Sunteți pe pagina 1din 107

Formular nr.

1A
CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
LICITAIE DESCHIS
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pai de urmat

Data
previzionat

Dac este cazul, transmiterea spre publicare a anunului


de intenie
ndeplinirea condiiilor de lansare a procedurii:
a) identificarea procedurii n programul anual al
achiziiilor publice;
b) ntocmirea documentaiei de atribuire;
c) identificarea fondurilor necesare desfurrii
contractului;
d) solicitarea de observator pe lng comisia de
evaluare la Ministerul Finanelor Publice, dac este cazul.
Transmiterea spre publicare a anunului de participare
Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire
Primirea de clarificri privind documentaia de atribuire
i rspunsul la acestea
Numirea comisiei de evaluare
Primirea ofertelor
Deschiderea ofertelor i ntocmirea procesului-verbal de
deschidere
Verificarea cerinelor minime de calificare
Stabilirea clarificrilor la documentele prezentate de
ofertani;
Primirea rspunsurilor la solicitrile de clarificri,
precum i a documentelor solicitate
Stabilirea operatorilor economici calificai
Verificarea ofertelor
Stabilirea clarificrilor cu privire la ofertele prezentate,
precum i primirea rspunsurilor la acestea
Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme i precum
i a celor admisibile
Dac este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaie
electronic
Stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare sau, dup caz,
anularea procedurii
Notificarea privind rezultatul aplicrii procedurii
Semnarea contractului
Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
ntocmirea dosarului de achiziie public

101

Formular nr.1B
CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
LICITAIE RESTRNS
Nr.
Pai de urmat
Crt.
1.
Dac este cazul, transmiterea spre publicare a anunului
de intenie
2.
ndeplinirea condiiilor de lansare a procedurii:
a) identificarea procedurii n programul anual al
achiziiilor publice;
b) ntocmirea documentaiei de atribuire;
c) identificarea fondurilor necesare desfurrii
contractului;
d) solicitarea de observator pe lng comisia de
evaluare la Ministerul Finanelor Publice, dac este cazul.
I.
ETAPA I
3.
Transmiterea spre publicare a anunului de participare
4.
Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire
5.
Primirea de clarificri privind documentaia de atribuire
i rspunsul la acestea
6.
Numirea comisiei de evaluare
7.
Primirea candidaturilor
8
Examinarea candidaturilor
9.
Stabilirea clarificrilor la documentele prezentate de
ofertani;
Primirea rspunsurilor la solicitrile de clarificri,
precum i a documentelor solicitate a fi completate.
10.
Stabilirea operatorilor economici selectai
11.
Informarea candidailor cu privire la rezultatul primei
etape
II.
ETAPA II
12.
Transmiterea invitaiei de participare candidailor
selectai
13.
Primirea ofertelor
14.
Deschiderea ofertelor i ntocmirea procesului-verbal de
deschidere
15.
Verificarea ofertelor
16.
Stabilirea clarificrilor cu privire la ofertele prezentate,
precum i primirea rspunsurilor la acestea
17.
Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme precum i a
celor admisibile
18.
Dac este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaie
electronic
19.
Stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare sau, dup caz,
anularea procedurii
20. Notificarea privind rezultatul aplicrii procedurii
21.
Semnarea contractului
22. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
23. ntocmirea dosarului de achiziie public

Data
previzionat

102

Formular nr.1C
CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
DIALOGUL COMPETITIV
Nr.
Pai de urmat
Data
crt.
previzionat
1.
Dac este cazul, transmiterea spre publicare a anunului de
intenie
2.
ndeplinirea condiiilor de lansare a procedurii:
a) identificarea procedurii n programul anual al
achiziiilor publice;
b) ntocmirea documentaiei de atribuire;
c) identificarea fondurilor necesare desfurrii
contractului;
d) solicitarea de observator pe lng comisia de
evaluare la Ministerul Finanelor Publice, dac este cazul.
I.
ETAPA I Primirea candidaturilor
3.
Transmiterea spre publicare a anunului de participare
4.
Punerea la dispoziie a documentaiei descriptive
5.
Primirea de solicitri de clarificri privind documentaia
descriptiv i rspunsul la acestea
6.
Numirea comisiei de evaluare
7.
Primirea candidaturilor
8.
Examinarea candidaturilor
9.
Stabilirea clarificrilor la documentele prezentate de ofertani
Primirea rspunsurilor la solicitrile de clarificri, precum i
a documentelor solicitate a fi completate.
10. Stabilirea operatorilor economici selectai
11.
Informarea candidailor cu privire la rezultatul primei etape
II. ETAPA II Dialogul
12. Transmiterea invitaiei de participare i a documentaiei de
atribuire candidailor selectai
13. Primirea de soluii din partea operatorilor economici invitai
14. Derularea rundelor de discuii cu fiecare candidat n parte
15. Identificarea soluiei sau soluiilor viabile
16. nchiderea perioadei de dialog
III. ETAPA III Depunerea ofertelor
17. Anunarea participanilor cu privire la rezultatul etapei de
dialog, nsoit de invitaia de participare la etapa de evaluare
a ofertelor finale
18. Deschiderea ofertelor i ntocmirea procesului-verbal de
deschidere
19. Verificarea ofertelor
20. Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum i a
celor admisibile
21. Stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare sau, dup caz,
anularea procedurii
22. Notificarea privind rezultatul aplicrii procedurii
23. Semnarea contractului
24. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
25. ntocmirea dosarului de achiziie public
103

Formular nr.1D
CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
CEREREA DE OFERTE
Nr.
Pai de urmat
crt.
1.
ndeplinirea condiiilor de lansare a procedurii:
a) identificarea procedurii n programul anual al
achiziiilor publice;
b) ntocmirea documentaiei de atribuire;
c) identificarea fondurilor necesare desfurrii
contractului
2.
Transmiterea invitaiei de participare
3.
Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire
4.
Primirea de clarificri privind documentaia de atribuire
i rspunsul la acestea
5.
Numirea comisiei de evaluare
6.
Primirea ofertelor
7.
Deschiderea ofertelor i ntocmirea procesului-verbal de
deschidere
8.
Verificarea cerinelor minime de calificare
9.
Stabilirea clarificrilor la documentele prezentate de
ofertani
Primirea rspunsurilor la solicitrile de clarificri,
precum i a documentelor solicitate a fi completate.
10. Stabilirea operatorilor economici calificai
11.
Verificarea ofertelor
12. Stabilirea clarificrilor cu privire la ofertele prezentate,
precum i primirea rspunsurilor la acestea
13. Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum i
a celor admisibile
14. Dac este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaie
electronic
15. Stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare sau, dup caz,
anularea procedurii
16. Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii
17. Semnarea contractului
18. ntocmirea dosarului de achiziie public

Data
previzionat

104

Formular nr.1E
CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
- NEGOCIEREA CU PUBLICAREA
PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARENr.
Pai de urmat
crt.
1
Dac este cazul, transmiterea spre publicare a anunului de
intenie
2
ndeplinirea condiilor de lansare a procedurii:
a) identificarea procedurii n programul anual al
achiziiilor publice
b) ntocmirea documentaiei de atribuire
c) identificarea fondurilor necesare desfurrii
contractului
d) solicitarea de observator pe lng comisia de
evaluare la Ministerul Finantelor Publice, dac este cazul.
I.
ETAPA I Primirea candidaturilor
3
Transmiterea spre publicare a anunului de participare
4
Punerea la dispoziie a documentaiei n vederea selectrii
candidaturilor
5
Primirea de solicitri de clarificri privind documentaia
6
Numirea comisiei de evaluare
7
Primirea candidaturilor
8
Examinarea candidaturilor
9
Stabilirea clarificrilor la documentele prezentate de
ofertani
Primirea rspunsurilor la solicitrile de clarificari, precum
i a documentelor solicitate a fi completate.
10
Stabilirea candidailor selectati
11
Informarea candidailor cu privire la rezultatul primei etape
II. ETAPA II Negocierea i stabilirea ofertei
ctigtoare
12
Transmiterea invitaiei de participare si a documentatiei de
atribuire candidatilor selectati
13
Primirea de oferte preliminare din partea operatorilor
economici invitai
14
Derularea rundelor de negociere cu fiecare candidat n parte
pn cnd acesta declar sau autoritatea contractant
constat c oferta nu mai poate fi mbuntit substanial
15
Stabilirea ntlnirii finale i depunerea ofertelor finale
16
Deschiderea ofertelor i ntocmirea procesului-verbal de
deschidere
17
Verificarea ofertelor
18
Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme i precum i
pe cele admisibile
19
Dac este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaie
electronic
20
Stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare sau, dup caz,
anularea procedurii

Data
previzionat

105

21
22
23
24

Notificarea privind rezultatul aplicrii procedurii


Semnarea contractului
Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
ntocmirea dosarului de achiziie public

106

Formular nr.1F
CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE
CONCURS DE SOLUTII
Nr.
Pasi de urmat
crt
.
1
Dac este cazul, transmiterea spre publicare a anunului de
intenie
2
ndeplinirea condiiilor de lansare a procedurii:
a) identificarea procedurii n programul anual al
achiziiilor publice;
b) ntocmirea documentaiei de concurs;
c) identificarea fondurilor necesare desfurrii
contractului;
d) solicitarea de observator pe lng comisia de
evaluare la Ministerul Finanelor Publice, dac este cazul.
3
Transmiterea spre publicare a anunului de participare
4
Punerea la dispoziie a documentaiei de concurs
5
Primirea de clarificari privind documentaia de concurs i
rspunsul la acestea
6
Numirea juriului
7
Primirea soluiilor
8
Deschiderea soluiilor i ntocmirea procesului-verbal de
deschidere
9
Verificarea soluiilor
10
Stabilirea clarificrilor cu privire la soluiile prezentate,
precum i primirea rspunsurilor la acestea
11
Stabilirea clasamentului cu soluiile sau, dup caz, anularea
procedurii
12
Notificarea privind rezultatul aplicrii procedurii
13
Semnarea contractului
14
Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
15
ntocmirea dosarului de achiziie public

Data
previzionata

107

Formular nr.2
Autoritatea contractant
......................................

APROB
Conductorul autoritii contractante

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIIILOR PUBLICE

Nr.
Crt.

Obiectul
contractului/
acordului-cadru

Cod
CPV

Valoarea
estimat fr
TVA
(lei i euro)

Anun de
intenie
(dac este
cazul)

Procedura
aplicat

Data
estimat
pentru
nceperea
procedurii

Data
estimat
pentru
finalizarea
procedurii

Persoana
responsabil
de
procedur

1.
2.
....

Avizat
Compartimentul financiar-contabil

ntocmit,
Compartimentul specializat n
domeniul achiziiilor publice

108

Formular nr. 3
Contract de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de produse,
ntre
......................................................................... denumirea autoritii contractante
adres .................................................................. telefon/fax ..............................................
numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ...................................
cont trezorerie ...............................................................................
reprezentat
prin
...............................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o
parte,
i
... ................ ........................... . denumirea operatorului economic
adres .................................................................. telefon/fax ..............................................
numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ...................................
cont (trezorerie, banc) ............................................................................... reprezentat
prin
...............................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia..................................... n calitate de furnizor, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i furnizor - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n
prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil furnizorului de ctre achizitor, n baza
contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor
asumate prin contract;
d. produse - echipamentele, mainile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se oblig, prin contract, s le
furnizeze achizitorului;
e. servicii - servicii aferente livrrii produselor, respectiv activitile legate de
furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n
funciune, asistena tehnic n perioada de garanie i orice alte asemenea obligaii care
revin furnizorului prin contract;
f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate
atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a
componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin
caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea
produselor i serviciilor poate fi distinct de naionalitatea furnizorului;
g. destinaie final - locul unde furnizorul are obligaia de a furniza produsele;
h. termenii comerciali de livrare vor fi interpretai conform INCOTERMS 2000
Camera Internaional de Comer (CIC);
i. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz
greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului
109

i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt


considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte
catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiv, ci enunciativ. Nu este considerat for major un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)
3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac
nu se specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se oblig s furnizeze, respectiv s vnd, s livreze i, dup caz, s
instaleze i s ntrein .................................................(denumirea produselor i
cantitatea), n perioada/ perioadele convenite, produsele definite n prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul
convenit n prezentul contract.
5. Preul contractului
5.1 Preul contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciilor accesorii
prestate, este de . lei sau, dup caz .. euro, la care se adaug TVA.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de .. luni, ncepnd de la data de ..
(se nscrie perioada i data)
6.2 . Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de ....
(se nscrie data la care nceteaz contractul)
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, la
data de ......
(se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
(se enumer documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului)
9. Obligaiile principale ale furnizorului
9.1 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele la standardele i/sau performanele
prezentate n propunerea tehnic.
9.2 - Furnizorul se oblig s furnizeze produsele n graficul de livrare prezentat n
propunerea tehnic, anex la contract.
9.3 - Furnizorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i)
reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
110

echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n


legatur cu produsele achiziionate, i
ii)
daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu
excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului
de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
10. Obligaiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit.
10.2 - Achizitorul se oblig s plteasc preul produselor ctre furnizor n termenul
convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin
respectarea prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat)
10.3 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor i de a
beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a
plii. Imediat dup ce achizitorul i onoreaz obligaiile, furnizorul va relua livrarea
produselor n cel mai scurt timp posibil.
11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, furnizorul nu reuete s-i ndeplineasc
obligaiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului,
ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor)
11.2- n cazul n care achizitorul i onoreaz obligaiile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti,
o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceeai cot procentual prevazut la pct. 11.1 pentru fiecare
zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre
pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de
drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna la contract, printr-o notificare scris
adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu
condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau
despgubire pentru furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garania de bun execuie a contractului
12.1 - Furnizorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n
cuantum de ., pentru perioada i, oricum, pn la intrarea n efectivitate a
contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei
de bun execuie)
12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul
de ncepere a contractului numai dup ce furnizorul a fcut dovada constituirii
garaniei de bun execuie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n
limita prejudiciului creat, dac furnizorul nu i ndeplinete, nu i execut, execut cu
ntrziere sau execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract.
111

Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are
obligaia de a notifica acest lucru furnizorului, preciznd totodat obligaiile care nu au
fost respectate.
12.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de ..
de la ndeplinirea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)
12.5 - Garania produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului.
13. Recepie, inspecii i teste
13.1 - Achizitorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau testa
produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la
contract.
13.2 - (1) Inspeciile i testrile la care vor fi supuse produsele, ct i condiiile de
trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n
anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, furnizorului identitatea
reprezentanilor si mputernicii pentru efectuarea recepiei, testelor i inspeciilor.
13.3 - Inspeciile i testele din cadrul recepiei provizorii i recepiei finale (calitative)
se vor face la destinaia final a produselor.
(se precizeaz destinaia final a produselor)
13.4 - Dac vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaiilor,
achizitorul are dreptul s l resping, iar furnizorul are obligaia, fr a modifica preul
contractului:
a) de a nlocui produsele refuzate; sau
b) de a face toate modificrile necesare pentru ca produsele s corespund
specificaiilor lor tehnice.
13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa i, dac este necesar, de a respinge nu va
fi limitat sau amnat datorit faptului c produsele au fost inspectate i testate de
furnizor, cu sau fr participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrrii
acestora la destinaia final.
13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu l vor absolvi pe furnizor de obligaia asumrii
garaniilor sau altor obligaii prevzute n contract.
14. Ambalare i marcare
14.1 - (1) Furnizorul are obligaia de a ambala produsele pentru ca acestea s fac fa,
fr limitare, la manipularea dur din timpul transportului, tranzitului i expunerii la
temperaturi extreme, la soare i la precipitaiile care ar putea s apar n timpul
transportului i depozitrii n aer liber, n aa fel nct s ajung n bun stare la
destinaia final.
(2) n cazul ambalrii greutilor i volumelor n cutii, furnizorul va lua n considerare,
unde este cazul, distana mare pn la destinaia final a produselor i absena
facilitilor de manipulare grea n toate punctele de tranzit.
14.2 - Ambalarea, marcarea i documentaia din interiorul sau din afara pachetelor vor
respecta strict cerinele ce vor fi special prevzute n contract, inclusiv cerinele
suplimentare.
(se precizeaz aceste cerine, inclusiv cele suplimentare i orice alte instruciuni
ulterioare cerute de ctre achizitor)
14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum i toate materialele necesare
proteciei coletelor (palei de lemn, foi de protecie etc.) rmn n proprietatea
achizitorului.
15. Livrarea i documentele care nsoesc produsele
112

15.1 - Furnizorul are obligaia de a livra produsele la destinaia final indicat de


achizitor, respectnd:
a) datele din graficul de livrare; i
b) termenul comercial stabilit;
dup primirea ordinului de ncepere.
15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaia de a comunica, n scris, att
achizitorului, ct i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul
contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de ncrcare i locul de descrcare.
(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care nsoesc produsele.
(se precizeaz documentele care vor nsoi produsele)
15.3 - Certificarea de ctre achizitor a faptului c produsele au fost livrate parial sau
total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre
reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
15.4 - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite
prevederile clauzelor de recepie produselor.
16. Asigurri
16.1 - Furnizorul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract
mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i
livrare, n funcie de termenul comercial de livrare convenit.
(se precizeaz termenul comercial de livrare)
17. Servicii
17.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, furnizorul are obligaia de a presta i
serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului.
17.2.- Furnizorul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit,
cu condiia ca aceste servicii s nu elibereze furnizorul de nicio obligaie de garanie
asumat prin contract.
(se precizeaz perioada de timp convenit pentru prestarea serviciilor)
18. Perioada de garanie acordat produselor
18.1 - Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt
noi, nefolosite, de ultim generaie i incorporeaz toate mbuntirile recente n
proiectare i structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaia de a garanta
c toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a
proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului cnd proiectul i/sau
materialul e cerut n mod expres de ctre achizitor) sau oricrei alte aciuni sau
omisiuni a furnizorului i c acestea vor funciona n condiii normale de funcionare.
18.2 - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre furnizor este cea declarat
n propunerea tehnic.
(se precizeaz perioada de garanie acordat produselor)
(2) Perioada de garanie a produselor ncepe cu data recepiei efectuate dup livrarea i
instalarea acestora la destinaia final.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, n scris, orice plngere
sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie.
18.4 - La primirea unei astfel de notificri, furnizorul are obligaia de a remedia
defeciunea sau de a nlocui produsul n perioada convenit, fr costuri suplimentare
pentru achizitor. Produsele care, n timpul perioadei de garanie, le nlocuiesc pe cele
defecte beneficiaz de o nou perioad de garanie care curge de la data nlocuirii
produsului.
(se precizeaz perioada de remediere a defeciunilor sau de nlocuire a produsului)
18.5 - Dac furnizorul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n
perioada convenit, achizitorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i pe
113

cheltuiala furnizorului i fr a aduce nici un prejudiciu oricror alte drepturi pe care


achizitorul le poate avea fa de furnizor prin contract.
19. Ajustarea preului contractului
19.1 - Pentru produsele livrate i pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor
furnizorului sunt cele declarate n propunerea financiar, anex la contract.
19.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)
20. Amendamente
20.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut
fi prevzute la data ncheierii contractului.
21. Subcontractani
21.1 - Furnizorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a
ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat
contractul cu achizitorul.
21.2 - (1) Furnizorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate
contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele
ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care
ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de furnizor de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia
nu i ndeplinesc partea lor din contract.
21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a
ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul
contractului i va fi notificat achizitorului.
22. ntrzieri n ndeplinirea contractului
22.1 - Furnizorul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n
perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare.
22.2 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului furnizorul nu respect graficul de
livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaia de a notifica, n timp util,
achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de livrare
se face cu acordul parilor, prin act adiional.
22.3 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a
solicita penaliti furnizorului.
23. Cesiunea
23.1 - Furnizorul se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin
contract, far s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garania sau
orice alte obligaii asumate prin contract.
24. Fora major
24.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
114

24.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor


asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
24.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore,
dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
24.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte
pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
24.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept
a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte dauneinterese.
25. Soluionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul i furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei
n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
25.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i furnizorul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca
disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a
Romniei, fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)
26. Limba care guverneaz contractul
26.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
27. Comunicri
27.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n
momentul primirii.
27.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau
e-mail, cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
28. Legea aplicabil contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare,
cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri)
Achizitor,
............................
(semntur autorizat)
LS

Furnizor,
..............................
(semntur autorizat)
LS

115

Formular nr. 4
Contract de servicii
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de prestare de servicii,
ntre
......................................................................... denumirea autoritii contractante
adresa................................................................, telefon/fax ..............................................,
numr de nmatriculare ............................................, cod fiscal ...................................,
cont trezorerie , reprezentat prin
..............................................................................., (denumirea conductorului),
funcia..............................................., n calitate de achizitor, pe de o parte,
i
... ................ ........................... . denumirea operatorului economic
adres .................................................................. telefon/fax ..............................................
numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ...................................
cont (trezorerie, banc) ............................................................................... reprezentat
prin ....................................................................................... (denumirea conductorului),
funcia............................................... n calitate de prestator, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
k. Contract - prezentul contract i toate anexele sale;
l. achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n
prezentul contract;
m.
preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza
contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor
asumate prin contract;
n. servicii - activiti a cror prestare face obiect al contractului;
o. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri
cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a
le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;
p. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz
greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului
i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte
catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiv, ci enunciativ. Nu este considerat for major un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
116

(se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract)

3. Interpretare
3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac
nu se specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig s presteze ............................................(denumirea
serviciilor), n perioada/perioadele convenite i n conformitate cu obligaiile asumate
prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru
serviciile prestate.
5. Preul contractului
5.1 - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre
achizitor, conform graficului de plti, este de ...................... lei, sau, dup caz .. euro,
la care se adaug TVA.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de .. luni, ncepnd de la data de ..................
(se nscrie perioada i data)
6.2 - Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de ............
(se nscrie data la care nceteaz contractul)
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, la
data de ......
(se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
(se enumer documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului)
9. Obligaiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i sau performanele
prezentate n propunerea tehnic, anex la contract.
9.2 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare
prezentat n propunerea tehnic.
9.3 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
iii) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n
legtur cu produsele achiziionate, i
iv) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu
excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului
de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
117

10. Obligaiile principale ale achizitorului


10.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate n
termenul convenit.
10.2 - Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul convenit de la
emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dupa caz, graficul de plat)
10.3 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea
perioadei prevzute convenite, prestatorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor
i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de
efectuare a plaii. Imediat ce achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea
serviciilor n cel mai scurt timp posibil.
11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute
obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul
contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul
contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor)
11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o
sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceiai cot procentual, prevazut pentru clauza 11.1, pentru fiecare
zi/saptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre
pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de
drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare
scris adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment,
cu condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau
despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn la data denunrii
unilaterale a contractului.
Clauze specifice
12. Garania de bun execuie a contractului
12.1 - Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n
cuantum de . , pentru perioada de i, oricum, pn la intrarea n efectivitate a
contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei
de bun execuie)
12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul
de ncepere a contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii
garaniei de bun execuie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n
limita prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntrziere sau
execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
118

unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica
acest lucru prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
12.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la
ndeplinirea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)
12.5 - Garania tehnic este distinct de garania de bun execuie a contractului.
13. Alte responsabiliti ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate
cu propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele
umane, materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur
provizorie, fie definitiv, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea
asigurrii acestora este prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din
contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate
cu graficul de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor
operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit
pe toat durata contractului.
(se precizeaz anexa ce conine graficul de prestare)
14. Alte responsabiliti ale achizitorului
14.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau
informaii pe care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider
necesare ndeplinirii contractului.
15. Recepie i verificri
15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini.
15.2 - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului identitatea reprezentanilor
si mputernicii pentru acest scop.
(se precizeaz anexa care conine modul de verificare i recepie a serviciilor)
16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n timpul cel mai
scurt posibil de la primirea ordinului de ncepere a contractului.
(se precizeaz data maxim de emitere a ordinului de ncepere a contractului)
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare,
datorate n exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul
contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a
acestora prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare,
trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data
nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i)
orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin
nclcarea contractului de ctre prestator,
119

ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau


a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de
prestare i vor semna un act adiional.
16.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de
prestare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului.
Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu
acordul prilor, prin act adiional.
16.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
execuie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a
solicita penaliti prestatorului.
17. Ajustarea preului contractului
17.1 - Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele
declarate n propunerea financiar, anex la contract.
17.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)
18. Amendamente
18.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut
fi prevzute la data ncheierii contractului.
19. Subcontractani
19.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a
ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate
contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele
ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care
ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia
nu i ndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a
ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul
contractului i va fi notificat achizitorului.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale
asumate prin contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garania sau
orice alte obligaii asumate prin contract.
21. Fora major
21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
21.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate
prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore,
dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
120

21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte
pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
21.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept
a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte dauneinterese.
22. Soluionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei
n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
22.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca
disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei,
fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)
23. Limba care guverneaz contractul
23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
24. Comunicri
24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n
momentul primirii.
24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau
e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
25. Legea aplicabil contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare,
cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri)
Achizitor,
.............................
(semntur autorizat)
LS

Prestator,
..............................
(semntur autorizat)
LS

121

Formular nr.5
Contract de lucrri
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 337/2006, s-a ncheiat prezentul contract de lucrri,
ntre
......................................................................... denumirea autoritii contractante
adres .................................................................. telefon/fax ..............................................
numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ...................................
cont
trezorerie
...............................................................................
reprezentat
prin
...............................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia............................................... n calitate de achizitor, pe de o
parte,
i
... ................ ........................... . denumirea operatorului economic
adres .................................................................. telefon/fax ..............................................
numr de nmatriculare .................................................. cod fiscal ...................................
cont (trezorerie, banc) ..........................................................................reprezentat prin
............................................................................................... (denumirea conductorului),
funcia............................................... n calitate de executant, pe de alt parte.
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i executant - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n
prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil executantului de ctre achizitor, n baza
contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor sale,
asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrrii - locul unde executantul execut lucrarea;
e. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se
datoreaz greelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii
contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului;
sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice
alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou,
enumerarea nefiind exhaustiv, ci enunciativ. Nu este considerat for major un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare,
face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
f. zi - zi calendaristic; an - 365 zile.
122

(se adaug orice ce ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru
contract)
3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma
singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de
context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac
nu se specific n mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1
Executantul
se
oblig
s
execute,
s
finalizeze
i
s
ntrein............................................ ................................................ (denumirea lucrrii),
n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc executantului preul de ................... mii lei,
pentru execuia, finalizarea i ntreinerea ................................................ (denumirea
lucrrii).
5. Preul contractului
5.1 - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil executantului de ctre
achizitor, conform graficului de pli, este de ......................................mii lei, dup caz
.euro, la care se adaug TVA ................... mii lei.
6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de .. luni, ncepnd de la data de .
(se nscrie perioada i data)
6.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de ....
se nscrie data la care nceteaz contractul)
7. Executarea contractului
7.1 - Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie i
predarea amplasamentului, la data de ......
(se precizeaz data la care intr n efectivitate contractul)
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
(se enumer documentele pe care prile le neleg ca fiind ale contractului)
9. Protecia patrimoniului cultural naional
9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de
interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrrii sunt considerate, n relaiile
dintre pri, ca fiind proprietatea absolut a achizitorului.
9.2 - Executantul are obligaia de a lua toate precauiile necesare pentru ca muncitorii
si sau oricare alte persoane s nu ndeprteze sau s deterioreze obiectele prevzute la
clauza 9.1, iar imediat dup descoperirea i nainte de ndeprtarea lor, de a ntiina
achizitorul despre aceast descoperire i de a ndeplini dispoziiile primite de la
achizitor privind ndeprtarea acestora. Dac din cauza unor astfel de dispoziii
executantul sufer ntrzieri i/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare,
prile vor stabili:
a)
orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;
123

totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul contractului.


