteza nul se respinge, demonstrnd cu o probabilitate de
peste 95% c mijloacele dansului favorizeaz ritmicitatea.
n ceea ce prive te schema corporal (test Goodenough Harris), media aritmetic a
punctelor acumulate (Figura 3.14.) a fost iniial de 98,6671,110 i a crescut pn la
100,750,740 puncte n final. Coeficientul de variabilitate a fost iniial 3,731 i a dovedit o
omogenitate mare a grupei martor. La testarea final, coeficientul de variabilitate a fost 2,436 i
a relevat, de asemenea, o omogenitate mare a dansatorilor dup o anumit perioad de pregtire
tradiional.

iTestare
?
al
ini

iTestare
?
al
ini

Testare final

100,75

2,833
101

100,5

1,667

2,5

100
99,5
Puncte

2
Puncte

Testare final

1,5
1

99

97,667

98,5
98
97,5
97

0,5

96,5
0

96

Fig. 3.14. Reprezentarea grafic a valorilor


schemei corporale, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupei martor la cele dou
testri

Fig. 3.13. Reprezentarea grafic a valorilor


ritmicitii, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupei martor la cele dou
testri

Valoarea lui t calculat (Tabelul 3.10.) a fost de 2,490 fa de t tabelat egal cu 2,201, la un
prag <0,05, pentru f egal cu 11, demonstrnd o influen pozitiv a dansului sportiv asupra
ameliorrii percepiei de sine. Ipoteza nul se respinge, fapt care se traduce printr-o probabilitate
de peste 95% ca mijloacele dansului sportiv s determine ameliorarea schemei corporale a
practicanilor.
3.4. Analiza comparativ a influenei dansului sportiv asupra dezvoltrii
capacitilor psihmotrice la testarea iniial i final a grupei experimentale

116

3.4.1. Influena dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitii de sensibilitate


kinestezic

i asupra echilibrului static i dinamic al grupului experimental

nregistrarea rezultatelor grupei experimentale la testarea iniial


kinestezice

i final a sensibilitii

i a echilibrului static a permis prelucrarea statistic a datelor, indicii fiind prezentai

n Tabelul 3.11.
Tabelul 3.11. Valorile sensibilitii kinestezice, echilibrului static i dinamic, ca factori ai
pregtirii psihomotrice a grupei experimentale, la cele dou testri
Nr.
%

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice

Calificativ

Indicatori statistici
Testare iniial Testare final

X m

X m

Criteriul
t

1
Sensibilitate kinestezic
Not
6,0830,462
7,7500,370
4,722
2
Echlibru static Test Flamingo
Puncte
3,5000,462
2,0830,092
3,482
3
Echilibru dinamic Test Bass
Puncte
73,2502,219 81,7501,850
4,953
Not: conjugat iruri: n = 12, f = 11; t = 3,106 la p 0,01; t = 4,437 la p 0,001; t = 2,201 la p 0,05

Semnificaia
p
0,001
0,001
0,001

Media aritmetic a notei (Figura 3.15.) calculat pentru testarea sensibilitii kinestezice a
grupei experimentale a fost iniial egal cu 6,0830,462 i a crescut pn la 7,7500,370 n
finalul evalurilor, reliefnd o mbuntire a preciziei i controlului gestual n executarea
sarcinii motrice corespunztoare acestui test, pentru grupa experimental.
Coeficientul de variabilitate s-a modificat de la 25,217 la testarea iniial, pn la 15,832
la evaluarea final, constituind dovada c omogenitatea grupei experimentale a crescut pe durata
interveniei noastre, n ceea ce privete sensibilitatea kinestezic.
Aplicarea testului t evideniaz o diferen statistic semnificativ ntre mediile aritmetice
ale notelor dansatorilor grupei experimentale, valoarea lui t calculat fiind de 4,722 fa de t
tabelat egal cu 4,722, la un prag <0,001, pentru f egal cu 11, fapt ce demonstreaz influena
pozitiv a dansului sportiv asupra dezvoltrii sensibilitii kinestezice. Ipoteza nul se respinge,
ceea ce nseamn o probabilitate de peste 99,9% ca modulul experimental de intervenie aplicat
n vederea creterii sensibilitii kinestezice s fie eficient.

118

Testare ini
ial
?

Testare final
iTestare
?
al
ini

7,750

Testare final

81,75

9
8

6,083

82

78

76

Puncte

valori

80

3,500

2,083

3
2

73,25

74
72

70

0
a) Not

b) Puncte

68

Fig. 3.16. Reprezentarea grafic a valorilor


echilibrului dinamic, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupei experimentale la cele
dou testri

Fig. 3.15. Reprezentarea grafic a valorilor


sensibilitii kinestezice (a) i echilibrului
static (b), ca factori ai pregtirii
psihomotrice a grupei experimentale la cele
dou testri

n ceea ce privete echilibrul static (test Flamingo) al dansatorilor din grupa


experimental, media aritmetic (Figura 3.15.) la testarea iniial a fost egal cu 3,5000,462, iar
la testarea final s-a situat la valoarea de 2,830,092 puncte. Acest aspect demonstreaz o
mbuntire a capacitii de echilibru static a membrilor grupei experimentale.
Testul t (Tabelul 3.11.) evideniaz o diferen statistic semnificativ ntre mediile
aritmetice ale dansatorilor grupei experimentale, valoarea lui t calculat fiind de 3,482, fa de t
tabelat egal cu 4,437, la un prag <0,001, pentru f egal cu 11, fapt ce demonstreaz influena
pozitiv a dansului sportiv asupra dezvoltrii echilibrului static. Ipoteza nul a fost respins,
nsemnnd c exist o probabilitate de peste 99,9% ca modulul experimental de intervenie
aplicat n vederea ameliorrii echilibrului static s fie eficient.
Referitor la echilibrul dinamic (test Bass) al dansatorilor din grupa experimental,
media aritmetic a punctajului acumulat (Figura 3.16) la testarea iniial a fost 73,2502,219, iar
la testarea final s-a situat la valoarea de 81,7501,850 puncte. Aceste valori demonstreaz o
ameliorare a capacitii de echilibru dinamic a membrilor grupei experimentale.
Coeficientul de variabilitate a variat u or de la 10,050 la testarea iniial, la 7,505 la
evaluarea final, ca dovad a unei omogeniti mari a grupului experimental. Rezultatul testului t
(Tabelul 3.11.) reliefeaz o diferen statistic semnificativ ntre mediile aritmetice ale
dansatorilor grupei experimentale, t calculat fiind egal cu 4,953, fa de t tabelat egal cu 4,437, la
un prag <0,001, pentru f egal cu 11. Ipoteza nul se respinge, iar eficiena modului experimental
de intervenie asupra echilibrului dinamic poate fi acceptat cu o probabilitate de peste 99,9%.

119

3.4.2. Influena dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor de coordonare


general, coordonare segmentar i de apreciere a distanei al grupului
experimental

Rezultatele testrii factorilor pregtirii psihomotrice a dansatorilor juniori I sunt


prezentate n Tabelul 3.12. care determin nivelul progresiv i autentic al competenei
subiecilor. Situaiile problematice ale variantelor de mijloace experimentale schimb i
atitudinea n rezolvarea sarcinilor i activitilor de dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice a
dansatorilor.
Tabelul 3.12. Valorile coordonrii generale, segmentare, precum i a capacitii de apreciere a
distanei, ca factori ai pregtirii psihomotrice a grupei experimentale, la cele dou testri
Nr.
%

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice

Calificativ

Indicatori statistici
Testare iniial
Testare final

X m

X m

Criteriul
t

Coordonare Sr. cu ntoarcere


general
spre dr.
Grade
294,6674,161
3051,757
3,147
Test
Sr. cu ntoarcere
Matorin
spre stg.
Grade
340,7504,161
348,002,774
2,313
2
Coordonare segmentar Test
Bruininks Obseretski
Puncte
15,5000,462
19,0830,462
4,030
Testul de
Coord. kin.
3
apreciere a
Not
6,1670,462
7,9170,370
4,956
distanei
Coord. vestib.mot.
Not
7,9170,370
9,3330,277
2,538
Not: conjugat iruri: n = 12, f = 11; t = 3,106 la p 0,01; t = 4,437 la p 0,001; t = 2,201 la p 0,05
1

Semnificaia
p
<0,01
<0,05
<0,01
<0,001
<0,05

Referitor la coordonarea general, apreciat n grade prin aplicarea testului Matorin,


facem urmtoarele precizri vizavi de comportarea grupei experimentale. n cazul sriturii cu
ntoarcere spre dreapta, media aritmetic (Figura 3.17.) a fost egal iniial 294,667 i a crescut la
305 grade n finalul evalurilor noastre cu o greeal a mediei aritmetice de 1,757, reliefnd o
mbuntire a coordonrii generale a acestor dansatori. Coeficientul de variabilitate a sczut de
la 4,685 la testarea iniial, pn la 1,919 la evaluarea final, constituind dovada c omogenitatea
grupului experimental s-a nscris n limitele unei variabiliti sczute (omogenitate mare) la
ambele evaluri. Testul t (Tabelul 3.12.) a demonstrat c exist o diferen statistic semnificativ
ntre mediile aritmetice ale dansatorilor grupei experimentale, t calculat avnd valoarea de 3,147
fa de t tabelat egal cu 3,106, la un prag <0,01, pentru f egal cu 11. Astfel, afirmm influena
pozitiv a dansului sportiv asupra ameliorrii execuiei sriturii cu ntoarcere spre dreapta.
Ipoteza nul se respinge, ceea ce nseamn cu o probabilitate de peste 99% c modulul

119

experimental de intervenie aplicat n vederea creterii coordonrii generale a condus la atingerea


obiectivului scontat.
Testare ini
ial
?

Testare final

340,750

348,00
iTestare
?
al
ini

350
20

340

18

330

16

305,00

14

294,667
valori

Grade

320

Testare final

19,08
15,500

310
300

9,333

12

7,917

10

6,167

7,917

290

280

270

260
a) Sr. cu nt. spre dr.

a) puncte

b) not

c) not

b) Sr. cu nt. spre stg.

Fig. 3.18. Reprezentarea grafic a valorilor


coordonrii segmentare, kinestezice
i
vestibular motorie, ca factori ai pregtirii
psihomotrice a grupei experimentale la cele
dou testri

Fig. 3.17. Reprezentarea grafic a valorilor


coordonrii generale, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupei experimentale la cele
dou testri

Pentru sritura cu ntoarcere spre stnga, media aritmetic (Figura 3.17.) a fost iniial
340,750 grade i ajuns la 348, 00 grade la testarea final, indicnd o mbuntire a coordonrii
generale a dansatorilor din grupa experimental. Coeficientul de variabilitate a sczut de la 4,051
la testarea iniial, pn la 2,644, artnd o omogenitate mare a grupei experimentale
(variabilitate sczut) la ambele evaluri. n urma aplicrii testului t (Tabelul 3.12.) s-a constatat
o diferen statistic semnificativ ntre mediile aritmetice ale dansatorilor grupei experimentale, t
calculat nregistrnd valoarea de 2,313 fa de t tabelat de 3,106, la un prag <0,05, pentru f egal
cu 11. Ipoteza nul se respinge, admind cu o probabilitate de peste 95% c modulul
experimental de intervenie a fost eficient n dezvoltarea coordonrii generale.
Legat de coordonarea segmentar (test Bruinings Obseretski) a dansatorilor din grupa
experimental, media aritmetic (Figura 3.18.), la testarea iniial, s-a situat la nivelul valorii de
15,5000,462, iar la testarea final a acumulat 19,0830,462 puncte, diferena demonstrnd o
mbuntire a acestei capaciti pentru membrii grupei experimentale. Coeficientul de
variabilitate fiind 9,897 la testarea iniial i 8,039 la evaluarea final, constituind dovada c
omogenitatea grupului experimental a fost mare naintea aplicrii variabilei independente i a
crescut dup aplicarea acesteia. n urma testului t (Tabelul 3.12.), s-a evideniat o diferen
statistic semnificativ ntre mediile aritmetice ale dansatorilor grupei experimentale deoarece t
calculat a fost de 4,030, fa de t tabelat egal cu 3,106, la un prag <0,01, pentru f egal cu 11. n
acest fel se demonstreaz influena pozitiv a dansului sportiv asupra dezvoltrii coordonrii
120

segmentare. Ipoteza nul s-a respins, motiv pentru care susinem cu o probabilitate de peste 99%
c modulul experimental de intervenie dezvolt aceast aptitudine psihomotric.
Referitor la coordonarea kinestezic a dansatorilor din grupa experimental, media
aritmetic a notei (Figura 3.18.) la testarea iniial, a fost egal cu 6,1670,462, iar la testarea
final s-a situat la valoarea notei de 7,9170,370. Coeficientul de variabilitate indic o
omogenitate medie a grupei de experiment a dansatorilor dup aplicarea modulului experimental
de intervenie pentru dezvoltarea capacitilor psihomotrice. Aplicarea testului t (Tabelul 3.12.) a
adus n prim plan o diferen statistic semnificativ ntre mediile aritmetice a punctajului
acumulat de dansatorii grupei experimentale, t calculat atingnd valoarea de 4,956, fa de t
tabelat de 4,437, la un prag <0,001, pentru f egal cu 11, ceea ce indic influena pozitiv a
dansului sportiv asupra dezvoltrii coordonrii kinestezice. Ipoteza nul a fost respins, ceea ce
ne ndrepte te s afirmm cu o probabilitate de peste 99,9% c modulul experimental de
intervenie aplicat n vederea ameliorrii acestei aptitudini psihomotrice a fost eficient.
Pentru coordonarea vestibular-motorie a dansatorilor din grupa experimental, media
aritmetic a notei (Figura 3.18.) a fost iniial egal cu 7,9170,370, iar la testarea final
9,3330,277. Coeficientul de variabilitate a fost iniial 15,458 i a relevat o omogenitate medie a
grupei de experiment, legat de coordonarea vestibular-motorie. La testarea final, valoarea
acestui indicator statistic a ajuns la 9,857 i a reliefat omogenitatea mare (variabilitate sczut) a
dansatorilor dup aplicarea modulului experimental de intervenie. n baza testului t (Tabelul
3.12.) afirmm c exist o diferen statistic semnificativ ntre mediile aritmetice ale
dansatorilor grupei experimentale, t calculat fiind de 2,538, comparativ cu t tabelat de 2,201, la
un prag <0,05, pentru f egal cu 11, fapt ce ne arat influena pozitiv a dansului sportiv asupra
dezvoltrii coordonrii vestibular-motorie. Ipoteza nul se respinge, demonstrnd cu o
probabilitate de peste 95% c modulul experimental de intervenie a fost eficient n pregtirea
dansatorilor.
3.4.3. Influena dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitii de ritmicitate i schemei
corporale a dansatorilor grupei experimentale

Fiecare dansator posed ritmul propriu n activitatea sportiv pe care o desfoar i


depinde de temperamentul, experiena natural i de educaia socio-familiala

cu care este

inzestrat. In cadrul antrenamentului de dans sportiv, sarcinile motrice specifice, insotite de


diversitatea ritmurilor standard si latino, influenteaza pozitiv capacitatea psihomotrica si starea
emotionala a dansatorilor juniori I.

121

La baza perfectionarii ritmului st crearea de situaii de antrenament prin care se intervine


simultan asupra capacitatilor psihomotrice, combinate cu capacitatea de ritmicizare, prin
aplicarea programului experimental de mijloace, ce permit o relaxare profund, inclusiv aciuni
de sincronizare cu influenta asupra sistemului nervos autonom, a reprezentarii grafice intuitive a
schemei corporale (imaginea de sine nsui) , n cele doua aspecte ale sale - de reprezentre
spaio-poziionala i a schemei dinamice a corpului n timpul dansului.
Rezultatele testrii probei de ritmicitate i schemei corporale sunt prezentate n Tabelul
3.13. i Figurile 3.19. i 3.20.
Tabelul 3.13. Valorile ritmicitii i schemei corporale, ca factori ai pregtirii psihomotrice a
grupei experimentale, la cele dou testri
Nr.
%

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice

Proba ritmicitii

Calificativ

Indicatori statistici
Testare iniial Testare final

X m

X m

Criteriul
t

Puncte
2,2500,227
4,6670,277
3,306
Schema corporal Test
2
Goodenough Harris
Puncte
98,8332,497 105,5001,295
3,487
Not: conjugat iruri: n = 12, f = 11; t = 3,106 la p 0,01; t = 4,437 la p 0,001; t = 2,201 la p 0,05

Semnificaia
p
<0,01
<0,01

n cazul testului de ritm, media aritmetic (Figura 3.19.) a punctelor acumulate a fost
egal iniial cu 2,2500,227 i s-a ameliorat proba de ritmicitate pn la 4,6670,277 n finalul
evalurilor, reliefnd o mbuntire a capacitii de ritmicizare a dansatorilor grupei
experimentale. La testarea final, coeficientul de variabilitate 19,71 a demonstrat o omogenitate
medie a dansatorilor dup aplicarea modulului experimental de intervenie pentru dezvoltarea
capacitilor psihomotrice. Testul t (Tabelul 3.13.) a contribuit la identificarea unei diferene
statistic semnificative ntre mediile aritmetice ale dansatorilor grupei experimentale, valoarea lui
t calculat fiind de 3,306 fa de t tabelat egal cu 3,106 la un prag <0,01, pentru f egal cu 11.
Ipoteza nul nu a fost acceptat, afirmnd cu o probabilitate de peste 99% c modulul
experimental de intervenie favorizeaz capacitatea de ritmicizare a dansatorilor.
Pentru schema corporal (test Goodenough Harris), media aritmetic (Figura 3.20.) a
fost iniial 98,8332,497 puncte i a crescut pn la 105,5001,295 la testarea final, diferena
ntre aceste valori indicnd o mbuntire a percepiei propriei persoane a dansatorilor grupei
experimentale.
Coeficientul de variabilitate a fost iniial 8,380, seminificnd o omogenitate mare a
grupei de experiment (variabilitate mic). La testarea final, acesta a diminuat pn la 4,070 i a

122

nsemnat tot o omogenitate mare a dansatorilor dup aplicarea modulului experimental de


intervenie.
Testare ini
ial
?

iTestare
?
al
ini

Testare final

4,75

Testare final

105,5

106

5
4,5

104

2,25

3,5

102
Puncte

Puncte

3
2,5
2

98,833

100
98

1,5
1

96

0,5
94

Fig. 3.20. Reprezentarea grafic a valorilor


schemei corporale, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupei experimentale la cele
dou testri

Fig. 3.19. Reprezentarea grafic a valorilor


ritmicitii, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupei experimentale la cele
dou testri

Pentru a aprecia diferena statistic semnificativ dintre mediile aritmetice ale dansatorilor
grupei experimentale, a fost aplicat testul t (Tabelul 3.20.), din care a rezultat c t calculat este de
3,487 fa de t tabelat egal cu 3,106, la un prag <0,01, pentru f egal cu 11, fapt ce demonstreaz
influena pozitiv a dansului sportiv asupra ameliorrii percepiei de sine. Ipoteza nul se
respinge, rezultnd o probabilitate de peste 99% ca modulul experimental de intervenie s
conduc la ndeplinirea obiectivului pregtirii dansatorilor legat de mbuntirea schemei
corporale.

