Sunteți pe pagina 1din 28

CUPRINS

Cap. I Prezentarea societii.........................................pag.2


Cap. II Situaia
firmei.....................................................pag.3
1.Bilan iniial prescurtat........................................pag.3
2.Contul de profit i pierdere.................................pag.5
Cap. III. Modificri bilaniere.........................................pag.8
1.Analiza contabil a operaiunilor din luna
ianuarie 2014.....................................................................pag.11
2.Registrul Jurnal................................................pag.12
3.Registru Cartea
Mare.......................................pag.13
4. Balana de verificare.......................................pag.16
5. Bilantul final
prescurtat....................................pag.26
Cap. IV. Concluzii.......................................................pag.28

Pag. 1

CAP. I PREZENTAREA SOCIETII

DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea firmei: TREND FURNITURE SRL


Forma juridic de constituire a firmei: Societate comerciala cu Rspundere Limitata
Codul unic de nregistrare al firmei: 15814422
Numr din registrul comerului: J12/2863/2003
Activitatea principal a societii i codul CAEN al activitii principale: 3122
Amenajari si decoratiuni
Adresa: STR. LUCEAFARULUI 11 A
Telefon: 0264-371.528

Pag. 2

CAP. II SITUAIA FIRMEI


1. Bilan iniial prescurtat (Bilantul contabil este cel mai reprezentativ procedeu al
metodei contabilitatii, conceput pentru a reflecta situatia patrimoniului in intregul sa si
rezultatele financiare)
2. Contul de profit si pierdere(Contul de profit si pierdere este un element component al
situatiilor financiare anuale prin care se masoara performantele activitatii unitati
partimoniale)

1.Bilan iniial prescurtat


-la data de 31.12.2013Formular 10

-lei-

Denumirea elementului

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct 201+203+205+2071+208+233+234280-290-2933)
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+223+224+231+232281-291-2931)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct 261+263+265+267*-296*)
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 01+02+03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/308+328+331+332+341+345+346+/348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/388-391-392-393-394-395-396-397-398+4428)
II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267*-296*+4096+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**
+4424+ 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+
456**+4582+461+473**-491-495-496+5187)
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114591-595-596-598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct.471)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE
PN LA UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+

Nr.
Rd

Sold la:
01.01.201
3
1

31.12.201
3
2

1
2

69.993

50.573

3
4

69.993

50.573

173.265

177.984

666.541

592.805

45.917
885.723
20.285
687.200

28.504
799.293
12.597
653.422

7
8
9
10
11

Pag. 3

426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446**
*+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+
473***+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+1011-19)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD
MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+ 426+427+4281+
431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+
509+5186+519)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
I. VENITURI N AVANS (rd.17+18+21), din care:
Subvenii pentru investiii (ct.475)
Venituri nregistrate n avans (ct.472)- total (rd.19+20), din care:
-sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct.472*)
-sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct.472*)
Fondul comercial negativ (ct.2075)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd.23+24+25), din care:
-capital subscris vrsat (ct.1012)
-capital subscris nevrsat (ct.1011)
-patrimoniul regiei (ct.1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.149)
IV. REZERVE (ct.106)
Aciuni proprii (ct.109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()
SOLD C (ct.117)
SOLD D (ct.117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct.121)
SOLD D (ct.121)

12

218.808

158.468

13

288.801

209.041

200
200

200
200

156.081

156.081

120.131

45.020

12.389

7.740

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Repartizarea profitului (ct.129)


36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.22+26+27+28-29+30-31+32-33+3437
288.801
209.041
35-36)
Patrimoniul public (ct.1016)
38
CAPITALURI - TOTAL (rd.37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)
39
288.801
209.041
Suma de control F10:
7353712/53631680
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Soldurile debitoare ale conturilor respective.
***) Soldurile creditoare ale conturilor respective.
Rd.06- Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele
aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane
imobilizate , scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni

Pag. 4

2.Contul de profit i pierdere


-la data de 31.12.2013Formular 20

-leiDenumirea indicatorilor

Nr.
Rd

1. Cifra de afaceri net (rd.02+03+04+05+06)

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vnzerea mrfurilor (ct.707)

Reduceri comerciale acordate (ct.709)


Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul
general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct.766*)
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
(ct.7411)
2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct.711+712)
Sold C
Sold D
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i
capitalizat (ct. 721+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)
-din care, venituri din fondul comercial negativ

Sold la:
2011

2012

1
2.431.50
6
2.020.04
7
411.459

2
2.841.14
4
2.552.67
5
288.469

4
5
6

7
8
9
10

2.450

11

14

2.431.50
6
1.593.94
0
9.579

2.843.59
4
2.063.87
5
7.620

15

26.262

52.286

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)

16

339.502

233.164

Reduceri comerciale primite (ct.609)

17
18

294.705

329.386

19

237.327

265.225

20

57.378

64.161

21

12.227

12.933

22

12.227

12.933

VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10)


5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materiale consumabile
(ct.601+602-7421)
Alte cheltuieli materiale(ct.603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct.605-7413)

