Sunteți pe pagina 1din 1

Ofertantul

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

Sc Aconiti Line Farm Srl

nr ______/___ ___ 2014

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre Primaria com. Lucieni, jud Dambovita

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea


contractului Inchiriere constructie Farmacie
noi Sc Aconiti Line Farm Srl va transmitem alaturat urmatoarele:
1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original :
a). oferta;
b). documente care insotesc oferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii 29.10.2014
Cu stima,
Operator economic,
Sc Aconiti Line Farm Srl
(semnatura autorizata)