9.3 - Achizitorul are obligaia, de ndat ce a luat la cunotin despre descoperirea
obiectelor prevzute la clauza 9.1, de a ntiina n acest sens organele de poliie i
comisia monumentelor istorice.
b)

10. Obligaiile principale ale executantului


10.1 - (1) Executantul are obligaia de a executa i finaliza lucrrile, precum i de a
remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu
obligaiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, n limitele prevzute de
prezentul contract.
(2) Executantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc,
materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur
provizorie, fie definitive cerute de i pentru contract, n masura n care necesitatea
asigurrii acestora este prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din
contract.
10.2 - Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, nainte de nceperea
execuiei lucrrii, spre aprobare, graficul de pli necesar execuiei lucrrilor, n ordinea
tehnologic de execuie.
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea i
sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de
execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea
n construcii.
(2) Un exemplar din documentaia predat de ctre achizitor executantului va fi inut
de acesta n vederea consultrii de ctre Inspecia de Stat n Construcii, Lucrri
Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului, precum i de ctre persoane autorizate
de achizitor, la cererea acestora.
(3) Executantul nu va fi rspunztor pentru proiectul i caietele de sarcini care nu au
fost ntocmite de el. Dac totui contractul prevede explicit ca o parte a lucrrilor
permanente s fie proiectat de ctre executant, acesta va fi pe deplin responsabil
pentru acea parte a lucrrilor.
(4) Executantul are obligaia de a pune la dispoziia achizitorului, la termenele
precizate n anexele contractului, caietele de msurtori (ataamentele) i, dup caz, n
situaiile convenite, desenele, calculele, verificrile calculelor i orice alte documente pe
care executantul trebuie s le ntocmeasc sau care sunt cerute de achizitor.
10.4 - (1) Executantul are obligaia de a respecta i executa dispoziiile achizitorului n
orice problem, menionat sau nu n contract, referitoare la lucrare. n cazul n care
executantul consider c dispoziiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune,
acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve
de obligaia de a executa dispoziiile primite, cu excepia cazului n care acestea
contravin prevederilor legale.
(2) n cazul n care respectarea i executarea dispoziiilor prevzute la alin.(1)
determin dificulti n execuie care genereaz costuri suplimentare, atunci aceste
costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corect a lucrrilor fa de reperele
date de achizitor, precum i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor i resurselor umane necesare ndeplinirii responsabilitii respective.
(2) n cazul n care, pe parcursul execuiei lucrrilor, survine o eroare n poziia, cotele,
dimensiunile sau aliniamentul oricrei pri a lucrrilor, executantul are obligaia de a
rectifica eroarea constatat, pe cheltuiala sa, cu excepia situaiei n care eroarea
respectiv este rezultatul datelor incorecte furnizate, n scris, de ctre proiectant.
124

Pentru verificarea trasrii de ctre proiectant, executantul are obligaia de a proteja i


pstra cu grij toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrrilor.
10.6 - Pe parcursul execuiei lucrrilor i remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaia:
i)
de a lua toate msurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cror
prezen pe antier este autorizat i de a menine antierul (att timp ct acesta este
sub controlul su) i lucrrile (att timp ct acestea nu sunt finalizate i ocupate de
ctre achizitor) n starea de ordine necesar evitrii oricrui pericol pentru respectivele
persoane;
ii)
de a procura i de a ntreine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de
iluminare, protecie, ngrdire, alarm i paz, cnd i unde sunt necesare sau au fost
solicitate de ctre achizitor sau de ctre alte autoriti competente, n scopul protejrii
lucrrilor sau al asigurrii confortului riveranilor;
iii)
de a lua toate msurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe i
n afara antierului i pentru a evita orice pagub sau neajuns provocate persoanelor,
proprietilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau ali factori generai
de metodele sale de lucru.
10.7 - Executantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor,
materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz a fi puse n oper, de la data
primirii ordinului de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de
recepie a lucrrii.
10.8 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrilor i al remedierii viciilor ascunse, executantul
are obligaia, n msura permis de respectarea prevederilor contractului, de a nu
stnjeni inutil sau n mod abuziv:
a) confortul riveranilor; sau
b) cile de acces, prin folosirea i ocuparea drumurilor i cilor publice sau
private care deservesc proprietile aflate n posesia achizitorului sau a oricrei alte
persoane.
(2) Executantul va despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor, aciunilor n
justiie, daunelor-interese, costurilor, taxelor i cheltuielilor, indiferent de natura lor,
rezultnd din sau n legtur cu obligaia prevzut la alin.(1), pentru care
responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligaia de a utiliza n mod rezonabil drumurile sau podurile
ce comunic cu sau sunt pe traseul antierului i de a preveni deteriorarea sau
distrugerea acestora de ctre traficul propriu sau al oricruia dintre subcontractanii
si; executantul va selecta traseele, va alege i va folosi vehiculele, va limita i repartiza
ncrcturile, n aa fel nct traficul suplimentar ce va rezulta n mod inevitabil din
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, de pe i pe
antier, s fie limitat, n msura n care este posibil, astfel nct s nu produc
deteriorri sau distrugeri ale drumurilor i podurilor respective.
(2) n cazul n care natura lucrrilor impune utilizarea de ctre executant a
transportului pe ap, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate n maniera n
care prin drum se nelege inclusiv ecluz, doc, dig sau orice alt structur aferent
cii navigabile i prin vehicul se nelege orice ambarcaiune, iar prevederile
respective se vor aplica n consecin.
(3) n cazul n care se produc deteriorri sau distrugeri ale oricrui pod sau drum care
comunic cu sau care se afl pe traseul antierului, datorit transportului materialelor,
echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, executantul are obligaia de a
despgubi achizitorul mpotriva tuturor reclamaiilor privind avarierea respectivelor
poduri sau drumuri.
(4) Cu excepia unor clauze contrare prevzute n contract, executantul este responsabil
i va plti consolidarea, modificarea sau mbuntirea, n scopul facilitrii
125

transportului materialelor, echipamentelor, instalaiilor sau altora asemenea, a oricror


drumuri sau poduri care comunic cu sau care se afl pe traseul antierului.
10.10 - (1) Pe parcursul execuiei lucrrii, executantul are obligaia:
i)
de a evita, pe ct posibil, acumularea de obstacole inutile pe antier;
ii)
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de
materiale;
iii)
de a aduna i ndeprta de pe antier drmturile, molozul sau lucrrile
provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reine pe antier, pn la sfritul perioadei de
garanie, numai acele materiale, echipamente, instalaii sau lucrri provizorii, care i
sunt necesare n scopul ndeplinirii obligaiilor sale n perioada de garanie.
10.11 - Executantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale
construciei, ivite ntr-un interval de .... (se precizeaz numrul de ani) de la recepia
lucrrii i, dup mplinirea acestui termen, pe toat durata de existen a construciei,
pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor
de execuie aferente execuiei lucrrii.
10.12 - Executantul se oblig de a despgubi achizitorul mpotriva oricror:
i)
reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n
legtur cu execuia lucrrilor sau ncorporate n acestea; i
ii)
daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente,
cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea
proiectului sau caietului de sarcini ntocmit de ctre achizitor.
11. Obligaiile achizitorului
11.1 - La nceperea lucrrilor achizitorul are obligaia de a obine toate autorizaiile i
avizele necesare execuiei lucrrilor.
11.2 - (1) Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului, fr plat, dac
nu s-a convenit altfel, urmtoarele:
a)
amplasamentul lucrrii, liber de orice sarcin;
b)
suprafeele de teren necesare pentru depozitare i pentru organizarea de
antier;
c)
cile de acces rutier i racordurile de cale ferat;
d)
racordurile pentru utiliti (ap, gaz, energie, canalizare etc.), pn la
limita amplasamentului antierului.
(2) Costurile pentru consumul de utiliti, precum i cel al contoarelor sau al altor
aparate de msurat se suport de ctre executant.
11.3 - Achizitorul are obligaia de a pune la dispoziia executantului ntreaga
documentaie necesar pentru execuia lucrrilor contractate, fr plat, n patru
exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuie a lucrrii.
11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de
referin, cilor de circulaie i a limitelor terenului pus la dispoziia executantului,
precum i pentru materializarea cotelor de nivel n imediata apropiere a terenului.
11.5 - Achizitorul are obligaia de a examina i msura lucrrile care devin ascunse n
cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor i a oricror
alte informaii furnizate executantului, precum i pentru dispoziiile i livrrile sale.
12. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
12.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, executantul nu reuete s-i ndeplineasc
obligaiile asumate prin contract, atunci achizitorul este ndreptit de a deduce din
126

preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din preul


contractului.
(se precizeaz cota procentual pentru fiecare zi/sptmn de ntrziere, pn la
ndeplinirea efectiv a obligaiilor)
12.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la
expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o
sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat.
(se precizeaz aceeai cot procentual prevzut pentru clauza 12.1 pentru fiecare
zi/sptmn de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor)
12.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre
pri, n mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de
drept reziliat i de a pretinde plata de daune-interese.
12.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare
scris adresat executantului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d
faliment, cu condiia c aceast renunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la
aciune sau despgubire pentru executant. n acest caz, executantul are dreptul de a
pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract executat pna la
data denunrii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
13. Garania de bun execuie a contractului
13.1 - Executantul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n
cuantum de . , pentru perioada de i, oricum, pn la intrarea n efectivitate a
contractului.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei
de bun execuie)
13.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul
de ncepere a contractului numai dup ce executantul a fcut dovada constituirii
garaniei de bun execuie.
13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n
limita prejudiciului creat, dac executantul nu i execut, execut cu ntrziere sau
execut necorespunztor obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii
unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica
acest lucru executantului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.
13.4 - Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de .. de la
executarea obligaiilor asumate.
(se precizeaz modul de restituire i termenul)
13.5 - Garania tehnic este distinct de garania de bun execuie a contractului
14. nceperea i execuia lucrrilor
14.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncepe lucrrile n timpul cel mai scurt posibil
de la primirea ordinului n acest sens din partea achizitorului.
(se precizeaz data limit de emitere a ordinului de ncepere a execuiei)
(2) Executantul trebuie s notifice achizitorului i Inspeciei de Stat n Construcii,
Lucrri Publice, Urbanism i Amenajarea Teritoriului data nceperii efective a
lucrrilor.
14.2 - (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie
terminate la data stabilit. Datele intermediare, prevzute n graficele de execuie, se
consider date contractuale.
(se precizeaz datele intermediare, dac este cazul)
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dup semnarea contractului,
graficul de execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n
127

care, dup opinia achizitorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu


graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea achizitorului, executantul va
prezenta un grafic revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n
contract. Graficul revizuit nu l va scuti pe executant de niciuna dintre ndatoririle
asumate prin contract.
(3) n cazul n care executantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau
dac nu i ndeplinete ndatoririle prevzute la pct. 11.1 alin.(2), achizitorul este
ndreptit s-i fixeze executantului un termen pn la care activitatea s intre n
normal i s l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit i
va rezilia contractul.
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de
a stabili conformitatea lor cu specificaiile din anexele la contract. Prile contractante
au obligaia de a notifica, n scris, una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor atestai
profesional pentru acest scop, i anume responsabilul tehnic cu execuia din partea
executantului i dirigintele de antier sau, dac este cazul, alt persoan fizic sau
juridic atestat potrivit legii, din partea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul
de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de
ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrrilor
ascunse.
14.4 - (1) Materialele trebuie s fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie;
verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de
trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative) sunt descrise n
anexa/anexele la contract.
(2) Executantul are obligaia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele
necesare pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i
ncercrilor, inclusiv manopera aferent acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevzute i comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrri sau
materiale puse n oper vor fi suportate de executant dac se dovedete c materialele
nu sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu
prevederile contractului. n caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
14.5 - (1) Executantul are obligaia de a nu acoperi lucrrile care devin ascunse, fr
aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaia de a notifica achizitorului, ori de cte ori astfel de lucrri,
inclusiv fundaiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate i msurate.
(3) Executantul are obligaia de a dezveli orice parte sau pri de lucrare, la dispoziia
achizitorului, i de a reface aceast parte sau pri de lucrare, dac este cazul.
(4) n cazul n care se constat c lucrrile sunt de calitate corespunztoare i au fost
executate conform documentaiei de execuie, atunci cheltuielile privind dezvelirea i
refacerea vor fi suportate de ctre achizitor, iar n caz contrar, de ctre executant.
15. ntrzierea i sistarea lucrrilor
15.1 - n cazul n care:
i)
volumul sau natura lucrrilor neprevzute; sau
ii)
condiiile climaterice excepional de nefavorabile; sau
iii)
oricare alt motiv de ntrziere care nu se datoreaz executantului i
nu a survenit prin nclcarea contractului de ctre acesta
ndreptesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuie a
lucrrilor sau a oricrei pri a acestora, atunci, prin consultare, prile vor
stabili:
(1)
orice prelungire a duratei de execuie la care executantul are dreptul;
(2)
totalul cheltuielilor suplimentare, care se va aduga la preul
contractului.
128

15.2 - Fr a prejudicia dreptul executantului prevzut n clauza 12.2, acesta are dreptul
de a sista lucrrile sau de a diminua ritmul execuiei dac achizitorul nu pltete n
termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevzut la clauza 18.2; n acest caz va
notifica, n scris acest fapt achizitorului.
16. Finalizarea lucrrilor
16.1 - Ansamblul lucrrilor sau, dac este cazul, oricare parte a lor, prevzut a fi
finalizat ntr-un termen stabilit prin graficul de execuie, trebuie finalizat n termenul
convenit, termen care se calculeaz de la data nceperii lucrrilor.
16.2 - (1) La finalizarea lucrrilor, executantul are obligaia de a notifica, n scris,
achizitorului c sunt ndeplinite condiiile de recepie, solicitnd acestuia convocarea
comisiei de recepie.
(2) Pe baza situaiilor de lucrri executate confirmate i a constatrilor efectuate pe
teren, achizitorul va aprecia dac sunt ntrunite condiiile pentru a convoca comisia de
recepie. n cazul n care se constat c sunt lipsuri sau deficiene, acestea vor fi
notificate executantului, stabilindu-se i termenele pentru remediere i finalizare. Dup
constatarea remedierii tuturor lipsurilor i deficienelor, la o nou solicitare a
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepie.
16.3 - Comisia de recepie are obligaia de a constata stadiul ndeplinirii contractului
prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile n
vigoare. n funcie de constatrile fcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a
respinge recepia.
16.4 - Recepia se poate face i pentru pri ale lucrrii, distincte din punct de vedere
fizic i funcional.
17. Perioada de garanie acordat lucrrilor
17.1 - Perioada de garanie decurge de la data recepiei la terminarea lucrrilor i pn
la recepia final.
17.2 - (1) n perioada de garanie, executantul are obligaia, n urma dispoziiei date de
achizitor, de a executa toate lucrrile de modificare, reconstrucie i remediere a viciilor
i altor defecte a cror cauz este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Executantul are obligaia de a executa toate activitile prevzute la alin.(1), pe
cheltuiala proprie, n cazul n care ele sunt necesare datorit:
i)
utilizrii de materiale, de instalaii sau a unei manopere neconforme cu
prevederile contractului; sau
ii)
unui viciu de concepie, acolo unde executantul este responsabil de
proiectarea unei pri a lucrrilor; sau
iii)
neglijenei sau nendeplinirii de catre executant a oricreia dintre
obligaiile explicite sau implicite care i revin n baza contractului.
(3) n cazul n care defeciunile nu se datoreaz executantului, lucrrile fiind executate
de ctre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i
pltit ca lucrri suplimentare.
17.3 - n cazul n care executantul nu execut lucrrile prevazute la clauza 16.2 alin.(2),
achizitorul este ndreptit s angajeze i s plteasc alte persoane care s le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrri vor fi recuperate de ctre achizitor de la executant
sau reinute din sumele cuvenite acestuia.
18. Modaliti de plat
18.1 - Achizitorul are obligaia de a efectua plata ctre executant n termenul convenit
de la emiterea facturii de ctre acesta. Plile n valut se vor efectua prin respectarea
prevederilor legale.
(se precizeaz termenul de plat de la emiterea facturii i, dup caz, graficul de plat)
129