6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20), din care:


a) Salarii i ndemnizaii (ct.641+642+643+644-7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415)
7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale
(rd.22-23)
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
a.2) Venituri (ct.7813)

12
13

23

Pag. 5

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd.25-26)

24

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)


8.1 Cheltuieli privind prestaiile externe
(ct.611+612+613+6140+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

27

135.081

135.144

28

118.701

111.510

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct.635)

29

3.283

4.513

8.3 Alte cheltuieli (ct.652+658)


Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate
din Registrul general i care mai au n derulare contracte de
leasing(ct.666*)

30

Ajustri privind provizioanele (rd.33-34)

32

35

2.411.296

2.834.40
8

-Profit (rd.12-35)

36

20.210

9.186

-Pierdere (rd.35-12)

37

301

825

-Cheltuieli (ct.6812)
-Venituri (ct.7812)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.13 la 1617+18+21+24+27+32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

31

33
34

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

38

-din care, veniturile obinute de la entitile afiliate


10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele
imobilizate (ct.763)
-din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

39

11. Venituri din dobnzi (ct.766*)

42

-din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

40
41
43

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

12

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.38+40+42+44)


12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile
financiare deinute ca active circulante (rd.47-48)

45

313

46

-Cheltuieli (ct.686)

47

-Venituri (ct. 786)

48

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)

825

49

715

673

-din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate

50

Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)

51

133

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL (rd.46+49+51)

52

848

673

-Profit (rd.45-52)

53

152

-Pierdere (rd.52-45)

54

535

55

19.675

9.338

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():


-Profit (rd.12+45-35-52)

Pag. 6

-Pierdere (rd.35+52-12-45)

56

59

60

0
2.431.81
9
2.412.14
4

0
2.844.41
9
2.835.08
1

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)


17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA
EXTRAORDINAR:
-Profit (rd.57-58)

58

-Pierdere (rd.58-57)
VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)

61

CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)

62

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():


-Profit (rd.61-62)

63

19.675

9.338

-Pierdere (rd.62-61)

64

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

7.286

1.598

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)


20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI
FINANCIAR:
-Profit (rd.63-64-65-66)

66

67

12.389

7.740

68

-Pierdere (rd.64+65+66-63)

Suma de control F20: 37879637/53631680


*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
Rd.19-la acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor,stabilite potrivit legislaiei
muncii,care se preiau n rulajul debitor al contului 621"Cheltuieli cu colaboratorii", analitic
"Colaboratori persoane fizice".

Pag. 7

CAP. III. MODIFICRI BILANIERE

In ianuarie 2014 se realizeaz urmtoarele opera ii:


1. Se achiziioneaz materii prime n valoare de 25 000 lei,conform facturii
2. Se ncaseaz creane de la clieni n valoare de 50 000 lei pe baz de chitan
3. Se mrete capitalul social prin ncorporarea din rezerve a unei sume de 30 lei, Pe baza
hotrrii Adunrii Generale a Acionarilor(AGA)
4. Se platesc contributiile la fondul de somaj in valoare de 80 lei, conform ordinului de plata de
trezorerie.
5. Se vireaz 40 000 lei din casierie n contul de la banc
6. Se pltesc salarii n valoare de 10 000 lei prin card, conform statutului de plat

Pag. 8

1.Analiza contabil a operaiunilor


din luna ianuarie 2014
1. Se achiziioneaz materii prime n valoare de 25 000 lei,conform facturii
a. Natura operaiei: achiziie de materii prime conform facturii
b. Elemente patrimoniale:
Materii prime - A
Furnizori P
c. Conturi corespondente:
301 Materii prime
401 Furnizori
d. Reguli de funionare:
Contul 301 Materii prime este un cont de activ,are loc o cre tere a materiilor
prime, deci contul se debiteaz cu 25 000 lei: 301 MPse D
Contul 401 Furnizori este un cont de pasiv, are loc o cre tere a datoriilor fa
de furnizori,deci contul se crediteaz cu 25 000 lei: 401 Fse C
e. Modificri bilaniere: A+xai=P+xpj
f. Formula contabil: Materii prime 301=401 Furizori 25 000
2. Se ncaseaz creane de la clieni n valoare de 50 000 lei pe baz de chitan
a. Natura operaiei: ncasare de creane pe baz de chitan
b. Elemente patrimoniale:
Creane - A
Casa A
c. Conturi corespondente:
411 Creane clieni
5311 Casa
d. Reguli de funcionare:
Contul 411 Creane clieni este un cont de activ, are loc o scdere a
creanelor, deci contul se crediteaz cu 50 000 lei: 411 CCl se C
Contul 5311 Casa este un cont de activ,are loc o cre tere a sumei din casierie,
deci contul se debiteaz cu 50 000 lei: 5311 C se D
e. Modificri bilaniere: A-xai+xaj=P
f. Formula contabil: Creane clieni 411 = 5311 Casa 50 000