3.5. Argumentarea eficienei parametrilor dezvoltrii capacitilor psihomotrice a


dansatorilor juniori I prin influena dansului sportiv
3.5.1. Eficiena dansului sportiv asupra evoluiei dezvoltrii capacitilor sensibilitii
kinestezice

i echilibrului dansatorilor din grupa martor

i experimental

Interpretarea statistic a rezultatelor a permis compararea evoluiei grupei martor i a


celei experimentale a condus la cunoaterea dinamicii indicatorilor psihomotrici din
antrenamentul dansatorilor, n acest sens regsindu-se n continuare semnificaiile diferenelor
dintre medii la testrile finale.

123

Tabelul 3.14. Rezultatele statistice ale parametrilor sensibilitii kinestezice, echilibrului static
i dinamic ai grupelor martor i experimental la testarea final
Nr.
%

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice
Calificativ

Indicatori statistici
Grupa martor
Grupa
experim.

X m
1
2
3

Not:

Criteriul
t

Semnificaia
p

X m

Sensibilitate kinestezic
Not
6,5000,462
7,7500,370
2,110
<0,05
Echlibru static Test Flamingo
Puncte
3,5000,550
2,0830,092
2,512
<0,05
Echilibru dinamic Test Bass
Puncte
76,5830,185 81,7501,850
2,663
<0,05
f = n1 + n2 - 2; f = 12 + 12 - 2= 24 2 = 22; t = 2,074 la p 0,05 ; t = 2,819 la p 0,01 ; t = 3,792 la p 0,001

Analiza rezultatelor statistice ale pregtirii psihomotrice a subiecilor cercetrii, la


testarea final a sensibilitii kinestezice (Figura 3.21.), demonstreaz c dansatorii grupei
experimentale i-au mbuntit statistic semnificativ nivelul acestei caliti psihomotrice
comparativ cu grupa martor.
S-a constatat c valoarea lui t calculat (Tabelul 3.14.) este de 2,110 fa de t tabelat egal
cu 2,074 la p <0,05, pentru f egal cu 22, fapt ce demonstreaz eficiena modulului experimental
de intervenie asupra acestei capaciti psihomotrice. Ipoteza nul se respinge i putem afirma cu
o probabilitate de peste 95% c ameliorarea sensiblilitii kinestezice a grupei experimentale se
datoreaz programlului special de antrenament pe care l-a urmat.
Dei, anterior s-a demonstrat c i grupa martor la testarea final i-a mbuntit
nesemnificativ sensibilitatea kinestezic, progresul acestor dansatori se verific la un prag
statistic >0,05, n vreme ce, pentru grupa experimental, probabilitatea crete pn la peste 99%.
Rezultatelor nregistrate la testarea final a echilibrului static (Figura 3.21.),
demonstreaz c dansatorii grupei experimentale i-au mbuntit statistic semnificativ nivelul
acestei caliti psihomotrice comparativ cu grupa martor, t calculat (Tabelul 3.14.) a fost 2,512
fa de t tabelat egal cu 2,074 la p <0,05, pentru f egal cu 22, fapt ce demonstreaz eficiena
modulului experimental de intervenie asupra acestei capaciti psihomotrice. Ipoteza nul se
respinge, confirmnd proporie de peste 95% c mbuntirea echilibrului static al grupei
experimentale s-a datorat modulului experimental aplicat.
Chiar dac anterior s-a demonstrat c i grupa martor i-a mbuntit semnificativ
echilibrul static, progresul acestor dansatori se verific la un prag statistic < 0,05, comparativ cu
grupa experimental, pentru care probabilitatea crete pn la peste 99%.

124

Grupa martor
Grupa experiment

Grupa martor Grupa experiment

7,750

81,75

6,500

82

81

80
79

3,500

5
4

2,083

Puncte

valori

76,583

78
77
76

75

74

0
b) Puncte

a) Not

73

Fig. 3.22. Reprezentarea grafic a valorilor


echilibrului dinamic, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupelor martor
i
experimental la cele dou testri

Fig. 3.21. Reprezentarea grafic a valorilor


sensibilitii kinestezice (a) i echilibrului
static (b), ca factori ai pregtirii
psihomotrice a grupelor martor
i
experimental la testarea final

La testarea final a echilibrului dinamic (Figura 3.22), s-a demonstrat c dansatorii grupei
experimentale i-au mbuntit statistic semnificativ nivelul acestei caliti psihomotrice fa de
cu grupa martor.
S-a nregistrat o valoare a lui t calculat de 2,663 (Tabelul 3.14.), fa de t tabelat egal cu
2,074 la p <0,05, pentru f egal cu 22, fapt ce ne indic eficiena modulului experimental de
intervenie asupra acestei capaciti psihomotrice. Ipoteza nul se respinge, fiind posibil s
susinem n proporie de peste 95% c ameliorarea echilibrului static al grupei experimentale se
confirm rezultatul modulului de intervenie elaborat de noi n acest sens.
Cu toate c s-a demonstrat c i grupa martor i-a mbuntit semnificativ echilibrul
dinamic, performana acestor dansatori se verific la un prag statistic <0,05, iar pentru grupa
experimental, probabilitatea crete pn la peste 99,9% (t=4,953, P<0,001).

3.5.2. Eficiena dansului sportiv asupra dezvoltrii coordonrii generale, segmentare


i ai capacitii de apreciere a distanei dansatorilor din grupa martor

experimental

n urma analizei statistice a rezultatelor obinute de subieci la cele dou testri, a fost
posibil compararea nivelului de dezvoltare a coordonrii acestora n finalul experimentului
nostru (Tabelul 3.15).

125

Tabelul 3.15. Rezultatele statistice ale parametrilor coordonrii generale, segmentare, capacitii
de apreciere a distanei ai grupelor martor i experimental la testarea final
Nr.
%

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice

Calificativ

Indicatori statistici
Grupa martor
Grupa
experim.

X m

X m

Criteriul
t

Semnificaia
p

Sr. cu
ntoarcere spre
Grade
296,1673,144 305,001,757 2,450
<0,05
1
dreapta
Sr. cu
ntoarcere spre
Grade
340,000,925 348,002,774 2,730
<0,05
stnga
2
Coordonare segmentar Test
Bruininks Obseretski
Puncte
17,0830,647 19,0830,462 2,519
<0,05
Coord. kin.
Testul de apreciere
Not
6,4170,556
7,9170,370
2,246
<0,05
3
a distanei
Coord. vestib.mot.
Not
7,7500,462
9,3330,277
2,936
<0,05
Not: f = n1 + n2 - 2; f = 12 + 12 - 2= 24 2 = 22; t = 2,074 la p 0,05 ; t = 2,819 la p 0,01 ; t = 3,792 la p 0,001
Coordonare
general Test
Matorin

n situaia execuiei unei srituri cu ntoarcere spre dreapta, la testarea final (Figura
3.23.), s-a observat c dansatorii grupei experimentale i-au mbuntit statistic semnificativ
nivelul acestei caliti psihomotrice fa de grupa martor. Valoarea lui t calculat (Tabelul 3.15.)
este de 2,450 fa de t tabelat egal cu 2,074 la p <0,05, pentru f egal cu 22, fapt ce susine
eficiena modulului experimental de intervenie. Ipoteza nul se respinge, nsemnnd c exist
anse de peste 95% ca ameliorarea coordonrii generale a grupei experimentale s fie efectul
variantelor de exersare aplicate. Dei, anterior s-a constatat c i grupa martor i-a mbuntit
calitatea sriturii cu ntoarcere spre dreapta, progresul acestor dansatori se verific la un prag
statistic nesemnificativ <0,05, n timp ce, pentru grupa experimental, probabilitatea crete pn
la peste 99%.
La testarea final a sriturii cu ntoarcere spre stnga (Figura 3.23.), demonstreaz c
dansatorii grupei experimentale i-au mbuntit statistic semnificativ nivelul coordonrii
generale, t calculat (Tabelul 3.15.) este de 2,73 fa de t tabelat egal cu 2,074 la p 0,05, pentru f
egal cu 22, motiv pentru care afirmm c modulul experimental de intervenie asupra acestei
capaciti psihomotrice a fost eficient. Ipoteza nul se respinge, ceea ce conduce la ideea potrivit
creia ameliorarea coordonrii generale a grupei experimentale se datoreaz programului special
de antrenament, cu o probabilitate de peste 95% c. S-a demonstrat c i grupa martor i-a
mbuntit semnificativ sritura cu ntoarcere spre stnga, rezultatul acestor dansatori se verific
la un prag statistic <0,05, cu probabilitate de 95%.
Testarea final a coordonrii segmentare (Figura 3.24.) aduce n discuie progresul
statistic semnificativ al grupei experimentale, fa de grupa martor. Valoarea lui t calculat
126

(Tabelul 3.15.) este de 2,519 fa de t tabelat egal cu 2,074 la p <0,05, pentru f egal cu 22,
indicnd eficiena modulului experimental de intervenie. Ipoteza nul se respinge, aspect care
conduce la afirmaia potrivit creia mbuntirea coordonrii segmentare a grupei experimentale
se datoreaz variantelor de exersare care au compus modulul experimental. Dei anterior s-a
observat c i grupa martor a nregistrat cre teri semnificative ale coordonrii segmentare,
progresul acestor subieci se verific la un prag statistic 0,05, iar pentru grupa experimental,
rezultatele se verific la o probabilitate mai mare de 99% (t=4,030, P<0,01).
Adugm aici i faptul c rezultatele obinute de grupa experimental la testul Bruinings
Obseretski au fost raportate i la scorul standard calitativ al scalei care face corelaie ntre
punctajul obinut i valoarea corespunztoare vrstei. Astfel, s-a evideniat c nivelul de
dezvoltare a coordonrii segmentare a acestor dansatori depete vrsta cronologic i se
situeaz la o vrst superioar, de peste 18 ani. Pentru grupul martor, nivelul de dezvoltare a
coordonrii segmentare corespunde, potrivit aceleiai scale, vrstei de peste 15 ani. Aceste
aspecte confirm influena dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice la
juniori I.
n ceea ce prive te coordonarea kinestezic (Figura 3.24.), la testarea final s-a constatat
c nivelul de dezvoltare a acestei capaciti este statistic semnificativ superior pentru sportivii
grupei experimentale, fa de cei ai grupei martor. Valoarea lui t calculat (Tabelul 3.15.) este de
2,246 fa de t tabelat egal cu 2,074 la p 0,05, pentru f egal cu 22, ceea ce justific eficiena
modulului experimental de intervenie asupra acestei capaciti psihomotrice. Ipoteza nul se
respinge, fiind acceptat cu o probabilitate de peste 95%, faptul c mbuntirea coordonrii
kinestezice se poate realiza n dans prin variantele de exersare propuse prin acest experiment.
Chiar dac s-a evideniat

i mbuntirea semnificativ a coordonrii kinestezice a grupului

martor, progresul acestuia se verific la un prag statistic <0,05, n vreme ce, pentru grupa
experimental, probabilitatea crete pn la peste 99,9% (t=4,956, P<0,001).

127

Grupa martorGrupa experiment

Grupa martorGrupa experiment

19,08

348,00
17,083

18

340

16

330

14

320

305,00

valori

Grade

20

340,00

350

296,167

310

9,333

12

7,917

10

6,417

300

7,75

290

280

2
0

270
a)Sr. cu nt. spre dr.

b) Not

a) Puncte

b)Sr. cu nt. spre stg.

c) Not

Fig. 3.24. Reprezentarea grafic a valorilor


coordonrii segmentare (a), kinestezice (b)
i vestibular motorie (c), ca factori ai
pregtirii psihomotrice a grupelor martor i
experimental
la
testarea
final

Fig.3.23. Reprezentarea grafic a valorilor


coordonrii generale (a, b), ca factor al
pregtirii psihomotrice a grupelor martor i
experimental la testarea final

Cu privire la coordonarea vestibular motorie, la testarea final (Figura 3.24.), s-a artat
grupa experimental i-au mbuntit statistic semnificativ nivelul acestei caliti psihomotrice
comparativ cu grupa martor. t calculat (Tabelul 3.15.) este de 2,936 fa de t tabelat egal cu
2,074 la p <0,05, pentru f egal cu 22, valoare ce confirm eficiena modulului experimental de
intervenie asupra acestei capaciti psihomotrice. Ipoteza nul se respinge i putem afirma cu o
probabilitate de peste 95% c ameliorarea coordonrii vestibular motorii a grupei experimentale
se datoreaz interveniei noastre.
3.5.3. Eficiena dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor ritmicitii
corporale a dansatorilor din grupa martor

i experimental

Rezultatele obinute de dansatorii celor dou grupe, martor


de ritm

i schemei

i de con tientizare a propriei persoane au fost analizate

i experimental, la testele
i interpretate statistic pentru

a oferi o imagine complet asupra influenei dansului asupra dezvoltrii capacitilor


psihomotrice (Tabelul 3.16).
Tabelul 3.16. Rezultatele statistice ale parametrilor ritmicitii i schemei corporale ai grupelor
martor i experimental la testarea final
Nr.
%
1
2

Not:

Categorii de factori ai pregtirii


psihomotrice
Calificativ

Indicatori statistici
Grupa martor Grupa experim.

X m

X m

Criteriul
t

Semnificaia

Proba ritmicitii
Puncte
3,4170,370
4,6670,277
2,705
<0,05
Schema corporal Test
Goodenough Harris
Puncte
100,750,740 105,5001,295
3,190
<0,01
f = n1 + n2 - 2; f = 12 + 12 - 2= 24 2 = 22; t = 2,074 la p 0,05 ; t = 2,819 la p 0,01 ; t = 3,792 la p 0,001

128

Analiza rezultatelor statistice la testarea final a ritmicitii (Figura 3.25.), demonstreaz


c pentru dansatorii grupei experimentale s-a mbuntit statistic semnificativ nivelul acestei
caliti psihomotrice fa de grupa martor. n baza lui t calculat (Tabelul 3.16.) de 2,705
comparatic cu t tabelat egal cu 2,074 la p <0,05, pentru f egal cu 22, susinem c modulul
experimental de intervenie este eficient. Ipoteza nul se respinge, ceea ce demonstreaz cu o
probabilitate de peste 95% c ameliorarea ritmicitii grupei experimentale se datoreaz
programului special de pregtire. Cu toate c i grupa martor i-a mbuntit semnificativ
aceast capacitate (t=2,45, P<0,05), valoarea mediei aritmetice a grupei experimentale este
superioar celei aparinnd grupei martor, la testarea final, demonstrnd o cretere mai mare a
ritmicitii (t=3,306, P<0,01).
Grupa martorGrupa experiment

Grupa martorGrupa experiment

105,5

4,75

106

5
4,5
4

105

2,833

104
103

Puncte

Punte

3,5

2,5
2

100,75

102
101

1,5

100

1
99

0,5

98

Fig. 3.26. Reprezentarea grafic a valorilor


schemei corporale, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupelor martor
i
experimental
la
testarea
final

Fig. 3.25. Reprezentarea grafic a valorilor


ritmicitii, ca factor al pregtirii
psihomotrice a grupelor martor
i
experimental la testarea final

Rezultatele obinute la testarea final a schemei corporale (Figura 3.26), arat c


dansatorii grupei experimentale i-au mbuntit statistic semnificativ nivelul acestei caliti
psihomotrice. Valoarea lui t calculat (Tabelul 3.16.) este de 3,190 fa de t tabelat egal cu 2,819
la p <0,01, pentru f egal cu 22. Ipoteza nul se respinge, nsemnnd c exist o probabilitate de
peste 99% ca ameliorarea schemei corporale a grupei experimentale s se datoreze modulului
experimental de intervenie. Dei anterior s-a demonstrat c i grupa martor i-a mbuntit
semnificativ aceast capacitate, la un prag statistic <0,05 cu probabilitate de 95%, pentru grupa
experimental, probabilitatea crete pn la peste 99%.