18.2 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea


perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrrilor sau
de a diminua ritmul execuiei i de a beneficia de reactualizarea sumei de plat la
nivelul corespunztor zilei de efectuare a plii. Imediat ce achizitorul i onoreaz
restana, executantul va relua executarea lucrrilor n cel mai scurt timp posibil.
18.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dac acesta solicit,
numai contra unei scrisori de returnare a avansului i numai n limita valoric
prevzut de lege.
(se precizeaz cuantumul avansului)
18.4 - (1) Plile pariale trebuie s fie fcute, la cererea executantului
(antreprenorului), la valoarea lucrrilor executate conform contractului i n cel mai
scurt timp posibil. Lucrrile executate trebuie s fie dovedite ca atare printr-o situaie
de lucrri provizorii, ntocmit astfel nct s asigure o rapid i sigur verificare a lor.
Din situaiile de lucrri provizorii achizitorul va putea face sczminte pentru servicii
fcute executantului i convenite cu acesta. Alte sczminte nu se pot face dect n
cazurile n care ele sunt prevzute n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaiile de plat provizorii se confirm n termenul stabilit.
(se precizeaz termenul)
(3) Plile pariale se efectueaz, de regul, la intervale lunare, dar nu influeneaz
responsabilitatea i garania de bun execuie a executantului; ele nu se consider, de
ctre achizitor, ca recepie a lucrrilor executate.
18.5 - Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea i acceptarea situaiei de
plat definitive de ctre achizitor. Dac verificarea se prelungete din diferite motive,
dar, n special, datorit unor eventuale litigii, contravaloarea lucrrilor care nu sunt n
litigiu va fi platit imediat.
18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pna cnd procesul-verbal de recepie
final nu va fi semnat de comisia de recepie, care confirm c lucrrile au fost
executate conform contractului. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor
legale, dup expirarea perioadei de garanie. Plata ultimelor sume datorate
executantului pentru lucrrile executate nu va fi condiionat de eliberarea
certificatului de recepie final.
19. Ajustarea preului contractului
19.1 - Pentru lucrrile executate, plile datorate de achizitor executantului sunt cele
declarate n propunerea financiar, anex la contract.
19.2 - Preul contractului se ajusteaz utiliznd formula convenit.
(se precizeaz formula de ajustare)
20. Asigurri
20.1 - (1) Executantul are obligaia de a ncheia, nainte de nceperea lucrrilor, o
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aprea privind lucrrile executate,
utilajele, instalaiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu i
reprezentanii mputernicii s verifice, s testeze sau s recepioneze lucrrile, precum
i daunele sau prejudiciile aduse ctre tere persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va ncheia cu o agenie de asigurare. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportat de ctre executant din capitolul Cheltuieli indirecte.
(3) Executantul are obligaia de a prezenta achizitorului, ori de cte ori i se va cere,
polia sau poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaia de a se asigura c subantreprenorii au ncheiat asigurri
pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor s prezinte
achizitorului, la cerere, poliele de asigurare i recipisele pentru plata primelor curente
(actualizate).
130

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaii


pltibile prin lege, n privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepia unui accident sau
prejudiciu rezultnd din vina achizitorului, a agenilor sau a angajailor acestuia.
21. Amendamente
21.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut
fi prevzute la data ncheierii contractului.
22. Subcontractani
22.1 - Executantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n
aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.2 - (1) Executantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate
contractele ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele
ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
22.3 - (1) Executantul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care
ndeplinete contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de executant de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor, dac
acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract.
22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a
ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preul
contractului i va fi notificat achizitorului.
23. Cesiunea
23.1 - Executantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale
asumate prin contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garania
sau orice alte obligaii asumate prin contract.
24. Fora major
24.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
24.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor
asumate prin prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
24.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore,
dar far a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
24.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte
pri, imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la
dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
24.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioada mai mare
de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept
a prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretinde celeilalte dauneinterese.
25. Soluionarea litigiilor
25.1 - Achizitorul i executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei
n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului.
25.2 - Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i executantul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca
131

disputa s se soluioneze fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei,


fie de ctre instanele judectoreti din Romnia.
(se precizeaz modalitatea de soluionare a litigiilor)
26. Limba care guverneaz contractul
26.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
27. Comunicri
27.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n
momentul primirii.
27.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau
e-mail cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
28. Legea aplicabil contractului
28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare,
cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri)

Achizitor,
.............................
(semntur autorizat)
LS

Contractant,
..............................
(semntur autorizat)

132

Formularul nr.6
Acord cadru de furnizare
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 337/2006,
ntre
..................................................................... denumirea autoritii contractante,
adres ................................................................, telefon/fax ..............................................,
numr de nmatriculare ................................................, cod fiscal ..................................,
cont trezorerie ...............................................................................,
reprezentat
prin
...............................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia.............................................., n calitate de promitent
achizitor, pe de o parte,
i
... ................ ........................... . denumirea operatorului economic,
adres ................................................................., telefon/fax .............................................,
numr de nmatriculare .................................................., cod fiscal ..................................,
cont (trezorerie, banc) .............................................................................., reprezentat
prin ....................................................................................... (denumirea conductorului),
funcia..........................................., n calitate de promitent furnizor, pe de alt parte.
a intevenit prezentul acord-cadru, n condiiile n care prile promitente rmn
neschimbate pe toata durata de desfurare.
2. Obligaiile promitentului- furnizor
2.1 - Promitentul - furnizor se oblig ca, n baza contractelor subsecvente ncheiate cu
promitentul-achizitor, s furnizeze produsele . n condiiile convenite n prezentul
acord-cadru.
(se specific denumirea i cantitile previzionate ale produselor, precum i codul
CPV)
2.2 - Promitentul-furnizor se oblig ca produsele furnizate s respecte cel puin
calitatea prevazut n propunerea tehnic, anex la prezentul acord-cadru.
2.3 - Promitentul-furnizor se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate
prin prezentul acord-cadru.
133

3. Obligaiile promitentului - achizitor


3.1 - Promitentul-achizitor se oblig ca, n baza contractelor subsecvente atribuite
promitentului-furnizor, s achiziioneze produselele n condiiile convenite n
prezentul acord-cadru.
(Se specific denumirea i cantitile previzionate ale produselor, precum i codul
CPV)
3.2 - Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o
nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze produse care
fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul furnizor
declar c nu mai are capacitatea de a le furniza.
4. Preul unitar al produselor
4.1 - Preul unitar al produselor este de . lei sau, dup caz, .. euro, la care se
adaug TVA.
5. Cantitatea previzionat
5.1 - Cantitatea previzionat de produse ce vor fi furnizate n baza contractelor
subsecvente este de ..
(se precizeaz cantitatea minim pentru fiecare contract subsecvent)
6. Durata acordului- cadru
6.1 - Durata prezentului acord-cadru este de .. luni, ncepnd de la data de .
(se nscriu perioada i data)
6.2 - Prezentul acord-cadru nceteaz s produc efecte la data de ....
(se nscriu data la care nceteaz acordul-cadru)
7. Ajustarea preului
7.1 - Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, i care va fi introdus
n contractul subsecvent.
(dac este cazul, se precizeaza formula de ajustare)
8. Comunicri
8.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acordcadru, trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n
momentul primirii.
8.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail,
cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou
exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri i numarul de exemplare)
Promitent-achizitor,
............................
(semntur autorizat)
LS

Promitent- furnizor,
..............................
(semntur autorizat)
LS

134

Formular nr. 7
Acord-cadru de servicii
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 337/2006,
ntre
..................................................................... denumirea autoritii contractante,
adres ................................................................, telefon/fax ..............................................,
numr de nmatriculare ................................................, cod fiscal ..................................,
cont trezorerie ...............................................................................,
reprezentat
prin
...............................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia.............................................., n calitate de promitent
achizitor, pe de o parte,
i
... ................ ............................ denumirea operatorului economic,
adres ................................................................., telefon/fax .............................................,
numr de nmatriculare .................................................., cod fiscal ..................................,
cont
(trezorerie,
banc)...................................................................,
reprezentat
prin
...............................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia.........................................., n calitate de promitent
prestator, pe de alt parte,
a intevenit prezentul acord-cadru n condiiile n care prile promitente rmn
neschimbate pe toat durata de desfurare.
2. Obligaiile promitentului-prestator
2.1 - Promitentul - prestator se oblig ca, n baza contractelor subsecvente ncheiate cu
promitentul-achizitor, s presteze serviciile . n condiiile convenite n prezentul
acord-cadru.
(se specific denumirea i cantitile previzionate ale serviciilor, precum i codul
CPV)
2.2 - Promitentul-prestator se oblig ca serviciile prestate s respecte cel puin calitatea
prevzut n propunerea tehnic, anex la prezentul acord-cadru.
2.3 Promitentul-prestator se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile
asumate prin prezentul acord-cadru.
135

3. Obligaiile promitentului-achizitor
3.1 - Promitentul-achizitor se oblig ca, n baza contractelor subsecvente atribuite
promitentului-prestator, s achiziioneze serviciile n condiiile convenite n
prezentul acord-cadru.
(se specific denumirea i cantitile previzionate ale serviciilor, precum i codul
CPV)
3.2 - Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru,
o nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze servicii care
fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul-prestator
declar c nu mai are capacitatea de a le presta.
4 Preul unitar al serviciilor
4.1 - Tariful unitar al serviciilor, este de . lei, sau dup caz .. euro, la care se
adaug TVA.
5. Cantitatea previzionat
5.1 - Cantitatea previzionat de servicii ce vor fi prestate n baza contractelor
subsecvente este ..
(se precizeaz cantitatea minim pentru fiecare contract subsecvent)
6. Durata acordului- cadru
6.1 - Durata prezentului acord-cadru este de .. luni, ncepnd de la data de .
(se nscriu perioada i data)
6.2 - Prezentul acord-cadru nceteaz s produc efecte la data de ....
(se nscrie data la care nceteaz acordul-cadru)
7. Ajustarea preului
7.1 Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, care va fi introdus n
contractul subsecvent.
(dac este cazul, se precizeaz formula de ajustare)
8. Comunicri
8.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acordcadru, trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n
momentul primirii.
8.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail,
cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou
exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri i numrul de exemplare)
Promitent-achizitor,
............................
(semntur autorizat)
LS

Promitent-prestator,
..............................
(semntur autorizat)
LS

136

Formular nr. 8
Acord-cadru de lucrri
nr.______________data_______________
Preambul
n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 337/2006,
ntre
..................................................................... denumirea autoritii contractante,
adres ................................................................, telefon/fax ..............................................,
numr de nmatriculare ................................................, cod fiscal ..................................,
cont trezorerie ...............................................................................,
reprezentat
prin
...............................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia.............................................., n calitate de promitent
achizitor, pe de o parte,
i
... ................ ........................... . denumirea operatorului economic,
adres ................................................................., telefon/fax .............................................,
numr de nmatriculare .................................................., cod fiscal ..................................,
cont (trezorerie, banc)........................................................................., reprezentat
prin
...............................................................................................
(denumirea
conductorului), funcia........................................, n calitate de promitentexecutant, pe de alt parte,
a intevenit prezentul acord-cadru n condiiile n care prile promitente ramn
neschimbate pe toat durata de desfurare.
2. Obligaiile promitentului-executant
2.1 Promitentul-executant se oblig ca, n baza contractelor subsecvente ncheiate cu
promitentul-achizitor, s execute lucrrile . n condiiile convenite n prezentul
acord-cadru.
(se specific denumirea i cantitile previzionate ale lucrrilor, precum i codul CPV)
137

2.2 - Promitentul-executant se oblig ca lucrrile executate s respecte cel puin


calitatea prevzut n propunerea tehnic, anex la prezentul acord-cadru.
2.3 Promitentul-executant se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile
asumate prin prezentul acord-cadru.
3. Obligaiile promitentului-achizitor
3.1 - Promitentul-achizitor se oblig ca, n baza contractelor subsecvente atribuite
promitentului-executant, s achiziioneze lucrrile n condiiile convenite n
prezentul acord-cadru.
(se specific denumirea i cantitile previzionate ale lucrrilor, precum i codul CPV)
3.2 - Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru,
o nou procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze lucrri care
fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul-executant
declar c nu mai are capacitatea de a le executa.

4. Preul unitar al lucrrilor


4.1 - Preul lucrrilor, este de . lei, sau dup caz .. euro, la care se adaug
TVA.
5. Cantitatea previzionat
5.1 - Cantitatea previzionat de lucrri ce vor fi executate n baza contractelor
subsecvente este ..
(se precizeaz cantitatea minim pentru fiecare contract subsecvent)
6. Durata acordului- cadru
6.1 - Durata prezentului acord-cadru este de .. luni, ncepnd de la data de .
(se nscriu perioada i data)
6.2 - Prezentul acord-cadru nceteaz s produc efecte la data de ....
(se nscrie data la care nceteaz acordul-cadru)
7. Ajustarea preului
7.1 - Preul se ajusteaz utiliznd formula de ajustare convenit, care va fi introdus n
contractul subsecvent.
(dac este cazul, se precizeaz formula de ajustare)
8. Comunicri
8.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acordcadru, trebuie s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n
momentul primirii.
8.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail,
cu condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
Prile au neles s ncheie azi .............. prezentul acord-cadru, n dou
exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
(se precizeaz data semnrii de ctre pri i numrul de exemplare)
Promitent-achizitor,
............................
(semntur autorizat)
LS

Promitent-executant,
..............................
(semntur autorizat)
LS
138

Formular nr. 9
FIA DE DATE A ACHIZIIEI
I. a. Autoritatea contractant
Denumire:
Adres:
Localitate:
Persoana de contact:
n atenia .......
E-mail:
Adresa/ele de internet (dac este cazul):
Adresa autoritii contractante:

Cod potal:
Telefon:

ara:

Fax:

I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante


ministere ori alte autoriti publice
servicii publice centrale
centrale inclusiv cele subordonate la nivel aprare
regional sau local
ordine public/siguran naional
agenii naionale
mediu
autoriti locale
afaceri economico-financiare
alte institutii guvernate de legea public sntate
instituie european/organizaie
construcii i amenajri teritoriale
internaional
protecie social
altele (specificai)
recreere, cultur i religie
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante da
nu
139

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:


la adresa mai sus menionat
altele: (adres/fax/interval orar)
Date limit de primire a solicitrilor de clarificri
Data /ora limit /adresa:
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri:
I c) CI DE ATAC
Eventulalele contestaii se pot depune:
- fie Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor
- fie la autoritatea contractant i apoi la instana competent
Denumire: Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor
Adres:
Localitate:
Cod potal:
E-mail:
Telefon:
Adres internet:
Fax:

ara:

Denumirea instanei competente


Adres:
Localitate:
E-mail:
Adres internet:

ara:

I.d.Sursa de finanare:
Se specific sursele de finanare ale
contractului ce urmeaz a fi atribuit

Cod potal:
Telefon:
Fax:

Dup caz, proiect/program finanat din


fonduri comunitare da
nu
Dac DA, facei referire la proiect/program

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract:
II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(alege o singur categorie lucrri, produse sau servicii care corespunde n cea
mai mare parte obiectului contractului sau achiziiei)
(a) Lucrri