Pag. 9

3. Se mrete capitalul social prin ncorporarea din rezerve a unei sume de 30 lei
a. Natura operaiei: mrirea capitalului social
b. Elemente patrimoniale:
Capital social - P
Rezerve legale - P
c. Conturi corespondente:
1012 Capital social
1061 Rezerve legale
d. Reguli de funcionare:
Contul 1012 Capital social este un cont de pasiv, are loc o cretere a
capitalului social, deci contul se crediteaza cu 30 lei: 1012 CSse C
Contul 1061 Rezerve legale este un cont de pasiv, are loc o scdere a
rezervelor legale, deci contul se debiteaz cu 30 lei: 1061 R se D
e. Modificri bilaniere: A=P+ xpi-xpj
f. Formula contabil: Capital social 1012=1061 Rezerve legale 30

4. Se pltesc contribuiile la fondul de omaj n valoare de 80 lei, conform ordinului de plat de


trezorerie
a. Natura operaiei: plata contribuie,ordin de plat n valoare de 80 lei
b. Elemente patrimoniale:

Somaj- P

Banca - A
c. Conturi corespondente:
4371 Somaj
5121 Banca
d. Reguli de funcionare:
Contul 4371Somajeste un cont de pasiv,are loc o scdere a datoriilor de
personal,deci contul se debiteaz cu 80 lei: 4371 Sse D
Contul 5121 Banca este un cont de activ, are loc o scdere a sumei din
banc, deci contul se crediteaz cu 80 lei: 5121 B se C
e. Modificri bilaniere: A-xai=P-xpj
f. Formula contabil: Somaj 4371=5121 Banca 80

Pag. 10

5. Se vireaz 40 000 lei din casierie n contul de la banc


a. Natura operaiei: depunere de bani n banc
b. Elemente patrimoniale:
Banca - A
Casa - A
c. Conturi corespondente:
5121 Banca
5311 Casa
d. Reguli de funcionare:
Contul 5121 Banca este un cont de activ, are loc o cre tere a sumei din
banc, deci contul se debiteaz cu 40 000 lei: 5121 B se D
Contul 5311 Casa este un cont de activ, are loc o scdere a sumei din
casierie, deci contul se crediteaz cu 40 000 lei: 5311 C se C
e. Modificri bilaniere: A+xai-xaj=P
f. Formula contabil: Banca 5212 = 5311 Casa 40 000
6. Se pltesc salarii n valoare de 10 000 lei prin card, conform statutului de plat
a. Natura operaiei: Plata salarii conform statului de plat
b. Elemente patrimoniale:
Salarii - P
Banca - A
c. Conturi corespondente:
421 Datorii salariale
5121 Banca
d. Reguli de funcionare:
Contul 421 Datorii salariale este un cont de pasiv, are loc o scdere a
datoriilor salariale, deci contul se debiteaz cu 10 000 lei: 421 DS se D
Contul 5121 Banca este un cont de activ, are loc o scdere a sumei din
banc, deci contul de crediteaz cu 10 000 lei: 5121 B se C
e. Modificri bilaniere: A-xai=P-xpj
f. Formula contabil: Datorii salariale 421=5121 Banca 10 000

Pag. 11

Data

2.Registrul Jurnal
Documentul

Explicaii

Simbol cont

301

401

25 000

5311

411

50 000

1061

1012

30

4371

5121

80

Depunere de bani in
banc,40 000,
A+xai-xaj=P

5121

5311

40 000

Plat salarii,
10 000
A-xai=P-xpj

421

5121

10 000

Achiziie de MP, 25 000,


A+xai=P+xpj

01/13
Factur

ncasare,
50 000,
A-xai+xaj=P

01/13
Chitant
Hotararea Aga

01/13

Ordin de plat

01/13

Ordin de plat

01/13

Mrire CS ,30,
A=P+ xpi-xpj

Plat contribuie,80,
A-xai=P-xpj

Statut de plat

01/13
Total

155 030

3.Registrul Cartea Mare


Conturi de activ
D
SI
RD
TSD

301 Materii prime


100
753.87 RC
25 000 TSC
125
753.87

Conturi de pasiv
C

0
0

RD
TSD

401 Furnizori
Si
0 RC
0 TSC

C
616
286.39
25 000
641
286.39

Pag. 12

SFD

D
SI
RD
TSD
SFD

D
SI
RD
TSD
SFD

D
SI
RD
TSD
SFD
D
SI
RD
TSD
SFD

125
753.87

SFC

411 Creane clieni


C
580
145.93 RC
50 000
0 TSC
50 000
580
145.93
530
145.93

5311Casa
16
102.20 RC
50 000 TSC
66
102.20
26
102.20

5121 Banca
12 374.6
40 000 RC
52 374.6 TSC
32 374.6

C
40 000
40 000

C
20 100
20 100

2131 Echipamente
tehnologice
234
399.10 RC
0 TSC
234
399.10
234
399.10

214 Mobilier
7 025.43

4371 Somaj
Si
80 RC
80 TSC

C
91
0
91

SFC

RD
TSD

11

1012 Capital social


Si
0 RC
0 TSC

C
200
30
230

SFC

D
2133 Mijloace de transport
SI
89
RD
940.39 RC
TSD
0 TSC
89
940.39
SFD
89
940.39
D
SI