129

Aa cum reiese din analiza indicilor statistici, introducerea n antrenamentul de dans a


exerciiilor fr control vizual i cu restricionare la nivelul segmentelor superioare, precum i
utilizarea celorlalte exerciii incluse n modulul experimental de intervenie destinat dezvoltrii
capacitilor psihomotrice, asigur 99% eficiena n pregtirea dansatorilor.
Progresul grupei experimentale n ceea ce privete lateralitatea manual se datoreaz
exerciiilor special concepute de influenare a controlul neuromotor la nivelul membrelor
superioare, denumite n dans frame (ram poziie specific dansurilor standard) n care se
restricioneaz alternativ aciunea braelor. Astfel, toate sarcinile motrice ce trebuie efectuate n
acest mod conduc la creterea uurinei de a-i manifesta ambidextria n trecerea cu lejeritate de
la o poziie natural la una nespecific sau mai puin obinuit n dans.
Faptul c lateraliatatea podal s-a mbuntit ntr-o msur mai mic dect cea manual,
poate fi explicat prin existena unei singure influene la nivelul picioarelor, i anume executarea
pailor coregrafiei inversnd rolurile ntre parteneri (biatul danseaz paii fetei, iar partenera
execut paii biatului).
Cursivitatea micrilor, acurateea tehnic a pailor i a figurilor de dans, plasticitatea i
forma gesturilor specifice dansului sportiv reclam o utilizare fr ezitare a segmentelor, n
special a minilor i picioarelor. Pe ringul de dans, dansatorul este pus n situaia de a pi cu
dreptul sau cu stngul n funcie de spaiul avut la dispoziie, n funcie de coregrafie, n funcie
de micarea partenerului, se regsete n ipostaza de a schimba frecvent priza, de a declana
aciuni ale partenerului att cu mna dreapt ct i cu mna stng, motive pentru care susinem
c execuia solicit ambidextria acestuia.
n aspect de sintez testrile coordonrii i sensibilitii kinestezic demonstreaz
influena dansurilor latino-americane care presupun ca partenerul s reacioneze la aciuni de
conducere, aflndu-se uneori n poziii apropiate, alteori plecnd din poziii nchise n poziii
deschise i chiar cu execuia anumitor figuri individual i ntlnindu-se ntr-un moment
prestabilit pentru a se reconecta la pereche. Aceste aspecte sunt strns legate de simul fin al
micrii i de rafinamentul de care dau dovad dansatorii n execuiile lor.
Rezultatele superioare nregistrate de grupa experimental n finalul interveniei
tiinifice, vizavi de sensibilitatea kinestezic, se datoreaz influenei exerciiilor desprinse din
dansul sportiv n care unul dintre parteneri danseaz fr control vizual ceea ce constituie
premisa unui sim al micrii foarte ridicat.
Un sim rafinat al micrii determin o cretere a coordonrii generale a aciunilor
motrice care permit abordarea unor structuri de pai i a unor coregrafii variate n funcie de
clasa valoric i de experiena competiional a dansatorilor. Coordonarea kinestezic a
130

dansatorului, dezvoltat la un nivel superior, asigur premisele pentru o mai bun orientare
spaio-temporal i o apreciere ct mai exact a distanelor ce trebuie parcurse pe ringul de dans,
a poziionrii fa de celelalte perechi i fa de arbitrii, precum i a situaiilor care i avantajeaz
s se plaseze corect n competiii. Exprimarea muzical verbal a coregrafiei, fr execuia
pailor, influeneaz dezvoltarea capacitii de ritmicizare, pe fondul creia dansatorul
vizualizeaz mental execuia i i mobilizeaz resursele nervoase care vor aciona prompt n
situaia coordonrii propriu-zise a aciunilor motrice i vor permite exprimarea unor coregrafii cu
acuratee din punct de vedere tehnic i muzical. Executarea coregrafiilor de dans cu
restricionarea unui anumit segment i inversarea rolurilor ntre parteneri dezvolt capacitatea
coordinativ i echilibrul dinamic, ntre dansatori ceea ce conduce la armonizarea i
mbuntirea echilibrului cuplului. La nivel complementar, exerciiile specifice de dezvoltare a
echilibrului static executate individual sau pe perechi, cu control vizual sau fr, influeneaz
autocontrolul n meninerea posturii corpului n diferite ipostaze i dezvoltarea unui sim al
tonusului postural general n diferite poziii. Includerea n antrenament a unor exerciii cu sarcina
de a exprima n fiecare msur muzical un anumit timp impus, determin o cretere a
plasticitii scoarei cerebrale n exprimarea liber a aciunii corespunztoare valorii muzicale
respective. n acest mod, se dezvolt ntr-un plan secundar coordonarea kinestezic a
dansatorului.
Problema

tiinific important soluionat n domeniul dansului sportiv o constituie

integrarea dimensiunilor antrenamentului sportiv al dansatorilor de 12 13 ani n scopul


mbuntirii mecanismului dezvoltrii capacitilor psihomotrice, ca premis a exploatrii la
maximum a potenialului sportivilor

i a optimizrii capacitii de performan.

3.6. Concluzii la capitolul 3

1. Modificrile care s-au nregistrat la testarera lateralitii manuale att pentru dansatorii
grupei experimentale ct i pentru cei ai grupei martor, demonstreaz influena dansului asupra
dezvoltrii lateralitii la juniori I (12-13 ani) i argumenteaz eficiena modulului experimental
de intervenie pentru dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice, iniial 33,33%, n final 58,33%.
2. Progresul grupei experimentale privind echilibrul static (t=3,482, P<0,001) i dinamic
(t=4,953, P<0,001) poate fi pus pe seama exerciiilor specifice incluse n modulul experimental
de intervenie care a completat programul tradiional de antrenament al acestor dansatori. Astfel,
aceste exerciii specifice dansului dezvolt viteza de reacie, echilibrul static, dinamic i mai ales
combinaia dintre acestea pe fondul interaciunii permanente dintre tehnic i interpretare
artistic.
131

3. Sensibilitatea kinestezic i cea vestibular motorice au fost influenate pozitiv cu


probabilitate de 99,9% i corespunztor 95% prin dificultatea figurilor care alctuiesc
coregrafiile dansatorilor, acetia executnd micri de rotaie, pivotare, conducere i treceri din
poziii joase, spre dreapta i spre stnga, ntr-o varietate nelimitat de sensuri i direcii ale
deplasrii.
4. Executarea mental i practic a coregrafiilor cu exprimarea verbal a timpilor
muzicali, a determinat creterea semnificativ a ritmicitii (P<0,01) dansatorilor grupei
experimentale. Acest aspect creeaz premise favorabile unei bune muzicaliti n concurs.
5. Ameliorarea schemei corporale a dansatorilor grupei experimentale (P<0,01) se
datoreaz influenei exerciiilor care vizeaz dezvoltarea echilibrulrui static, a forei generale a
organismului, a plasticitii corporale, acestea fiind executate individual i cu partener cu
posibilitatea de restricionare a controlului vizual. n acest fel, se asigur suportul motric necesar
unor execuii tehnice de dificultate i de nalt miestrie artistic.

132

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

1. Analiza surselor bibliografice de specialitate reliefeaz importana cunoaterii


problemei pregtirii dansatorului pentru asigurarea performanelor sportive printr-un
antrenament calitativ de efort fizic, funcional i psihic, influena acestor factori asupra
optimizrii capacitii de performan i atingerii de rezultate superioare n concursurile de
obiectiv. Cunoa terea particularitilor antrenrii juniorilor n dansul sportiv
despre rolul

i n mod deosebit

i importana capacitilor psihomotrice care condiioneaz miestria tehnic

execuia artistic a dansatorilor este puin cercetat.


2. Antrenamentul sportiv al dansatorilor nu se poate face n afara analizei efortului
specific psihomotricitii de analiz a nivelului capacitii de ambidextrie, sensibilitii
chinestezice, de apreciere a distanei i ritmicitii, dezvoltrii coordonrii generale i
segmentare, a corelrii nivelului de solicitare cu particularitile de vrst ale juniorilor, cu att
mai mult cu ct etapa pubertar (10-14 ani) presupune transformri somatosexuale

i modificri

de cretere i dezvoltare care influeneaz capacitatea de performan. Din acest motiv, interesul
antrenorilor de dans sportiv este ndreptat spre manifestrile de ordin biologic, motric, dar i
psihologic ale juniorului I, care influeneaz execuia tehnic bine nsuit.
3. Analiza regulamentului tehnic competiional al Federaiei Internaionale de Dans
Sportiv pentru categoria de vrst 12-13 ani (junior I) evideniaz faptul c execuia artistic
trebuie s conin seciuni ale dansului standard i latino cu dificultate obligatorie care contribuie
nemijlocit la pregtirea dansatorului de performan. Elaborarea structurii

i coninutului a unui

modul experimental al tipologiei antrenamentului sportiv este direcionat spre selecionarea celor
mai potrivite mijloace de pregtire care s conduc la asigurarea pe de o parte a premiselor
regulamentului tehnic de concurs a pailor i figurilor de dans, iar pe de alt parte ofer valena
artistic a execuiilor (precizie, plasticitate, fluiditate, cursivitate, expresivitate, fr de care
coregrafia ar fi lipsit de semnificaie).
4. Dansul sportiv, prin specificitatea aciunilor motrice ale mijloacelor care l compun,
influeneaz pozitiv dezvoltarea lateralitii manuale i podale. Valoarea ambidextriei la nivel
manual a fost identificat mai mic la nceputul cercetrii 33,33%, dect valoarea de 58,33% la
finele experimentului. Diferena performanial de 25,0% pentru ponderea subiecilor
ambidec tri la cele dou testri demonstreaz c sarcinile motrice din dans sportiv aparinnd
grupei experimentale au fost influenate semnificativ asupra evoluiei abilitii lateralitii fiind
dependent de dominaia progresiv psihofuncional a emisferelor cerebrale manifestat prin
folosirea mijloacelor dansului sportiv. Cercetarea a confirmat c muli dintre dreptaci au
133

manifestat predilecie spre utilizarea n egal msur, n dans sportiv, a ambelor mini. Calitatea
de lateralitate podal cu dreptul are o valoare calculat mai mare, la testarea iniial 83,33%, la
cea final se observ o scdere ce indic 75% i creterea n favoarea ambidextriei de la 8,33% la
16,67% la finele experimentului pedagogic.
5. Aplicarea testului de sensibilitate kinestezic evideniaz o diferen statistic
semnificativ, ntre mediile aritmetice ale indicatorilor pregtirii dansatorilor grupei
experimentale, valoarea lui t calculat fiind de 4,722 fa de 3,106, tabel Fisher, la un prag de <
0,01, echilibrul static

i dinamic la un prag de < 0,001 fapt ce demonstreaz influena pozitiv a

dansului sportiv asupra dezvoltrii indicilor de calitate ale aptitudinilor psihomotrice. Ipoteza
nul se respinge, ceea ce nseamn o probabilitate de peste 99,9% ca modulul experimental de
intervenie aplicat n vederea sensibilitii kinestezice, echilibrului static

i dinamic s fie

eficient.
6. Modulul experimental de dezvoltare a capacitilor psihomotrice a dansatorilor juniori
I

i-a dovedit eficiena semnificativ n ceea ce prive te coordonarea general, coordonarea

segmentar

i orientarea spaio-temporal (t = 3,147 - 4,030, p < 0,05-0,001), datele obinute

denot o bun structurare a acestuia pe patru variante de exersare, dar

i o corect aplicare a

stimulilor de antrenament peste programul tradiional de pregtire.


7. Rezultatele obinute de dansatori care au constituit grupa experimental demonstreaz
avantajele planificrii antrenamentului sportiv ce presupune mbinarea raional a exerciiilor de
ritmicitate

i muzicalitate motrice (t = 3,306, p < 0,01)

i schema corporal (t = 3,487, p <

0,01) destinate dezvoltrii capacitilor psihomotrice, fapt ce demonstreaz influena pozitiv a


dansului sportiv asupra ameliorrii indicilor de calitate a ritmicitii, muzicalitii

i percepiei

de sine.
8. Sub aspectul performanelor, apreciem c modulul experimental cu cele patru variante
de exersare a alternat i cele psihomotrice - lateralitatea, sensibilitatea kinestezic, coordonarea
general i segmentar, orientarea spaio-temporal, ritmul, schema corporal, ntre ele existnd
diferene semnificative, corespunztor mijloacelor dansului sportiv n dezvoltarea capacitilor
psihomotrice. Soluiile adaptate depind nu numai de componena individual a dansatorilor, ci
i de interaciunea capacitilor psihomotrice care se dovede te astfel un factor decizional ce
faciliteaz performana de concurs.
9. Rezultatele obinute de dansatorii care au constituit grupa experimental demonstreaz
avantajele planificrii antrenamentului sportiv ce presupune mbinarea raional a exerciiilor
tradiionale cu cele destinate dezvoltrii capacitilor psihomotrice.

134

Problema

tiinific important soluionat n domeniul dansului sportiv o constituie

integrarea dimensiunilor antrenamentului sportiv al dansatorilor de 12 13 ani n scopul


mbuntirii mecanismului dezvoltrii capacitilor psihomotrice, ca premis a exploatrii la
maximum a potenialului sportivilor

i a optimizrii capacitii de performan.


***

Ca urmare a cercetrilor efectuate i a rezultatelor obinute n aplicarea modulului


experimental de influen a dansului sportiv asupra dezvoltrii capacitilor psihomotrice la
juniori I recomandm:
- necesitatea completrii programelor de antrenament sportiv cu sisteme de acionare
specifice dansurilor standard, latino, preponderent standard i latino cu interpretri individuale
ale coregrafiilor i execuie n condiii integrale, astfel nct potenialul de performan al
dansatorilor s fie exploatat la maximum;
- dezvoltarea capacitilor psihomotrice a sportivilor prin introducerea n antrenament
sportiv de dans mijloace special concepute din categoria A, B, C, D, E i F n obinerea unor
execuii tehnice de concurs i cu valoare artistic ridicat;
- corelarea capacitilor psihomotrice de ambidextrie, sensibilitate kinestezic,
echilibrului static i dinamic, coordonare general i segmentar, aprecierea distanei i
ritmicitate cu coregrafiile de dans latino i standard;
- mijloacele de dans din categoriile A, B, D, E i F ale dansurilor standard s se varieze
ntre 8 i 16 repetri, cu pauz scurt de refacere incomplet de 3-5 s, din categoriile C, D, E i F
ale dansurilor latino 6-12 repetri cu pauz de 10-20 s, sistemele mixte de dans standard cu
latino, numrul de repetri variaz ntre 4 i 8 cu timpul de exersare a mijloacelor din categoria
A 25 min, categoria B 30 min, categoria E i F cte 20 min fiecare cu pauz de 30-45 s;
- pentru dansatori juniori (12-13 ani) se va utiliza un program de mijloace specifice din
sisteme ale dansurilor standard destinate dezvoltrii rezistenei 27,74% din ciclul anual de
antrenament cu mijloace din dansurile latino 23,87%, coregrafiile competiionale din sisteme
mixte de acionare standard cu latino 21,29% pentru Samba, Cha-Cha i Rumba, programul de
mijloace latino cu standard mixt cu coregrafii de concurs 27,10% din categoria F Vals Vienez,
Tango, Vals lent, Slow-fox i Quick step din 155 lecii de antrenament.
Recomandm creterea interesului antrenorului spre manifestrile specifice vrstei 11 -12
ani care l vor ajuta n nelegerea reactivitii sportivului la sarcina de antrenament. Mai mult
dect att, cunoaterea particularitilor etapei pubertare favorizeaz dozarea corect a efortului
fizic, psihic i funcional i evitarea instalrii supraantrenamentului sau a subsolicitrii.

135

BIBLIOGRAFIE

1.

Allport G.W., Structura i dezvoltarea personalitii. Bucureti: Didactic i Pedagogic,


1981, p. 224 231.

2.

Apostol I., Ergofiziologie curs. Iai: Ed. Universitii Al. I. Cuza, 1998, p. 20-28.

3.

Avramoff E., Fiziologia educaiei fizice. Bucureti: Sport Turism, 1979. 348 p.

4.

Baciu I., Fiziologie. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1977. 430 p.

5.

Bompa T., Periodizarea: teoria i metodologia antrenamentului. Bucureti: Ex Ponto,


CNFPA, 2002. 282 p.

6.

Bonchi E., Studierea imaginii de sine n copilrie i preadolescen. Oradea: Editura


Imprimeriei de Vest, 2000. 204 p.

7.

Bota A., Kinesiologie. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 2007, p. 44, 63, 313-315.

8.

Bota C., Ergofiziologie. Bucureti: Globus, 2000, p. 285-286.

9.

Carp I., Aspecte teoretico-metodice cu privire la dozarea efortului n lecia de educaie


fizic. n: Teoria i arta educaiei fizice n coal, Chiinu, 2006, nr. 2, p. 31-35.

10. Carp I., Dozarea difereniat a efortului fizic la lecia de educaie fizic. n: Mater. conf.
tiin. republicane. Chiinu: INEFS, 1993, p. 28.
11. Carp I., Scoar A. Dozarea raional a efortului fizic n procesul de nvare a tehnicii
micrilor la precolari. n: Mater. conf. tiin. republicane. Chiinu: INEFS, 2003, p.166168.
12. Crstea Gh., Teoria i metodica educaiei fizice i sportului. Bucureti: AN-DA, 2000, p. 67
68.
13. Cerghit I., Metode de nvmnt. Iai: Polirom, 2007. 320 p.
14. Demeter A., Fiziologia sporturilor. Bucureti: Stadion, 1972. 163 p.
15. Denisiuc L. Metode de apreciere a capacitii motrice. Teste, metode, aparate. Vol.2.
Bucureti: CNEFS, 1990. 175 p.
16. Dicionar explicativ al limbii romne. Bucureti: Univers Enciclopedic Gold, 2009, p. 34,
233, 578, 893.
17. Drgan I., Ergofiziologie. Dirijarea medical a antrenamentului. Bucureti: Editis, 1994, p.
22 26.
18. Doron R., Parot F., Dicionar de Psihologie. Bucureti: Humanitas, 1999, p. 453, 633.
19. Dobrescu T., Dimensiuni ale comunicrii prin limbajul corpului. Iai: Tehnopres, 2006, p.
30, 32.