(b) Produse

Execuie
Proiectare i execuie
Realizare prin orice

Cumprare
Leasing
nchiriere

(c) Servicii
Categoria serviciului

2A
2B
140

mijloace corespunztoare
cerinelor specificate de
autoritatea contractant

Cumprare n rate

Principala locaie a lucrrii

Principalul loc de
livrare
________________ ____________________

__________________

(se specific din care


categorie de servicii aparine
obiectul contractului: fie din
Anexa 2A , fie din Anexa 2B)
Principalul loc de prestare

Cod CPV
Cod CPV
Cod CPV

II.1.3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public:


ncheierea unui accord-cadru:
II.1.4) Durata contractului de achiziie public
ani
luni
zile de la atribuirea contractului
sau ncepnd cu / / (zz/ll/aaaa/)
II.1.5) Informaii privind acordul-cadru (dac este cazul)
Acordul-cadru cu mai muli operatori nr. sau,
Acordul-cadru cu
dac este cazul nr. maxim al participanilor la
un singur operator
acordul-cadru vizat
Durata acordului-cadru:
Durata n ani sau luni

Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru

da

nu

II.1.6) Divizare pe loturi

da

nu

Ofertele se depun pe:


un singur lot

unul sau mai multe

toate loturile

Alte informaii referitoare la loturi:


............................................................................................................................................
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate

da

nu

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total cantiti/prestaii servicii/lucrri (se vor include eventuale suplimentri i
opiuni, dac exist)
(se specific anexa care cuprinde informaiile privind cantitile min. max./scopul
contractului)
II.2.2) Opiuni
da
nu
Dac exist, descrierea acestor opiuni:
____________________________________________________________
III. Condiii specifice contractului
III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz)
III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere )
III.1.2. Altele (dac DA, descriei)

da
da

nu
nu

141

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerat
Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare


Negociere fr anun de participare
Cerere de oferte
Concurs de soluii

IV.2) Etapa final de licitaie electronic


da
nu
Dac DA, informaii adiionale despre licitaia ctronic
__________________________________________________________________
IV.3) Legislaia aplicat (se completeaz cu legislaia n vigoare privind achiziiile
publice OUG nr.34/2006; HG nr. 925 /2006, dup caz, alte acte normative (vezi
www.anrmap.ro)
V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE
V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului
Declaraii privind eligibilitatea

Cerin obligatorie:(se solicit formularele care


trebuie prezentate)
Declaraie privind nencadrarea n Cerin obligatorie:
prevederile art. 181
(se va preciza dac se va solicita confirmarea
privind plata taxelor i impozitelor la bugetul
Solicitat
Nesolicitat
general consolidat.)
V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
Persoane juridice/fizice romne
Cerin obligatorie: certificat constatator emis de
Oficiul Registrului Comerului autorizaie de
funcionare / altele echivalente
Persoane juridice /fizice strine
Cerin obligatorie: documente care dovedesc o
form de nregistrare / atestare ori apartenena
din punct de vedere profesional
V. 3) Situaia economico-financiar
Informaii privind situaia
Dac se solicit se vor preciza ce informaii trebuie
economico-financiar
prezentate cu privire la:
- rezultatul exerciiilor financiare pe ultimii 3
Solicitat
ani
Nesolicitat
- declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
- asigurarea riscului profesional
V.4) Capacitatea tehnic i/sau profesional
Informaii privind capacitatea
Dac se solicit, se vor preciza ce informaii
tehnic
trebuie prezentate cu privire la:
Exemplu:
Solicitat
Lista principalelor livrri/prestaii/lucrri n
Nesolicitat
ultimii 3 ani/5 ani n cazul lucrrilor

Informaii privind
subcontractanii

Solicitat
Nesolicitat
(se solicit formularele care trebuie prezentate)
Se solicit dupa caz, completarea formularului D
cu subcontractanii i specializarea acestora

142

V.5).Dac este aplicabil, modul


de selectare/preselectare

Se
va
preciza
clar
modul
de
selectare/preselectare
- Se vor detalia criteriile de selectare/preselectare
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Observaie: bifai casuele din tabel adaptnd criteriile de calificare i/ sau selecie n
corelaie cu specificul/complexitatea/riscurile implicite ce decurg din obiectul
contractului ce urmeaz a fi atribuit, precum i n funcie de procedura selectat.
VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a ofertei
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

VI.3) Garania de participare


Solicitat

Nesolicitat

VI.4) Modul de prezentare a propunerii


tehnice

Se precizeaz limba romn i/sau o alt


limb de circulaie international.
Se precizeaz o perioad de valabilitate
estimat ca fiind suficient pentru
finalizarea ntr-o perioad rezonabil
necesar evalurii i semnrii contractului.
Dac se solicit se va preciza:
- cuantumul garaniei de participare - o
sum fix egala cu max. 2 % din valoarea
estimat a contractului ce urmeaz a fi
atribuit.
- perioada de valabilitate a garaniei pentru
participare care trebuie s fie cel puin
egal cu perioada de valabilitate a ofertei.
- forma de constituire a garaniei de
participare care va fi acceptat
n cazul scrisorii de garanie bancar se
precizeaz completarea acesteia conform
formularului nr. 11.
Se vor indica formularele ce trebuie
completate n aa fel nct, informaiile din
propunerea tehnic s permit identificarea
cu
uurina
a
corespondenei
cu
specificaiile tehnice minime din caietul de
sarcini.
Not: n situaia n care criteriul de
atribuire este oferta cea mai avantajoas
d.p.d.v. economic elementele propunerii
tehnice se vor prezenta detaliat i complet n
corelaie cu factorii de evaluare descrii prin
algortimul de calcul.
Se poate solicita completarea unui tabel
cuprinznd
caracteristici/specificaii
tehnice/ alte
cerine de ndeplinit,
precizndu-se formularul aferent;
143

VI.5) Modul de prezentare a propunerii


financiare

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

VI.7) Data limit de depunere a


ofertelor
VI.8) Posibilitatea retragerii sau
modificrii ofertei

VI.9) Deschiderea ofertelor

Se vor preciza termenele de plat, precum i


orice alte elemente necesare elaborrii
propunerii financiare.
Se vor indica formularele ce trebuie
completate i/sau alte formulare ce conin
detalierea elementelor de cost ce formeaz
propunerea financiar.
Formularele se elaboreaz n aa fel nct s
permit calcularea corespunztoare a
punctajului aferent propunerii financiare.
Se precizeaza adresa autoritii
contractante, denumirea
compartimentului/serviciului care
nregistreaz (camera, persoana
responsabil)
Se precizeaz data limit pentru depunerea
ofertei, respectiv ziua /luna/an ora limit.
Se detaliaz modul de prezentare/
ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor
coninnd documente, precum i a
mostrelor/ schielor, dup caz.
Zz/ll/an
Se precizeaz condiiile de modificare i
retragere a ofertei n corelaie cu data limit
de depunere a ofertei.
Se precizeaz mprejurrile n care ofertele
sunt declarate ntrziate (depunere la alt
adres/depunere dup data/ora limita
nscris la pct.VI.7)
Data, ora i locul deschiderii ofertelor
Condiii pentru participanii la sedina de
deschidere .

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VI.1) Preul cel mai sczut

VI.2) Cea mai avantajoas ofert economic

Factor de evaluare Pondere


Factor de evaluare
1...........................
............................
6............................
2........................... ............................
7............................
3........................... ............................
8............................
4..........................
............................
9...........................
5........................... ............................
10..........................

Pondere
................................
...............................
...............................
..............................
..............................

Detalii privind aplicarea algoritmului de


calcul .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..........
VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ NCHEIEREA ACORDULUI-CADRU
144

VII.1) Ajustarea preului contractului


da
nu
VII.2). Garania de bun execuie a
contractului
da

nu

Dac DA, se va preciza modul de ajustare a


preului contractului
Dac DA, se vor preciza:
- cuantumul garaniei de bun execuie
exprimat procentual i nu mai mult de 10%
- modul de constituire a garanie de bun
execuie

Formular nr. 10 A
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERT
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului ___________________________ (denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerintele cuprinse n documentaia mai
sus menionat, s furnizm/s nchiriem/s furnizm n sistem leasing cu opiune de
cumprare/s furnizm n sistem leasing fr opiune de cumprare (se elimin
opiunile
neaplicabile)
___________________________
(denumirea
produselor) pentru suma de _____________________(suma n litere i n cifre,
precum i moneda ofertei), platibil dup recepia produselor, n rate lunare sau
trimestriale (se elimin opiunile neaplicabile), la care se adaug taxa pe valoarea
adaugat n valoare de ____________________ (suma n litere i n cifre)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s
furnizm produsele n graficul de timp anexat.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ____zile,
(durata n litere i cifre), respectiv pn la data de _______(ziua/luna/anul), i ea va
rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert,
mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este
stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
145

|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de
ofert separat, marcat n mod clar alternativ
|_| nu depunem ofert alternativ.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
6. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca
fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu
prevederile din documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau
orice alt ofert pe care o putei primi.
Data _____/_____/_____
_____________, (semntur), n calitate de _______________ legal autorizat s
semnez oferta pentru i n numele ___________________ (denumirea/numele
operatorului economic)

Formular nr. 10 B
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERT
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului ___________________________ (denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai
sus mentionat, s prestm/______________________(denumirea serviciului)
pentru suma de _____________________(suma n litere i n cifre, precum i
moneda ofertei), platibil dup recepia serviciilor, la care se adaug taxa pe valoarea
adaugat n valoare de ____________________ (suma n litere i n cifre)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s
prestm serviciile n graficul de timp anexat.
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ____zile,
(durata n litere i cifre), respectiv pn la data de _______(ziua/luna/anul), i ea va
rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert,
mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este
stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de
ofert separat, marcat n mod clar alternativ
|_| nu depunem ofert alternativ.
146

(se bifeaz opiunea corespunztoare)


6. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca
fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu
prevederile din documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau
orice alt ofert pe care o putei primi.
Data _____/_____/_____
_____________, (semntur), n calitate de _______________, legal autorizat s
semnez oferta pentru i n numele ____________________ (denumirea/numele
operatorului economic)

Formular nr. 10 C
Operator economic
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERT
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului ___________________________ (denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai
sus mentionat, s executm _________________________(denumirea lucrrii)
pentru suma de _____________________ (suma n litere i n cifre, precum i
moneda ofertei), platibil dup recepia lucrrilor, la care se adaug taxa pe valoarea
adaugat n valoare de ____________________ (suma n litere i n cifre)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s
ncepem lucrrile ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s
terminm lucrrile n conformitate cu graficul de execuie anexat, n ___________
______(perioada n litere i n cifre).
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ____zile,
(durata n litere i cifre), respectiv pn la data de _______(ziua/luna/anul), i ea va
rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert,
mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este
stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:

147

|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de
ofert separat, marcat n mod clar alternativ
|_| nu depunem ofert alternativ.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
6. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca
fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu
prevederile din documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau
orice alt ofert pe care o putei primi.
Data _____/_____/_____
_____________, (semntur), n calitate de _______________, legal autorizat s
semnez oferta pentru i n numele ____________________ (denumirea/numele
operatorului economic)

Formular nr. 11
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR


pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public
Ctre ___________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _________________
(denumirea contractului de achiziie public), noi ______________(denumirea
bncii), avnd sediul nregistrat la ________________________, (adresa bncii)
ne obligm fa de ______________________(denumirea autoritii contractante)
s pltim suma de _____________(n litere i n cifre), la prima sa cerere scris i
fr ca aceasta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n
cererea sa autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este
din cauza existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare:
a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele), i-a retras
oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________________
(denumirea/numele), nu a constituit garania de bun execuie n perioada de
valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________
(denumirea/numele), a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada
de valabilitate a ofertei.
148

Prezenta garanie este valabil pn la data de _____________________.


Parafat de Banca ____ (semntur autorizat) n ziua __ luna __ anul __ .

Formular nr. 12 A.

Operator Economic
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ___________(denumirea/numele


i sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub sanciunea
excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu
m aflu n situaia prevazut la art. 18o din Ordonana de urgena a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost
condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la
activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

149

Data completrii ......................

Operator economic,
_________________
(semntur autorizat)

Formular nr.12 B
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a)............................................. (denumirea, numele operatorului


economic),
n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se
menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca
obiect ................................................... (denumirea produsului, seviciului sau lucrrii i
codul
CPV),
la
data
de
..............
(zi/lun/an),
organizat
de ................................................ (denumirea autoritii contractante), declar pe
proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse
de un administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu
fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar
cu cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre
situaiile prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor
de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit
pn la data solicitat .................;

150

d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei


instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
.
(semntur autorizat)

Formular nr. 12C


Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR
1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ....................................................
(denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile
aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziie
public

(se
menioneaz
procedura),
avnd
ca
obiect ................................................... (denumirea produsului, seviciului sau lucrrii i
codul
CPV),
la
data
de
..............
(zi/lun/an),
organizat
de ................................................ (denumirea autoritii contractante), particip i
depun ofert
n nume propriu;
ca asociat n cadrul asociaiei .........................................................
ca subcontractant al .............
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
2. Subsemnatul declar c:
nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici
sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o
prezint n anex.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)

151

3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor


interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii
procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi
desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public.
4. De asemenea, declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n
fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legatur cu activitatea
noastr.

Operator economic,
...............
(semnatur autorizat)

Formular nr. 12D

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRRI
DE PRODUSE N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate
n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
152

verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,


orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

153

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
furnizorului*)

Preul total
al
contractului

Procent
ndeplinit
de furnizor
(%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului **)

1
2
.....

Operator economic,
......................
(semnatur autorizat)
154

________
*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor
(lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.

155

Formular nr. 12 E

Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate
n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

156

157

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
prestatorului*)

Preul total
al
contractului

Procent
ndeplinit
de
prestator
(%)
6

Cantitate
a (U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului **)

1
2
.....

Operator economic,
......................
(semntur autorizat)

158

________
*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor
(lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a prestrii.

159

Formular nr. 12F


Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI
EXECUTATE N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate
n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

160

Nr.
crt.

Obiectul
contractului

Codul CPV

Denumirea/numele
beneficiarului/clientului
Adresa

Calitatea
executantului*)

Preul total
al
contractului

Procent
executat
(%)

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului **)

1
2
.....

Operator economic,
......................
(semntur autorizat)
161

________
*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor
(lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

162

Formular nr. 12 G

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND PARTEA/PRILR DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINTE
DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate
n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

163

164

Nr.
crt.

Denumire subcontractant

Partea/prile din contract ce


urmeaz a fi subcontractate

Acord subcontractor cu
specimen de semntur

Operator economic,
......................
(semntur autorizat)

165

166

Formular nr. 12 H

Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE
CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA
CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRRI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate
n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

167

168

LISTA
cuprinznd cantitile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice

Nr.
crt.
1.
2.