RD
TSD

641
286.39

D
RD
TSD

0
0

RD
TSD

0
0

RD
TSD

1061 Rezerve
Si
30 RC
30 TSC
SFC

C
40
0
40
10

421 Datorii salariale

Si
10 000 RC
10 000 TSC

13 035
0
13 035

SFC

3 035

4423 TVA de plata


Si
0 RC
0 TSC
SFC

230

C
12 903
0
12 903
12 903

4411 Impozit pe profit


C
Si
3 099

Pag. 13

RD
TSD
SFD

0 RC
7 TSC
025.43
7 025.43

0
0

RD
TSD

Conturi de activ
D
SI
RD
TSD
SFD

471 Ch inreg in
avans
2 455
0 RC
2 455 TSC
2 455

D
SI
RD
TSD
SFD

371 Marfuri
48 340.77
0 RC
48 340.77 TSC
48 340.77

0
0

RD
TSD

3 099

0
0

RD
TSD

D
2132Ap si inst de mas si ctrl
SI
6 586.30
RD
0 RC
TSD
6 586.30 TSC
SFD
6 586.30

D
SI
RD
TSD

208 Alte IN
753.93
0 RC
753.93 TSC

SFD

753.93

0
0

0
0

444 Impozit pe
salarii
Si
0 RC
0 TSC
SFC

C
2 193
0
2 193
2 193

117 Rezultatul reportat


C
Si
45 019.93
RD
0 RC
0
TSD
0 TSC
45 019.93
SFC
45 019.93

0
0

381 Ambalaje

SFC

0
3 099

Conturi de pasiv

SI
RD
TSD
SFD

2023 Materiale pentru


ambalat
4 289.10
0 RC
4 289.10 TSC
4 289.10

0 RC
0 TSC

121 Profit sau pierdere


Si
0 RC
0 TSC
SFC

7 740.17
0
7 740.17
7 740.17

4314 Contrib salarii pt AS C


Si
1 015
RD
0 RC
0
TSD
0 TSC
1 015
SFC
1 015
D

2814 Amort altor imob


C
Si
7 025.43
RD
0 RC
0
TSD
0 TS
7 025.43
C
SF
7 025.43
C
D

423 Personal ajutoare

Pag. 14

SI
RD
TSD
SFD
D
SI
RD
TSD
SFD

24 600
0 RC
24 600 TSC
24 600
471.1 Cheltuieli reparatii
10 142.07
0 RC
10 142.07 TSC
10 142.07

0
0

RD
TSD

Si
0 RC
0 TSC
SFC

780
0
780
780

4373 Fond de garantare


Si
RD
0 RC
TSD
0 TSC
SFC

C
46
0
46
46

4.Balana de verificare
CONT

DENUMIRE CONT

SOLD INIIAL

RULAJ

RULAJ TOTAL

SOLD FINAL

Pag. 15

1012

1061

1068

Total
subclasa

117

Total
subclasa

121

Total
subclasa

TOTAL
CLASA
208

Total
subclasa

2131

2132

2133

214

DEBIT/CREDI
T

CURENT
DEBIT/CREDI
T

DEBIT/CREDI
T

DEBIT/CREDI
T

0,00
200,00

0,00
30,00

0,00
230,00

0,00
230,00

0,00
40,00

30,00
0,00

30,00
40,00

0,00
10,00

0,00
156041,11

0,00
0,00

0.00
156041,11

0.00
156041,11

0,00
156281,11

30,00
30,00

30,00
156311,11

0,00
156281,11

0.00
120131,1

0.00
0.00

87500,00
132519,93

0.00
45019,93

0,00
120131,1

0,00
0,00

87500,00
132519,93

0,00
45019,93

0.00
12388,83

188618,7
168612,76

2849067,74
2856807,91

0.00
7740,17

0,00
12388,83
0,00
288801,04

188618,7
168612,76
188648,70
168642,76

2849067,74
2856807,91
2936597,74
3145638,95

0,00
7740,17
0,00
209041,21

753,93
0.00

0.00
0.00

753,93
0.00

753,93
0.00

753,93
0,00

0,00
0,00

753,93
0,00

753,93
0,00

0.00
38632,00

273031,1
38632,00

234399,1
0.00

0.00
0.00

6586,3
0.00

6586,3
0.00

0.00
0.00

89940,39
0.00

89940,39
0.00

CAPITAL SUBSCRIS

REZERVE LEGALE

ALTE REZERVE

10-CAPITAL SI REZERVE

REZULTATUL REPORTAT

11-REZULTATUL
REPORTAT

PROFIT SAU PIERDERE

12-REZULTATUL EXERCITIULUI

1-CONTURI DE
CAPITALURI
ALTE IMOB.
NECORPORALE

20-IMOB.
NECORPORALE

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
273031,1
0.00
APAR SI INST DE MAS SI
CTRL
6586,3
0.00
MIJLOACE DE
TRANSPORT
81940,39
0.00
MOBILIER
AP.BOROTICA,ECHIP