136

20. Dragnea A., Bota A., Teoria activitilor motrice. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1999,
p. 242.
21. Dragnea A., Teodorescu S., Teoria sportului. Bucureti: FEST, 2002, p. 80, 86, 93, 165,
178, 181, 185, 349, 351.
22. Epuran M., Horghidan V., Psihologia educaiei fizice. Bucureti: ANEFS, 1994, p. 49-50,
88-90, 366, 109.
23. Epuran M., colab., Psihologia sportului. Bucureti: FEST, 2002, p. 44-45, 48, 50, 370-371.
24. Epuran M., Metodologia cercetrii activitilor corporale. Bucureti: FEST, 2005, p. 204,
245, 368-370.
25. Epuran M., Stnescu M., nvarea motric aplicaii n activiti corporale. Bucureti:
Editura Discobolul, 2011, p. 170, 192.
26. Florescu C., Dumitrescu V., Metodica dezvoltrii calitilor motrice. Bucureti: C.N.E.F.S.,
1969. 174 p.
27. Gagea A., Eseu despre ritm. n: Revista EFS, nr. 4, Bucureti, 1978, p. 15.
28. Gagea A., Metodologia cercetrii tiinifice n educaie fizic i sport. Bucureti: Ed.
Fundaiei Romnia de Mine, 1999, p. 15-342.
29. Golu P. nvare i dezvoltare. Bucureti: tiinific i Enciclopedic, 1985. 230 p.
30. Golu P., Zlate M., Verza E. Psihologia copilului. Manual pentru clasa a XI-a. Bucureti:
Didactic i Pedagogic, 1994, p. 143-153.
31. Gorbunov G.C., Pregtirea psihologic actual a sportivilor. n: Sportul de performan, nr.
419, Bucureti, 2000, p. 292-301.
32. Grigore M., Grigore V., Potop V., Studiul asupra dezvoltrii fizice i periodizarea
antrenamentelor la dansatorii sportivi de performan de vrsta 19-35 ani prin mijloace
specifice i nespecifice. n ECOLOGICA UNIVERSITARIA, Seria Educaie fizic i sport,
Anul II nr.2, vol. 13, Editura Ecological university press. PRO UNIVERSITARIA, 2010, p.
207-211.
33. Grigore M., Grigore V., Potop V., Metodica nvrii i perfecionrii dansului sportiv la
vrsta de 10-11 ani. ECOLOGICA UNIVERSITARIA. Seria Educaie fizic i sport. Anul
II nr.2, vol. 13. Editura Ecological university press. PRO UNIVERSITARIA, 2010, p. 199205.
34. Guidiuman A., Zetu E., Codreanca L., Introducere n cercetarea pedagogic. ndrumar
pentru cadrele didactice. Chiinu: Ed. Tehnic, 1993, p. 186.
35. Guyton A.C., Fiziologie. ed. a 5-a. Bucureti: Ed. Medical Amaltea, 1997. 296 p.
36. Hahn E., Antrenamentul sportiv la copii. Bucureti: C.C.P.S., 1996. 188 p.
137

37. Harre D., Teoria antrenamentului sportiv. Introducere n metodica general a


antrenamentului. Bucureti: Stadion, 1993, p. 15 19, 150 159.
38. Hulic I., Fiziologie uman. ed. a III-a. Bucureti: Ed. Medical, 2007. 1050 p.
39. Hirtz P., Teste de motricitate sportiv n diagnosticarea calitilor de coordonare. n Revista
Sportul de performan, nr. 312, Bucureti, 1991, p.75 84.
40. Horghidan V., Problematica psihomotricitii. Bucureti: Globus, 2000, p. 30-32, 55, 57, 7880, 91-92, 101, 104, 107.
41. Horghidan V., Metode de psihodiagnostic. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1997, p. 136,
140-142, 164.
42. Ifrim M., Antropologie motric. Bucureti: tiinific i Enciclopedic, 1986, p. 51, 53-54,
58.
43. Iliu P., Valori, atitudini i comportamente sociale. Iai: Polirom, 2004. 256 p.
44. Matveev L.P., Novicov A.D., Teoria i metodica educaiei fizice. Bucureti: Sport-Turism,
1980. 420 p.
45. Mihaiu C., Contribuia dansului sportiv la creterea motivaiei de realizare i mbuntire a
imaginii de sine. Tez de doctorat. Bucureti: UNEFS, 2010, p. 22, 75, 83, 87.
46. Mitra Gh., Mogo Al., Metodica educaiei fizice colare. Bucureti: Sport-Turism, 1980.
502 p.
47. Mitra Gh., Mogo Al., Dezvoltarea calitilor motrice. Bucureti: Sport-Turism, 1977. 277p.
48. Mitrache G., Tudo t., Psihomotricitate i limbaj. Bucureti: Cartea Universitar, 2004, p.
80, 88, 99, 104-107.
49. Mitrache, M., Bejan, R., Dezvoltarea motric i psihomotric a copiilor cu vrste de 7 11
ani. Bucureti: Discobolul, 2011, p. 95.
50. Nstase D.V., Dansul sportiv. Curs pentru specializare vol. 1. Editura Universitii din
Piteti, 2010, p. 5, 9-11, 29, 32, 36.
51. Nstase D.V., Dansul sportiv. Curs pentru specializare vol. 2. Editura Universitii din
Piteti, 2010, p. 215.
52. Nstase D.V., Dans sportiv. Metodologia performanei. Piteti: Paralela 45, 2011. 439 p.
53. Neacu I., Ene M., Lipsa de micare, sedentarismul. n Revista de pedagogie, 1989, nr. 10,
p. 23-29.
54. Negre I., Pnioar I.O., tiina nvrii de la teorie la practic. Iai: Politrom, 2005.
256p.
55. Nicola I. Tratat de pedagogie colar. Bucureti: Didactic i pedagogic, 1996. 323 p.
56. Nicu A, Antrenamentul sportiv modern. Bucureti: Editis, 1993. 530 p.
138

57. Niculescu M., Metodologia cercetrii tiinifice n educaie fizic i sport. Bucureti, 2002,
p. 501.
58. Neculau A., Cozma T. Psihopedagogie. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1990. 310 p.
59. Oprescu V., Aptitudini i atitudini. Bucureti: Editura tiinific, 1991, p. 5 20.
60. Ozolin N., Metodica antrenamentului sportiv. Bucureti: Stadion, 1972. 374 p.
61. Piaget J., Psihologie i pedagogie. Paris, 1982. 160 p.
62. Popescu Neveanu P. Psihologie colar. Universitatea Bucureti, 1978, p. 146-161.
63. Popescu Neveanu P., Zlate M., Creu T., Psihologie colar. Universitatea Bucureti, 1984.
64. Potop V., Urichianu S., Grigore M., Grigore V., Dezvoltarea capacitii coordinative la
dansatorii sportivi n vrsta de 14-15 ani prin perfecionarea echilibrului. n: PALESTRICA
MILENIULUI III. Civilizaie i sport, Vol 11, nr.2, Cluj-Napoca, 2010, p. 124-130.
65. Potop V., Introducere n dans: manuscris de autor. Bucureti, 2010, p. 12, 14, 17-18.
66. Rinderu E.T., Rinderu I., Efortul, capacitatea de efort i performana sportiv. Universitatea
din Craiova, Facultatea de Educaie fizic i sport, 1997, p. 20 30.
67. Roca A., Zorgo B., Aptitudinile. Bucureti: Editura tiinific, 1972, p. 47 - 59.
68. Saulea D., Relaia Dans sportiv capacitile coordinative n nvmntul universitar de
neprofil, Tez de doctorat. Bucureti: ANEFS, 2005, p. 47, 50 -51.
69. Sbenghe T., Kinesiologie. Bucureti: Editura Medical, 2002, p. 354.
70. Steinhofer D., Terminologia i delimitarea metodelor de antrenament. n: Sportul de
performan, nr. 350-352, CCPS, Bucureti, 1994, p. 170 187.
71. Stru I, Efortul sportiv aspecte fiziologice. Timioara, 1995, p. 43 49.
72. chiopu U., Verza E., Psihologia vrstelor ciclurile vieii. Bucureti: Editura Didactic i
Pedagogic, 1981, p. 172-221.
73. iclovan I. Teoria i metodica educaiei fizice i sportului. Bucureti: Sport-Turism, 1982, p.
126-164.
74. erbnoiu S., Capacitile coordinative n sportul de performan. Bucureti, 2002, p. 63, 71,
83, 93, 96.
75. Teodorescu S., Antrenament i competiie. Bucureti: Moroan, 2006. 218 p.
76. Teodorescu S., Programare i planificare n sportul de performan. Bucureti: Moroan,
2006. 219 p.
77. Thomas R., Eclache J.P., Keller J., Aptitudinile motrice. Teste i msurtori pentru tinerii
sportiv. n: Sportul la copii i juniori, nr. 100 101. Bucureti, 1995, p. 40 45.
78. Thomas J.R., Nelson, J., Metodologia cercetrii n activitatea fizic. n: SDP, vol. 1, nr. 375
377, Bucureti, 1996, p.103, 115.
139

79. Tudor V., Capacitile condiionale, coordinative i intermediare. Editura Coresi, 1999, p.
121.
80. Tudor V., Msurare i evaluare n cultur fizic i sport. Buzu: Alpha, 2005, p. 34 37.
81. Tudo t., Mitrache M., Psihomotricitatea factor major n geneza corporalitii i n
definirea identitii. n: Discobolul, nr. 15, Bucureti, 2009, p. 10 19.
82. Tudo t., Perspective actuale n psihologia sportului. Modele i soluii. Bucureti: Editura
S.P.E.R., Coleca Alma Mater, 2003, p. 51 58.
83. Tudo t., Elemente de statistic aplicat. Bucureti: I.E.F.S., 1980, p. 48, 60, 107.
84. Urzeal C., Metodica antrenamentului sportiv. Curs universitar. Bucureti, 2009, p. 162.
85. Vian A., ndrumar dans. Bucureti: ANEFS, 1997, p. 1 4.
86. Vian A., Dansul pentru educaia corporal. Bucureti: Cartea Universitar, 2005, p. 9, 17,
19, 28, 76, 41.
87. Zimmer M., Despre structura calitilor de coordonare i posibilitatea nelegerii lor.
Wissenschaftliche zetschrift, Leipzig. n: Sportul de Performan, nr. 268, Bucureti, 1987,
p. 35- 39.
88. Zlate M., Fundamanetele psihologiei. Bucureti: Editura Universitar, 2006. 461 p.
89. Zlate M., Eul i personalitatea. Bucureti: Editura Trei, 2008. 270 p.
90. Weineck J., Biologie du sport. n: Sportul la copii i juniori, nr. 1-2, CCPS, Bucureti, 1994,
p. 30 34, 62 66.
***
91. . .; , . . . : ,
2004, 328 .
92. . ., . : , 1967, 476 .
93. .., ..,
. . . :
.. , 1987, 27 .
94. ..,
. : , 1978, 223 .
95. . . .. . , 1984.
96. ., . . . : , 1984. 184.
97. . . : .., 1988, .71.
98. .., .. . : ,
1987. 224 .
140

99. . . : , 2000. 272 .


100. .. . .. .
: , 1982. 165 .
101. ..
. : , 1985. 220 .
102. .. - . . : , 1983. 31 .
103. .. - . . . :
, 1985. 64 .
104. ..
. . ...:
13.00.04. ., 2000. 30 .
105. .. . .. : [..], 2000. 101 .
106. .. . . : , 1963.
192 .
107. .. . . : , 1980.
192 .
108. .. . .. : ...
, 1987. 103 .
109. .. .
.. : , 1983. 28 .
110. - . - . .. :
, 1987.
111. .. . .: , 1999, 222 .
112. . ./ . , .. ., . ; . .
... : , 2001. 192 .
113. .. . .. :
, 2000. 288 .
114. ..
. ....: 13.00.04. , 2000. 24 .
115. .. . : : , 2000, 1, .42-44.
116. .. . .. .: ,
2003. 204 .
117. . , .. . : . , 1983. 342 .
141

118. .. . . ,
: , , 2001. 148 .
119. .. -
-
, ....: 13.00.08. , 2001. 24 .
120. .., .. -
. : , 2008. 264 .
121. ..
. : , 1999. 3, .4554.
122. . . . : , 1983. 224 .
123. .. . : ,
1970. 200 .
124. .. . : , 1990. 65 .
125. ..
. ....: 13.00.04. , 1982. 23 .
126. .. XVI- XIX .. . . ...
. . .: , 1948. 216 .
127.

..

.:

..., 2000. 486 .


128. .. . : , 1971. 127 .
129. ..
. ....: 13.00.04. , 2002.
20 .
130.

..

, .. ., 1998. 24 .
131. . . .
. /: , 2004. 352 .
132. . . . : , 1981.
270.
133. .. -. :
: ,. 2000, 3, .12-19.
134. .. -
. : : , 2001, 6, .8-10.
142

135. .. . ... :
, 1981. 262 .
136. . . . : , 1986.
261 .
137. .. . ..
: ..., 1980. 88 .
138. .. .
, 1969, 2, .8-10.
139.

..

. : , 1983. 431 .
140. .. : :
. : , 1981. 286 .
141. .. -
. ....: 13.00.01. , 1992. 15 .
142. . . . 1999, 40, .33.
143. .. -
. : :
, 2001, 3, .20-24.
144. .. . : , 1986. 48 .
145. .. . , . . :
, 1988. 160 .
146.

..

..

, 1984. 176 .
147. .. . .,
: , 1991. 191 .
148. .. . . :
, 1991. 315 .
149. .. . ..
: , 1990. 16 .
150. .. -
. ... . : , 1976. 304 .
151. .. . . : ,
1987. 77 .
152. .. . : , 1971. 110 .
143

153. . . . . . . .. . : :
, 2004. 319 .
154. .. - . :
, 2000, 3, .54-59.
155. ..
. : , 2001. 81 .
156. .. . ... : , 2000. 120 .
157. .. . .. : , 2001. 68.
158. .. . .. : , 2001. 60 .
159. .. . . : . .. .. .
: , 1986, . 32, 585.
160. . .. .. .. .
: , 1990. 176 .
161. . . . : , 2001, .32.
162. .
. ... ., 1993. 224 .
163.

/ .., . -. -.: ,
2001. 544 .
164. . . . . ... :
, 1984. 183 .
165. .. - .
.. : , 1989. 171 .
166. .., .., . . .. :
, 1972. 334 .
167. . - . ( ). : , 1997,
3, .34-35.
168. . . : , 1977, 3, .20.
169. .. . .. . :
, 1979. 151 .
170. .., ..
. : : , 1999, 3, .3740.
144

171. .. . :
: , 1999, 2, .22.24.
172. ..
. : : . 2001, 2, .40-41.
173. ..

.... . : , 2001, .28.


174. . . .: , 1977. 118 .
175. .. . .. : , 1986.
192 .
176. - . . : , 2002, 12, .11.
177. . . : , 1971. 206 .
178.

..

..

, 1978. 431 .
179. ..
. : : , 2000,
6, .36-37.
180. .. . . : , 1972.
33 .
181. .. . .. : .: , 2002.
33 .
182. . . ... : , 1971. 478 .
183. ..
. ....: 13.00.05.
, 2004. 18 .
184. . . .. :
, 2002. 117 .
185.

).

...., .. . .: .., 2004. 324 .


186. . . / .....
: , 2004. 464 .
187. . . / ....
: , 1990. 287 .

145

188. . .....: . . .. .
: , 1968. 240 .
189. .. . .. : , 1954. 680 .
190. . . .. : , 1975. 350 .
191. . . : , 1976. 261 .
192. . .. ... :
, 1985. 271 .
193. .. .. . .. :
, 1980. 255 .
194. .. (
). : , 1986. 158 .
195. . . .. :
, 1989. 104 .
196. . : ? : :
, 1988, 6, .49-62.
197. .., ..
. : : , 2001, 2, .32-35.
198. ..
. : : , 1999, 5, .925.
***
199. Borrow F., Theory and technique of Latin American dancing. Read Books Design, 2010,
p. 306.
200. Bottomer P., Ballroom dancing: step-by-step. Hermes House, 2006, p. 96.
201. Bottomer P., Samba&lambada. Lorenz Books, Pennsylvania State University, 1997, p. 64.
202. Bottomer P., Tango. Southwater Publishing House, 2002, p.64.
203. Bottomer P., Waltz. Lorenz Books, Pennsylvania State University, 1998, p. 64.
204. Burke C., Dancing lessons. How I found passion and potential on the dance floor and in life.
John Wiley&Sons. Inc., New Jersey, 2011, p. 163.
205. Cantell M., Clements P., Teach yourself Latin American Dancing. McGraw-Hill, 1999, p.
12-32.
206. Castle K., Ballet. Kingfisher Publishing House, 2002, p. 64.

146

207. Cooley D.B., Cooley R.,

The Genius of Flexibility. The Smart Way to Stretch and

Strengthen your Body, Simon and Schuster, 2005, p. 67 86.


208. Davis B., Roscoe J., Roscoe D., Bull R., Physical Education and the Study of Sport.
Elsevier Mosby, 2005, p. 168 171.
209. Driver I., A century of dance. Bounty Books, London, 2006, p. 31-33, 77, 80.
210. Dyck N., Archetti E.P., Sport, dance and embodied identities, Berg, New York, 2003, p. 5768.
211. Franklin E., Dance Imagery for technique and performance. Human Kinetics, 1996, p. 272.
212. Franklin E.N., Conditioning for dance. Human Kinetics, 2003, p. 248.
213. Freese J., Ballroom Dancing. Cpastone Press, 2007, p. 32.
214. Grigore M., Potop V., Marinescu S., Anatomical - physiological and pathological aspects of
vertebral column in performance sport dancers. In Volume of the International scientific
session Aplication of kinetotherapy and sports medicine in motor activittie. Editura Bren,
Bucureti. UEB, FEFS, 2011, p. 153-159.
215. Grigore M., Grigore V., Potop V., Study of the importance of juniors II (14-15 yars old)
dancers mental preparation for competition. International Conference of Scientific
communications Trends of university sport & human motricity recources for a changing
world, UNEFS, 2010 suport electronic.
216. Grigore M., Grigore V., Potop V., Role of physical, mental and technical training for 6-9
years old childrens partipacion in dance sport events. International scientific conference
Scientific research in sports and physical education, component of human and social
progress, Galai, 2010, p. 166-171.
217. Grigore M., Grigore V., Potop V., Methods of teaching and improving the dance sport at 10
to 11 years old children. International Scientific Session Tendine ecologice n domeniul
educaiei fizice i sportului, Universitatea Ecologic Bucureti, 2010, p.163-167.
218. Grigore M, Grigore V., Potop V., Cheran C., Contribution to the training methods in dance
sport for juvenile level, 6 to 9 years old. In Book of abstracts of 10th international scientific
conference Perspectives in physical education and sport, 21st 23rd May 2010. Ovidius
University PRESS, Constana, 2010. p. 66.
219. Grigore M., Grigore V., Potop V., Contributions to dance sport training methods at
beginners level, 6 to 9 years old. In Ovidius University Annals, Series Physical Education
and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH., Issue 2 suppl.. Ovidius University
Press, Constana, 2010, p. 498 503.

147

220. Grigore M., Grigore V., Potop V., Preliminary research on the influence of sport dance upon
the development psycho-motor abilities of junior I. In Buletin tiinific seria Educaie Fizic
i Sport, nr. 15 (1/2011), second part, Piteti, p. 688 691.
221. Grigore M., Theoretical approaches on psycho-motor abilities in dance sport. In Book of
abstracts of the international session of scientific communications Education through sport
sport for health, University of Bucharest, 2011, p. 212 217.
222. Grigore M., Research on assessment of dance sport influence upon the development of
psycho-motor abilities of juniors I (12-13 years). In Book of abstracts of the international
session of scientific communications Education through sport sport for health,
University of Bucharest, 2011, p. 202 208.
223. Grigore M., Grimaslchi T., Age particularities of juniors I and their implications in sport
training of dance, In Volume of the international scientific session Physical education and
sport healthy lifestyle boost factors Ecological University of Bucharest, Faculty of Physical
education and sport, 2012, p. 81 85.
224. Grigore M., Tipology of dance sport and its relation with psycho-motricity and sport
performance of dancers junior I, In Volume of the international scientific session Physical
education and sport healthy lifestyle boost factors Ecological University of Bucharest,
Faculty of Physical education and sport, 2012, p. 86 90.
225. Guy F., Brown T., Pozo C., Dancing with the Stars: Jive, Samba and Tango your way into
the best shape of your life. Collins, 2007, p. 247.
226. Haas J.G., Dance anatomy. Human Kinetiks, Champaigns Il, 2010, p. 169-194.
227. Hodge S., Latin and Ballroom Dance, Heinemann Library, 2008, p. 48.
228. Horwood R.C., Goodman L., Teach yourself ballroom dancing. McGraw-Hill, 2005, p. 208.
229. Howard G., Technique of ballroom dancing. Chapman Graphics Corporation Limited,
England, 2002, p. 148.
230. Imperial Society of Teachers of Dancing, Dance examination Board, The ballroom
technique. 1994, p. 134.
231. Imperial Society of Teachers of Dancing, The revised technique of Latin -American
Dancing. 1983, p. 192.
232. Jonathan S.M., Ballroom: culture and costume in competitive dance. Berg, New York, 2008,
p. 224.
233. Kretchmar R.S., Practical Philosophy of Sport. Human Kinetics, Champaign, Illinois, 1994,
p. 109-135.