Denumire utilaj/echipament/instalaie

U.M.

Cantitate

Forma de deinere
Proprietate

n chirie

Operator economic,
..........
(semntur autorizat )

169

Formular nr. 12 I
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
I AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate
n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul
verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta,
orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial,
banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii
contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea
noastr.

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere

(n cazul solicitrii)
Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i a personalului
responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public.

Data completrii ......................


Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

170

Formular nr.13

DECLARAIE
de confidenialitate i imparialitate

Subsemnatul(a).........................................................., membru/expert cooptat n


comisia de evaluare/juriul pentru achiziia de ................................. (numele produsului,
serviciului sau lucrrii i codul CPV) ................................................., la procedura
... (denumirea procedurii/modalitii de atribuire a
contractului de achiziie public), organizat de .................................. (denumirea
autoritii contractante),
n temeiul art.75 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, declar pe proprie rspundere, sub sanciunea
falsului n declaraii, urmtoarele:
a) nu dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertani/concureni/candidai sau subcontractani;
b) nu fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de
supervizare al unuia dintre ofertani/concureni/candidai sau subcontractani;
c) nu am calitatea de so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea
inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere
sau de supervizare al unuia dintre ofertani/candidai;
d) nu am niciun interes de natur s afecteze imparialitatea pe parcursul
procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.
Totodata, m angajez c voi pstra confidenialitatea asupra coninutului
ofertelor/candidaturilor, precum i asupra altor informaii prezentate de ctre
operatorii economici, a caror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de
a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale, precum i asupra
lucrrilor comisiei de evaluare/juriului.
neleg c n cazul n care voi divulga aceste informaii sunt pasibil de
ncalcarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 337/2006 , a legislaiei civile i penale.
Membru al comisiei de evaluare,
.
(semntur autorizat )
Atenie! Declaraia se completeaz n ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor de
ctre membrii comisiei.
n cazul n care un membru al comisiei/juriului se afl n una dintre situaiile de
incompatibilitate prevazute la lit.a)-d), atunci acesta se va autosesiza n scris,
autoritatea contractant avnd obligaia s l nlocuiasc de ndat.
171

Formular nr. 14
PROCES-VERBAL
Sedina de deschidere
ncheiat astzi ____________ cu ocazia deschiderii ofertelor depuse n
vederea
atriburii contractului de achiziie public
ncheierii acordului-cadru
(se bifeaz opiunea aplicabil)
avnd ca obiect _________
cod CPV ______________
Comisia de evaluare numit prin ............... nr..............., din data ................,
compus din:
___________________________ preedinte
___________________________ membru
___________________________ membru
a procedat astzi ___________ ora _______ la sediul autoritii contractante, la
deschiderea ofertelor depuse.
Preedintele comisiei de evaluare declar deschis sedina de deschidere a
ofertelor i d citire componenei comisiei.
Preedintele comisiei de evaluare face precizarea c, n conformitate cu
prevederile art. .... din Ordonana de urgen a Guvernului nr.34/2006, privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 337/2006, a fost aleas procedura de ______________________.
Denumirea/numele candidailor/ofertanilor:
1. S.C. .......................................
2. S.C. ......................................
3. S.C. .......................................
Audepus oferte alternative, dac a fost permis acest lucru:
1. S.C. .......................................
2. S.C. ......................................
3. S.C. .....................................

172

Denumirea operatorilor economici a cror ofert a fost respins la deschidere:


Nr.
crt.

Denumire operator economic

Motivul respingerii
Ofert ntarziat
Lips garanie de
participare

1.
2.
3.
Preedintele comisiei de evaluare declar cursul de referin care va sta la baza
comparrii preurilor la evaluarea ofertelor prezentate ntr-o alt moned, ca
fiind .......................
Preedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conin:
- documentele de calificare
- propunerea tehnic
- propunerea financiar
Preurile ofertelor sunt:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Denumire ofertant

Preul ofertei

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

S.C.

OFERTANI

S.C.

Documentele de calificare prezentate de ctre ofertani:

Documente

Preedintele comisiei de evaluare declar nchise lucrrile edinei de


deschidere a ofertelor, urmnd ca membrii comisiei s analizeze n detaliu ofertele
depuse n conformitate cu prevederile documentaiei de atribuire i s stabileasc
oferta ctigtoare.

173

COMISIA DE EVALUARE:
____________________ preedinte ___________ (semntur)
____________________ membru ____________
____________________ membru _____________
REPREZENTANII OFERTANILOR
S.C. ______________________ / __________ (semntur)
S.C. ______________________ / __________ (semntur)
S.C. ______________________ / __________ (semntur)
S.C. ______________________ / __________ (semntur)
S.C. ______________________ / __________ (semntur)

174

Formular nr. 15
(Denumirea i sediul autoritii contractante)
Raportul procedurii
de atribuire a contractului de achiziie public
de ncheiere a acordului-cadru
(se bifeaz opiunea aplicabil)
avnd ca obiect ..........................
cod CPV
..........................
Sursa de finanare .......................
A fost publicat un anun de intenie Da
Nu .
Anunul de participare a fost publicat n data de ............... n ...............
Invitaia de participare a fost transmis la data de ....................... ctre urmtorii
operatori economici:
1.........................................
2..........................................
3.........................................
Comisia de evaluare, numit prin...............................................................
(actul administrativ de numire)
compus din :
......................................................., preedinte
......................................................., membru
......................................................., membru
a procedat n data de ......................... la ora .............. la deschiderea candidaturilor/
ofertelor.
Au depus: candidatur
ofert
urmtorii operatori economici:
1. S.C. .........................................
2. S.C. ........................................
3. S.C. ........................................
n urma evalurii candidaturilor:
Denumirea/numele candidailor neselectai (dac este aplicabil):
Nr.
Denumirea candidailor
Motivul neselectrii
crt
neselectai
1.
2.
3.
175

Denumirea candidailor selectai:


Nr.
Denumirea candidailor selectai
crt
1.
2.
3.
Au fost primite oferte alternative de la:
1. S.C. ....................................
2. S.C. ....................................
3. S.C. ...................................
Au fost respini n cadrul sedinei de deschidere a ofertelor urmtorii operatori
economici:
Nr. Denumire operator economic
Motivul respingerii
crt.
Ofert ntarziat
Lips garanie de
participare
1.
2.
3.
Cursul de referin care a stat la baza comparrii preurilor la evaluarea ofertelor
prezentate ntr-o alt moned a fost ........................
Preurile citite n cadrul edinei de deschidere a ofertelor:
Nr.
Denumire ofertant
Preul ofertei
crt.
1.
2.
3.

n urma examinrii ofertelor au reieit urmtoarele:


Denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii:
Nr.
Denumirea ofertanilor
Decizie
crt.
Admis
Respins
1.
2.
3.
Motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca
urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute (dac este
aplicabil);
n urma evalurii ofertelor au reieit urmtoarele:
Nr.
Denumire ofert
Calificativ
crt.

Decizie
(se completeaz
176

admis/respins)
1.
2.
3.

Oferta depus de S.C. .....................

(Pentru calificativ se menioneaz: ofert neconform/inacceptabil/admisibil)

n urma aplicrii criteriilor de atribuire au rezultat urmtoarele:


Nr.
Denumire ofert
crt.
1.
Oferta depus de S.C. ....................................
2.
3.

Ierarhie

Vznd cele de mai sus, Comisia de evaluare


HOTRTE
n conformitate cu Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i compeltri
prin Legea nr. 337/52006,
ofertantul ctigtor este ............................................................................,
cu o ofert de .................................. lei, respectiv ................ euro, fr TVA, i cu o
durat de .................. zile calendaristice.
Dac este aplicabil, se va meniona partea din contract pe care acesta/acetia
au declarat ca o subcontracteaz mpreuna cu ............................................. (denumirea/
numele subcontractanilor).
Drept pentru care s-a ncheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire n 2
(dou) exemplare azi, ......................, la sediul autoritii contractante.
Dac este aplicabil, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire:
.......................................................................................................................(motive)
COMISIA DE EVALUARE,
................................................ preedinte .................................
(nume i prenume)
(semntur)
.............................................. membru......................................
(nume i prenume)
(semntur)
.............................................. membru......................................
(nume i prenume)
(semntur)

177

Formular nr. 16 A
LICITAIE DESCHIS
Pai de urmat
1. Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Mijloc probant:
- Referat de necesitate
- Fila de buget/aprobare obinere credit
2. Alegerea procedurii de licitaie deschis
Mijloc probant:
- Referat de necesitate care conine estimarea valorii contractului
- Poziie n programul anual al achiziiilor publice
3. Transmiterea spre publicare a anunului de intenie, dac este cazul
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/ SEAP/ JOUE cu anunul publicat.
4. Elaborarea documentaiei de atribuire
- elaborarea caietului de sarcini;
- elaborarea clauzelor contractuale;
- stabilirea cerinelor minime de calificare referitoare la situaia economic i
financiar sau la capacitatea tehnic i/sau profesional i elaborarea notei
justificative;
- stabilirea criteriului de atribuire i elaborarea notei justificative cu privire
la acesta;
- finalizarea fiei de date a achiziiei.
Mijloc probant:
- Nota justificativ pentru stabilirea cerinelor minime de calificare
referitoare la situaia economic i financiar sau la capacitatea tehnic
i/sau profesional
- Nota justificativ pentru stabilirea criteriului de atribuire
- Documentaia de atribuire aprobat
Atenie! Nu uitai de solicitarea adresat Unitii pentru Coordonarea i
Verificarea Achiziiilor Publice din cadrul Ministerului Finanelor Publice, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 30/2006!
5. Transmiterea spre publicare a anunului de participare
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/ SEAP/ JOUE cu anunul publicat
6. Numirea comisiei de evaluare
Mijloc probant:
- Actul administrativ de numire a comisie de evaluare
- Nota justificativ privind cooptarea de experi externi, dac este cazul.
178

7. Punerea la dispoziia operatorilor economici a documentaiei de atribuire


8. Perioad de ateptare:
- primirea solicitrilor de clarificri i transmiterea rspunsurilor;
Mijloc probant:
- Adresele privind solicitrile de clarificri nregistrate
- Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri
- elaborarea ofertelor;
- primire contestaii, dac este cazul;
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
- depunerea ofertelor
Mijloc probant:
- Lista cu ofertanii, numarul de nregistrare al ofertelor, data i ora
nregistrrii.
- completarea declaraiilor privind confidenialitatea i conflictul de interese.
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii
externi cooptai
9. n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de
evaluare i se modific actul juridic de numire a acesteia.
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare
- Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare
10. Desfurarea edinei de deschidere:
- ntocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor.
Mijloc probant:
- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor
11. Examinarea i evaluarea ofertelor
- verificare condiii de :

eligibilitate;

calificare ;

coresponden tehnic i financiar;


- solicitarea de clarificri privind oferta, dac este cazul;
- aplicarea criteriului de atribuire;
- stabilirea ofertei ctigtoare;
- elaborarea raportului i aprobarea acestuia.
Mijloc probant:
- Dac este cazul, procesul- verbal intermediar de evaluare
179

- Raportul de evaluare a ofertelor


12. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire
Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii a cror
ofert a fost declarat nectigtoare trebuie s motiveze aceast decizie i s indice
numele ofertantului ctigtor.
n cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectiv trebuie s indice i
caracteristicile i avantajele relative ale ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului
ofertant.
Mijloc probant:
- Comunicrile ctre ofertani
13.Perioad de asteptare:
- primirea contestaiilor, dac este cazul.
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numar de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
14. Semnarea contractului
Mijloc probant:
- Contractul semnat, n original
15. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat.
Recomandare: Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecrui
pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziie public.
Atenie! Fiecare document trebuie s aib un numr de nregistrare n ordinea
cronologic a ntocmirii.

180

Formular nr. 16 B
LICITAIE RESTRNS
Pai de urmat
1. Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Mijloc probant:
- Referat de necesitate
- Fila de buget/aprobare obinere credit
2. Alegerea procedurii de licitaie restrns
Mijloc probant:
- Referat de necesitate care conine estimarea valorii contractului
- Poziie n programul anual al achiziiilor publice
3. Transmiterea spre publicare a anunului de intenie, dac este cazul
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
4. Elaborarea documentaiei de atribuire i stabilirea criteriilor de selecie.
- stabilirea criteriilor de selecie
Atenie! Criteriile de selecie se pot referi numai la situaia economic i financiar
i/sau la capacitatea tehnic i/sau profesional.
- elaborarea caietului de sarcini;
- elaborarea clauzelor contractuale;
- stabilirea cerinelor minime de calificare referitoare la situaia economic i
financiar sau la capacitatea tehnic i/sau profesional i elaborarea notei
justificative
- stabilirea criteriului de atribuire i elaborarea notei justificative cu privire
la acesta
- finalizarea fiei de date a achiziiei
Mijloc probant:
- Nota justificativ pentru stabilirea cerinelor minime de calificare
referitoare la situaia economic i financiar sau la capacitatea tehnic
i/sau profesional
- Nota justificativ pentru stabilirea criteriului de atribuire
- Documentaia de atribuire aprobat
Atenie! Nu uitai de solicitarea adresat Unitii pentru Coordonarea i
Verificarea Achiziiilor Publice din cadrul Ministerului Finanelor Publice, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 30/2006!
5. Transmiterea spre publicare a anunului de participare care conine criteriile de
selecie a candidailor i numrul minim al candidailor ce vor fi selectai.
Atenie! Numrul minim al candidailor selectai nu poate fi mai mic de 5.
181

Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Ofical. SEAP/JOUE cu anunul publicat
6. Numirea comisiei de evaluare
Mijloc probant:
- Actul administrativ de numire a comisie de evaluare
- Nota justificativ privind cooptarea de experi externi, dac este cazul
7. Perioad de ateptare:
- primirea solicitrilor de clarificri i transmiterea rspunsurilor;
Mijloc probant:
- Adresele privind solicitrile de clarificri nregistrate
- Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri
- primirea contestaiilor, dac este cazul;
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
- depunerea candidaturilor
Mijloc probant:
- Lista cu candidaii, numrul de nregistrare al candidaturilor, data i ora
nregistrrii.
- completarea declaraiilor privind confidenialitatea i conflictul de interese
de ctre membrii comisiei de evaluare, inclusiv de ctre experii cooptai
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii
externi cooptai
8. n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de
evaluare i se modifi actul juridic de numire a acesteia.
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare
- Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare
9. Examinarea candidaturilor:
- verificarea condiiilor de:

eligibilitate;

calificare;
- aplicarea punctajului de selecie;
- solicitarea de clarificri privind candidaturile depuse;
- selectarea candidailor.
Atenie! Numrul de candidai selectai trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim
indicat n anunul de participare
182

