Sunteți pe pagina 1din 3

PNDR Programul National de Dezvoltare

Rurala
actualizat iulie 2014

PNDR finanteaza:
crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole;
diversificarea economiei locale;
crearea conditiilor de productie
crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a
peisajelor si evenimentelor culturale.

CINE poate obtine finantare prin PNDR:


persoane fizice;
micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;
autoritatile publice locale;
organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
comunitatea locala.

Bugetul total PNDR:


2012 1.359.146.997 Euro
2013 1.356.173.250 Euro
Total 6.875.817.062 Euro

Axe prioritare PNDR:


Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol
si forestier
Masura 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte Nu a
fost lansata.
Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Masura 122 Imbunatatirea valorii economice a padurii
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 123 Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere


Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Schema de Ajutor de Stat Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de
investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere in vederea
obtinerii de produse neagricole
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Masura 125 a Componenta a 1 Irigatii si alte lucrari de imbunatatiri funciare
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Masura 125 c Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Masura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Masura 142 Infiintarea grupurilor de producatori
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Masura 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru
agricultori
Nu a fost lansata.
Axa prioritara 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural
Masura 211 Sprijin pentru zona montana defavorizata
Nu a fost lansata.
Masura 212 Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana
Nu a fost lansata.
Masura 214 Plati de agro-mediu
Nu a fost lansata.
Masura 221 Prima impadurire a terenurilor agricole
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si
diversificarea economiei rurale
Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Sub-masura 322 d Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a


infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Sub-masura 322 e Investitii privind infrastructura de broadband in spatiul
rural
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Axa LEADER
Masura 4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
Cerere de proiecte cu depunere continua.
Sub-masura Masura 413 Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare
Cerere de proiecte cu depunere continua.
Masura 431 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de
competente si animarea teritoriului
Sub-masura 431-1. Constructie parteneriate public-private
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Sub-masura 431-2. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de
competente si animarea teritoriului
Nu a fost lansata.
Masura 511 Asistenta tehnica
Masura 61 Plati complementare directe

Institutii implicate
1. Autoritate de Management : Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale
Adresa: Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul
postal 37
Tel: 0213 07 23 00