148

234. Laird W., The Laird technique of Latin dancing. International Dance Publications Limited
of Bennet Road, England, 2001, p. 216.
235. Maccadanza R., Stretching Basics. Sterling Publishing Company, Inc., 2004, p. 112.
236. Magill R.A., Motor learning and control. Concepts and Applications. McGraw Hill
Publisging House, New York, 2004, p. 53
237. McMains J.E., Glamour addiction: inside the American ballroom dance industry. Middle
town, Connecticut, 2006, p. 109 170.
238. Meredith S., McNicholas S., Butler N., Ballet. Edc.Pub., 2004, p. 24 27.
239. Moore A., Ballroom dancing. Editura A&C Black, London, 2002, p. 308.
240. National Ballet School (Canada), The ballet book: the young performers guide to classical
dance. Baker&Taylor, 2009, p. 43.
241. Picart C.J., From ballroom to dancesport. Suny Press, New York, 2006, p. 167.
242. Potop V., Grigore M., Grigore V., Urichianu S., Timnea O., Cheran C., The role of physical
therapy in painful lumbar szmdromes at the sportive dancers. The 2nd International
Congress and exhibition on kinetotherapy with International Participation. University of
Craiova the Physical Education and Sport Faculty, Cciulata, 2010, p. 36-48.
243. Pozo C., Dulaine P., Hatherleigh Press, Pennsylvania State University, 2007, p. 21 30.
244. Rowland T., Childrens Exercise Physiology. 2nd edition. Human Kinetics, 2005, p. 312.
245. Sawyer L.M., Thomas I.D., The Temptation to Tango: Journeys of Intimacy and Desire.
Trafford Publishing, Canada, 2005, p. 61-86.
246. Silvester V., Modern Ballroom. Random House, 2005, p. 304.
247. Spencer P., The joy of dancing: Ballroom, Latin and Rock/Jive for absolute beginners of all
ages, Carlton Publishing Group, 2004, p. 46 56.
248. Stephenson R.M., Iaccarino J., The complete book of ballroom dancing. Broadway Books,
1992, p. 57-70.
249. Stevens F., Dance as life, Harper&Row, 1976, p. 62-70.
250. Thompson F.R., Tango: the art history of love. Vintage Books, 2006, p. 384.
251. Underwood D., Ballroom dancing. Heinemann/Raintree, 2009, p. 32.
252. Winkelhuis M., Dance to your maximum. Leiden, Holland, 2008, p. 10, 16-30.
253. Zaiorski V., Kinetics of Human Motion. Human Kinetics, Champaign, Illinois, 1998, p.
432.
254. Zona C., George C., Gotta ballroom. Human Kinetics, Champaigns Il., 2008, p. 35-42.

149

***
255. Werchoschanski J.W., Lentrainement efficace. PUF, Paris, 1992, p. 85-118.
256. Billat V., Physiologie et mthodologie de lentranement. DeBoeck Universit, Paris
Bruxelles, 1998, p. 45 50.
257. Bouet M., Signification du sport. Universit de Paris, Paris, 1968, p. 17-30.
258. Enciclopedia Universalis, Paris, 1990, p. 242.
259. Mano R., Les bases de lentrainement sportif. Editions Revue EPS, Paris, 1992, p. 157
260. Pradet M., La prparation physique. INSEP, Paris, 1996. 271 p.
261. Wilmore J.H., Costill D.L., Physiologie du sport et de lexercice physique. DeBoeck
Universit, Paris, 2006. 630 p.

150

Anexa 1. Regulamentul competiional al Federaiei Romne de Dans Sportiv

Art.1-Organizarea competiiilor
Organizarea competiiilor de dans sportiv se face de ctre cluburi membre ale FRDS, persoane
fizice sau juridice care au primit aprobarea comisiei de organizare.
Art.2-Dreptul de a organiza
FRDS garanteaz oricrui membru al Federaiei, dreptul de a organiza competiii n prezena
unui Observator Federal stabilit de Biroul Federal, cu condiia respectrii prezentului regulament
i a plii unei taxe, conform Regulamentului Financiar.
Art.3-Obligaiile organizatorilor
Organizatorul este obligat:
- s respecte prezentul regulament;
- s respecte condiiile nscrise n invitaie;
- s trimit invitaie arbitrilor i secretariatului ;
- s asigure indemnizaia, cazarea i masa arbitrilor i a secretariatului;
- s asigure transportul arbitrilor i a secretariatului de la locul de cazare la locul desfurrii
concursului;
- s cear i s primeasc acceptul comisiei de arbiraj pentru arbitrii propui de organizatori; - s
asigure pe propria cheltuial prezena unui medic sau a unui asistent medical la locul i pe toat
perioada de desfurare a competiiei;
- s asigure disciplina n jurul ringului de dans, fr ca dansatorii sau ceilali membrii FRDS s
aglomereze spaiul din jurul ringului;
- s solicite lista cu cluburile, arbitrii i dansatorii suspendai n acea perioad i s nu permit
participarea lor n competiie;
- s anune Observatorul Federal de neregulile ce se ivesc la nscriere sau pe toat durata
concursului;
- s asigure condiii tehnice necesare pentru desfurarea competiiei prin calitatea ringului de
dans, respectarea timpului i tempoului muzicii, sonorizare corespunztoare. Nerespectarea
condiiilor nscrise n cererea de nscriere a turneului la FRDS i n invitaia trimis cluburilor, se
va sanciona cu amend cuprins ntre 50 i 150 SFR.
n cazul n care organizatorul nu respect obligaiile prevzute anterior acesta va suporta o
amend cuprins ntre 150-300 SFr i va conduce la diminuarea tipului de competiie pe care o
poate organiza pe viitor, mergnd pn la suspendarea dreptului de organizare.

151

Art. 4 - Calendarul competiional


Calendarul competiional este alctuit de Comisia de Organizare, n urma aprobrii de ctre
aceasta a cererilor de organizare a concursurilor naintate de membrii FRDS. Deoarece
calendarul competiional pentru anul urmtor trebuie comunicat la A.N.S. pn la data de 01
octombrie a anului curent, n vederea coordonrii distribuirii slilor de sport, membrii Federaiei
vor trebui s anune concursurile pn la aceast dat.
Art. 5 - Cererea de organizare
Cererea de nscriere a unui concurs n calendarul competiional se va face scris cu cel puin 60
zile nainte de data desfurrii acestuia i va conine urmtoarele detalii:
- denumirea competiiei;
- perioada de desfurare;
- categorii de vrst i clas;
- tipul suprafeei de dans i dimensiunea acestuia;
- arbitrii;
- premii, faciliti de cazare, mas etc;
- adresa clubului organizator;
- persoane de contact. Comisia de organizare analizeaz i dezbate cererea de organizare i n
termen de max. 15 zile comunic n scris att clubului ct i secretarului general decizia
comisiei.
Art. 6 - Invitaia de concurs
La competiii se invit toate cluburile care au perechi de clas pentru care este organizat
competiia i sunt membre ale FRDS, avnd cotizaia achitat la zi.
Din motive disciplinare, Biroul Federal i Comisia de disciplin poate interzice participarea unor
cluburi sau perechi de dansatori la competiii. Cei care nu sunt membrii ai FRDS pot fi invitai la
competiii numai cu permisiunea Biroului Federal.
Invitaia la concurs se va face prin pot, email sau fax cel puin cu 45 zile nainte de data
acestuia i va conine urmtoarele detalii:
-

denumirea concursului;

perioada de desfurare;

categorii de vrst i clas;

tipul suprafeei de dans i dimensiunea acestuia;

arbitrii invitai la competiie;

premii, faciliti de cazare, masa etc;

152

adresa clubului organizator;

persoane de contact;

ora nceperii competiiei i programul acesteia pe ore;

data limita de nscriere;

ora limit de confirmare a participrii;

costumaia obligatorie.
Art. 7 - Invitarea dansatorilor, arbitrilor i oficialilor strini

Pentru competitile de dans sportiv, invitaiile adresate perechilor, arbitrilor i oficialilor de peste
hotare se face conform normelor IDSF i vor fi adresate numai de ctre Coordonatorul cu Relaii
Internaionale al Biroului Federal.
n acest sens, clubul organizator trebuie s contacteze Relaii Internaionale al Biroului Federal i
s i adreseze o cerere detaliat cu privire la invitaii strini (dansatori, arbitri i/sau oficiali) pe
care i dorete la concursul su.
Art. 8 - nscrierea n concurs
La toate competiiile organizate, organizatorul stabilete clar data limit de nscriere n concurs.
nscrierea se face prin fax, email sau prin pot i conine urmtoarele date: numele ntreg al
perechii; clasa i categoria de vrsta la care particip; clubul pe care-l reprezint perechea. Prin
nscrierea la o competiie organizat de FRDS sau sub egida FRDS, un dansator se angajeaz n
mod automat s se conformeze, s ndeplineasc i s respecte toate obligaiile care i revin
conform acestui regulament, codului de conduit, i regulamentelor IDSF. nscrierea la un turneu
va fi transmis organizatorului (prin fax, email sau pota) conform invitaiei trimise de
organizator. La Campionatele de clas au acces numai perechile din clasa respectiv.
Art. 9 - nregistrarea perechilor
Perechile au obligaia s respecte cu strictee ziua i ora de predare a carnetelor stabilite de
organizator.
De asemenea n mod obligatoriu dup consultarea listelor de nscriere se anun perechile care
din anumite motive nu pot participa la competiie sau eventualele erori care au aprut la
ntocmirea listelor ( nscrierea la alt categorie sau clas etc.)
Organizatorii au dreptul de a exclude din competiie perechile care:
-

nu s-a nscris pn la data limit n competiie;

nu s-a nregistrat pn la data comunicat;

dac nu are asupra lui carnetele de concurs;

dac s-a nscris la alt categorie de vrst sau clas dect cel permis prin regulament;

153

dac carnetul de concurs nu este complet ( lips viza anual, viza medicala, data naterii,
clasa de dans, clubul de provenien etc.);

dac perechea este suspendat. La nregistrarea perechii n concurs organizatorul trebuie s


verifice ca legitimaiile sportivilor s ntruneasca urmtoarele condiii:

viza anual;

vrsta i clasa dansatorilor;

s coincid cu categoria i clasa concursului la care s-a nscris;

viza medical;

accesul n competiie s nu fie restricionat n urma unei sanciuni disciplinare.


Art. 10 - Retragerea perechilor din competiie

Retragerea de la o competiie va fi transmis organizatorului prin fax sau prin pot cu minim 5
zile lucrtoare naintea competiiei
Retragerea unei perechi se poate face i n anumite cazuri la locul concursului, dar acesta trebuie
fcut de antrenor sau de reprezentantul legal al clubului. n cazul n care o pereche se retrage de
la o competiie fr s anune acest lucru secretariatului att perechea ct i antrenorul sunt
pasibili de pedeaps.
Art. 11- Carnetul de concurs
Carnetul de concurs este un document oficial al FRDS.
Carnetul de concurs indiferent de cel care l cumpr, dup completare este proprietatea
sportivului.
Introducerea n carnet de date false, nereale se consider fals n acte publice i se pedepsete
conform codului penal.
Completarea carnetul de concurs se face de ctre secretarul general sau de o persoan numit
special pentru acest scop. Orice modificare ulterior se face numai de ctre secretarul general al
FRDS.
Carnetul de concurs care conine modificri tersturi trebuie confiscat de ctre organizatori i
trimis secretarului general.
n competiie sunt acceptate numai acele carnete care sunt bine completate, care conin poza
sportivului, din care reiese clubul de la care provine sportivul, dac are viza pentru anul n curs,
viza medicala, reiese clasa i categoria de vrst a sportivului.
Odat cu vizarea carnetului de concurs sau cu trecerea n alt clas a sportivului, secretarul
general va pune o tampil dup ultimul concurs din care s reias clasa i categoria de vrst la
care poate concura sportivul.

154

Art. 12 - Durata unui concurs


Competiiile de pe teritoriul Romniei trebuie n aa fel organizate nct o categorie de vrst s
nu dureze mai mult de 4 ore.
Fac excepii acele competiii unde sunt nscrise un numr foarte mare de concureni.
Competiiile trebuie organizate i desfurate n aa fel nct s se respecte orele de ncheiere a
concursurilor: copii I i copii II ora 20.00, juniori I i II orele 21.00 tineret i aduli orele 22.00.
Art. 13 - nclzirea perechilor
Organizatorul are obligaia de a asigura posibilitatea de nclzire a perechilor pe ringul de dans,
punnd totodat la dispoziie i muzica adecvat. Pentru buna desfurare a nclzirii persoana
care conduce nclzirea anun clasa i categoria care face nclzirea i eventual pe cea care va
urma. Odat cu terminarea nclzirii toate perechile sunt obligate s prseasc ringul de dans
pentru ca organizatorul s poat cura suprafaa acestuia.
Art. 14 - Numrul de concurs
-

toate perechile sunt obligate ca pe toat perioada concursului s poarte numrul pe care l-a
primit odat cu nscrierea n concurs;

n cazul deteriorrii unui numr de concurs acesta trebuie comunicat secretariatului care are
obligaia de a-l schimba;

improvizarea numerelor de concurs este interzis;

organizatorul este obligat s asigure un numr suficient de numere de concurs indiferent de


numrul perechilor participante;

numrul de concurs poate fi de culoare alb cu numere negre sau negru cu numere albe i
trebuie s aiba o dimensiune uor vizibil din orice punct al ringului de dans;

pentru prinderea numrului de concurs pe costumaie organizatorul poate asigura ace de


singurana dar acesta nu este obligatoriu;

odat cu terminarea concursului dansatorii au obligaia de a napoia numrul de corcurs


organizatorilor;
- reclama pe numrul de concurs este permis avnd dimensiuni de maximun 5 x 21 cm ntro singur linie.
Art. 15 - Muzica de concurs

Organizatorul este obligat s asigure muzica specific de dans sportiv, respectiv o sonorizare
satisfctoare. Muzica de competiie poate fi cu orchestr CD, MD, casetofon sau DAT n
funcie de posibilitile organizatorilor cu condiia de a respecta durata i tempourile jos
menionate;

155

Art. 16 - Durata i tempoul


Durata:
- minimum 1.30 min. pentru Vals Lent, Tango, Slow-Foxtrot, Quick-Step, Samba, Cha-Cha,
Rumba;
- minimum 2 gipsy pentru passo doble (pn la semifinal);
- minimum 1,15 min. pentru Vals Vienez i Jive.
Tempouri:
Dansuri Standard
- Vals lent 28-30 bpm
- Tango 33 bpm
- Vals vienez 60 bpm
- Slow fox 29 - 30 bpm
- Quick step 50 bpm
Dansuri Latino-Americane
- Samba 50 - 52 bpm
- Cha-Cha 30 - 33 bpm
- Rumba 25 - 27 bpm
- Paso doble 62 bpm
- Jive 42 -44 bpm
n cazul n care muzica nu respect aceste tempouri, la cererea preedintelui juriului,
organizatorul trebuie s opreasc muzica i s propun o nou melodie care se conformeaz
ritmurilor de mai sus.
n cadrul unei runde nu este obligatoriu a pune aceai melodie pentru fiecare serie.
Art. 17 - Spaiul de dans
Pe toat perioada concursului accesul pe i lng ringul de dans este permis numai dansatorilor
(al cror concurs este n desfurare) i arbitrilor; Spaiul de dans trebuie s aib form
dreptunghiular i s aib suprafaa acoperit cu parchet sau alt material care este corespunztor
dansului; Dimensiunile spaiului de dans trebuie comunicat att n cererea de organizare a unui
concurs ct i n invitaia trimis cluburilor; Comisia de organizare poate interzice organizarea
unui concurs n cazul n care dimensiunile sau suprafaa de dans nu este corespunztoare;
Organizatorul este obligat s ofere un spaiu minim de dans de 15 mp pentru o pereche ntre 14 i
35 ani i 10 mp pentru o pereche ntre 6 i 13 ani; Toate materialele care pot provoca accidente
sau deranjeaz desfurarea normal a competiiei trebuie ndeprtat de pe suprafaa ringului.

156

Art. 18 Afiajul
Programul de concurs trebuie afiat de ctre organizator ntr-un loc foarte vizibil, ntr-o zon
frecventat n mod obinuit de dansator, n care acetia au acces uor.
Organizatorii sunt obligai s aduc la cunotina sportivilor, antrenorilor i oficialilor (folosind
mijloace specifice) n timp util modificrile privind programul competiiei. Este obligaia
dansatorilor de a se informa asupra programului de desfurare a concursului.
Art. 19 Premierea
La competiiile organizate n Romnia se pot acorda drept premiu: diplome, flori, cadouri sau
premii n bani. La orice competiie la care se ofer premii n bani, organizatorul trebuie s obin
n prealabil aprobarea scris a Biroului Federal.
n cazul unei competiii internaionale, FRDS va cere aprobarea IDSF care va decide i va fixa
suma premiilor. La festivitatea de premiere sportivii sunt obligai s se prezinte n inuta de
competiie, iar n cazul n care nu vor face acest lucru se va interzice premierea lor i vor fi
ulterior penalizai conform regulamentului de disciplin. Organizatorul este obligat s premieze
toi finalitii la toate categoriile de vrst.
Art. 20 Doparea
Doparea (folosirea sau distribuirea de substane ce contravin regulilor Comitetului Olimpic
Internaional) este strict interzis.
Orice dansator, dac i se cere n mod oficial s se supuna unui control antidoping, trebuie s
accepte.
Neacceptarea va duce la declararea unui rezultat pozitiv i va fi sancionat disciplinar cu
suspendare ntre 6 luni i 2 ani. Orice rezultat pozitiv trebuie raportat imediat Comisiei de
disciplin, care va decide sanciunea ce urmeaz a fi aplicat.
Orice persoan care asist sau incit la nerespectarea acestei reguli va fi sancionat disciplinar.
Art. 21 - Dispoziii finale
Orice modificare care apare din diferite motive trebuie aprobat de Comisia de Organizare i
supervizate de Biroul Federal. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage dup
sine sanciuni conform Regulamentului de disciplin.