Atenie! Dac numrul minim al candidailor selectai este mai mic dect numrul
minim indicat n anunul de participare, atunci autoritatea contractant are dreptul:
- fie de a anula procedura;
- fie de a continua procedura numai cu candidaii preselectai, dac numrul
acestora nu este mai mic de 3.
- elaborarea raportului privind selectarea candidailor de ctre comisia de
evaluare i naintarea spre aprobare conductorului unitii.
Mijloc probant:
- Dac este cazul, procesul-verbal intermediar de evaluare
- Raportul privind selectarea candidailor aprobat
10. Informarea candidailor cu privire la rezultatul primei etape
Atenie! Candidailor neselectai li se comunic i motivele respingerii candidaturii.
Mijloc probant:
- Comunicrile ctre candidai
11. Transmiterea invitaiei de participare i a documentaiei de atribuire candidailor
selectai
Mijloc probant:
- Invitaiile de participare ctre candidaii selectai
12. Perioad de ateptare:
- primirea solicitrilor de clarificri i transmiterea rspunsurilor;
Mijloc probant:
- Adresele privind solicitrile de clarificri nregistrate
- Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri
- elaborarea ofertelor;
- primirea contestaiilor, dac este cazul;
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
- depunerea ofertelor
Mijloc probant:
- Lista cu ofertanii, numrul de nregistrare al ofertelor, data i ora
nregistrrii
13. Desfurarea edinei de deschidere:
- ntocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor
Mijloc probant:
- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor

183

14. Examinarea i evaluarea ofertelor


- verificarea corespondenei tehnice i financiar
- solicitarea de clarificri privind oferta, dac este cazul
- aplicarea criteriului de atribuire
- stabilirea ofertei ctigtoare
- elaborarea raportului i aprobarea acestuia
Mijloc probant:
- Dac este cazul, procesul- verbal intermediar de evaluare
- Raportul de evaluare a ofertelor
15. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire
Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii a cror
ofert a fost declarat nectigtoare trebuie s motiveze aceast decizie i s indice
numele ofertantului ctigtor.
n cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectiv trebuie s indice i
caracteristicile i avantajele relative ale ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului
ofertant.
Mijloc probant:
- Comunicrile ctre ofertani
16. Perioada de ateptare:
- primirea contestaiilor, dac este cazul
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
17. Semnarea contractului
Mijloc probant:
- Contractul semnat, n original
18. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
Recomandare: Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecrui
pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziie public.
Atenie! Fiecare document trebuie s aib un numr de nregistrare n ordinea
cronologic a ntocmirii.

184

Formular nr. 16 C
DIALOG COMPETITIV
Pai de urmat
1. Identificarea necesitilor i a fondurilor ce pot fi disponibilizate
Mijloc probant:
- Referat de necesitate
- Fila de buget/aprobare obinere credit
2. Alegerea procedurii de dialog competitiv:
Mijloc probant:
- Referat de necesitate care conine estimarea valorii contractului
- Poziie n programul anual al achiziiilor publice
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de dialog competitiv
- obinerea aprobarii de aplicare a procedurii prin dialog competitiv.
Mijloc probant:
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de dialog competitiv
aprobat
3. Transmiterea spre publicare a anunului de intenie, dac este cazul
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
4. Elaborarea documentaiei de atribuire care conine documentaia descriptiv
- elaborarea documentaiei descriptive;
- elaborarea clauzelor contractuale;
- stabilirea cerinelor minime de calificare referitoare la situaia economic i
financiar sau la capacitatea tehnic i/sau profesional i elaborarea notei
justificative;
- stabilirea criteriului de atribuire i elaborarea notei justificative cu privire
la acesta;
- finalizarea fiei de date a achiziiei.
Mijloc probant:
- Nota justificativ pentru stabilirea cerinelor minime de calificare
referitoare la situaia economic i financiar sau la capacitatea tehnic
i/sau profesional
- Nota justificativ pentru stabilirea criteriului de atribuire
- Documentaia de atribuire aprobat
Atenie! Nu uitai de solicitarea adresat Unitii pentru Coordonarea i
Verificarea Achiziiilor Publice din cadrul Ministerului Finanelor Publice, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 30/2006!
5. Transmiterea spre publicare a anunului de participare care conine criteriile de
preselecie a candidailor i numrul minim al candidailor ce vor fi preselectai

185

Atenie! Numrul minim al candidailor ce vor fi preselectai nu poate fi mai mic de 3.


Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
6. Numirea comisiei de evaluare
Mijloc probant:
- Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare
- Nota justificativ privind cooptarea de experi externi, dac este cazul.
7. Perioada de ateptare:
- primirea solicitrilor de clarificri i transmiterea rspunsurilor;
Mijloc probant:
- Adresele privind solicitrile de clarificri nregistrate
- Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri
- primirea contestaiilor, dac este cazul;
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
- depunerea candidaturilor;
Mijloc probant:
- Lista cu candidaii, numrul de nregistrare al candidaturilor, data i ora
nregistrrii
- completarea declaraiilor privind confidenialitatea i conflictul de interese
de ctre membrii comisiei de evaluare, inclusiv de ctre experii cooptai
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii
externi cooptai.
8. n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de
evaluare i se modific actul juridic de numire a acesteia.
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare
- Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare
9. Examinarea candidaturilor
- verificarea condiiilor de:

eligibilitate;

calificare;
- aplicarea punctajului de preselecie;
- solicitarea de clarificri privind candidaturile depuse;
- preselectarea candidailor.
Atenie! Numrul de candidai preselectai trebuie s fie cel puin egal cu numrul
minim indicat n anunul de participare.
186

Atenie! Dac numrul minim al candidailor preselectai este mai mic dect numrul
minim indicat n anunul de participare, atunci autoritatea contractant are dreptul:
- fie de a anula procedura;
- fie de a continua procedura numai cu candidaii preselectai, dac numrul
acestora nu este mai mic de 3.
- elaborarea raportului intermediar al primei etape a procedurii de atribuire
de ctre comisia de evaluare i naintarea acestuia spre aprobare
conductorului unitii.
Mijloc probant:
- Raportul privind preselectarea candidailor, aprobat
10. Anunarea tuturor candidailor cu privire la rezultatul primei etape a procedurii
Atenie! Candidailor nepreselectai li se comunic i motivele respingerii
candidaturii.
Mijloc probant:
- Comunicrile ctre candidai
11. Transmiterea invitaiei de participare i a documentaiei de atribuire candidailor
preselectai
Mijloc probant:
- Invitaiile de participare ctre candidaii preselectai
Atenie! Dac documentaia de atribuire este publicat n SEAP, atunci invitaia de
participare trebuie s cuprind informaii privind modul de accesare a documentaiei
respective.
12. Perioada de ateptare:
- elaborarea soluiilor;
- depunerea soluiilor.
Mijloc probant:
- Lista cu cei care depun soluii, numrul de nregistrare al soluiilor, data i
ora nregistrrii.
13. Derularea discuiilor cu fiecare candidat n parte:
-la sfritul fiecrei ntlniri comisia de evaluare consemneaz problemele
discutate i aspectele convenite ntr-un proces-verbal de edin.
Atenie! n cadrul documentaiei descriptive se poate prevedea posibilitatea realizrii
dialogului n runde succesive cu scopul de a reduce numrul de soluii discutate.
Reducerea succesiv a soluiilor se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare care
au fost stabilii n documentaia de atribuire.
Atenie! Se pot organiza una sau mai multe faze intermediare n care participanii la
dialog urmeaz s prezinte propuneri tehnice sau financiare pariale.
Se anun toi participanii cu privire la:
- modalitatea de desfurare a fazei intermediare;
187

- factorii de evaluare ;
- modul de aplicare a acestora.
Dup finalizarea unei faze intermediare comisia de evaluare elaboreaz un raport i l
nainteaz spre aprobare conductorului autoritii.
Se informeaz toi participanii cu privire la rezultatul fazei intermediare.
Mijloc probant:
- Procese-verbale de sedin de la sfritul fiecrei ntlniri
- Rapoartele aprobate privind fazele intermediare, dac este cazul
- Comunicrile ctre participani privind rezultatul fiecrei
intermediare
- identificarea soluiei sau soluiilor viabile;

faze

Atenie! Dac nu se poate identifica o soluie viabil, procedura se poate anula.


- se declar nchis etapa de dialog.
Mijloc probant:
- Raportul privind etapa de dialog
14. Anunarea participanilor cu privire la rezultatul etapei de dialog, nsoit de
invitaia de participare la etapa de evaluare a ofertelor finale, care cuprinde i data
limit de depunere a acestora
Mijloc probant:
- Comunicrile privind rezultatul etapei de dialog
- Invitaiile de participare la etapa de evaluare a ofertelor
15. Desfurarea edinei de deschidere:
- ntocmirea procesului- verbal de deschidere a ofertelor.
Mijloc probant:
- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor
16. Examinarea i evaluarea ofertelor
- verificarea corespondenei tehnice i financiare;
- solicitare de clarificri privind oferta, dac este cazul;
Atenie! Autoritatea contractant are dreptul de a solicita clarificri, detalieri i
nuanri ale ofertei finale.
- aplicarea criteriului de atribuire
- stabilirea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic
-solicitarea reconfirmrii unor elemente ale ofertei sau anumitor
angajamente asumate ofertantului identificat c a depus cea mai
avantajoas ofert din punct de vedere economic;
Mijloc probant:
- Solicitarea de reconfirmare a anumitor elemente ale ofertei
- Rspunsul la solicitare
- Elaborarea raportului i aprobarea acestuia
Mijloc probant:
188

- Dac este cazul, procesul- verbal intermediar de evaluare


- Raportul de evaluare a ofertelor
17. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire
Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii a cror
ofert a fost declarat nectigtoare trebuie s motiveze aceast decizie i s indice
numele ofertantului ctigtor.
n cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectiv trebuie s indice i
caracteristicile i avantajele relative ale ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului
ofertant.
Mijloc probant:
- Comunicrile privind rezultatul procedurii
18. Perioada de ateptare:
- primirea contestaiilor, dac este cazul.
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
19. Semnarea contractului
Mijloc probant:
- Contractul semnat, n original
20. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
Recomandare: Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecrui
pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziie public.
Atenie! Fiecare document trebuie s aib un numr de nregistrare n ordinea
cronologic a ntocmirii.

189

Formular nr. 16 D
NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABIL
A UNUI ANUN DE PARTICIPARE
Pai de urmat
1. Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Mijloc probant:
- Referat de necesitate
- Fila de buget/aprobare obinere credit
2. Alegerea procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de
participare:
Mijloc probant:
- Referat de necesitate care conine estimarea valorii contractului
- Poziie n programul anual al achiziiilor publice
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de negociere cu publicarea
prealabil a unui anun de participare
- obinerea aprobrii de aplicare a procedurii de negociere cu publicarea
prealabil a unui anun de participare.
Mijloc probant:
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de negociere cu publicare
prealabil a unui anun de participare aprobat
3. Transmiterea spre publicare a anunului de intenie, dac este cazul
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
4. Elaborarea documentaiei de atribuire care cuprinde documentaia descriptiv:
- elaborarea documentaiei descriptive;
- elaborarea clauzelor contractuale;
- stabilirea cerinelor minime de calificare referitoare la situaia economic i
financiar sau la capacitatea tehnic i/sau profesional i elaborarea notei
justificative;
- stabilirea criteriului de atribuire i elaborarea notei justificative cu privire
la acesta;
- finalizarea fiei de date a achiziiei.
Mijloc probant:
- Not justificativ pentru stabilirea cerinelor minime de calificare
referitoare la situaia economic i financiar sau la capacitatea tehnic
i/sau profesional
- Not justificativ pentru stabilirea criteriului de atribuire
- Documentaia de atribuire aprobat
Atenie! Nu uitai de solicitarea adresat Unitii pentru Coordonarea i
Verificarea Achiziiilor Publice din cadrul Ministerului Finanelor Publice, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 30/2006!
190

5. Transmiterea spre publicare a anunului de participare care cuprinde criteriile de


preselecie, precum i numrul minim al candidailor ce vor fi preselectai
Atenie! Numrul minim al candidailor ce vor fi preselectai nu poate fi mai mic de 3.
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
6. Numirea comisiei de evaluare
Mijloc probant:
- Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare
- Nota justificativ privind cooptarea de experi externi, dac este cazul
7. Punerea la dispoziia operatorilor economici a documentaiei descriptive
8. Perioada de ateptare:
- primirea solicitrilor de clarificri i transmiterea rspunsurilor;
Mijloc probant:
- Adresele privind solicitrile de clarificri nregistrate
- Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri
- primirea contestaiilor, dac este cazul;
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
- depunerea candidaturilor;
Mijloc probant:
- Lista cu candidaii, numrul de nregistrare al candidaturilor, data i ora
nregistrrii
- completarea declaraiilor privind confidenialitatea i conflictul de interese
de ctre membrii comisiei de evaluare, inclusiv de ctre experii coopta.i
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii
externi cooptai
9. n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de
evaluare i se modific actul juridic de numire a acesteia.
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare
- Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare
10. Examinarea candidaturilor:
- verificarea condiiilor de:
o eligibilitate
o calificare
- aplicarea punctajului de preselecie;
- solicitarea de clarificri privind candidaturile depuse;
191

- preselectarea candidailor.
Atenie! Numrul de candidai preselectai trebuie s fie cel puin egal cu numrul
minim indicat n anunul de participare.
Atenie! Dac numrul minim al candidailor preselectai este mai mic dect
numrul minim indicat n anunul de participare, atunci autoritatea contractant
are dreptul:
- fie de a anula procedura;
- fie de a continua procedura numai cu candidaii preselectai, dac numrul
acestora nu este mai mic de 3.
- elaborarea raportului intermediar al primei etape a procedurii de atribuire
de ctre comisia de evaluare i naintarea acestuia spre aprobare
conductorului unitii.
Mijloc probant:
- Raportul privind preselectarea candidailor, aprobat
11. Anunarea tuturor candidailor cu privire la rezultatul primei etape a procedurii
Atenie! Candidailor nepreselectai li se comunic i motivele respingerii
candidaturii.
Mijloc probant:
- Raportul privind preselectarea candidailor, aprobat
12. Transmiterea invitaiei de participare candidailor preselectai
Atenie! Dac documentaia de atribuire este publicat n SEAP, atunci invitaia de
participare trebuie s cuprind informaii privind modul de accesare a documentaiei
respective.
Mijloc probant:
- Invitaiile de participare ctre candidaii preselectai
13. Perioada de ateptare:
- elaborarea ofertei preliminare;
- depunerea ofertelor preliminare.
Mijloc probant:
- Lista cu candidaii preselectai care au depus oferte preliminare, numrul
de nregistrare al ofertelor preliminare, data i ora nregistrrii
14. Derularea negocierilor cu fiecare candidat n parte pn cnd acesta declar sau
autoritatea contractant constat c oferta nu mai poate fi mbuntit substanial:
- la sfritul fiecrei ntlniri comisia de evaluare consemneaz problemele
discutate i aspectele convenite ntr-un proces-verbal de edin.
Mijloc probant:
- Procesele-verbale ale edinelor de negociere.
- stabilirea ntlnirii finale i depunerea ofertelor finale
192

Mijloc probant:
- Procesul-verbal al ntlnirii finale
Recomandare: n vederea asigurrii transparenei procedurii de negociere cu
publicare prealabil a unui anun de participare, recomandm organizarea unei edine
de deschidere a ofertelor finale.
15. Aplicarea factorilor de evaluare a ofertelor:
- verificarea corespondenei tehnice i financiare;
- aplicarea criteriului de atribuire;
- stabilirea ofertei ctigtoare;
- elaborarea raportului i aprobarea acestuia.
Mijloc probant:
- Raportul privind evaluarea ofertelor
16. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire
Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii a cror
ofert a fost declarat nectigtoare trebuie s motiveze aceast decizie i s indice
numele ofertantului ctigtor.
n cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectiv trebuie s indice i
caracteristicile i avantajele relative ale ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului
ofertant.
Mijloc probant:
- Comunicrile privind rezultatul procedurii
17. Perioada de ateptare:
- primirea contestaiilor, dac este cazul
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
18. Semnarea contractului:
Mijloc probant:
- Contractul semnat, n original
19. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
Recomandare: Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecrui
pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziie public.
Atenie! Fiecare document trebuie s aib un numr de nregistrare n ordinea
cronologic a ntocmirii.