Pag. 16

Total
subclasa

2808

2813

2814

Total
subclasa

TOTAL
CLASA
301

3023

3028

303

Total
subclasa

345

346

Total

7025,43
0.00

0.00
0.00

7025,43
0.00

7025,43
0.00

368583,22
0,00

0,00
38632,00

376583,22
38632,00

337951,22
0.00

0.00
753,93

0.00
0.00

0.00
753,93

0.00
753,93

0.00
291564,98

24145,2
831,1

24145,2
304498,17

0.00
280352,97

0.00
7025,43

0.00
0.00

0.00
7025,43

0.00
7025,43

0,00
299344,34
369337,15
299344,34

24145,20
831,10
24145,20
39463,10

24145,20
312277,53
401482,35
350909,53

0,00
288132,33
338705,15
288132,33

100753,87
0.00

25000,00
0.00

125753,87
0,00

125753,87
0.00

1132,00
0.00

2131,80
1140,00

26526,79
22237,69

4289,1
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

756.00
756.00

0.00
0.00

0,00
0.00

1088,00
1088,00

7619,89
7619,89

0.00
0.00

1132,00
0,00

3219,80
2228,00

34146,68
29857,58

4289,10
0,00

0.00
0.00

106694,46
106694,46

1806642,99
1806642,99

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

119730,07
119730,07

0.00
0.00

21-IMOB. CORPORALE

AMORTIZAREA ALTOR
IMOBILIZARI

AMORT INST, MIJ DE


TR,ANIM

AMORT ALTOR IMOB

28-AMORTIZARI PRIVIND

2-CONTURI DE
IMOBILIZARI
MATERII PRIME

MATERIALE PENTRU
AMBALAT

ALTE MAT.
CONSUMABILE

MAT DE NAT OB DE
INVENTAR

30-STOCURI DE MATERII

PRODUSE FINITE

PRODUSE REZIDUALE

34-PRODUSE

Pag. 17

subclasa

371

Total
subclasa

381

Total
subclasa

TOTAL
CLASA
401

Total
subclasa

411

Total
subclasa

421

423

Total
subclasa

4311

4311.1

0,00
0,00

106694,46
106694,46

1926373,06
1926373,06

0,00
0,00

41868,15
0.00

12868,00
15 212,96

281504,79
233 164,02

48340,77
0.00

41868,15
0,00

12868,00
0,00

281504,79
0,00

48340,77
0,00

18000,00
0.00

-3000,00
0.00

24600,00
0.00

24600,00
0.00

18000,00
0,00
61000,15
0,00

-3000,00
0,00
119782,26
108922,46

24600,00
0,00
2266624,53
1956230,64

24600,00
0,00
77229,87
0,00

0.00
616286,39

0,00
25000,00

0,00
641286,39

0.00
641286,39

0,00
616286,39

0,00
25000,00

0,00
641286,39

0,00
641286,39

580145,93
0.00

0,00
50000,00

580145,93
50000,00

530145,93
0.00

580145,93
0,00

0,00
50000,00

580145,93
50000,00

530145,93
0,00

0.00
13035,00

10000,00
0,00

10000,00
13035,00

0.00
3035,00

0.00
0.00

980,00
780,00

5389,00
6169,00

0.00
780,00

0,00
13035,00
CONTRIB UNIT LA ASIG SOCIALE

10980,00
780,00

15389,00
19204,00

0,00
3815,00

0.00
3693,00

4074,00
3964,00

47589,00
51552,00

0.00
3963,00

0.00
46,00

51,00
49,00

594.00
643.00

0.00
49.00

MARFURI

37- MARFURI

AMBALAJE

38-AMBALAJE

3-CONTURI,
STOCURI&PROD
FURNIZORI

40-FURNIZORI SI
CONTURI

CLIENTI

41-CLIENTI SI CONTURI

PERSONAL SALARII

PERS. AJUTOARE

42-PERSONAL SI
CONTURI

FOND ACCIDENTE

Pag. 18

4312

4313

4313.1

4314

4371

4372

4373

Total
subclasa

4411

4423

4426

4427

444

446

447

447.1

CONTRIB SAL LA ASIG


SOCIALE
0.00
1866,00
CONTRIB ANGAJATORULUI ASS
0.00
923,00
0.75% FOND UNIC DE SANATATE
1478,00
0.00
CONTRIB SALAR PT ASIG SOCIALE

2062,00
2007,00

24088,00
26095,00

0.00
2007,00

980,00
954,00

11636,00
12592,00

0.00
954.00

780,00
156,00

8342,00
1906,00

6436,00
0.00

0.00
978,00
CONTRIB UNIT FOND AJUTOR SOMAJ

1034,00
1015,00

12344,00
13359,00

0.00
1015,00

0.00
91,00
CONTRIB PERS FOND AJ SOMAJ
0.00
91,00
FOND DE GARANTIE
0.00
44,00
43-ASIG SOC,
PROTECTIE
1478,00
7732,00
IMPOZITUL PE PROFIT
426,00
0.00
TVA DE PLATA
0.00
5157,00
TVA DEDUCTIBILA
0.00
0.00
TVA COLECTATA
0.00
0.00
IMPOZITUL PE SALARII
0.00
2047,00

