Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

Subsemnatul Severineanu Victor Constantin cu domiciliul in Sat Cerneti, com.


Simian jud. Mehedinti avand CNP 1720501250587 cu CI seria MH numar 383929 va rog
a aproba recalcularea impozitului pe venit aferent anului 2015 pentru Birou de mediator
Severineanu Victor avand CUI 31525361 si pentru Severineanu Victor Constantin
Persoana Fizica Autorizata avand CUI 34080764 conform Ordonanei Guvernului nr.
4/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Anexez copie CI si Copie Certificat de incadrare in grad de handicap nr.
2562/26.05.2011

Multumesc anticipat

Semnatura ... ... ... ... ...

Data 06.05.2015