157

Anexa 2. Regulament privind inuta de concurs n dans sportiv

Prezentul regulament se aplic la toate competiiile oficiale de dans sportiv organizate sub egida
FRDS de pe teritoriul Romniei.
Comisia de organizare i menine dreptul de a impune restricii specifice adiionale sau generale
legate de vestimentaie i de a amenda sau de a permite anumite scutiri/dispense, n cazul
anumitor evenimente.
REGULI GENERALE
1. Este obligatoriu ca inuta de concurs s fie creat funcie de fiecare disciplin (standard sau
latino) la clasele unde acesta este posibil.
2. inutele trebuie s acopere prile intime ale dansatorilor (zona intim).
3. inutele i machiajul trebuie s respecte vrsta i nivelul dansatorilor.
4. Utilizarea simbolurilor religioase ca decoraii sau ca bijuterii decorative este interzis
(aceasta regul nu are nici o legatur cu bijuteriile pesonale).
5. Directorul de concurs poate cere competitorului s nlature un obiect de mbracminte
sau un obiect decorativ, dac acesta prezint un anumit pericol pentru dansatorul respectiv sau
pentru ceilali concureni.
REGULA BUNULUI GUST
Orice utilizare de materiale sau culori, sau orice invenie care confer senzaia de a nu fi n
conformitate cu aceste reguli de mbrcminte, dei nu se pune literalmente problema de
ncalcare a acestora, pot fi totui considerate de ctre Directorul de concurs drept o nerespectare
a regulamentului.
SANCIUNI
n cazul n care o pereche nu este mbracat n conformitate cu acest regulament de
costumaie i primeste un avertisment din partea Directorului de concurs, aceasta trebuie s se
conformeze; n caz contrar perechea respectiv va fi descalificat imediat de ctre acesta.
La propunerea Directorului de concurs se pot impune sanciuni adiionale, inclusiv
suspendarea din competiii a perechilor n cazul abaterilor repetate.
TERMENI UTILIZAI:
Zona intim (IA) zonele corpului care trebuie s fie acoperite de materiale netransparente sau
transparente dar captuite cu materiale netransparente. Nu sunt premise materiale de culoarea
pielii n aceste zone.

158

- Chiloii tanga nu sunt permii.


- Pantalonii de culoarea pielii nu sunt permii.
- Snii trebuie s fie acoperii.
- Distana ntre cupele sutienului trebuie sa fie mai mica de 5 cm.
Shape area (SA) zona minim care trebuie s fie acoperit. n aceast zon este permis
folosirea materialelor transparente i a oricrei culori.
Materialul de baza creaz forma rochiei i reprezint cel puin 60% din rochie. Prin material
cu efecte luminoase se nelege orice material n a crui component se gsesc elemente
sclipitoare cum ar fi: fir metalic, sclipici, paiete, trasuri, mrgele, etc.
Elementele decorative orice element fixat pe materialul de baz, pr sau piele: (pene, flori,
fundie/papion, margini, aplicaii de dantel, panglic, etc.)
Acul de cravata, butonii i catarama nu sunt considerate elemente decorative.
Linia soldului (HL) linia pantalonilor (ct de jos este permis); linie dreapt orizontal; partea
de sus a muchilor fesieri (linia intergluteal) nu trebuie s fie vizibil.
Linia chilotului (PL) linia de jos a pantalonilor (ct de sus este permis)
o Partea posterioar sunt acoperii ambii muchi fesieri
o Partea anterioar urmarete linia ntre piciorul flexat i trunchi
Distana ntre cele dou linii (HL i PL) pe lateral trebuie s fie mai mare de 5 cm.
Mneci Lungi (LS) lungimea mnecilor trebuie s fie pn la ncheietura,
Machiajul include machiajul facial, bronzul artificial, unghiile false, genele false.
Bijuteriile decorative bijuteriile create ca parte integrant a inutei de dans.

159

inuta de concurs pentru categoria de vrst 12-13 ani (Junior I)

Clasa Hobby i E
BIEI

FETE

Cmaa simpl, alb, cu manec lung.

Bluza -

Rochie -

Topul simplu,

obligatoriu

simpl orice

orice culoare n

Pantaloni obligatoriu negri.

alb, o singur culoare n

afara culorii

pies sau

afara culorii

pielii, o singur

Cravata sau papion obligatoriu negre.

tricou

pielii

pies

Cmaa trebuie s fie bgat n pantaloni.

Fusta -

Chiloi

Se vor utiliza de preferin materiale din

obligatoriu

aceeai culoare Fusta de aceeai

bumbac sau amestec bumbac-polyester

neagr

cu culoarea

culoare cu topul

rochiei

Dantela nu este permis

Dac se folosete dantela, aceasta trebuie cptuit cu material de aceeai culoare, indiferent de
zona n care se folosete.
Nu sunt permise

materiale strlucitoare, cu efecte luminoase, cu modele sau imprimeuri


mneci suflecate
nici un fel de elemente decorative (nasturi, cordon lat, tiv din alt material, etc.)
nclminte pantofi de dans cu toc de

nclminte pantofi de dans cu toc de maxim 5

maxim 2,5 cm

cm

osete obligatoriu negre

osete albe sau dresuri culoarea pieli

Coafura dac parul este lung trebuie strns

Coafura nu sunt permise elemente decorative

ntr-o coad de cal

i spray de pr colorant

Machiajul nu este permis

Machiajul nu este permis

Bijuterii decorative nu sunt permise

Bijuterii decorative nu sunt permise

160

Anexa 3. Regulamentul tehnic al F.R.D.S. pentru categoria de vrst 12 13 ani


SECIUNEA STANDARD

VALS LENT : Closed Changes Natural to Reserve, Closed Changes, Reserve to Natural,
Natural Turn, Open Natural Turn from PP, Reverse Turn, Natural Spin Turn, Whisk, Chasse
from Promenade Position, Closed Impetus, Hesitation Change, Outside Change, Reverse
Corte, Back Whisk, Basic Weave, Double Reverse Spin, Reverse Pivot, Back Lock,
Progressive Chasse to Right; Open Natural Turn, Weave from PP, Closed Telemark, Open
Telemark, Cross Hesitation, Open Telemark and Cross Hesitation, Wing, Open Telemark and
Wing, Open Impetus, Outside Spin, Turning Lock, Drag Hesitation, Quick Natural Spin
Turn, Running Natural Spin Turn, Closed Wing, Turning Lock to Right, Fallaway Reverse
Slip Pivot, Hover Corte, Fallaway Whisk, Fallaway Natural Turn;

TANGO: Walk, Progressive Side Step, Progressive Link, Closed Promenade, (Natural) Rock
Turn, Open Reverse Turn Lady Outside, Open Reverse Turn Lady in Line, Back Corte,
Progressive Side Step Reverse Turn, Open Promenade, Rocks Back on Right Foot, Rocks
Back on Left Foot, Natural Twist Turn, Natural Promenade Turn, Whisk, Back Whisk, Open
Natural Turn, Promenade Link, Four Step, Back Open Promenade, Outside Swivel, Reverse
Outside Swivel, Fallaway Promenade, Four Step Change, Outside Spin, Reverse Pivot, Open
Telemark, Brush Tape, Fallaway Four Step, Basic Reverse Turn, The Chase, Fallaway
Reverse Slip Pivot, Five Step;

VALS VIENEZ: Natural Turn, Forward Change Natural to Reverse, Forward Change
Reverse to Natural, Backward Change Natural to Reverse, Backward Change Reverse to
Natural, Reverse Turn;

FOXTROT: Feather Step, Three Step, Curved Three Step, Natural Turn, Reverse Turn,
Feather Finish, Feather Ending, Closed Impetus and Feather Finish, Naturak Weave, Quick
Natural Weave from PP, Change of Direction, Basic Weave, Double Reverse Spin, Whisk,
Back Whisk, Closed Telemark, Open Telemark and Feather Ending, Top Spin, Hover
feather, Hover Telemark to PP, Natural Telemark, Hover Cross, Open Natural Turn, Open
Telemark, Natural Turn with Outside Swivel and Feather Ending, Open Impetus, Weave
from PP, Reverse Weave, Reverse Pivot, Quick Open Reverse, Outside Spin, Natural Twist
Turn, Natural Twist Turn with Natural Weave Ending, Natural Twist Turn with Closed
Impetus and Feather Finish Ending, Natural Twist Turn with Open Impetus Ending, Curved
Feather, Back Feather, Natural Zig-Zag from PP, Fallaway Reverse Slip Pivot, Natural Hover
Telemark, Bounce Fallaway cu final Weave, Extended Reverse Weave;

161

QUICKSTEP: Quarter Turn to Right, Quarter Turn to Left (Heel Pivot), Natural Turn, Open
Natural Turn from PP, Natural Turn with Hesitation, Cross Chase, Natural Pivot Turn,
Natural Spin Turn, Progressive Chasse, Chasse Reverse Turn, Forward Lock, Closed
Impetus, Back Lock, Reverse Pivot, Progressive Chasse to Right, Tipple Chasse to Right,
Tipple Chasse to Left, Zig-Zag, Back Lock and Running Finish, Natural Turn si Back Lock,
Change of Direction, Double Reverse Spin, Outside Change, Running Finish/Running Finish
ending in PP, Whisk, Back Whisk, Quick Open Reverse, Fishtail, Running Right Turn, Four
Quick Run, V6, Open Impetus, Closed Telemark, Open Telemark, Outside Spin, Running
Cross Chasse, Cross Swivel, Six Quick Run, Rumba Cross, Tipsy to Right, Tipsy to Left,
Hover Corte, Fallaway Reverse Slip Pivot.

SECIUNEA LATINO

SAMBA: Rhytm Bounce, Basic Movements (Natural, Reverse, Side), Progressive Basic
Movement, Outside Basic Movement, Whisk to Left and Right, Whisk to Left - Volta Spot
Turn to Right, Whisk to Right - Volta Spot Turn to Left, Promenade Samba Walks, Side
Samba Walk, Stationary Samba Walks, Close Rocks on RF and LF, Reverse Turn, Corta
Jaca, Travelling Botafogos Forward and Backward, Shadow Botafogos, Volta Movements
(Travelling Voltas to Right or to Left, Criss Cross, Solo Spot Volta), Natural Roll, Argentine
Crosses, Volta Movements (Shadow Travelling Volta, Shadow Circular Volta, Continuous
Volta Spot Turn to R or to Left - Maypol), Promenade Botafogos (PP to CPP - ISTD), Same
Foot Botafogo, Open Rocks to R and L, Backward Rocks on RF and LF, Plait, Foot Changes
(ISTD/IDTA), Volta Movements (Circular Voltas to Right or to Left, - Roundabout), Contra
Botafogos, Samba Locks, Promenade to Counter Promenade Runs, Rolling of the Arm,
Cruzados Locks and Walks in Shadow Position, Three Step Turn, Reverse Roll;

CHA-CHA-CHA: ChasseBasic, Basic Movements, Time Steps, Side Steps, Fan, Hockey
Stick, Alemana, New York, Spot Turns (to Left or to Right), Switch Turn (to Left or to
Right), Under Arm Turn (to Right or to Left), Shoulder to Shoulder, Hand to Hand, Three
Cha Cha Chas, Natural Top, Natural Opening Out Movement, Closed Hip Twist, Opening
out to Right, There and Back, Reverse Top, Opening Out from Reverse Top, Aida, Open Hip
Twist, Cross Basic, Cuban Break (Open Position, Open CPP), Chase, Foot Changes, Fan
Development, Hip Twist Spiral (Close, Open), Turns (Spiral, Curl, Rope Spinning), Split
Cuban Break (Open PP, Open CPP), Advanced Hip Twist, Turkish Towel, Sweetheart,
Follow My Leader;

162

RUMBA: Basic Movements (Closed, Open, in Place and Alternate), Progressive Walks
Forward and Backward, Side Step, Cucarachas, Fan, Alemana, Hockey Stick, New York
(Check from Open CPP and Open PP), Spot Turn (to Left and to Right), Switch Turn (to Left
or to Right), Under Arm Turn (to Left and to Right), Shoulder to Shoulder (Open), Hand to
Hand, Natural Top, Natural Opening Out Movement, Close Hip Twist, Reverse Top,
Opening Out from Reverse Top, Open Hip Twist, Opening Out to Right and Left, Spiral,
Curl, Aida (Fallaway IDTA), Cuban Rocks, Rope Spinning, Sliding Doors, Three
Alemanas, Advanced Hip Twist (opening out movement IDTA), Continuous Hip Twist,
Circular Hip Twist, Fencing, Three Threes (finished in Open and Fan Position);

PASSO DOBLE: Appel and Slip Appel, Basic Movement, Sur Place, Chasse to Right or to
Left (including elevation), Drag, The Huit, Attack, Deplacement also Attack, Separation,
Sixteen, Twist Turn, The Promenades (Promenade, Promenade to Counter Promenade,
Promenade Close, Promenade Link), Separation with Ladys Caping Walks (ISTD/IDTA),
Fallaway Ending to Separation, Separation with Fallaway Ending, Syncopated Separation,
Grand Circle, La Passe, Banderillas, Fallaway Whisk (Ecart), Fallaway Reverse
(ISTD/IDTA), Spanish Line, Twist, Chasse Cape (ISTD/IDTA), Travelling Spins from PP,
Travelling Spins from CPP (ISTD/IDTA), Flamengo Taps, Farol, Farol incorporating
Fregolina (IDTA), Fregolina - also Farol (ISTD), Methods of changing feet: - Hesitation, Syncopated Sur Place, - Syncopated Chasse, Left Foot Variation, - Coup de Pique (a, b, c,
d), Alternative entries to PP (1, 2, Open Telemark);

JIVE: Chasse to Left or to Right, Basic in Place, Basic in Fallaway, Change of Places Right
to Left, Change of Places Right to Left with Change of Hands, Change of Places Left to
Right, Change of Places Left to Right with Change of Hands, Link, Change of Hand Behind
Back, Whip, Slow Promenade Walks, Quick Promenade Walks, American Spin, Stop and
Go, Mooch, Left Shoulder Shove (Hip Bump), Change of Places Right to Left with Double
Spam, Change of Places Left to Right Overturned, Double Cross Whip, Throwaway Whip,
Reverse Whip, Fallaway Throwaway, Over Turned Fallaway Throwaway, Ball Change,
Simple Spin, Miami Special, Curly Whip, Windmill, Chicken Walks, Rolling of the Arm,
Spanish Arm, Toe Heels Swivels, Flicks into Break, Shoulder Spin, Catapult, Chugging,
Stalking Walks, Flicks and Break.

163

Anexa 4. Modelul lui Weineck al capacitii de performan

capaciti
fizice

personalitate
trsturi psihice
capacitate
intelectual

performan

capacitate i
pricepere
tehnico-tactic

factorii
constituiei fizice
Figura A4.1. Modelul lui Weineck al capacitii de performan
(dup Epuran M. i colab. [23, p.44])

164

Anexa 5. Modelul lui var i Hruscev al capacitii de performan


Ereditatea
morfologic fiziologic - psihologic
Aptitudine

tehnic

Condiii de mediu

Antrenament

Stare de antrenament

tactic

Condiii de mediu

Motivaie

morfofuncional

Pregtire

tactic

Record personal

Figura A5.2. Modelul lui var i Hruscev al capacitii de performan (dup Epuran M.
i colab. [23, p.45])

165

Anexa 6.Cei 4 A ai capacitii de performan

Capacitate de performan

Figura A6.3. Cei 4 A ai capacitii de performan (dup Dragnea A.


[21, p. 87])

166

i Teodorescu S.

Anexa 7. Prezentarea subiecilor experimentului


Tabelul A7.1. Prezentarea subiecilor grupei de experiment

Nr.
crt.
1

Iniialele subiecilor

Gen

Vrsta

Experiena n dans

G.D.

12 ani i 9 luni

5 ani

B.R.

13 ani i 4 luni

6 ani

P.O.

12 ani i 7 luni

4 ani

S.D.

12 ani i 6 luni

4 ani

P.C.

12 ani i 9 luni

4 ani

P.I.

12 ani i 8 luni

4 ani

R.I.

12 ani i 7 luni

4 ani

G.G.

12 ani i 11 luni

5 ani

S.A.

12 ani i 8 luni

5 ani

10

I.A.

12 ani i 10 luni

5 ani

11

D.A.

12 ani i 9 luni

4 ani

12

P.A.M.

12 ani i 6 luni

4 ani

Tabelul A7.2. Prezentarea subiecilor grupei martor

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Iniialele subiecilor
N.M.
C.C.
Z.R.
S.D.
C.A.
M.A.
C.M.
A.D.
P.A.
B.A.
V.R.
M.C.