80,00
0,00

80,00
91.00

0.00
11,00

100.00
99,00

1196,00
1295,00

0.00
99.00

47,00
46,00

559.00
605.00

0.00
46.00

9108,00
8290,00

105275,00
106799,00

6436,00
6996,00

0,00
-2999,00

4697,00
1598,00

3099,00
0.00

7661,00
12903,00

90624,00
103527,00

0,00
12903,00

30431,08
30431,08

586077,58
586077,58

0.00
0.00

43334,25
43334,25

664446,71
684446,71

0.00
0.00

2260,00
2193,00

26445,00
28638,00

0.00
2193,00

0.00
0.00

2000,00
995.00

15490,00
15490,00

0.00
0.00

84,64
0.00

0.00
0.00

84,64
0.00

84,64
0.00

ALTE IMPOZITE SI TAXE

FONDURI SPECIALE
TAXE

0.75% COM CAMERA

Pag. 19

447.2

Total
subclasa

457

Total
subclasa

471

471.1

472

473

Total
subclasa

TOTAL
CLASA
5121.1

5121.2

5121.3

Total
subclasa

5311

0.00
133.00

0.00
0.00

133.00
133,00

0.00
0.00

2483,35
0.00

0.00
0.00

2645,35
0.00

2645,35
0.00

2993,99
7204,00

85686,33
85862,33

1390510,28
1419910,29

5828,99
15096,00

0.00
0,58

0.00
0.00

73500,00
73500,58

0.00
0,58

0.00
0,58

0.00
0.00

73500,00
73500,58

0.00
0,58

387,90
0.00

1971,12
0.00

3103,00
648.00

2455,00
0.00

19503,87
0.00

0.00
780,15

19503,87
9361,8

10142,07
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0,17

395,71
13516,00

394,34
0.00

1971,12
780,32
107745,45
170712,65

23002,58
22877,80
2187822,79
2333578,06

12991,41
0,00
555402,33
667193,97

0.00
0.00

0.00
0,26

0.00
0,26

280553,69
286826,43

3144532,41
3144504,66

27,75
0.00

40000,00
20100,00

52374,6
20100,00

32374,6
0.00

12869,46

320553,69

3196907,01

0,26

306926,43

3164604,92

32402,35
0,26

16102,20
0.00

50000,00
40000,00

66102,2
40000,00

FOND DE MEDIU

44-BUGET
STAT,FONDURI

DIVIDENDE DE PLATIT

45GRUP SI
ACTIONARI/ASOC

CHELT INREGR IN AVANS

CHELT REPARATII

VENITURI INREGR IN
AVANS

DEC DIN OP IN CURS DE CLASIF


393,26
0.00
47-CONTURI DE
REGULARIZARE
20285,03
0,00
4-CONTURI DE
604902,95
TERTI
644257,97
BANC POST MILITARI
0.00
0,26
PROCREDIT BANK MILITARI
494,86
0.00
PROCREDIT BANK CONT
12374,60
0.00
51-CONTURI LA BANCI

CASA IN LEI
26102,2
0.00

Pag. 20

5328

Total
subclasa

542

Total
subclasa

581

Total
subclasa

TOTAL
CLASA
601

6022

6023

6024

6028

603

605

ALTE VALORI
0.00
0.00

3087,00
3087,00

41302,28
41302,28

0.00
0.00

16102,20
0,00

53087,00
43087,00

107404,48
81302,28

26102,20
0,00

0.00
0.00

0.00
-44,59

7332,09
7332,09

0.00
0.00

0,00
0,00

0,00
-44,59

7332,09
7332,09

0,00
0,00

0.00
0.00

13000,00
13000,00

282500,00
282500,00

0.00
0.00

0,00
0,00
28971,66
0,26

13000,00
13000,00
386640,69
362968,84

282500,00
282500,00
3594143,58
3535739,29

0,00
0,00
58504,55
0,26

106694,46
106694,46

1924571,9
1924571,9

0.00
0.00

2969,69
2969,69

64938,86
64938,86

0.00
0.00

1 140.00
1140,00

22237,69
22237,69

0.00
0.00

513,38
513,38

24337,14
24337,14

0.00
0.00

0.00
0.00

892,24
892,24

27789,77
27789,77

0.00
0.00

0.00
0.00

1 088.00
1 088.00

7619,89
7619,69

0.00
0.00

0.00

8 152.63

52285,96

0.00

53-CASA

AVANSURI DE
TREZORERIE

54-ACREDITIVE

VIRAMENTE INTERNE

58-VIRAMENTE INTERNE

5-CONTURI DE
TREZORERIE
CHELTUIELI CU MATERII
PRIME

0.00
0.00
CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL
0.00
0.00
CHELTUIELI PRIVIND
MAT
0.00
0.00
CHELTUIELI PRIVIND
PIESELE DE SCHIMB
0.00
0.00

