Sunteți pe pagina 1din 1

Procesverbal

de verificare tehnic
nr. 211R-282
IR

IT ISCIR-INSPECIA TERITORIAL
BUCURESTI
Adresa str. Promoroaca, nr. 9-11, sect.1
Telefon 021/3167921 , 22
Fax 021/3166027

ncheiat astzi 09.09.2010 cu ocazia AF efectuat n baza prevederilor2) : Hotrrea Guvernului nr.
1.340/2001, modificat i completat cu Hotrrea Guvernului nr.182/2005, respectiv HG 920/2009 i
prescripiilor tehnice aplicabile3)R3-2003 Colecia ISCIR, la MOTOSTIVUITOR AUTOPROPULSAT
TELESCOPIC JCB LODALL 532-140 cu numrul de fabricatie 1187020 i cartea instalaiei nr.................
avnd parametrii ultimei verificari
Q max=3.5tf Hmax=14000mm
Deintorul/solicitantul Ghemark Steel SRL din localitatea Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 55, sector 6,
CUI RO 24515071 ; J40/16338/2008
reprezentat legal prin ..........................................
Verificarea s-a efectuat la Punct de lucru din localitatea Chiajna, Santier Hormman , Jud.Ilfov Tel.
0721833927
Subsemnatul1) inspector de specialitate ing. OPREA MIHAI am constatat urmtoarele:
- Autorizarea a fost solicitata conform adresei inregistrata la IT ISCIR Bucuresti cu nr 8667/07.09.2010
- Instalatia este construita de JCB-Anglia
- Intretinerea instalatiei este asigurata de Terra Romania Utilaje de Constructii SRL
- Documentatia tehnica de insotire corespunde prevederilor PT R3-2003.
- S-au efectuat cu rezultate corespunzatoare incercari in gol ale instalatiei si verificarea functionarii
componentelor de securitate.
- S-a efectuat cu rezultate corespunzatoare verificarea principalelor elemente componente ale instalatiei.
- S-a efectuat cu rezultate corespunzatoare incercarea statica cu o suprasarcina cu 25% mai mare decat
sarcina nominala.
- S-a efectuat cu rezultate corespunzatoare incercarea dinamica cu sarcina de 3500 Kg corespunzatoare
inaltimii de ridicare maxime de 14000 mm.
- S-a efectuat cu rezultate corespunzatoare verificarea functionarii limitatorului de sarcina cu o
suprasarcina mai mare cu 10% decat sarcina nominala.
- La sistemul hidraulic nu s-au costatat scapari de fluid.
- S-au efectuat cu rezultate corespunzatoare incercarile de stabilitate cu sarcina nominala.
- Instalatia indeplineste conditiile de acordare a autorizatiei in conformitate cu PT ISCIR R3 - 2003.
- La verificari a participat Dl. Albulescu Gabriel
Am dat urmtoarele dispoziii: - Instalatia poate functiona pana la scadenta urmatoarei verificari, cu
conditia respectarii PT Colectia ISCIR aplicabile in vigoare si a instructiunilor de
exploatare/utilizare/intretinere.
Dup aceast verificare s-a admis 4)
Q max=3.5tf Hmax=14000mm
Scadena urmtoarei verificri se fixeaz la data de septembrie 2012
Pentru aceast verificare se va plti suma de 490 lei, de ctre Ghemark Steel SRL din localitatea
Bucuresti, B-dul Timisoara, nr. 55, sector 6 n cont RO64TREZ7015032XXX010501 deschis la
Trezoreria Statului Filiala Sector 1.
Am luat la cunotin
Reprezentant
ISCIR

Deintor/
Solicitant

.
.

.
.

Responsabil cu
supravegherea i
verificarea tehnic
a instalaiilor
....

Delegatul agentului
economic montator,
reparator, ntreintor etc.
...
..

cod F 014, ed 2, rev 0


___________________
1)
Funcia, numele i prenumele.
2)
Se va preciza: Hotrrea Guvernului de organizare i funcionare a ISCIR n vigoare la data ntocmirii PV (de exemplu: Hotrrea
Guvernului nr. 1.340/2001, modificat i completat cu Hotrrea Guvernului nr.182/2005) , care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
3)
Se va preciza: prescripia tehnic aplicabil, Colecia ISCIR, care a stat la baza efecturii verificrii tehnice.
4)
Se vor preciza parametrii de funcionare ai instalaiei, funcie de felul (tipul) acesteia.