Gen

Vrsta

Experiena n dans

12 ani i 8 luni

4 ani

12 ani i 7 luni

4 ani

12 ani i 9 luni

5 ani

12 ani i 10 luni

5 ani

13 ani

6 ani

12 ani i 11 luni

5 ani

12 ani i 8 luni

4 ani

12 ani i 7 luni

4 ani

12 ani i 10 luni

5 ani

12 ani i 7 luni

4 ani

12 ani i 10 luni

5 ani

12 ani i 11 luni

5 ani

167

Anexa 8. Reprezentrile ideomotorii

Reprezentare
iniial

Explicaie i
demonstraie
Reprezentare
nou

Corectare
(explicaie i
demonstraie)
Execuie

Reprezentare
modificat

Corectare
(explicaie i
demonstraie)
Execuie

Reprezentare
corect

Urmeaz perfecionarea

Execuie corect

Figura A8.4. Reprezentrile ideomotorii (dup Epuran M. [23, p. 370])

168

Anexa 9. Coresponden vrst nivel de dezvoltare a capacitilor coordinative


pentru biei

BIEI

10

11

12

13

14

16

18

FORA DE SRITUR
DEXTERITATE
COORDONARE
CAPACITATE DE
REACIE
CAPACITATE DE
DIFERENIERE
CAPACITATE DE
RITM
CAPACITATE DE
ECHILIBRU
CAPACITATE DE
ORIENTARE
SPAIAL

Legend:

un sfert;

jumtate;

trei sferturi;

integral

Figura A9.5. Coresponden vrst nivel de dezvoltare a capacitilor coordinative


pentru biei (dup Epuran M.

i Stnescu M. [25, p. 170])

169

Anexa 10. Coresponden vrst nivel de dezvoltare a capacitilor coordinative


pentru fete

FETE

10

11

12

13

14

16

18

FORA DE SRITUR
DEXTERITATE
COORDONARE
CAPACITATE DE
REACIE
CAPACITATE DE
DIFERENIERE
CAPACITATE DE
RITM
CAPACITATE DE
ECHILIBRU
CAPACITATE DE
ORIENTARE
SPAIAL

Legend: un sfert;

jumtate;

trei sferturi; integral

Figura A10.6. Coresponden vrst nivel de dezvoltare a capacitilor coordinative


pentru fete (Epuran M.

i Stnescu M. [25, p. 170])

170

Anexa 11. Mijloacele de dans sportiv din categoriile de concurs cuprinse n modulul
experimental de antrenament pentru dezvoltarea capcitilor psihomotrice
Categ. A. Mijloace cu restricionarea micrii la nivelul anumitor segmente
- pe perechi, poziie nchis, biatul conduce doar cu mna stng, avnd cotul drept ndoit i

mna dreapt la spate, poziia i priza fetei nu se modific; se execut combinaie basic din
valsul lent;
- pe perechi, poziie nchis, biatul conduce doar cu mna stng, avnd cotul drept ndoit i

mna dreapt la spate, poziia i priza fetei nu se modific; se execut combinaie open din valsul
lent;
- pe perechi, poziie nchis, biatul conduce doar cu mna stng, avnd cotul drept ndoit i

mna dreapt la spate, poziia i priza fetei nu se modific; se execut combinaie basic din slow
fox;
- pe perechi, poziie nchis, biatul conduce doar cu mna stng, avnd cotul drept ndoit i

mna dreapt la spate, poziia i priza fetei nu se modific; se execut combinaie open din slow
fox;
- pe perechi, poziie nchis, biatul conduce doar cu mna stng, avnd cotul drept ndoit i

mna dreapt la spate, poziia i priza fetei nu se modific; se execut combinaie basic din quick
step;
- pe perechi, poziie nchis, biatul conduce doar cu mna stng, avnd cotul drept ndoit i

mna dreapt la spate, poziia i priza fetei nu se modific; se execut combinaie open din quick
step;
- pe perechi, poziie nchis, biatul cu mna stng la ceaf, fata mbrieaz partenerul prin

sprijinirea palmei drepte pe omoplatul stng al acestuia; se execut combinaie basic din valsul
lent;
- pe perechi, poziie nchis, biatul cu mna stng la ceaf, fata mbrieaz partenerul prin

sprijinirea palmei drepte pe omoplatul stng al acestuia; se execut combinaie open din valsul
lent;
- pe perechi, poziie nchis, biatul cu mna stng la ceaf, fata mbrieaz partenerul prin

sprijinirea palmei drepte pe omoplatul stng al acestuia; se execut combinaie basic din slow
fox;
- pe perechi, poziie nchis, biatul cu mna stng la ceaf, fata mbrieaz partenerul prin

sprijinirea palmei drepte pe omoplatul stng al acestuia; se execut combinaie open din slow
fox;
171

- pe perechi, poziie nchis, biatul cu mna stng la ceaf, fata mbrieaz partenerul prin

sprijinirea palmei drepte pe omoplatul stng al acestuia; se execut combinaie basic din tango;
- pe perechi, poziie nchis, biatul cu mna stng la ceaf, fata mbrieaz partenerul prin

sprijinirea palmei drepte pe omoplatul stng al acestuia; se execut combinaie open din tango;
- pe perechi, poziie nchis, biatul cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
fetei, poziia i priza fetei nu se modific; se execut combinaii de basic din tango;
- pe perechi, poziie nchis, biatul cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
fetei, poziia i priza fetei nu se modific; se execut combinaii de basic din valsul vienez;
- pe perechi, poziie nchis, biatul cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
fetei, poziia i priza fetei nu se modific; se execut combinaii de basic din quick step;
- pe perechi, poziie nchis, fata cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
biatului, biatul sprijin omoplatul drept al fetei cu mna stng; se execut combinaii de basic
din tango;
- pe perechi, poziie nchis, fata cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
biatului, biatul sprijin omoplatul drept al fetei cu mna stng; se execut combinaii de basic
din valsul lent;
- pe perechi, poziie nchis, fata cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
biatului, biatul sprijin omoplatul drept al fetei cu mna stng; se execut combinaii de basic
din valsul vienez;
- pe perechi, poziie nchis, fata cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
biatului, biatul cu mna stng la ceaf; se execut combinaii de basic din tango;
- pe perechi, poziie nchis, fata cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
biatului, biatul cu mna stng la ceaf; se execut combinaii de basic din valsul lent;
- pe perechi, poziie nchis, fata cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
biatului, biatul cu mna stng la ceaf; se execut combinaii de basic din valsul vienez;
- pe perechi, poziie nchis, fata cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
biatului, biatul pstreaz poziia braului stng n lateral avnd o sticl cu ap de o,5 kg n
mn; se execut combinaii de basic din tango;
- pe perechi, poziie nchis, fata cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
biatului, biatul pstreaz poziia braului stng n lateral avnd o sticl cu ap de o,5 kg n
mn; se execut combinaii de basic din valsul lent;
- pe perechi, poziie nchis, fata cu braul drept ntins nainte, sprijinit pe umrul drept al
biatului, biatul pstreaz poziia braului stng n lateral avnd o sticl cu ap de 0,5 kg n
mn; se execut combinaii de basic din valsul vienez.
172

Categ. B. Mijloace fr control vizual

- pe perechi, poziie nchis, biatul fr contact vizual, se execut combinaii basic din valsul
lent;
- pe perechi, poziie nchis, fata fr contact vizual, se execut combinaii basic din valsul lent;
- pe perechi, poziie nchis, biatul fr contact vizual, se execut combinaii open din valsul
lent;
- pe perechi, poziie nchis, fata fr contact vizual, se execut combinaii open din valsul lent;
- pe perechi, poziie nchis, biatul fr contact vizual, se execut combinaii basic din slow fox;
- pe perechi, poziie nchis, fata fr contact vizual, se execut combinaii basic din slow fox;
- pe perechi, poziie nchis, biatul fr contact vizual, se execut combinaii open din slow fox;
- pe perechi, poziie nchis, fata fr contact vizual, se execut combinaii open din slow fox;
- pe perechi, poziie nchis, biatul fr contact vizual, se execut combinaii basic din quick
step;
- pe perechi, poziie nchis, fata fr contact vizual, se execut combinaii basic din quick step;
- pe perechi, poziie nchis, biatul fr contact vizual, se execut combinaii open din quick
step;
- pe perechi, poziie nchis, biatul fr contact vizual, se execut combinaii open din quick
step;
- pe perechi, n poziie de dans, se danseaz Close Change to Right cu ntoarcere 90 grade, unul
dintre parteneri avnd ochii nchii;
- pe perechi, poziie deschis de dans, contact ntre parteneri doar la nivelul falangelor distale,
ochii nchii, se execut Close Change;
- din stnd, se execut pas de baz din rumba cu ntoarcere progresiv cte 90 grade, la fiecare 2
timpi muzicali, alternativ pe pasul efectuat nainte i pe cel efectuat napoi, cu ochii nchii;
- din stnd, se execut pas de baz din rumba (ncepnd cu piciorul drept napoi), cu piruet pe
piciorul drept 360 grade (en dedans), urmat de pas de baz napoi cu ntoarcere 90 grade, cu
ochii nchii;
- din stnd, se execut pas de baz din rumba (ncepnd cu piciorul drept napoi), cu ntoarcere
90 grade pe piciorul drept, urmat de piruet napoi 360 grade pe piciorul stng, cu ochii nchii;
- pasului de baz de rumba cu ntoarceri 360 grade alternativ pe piciorul drept i pe piciorul
stng, o dat en dehors i o dat en dedans, cu ochii nchii;
- individual, din stnd, se execut cucarachas, cu evidenierea celor trei variaii de ritm: 2 3 4 1;
2& 3 4 1; 2 3& 4 1, 2 3 41&, cu ochii nchii;

173

- pe perechi, cu contact ntre parteneri la nivelul falangelor minilor se execut cucarachas, cu


evidenierea celor trei variaii de ritm: 2 3 4 1; 2& 3 4 1; 2 3& 4 1, 2 3 41&, cu ochii nchii;
- pe perechi, poziie nchis, se execut cucarachas, cu evidenierea celor trei variaii de ritm: 2 3
4 1; 2& 3 4 1; 2 3& 4 1, 2 3 41&, cu ochii nchii.
Categ. C. Mijloace de combinare a aciunilor dinamice cu poziii statice

- stnd pe un picior, cu cellalt picior n poziia pass, cu braele lateral, ducerea coapsei n
lateral i revenire;
- stnd pe un picior, cu cellalt picior n poziia pass, cu braele lateral, ducerea coapsei n
lateral cu micri circulare cu amplitudine redus la nivelul braelor i revenire;
- stnd pe un picior, cu cellalt picior ndoit susinut nainte, cu coapsa la 90 grade, cu braele

lateral, ntinderea genunchiului nainte, revenire, ducerea piciorului lateral, ntinderea


genunchiului lateral i revenire;
- stnd pe un picior, cu cellalt picior n poziia pass, cu braele lateral, develop nainte,
revenire, ducerea coapsei n lateral, revenire;
- stnd pe un picior, cu cellalt picior n poziia pass, cu braele lateral, develop nainte,
revenire, ducerea coapsei n lateral, revenire, simultan cu rsucirea braelor;
- stnd, ridicare pe vrfuri, meninere, ndoirea lent i continu a genunchilor n demi-pli,
aezarea clcielor pe sol, ntinderea lent i continu a genunchilor, revenire;
- stnd pe vrfuri cu genunchii semi-ndoii (demi-pli), meninere, aezarea clcielor pe sol,
ntinderea progresiv a genunchilor pn n poziia stnd, ridicare pe vrfuri, ndoirea progresiv
a genunchilor i revenire n demi-pli;
- stnd pe un picior, cu cellalt picior ntins sprijinit lateral, ridicarea lent a piciorului din
lateral, pn la 45 de grade, simultan cu ndoirea trunchiului spre partea opus, cu ridicarea lent
a braelor sus i ntinderea complet a segmentelor, meninere; se pune accent pe ntinderea
trunchiului n ax vertical;
- stnd pe un picior, cu cellalt picior ntins sprijinit lateral, ridicarea lent a piciorului din
lateral, pn la 45 de grade, simultan cu ndoirea trunchiului spre partea opus, cu ridicarea lent
a braelor sus i ntinderea complet a trunchiului, demi-pli pe piciorul de baz i meninere;
- pe perechi, contact ntre parteneri la nivelul trunchiului, stnd pe un picior, cu cellalt picior
ntins sprijinit lateral, ridicarea lent a piciorului din lateral, pn la 45 de grade, simultan cu
ndoirea trunchiului spre partea opus, cu ridicarea lent a braelor sus i ntinderea complet a
trunchiului, cu/fr demi-pli pe piciorul de baz i meninere; se pune accent pe meninerea
echilibrului cuplului, fr a executa priz la nivelul minilor;
- stnd deprtat (tlpile paralele), demi-pli, ntinderea trunchiului n ax vertical i meninere;
174

- ghemuit pe vrfuri, ntinderea trunchiului n ax vertical, meninere;


- ghemuit pe vrfuri, ntinderea trunchiului n ax vertical, aezarea clcielor pe sol, coborrea
bazinului, rontunjirea uoar a trunchiului, revenire;
- stnd pe un picior, cu cellalt picior ndoit susinut nainte, cu braele lateral, cu ochii nchii,
ducerea coapsei n lateral i revenire; peirderea echilibrului i reluarea poziiei se realizeaz fr
contact vizual;
- pe perechi, poziie nchis, ntoarcere spre dreapta, cu meninerea poziiei finale o msur
muzical, simultan cu coborrea braelor prin lateral jos, renunnd la priza dintre parteneri i
revenire n pozia de dans; se execut pentru fiecare figur din valsul lent;
- pe perechi, poziie nchis, ntoarcere spre dreapta, cu meninerea poziiei finale o msur
muzical, simultan cu coborrea braelor prin lateral jos, renunnd la priza dintre parteneri i
revenire n pozia de dans; se execut pentru fiecare figur din slow fox;
Categ. D. Mijloace pentru dezvoltarea coordonrii n regim de for

- structuri motrice din gimnastica aerobic (dance aerobic, step aerobic, tae bo, aerobic clasic,
zumba)
- structuri motrice din dansul clasic;
- pe genunchi, pe gym-ball (minge mare pentru gimnastic), meninerea poziiei cu braele
lateral; se ncepe cu sprijin la scara fix, apoi se renun la sprijin;
- culcat facial pe gym-ball, contact cu aceasta la nivelul abdomenului, meninerea echilibrului cu
sprijin pe sol cu mna dreapt i piciorul stng;
- culcat facial pe gym-ball, contact cu aceasta la nivelul abdomenului, meninerea echilibrului cu
sprijin pe sol cu mna stng i piciorul drept;
- culcat facial pe gym-ball, contact cu aceasta la nivelul abdomenului, meninerea echilibrului cu
sprijin pe sol cu minile;
- culcat facial pe gym-ball, contact cu aceasta la nivelul abdomenului, meninerea echilibrului cu
sprijin pe sol cu picioarele;
- culcat facial pe gym-ball, contact cu aceasta la nivelul abdomenului, meninerea echilibrului
fr sprijin pe sol cu alt parte a corpului;
- culcat costal pe partea dreapt pe gym-ball, meninerea corpului n echilibru, avnd contact pe
sol cu mna dreapt;
- culcat costal pe partea dreapt pe gym-ball, meninerea corpului n echilibru, avnd contact pe
sol cu piciorul dreapt;
- culcat costal pe partea stng pe gym-ball, meninerea corpului n echilibru, avnd contact pe
sol cu mna stng;
175

- culcat costal pe partea stng pe gym-ball, meninerea corpului n echilibru, avnd contact pe
sol cu piciorul stng;
Categ. E. Mijloace cu efectuarea unor sarcini motrice neobinuite, cu contact vizual

- pe perechi, poziie nchis, se danseaz standard i partenerii schimb rolurile ntre ei la nivelul
prizei, se execut coregrafia, pstrnd paii i figurile de dans;
- pe perechi, poziie nchis, se danseaz standard i partenerii se schimb ntre ei i danseaz
fat cu fat i biat cu biat; se execut coregrafia, schimbnd rolurile ntre ei la dansul urmtor;
- pe perechi, poziie nchis, se danseaz standard, cu parteneri diferii, aceeai coregrafie; pot fi
stabilite cupluri astfel: un avansat cu un nceptor sau o fat nalt cu un biat scund, stimulnd
totodat motivaia dansatorilor i capacitatea de adaptare a poziie, prizei i milcrilor;
- pe perechi, poziie nchis, se danseaz latino i se schimb rolurile ntre parteneri la comanda
antrenorului;
- pe perechi, poziie nchis, se danseaz standard i se schimb rolurile ntre parteneri la
comanda antrenorului;
- pe perechi, poziie nchis, se danseaz latino i se schimb coregrafia la comanda antrenorului;
- pe perechi, poziie nchis, se danseaz standard i se schimb coregrafia la comanda
antrenorului;
- pe perechi, stnd, fa n fa, braele lateral, fata i sprijin antebraele pe antebraele biatului
i execut o presiune asupra acestora, meninere;
- pe perechi, stnd, fa n fa, braele lateral, biatul i sprijin antebraele pe antebraele fetei
i execut o presiune asupra acestora, meninere;
- pe perechi, stnd, fa n fa, braele lateral, fata preseaz cu mna stng, mna dreapt a
biatului, biatului preseaz cu mna dreapta, mna stng a partenerei, meninere;
- pe perechi, stnd, fa n fa, braele lateral, fata preseaz cu mna stng, mna dreapt a
biatului, biatului preseaz cu mna dreapta, mna stng a partenerei, se execut Feather Step
cu three steps (slow fox);
- pe perechi, stnd, fa n fa, braele lateral, fata preseaz cu mna stng, mna dreapt a
biatului, biatului preseaz cu mna dreapta, mna stng a partenerei, se execut Reverse
Wave (slow fox);
- pe perechi, stnd, fa n fa, braele lateral, fata preseaz cu mna stng, mna dreapt a
biatului, biatului preseaz cu mna dreapta, mna stng a partenerei, se execut Natural Turn
i Reverse Turn (vals lent);

176

- pe perechi, stnd, fa n fa, braele lateral, biatul preseaz cu mna stng, mna dreapt a
fetei, fata preseaz cu mna dreapta, mna stng a partenerului, se execut Feather Step cu three
steps/reverse Wave/Natural Turn/reverse Turn;
- individual sau pe perechi se danseaz coregrafia de concurs cu braele sus;
- pe perechi, n poziie de dans, biatul cu braele sus, fata mbrieaz partenerul , se danseaz
coregrafia de concurs;
- pe perechi, stnd, fa n fa, cu braul stng ndoit nainte, cu antebraul n sus, contact la
nivelul palmei stngi, mna dreapt la ceaf, fata exercit o presiune n jos asupra palmei
biatului, se danseaz figuri de baz;
- pe perechi, stnd, fa n fa, cu braul stng ndoit nainte, cu antebraul n sus, contact la
nivelul palmei stngi, mna dreapt la ceaf, biatul exercit o presiune n jos asupra palmei
fetei, se danseaz figuri de baz;
- pe perechi, stnd, fa n fa, cu braul drept ndoit nainte, cu antebraul n sus, contact la
nivelul palmei drepte, mna stng la ceaf, fata exercit o presiune n jos asupra palmei
biatului, se danseaz figuri de baz;
- pe perechi, stnd, fa n fa, cu braul drept ndoit nainte, cu antebraul n sus, contact la
nivelul palmei drepte, mna stng la ceaf, biatul exercit o presiune n jos asupra palmei fetei,
se danseaz figuri de baz;
- stnd, cu braele lateral, cu dou obiecte susinute n echilibru pe palme, se danseaz figuri de
baz din vals lent, tango, vals vienez, slow fox, quick step;
- stnd, cu braele lateral, cu dou ceti cu ap susinute n echilibru pe palme, se danseaz figuri
de baz din vals lent, tango, vals vienez, slow fox, quick step, fr a vrsa apa;
- pe perechi, umr lng umr, la distan de un bra unul fa de cellalt, braul stng ndoit
lateral cu antebraul nainte, braul fetei se sprijin pe cel al partenerului, fata i las greutatea pe
partener, se danseaz figuri de baz;
- pe perechi, stnd fa n fa, cu braele lateral, cu presiune opus la nivelul braelor, se
danseaz Closed Change to Right cu ntoarcere 90 grade;
- pe perechi, stnd fa n fa, biatul cu braul drept ntins nainte, cu mna n supinaie,
sprijinit pe palma stng a fetei, fata cu braul stng nainte, cu mna n supinaie, susine palma
dreapt a biatului, partenerul preseaz constant palma partenerei sale n jos, se danseaz figuri
de baz; apoi se schimb rolurile;
- pe perechi, n poziie deschis de dans, se danseaz Natural Turn i Reverse Turn, pe sensul de
dans; se pune accent pe meninerea poziiei deschise;