CHELT CU ALTE
MATERIALE

CHELTUIELI CU OB DE
INVENTAR

CHELTUIELI CU ENERGIE
SI APA

Pag. 21

607

Total
subclasa

611

612

613

Total
subclasa

622

623

623.1

624

626

627

628

Total
subclasa

0.00

8 152.63

52285,96

0.00

0.00
0.00

15212,96
15212,96

233164,02
233164,02

0.00
0.00

0,00
0,00

126282,73
127422,73

2356945,23
2356945,03

0,00
0,00

0.00
0.00

1310,39
1310,39

9892,04
9892,04

0.00
0.00

0.00
0.00
CHELT CU PRIME DE ASIGURARE
0.00
0.00
61-CHELT CU LUCR SI
SERVICII
0,00
0,00
CHELT PRV COMIS I ONORARIILE
0.00
0.00
CHELTUIELI PROTOCOL
RECL
0.00
0.00
CHELTUIELI PROTOCOL
0.00
0.00
CHELTUIELI CU
TRANSPORT
0.00
0.00
CHELT POSTALE SI TAXE
TELEC
0.00
0.00
CHELT CU SERV BANCARE & ASIM
0.00
0.00
ALTE CHELT CU SERV LA
TERTI
0.00
0.00

3850,00
3850,00

41343,19
41343,19

0.00
0.00

0.00
0.00

1632,8
1632,8

0.00
0.00

5160,39
5160,39

52868,03
52868,03

0,00
0,00

43,40
43,40

1727,02
1727,02

0.00
0.00

0.00
0.00

775.00
775.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1279,99
1279,99

0.00
0.00

27,99
27,99

8533,02
8533,02

0.00
0.00

640,25
640,25

8146,37
8146,37

0.00
0.00

383,40
38340,00

6519,83
6519,83

0.00
0.00

1995,94
1995,94

31660,84
31660,84

0.00
0.00

3090,98

57867,07

0,00

CHELTUIELI PRIVIND
MRFURILE

60-CHELTUILI

CHELT CU NTRE I
REPAR

CHELTUIELI CU CHIRIA

62-CHELT CU ALTE
SERVICII
0,00

Pag. 22

635

Total
subclasa

641

642

6451

6452

6453

6458

Total
subclasa

6581

6583

6588

6588.1

Total
subclasa

0,00

41047,58

57867,07

0,00

0.00
0.00

3883,87
3883,87

4512,87
4512,87

0.00
0.00

0,00
0,00

3883,87
3883,87

4512,87
4512,87

0,00
0,00

0.00
0.00

18349,00
18349,00

2239233,00
223923,00

0.00
0.00

0.00
0.00

3087,00
3087,00

41302,28
41302,28

0.00
0.00

0.00
0.00

4013,00
4013,00

48456,00
48456,00

0.00
0.00

0.00
0.00

138.00
138.00

1683,00
1683,00

0.00
0.00

0.00
0.00

1110,00
1110,00

13575,00
13575,00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

447.00
447.00

0.00
0.00

0,00
0,00

26559,00
26559,00

2344249,28
328939,28

0,00
0,00

0.00
0.00

0.00
0.00

29312,00
29312,00

0.00
0.00

0.00
0.00

2449,83
2 449.83

2449,83
2 449,83

0.00
0.00

0.00
0.00

80.00
80.00

1181,00
1 181.00

0.00
0.00

0.00
0.00

12761,17
12761,17

15484,55
15484,55

0.00
0.00

0,00

15211,00

48427,38

0,00

CHELT CU ALTE TAXE

63-CHELT CU
IMPOZITE,TAXE

CHELT CU SALARII

CHELT TICHETE MASA

CHELT CU ASIG SOCIALE

CHELT CU ASIG OMAJ

CHELT CU SNTATEA

ALTE CHELT ASIG SI


PROT SOC

64-CHELTUIELI CU
PERSONALUL

DESPAGUBIRI,AMENZI

CHELT PRIVIND
ACTIVELE

ALTE CHELT DE
EXPLOATARE

CHELT NEDEDUCTIBILE

65-ALTE CHELTUIELI

Pag. 23

666

Total
subclasa

0,00

12761,17

44796,55

0,00

0.00
0.00

0.00
0.00

672,52
672,52

0.00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

672,52
672,52

0,00
0,00

0.00
0.00

831,10
831,10

12933,19
12933,19

0.00
0.00

0,00
0,00

831,10
831,10

12933,19
12933,19

0,00
0,00

0.00
0.00

-2999,00
-2999,00

1598,00
1598,00

0.00
0.00

0,00
0,00
0,00
0,00

-2999,00
-2999,00
178020,07
214666,84

1598,00
1598,00
4880073,57
2861132,54

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.00

146568,08
146568,08

2545016,33
2545016,33

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3778,5
377,5

0.00
0.00

0.00
0.00

235.00
235.00

3 880,30
3 880,30

0.00
0.00

0.00
0.00

19269,39
19269,39

288468,49
288468,49

0.00
0.00

0,00
0,00

165837,47
165837,47

2837263,32
2833862,32

0,00
0,00

0.00
0.00

106694,46
106694,46

1924571,9
1924571,9

0.00
0.00

0,00
0,00

106694,46
106694,46

1924571,90
1924571,90

0,00
0,00

CHELT PRIVIND DOBANZILE

66-CHELTUIELI
FINANCIARE

CHELT DE EXPL CU
AMORT

Total
subclasa

691

Total
subclasa

TOTAL
CLASA
701

703

704

707

Total
subclasa

711

Total
subclasa

7583

68-CHELT CU
AMORTIZARI

CHELT CU IMPOZITUL

69-CHELT CU IMPOZITUL

6-CONTURI DE
CHELTUIELI
V DIN VNZARE
PRODUSE FINITE

V DIN VANZ PROD


REZIDUALE

VENITURI DIN SERVICII

V DIN VANZARI DE
MARFURI

70-CIFRA DE AFACERI

VENITURI AFERENTE

71-VARIATIA
STOCURILOR

V VZ ACTIVELOR ALTE

Pag. 24

OP CAPIT

Total
subclasa

766

Total
subclasa

TOTAL
CLASA
TOTAL

0.00
0.00

244983,00
2449,83

2449,83
2449,83

0.00
0.00

0,00
0,00

244983,00
2449,83

2449,83
2449,83

0,00
0,00

0.00
0.00

0.00
0.00

825,63
825,63

0.00
0.00

0,00
0,00

0,00
0,00

825,63
825,63

0,00
0,00

0,00

517514,93

4765110,68

0,00

0,00
1232403,61
1232403,61

274981,76
1522497,30
1522497,30

4761709,68
21031855,24
21031855,24

0,00
1164367,77
1164367,77

75-ALTE VENITURI

VENITURI DIN DOBANZI

76-VENITURI
FINANCIARE

7-CONTURI DE
VENITURI