193

Formular nr. 16 E
NEGOCIEREA FR PUBLICAREA
PREALABIL A ANUNULUI DE PARTICIPARE
Pai de urmat
1. Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Mijloc probant:
- Referat de necesitate
- Fila de buget/aprobare obinere credit
2. Alegerea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare:
Mijloc probant:
- Referat de necesitate care conine estimarea valorii contractului
- Poziie n programul anual al achiziiilor publice
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de negociere fr publicarea
prealabil a unui anun de participare
- obinerea aprobrii de aplicare a procedurii de negociere fr publicarea
prealabil a anunului de participare.
Mijloc probant:
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de negociere fr publicarea
prealabil a unui anun de participare aprobat
3. Elaborarea documentaiei de atribuire care conine i documentaia descriptiv:
- elaborarea documentaiei descriptive;
- elaborarea clauzelor contractuale;
- stabilirea criteriului de atribuire i elaborarea notei justificative cu privire
la acesta;
- finalizarea fiei de date a achiziiei.
Mijloc probant:
- Nota justificativ pentru stabilirea criteriului de atribuire
- Documentaia de atribuire aprobat
Atenie! Nu uitai de solicitarea adresat Unitaii pentru Coordonarea i
Verificarea Achiziiilor Publice din cadrul Ministerului Finanelor Publice, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 30/2006!
4. Transmiterea invitaiei de participare ctre unul sau mai muli operatori economici,
precum i a documentaiei descriptive.
Mijloc probant:
- Invitaia/Invitaiile de participare transmis/transmise
5. Numirea comisiei de evaluare
Mijloc probant:
- Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare
- Nota justificativ privind cooptarea de experi externi, dac este cazul
194

6. Perioada de ateptare:
- depunerea ofertelor preliminare;
Mijloc probant:
- Lista cu ofertanii, numrul de nregistrare al ofertelor preliminare, data i
ora nregistrrii
- completarea declaraiilor privind confidenialitatea i conflictul de interese
de ctre membrii comisiei de evaluare, inclusiv de ctre experii cooptai
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii
externi cooptai.
7. n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de
evaluare i se modific actul juridic de numire a acesteia
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare
- Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare
8. Examinarea ofertelor preliminare:
- verificarea corespondenei cu documentaia descriptiv;
-la sfritul fiecrei ntlniri comisia de evaluare consemneaz problemele
discutate i aspectele convenite ntr-un proces-verbal de edin.
Mijloc probant:
- Procesele-verbale ale edinelor de negociere
- Stabilirea ntlnirii finale i depunerea ofertelor finale
Dup caz:
- aplicarea factorilor de evaluare a ofertelor;
- stabilirea ofertelor;
- elaborarea raportului i aprobarea acestuia.
Mijloc probant:
- fie procesul-verbal privind oferta final;
- fie raportul de evaluare a ofertelor
9. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire
Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii a cror
ofert a fost declarat necstigtoare trebuie s motiveze aceast decizie i s indice
numele ofertantului ctigtor.
n cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectiv trebuie s indice i
caracteristicile i avantajele relative ale ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului
ofertant.
Mijloc probant:
- Comunicrile ctre ofertani, dac au fost invitai s participe mai muli
10. Perioada de ateptare:
195

- primirea contestaiilor, dac este cazul


Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
11. Semnarea contractului
Mijloc probant:
- Contractul semnat, n original
12. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitrul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
Recomandare: Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii
fiecrui pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziie public.
Atenie! Fiecare document trebuie s aib un numr de nregistrare n ordinea
cronologic a ntocmirii.

196

Formular nr. 16 F
CEREREA DE OFERTE
Pai de urmat
1. Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Mijloc probant:
- Referat de necesitate
- Fila de buget/aprobare obinere credit
2. Alegerea procedurii de cerere de oferte:
Mijloc probant:
- Referat de necesitate care conine estimarea valorii contractului
- Poziie in programul anual al achiziiilor publice
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de cerere de oferte
obinerea aprobrii de aplicare a procedurii de cerere de oferte.
Mijloc probant:
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de cerere de oferte
3. Elaborarea documentaiei de atribuire
- elaborarea caietului de sarcini;
- elaborarea clauzelor contractuale;
- stabilirea cerinelor minime de calificare referitoare la situaia economic i
financiar sau la capacitatea tehnic i/sau profesional i elaborarea notei
justificative;
- stabilirea criteriului de atribuire i elaborarea notei justificative cu privire
la acesta;
- finalizarea fiei de date a achiziiei.
Mijloc probant:
- Nota justificativ pentru stabilirea cerinelor minime de calificare
referitoare la situaia economic i financiar sau la capacitatea tehnic
i/sau profesional
- Nota justificativ pentru stabilirea criteriului de atribuire
- Documentaia de atribuire aprobat
4. Transmiterea invitaiei de participare i a documentaiei de atribuire
Atenie! Transmiterea invitaiei de participare i a documentaiei de atribuire se face
ctre cel puin 3 operatori economici, iar de la 1 ianuarie 2007 ctre SEAP.
Mijloc probant:
- Invitaiile de participare
5. Numirea comisiei de evaluare
Mijloc probant:
- Actul administrativ de numire a comisie de evaluare
- Nota justificativ privind cooptarea de experi externi, dac este cazul.
197

6. Perioada de ateptare:
- primirea solicitrilor de clarificri i transmiterea rspunsurilor;
Mijloc probant:
- Adresele privind solicitrile de clarificri nregistrate
- Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri
- elaborarea ofertelor;
- primirea contestaiilor, dac este cazul;
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
- depunere aoferte
Mijloc probant:
- Lista cu ofertanii, numrul de nregistrare al ofertelor, data i ora
nregistrrii
- completarea declaraiilor privind confidenialitatea i conflictul de interese.
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii
externi cooptai
7. n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de
evaluare i se modific actul juridic de numire a acesteia.
Mijloc probant:
- Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare
- Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare
8. Desfurarea sedinei de deschidere:
- ntocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor.
Mijloc probant:
- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor
9. Examinare i evaluarea ofertelor:
- Verificarea condiiilor de:
eligibilitate;
calificare;
corespondena tehnic i financiar;
- solicitarea de clarificri privind oferta, dac este cazul;
- aplicarea criteriului de atribuire;
- stabilirea ofertei ctigtoare;
- elaborarea raportului i aprobarea acestuia.
Mijloc probant:
- Dac este cazul, procesul- verbal intermediar de evaluare
- Raportul de evaluare a ofertelor
198

10. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire


Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii a cror
ofert a fost declarat necstigtoare trebuie s motiveze aceast decizie i s indice
numele ofertantului ctigtor.
n cazul ofertelor declarate admisibile comunicarea respectiv trebuie s indice i
caracteristicile i avantajele relative ale ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului
ofertant.
Mijloc probant:
- Comunicrile ctre ofertani, dac au fost invitai s participe mai muli
11. Perioada de ateptare:
- primirea contestaiilor, dac este cazul.
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
12. Semnarea contractului
Mijloc probant:
- Contractul semnat, n original
Recomandare: Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecrui
pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziie public.
Atenie! Fiecare document trebuie s aib un numr de nregistrare n ordinea
cronologic a ntocmirii

199

Formular nr. 16 G
CONCURSUL DE SOLUII
Pai de urmat
1. Identificarea necesitilor i fondurilor necesare
Mijloc probant:
- Referat de necesitate
- Fila de buget/aprobare obinere credit
2. Alegerea procedurii de concurs de soluii:
Mijloc probant:
- Referat de necesitate care conine estimarea valorii contractului
- Poziie n programul anual al achiziiilor publice
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de concurs de soluii
- obinerea aprobrii de aplicare a procedurii de concurs de soluii
Mijloc probant:
- Nota justificativ privind aplicarea procedurii de concurs de soluii
3. Transmitere spre publicare a anunului de intenie, dac este cazul
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP JOUE cu anunul publicat
4. Elaborarea documentaiei de concurs
Mijloc probant:
- Documentaia de concurs aprobat
5. Transmiterea spre publicare a anunului de participare
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
6. Numirea juriului
Mijloc probant:
- Actul administrativ de numire a juriului
- Nota justificativ privind cooptarea de experi externi, dac este cazul
7. Punerea la dispoziia operatorilor economici a documentaiei de concurs
8. Perioada de ateptare:
- primirea solicitrilor de clarificari i transmiterea rspunsurilor;
Mijloc probant:
- Adresele privind solicitrile de clarificri nregistrate
- Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri
200

- elaborarea proiectelor;
- primirea contestaiilor, dac este cazul;
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
- depunerea proiectelor
Mijloc probant:
- Numrul de nregistrare a proiectelor, data i ora depunerii
9. Examinare i evaluare proiecte depuse
- solicitarea de clarificri privind proiectele, dac este cazul;
- stabilirea proiectului ctigtor;
- elaborarea raportului i aprobarea acestuia.
Mijloc probant:
- Raportul de evaluare a proiectelor
10. Perioada de ateptare:
- primirea contestaii, dac este cazul.
Mijloc probant:
- Contestaia depus, cu numr de nregistrare
- Decizia CNSC sau dup caz rezoluia motivat
11. Semnarea contractului
Mijloc probant:
- Contractul semnat, n original
12. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
Mijloc probant:
- Cererea de publicare a anunului
- Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anunul publicat
Recomandare: Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecarui
pas al procedurii constituie file ale dosarului de achiziie public.
Atenie! Fiecare document trebuie s aib un numr de nregistrare n ordinea
cronologic a ntocmirii

201

Formular nr. 17 A
Autoritatea contractant

COMUNICAREA
ACCEPTRII OFERTEI CTIGTOARE
Ctre
S.C. _________________________
____________________________

Domnului/Doamnei ________________________

Prin prezenta v facem cunoscut c n urma evalurii ofertelor depuse la


procedura de atribuire a contractului de achiziie public __________________
COD CPV _____________, oferta dumneavoastr a fost acceptat, fiind considerat
ctigtoare, cu preul de ................ lei. (dac este cazul, se specific i punctajul
obinut).
V invitm n data de __________, ora _____ la sediul ________, pentru
semnarea contractului de achiziie public.
Solicitai alte informaii la _______________________________,
persona de contact: __________________, (nume, prenume, telefon).
Cu consideraie,
________________
(semntur autorizat)

202

Formular nr. 17 B
Autoritatea contractant
..............................................

COMUNICAREA
REZULTATULUI PROCEDURII

Ctre

S.C. _____________________
S.C. _____________________

Prin prezenta v facem cunoscut c n urma evalurii ofertelor depuse la


procedura de atribuire a contractului de achiziie public ____________________,
COD CPV ___________, oferta dumneavoastr nu a fost declarat ctigtoare,
deoarece _____________________________________________________
_____________________________________________________ (motive)
Oferta desemnat ctigtoare a fost cea depus de S.C. ______________,
corespunztoare din punct de vedere al cerinelor documentaiei de atribuire i al crei
pre este de _____________ lei.
V mulumim pentru participare i sperm ntr-o colaborare viitoare,
__________________
(semntur autorizat)

203

Formular nr. 18A


Formular pentru persoane juridice

Antet/contestator
.

CONTESTAIE

Subscrisa , cu sediul n .....................................,


cod unic de nregistrare ..., reprezentat legal prin ..............................,
n calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ...........,
organizat de autoritatea contractant .., avnd sediul n .................
contest decizia autoritii contractante , pe care o
consider nelegal.
Motivele care stau la baza contestaiei sunt :
n fapt ..
n drept .
n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob:
..
.

Reprezentat legal (nume/prenume n clar)


____________________________
(semntur autorizat)

204

Formular nr. 18B


Formular pentru persoane fizice

CONTESTAIE

Subsemnatul .., cu domiciliul n ...................,


n calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de .,
organizat de autoritatea contractant .., avand sediul n .....
contest decizia autoritii contractante pe care o
consider nelegal.
Motivele care stau la baza contestaiei sunt :
n fapt ..
n drept .
n sprijinul contestaiei depun urmtoarele mijloace de prob:
..
..

Semntur autorizat____________________

205

Formular nr. 19
Banca
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR DE BUN EXECUIE

Ctre ___________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la contractul de achiziie public _______________ (denumirea
contractului), ncheiat ntre __________________, n calitate de contractant, i
__________________, n calitate de achizitor, ne obligm prin prezenta s pltim
n favoarea achizitorului, pn la concurena sumei de _______reprezentnd ____%
din valoarea contractului respectiv, orice sum cerut de acesta la prima sa cerere
nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului,
astfel cum sunt acestea prevzute n contractul de achiziie public mai sus menionat.
Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nicio alt formalitate
suplimentar din partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanie este valabil pn la data de ______________.
n cazul n care prile contractante sunt de acord s prelungeasc perioada de
valabilitate a garaniei sau s modifice unele prevederi contractuale care au efecte
asupra angajamentului bncii, se va obine acordul nostru prealabil; n caz contrar
prezenta scrisoare de garanie i pierde valabilitatea.
Parafat de Banca _________ n ziua ______ luna ________ anul _____.

(semntur autorizat)

206

Alte acte normative cu releva n achiziii publice

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare


a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie
public.
Hotrrea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare
a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie
public.
Hotrrea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare i funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor.
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificrile ulterioare.
Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 45/2003 privind finanele publice
locale, cu modificrile i completrile ulterioare.
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata
cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea
angajamentelor bugetare i legale.

Hotrrea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea aciunilor i


categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor i limitelor pentru efectuarea de pli
n avans din fonduri publice, republicat cu modificrile i completrile ulterioare.

207