177

- pe perechi, poziie de dans, fr contact ntre parteneri, se danseaz Falloway Sleep Pivot pe 2
timpi muzicali i meninere pe timpul 3;
- din stnd, se execut pas de baz din rumba cu ntoarcere progresiv cte 90 grade, la fiecare 2
timpi muzicali, alternativ pe pasul efectuat nainte i pe cel efectuat napoi;
- din stnd, se execut pas de baz din rumba (ncepnd cu piciorul drept napoi), cu piruet pe
piciorul drept 360 grade (en dedans), urmat de pas de baz napoi cu ntoarcere 90 grade;
- din stnd, se execut pas de baz din rumba (ncepnd cu piciorul drept napoi), cu ntoarcere
90 grade pe piciorul drept, urmat de piruet napoi 360 grade pe piciorul stng;
- pasului de baz de rumba cu ntoarceri 360 grade alternativ pe piciorul drept i pe piciorul
stng, o dat en dehors i o dat en dedans.
Categ. F. Mijloace pentru educarea capacitii de ritmicizare

- individual, se danseaz standard, cu numrarea anumitor timpi muzicali;


- ase perechi, cu sarcina de a numra n continuare, cu voce tare, de la 1 la 6 timpii muzicali ai
valsului lent, se execut succesiv Natural Turn i Reverse Turn, pe muzic;
- ase perechi, cu sarcina de a numra n continuare, cu voce tare, de la 1 la 6 timpii muzicali ai
valsului lent, se execut din poziie nchis coregrafia, pe muzic;
- trei perechi, cu sarcina de a numra n continuare, cu voce tare, fiecare cte un timp, se execut
din poziie nchis combinaii basic i open din dansurile standard;
- pe perechi, poziie nchis, se execut combinaii basic din valsul lent la 2 timpi;
- pe perechi, poziie nchis, se execut combinaii basic i open din valsul lent, cu pauz de o
msur pe timpul 1 al fiecrei aciuni motrice, se menine poziia;
- pe perechi, poziie nchis, se execut combinaii basic i open din slow fox, cu pauz de o
msur pe timpul 1 al fiecrei aciuni motrice, se menine poziia;
- pe perechi, poziie nchis, se execut combinaii basic i open din tango, cu pauz de o msur
pe timpul 1 al fiecrei aciuni motrice, se menine poziia;
- pe perechi, poziie nchis, se execut combinaii basic i open din valsul vienez, cu pauz de o
msur pe timpul 1 al fiecrei aciuni motrice, se menine poziia;
- pe perechi, poziie nchis, se execut combinaii basic i open din quick step, cu pauz de o
msur pe timpul 1 al fiecrei aciuni motrice, se menine poziia;
- pe perechi, poziie nchis, se execut coregrafia de concurs fr acompaniament muzical;
- pe perechi, poziie nchis, se execut coregrafia de concurs cu acompaniament diferit de la o
repetare la alta;
- pe perechi, poziie nchis, se execut coregrafia pe melodii care nu sunt preferate de dansatori,
cu sarcina de a interpreta artistic secvena muzical respectiv;

178

- pe perechi, poziie nchis, cu partener diferit, se execut coregrafia pe melodii care nu sunt
preferate de dansatori, cu sarcina de a interpreta artistic secvena muzical respectiv;
- pe perechi, poziie nchis, cu schimbarea prizei biatului (mn stng la ceaf), se execut
coregrafia pe melodii care nu sunt preferate de dansatori, cu sarcina de a interpreta artistic
secvena muzical respectiv;
- pe perechi, poziie nchis, cu schimbarea prizei biatului (mna dreapt la spate), se execut
coregrafia pe melodii care nu sunt preferate de dansatori, cu sarcina de a interpreta artistic
secvena muzical respectiv;
- pe perechi, poziie nchis, cu schimbarea prizei fetei (braul dreapt ntins nainte sprijinit pe
umrul partenerului), se execut coregrafia pe melodii care nu sunt preferate de dansatori, cu
sarcina de a interpreta artistic secvena muzical respectiv;
- individual, din stnd, redarea ritmului coregrafiilor dansurile standard, fr executarea acestora,
fr/cu acompaniament muzical;
- individual, din stnd, redarea ritmului coregrafiilor dansurile latino, fr executarea acestora,
fr/cu acompaniament muzical;
- pe perechi, n poziie de dans, executarea coregrafiilor de concurs cu exprimarea vocal a
ritmului muzical;
- pe perechi, n poziie de dans, se execut Close Change to Right n 6 timpi muzicali (durata
micrii fiind de 3 timpi muzicali); poziia iniial poate fi modificat prin adugarea unor sarcini
suplimentare de presiune la nivelul prizei dintre parteneri; se pune accent pe sincronizarea
aciunilor tlpilor partenerilor;
- individual, din stnd, se execut cucarachas, cu evidenierea celor trei variaii de ritm: 2 3 4 1;
2& 3 4 1; 2 3& 4 1, 2 3 41&;
- pe perechi, cu contact ntre parteneri la nivelul falangelor minilor se execut cucarachas, cu
evidenierea celor trei variaii de ritm: 2 3 4 1; 2& 3 4 1; 2 3& 4 1, 2 3 41&;
- pe perechi, poziie nchis, se execut cucarachas, cu evidenierea celor trei variaii de ritm: 2 3
4 1; 2& 3 4 1; 2 3& 4 1, 2 3 41&.

179

Anexa 12. Indicatorii statistici iniiali ai factorilor psihomotrici a grupei experimentale


Coordonare general
Test de apreciere a
Echilibru Echilibru
Matorin
Coordonare
distanei
Proba de
Nr. Sensibilitate
static
dinamic
segmentar
ritm Sr. cu
Sr. cu
Coord.
Coord.
%
kinestezic Flamingo Bass ntoarcere ntoarcere Bruininks- kinestezic vestibular- ritmicitatea
spre dr.
spre stg. Obseretsky
motorie
not
puncte
puncte
grade
grade
puncte
not
not
puncte
1
7
4
76
270
360
16
6
7
3
2
5
6
58
315
315
16
4
8
2
3
4
5
82
310
360
20
7
8
2
4
8
5
80
295
360
15
6
7
1
5
6
4
65
280
360
15
7
7
1
6
5
4
70
296
360
15
6
9
2
7
8
4
68
290
315
17
6
7
3
8
7
5
64
280
320
18
7
10
2
9
6
4
80
280
315
20
7
7
1
10
4
6
74
315
315
15
5
8
4
11
5
3
80
290
360
15
6
9
3
12
8
6
82
315
340
16
7
8
3

73
56
879
3536
4065
198
74
95
27
6,083
3,500
73,250
294,667
340,750
15,500
6,167
7,917
2,250
X

1,227
0,920
7,362
13,804
13,804
1,534
0,920
0,920
0,920
m
0,462
0,462
2,219
4,161
4,161
0,462
0,462
0,370
0,227
V%
20,171
19,713
10,050
4,684
4,075
9,297
14,920
11,620
40,889

180

Schema
corporal
Goodenouh
Harris
puncte
107
92
90
91
86
101
94
105
93
101
113
113
1186
98,833
8,282
2,497
9,214

Anexa 13. Indicatorii statistici finali ai factorilor psihomotrici a grupei experimentale


Coordonare general
Echilibru Echilibru
Matorin
Nr. Sensibilitate
static
dinamic
Sr. cu
Sr. cu
%
kinestezic Flamingo Bass ntoarcere ntoarcere
spre dr.
spre stg.
not
puncte
puncte
grade
Grade
1
9
2
80
324
348
2
8
2
68
314
350
3
8
2
90
305
360
4
9
2
95
279
350
5
9
0
70
306
330
6
9
3
84
311
348
7
9
0
74
299
352
8
9
2
70
303
340
9
9
1
88
301
340
10
9
2
84
302
345
11
9
2
88
307
353
12
9
2
90
309
360

106
20
981
3660
4176
7,750
2,083
81,750
305,000
348,000
X

0,613
0,920
8,282
13,804
9,202
m
0,370
0,092
1,850
1,757
2,774
V%
6,901
43,54
10,131
4,526
2,644

181

Test de apreciere a
Coordonare
distanei
Proba de
Schema
segmentar
ritm
corporal
Coord.
Coord.
Bruininks- kinestezic vestibular- ritmicitatea Goodenouh
Obseretsky
Harris
motorie
puncte
not
not
puncte
puncte
19
8
10
5
107
18
9
9
5
104
19
9
10
5
105
19
9
8
5
110
18
7
10
3
98
18
7
10
5
112
18
9
9
5
105
19
9
10
5
109
19
8
10
4
98
21
7
10
5
102
20
8
10
5
112
21
9
10
5
104
229
99
116
57
1266
19,083
7,917
9,333
4,667
105,500
0,613
0,613
0,613
0,613
4,294
0,462
0,370
0,277
0,277
1,295
3,212
7,430
6,341
12,905
4,070

Anexa 14. Indicatorii statistici iniiali ai factorilor psihomotrici a grupei martor


Coordonare general
Test de apreciere a
Echilibru Echilibru
Matorin
Coordonare
distanei
Proba de
Nr. Sensibilitate
static
dinamic
segmentar
ritm Sr. cu
Sr. cu
Coord.
Coord.
%
kinestezic Flamingo Bass ntoarcere ntoarcere Bruininks- kinestezic vestibular- ritmicitatea
spre dr.
spre stg. Obseretsky
motorie
not
puncte
puncte
grade
grade
puncte
not
not
puncte
1
6
6
67
290
340
17
5
8
2
2
5
7
72
320
335
14
5
7
2
3
5
4
76
300
335
14
3
5
1
4
5
6
76
280
345
14
5
7
1
5
6
6
70
315
335
15
5
8
2
6
6
3
82
296
330
15
5
7
1
7
6
4
75
290
340
15
4
7
2
8
7
7
70
260
335
14
5
5
2
9
5
6
74
270
330
17
4
5
2
10
6
5
70
290
335
14
4
6
2
11
6
4
78
290
345
16
5
8
2
12
7
4
80
280
340
17
6
5
1

70
62
890
3481
4045
182
56
78
20
5,833
4,250
74,167
290,083
337,083
15,833
5,083
7,500
2,667
X

0,613
1,227
4,601
18,405
4,601
0,920
0,920
0,920
0,307
m
0,185
0,370
0,926
5,549
1,387
0,227
0,426
0,227
0,370
V%
10,51
23,74
6,203
6,345
1,365
6,065
19,71
14,154
18,416

182

Schema
corporal
Goodenouh
Harris
puncte
98
96
99
98
93
101
94
102
98
95
105
93
1172
98,667
3,681
1,110
3,769

Anexa 15. Indicatorii statistici finali ai factorilor psihomotrici a grupei martor


Coordonare general
Test de apreciere a
Echilibru Echilibru
Matorin
Coordonare
distanei
Proba de
Schema
Nr. Sensibilitate
static
dinamic
segmentar
ritm

corporal
Sr. Cu
Sr. Cu
Coord.
Coord.
%
kinestezic Flamingo Bass ntoarcere ntoarcere Bruininks- Kinestezic Vestibular- ritmicitatea Goodenouh
Harris
spre dr.
spre stg. Obseretsky
motorie
not
puncte
puncte
grade
Grade
puncte
not
not
puncte
puncte
1
7
3
76
288
340
19
6
9
3
98
2
8
3
76
304
345
17
7
8
3
101
3
6
3
79
283
340
16
8
7
4
101
4
8
4
76
300
342
16
5
7
3
98
5
7
4
76
322
338
16
6
9
3
101
6
7
4
77
300
340
17
7
8
3
98
7
6
3
78
294
340
15
5
9
3
98
8
8
5
76
290
345
17
5
7
3
105
9
7
3
76
285
335
19
6
7
2
105
10
7
5
76
294
338
17
6
7
2
97
11
6
4
77
314
340
17
6
9
2
103
12
8
3
76
280
337
19
6
6
3
104

85
44
919
3554
4080
205
73
93
34
1209
6,500
3,500
76,583
296,167
340,000
17,083
6,417
7,750
3,414
100,75
X

0,613
0,613
0,920
12,883
3,067
1,227
0,920
0,920
0,613
2,454
m
0,462
0,556
0,185
3,144
0,925
0,647
0,556
0,462
0,370
0,740
V%
8,654
16,717
1,201
4,350
0,902
7,183
15,124
7,910
21,638
2,436

183

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII


Subsemnatul, declar pe proprie rspundere c materialele prezentate n teza de
doctorat, se refer la propriile activiti i realizri, n caz contrar urmnd s suport
consecinele, n conformitate cu legislaia n vigoare.
Grigore Maria Florica
Semntura
Data : 25.04.2013

187

CURRICULUM VITAE
Numele i prenumele
Data naterii
Funcia didactic actual
Instituia la care este
titular

(BTEA) GRIGORE MARIA


FLORICA
13.04.1968
LECTOR UNIVERSITAR
FEFS - Univ. Ecologic Bucureti

Studii
Facultatea de Educaie Fizic
i Sport
Curs de Sport Aerobic

Data absolvirii
1993
1996

Curs de antrenori clasa B

1996

Curs Gimnastic Aerobic i


Fitness
Licen de arbitru
internaional IDSF categ. B
Licenta de arbitru
internaional IDSF categ. A
Curs de antrenori i arbitri

1999

Asociaia Internaional de Gimnastic


Aerobic i Fitness la Atena- Grecia
International DanceSport Federation
Germania
International DanceSport Federation
(Slovenia)
Federaia Romn de Dans Sportiv cu
Giordano i Catia Vanone ( Italia )
Federaia Romn de Dans Sportiv cu Olga
i Ralf Muller (Germania)
Comitetul Olimpic International mpreun
cu Comitetul Olimpic Romn
Federaia Internaional de Dans Sportiv
Belgrad
Federaia Internaional de Dans Sportiv
Lijubliana, Slovenia
Federaia Internaional de Dans Sportiv
Stuttgart, Germania

2000
2001
2002

Curs de antrenori i arbitri

2002

Curs de Management i
administraie sportiv
Curs de perfecionare

2002

Congres internaional de
arbitri
Congres international de
arbitri
Congres internaional de
arbitri
Congres internaional de
arbitri
Doctorand la Institutul
Naional de Educaie Fizic i
Sport din Chiinu

2004

Instituia
Academia Naional de Educaie Fizic i
Sport Bucureti
Federaia Romn de Gimnastic i
Comisia Naional de Gimnastic Aerobic
Federaia Romn de Dans Sportiv

2003

2008
2010

Federaia Internaional de Dans Sportiv


Stuttgart, Germania

2012

Federaia Internaional de Dans Sportiv


Stuttgart, Germania

2005-prezent

188

Republica Moldova

Cariera
didacticDenumirea
funciei
didactice
- antrenor
dans sportiv
- profesor de
dans Sportiv
- preparator
universitar
- antrenor
coordonator al
loturilor de
dans sportiv
ale Romniei
- asistent
universitar
- lector
universitar
- arbitru dans
sportiv

Perioada

Calitatea
Titular/asociat

Instituia de nvmnt

1991 1993

Asociat

1993-1996
1995prezent
1995prezent
1995 -1998

Titular
Asociat
Asociat
Titular

CS. ANEFS Bucureti i Casa de Cultur a


Studenilor Bucureti
CSS2 Bucureti
Metrorex Bucureti
Pas n Doi
Universitatea Ecologic Bucureti

1996prezent

Titular

FRDS

1998 2002

Titular

Universitatea Ecologic Bucureti

2002-prezent

Titular

Universitatea Ecologic Bucureti

2002 2008

Titular

Comisia arbitrilor a FRDS

Publicaii, alte rezultate ale activitii didactice i


de cercetare tiinific
Cri, monografii, materiale de studiu
Articole n reviste ISI
Alte articole
Participri la conferine internaionale
Publicaii n reviste interne

Numr

Membru n comitete de organizare sau tiinifice


ale unor conferine
Brevete de invenie
Rezultate n cariera de
antrenor

189

9
5

Naionale
18 titluri de campioni ai Romniei
21 titluri de vicecampioni ai Romniei
12 - 16 perechi calificate n fiecare an n
loturile naionale ale Romniei
Internaionale
pereche semifinalist la Campionatul
Mondial de 10 dansuri octombrie 1999,
Chiinu R.Moldova
locul 15 la Campionatul Mondial de
standard - iunie 1999, Alassio, Italia
locul 9 la German Open Championships
august 1997 Mannheim Germania
locul 1 la concursul internaional de la

Chiinu februarie 1998


locul 2 la Cupa Balcanic de la Chiinu
octombrie 2001
locul 2 concursul internaional Burgas,
Bulgaria-septembrie 2002
locul 3 concursul internaional Oradea septembrie 2002
locul 3 concursul internaional Cernui,
Ucraina-octombrie 2002
locul 3 concursul internaional Plovdiv,
Bulgaria-aprilie 2004
locul 3 i 5 Dance Master Bucureti, 2010
Naionale
ncepand cu anul 1996, arbitru la toate
ediiile Campionatelor Naionale i ale
Cupei Romaniei; n aceeasi perioad,
arbitru la cele mai importante concursuri
Open organizate n Romnia;
Internaionale
Arbitru la Concursuri Open ale Moldovei
n perioada 1995-2002
Arbitru la Concursurile organizate sub
licena Federaiei Internaionale de Dans
Sportiv Concursul IDSF Oradea (2002) i
DanceMasters Bucureti (2004)
Arbittru la Campionatul Mondial de 10
dansuri Barcelona, Spania, 2011
vgrigore13@yahoo.com

Rezultate n cariera de
arbitru

Date de contact:

Data
16. 08. 2013

Semntura

190