Pag. 25

5.Bilan final prescurtat


Denumirea elementului

Nr.
Rd
B

Sold
01.01.2013
1

31.12.2013
2

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct 201+203+205+2071+208+233+234280-290-2933)
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+223+224+231+232281-291-2931)

1
50573

50573

50573

50573

I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/308+328+331+332+341+345+346+/348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388391-392-393-394-395-396-397-398+4428)

177984

202984

II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct.267*-296*+4096+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382
+441**+4424+ 4428**+444**+445+446**+447**+4482+ 451**+
453**+456**+4582+461+473**-491-495-496+5187)

592805

542805

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591595-596-598)

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

28504

68424

799293

814213

C. CHELTUIELI N AVANS (ct.471)

10

12597

12597

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE


PN LA UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+
473***+509+5186+519)

11

653422

668342

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-1119)

12

158468

158408

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)

13

209041

208981

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI


MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+ 426+427+4281+
431***+437***+4381+441***+4423+4428*** +444***+446***+
447***+4481+451***+453***+455+456***+ 4581+462+473***+
509+5186+519)

14

III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct 261+263+265+267*-296*)


ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd. 01+02+03)

2
3

B. ACTIVE CIRCULANTE

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)

15000

Pag. 26

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

I. VENITURI N AVANS (rd.17+18+21), din care:

16

Subvenii pentru investiii (ct.475)

17

Venituri nregistrate n avans (ct.472)- total (rd.19+20), din care:

18

-sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct.472*)

19

-sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct.472*)

20

Fondul comercial negativ (ct.2075)

21

J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd.23+24+25), din care:

22

200

230

-capital subscris vrsat (ct.1012)

23

200

230

-capital subscris nevrsat (ct.1011)

24

-patrimoniul regiei (ct.1015)

25

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)

26

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.149)

27

IV. REZERVE (ct.106)

28

156081

156051

Aciuni proprii (ct.109)

29

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)

30

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)

31
45020

45020

34

7740

7740

35

209041

209041

209041

209041

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()


SOLD C (ct.117)
SOLD
D(ct.117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct.121)
SOLD D
(ct.121)
Repartizarea profitului (ct.129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-3536)

32
33

36
37

Patrimoniul public (ct.1016)

38

CAPITALURI - TOTAL (rd.37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)

39

Suma de control F10:


7353712/53631680
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Soldurile debitoare ale conturilor respective.
***) Soldurile creditoare ale conturilor respective.
Rd.06- Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele
aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane
imobilizate , scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.

Pag. 27

CAP. IV CONCLUZII
Societatea comercial TREND FURNITURE SRL este nc la nceput de drum,
fiind o firm nou aprut pe pia i cu un numr redus de angajai, avnd ns potenial de
cretere, datorit faptului c n perioada 01.01-31.12.2014 a nregistrat un profit de 7740
RON.
n cadrul acestui proiect am realizat analiza contabil a 6 modificri bilaniere si
am ntocmit registrul jurnal,registrul cartea mare si balanta de verificare(cu 4 serii de
egaliti).
Modificrile bilaniere efectuate n decursul lunii ianuarie 2013 se refer la toate
cele 4 tipuri studiate: A+xai =P+xpj , A-xai =P-xpj , A=P+xpi -xpj , A+xai -xaj =P : S-a majorat
capitalul social prin incuderea din rezerve, s-au recuperat creane n valoare de 50.000 lei, sau virat din casierie n banc cei 40 000 lei prin viramente interne, n acest scop folosindu-se
contul bifuncional 581, s-au pltit contribu iile la omaj n valoare de 80 lei, s-au achiziionat
materii prime n valoare de 25 000 lei i s-au pltit salarii n valoare de 10 000 lei.

Pag. 28